Otevřený dopis České asociace MBA škol

Transkript

Otevřený dopis České asociace MBA škol
__________________________________________________________________________________
Otevřený dopis České asociace MBA škol.
V současné době se v ČR objevila řada institucí, které nabízejí studium MBA bez potřebné kvality a
žádoucí akreditace. To výrazným způsobem ohrožuje úroveň a mezinárodní prestiž tohoto titulu.
Posláním České asociace MBA škol (CAMBAS) je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň
studia MBA v České republice, včetně realizace systému akreditací studia MBA v České republice.
K naplnění tohoto cíle jsme se rozhodli obrátit se na všechny vedoucí a HR manažery, jakož i na
potencionální zájemce o studium MBA, aby nám svým informovaným jednáním pomohli splnit cíle
CAMBAS.
Jak je všeobecně známo, titul MBA není podle našeho vysokoškolského zákona zařazen mezi
akademické tituly. Tím nepodléhá žádné státní akreditaci. Z toho důvodu byl v rámci projektu EU
PHARE v programu TEMPUS v roce 1998 založen CAMBAS jako výsledek spolupráce tří českých
vysokých škol, VŠE v Praze, ČVUT Praha a VUT Brno a tři zahraničních universit, Manchester
Metropolitan University, Notthingham Trent University a Sheffield Hallam University. Právě
zkušenosti zahraničních partnerů umožnily formulovat žádoucí požadavky na kvalitu členů asociace a
akreditační kritéria. CAMBAS byl akceptován odborem vysokých škol MŠMT jako akreditační orgán
pro studium MBA v ČR a jako záruka jeho potřebné kvality. Zřídil svoji evaluační komisi, jejímiž členy
jsou zkušení pedagogové i manažeři z praxe, se zkušenostmi se studiem MBA u nás i v zahraničí.
Členem obvykle bývá i zástupce MŠMT. CAMBAS školy akredituje i reakredituje na základě
doporučení této evaluační komise. Jen akreditovaná škola se stává členem CAMBAS. Členství je pak
zárukou kvality MBA. Členy CAMBAS jsou k dnešnímu dni následující instituce:
Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) - Praha
Brno Business School, Vysoké učení technické (BBS VUT) - Brno
Brno International Business School a.s. (B.I.B.S.) - Brno
Czech Management Institute (CMI - ESMA) - Praha
Institute for Industrial and Financial Management (IPFM) - Praha
International School of Business and Management, VŠE (ISBM) - Praha
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT (MÚVS) – Praha
Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE (PIBS) – Praha
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP) - Praha
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB) – Ostrava
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) - Praha
Kromě těchto škol CAMBAS jedná nebo plánuje jednat o členství s několika dalšími školami, jejichž
zahraniční partneři nebo ony samy mají mezinárodní akreditaci EQUIS, AACSB, AMBA či regionální
akreditace (německy mluvící země) FIBAA. Jsou to následující školy:
1
CAMBAS Česká asociace MBA škol
J. Martího 2, 162 00 Praha 6
tel. +420 235 363 782
fax: +420 235 363 780
e-mail: [email protected]
__________________________________________________________________________________
CMC Graduate School of Business o.p.s. - Čelákovice
U.S. Business School in Prague, University of Pittsburgh, Joseph M. Katz Graduate School of Business
Vysoká škola ekonomická v Praze, Francouzsko-český institut řízení - Praha (francouzská obdoba MBA
s francouzskou akreditací)
Podle názoru CAMBAS tyto školy představují záruku kvalitní a mezinárodně
srovnatelné úrovně MBA. Toto tvrzení je podtrženo i členstvím CAMBAS v European Quality Link
(EQUAL), který je součástí European Foundation for Management Development (EFMD) se sídlem
v Bruselu. EQUAL sdružuje asociace MBA škol z různých zemí včetně AACSB a AMBA a mj. zpracovává
metodické pokyny studia MBA, které pak členové aplikují při svých národních akreditacích.
CAMBAS stejně tak jako podobné asociace v jiných zemích nemá žádný legislativní nástroj jak zakázat
činnost škol, jejichž kvalita neodpovídá standardům CAMBAS a EFMD. Jedinou cestou je apel na naše
vedoucí a HR manažery, stejně jako na zájemce o studium MBA, aby vybírali kvalitní školy. Hlavní
rozdíl mezi situací u nás a např. ve Spojených státech je to, že tamní zaměstnavatel neuznává
studium na nekvalitní škole, nedívá se na MBA tak, že je titul jako titul. Proto vznikl tento otevřený
dopis, aby především zájemci o studium byli při výběru školy informováni a „nenaletěli“ na laciné
marketingové triky s relativně nižší cenou včetně bonusů např. ve formě notebooku, nepřípustného
krácení doby studia, přijímání studentů bez předešlého bakalářského stupně či argumentací s
akreditací institucí, která nemá potřebné renomé. Kvalita studia MBA je tedy paradoxně v rukou
zaměstnavatelů a studentů, kteří o tyto školy neprojeví zájem, a tím je prakticky zlikvidují.
Věříme, že společným úsilím všech zainteresovaných stran se nám podaří v souladu s cílem CAMBAS
nejen udržet, ale dále zvyšovat úroveň studia MBA v ČR.
Prof. Ing. Milan Malý, CSc.
předseda CAMBAS
Praha dne 12. února 2013
2
CAMBAS Česká asociace MBA škol
J. Martího 2, 162 00 Praha 6
tel. +420 235 363 782
fax: +420 235 363 780
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Za kvalitní světové MBA zaplatíte jako za luxusní vůz

Za kvalitní světové MBA zaplatíte jako za luxusní vůz mnohem více než za neznámé lektory. Prov te si akreditaci školy Odborníci radí zájemc m o studium MBA rozhodovat se podle akreditace školy. Pro za átek sta í t i základní. Americká má zkratku AACSB...

Více

PDF - CETA

PDF - CETA také v Praze, kde pro tento účel spolupracuje s Anglo-americkou vysokou školou. Pro studenty, kteří preferují studium v Praze a chtějí získat vzdělání obdobného společenskovědního profilu jako nabí...

Více

Asociace institucí manažerského vzdělávání, os

Asociace institucí manažerského vzdělávání, os tisíc Kč. Nejdražší program MBA v této kategorii nabízí ESMA (188 760 Kč). 2) Nejčastější forma studia je distanční nebo online (přes 86%). Naopak prezenční formu programu nabízí ESMA. 3) Jen necel...

Více