IBM Spectrum Control Stručná úvodní příručka

Transkript

IBM Spectrum Control Stručná úvodní příručka
IBM Spectrum Control
Verze 5.2.11
IBM®
Stručná úvodní příručka
Instalace softwaru pro správu úložiš�.
Globalizační verze: Chcete-li Stručnou úvodní příručku získat v jiných jazycích, vytiskněte si z instalačního média
soubor PDF pro vybraný jazyk.
Přehled o produktu
Produkt IBM® Spectrum Control™ nabízí licence s těmito funkcemi a oceněním:
IBM Spectrum Control Standard Edition a IBM Spectrum Control Standard Select Edition
Tyto licence poskytují následující funkce:
v Zobrazení jednotlivého řídicího panelu, který můžete použít ke správě úložných systémů, hypervizorů, serverů a
sítí.
v Monitorování výkonu pro úložné systémy a sítě.
v Monitorování kapacity a využití, stejně jako správa a plánování heterogenního úložného prostředí.
v Zajiš�ování souborů pro úložné systémy IBM Storwize V7000 Unified a IBM Scale Out Network Attached Storage.
v Stav a výstrahy pro úložné systémy, hypervizory, servery a sítě.
v Modelování oddělení a aplikací, abyste porozuměli svému prostředí.
v Modul plug-in VMware vCenter, který vám umožňuje spravovat a zajiš�ovat virtuální úložiště v prostředí vSphere a
zobrazit sestavy o úložných systémech, které jsou monitorovány produktem IBM Spectrum Control.
v Sestavy z nástroje IBM Cognos Business Intelligence, které poskytují informace o analýze a vytváření sestav.
Tyto licence zahrnují licence na produkt IBM Copy Services Manager, který spravuje 2strannou replikaci, 3strannou
replikaci a rozšířené kopírovací služby. Další informace o plánování, stažení a instalaci produktu Copy Services
Manager můžete zjistit na adrese http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSESK4.
IBM Spectrum Control Advanced Edition a IBM Spectrum Control Advanced Select Edition
Tyto licence obsahují vše, co je v licenci na produkt IBM Spectrum Control Standard Edition a následující funkce:
v Analýzami řízené vyvažování a vrstvení automaticky přesunující data do nákladově nejefektivnější vrstvy.
v Vyvažování úložného prostoru, zajiš�ování úložiš� bloků, zajiš�ování souborů a uvolňování úložiš�.
v Ochrana snímků pro aplikace nabízená produktem IBM Spectrum Protect Snapshot.
v Vytváření kumulovaných sestav, při kterém se data o kapacitě kombinují z několika instancí produktu IBM
Spectrum Control za účelem vykazování.
Licence na produkty IBM Spectrum Control Standard Edition a IBM Spectrum Control Advanced Edition jsou oceněny podle
počtu jednotek kapacity úložiště (SCU) potřebných k pokrytí terabajtů kapacity, kterou spravují. Licence na produkty IBM
Spectrum Control Standard Select Edition a IBM Spectrum Control Advanced Select Edition jsou oceněny podle počtu krytů
úložiště, které spravují. Další informace o ocenění licencí uvádí téma Licence na produkty (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_r_product_packages.html).
1
Krok 1: Přístup k softwaru a dokumentaci
Chcete-li stáhnout produkt z webu IBM Passport Advantage, přejděte na adresu https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg24042489 a klepněte na odkaz týkající se nové instalace nebo upgradu. Postupujte podle pokynů
pro svůj operační systém. Nainstalujte produkt podle pokynů k instalaci v dokumentaci k produktu IBM Spectrum
Control v tématu Instalace (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/
fqz0_t_installing_main.html).
Pokud se rozhodnete stáhnout a instalovat produkt IBM Copy Services Manager, postupujte podle pokynů v Centru
znalostí produktu IBM Copy Services Manager (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSESK4). Chcete-li
stáhnout a instalovat produkt IBM Spectrum Protect Snapshot, přejděte do Centra znalostí produktu IBM Tivoli Storage
FlashCopy Manager (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS36V9).
2
Krok 2: Vyhodnocení konfigurace hardwaru
Přezkoumejte hardwarové požadavky. V dokumentaci k produktu IBM Spectrum Control si prohlédněte téma
Hardwarové požadavky (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/
fqz0_r_hw_requirements.html).
3
Krok 3: Vyhodnocení konfigurace systému a instalace předem vyžadovaného
softwaru
Přezkoumejte softwarové požadavky:
v Získejte informace o softwarových požadavcích produktu v tématu Softwarové požadavky (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_r_sw_requirements.html).
v Získejte informace o hardwaru, produktech a operačních systémech, které můžete používat s produktem IBM
Spectrum Control, na webu http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21386446.
4
Krok 4: Instalace databáze DB2
Před instalací produktu IBM Spectrum Control musíte instalovat verzi produktu IBM DB2 Enterprise Server Edition,
která je zahrnuta s produktem IBM Spectrum Control. Produkt IBM Spectrum Control ukládá informace, které
shromaž�uje o úložných prostředcích, v databázi DB2.
Postupujte podle pokynů, které uvádí téma Instalace databáze DB2 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_t_installing_db2.html).
5
Krok 5: Instalace produktu IBM Spectrum Control
K instalaci produktu IBM Spectrum Control můžete použít instalační program nebo příkazový řádek v bezobslužném
režimu. Postupujte podle pokynů, které uvádí téma Instalace produktu IBM Spectrum Control (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_t_installing_tpc.html).
6
Krok 6: (Volitelné) Instalace sestav produktu Cognos Business Intelligence
Instalační proces produktu IBM Spectrum Control zahrnuje možnost instalovat sestavy produktu IBM Cognos Business
Intelligence (BI) a produkt, který je zapotřebí k vytvoření těchto sestav: Jazz for Service Management a jeho služby pro
vytváření sestav (IBM Tivoli Common Reporting). Nástroj Cognos BI vytváří plánované sestavy z dat shromážděných
produktem IBM Spectrum Control.
Získejte informace o sestavách produktu Cognos BI v tématu Vytváření sestav (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_c_webbasedgui_rpting_ic_ov.html). Získejte rovněž
informace o komponentách, které musíte nainstalovat, abyste mohli používat sestavy produktu Cognos BI, v tématu
Instalace produktů Jazz for Service Management a Tivoli Common Reporting (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_c_jazzsm_tcr.html).
Jestliže se rozhodnete neinstalovat produkt Cognos BI, můžete použít funkce vytváření sestav uživatelského rozhraní
produktu IBM Spectrum Control, abyste vytvořili sestavy o stavu, kapacitě a výkonu úložných prostředků, které chcete
monitorovat.
7
Krok 7: Začínáme
Postupujte podle úloh, které popisuje téma Začínáme s produktem IBM Spectrum Control (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_r_getting_started.html).
Další informace
?
Další informace jsou k dispozici zde:
v Obecné informace o produktu: http://www.ibm.com/systems/storage/software/center/index.html
v Dokumentace k produktu ve formátu PDF: Tisknutelná dokumentace (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SS5R93_5.2.11/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_r_printable_pdf_files.html)
v Podpora produktu: https://www.ibm.com/support/entry/myportal/product/tivoli/ibm_spectrum_control/
ibm_spectrum_control_standard_edition?productContext=365750483
IBM Spectrum Control Verze 5.2.11 Licencované materiály - vlastnictví IBM. © Copyright IBM Corp. 2014, 2016. US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP
Schedule Contract with IBM Corp.
IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corp., registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Ostatní názvy
produktů a služeb mohou být ochranné známky IBM nebo jiných společností. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM je k dispozici na webu “Copyright and trademark information”
(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).
Printed in Ireland

Podobné dokumenty

IBM Spectrum Control Advanced Select Edition Stručná úvodní

IBM Spectrum Control Advanced Select Edition Stručná úvodní Získejte informace o sestavách produktu Cognos BI v tématu Vytváření sestav (http://www.ibm.com/support/ knowledgecenter/SS5R93_5.2.9/com.ibm.spectrum.sc.doc/fqz0_c_webbasedgui_rpting_ic_ov.html). ...

Více

IBM Tivoli Storage Productivity Center Select Edition Stručná úvodní

IBM Tivoli Storage Productivity Center Select Edition Stručná úvodní bezobslužném režimu. Podrobné pokyny k instalaci naleznete na webu http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ SSNE44_5.2.7/com.ibm.tpc_V527.doc/fqz0_t_installing_tpc.html. Rovněž standardně instal...

Více

转基因商业化骤然加速 俞桑丽

转基因商业化骤然加速  俞桑丽 $%&'()*t+!$./y\& >(34¸O^,<-.01+æ ç/0†R+12" ¢Æï]¸O 345678! X]9:‚;Â/ Ã!<=å>[email protected]‚Bò!Ø<, -\]&>()*+$%ªŽQC DEFG+fH"% }ðñÜm!& >(Â/ÃI½3æêJ# cK· L# fMÔN# -OPQ¬R"ä g" 0)yÿkS‡íï°TU Vòó! ,-¢Æ+æçWXh é !è E F ÷ Y...

Více

Stručná úvodní příručka k produktu IBM Prerequisite Scanner, verze

Stručná úvodní příručka k produktu IBM Prerequisite Scanner, verze v Přejděte na stránku IBM Prerequisite Scanner webu IBM Support Portal. v Přejděte na témata Prerequisite Scanner na webu Service Management Connect. Neváhejte přispět do těchto témat. IBM Prerequi...

Více

Produktový list

Produktový list a spolehlivostí, díky čemuž jsou servery System x připraveny zajistit provoz nejrůznějších enterprise aplikací – od těch infrastrukturních, jako je cloud, až po řešení Big Data a analytické nástroj...

Více

IBM SAN Volume Controller

IBM SAN Volume Controller snižovat riziko vzniku chyb. Zaměstnanci IT oddělení také mohou využít vestavěného monitoringu, který jim umožní vzdáleně a zabezpečeným kanálem zjišťovat aktuální stav a výkon jednotlivých systémů...

Více

InfoSphere Optim Performance Manager for DB2 for Linux

InfoSphere Optim Performance Manager for DB2 for Linux Produkt InfoSphere Optim Performance Manager vyžaduje podporovanou verzi produktu DB2, kterou by mohl použít jako databázi úložiš. Nemáte-li podporovanou verzi produktu DB2 nainstalovanou, můžete ...

Více