Závěrečná zpráva TJ za 2014

Transkript

Závěrečná zpráva TJ za 2014
Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov
za 2014
1. Základní údaje o TJ
Název TJ
TJ. Sokol Město Touškov
Adresa TJ
Sportovní 476, Město Touškov 330 33
IČO
14703271
Bankovní spojení
ČSOB
3075227/0300
E-mail
[email protected]
Facebook
facebook.com/tjsokolmestotouskov
Adresa internetové stránky
www.tjsokolmestotouskov.cz
Právní forma
Zapsaný spolek
Součásti TJ
Fotbalový oddíl (registrovaný)
Cyklistický oddíl (registrovaný)
Volejbalový oddíl
Badmintonový oddíl
Bowlingový oddíl
Výkonný výbor TJ
předseda: Pavel Foltýn
místopředseda: Miroslav Šiml
sekretář: Pavel Wenner (do 3.10. David Vrba)
pokladník: Aleš Král
člen: Kamil Bárta
předseda CO: Renáta Foltýnová (do 3.10.)
předseda BO: Rosťa Brzica (do 3.10.)
člen: Iveta Rejšková (do 3.10.)
člen: Vlastimil König
člen: Michal Zsemler (od 3.10.)
Součásti areálu
Součásti areálu
vlastnictví
Travnaté fotbalové hřiště
Minihřiště s umělou trávou
Asfaltové tenisové kurty
Travnaté vedlejší hřiště
Antuková volejbalová hřiště
Škvárová atletická dráha
Restaurace a kabiny
Koliba
Tribuna
Nájem od města
Vlastní
Nájem
Nájem
Nájem
Nájem
Nájem
Vlastní
Nájem
1
Součásti areálu
vlastnictví
garáže
Nájem
2. Personální údaje
Trenéři, vedoucí a zaměstnanci
Jméno a příjmení
Počet let v oddíle
1,5
Bořek Kadlec (základna)
2
Petra Foltýnová (základna)
Pavel Ráž (základna,
cyklo)
Aleš Král (ml. přípravka)
2,5
Luděk Šilhánek st.
1,5
Pavel Foltýn (st.přípravka,
dorost)
Pavel Foltýn ml.
(st.přípravka)
David Vrba (ml.žáci)
10
8
1,5
2
Miroslav Šiml (ml.žáci)
2
Aleš Wagner (st.žáci)
9
Luboš Syrovátka (st.žáci)
9
Zdeněk Synáč (dorost,
st.přípravka)
Šimice André (ml.žáci)
10
0,1
0,5
Veronika Benýšková
(badminton)
Stanislav Novák
(badminton)
Aleš Straka (volejbal)
0,5
Milan Spěšný (cyklo)
3
Renáta Foltýnová (cyklo)
4
Rosťa Brzica (bowling)
3
0,5
Agáta Straková (volejbal)
1,5
Martin Strnad (volejbal)
1,5
Naděžda Linhartová
(turistika)
1,5
2
Milena Holečková
3
Václav Oplt
10
Veronika Pelantová
(základna)
0,2
Členění trenérů podle odborné kvalifikace
oddíl
fotbal
cyklo
bowling
volejbal
badminton
turistika
Bez odb.
kvalifikace
8
1
2
2
1
Licence C
III.třída
3
1
1
1
Licence B
II.třída
1
Licence A
I.třída
3
celkem
15
2
1
3
2
1
Celkový údaj o vzniku a skončení trenérský smluv
nástupy a odchody
počet
nástupy
5
odchody
2
3. Počty členů
tým
mládež
dospělí
Celkem
Trenér, vedoucí
základna
15
fotbalový oddíl
2
17
ml.přípravka
16
2
18
st.přípravka
15
2
17
(Pavel Foltýn), Pavel Foltýn
ml., Zdeněk Synáč
mladší žáci
13
2
15
(David Vrba), Miroslav Šiml,
André Šimice
starší žáci
12
2
14
dorost
14
1
15
Aleš Wagner, Luboš
Syrovátka
(Zdeněk Synáč), Pavel Foltýn
B tým
0
0
0
A tým
0
19
19
3
Petra Foltýnová, (Bořek
Kadlec, Pavel Ráž), Veronika
Pelantová
Aleš Král, (Jan Šandara),
Bořek Kadlec
(Luboš Pešík, Michal
Zsemler)
Luděk Šilhánek, Milan Bártík
Do 10 let
10
1
cyklooddíl
11
Do 19 let
5
1
6
1 tým
0
bowlingový oddíl
4
4
Do 19 let
30
volejbalový oddíl
2
32
dospělí
0
15
Milan Spěšný, Renáta
Foltýnová
Milan Spěšný, Renáta
Foltýnová
Rostislav Brzica
Agáta Straková, Martin
Strnad
Aleš Straka
15
Změny oproti předchozímu roku
Nárůst oproti
roku 2013
41
19
60
4. Kontrolní činnost orgánů státní správy
Během celého roku neproběhla žádná kontrola za strany FÚ, zdravotní pojišťovny či sociální
správy. Stejně tak neproběhla kontrola orgánů FAČR nebo jiných sportovních orgánů. Byla
provedena kontrola účetnictví MÚ. Vše bez závad.
5. Další vzdělávání trenérů
Obor
Fotbal
badminton
cyklo
bowling
volejbal
turistika
Název
Licence A obnova
organizátor
FaČR
Jméno
Pavel Foltýn st.
Datum
Cena
9/2014
Licence A obnova
FaČR
Luděk Šilhánek
9/2014
Platil
trenér
Platil
trenér
neproběhlo
neproběhlo
neproběhlo
neproběhlo
neproběhlo
První pomoc
ŠKOLENÍ VŠECH TRENÉRŮ
VŠICHNI
ZSP
6/2014
ZDARMA
6. Akce TJ
Přehled sportovních a kulturních akcí pořádaných TJ
Datum
22.2.2014
30.3.2014
6.4.2014
Název
Sportovní ples Kozolupy
Turistický pochod
4.ročník závodu horský kol
Kdo
veřejnost
veřejnost
cyklooddíl
4
Poznámka
220 lidí
25 lidí
300 účastníků
27.4.2014
25.5.2014
8.6.2014
22.6.2014
22.6.2014
28.6.2014
24.8.2014
29.8.2014
21.9.2014
5.10.2014
23.11.2014
20.12.2014
Becker cup 2014
Velká cena Města Touškova
11.ročník fotbalového turnaje
přípravek Touškováček 2014
Turistický pochod
Volejbalový mini turnaj
Volejbalový turnaj rodinných
deblů
Turistický pochod
Pouťová zábava
Diskotéka
Diskotéka
Turistický pochod
World Championship
FootBike 2014
Volejbalový turnaj žen
Turistický pochod
Turistický pochod
Vánoční fotbalový turnaj
Fotbal mladší a straší
přípravky
veřejnost
děti
Děti a rodiče
100 účastníků
25 lidí
70 účastníků
30 dětí a rodičů
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
25 lidí
25 účastníků
300 účastníků
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
70 lidí
25 lidí
20 lidí
6 týmů
Sportovní akce, kterých jsme se zúčastnili
fotbal
5.1.2014
11.1.2014
19.1.2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
2/2014
1/2014
1-2/2014
Jaro 2014
Jaro 2014
Jaro 2014
Jaro 2014
Jaro 2014
Jaro 2014
6/2013
6/2014
8/2014
8/2014
8/2014
Halový turnaj Nýřany
Halový turnaj Touškov
Halový turnaj Tlučná
Soustředění cyklisté Zelená Lhota
Soustředění mladší přípravka ZL
Soustředění starší přípravka ZL
Soustředění dorost Zelená Lhota
Soustředění starší žáci Zel.Lhota
Soustředění mladší žáci ZL
Soustředění muži Hamry
Halový turnaj Žákava
Halový turnaj Nýřany
Halový turnaj Tlučná
Senco cup
Mladší přípravka
Mladší přípravka
Mladší přípravka
10 dětí
14 dětí
12 dětí
10 účastníků
8 dětí
8 dětí
8 lidí
Starší přípravka
Mladší přípravka
Mladší přípravka
muži
Městský přebor mladších přípravek
Městský přebor starších přípravek
Městský přebor mladších žáků
Krajská soutěž dorostu
Městská soutěž mužů
I.A třída krajské soutěže mužů
Turnaj Nýřany
Turnaj Košutka
Soustředění mladší a starší žáci
Hracholusky
Soustředění dorostu na
Hracholuskách
Soustředění starší přípravka
Žáci 6-8 let
Žáci 8-10 let
Žáci 10-12 let
Mládež 15-19 let
muži
muži
Starší přípravka
Starší přípravka
16 hráčů
5
12 hráčů
12 dětí
6 týmů
7 týmů
7 týmů
běžky
běžky
7 týmů
6 týmů
6 týmů
10 utkání
11 utkání, TJ
Utkání, TJ
Utkání, TJ
Utkání, TJ
Utkání, TJ
15 utkání, TJ
Hracholusky
Podzim
2014
Podzim
2014
Podzim
2014
Podzim
2014
Podzim
2014
Podzim
2014
Podzim
2014
Podzim
2014
Městský přebor mladších přípravek
Žáci 6-8 let
10 utkání, 26 TJ
Turnaje mladších přípravek na PS
Žáci 6-8 let
5 turnajů
Městský přebor starších přípravek
Žáci 8-10 let
Městský přebor mladších žáků
Žáci 10-12 let
13+1 utkání, 22
TJ
13 utkání, 25 TJ
Městský přebor starších žáků
Žáci 12-14 let
9 utkání, 25 TJ
Mládež 15-19 let
15 utkání, 32 TJ
Soutěž starých gard
muži
5 utkání
I.B třída krajské soutěže mužů
muži
12+3 utkání, 31
TJ
5 zápasů
5 zápasů
5 zápasů
Krajská soutěž dorostu
Halový turnaj Tlučná
Halový turnaj Spoje
Vánoční halový turnaj Spoje
Starší přípravky
Starší žáci
Dorost
Cyklooddíl
1/2014
2014
2014
2014
2014
2014
6/2014
8/2014
24.30.10.2014
Soustředění Zelená Lhota
Seriál Becker cup
Seriál Cyklomaratontour
Seriál Kolo pro život
Seriál Pošumavská liga
Seriál Talent cup
Cyklovýlet „Na nejvyšší vrchol
Čech“
Bike camp Hlavatice
Singl trek Nové Město pod
Smrkem
12 účastníků
10 účastníků
9 závodů
14 závodů
16 závodů
8 závodů
11 závodů
333 km
8 účastníků
22 účastníků
122 km
Volejbal
26.1.2014
9.2.2014
16.3.2014
6.4.2014
27.4.2014
8.6.2014
15.6.2014
22.6.2014
17.22.8.2014
Podzim
2014
8.11.2014
13.12.2014
Barevný minivolejbal Klatovy
Městský přebor Plzeň
Barevný minivolejbal Rokycany
Městský přebor Plzeň
Městský přebor Plzeň
Touškovský mini
Výlet Buben
Rodinné debly
Letní soustředění Plasy
žačky
žačky
žačky
žačky
žačky
žačky
žačky
Děti a rodiče
Žačky 17+2
Městský přebor
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
Série turnajů
Krajské kolo Minivolejbal Plzeň
Krajské kolo Minivolejbal Plzeň
6
žačky
žačky
turnaj
turnaj
Bowling
Jaro 2014
1.RBL Západní Čechy
30.3.2014
25.5.2014
22.6.2014
Pochod Buben, Újezd
Pochod Čemíny, Kumberk
Pochod Radčice, Malesice
Komberk
Pochod Gutštejn
Pochod Hunčice, Líšťany
Pochod Újezd nade Mží
muži
4 utkání
veřejnost
veřejnost
veřejnost
14 km
15 km
15 km
veřejnost
veřejnost
veřejnost
15 km
18 km
10 km
Turistika
24.8.2014
5.10.2014
23.11.2014
Spolupráce s ostatními organizacemi
6.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
9/2014
2014
8.11.2014
závod Giant liga
Dětský den, večerní zábava
Hasičské závody
Sportovní den - ZŠ
Tenisový turnaj žen
Závod koloběžek v terénu Touškovské okruhy
Účast a úspěchy v soutěžích
fotbal
volejbal
Halový turnaj Nýřany –mladší přípravka 2.místo
Halový turnaj Město Touškov –mladší přípravka 1.místo
Halový turnaj Tlučná – mladší přípravka 3.místo
Halový turnaj Košutka – 1.místo mladší přípravka
Touškováček – mladší přípravka 3.místo
Turnaj Košutka – starší přípravka 2.místo
Pošumavská liga horských kol - celkově
1.místo Dominik Walzer, 3.místo Adam Brabec
2.místo Adéla Foltýnová
1.místo Šimon Polívka
2.místo Šárka Křikavová
2.místo Renáta Foltýnová
Seriál Becker cup – celkově
2.místo Šimon Brabec
2.místo Adéla Foltýnová
3.místo David Kamien
2.místo Adéla Holubová
3.místo Renáta Foltýnová
Talent cup - celkově
3.místo Šimon Brabec
1. místo Dominik Walzer, 2.místo Adam Brabec
-
bowling
1.místo muži 2013/14 v 1.RBL Západní Čechy
badminton
-
turistika
-
cyklo
7
7. Prevence rizik a sportovní úrazy
Počet a vyhodnocení úrazů
Místo úrazu
Počet úrazů
Fotbalové utkání
10
Fotbalová příprava
3
Cyklozávody
1
Cyklopříprava
0
volejbal
0
bowling
0
ostatní
0
celkem
14
Počet sportovních úrazů se pohybuje již několik let na stejné úrovni. Většinou jde o lehčí
úrazy, které vyžadují jen jednoduché ošetření. V případě úrazu, který je ošetřen u lékaře,
dochází vždy k odškodnění tohoto úrazu pojišťovnou – u fotbalu se jedná o hromadné
pojištění FAČR- Kooperativa. Licencovaní cyklisté mají povinnost samostatného úrazového
pojištění.
8. Spolupráce TJ s rodiči
Snaha TJ je zapojit rodiče do dění v TJ. Rodiče jezdí na utkání, závody, sledují tréninky. Na
závěrečných ukončeních hrají proti dětem fotbal nebo proti nim soutěží. V případě
soustředění jezdí maminky pomáhat. Spolupráce je na nadstandardní úrovni.
9. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších
prostředků
Zastupitelstvo města schválilo v roce 2013 příspěvek na sportovní činnost ve výši 220 tis. za
rok. Vyúčtování za rok 2013 bylo podáno řádně do 31.ledna 2014 a všechny kontroly
proběhly v pořádku. Požádali jsme o Státní neinvestiční dotaci –Údržba a provoz sportovních
zařízení. Obdrželi jsme 4.242,-Kč. Dále jsme obdrželi od FAČR dle členské základny
24.426,-Kč. Dále jsme žádali Plzeňský kraj o dotaci v rámci programu Bezpečná branka a
obdrželi jsme 30 tis. a z programu Podpora sportovních organizací také 30 tis. Dalšími příjmy
jsou příspěvky členské základny a sponzorské dary.
10. Provedené práce v rámci běžné údržby stadionu
Byla dokončena renovace vedlejší travnaté plochy. Byly osazeny mantinely. V dubnu bylo
provedeno vyhrabání hlavního hřiště. V létě byl proveden chemický postřik proti plísním.
V létě také došlo k nátěru mantinelů na umělce a pročištění povrchu. Osazeny byly i nové
sítě. Dále byly prováděny práce běžné údržby.
11. Investice města na stadiónu
V letošním roce byla položena dlažba v části před dřevěným přístřeškem. Dále byla
provedena renovace kurtů – osazen speciální pružný povrch cca 1000 m2.
8
12. Stížnosti
Počet stížností
Z toho opodstatněných
Z toho neopodstatněných
Z toho částečně opodstatněných
0
0
0
0
13. Valná hromada
3.10.2014 proběhla řádná valná hromada po dvou letech. Byl zvolen nový výkonný výbor ve
složení: Pavel Foltýn předseda TJ, Pavel Wenner sekretář, Miroslav Šiml místopředseda a
členové Aleš Král, Kamil Bárta, Michal Zsemler, Vlastimil König. Dále byla zvolena revizní
komise ve složení Dušan Ruml, Roman Honz a Aleš Wagner.
Valná hromada změnila stanovy – došlo ke změně z občanského sdružení na spolek, do názvu
přibyla zkratka „z.s.“ – zapsaný spolek.
14. Analýza sportovního roku 2014
Stručný průběh roku, klíčové události
Náš sportovní rok opět začal fotbalovými přípravami všech týmů. Žáci trénovali do konce
února v tělocvičně. Muži celou zimu venku na umělce. Cyklisté chodili do tělocvičny 1x
týdně a v případě slušného počasí dělali vyjížďky. Fotbalová sezóna naplno běžela březen až
červen, kdy probíhala fotbalová utkání všech týmů. V červenci byla přestávka a podzimní
soutěže se rozběhli od srpna do listopadu. Celkem naše týmy odehráli 185 fotbalových utkání
z toho zhruba polovinu na našem stadionu. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Viktorií
Plzeň – na hostování zde máme hráče – Novák R., Novák, Královec, Motlík, Trojan. Dále
úzce spolupracujeme s OFS PS, kde máme ve výběru hráče Trsek, Zach, Šmat, Šedivý L.,
Šedivý J. a Kotva T. Cyklisté zahájili závodní sezónu na námi pořádaném závodě první týden
v dubnu a poté jezdili bez přestávky až do listopadu, kdy se vrátili zpět do tělocvičny.
Tréninky měli 2x týdně a většinou ještě jeden až dva závod. Průměrně najeli 3 tis. km za rok.
Volejbalistky se scházeli celou zimu v tělocvičně, účastnili se turnajů. Od května do září
trénovali venku. Od října byly v hale. Bowlingový oddíl ukončil jarní sezónu v dubnu
vítězstvím ve své lize, ale podzimní části se neúčastní – turnaj zrušen. Před loňského koncem
roku se nám podařilo rozběhnout turistické akce, které již v letošním roce pravidelně běžely.
Celkem proběhlo 6 pochodů s účastí vždy do 30 turistů. V měsíci září došlo k uzavření
tenisových kurtů a jejich renovaci v hodnotě cca 2 mil. Kč (investice města)
Personální podmínky
V letošním roce došlo k dalšímu doplnění trenérského kádru. Vznik oddílu badmintonu, a
zásadní rozšíření volejbalového oddílu přineslo požadavek na zvýšení počtu trenérů o 5,
z toho dva trenéři doplnili tým základny a mladších žáků. V příštím roce bude nutné doplnit
školení všem příchozím trenérům. Na místech správce areálu a správce kabin zůstávali stejní
zaměstnanci.
Materiální podmínky
Uplynulý rok jsme materiálně dovybavili fotbalisty – míči, dresy, tréninkovým oblečením.
Dále jsme doplnili vybavení pro oddíl volejbalu. Město zajistilo doplnění čar a držáků sítí do
haly pro oddíl badmintonu.
Z větších investičních akcí je připravena ke stavbě včetně vydaného stavebního povolení
tribuna. Současná je provozu nebezpečná. Dále bychom chtěli ve spolupráci se školou
postavit běžeckou dráhu s doskočištěm.
9
Propagace, spolupráce s ostatními organizacemi
TJ se na veřejnosti prezentuje především zveřejňováním svých výsledků a akcí na svých
webových stránkách www.tjsokolmestotouskov.cz na facebookovém profilu, dále
pravidelnými články a pozvánkami v Obecním Zpravodaji. Využíváme také umístění
informací na web města. V regionálních denících jsou pravidelné týdenní zmínky o
výsledcích našich týmů.
Spolupráce s OS Paprsek, hasiči, školou a dalšími organizacemi je na dobré úrovni.
Všem jednotlivcům i organizacím za spolupráci děkujeme.
Pavel Foltýn
Předseda TJ
10

Podobné dokumenty

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy (nezúčastnil se žádné schůze), Michal Zsemler, Vlastimil König. Dále pracovala revizní komise ve složení Dušan Ruml, Roman Honz a Aleš Wagner.

Více