14-15 - Volný let

Transkript

14-15 - Volný let
VESELÉ HISTORKY
MODELÁŘSKÉ
Prasklá guma
Guma, kterou používají gumičkáři
pro pohon svých modelů, není jen tak
nějaká guma. Pokud některého uslyšíte bědovat, že dnes létá na gumu z
trenýrek, chce tím pouze poukázat na
její horší kvalitu. Špičkovou gumu pro
pohon volných modelů letadel dokáže
„uvařit“ jen pár lidí na světě a opravdu
dobrá várka, neboli „šarže“, se povede jen jednou za několik let. O takovou
šarži se pak gumičkáři přetahují a pokud ji získají, střeží ji jako oko v hlavě.
Když vidíte, kolik práce a starostí
dá takový svazek udělat, musí mít
hmotnost s přesností zlomku gramu,
musí být pevně navázán, pak důkladně promaštěn, pak zase osušen,
tak vám připadá šílené, že se jednou
dvakrát použije a vyhodí. Energie,
která se do pár dekagramů gumy při
natáčení naakumuluje, dokáže vynést
model, vážící téměř desetkrát tolik, do
výše 50 až 100 metrů, přičemž v první
fázi letu jde o kolmé stoupání.
Natáčení svazku je podívaná sama od sebe - model je při tom upevněn do stojanu pevně ukotveném v
zemi. Modelář s ruční vrtačkou uchycenou na opasku gumu vytáhne na
několikanásobek původní délky,
zavěsí se do svazku a začne natáčet.
Jak natáčí, guma se kroutí a přitahuje
modeláře, zatínajícího paty do terénu,
k modelu ve stojanu. Napětí je vidět
nejen na gumě, ale i v grimasách
natáčejících. Jak se zvyšuje počet
otáček natočených do svazku, na
gumě se dělají uzlíky, guma tvrdne a
přibližuje se ke své hranici pružnosti a
pevnosti.
Samozřejmě se poměrně často
stane, že modelář přecení možnosti
svazku a ten praskne. Dnes, v době
kevlarových trubek, ze kterých je
vyrobena „motorová“ část trupu, to
není tak velká nehoda - zbytek svazku
se nechá s vrtulí vytočit a pak se cucky
gumy z trupu vyšťourají k tomu vyrobenou tyčkou. Ovšem v dobách, kdy
trup byl „žbrdlinkový“ potažený
papírem, znamenalo prasknutí svazku v trupu jeho zničení - prostě ozvala
se rána, svazek prasknul a trup najednou nebyl, jen kolem stojanu cáry
papíru a žbrdlinky. Tím chci naznačit,
že natočený svazek má opravdu
ukrutnou sílu.
Stalo se v dobách těchto trupů, že
jeden gumičkář natáčel svazek ve
svém modelu a kolem měl několik
přihlížejících. Jeden obzvlášť zvědavý, jak sledoval uzlující se svazek,
strkal hlavu téměř k trupu. Když zbývalo jen málo posledních otáček k úplnému natočení svazku, prasknul, rozerval trup, s neztenčenou silou vyrazil ven do míst, kde se nacházela hlava, respektive bujará čupřina horlivého zvědavce. Zde se svazek usadil
a jal se uvolňovat energii, tedy rozmotávat uzlíky, přičemž bohužel tím
zároveň namotával vlasy své nebohé
oběti.
Musel to být asi pocit, jako když
vás skalpují, protože dotyčný začal
řvát jak raněný tur, v bolesti pobíhal
sem a tam a rukama se pokoušel
osvobodit vlasy od svazku. Což
ovšem nešlo, několik stovek gumových uzlíků se v husté kštici dokonale
zauzlovalo. Teprve kolegové, když jim
došlo, co se vlastně stalo, jej chytili,
povalili na zem a narychlo sehnanými
nůžkami ho zbavili vlasového porostu.
Nic jiného prostě dělat nešlo.
Jak nebohá oběť gumového
svazku doma vysvětlovala náhlou
změnu vizáže, to nevím, ale několik
příštích let obcházela natáčející
gumičkáře velkým obloukem.
Pozvánka na soutěž volných modelů
Východočeská liga 5.kolo
Memoriál Vladimíra Fejfara
ČP F1G, F1H
Místo konání:
letiště AK Hořice
Datum konání: 2. března 2008
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Vladimír Čermák: 774 790 026
Cloud Tramp
Tento veleznámý model zkonstruoval Charles Grant.
Plán byl uveřejněn v MODEL
AIRPLANE NEWS (MAN) v srpnu
1954. Model se stále staví, je velmi
oblíben, pořádají se korespondenční
soutěže, Cloud Tramp má i svoji
vlastní webovou stránku.
U nás jeho stavebnici vyráběl Jiří
Kalina. K plánu není nutno nic dodávat, snad jen že lehčí balza = menší
hmotnost = větší výkony. Vrtuli je možno použít plastovou o průměru
200mm.
Proti ulétnutí je dobré model vybavit determalizátorem, existuje několik
řešení. Já to na svém modelu vyřešil
vyklápěním křídla vpřed.
Nedoporučuji příliš dlouhý svazek,
Ing. Jan Vosejpka
po vytočení se totiž sesune mezi křídlo a VOP a model rozváží.
Letos je celosvětový Cloud Tramp
letecký den 2.srpna v 17.00 britského
letního času času, což je, pokud se
nemýlím, 18.00 našeho letního času.
Takže stavte,ať nás tento den vzlétne
co nejvíc!!
Jan Vodička
MALÝ VÝLET DO HISTORIE
VOLNÝCH MODELŮ
- 14 -
VOLNÝ LET 2008
VOLNÝ LET 2008
4/2007
- 15 -

Podobné dokumenty

Informační listy SAM 95 Bohemia

Informační listy SAM 95 Bohemia Vega 7. Druhé kolo opět potvrdilo kolo první, zato poslední létání bylo pro soutěžící překvapivé, když se „zbláznila“ termika a pomalu nebylo možné po desáté minutě do minuty přistát, což je důleži...

Více

Číslo 89

Číslo 89 Valašském Meziříčí. Při úklidu v poválečné škole našel tyto modelářské pozůstatky z války v budově, kde byl lazaret německých vojáků. Já jsem model dokončil, ale protože nebylo dostatek modelářské ...

Více

VL 3 2015 - Volný let

VL 3 2015 - Volný let zavední nových pravidel jednoduchých modelů P3 a A6 dostupné všem modelářům, kteří si chtějí vyzkoušet, co se dá s pár gramů težkým (lehkým) modelem nalétat. Je to určitě příjemné letní zpestření j...

Více

Číslo 99

Číslo 99 tedy pohon, dnes bìžný u létajících modelù. Myslím, že jsem byl první, kdo uvedl v èinnost u modelù takový pohon, aspoò zde, v Èechách. A to byl první a pùvodní létající èeský model letounu. Osud t...

Více

Archiv - Medica

Archiv - Medica Némecko) po konzumaci ovoce a zeleniny dovezené z tropických zemí. V ČR je cyklosporóza diagnostikována jako původce průjmových onemocnění pouze ojediněle u občanu vracejících se z tropických oblas...

Více

Číslo 102

Číslo 102 konání několikrát přesunováno z důvodů souběhu akcí, definitivní bylo 10. - 12. července. Bylo by také nošením „dříví do lesa“ popisovat podrobně tento úspěšný modelářský víkend s historiky. Díky p...

Více

duben 2009 - Kultura Nová Paka

duben 2009 - Kultura Nová Paka nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. ...

Více

Spomyšelské aktuality

Spomyšelské aktuality nebezpečí úrazů dospělých i dětí, problémy při jednáních s firmou, která měla na starost opravu vozovek, dopravní značení apod. Ne vždy se podařilo našim zastupitelům prosadit své dobré myšlenky. O...

Více