Astronaut opouští Zemi v raketě rychlostí 106 m∙s

Transkript

Astronaut opouští Zemi v raketě rychlostí 106 m∙s
Astronaut opouští Zemi v raketě rychlostí 106 m∙s-1. O kolik sekund denně se budou jeho
hodinky zpožďovat vzhledem k hodinkám na Zemi?
Řešení:
v = 106 m ∙ s -1 , c = 3∙108 m ∙ s -1 , ∆t = ? s
Pohybující se hodinky se vůči hodinkám, které jsou v klidu, zpožďují. Tento jev se
nazývá dilatace (prodloužení) času. Mezi časem v klidové vztažné soustavě t0 (vlastní
čas) a časem v pohybující se soustavě t platí vztah
𝑡 = 𝑡0
1
1−
𝑣2
𝑐2
Za t0 dosadíme 86400 s, což je délka jednoho dne pro pozorovatele na Zemi. Nyní
vypočítáme t
𝑡 = 𝑡0
1
𝑣2
1− 2
𝑐
= 86400
Odpověď:
Hodinky se zpožďují denně o 0,48 sekund.
1
(106 )2
1−
(3 ∙ 108 )2
= 86400,48 𝑠

Podobné dokumenty

Komu podat melatonin? [PDF 4,47MB]

Komu podat melatonin? [PDF 4,47MB] v době melatoninové sekrece. Jestliže se pokoušíme usnout v době, kdy je hladina melatoninu nízká, spánek bývá narušený. Podání melatoninu může spánek upevnit. Skutečnost, že melatonin ovlivňuje ci...

Více

DUN-44G série návod k použití:

DUN-44G série návod k použití: STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRYvše pod naší privátní ČESKOU značkou OLYMPIA nebo pod dalšími světově známými jmény:

Více

Základní kurz speciální teorie relativity

Základní kurz speciální teorie relativity bod v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu? Pojem pohyb je relativní, vždy je nutno uvést vztažné těleso. Zvolíme-li za vztažné těleso např. sedačku otáčejícího se kolotoče, pak výslednice vněj...

Více

Astronaut Andrew Feustel

Astronaut Andrew Feustel Původní povolání: geolog, geofyzik První kosmický let: Atlantis STS-125, 11.-24.5.2009 (494.člověk ve vesmíru) pátá servisní mise k Hubble Space Telescope (HST) tři výstupy do volného kosmu (EVA) –...

Více

Postuláty STR, relativita současnosti

Postuláty STR, relativita současnosti ⇒ pokusy na měření rychlosti světla ( ⇒ jak rychle se pohybuje Země vůči éteru) Analogie: Projíždějící auto - jeho zvuk se mění z vysokého na hluboký ⇒ z rozdílu frekvencí mohu určit , jak rychle s...

Více