Homeopatika - OnemocnÄ›nÃ- zimnÃ-ho obdobÃ-

Transkript

Homeopatika - OnemocnÄ›nÃ- zimnÃ-ho obdobÃ-
Lékárnice Lucie radÃ-
Homeopatika - OnemocnÄ›nÃ- zimnÃ-ho obdobÃOnemocnÄ›nÃ- zimnÃ-ho obdobÃ-
CHŘIPKOVÉ STAVY
1) ObdobÃ- vysokých teplot
ACONITUM NAPELLUS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- každou hodinu do zmÃ-rnÄ›nÃ- pÅ™Ã-znaků
- použitÃ-: Rychle stoupajÃ-cÃ- teplota (až 40 °C) po prudkém prochlazenÃ- u jedince s dobrou obranyschopnostÃ-.
Prudké, nesnesitelné bolesti s pocitem ztuhnutÃ- a mravenÄ•enÃ-. ZarudnutÃ- a horkost suché kůže. IntenzivnÞÃ-zeň s potÅ™ebou pÃ-t studenou vodu. Neklid, úzkostlivost, náhlý strach o půlnoci a pÅ™i zhorÅ¡enÃ- stavu.
BELLADONNA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- každou hodinu do zmÃ-rnÄ›nÃ- pÅ™Ã-znaků
- použitÃ-: Vysoká, kolÃ-sajÃ-cÃ- teplota s pulzujÃ-cÃ-mi bolestmi hlavy. Horký, pÅ™ekrvený obliÄ•ej vleže, ve stoje b
PocenÃ-. Suchost v ústech s žÃ-znÃ-. ZhorÅ¡enÃ- stavu svÄ›tlem a hlukem. Psychický neklid.
- upozornÄ›nÃ-: Belladonna se velmi Ä•asto použÃ-vá po Aconitum napellus, jakmile se horeÄ•ka stabilizuje a nemocný
se zaÄ•ne potit (napÅ™Ã-klad i po podánÃ- klasického léku snižujÃ-cÃ-ho teplotu). PÅ™i pÅ™etrvávánÃ- vysoký
nutné vyÅ¡etÅ™enÃ- u lékaÅ™e.
{mosgoogle}
2) ObdobÃ- rozvinutého stavu
BRYONIA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: PÅ™etrvávajÃ-cÃ- horeÄ•ka se suchostÃ- sliznic a intenzivnÃ- žÃ-znÃ- s chutÃ- na velké množstvÃ- stude
Bolesti
hlavy a kloubů zhorÅ¡ené sebemenÅ¡Ã-m pohybem. Suchý kaÅ¡el. VyhledávánÃ- naprosté nehybnosti.
RHUS TOXICODENDRON 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: PÅ™etrvávajÃ-cÃ- horeÄ•ka, Ä•asto po promoknutÃ-, propocenÃ-, s celkovou slabostÃ-. Ztuhlost a bolesti kloubÅ
zlepÅ¡ené pohybem. IntenzivnÃ- žÃ-zeň s chutÃ- na studenou vodu nebo mléko. PotÅ™eba pohybu se projevuje
neklidem v posteli. Výsev oparu na rtech.
FERRUM PHOSPHORICUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Teplota nepÅ™esahujÃ-cÃ- 38 °C u oslabeného jedince. Kůže je vlhká, v obliÄ•eji se stÅ™Ã-dá zarudnutÃ
podle výše teploty. Doprovodný suchý kaÅ¡el, nÄ›kdy krvácenÃ- z nosu a zánÄ›t stÅ™ednÃ-ho ucha.
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: HoreÄ•ka s bolestmi hlavy, zimnicÃ- a tÅ™esem. OtupÄ›lost, fyzická i psychická ochablost. ChybÃ- pocit žÃ-z
3) ObdobÃ- doznÃ-vajÃ-cÃ-ch pÅ™Ã-znaků
SULFUR IODATUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 2x dennÄ›
- použitÃ-: PÅ™etrvávánÃ- zvýšených teplot, rýmy, kaÅ¡le. Zarudlé nosnÃ- a krÄ•nÃ- sliznice.
PULSATILLA 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 2x dennÄ›
- použitÃ-: PÅ™etrvávajÃ-cÃ- žlutá rýma pÅ™es den a ucpaný nos v noci.
4) ObdobÃ- rekonvalescence
CHINA 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 2x dennÄ› do zlepÅ¡enÃ- stavu
http://www.vseprozdravi.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 13 October, 2016, 00:52
Lékárnice Lucie radÃ-
- použitÃ-: Fyzické vyÄ•erpánÃ- po závažném chÅ™ipkovém onemocnÄ›nÃ- s horeÄ•kou a intenzivnÃ-m pocenÃ-m
PÅ™ed nástupem zimnÃ-ho obdobÃ- je možné posÃ-lit imunitnÃ- systém podávánÃ-m pÅ™Ã-pravku SILICEA 5 nebo
dennÄ› 5 granuli po dobu 1 mÄ›sÃ-ce.
AKUTNÕ RÕMA
V rámci celkového onemocnÄ›nÃ-
ACONITUM NAPELLUS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- každou hodinu do zmÃ-rnÄ›nÃ- pÅ™Ã-znaků
- použitÃ-: Vysoká horeÄ•ka následkem prudkého prochlazenÃ-, intenzivnÃ- žÃ-zeň a suchá kůže. Neklid, úzkost
strach pÅ™i zhorÅ¡enÃ- stavu.
BELLADONNA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- každou hodinu do zmÃ-rnÄ›nÃ- pÅ™Ã-znaků
- použitÃ-: Vysoká, kolÃ-sajÃ-cÃ- teplota. PÅ™ekrvenÃ- a horkost v obliÄ•eji. Suchost nosnÃ-ch sliznic.
Vodnatá rýma s nedráždivým výtokem z nosu
EUPHRASIA OFFICINALIS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Dráždivé slzenÃ-, zarudnutÃ- oÄ•nÃ-ch spojivek, zánÄ›t a slepenÃ- vÃ-Ä•ek.
Vodnatá rýma s dráždivým výtokem z nosu
ALLIUM CEPA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: ÄŒasté kýchánÃ-, výtok dráždÃ- hornÃ- ret. Nedráždivé slzenÃ-. ZlepÅ¡enÃ- na Ä•erstvém vzdu
ARSENICUM ALBUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Velmi pálivý a dráždivý výtok z nosu. ZlepÅ¡enÃ- teplem.
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Pálivý výtok z nosu. Následkem opakovaného smrkánÃ- docházÃ- k odÃ-ránÃ- nosnÃ-ch průchodů. H
s
pocitem mrazenÃ- podél páteÅ™e a tÅ™esem. Zchvácenost. PÅ™i horeÄ•natých stavech chybÃ- pocit žÃ-znÄ›.
{mosgoogle}
Rýma s hustým výtokem z nosu
PULSATILLA 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Výtok z nosu je žlutý, nÄ›kdy žlutozelený, hojný a nedráždivý. Výtok trvá pÅ™es den, v noci
ucpaný. Ztráta chuti a Ä•ichu. ZlepÅ¡enÃ- na Ä•erstvém vzduchu.
KALIUM BICHROMICUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Výtok z nosu je žlutý až nazelenalý, vazký a pÅ™ilnavý. ZasychajÃ-cÃ- výtok vytvářÃ- stroup
sliznici. Bolest a tlak u kořene nosu.
MERCURIUS SOLUBILIS 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Hojný nazelenalý výtok dráždÃ- okolÃ- nosnÃ-ch dÃ-rek. IntenzivnÄ› zarudlé hrdlo s páchnoucÃ-m de
hojným slinÄ›nÃ-m. PocenÃ- nepÅ™inášÃ- úlevu.
Komplikace akutnÃ- rýmy
CAPSICUM ANNUUM 5 nebo 9 CH
http://www.vseprozdravi.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 13 October, 2016, 00:52
Lékárnice Lucie radÃ-
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- každou druhou hodinu
- použitÃ-: Nehnisavý zánÄ›t stÅ™ednÃ-ho ucha. IntenzivnÃ- bolesti ucha, zmÃ-rnÄ›né teplým obkladem.
KALIUM MURIATICUM 15 nebo 30 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 2x dennÄ›
- použitÃ-: ZánÄ›t Eustachovy trubice s nedoslýchavostÃ- a praskánÃ-m v uÅ¡Ã-ch pÅ™i polykánÃ- nebo smrkánÃ-.
PÅ™Ã-pravky urÄ•ené podle vyvolávajÃ-cÃ-ch faktorů rýmy
ACONITUM NAPELLUS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- každou hodinu do zmÃ-rnÄ›nÃ- pÅ™Ã-znaků
- použitÃ-: Rýma vyvolaná prudkým ochlazenÃ-m.
DULCAMARA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Rýma vyvolaná chladem a vlhkem.
NATRUM SULFURICUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 2x dennÄ›,
- preventivnÄ›: 15 nebo 30 CH, 10 granulÃ- 1x týdnÄ› po celé zimnÃ- obdobÃ- použitÃ-: Hlenohnisavá rýma zhorÅ¡ená nebo způsobená vlhkem.
RHUS TOXICODENDRON 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Rýma po promoknutÃ-, propocenÃ- s kýchánÃ-m, rozbolavÄ›lostÃ- a ztuhlostÃ- kloubů.
NUX VOMICA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Rýma vyvolaná chladem s neovladatelným kýchánÃ-m a celkovým nachlazenÃ-m. HoreÄ•ka se zimni
když
se nemocný odkryje, nedokáže se zahřát.
BOLESTI V KRKU
VýbÄ›r jednoho nebo nÄ›kolika následujÃ-cÃ-ch pÅ™Ã-pravků podle pÅ™Ã-znaků onemocnÄ›nÃ-:
BELLADONNA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Suché sliznice. HoreÄ•ka s hojným pocenÃ-m. Tepavá bolest a pocit tepla v krku.
MERCURIUS SOLUBILIS 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Zarudlé hrdlo, sklon ke hnisánÃ- mandlÃ-, páchnoucÃ- dech. Zvýšená tvorba slin, jazyk s nažloutlým
povlakem. Vazké pocenÃ-, které nepÅ™inášÃ- úlevu.
PHYTOLACCA DECANDRA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: VystÅ™elujÃ-cÃ- bolest do uÅ¡Ã- a krku pÅ™i polykánÃ-. TmavÄ› rudé hrdlo a patrové oblouky. Pocit cizÃ-ho
krku s neustálou potřebou polykat. Celková rozbolavělost.
LACHESIS MUTUS 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 1x dennÄ›
- použitÃ-: NafialovÄ›lá barva sliznic. ObtÃ-že pÅ™i polykánÃ-, zejména teplých tekutin. Velká pÅ™ecitlivÄ›lost na d
sevÅ™enÃ- krku. Bolesti na levé stranÄ›, pÅ™echázejÃ-cÃ- Ä•asto doprava.
APIS MELLIFICA 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 2x dennÄ›
- použitÃ-: Pálivé, bodavé bolesti, zlepÅ¡ené pitÃ-m studených nápojů. Otok Ä•Ã-pku patra, který visÃ- jako malÃ
naplnÄ›ný vodou. ChybÃ- pocit žÃ-znÄ›.
PÅ™i výskytu hnisavého procesu je tÅ™eba navÅ¡tÃ-vit lékaÅ™e.
http://www.vseprozdravi.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 13 October, 2016, 00:52
Lékárnice Lucie radÃ-
CHRAPOT
VýbÄ›r jednoho nebo nÄ›kolika následujÃ-cÃ-ch pÅ™Ã-pravků podle pÅ™Ã-znaků a pÅ™Ã-Ä•iny vzniku onemocnÄ›nÃ-:
ACONITUM NAPELLUS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Chrapot doprovázený drsným kaÅ¡lem po prochlazenÃ- na suchém studeném vÄ›tru. Prudce nastupujÃhoreÄ•naté stavy. Úzkostlivost a strach pÅ™i zhorÅ¡enÃ-.
BELLADONNA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: ChÅ™ipková onemocnÄ›nÃ- s chrapotem, suchostÃ- hrtanu a suchým kaÅ¡lem. Vysoká, kolÃ-sajÃ-cÃ- teplota
pocenÃ-m. TepajÃ-cÃ- bolesti hlavy s pÅ™ecitlivÄ›lostÃ- na svÄ›tlo a hluk.
RHUS TOXICODENDRON 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Chrapot po propocenÃ- a promoknutÃ-. RannÃ- chrapot se zmÃ-rňuje v průbÄ›hu dne (rozmluvenÃ-m) a zhorÅ¡u
veĕer pro únavu hlasivek.
SPONGIA TOSTA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Chrapot se suchostÃ- hrtanu a hlasivek. Chraplavý, drsný hlas. PalÄ•ivá bolest pÅ™i mluvenÃ-. ZlepÅ¡enÃteplými nápoji.
ARGENTUM NITRICUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Chrapot se stálou potÅ™ebou odkaÅ¡lávat. Pocit cizÃ-ho tÄ›lesa zapÃ-chnutého v krku.
PHOSPHORUS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: ZánÄ›t hrtanu s chrapotem zhorÅ¡eným veÄ•er nebo zhorÅ¡eným studenou vodou.
ARNICA MONTANA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Chrapot způsobený nadmÄ›rnou únavou hlasivek, po dlouhém mluvenÃ-, zpÃ-vánÃ-, kÅ™iÄ•enÃ-.
- Lék Arnica montana lze užÃ-vat i preventivnÄ›.
KAÅ EL
Suchý kašel
ACONITUM NAPELLUS 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- v rytmu záchvatů kaÅ¡le
- použitÃ-: KaÅ¡el po pobytu na chladném, suchém vÄ›tru. Vysoká teplota s prudkým nástupem. ŽÃ-zeň s touhou v
velké množstvÃ- studené vody, bez pocenÃ-. Neklid a strach pÅ™i zhorÅ¡enÃ- zdravotnÃ-ho stavu.
BELLADONNA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- v rytmu záchvatů kaÅ¡le
- použitÃ-: Vysoká, kolÃ-sajÃ-cÃ- teplota. Suché sliznice, pocenÃ-, pÅ™ekrvenÃ- obliÄ•eje. PÅ™ecitlivÄ›lost na svÄ›tlo a h
BRYONIA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- v rytmu záchvatů kaÅ¡le
- použitÃ-: PÅ™etrvávajÃ-cÃ- horeÄ•ka. Suchý, bolestivý kaÅ¡el vyvolaný a zhorÅ¡ený sebemenÅ¡Ã-m pohybem. S
sliznice
s intenzivnÃ- žÃ-znÃ-. ZhorÅ¡enÃ- pobytem ve vytopené mÃ-stnosti.
FERRUM PHOSPHORICUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Suchý, bolestivý kaÅ¡el s pocitem sucha a pálenÃ- v hrtanu a průduÅ¡nici. Zvýšená teplota s pomalým
nástupem. Stopy krve v sekretu, který je vykaÅ¡láván a nÄ›kdy doprovodné krvácenÃ- z nosu. Virový zánÄ›t
stÅ™ednÃ-ho ucha. Návaly rve do hlavy a obliÄ•eje.
Stopy krve v sekretu, který je vykaÅ¡láván a nÄ›kdy doprovodné krvácenÃ- z nosu. Virový zánÄ›t stÅ™ednÃ-ho uc
Chraplavý, štěkavý kašel
http://www.vseprozdravi.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 13 October, 2016, 00:52
Lékárnice Lucie radÃ-
SPONGIA TOSTA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- v rytmu záchvatů kaÅ¡le
- použitÃ-: Suchý, pÃ-skavý kaÅ¡el pÅ™i postiženÃ- hrtanu. Suchost sliznic hrtanu s pocitem pálenÃ-. ZlepÅ¡enÃ- tep
nápoji
a s podloženou hlavou. ZhorÅ¡enÃ- kolem půlnoci.
HEPAR SULFURIS CALCAREUM 15 nebo 30 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Chraplavý a Å¡tÄ›kavý kaÅ¡el v důsledku prudkého prochlazenÃ-, zhorÅ¡ený chladem a studeným
průvanem.
ZlepÅ¡enÃ- teplem a teplým zábalem krku.
Záchvatovitý kaÅ¡el, v salvách, pÅ™ipomÃ-najÃ-cÃ- Ä•erný kaÅ¡el
DROSERA 15 nebo 30 CH
- dávkovánÃ-: 10 granulÃ- pÅ™ed usnutÃ-m, 3 dny po sobÄ›
- použitÃ-: Záchvaty kaÅ¡le jdou velmi rychle za sebou a jsou vyÄ•erpávajÃ-cÃ-. K záchvatům docházÃ- hlavnÄ› v noci,
vleže a jsou provokovány pocitem Å¡imránÃ- v hrtanu. ÄŒasto se opakujÃ-cÃ- záchvaty provázÃ- promodránÃ- obliÄ•
žebernÃ- a bÅ™iÅ¡nÃ- bolesti, zlepÅ¡ené stlaÄ•enÃ-m hrudnÃ-ku a bÅ™icha rukama.
CUPRUM METALLICUM 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- v rytmu záchvatů
- použitÃ-: Dusivý kaÅ¡el s promodránÃ-m obliÄ•eje pro kÅ™eÄ•e hlasivek a stah průduÅ¡ek. ZlepÅ¡enÃ- douÅ¡kem stud
vody.
{mosgoogle}
Vlhký kašel
IPECACUANHA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: Dávivý kaÅ¡el doprovázený nevolnostÃ- až zvracenÃ-m. NahromadÄ›nÃ- velkého množstvÃ- hlenu v
průduškách.
Hojné slinÄ›nÃ- a vÄ›tÅ¡inou Ä•istý jazyk. NÄ›kdy doprovodné krvácenÃ- z nosu. ZlepÅ¡enÃ- v klidu a teple.
MERCURIUS SOLUBILIS 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 4x dennÄ›
- použitÃ-: VykaÅ¡lávánÃ- žlutozeleného sekretu. Zarudlé hrdlo, hojné slinÄ›nÃ-, jazyk s nažloutlým povlakem a
páchnoucÃ- dech. NoÄ•nÃ- zhorÅ¡enÃ- se zimnicÃ- a vazkým pocenÃ-m, které nepÅ™inášÃ- úlevu.
NATRUM SULFURICUM 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 2x dennÄ›
- použitÃ-: VykaÅ¡lávánÃ- nažloutlého nebo nazelenalého sekretu.Provokace nebo zhorÅ¡enÃ- vlhkým poÄ•asÃ-m.
DULCAMARA 5 nebo 9 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Hlenovitý kaÅ¡el po nachlazenÃ- ve vlhku. Ucpaný nos ve vlhkém chladu.
- Lék lze pÅ™edepsat i preventivnÄ›: 3x týdnÄ› 5 granulÃ- po celé obdobÃ- vlhkého a chladného poÄ•asÃ-.
PULSATILLA 9 nebo 15 CH
- dávkovánÃ-: 5 granulÃ- 3x dennÄ›
- použitÃ-: Vlhký kaÅ¡el pÅ™es den, suchý v noci. ZlepÅ¡enÃ- na Ä•erstvém vzduchu. Žlutá rýma se ztrátou chut
Podle vývoje onemocnÄ›nÃ- a charakteristických pÅ™Ã-znaků je vhodné kombinovat nÄ›kolik homeopatických
pÅ™Ã-pravků.
U závažných onemocnÄ›nÃ- s kaÅ¡lem, duÅ¡nostÃ- a vysokou teplotou je nezbytné navÅ¡tÃ-vit lékaÅ™e.
{moscomment}
http://www.vseprozdravi.cz
VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
Generováno: 13 October, 2016, 00:52

Podobné dokumenty

TOP Kosmetik.cz - velkoobchod a maloobchod s kosmetikou

TOP Kosmetik.cz - velkoobchod a maloobchod s kosmetikou Liftingový krém je urÄ•en k dennÃ- a noÄ•nÃ- péĕi pro stÅ™ednÄ› zralou pleÅ¥. Obsahuje úĕinný komplex peptidů exotických rostlin s liftingovým efektem. Pravidelným použÃ-vánÃ-m zabraň...

Více

VitalityLifestyle.cz

VitalityLifestyle.cz 616 KÄ• 463 KÄ• (vÄ•etnÄ› DPH 15 %) UÅ¡etÅ™Ã-te: 153 KÄ• Liquid C je pÅ™Ã-pravek s obsahem vitaminu C, bioflavonoidů a Å¡Ã-pků, který je oslazen organickým sirupem z agáve, ale neobsahuje umÄ›...

Více

Sirupy-Koktejly Monin

Sirupy-Koktejly Monin Curacao modré sirup - Monin Blue Curacao Sirup (0.25l)  92 Kĕ Curaçao je likér ochucený sušenými šlupkami zelených pomeranĕů původem ze západaoindického ostrova Curaçao, tropické...

Více

Analgetika - antipyretika

Analgetika - antipyretika - inhibuje syntézu prostaglandinů, kdy tento úĕinek je vyvolán ireverzibilnÃ- blokádou enzymu cyklooxygenázy, snižuje i tvorbu tromboxanu (Å™edÄ›nÃ- krve) - úĕinek závisÃ- na podané dá...

Více

Co to je zaĕ.... Re:Co to je zaĕ.... Re:Co to je zaĕ.... Re:Co to je

Co to je zaÄ•.... Re:Co to je zaÄ•.... Re:Co to je zaÄ•.... Re:Co to je jaká je zhruba jejÃ- cena(prodávat to ale nechci).DÃ-k moc;)

Více

Tanec radosti z Boha - Česká evangelická luteránská církev

Tanec radosti z Boha - Česká evangelická luteránská církev neumlkla. Hospodine, Bože mùj, budu ti vzdávat chválu vìènì.Dobré ráno, pøátelé a spoludìdicové života.Vèera se na z v Rochlovì konali každoroènÃ- dožÃ-nkové slavnosti. Jejich letoÅ¡nÃ-m tÃ...

Více

SL-3437-SWT Mr. Smith Double Function Gun for Wii

SL-3437-SWT Mr. Smith Double Function Gun for Wii 503 Kĕ (vĕetně DPH 21 %)

Více

Test stěraĕů I-dnes Odp.:Test stěraĕů I-dnes

Test stÄ›raĕů I-dnes Odp.:Test stÄ›raĕů I-dnes Proboha co to je za nesmysl? co s tÃ-m má spoleÄ•ného sklo? já dával bez ramÃ-nkové stÄ›raÄ•e i na AstruF, AstruG, a dalÅ¡Ã- a žádné z tÄ›chto aut nemÄ›lo z výroby bez ramÃ-nkové stÄ›raÄ•...

Více