37 57 strojovna plynojemu

Transkript

37 57 strojovna plynojemu
K&H KINETIC, akciová společnost
Katalogový
list č.
ČESKÁ REPUBLIKA
339 01 KLATOVY, Zlatnická 33
tel.: 376 356 111, fax: 376 322 771, e-mail: [email protected]
www.kh-kinetic.cz
57
STROJOVNA PLYNOJEMU
Použití:
Strojovna navazuje na plynojem a zajišťuje řadu funkcí nutných pro jeho
technologické fungování v plynovém hospodářství čistíren odpadních vod. Ve
strojovně jsou soustředěny zejména stroje, zařízení, potrubí a armatury pro přívod,
odvod, odvodnění a měření bioplynu, případně i pro zvyšování jeho tlaku.
Technický popis:
Strojovna plynojemu se obvykle umisťuje do stavebního objektu, který
bezprostředně navazuje na plynojem.
Strojovna je vystrojena technologickým zařízením nutným pro bezpečný a
bezchybný provoz plynojemu.
Obsahuje vodní uzávěry, odvodňovač bioplynu, zásobník vody pro zavodnění
vodních uzávěr, měření spotřeby bioplynu (plynoměr) a potrubí s nezbytnými
armaturami (s elektrickým nebo ručním ovládáním).
Jako speciální zařízení je možno do strojovny instalovat zvyšovací ventilátor
přetlaku bioplynu. Ten lze doporučit v případech, kdy pracovní přetlak bioplynu je
nedostatečný pro spolehlivý provoz spotřebičů (kogeneračních jednotek, kotlů).
Strojovnu plynojemu lze vybavit pro automatický nebo ruční provoz. Tomuto
požadavku se podřizuje úroveň technologického vystrojení.
Technologické zařízení strojovny plynojemu splňuje platné předpisy a normy.
Materiálové provedení:
Materiálové provedení technologického vystrojení strojovny je z nerezové
nebo konstrukční oceli a jejich kombinace.
Obsluha a údržba:
Provoz zařízení nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho
automatizovat. Údržba se provádí podle provozního předpisu.
činnost
lze
plně
Forma dodávky:
Technologické vystrojení strojovny je dodáváno jako kompletní dodávka
včetně montáže, popř. včetně projektové dokumentace. Dispozice vystrojení je
individuálně upravována dle konkrétních požadavků zákazníka a je předmětem
technického vyjasnění.
Dodací lhůta:
Je stanovována individuálně dle dohody.

Podobné dokumenty

D16_kap 07_KerbDrain

D16_kap 07_KerbDrain ACO DRAIN® KerbDrain je obrubníkové odvodnění vyrobené z jednoho kusu polymerbetonu sloužící zároveň jako odvodňovací žlab. Systém dosahuje vynikající hydraulické průtočné kapacity po celé délce ob...

Více

ACO - Mostní odvodnění

ACO - Mostní odvodnění Horní díl je plynule výškově nastavitelný až do 500 mm (standardní rozsah I = 85-160 mm). Odtoky s většími rozsahy výškového nastavení lze dodat ve speciálním provedení. Přítlačný kroužek drží horn...

Více

38 58 strojovna plynoj

38 58 strojovna plynoj vnitřního technologického vybavení. Takto provedená strojovna má obdobné technologické vybavení jako klasická strojovna ve zděném objektu. Vlastní kontejner je speciálně proveden pro tento účel a s...

Více

Zásobování objektů plynem , domovní plynovod

Zásobování objektů plynem , domovní plynovod pz , pk .. Počáteční, resp. konečný pracovní přetlak ( kPa ) na začátku, resp. konci přípojky Světlost potrubí má být navržena tak, aby střední rychlost proudění nepřekročila : a) 10 m/s pro pracov...

Více

Montážní návod panel RODECA 40mm - TITAN

Montážní návod panel RODECA 40mm - TITAN nabízíme také celou řadu doplňkových služeb, jako je například odborné poradenství, přesné opracování plastových materiálů, či zajištění logistiky.

Více

KOPOBOX

KOPOBOX KUP 80 je určena pro montáž modulárních přístrojů 45 x 45 mm. Upevňovací patky se při instalaci krabice KOPOBOX 57 do KUP nevyužijí. Pokyny k montáži KOPOBOX 57: Podlahová krabice KUP 57 je určená ...

Více