Lekce 5

Transkript

Lekce 5
Obnova ekosystémů po těžbě
nerostů
Těžba hlubinná povrchová
• Povrchová, větší poškození, zbytkové jámy,
vnější a vnitřní výszpky
• Podpovrchová méně odvalů ale často horší
substrát, propady
1 km
hlušina
• Má často extrémní zrnitostní složení
• Nedostatek recentní organické hmoty a
dostupných živin
• Může být fytotoxická As, Al, pH salinita,
atp.
population growth
(relative to control)
1.2
1.2
y = 0.0988x - 0.179
2
R = 0.3597
1
y = -0.1112Ln(x) + 0.9735
2
R = 0.1351
1
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
0
2
4
6
8
0
pH (KCl)
polulation growth
(relative to control)
pH (H2O)
7
6
5
4
3
2
1
0
0
y = -0.0172x + 0.4092
R = 0.492
0.8
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
0
10
20
20
30
vápněnípolyphenols
t/ha
mg/100g
30
40
y = -3E-05x + 0.0064x + 0.0857
2
R = 0.1086
1
0.6
0 10
6000
2
1.2
0.8
4000
Conductivity
1.2
1
2000
40
0
50
100
150
watersoluble K
(mg/100g)
200
250
Disturbované plochy mohou mít
značný ochranářský potenciál
•
•
•
•
Swis national park
Pyramide state park Illinois
Indian mountain state park Tennessee
Mutual mine state park Florida
možnosti
•
•
•
•
Nedělat nic – spontánní sukcese
Jen trochu dopomoct –řízená sukcese
Jen dosít dosadit
Předchozí je často spojeno s úpravou
povrchu
• Upravit podmínky vápnění, změna zrnitosti
• Překrýt humusovou vrstvou nebo tzv.
zůrodnitelnými zeminami
Millipededes ind .m-2
Reclamation - 23 years old plot
depth (cm)
0-1
mineral spoil
leaf litter
other litter
1-2
2-3
3-4
faecal pel
coprolit
4-5
0
50
area %
100
root
pores
Reclamation - 40 years old plot
depth (cm)
1-2
mineral spoil
leaf litter
other litter
4-5
7-8
faecal pel
coprolit
root
10-11
0
50
area %
100
pores
Spontaneous succession - 23 years old plot
depth (cm)
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
0
50
area %
100
mineral spoil
leaf litter
other litter
faecal pel
coprolit
root
pores
Spontaneous succession - 40 years old plot
depth (cm)
0-1
mineral spoil
leaf litter
other litter
faecal pel
1-2
2-3
3-4
coprolit
root
pores
4-5
5-6
0
50
area %
100
layer thicknes (mm)
12 0
10 0
80
60
40
20
0
layer thicknes (mm)
layer thicknes (mm)
i n iti a l
m i d le
la te
50
40
30
20
10
0
i n iti a l
m i d le
la te
i ni ti a l
m i d d le
la te
80
70
60
50
40
30
20
10
0
h um u s
fe rm e nta ti o n
li tte r
Comparison of soil development under various plantations.
Sukcese výsadba shrnutí
• Sukcese levnější
• Přirozené biotopy a lokální
populace
• Větší diversita
• Na začátku pomalejší později se
rozdíl stírá
• Závisí na kvalitě substrátu a
kolonizačních možnostech
• Méně predikovatelná
• často menší produkce
• Dražší
• Výsadba exotů šíření
invazních druhů
• Rychlejší
predikovatelnější
• Větší produkce
Urovnání a navážka
• Urovnání zlepšuje technologickou
dostupnost
• Navážka zlepšuje zásobení živinami
• Navážka i urovnání podporují utužení
• Mohou bát vhodné při obnově bylinné
vegetace nebo na toxických plochách, pro
obnovu dřebij je třeba yvažovat velki
pečnivě.
shrnutí
• Těžce disturbované plochy mohou být
rekultivovány pro produkční účely je ale
možná i obnova původních ekosystémů
• Pro tu je výhodné minimálizovat některé
zásahy omezit možnou eutrofizaci a utužení
ploch

Podobné dokumenty

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav (BBCH11), stem elongation (BBCH30), beginning of flowering (BBCH61), full flowering (BBCH65), end of flowering (BBCH69) and yellow ripeness (BBCH85), and of course there are also observed sowing an...

Více

1211442283_sb_angelo..

1211442283_sb_angelo.. zdravotního stavu populace, přičemž zdraví populace reflektuje zdraví jedinců během jejich života. V rámci zlepšování zdraví se prodlužuje délka života a celá populace je méně nemocná. Zohledňována...

Více

Medicína založená na důkazech

Medicína založená na důkazech přehledech zaměřených na účinnost vzdálené modlitby, popřípadě léčitelských postupů dospěli autoři k závěru, že žádný závěr učinit nelze. Studie byly provedeny u nehomogenního vzorku populace, s řa...

Více

Návod FG 2015 - RAMI CZ s.r.o.

Návod FG 2015 - RAMI CZ s.r.o. zelená LED ČERPÁ (čerpadlo zapnuto). Po poklesu hladiny pod spodní sondu rozpíná kontakt relé a zhasíná LED ČERPÁ (čerpadlo vypnuto). Tímto je zajištěno že hladina vody neklesne pod minimální hladi...

Více

02 fyzikalni techniky

02 fyzikalni techniky • rotační reometrie + oscilační měření

Více

Předpoklady a očekávání

Předpoklady a očekávání (pravděpodobně v závislosti na poměru průměrného počtu bodů na 1UOP vůči referenčnímu roku 2013); • omezení celkové úhrady (HRK) jako v roce 2014 – dle produkce ref. roku 2013, kromě výkonů 09563 (...

Více

fertlizer mrvy

fertlizer mrvy omezení hnojení v mimovegetačním období, negativní vliv na kvalitu pitné vody • P – nízká mobilita v půdě, problémy s jeho dlouhodobým vlivem na funkci ekosystémů, dostupnost závislá na pH, negativ...

Více