Zde - CNC Bednář sro

Transkript

Zde - CNC Bednář sro
PATRIOTI
19
CNC Bednář
Přesné strojní
obrábění
Vyrábíme pro Škodovku i laboratoře Akademie věd
N
ový model Škoda Oktavie III. i laboratoře Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR. Tyto dvě na první
pohled naprosto rozdílné skutečnosti mají přece jen jednoho společného jmenovatele. V obou z nich totiž najdeme kus práce, za níž stojí lidé z CNC Bednář s.r.o.
Přesné strojní obrábění, to je mottem společnosti CNC Bednář. Od svého vzniku má
na svém kontě velké množství různorodých
zakázek. V nich neustále potvrzuje, že má ve
světě strojírenství své jasné a pevné místo. Její
klienti přitom pocházejí doslova a do písmene z celé České republiky.
Mezi nejvýznamnější zákazníky CNC Bednář patří mimo jiné již několik let jednoznačně mladoboleslavská firma Škoda Auto a. s.
„Na prvotní výrobě, případně konstrukci mnohých prototypových dílů pro Škodu Auto jsme se podíleli právě my“
říká majitel Zdeněk Bednář, který tímto zároveň potvrzuje,
jak prestižní záležitostí spolupráce se Škodovkou je. „Jsme
pružní, rychlí a přesní a právě tyto vlastnosti automobilka
bezpodmínečně vyžaduje. Velmi pohotově dokážeme reagovat na jejich požadavky a ty pak následně precizně do
všech detailů splnit,“ upřesňuje Z. Bednář. Společnost CNC
Bednář pro tohoto největšího českého výrobce automobilů
vyrábí prototypové modely, sloužící ke schválení designu, a to nejrůznější částí jak interiéru, tak i exteriéru automobilů.
Avšak nejen Škoda Auto je klientem komárovské společnosti. Velice unikátní je také
její spolupráce s Akademií věd ČR, konkrétně s jejím Ústavem jaderné fyziky. Zde dodává např. části přístrojů a vybavení do jejich laboratoří. Dále CNC Bednář dodává
také firmám, které vyrábí kalibrační a zkoušecí stroje a vyrábí také pro letecký průmyslu, kam putují
například nejrůznějších části palubních desek. Za zmínku
stojí také působení společnosti v oblasti nejrůznějších komponentů na motocykly; v této oblasti se můžeme setkat s vý-
sledky práce CNC Bednář, a to v podobě forem na nádrže
motocyklů. Mezi další významné portfolio zákazníků společnosti patří také místní, regionální firmy. Například léty
prověřená spolupráce se známou elektrofirmou, kdy jde o
prototypovou, kusovou i sériovou výrobu, zejména plastových částí domácích telefonů.
CNC Bednář – Přesné strojní obrábění Stěhujeme se do nového
V
P
rofesní zaměření společnosti CNC Bednář je široké. Věnuje se nejen prototypové, malosériové a zakázkové
výrobě, ale také výrobě lisovacích nástrojů a vstřikovacích
forem.
Tyto formy společnost vyvíjí od návrhu přes výrobu a montáž včetně náročného leštění do
zrcadlového lesku, až po lisování plastových výlisků. Společnost
tedy disponuje svou vlastní lisovnou plastů. Na trh v tomto oboru
své činnosti dodává nejen technické výlisky, ale i velké množství předmětů pro běžnou denní potřebu, například obaly na
kartáčky a mýdla, několik druhů hřebenů, kelímků apod., a to
v mnoha barvách a designech.
elmi důležitým milníkem společnosti CNC Bednář je zakoupení areálu bývalé motorárny od ZP
Otice a.s.
K tomu došlo na konci roku 2013. V současné době
probíhá rekonstrukce celého objektu s ohledem na specifické výrobní potřeby. V novém, vlastním a hlavně
větším objektu bude mít CNC bednář k dispozici cca
3.000 m2, kam bude přemístěna jak samotná výroba,
tak i veškerá administrativa a zázemí zaměstnanců.
Zakázek je spousta, nakupujeme nové stroje
D
o výrobního parku společnosti patří kromě klasických soustruhů a
frézek také tříosá a pětiosá CNC centra,
dále drátovky a vyjiskřovací
hloubičky.
Firma CNC Bednář začínala v roce 2008 s jedním CNC vertikálním
frézovacím centrem.
V době hluboké ekonomické krize se pak
majitel Zdeněk Bednář k překvapení
všech rozhodl ke kou-
pi druhého a třetího 3osého CNC stroje.
Jak se později ukázalo, bylo to rozhodnutí správné a zanedlouho mohly být pořízeny i stroje další. Před nedávnem společnost CNC
Bednář zakoupila a instalovala další nové 5osé frézovací CNC centrum.
CNC Bednář se však
rozrostl i o další stroje.
Kromě frézovacích center společnost pořídila v květnu větší magnetickou brusku na plocho,
čímž rozšířila svou nabídku o možnost
plošného broušení větších rozměrů. Pořízení nového vstřikovacího lisu s 250tunovou uzavírací
silou, který umožní výrobu větších
plastových výrobků než dosud, bylo
opět dobrým strategickým tahem.
„Důvod našeho počínání, co se týče nákupu
strojů, je jasný. Je to ros-
toucí počet zakázek. Nechceme a nebudeme zakázky v žádném případě odmítat,“ vysvětluje majitel Zdeněk Bednář.