obsah čísla 4/2012 - Česká mykologická společnost

Transkript

obsah čísla 4/2012 - Česká mykologická společnost
4/2012
Ročník 89
Mykologický sborník
Časopis českých houbařů
Obsah Mykologického sborníku 4/2012
Milí čtenáři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Jan Borovička, Jaroslava Kubrová, Michal Mikšík: Nové nálezy
muchomůrky Vittadiniho – Amanita vittadinii v České republice . . . . . . . 87
Jan Borovička, Jaroslava Kubrová, Zdeněk Řanda:
K radioaktivitě hřibu hnědého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Dalibor Marounek: Nález hadovky valčické – Phallus hadriani
a dalších zajímavých hub na Roudnicku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Různé
Nový mykologický atlas „Přehled hub střední Evropy” (str. 100); O výstavě,
která skoro nebyla (str. 102); Herbert Tichý: Klouzek žíhaný prohrál (str. 103);
Růst lišek v jižním sousedství Prahy v posledních čtyřiceti letech (str. 103);
Celostátní soutěž O nejchutnější houby ve sladkokyselém nálevu (str. 105).
Mykologický Sborník
Editor-in-chief: Jan Borovička, [email protected]
Technical editor: Jan Zavřel, [email protected]
Editorial staff: Bohumil Bušek, Jaroslav Landa, Anna Švecová
Subscription: e 15 (Europe), e 20 (other countries).
Contents of No. 4/2012:
The main articles, as listed in the Table of Contents, are provided with English-language
summaries. In addition, the present issue of Mykologický Sborník contains as usually recipes of
mushroom meals as well as some interesting contributions from readers.
Figures and Tables: Front cover: Amanita vittadinii. Prague-Braník, 21 July 2012 photo by Michal Mikšík. Back cover: Amanita vittadinii. Prague-Braník, 7 July 2012 photo by Bohumil Bušek.
Fig. 36. Gyroporus castaneus. In vicinity of Malý Nouzov (Nymburk district, central Bohemia)
11 August 2012 photo by Jan Borovička (PRM 860912). Fig. 37. Cantharellus cibarius. Vlkančice
near Stříbrná Skalice, central Bohemia. 14 July 2006 photo by Jan Borovička. Fig. 46. Agrocybe
firma. In moss under Pinus, in vicinity of Dobříň (Roudnice nad Labem district, nothern Bohemia), 4 November 2011 photo by Dalibor Marounek (PRM 899959). Fig. 47. Inocybe terrigena.
Under Pinus, in vicinity of Dobříň (Roudnice nad Labem district, nothern Bohemia), 4 November
2011 photo by Dalibor Marounek (PRM 899430). Fig. 38. Amanita strobiliformis (rather unusual
fruit-body shape). Kalešov (Roudnice nad Labem district, nothern Bohemia), 5 July 2012 photo
by Dalibor Marounek (PRM 861040). Fig. 39. Amanita strobiliformis, typical fruit-body shape.
Under Quercus in Prague-Jinonice, central Bohemia, 29 June 2011 photo by Jan Borovička (PRM
899863). Fig. 40. Amanita vittadinii. Prague-Braník, central Bohemia, 2 July 2009 photo by Jan
Borovička (PRM 915815). Fig. 41. Amanita vittadinii. Prague-Smíchov, Kinského Garden, 28 September 2007 photo by Jan Borovička (PRM 909613). Fig. 42. Amanita vittadinii. Prague-Braník,
central Bohemia, 7 July 2012 photo by Bohumil Bušek. Fig. 43. Amanita vittadinii. Prague-Braník,
central Bohemia, 2 July 2009 photo by Michal Mikšík (PRM 915815). Fig. 44. Phallus hadriani
(eggs). Under Pinus, in vicinity of Dobříň (Roudnice nad Labem district, nothern Bohemia), 29
July 2011 photo by Dalibor Marounek (LIT). Fig. 45. Phallus hadriani. Under Pinus, in vicinity
of Dobříň (Roudnice nad Labem district, nothern Bohemia), 18 September 2011 photo by Dalibor
Marounek (LIT). Table 1. Activity of 137 Cs in particular parts of the composite sample of Boletus
badius (10 sporocarps). 1st column (downwardly): stipe; cap flesh; cap skin; hymenophore (tubules). 1st row (from the right): weight share of particular sporocarp component (%); dry weight of
particular sporocarp component (g); activity in Bq.kg −1 of particular sporocarp component; total
activity of particular sporocarp component in 1 kg dry weight (Bq). 6th row (from the right): 10
sporocarps (dry weight, g); total activity of 1 kg of dry weight.
107
Přehled výše příspěvků člena ČMS a výše úhrady za odběr Mykologického sborníku, aktuálně
pro období 2009-2013.
Členský příspěvek činí 100 Kč, pro seniory a studenty 50 Kč. Předplatné za odběr Mykologického sborníku (4 barevná čísla ročně včetně poštovného) činí 150 Kč.
S radostí přivítáme jakýkoliv finanční dar, který použijeme na podporu tiskového fondu nebo
pro jinou činnost České mykologické společnosti.
Úhradu (včetně případných nedoplatků) můžete provést:
a) Poštovní poukázkou (tu obdržíte s prvním číslem časopisu každého ročníku) na adresu a
účet ČMS, Karmelitská 14, 118 00 Praha 1 prostřednictvím České pošty. Jako variabilní symbol
použijte přednostně číselný kód uvedený na zmíněné poštovní poukázce, případně jako var. symbol
uveďte členské číslo z vaší legitimace.
b) Převodem na účet ČMS u České spořitelny, č. účtu. 1933825359/0800 (jako var. symbol
uveďte členské číslo z vaší legitimace).
c) Úhradou v hotovosti do pokladny ČMS v Karmelitské 14, 118 00 Praha 1, v úředních
hodinách, které jsou v Po, Út a Čt od 9 do 12 hodin, jinak po předchozí telefonické dohodě,
nebo zaplacením v rámci pravidelného cyklu pondělních houbařských přednášek v Praze, nebo po
předchozí dohodě během libovolné mykologické akce v průběhu roku.
⋆
Vylosovaným úspěšným luštitelem tajenky (bedlovnice, bělopavučinec) z čísla 3/2012 je František Vaněček z Břeclavi. Gratulujeme!
Titulní strana: Muchomůrka Vittadiniho – Amanita vittadinii. V Praze-Braníku fotografoval 21.VII.2012 Michal Mikšík. Zadní strana obálky: Muchomůrka Vittadiniho – Amanita
vittadinii. V Praze-Braníku fotografoval 7.VII.2012 Bohumil Bušek.
Mykologický sborník vydává Česká mykologická společnost, Karmelitská 14, 118 00 Praha 1,
tel. 257 530 842. Mykologický sborník je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010). Tisknou Ústecké tiskárny,
s.r.o., Skorotická 729/3, 400 01 Ústí nad Labem. Předplatné 150 Kč, do ciziny e 15 (Evropa),
e 20 ostatní. Odběr lze přerušit výpovědí do měsíce po vyjití předposledního čísla.
Výše členského příspěvku je 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Předplatné časopisu je 150 Kč za rok včetně poštovného. Bankovní spojení: Česká spořitelna,
č.ú. 1933825359/0800.
Šéfredaktor: RNDr. Jan Borovička, Ph.D. Technický redaktor: Ing. Jan Zavřel, Ph.D.
Členové redakce: Mgr. Bohumil Bušek, Ing. Jaroslav Landa, Ing. Anna Švecová.
Příspěvky přijímáme na e-mailové adrese [email protected] nebo na adrese České mykologické
společnosti, nejlépe v elektronické podobě. Redakce si vyhrazuje právo články upravovat.
http://www.myko.cz
Toto číslo vyšlo v únoru 2013 a má 24 stran. Další číslo vyjde v dubnu 2013.
Sazba provedena programem LATEX. Všechna autorská práva vyhrazena.
Časopis založen r. 1919. Ročník 89.
Cena tohoto čísla je 35 Kč.
ISSN 0374-9436
108

Podobné dokumenty

F . . F F . F F F F

F . . F  F . F F F F Diversity of Edible and Medicinal Mushrooms in Plant Protected Area at Rajjaprabha Dam, Suratthani Province.

Více

modifications of the hyphae - isb

modifications of the hyphae - isb  Position of the fruiting body in the soil  The spores are produced internally  The spores are not forcibly released and rarely are spread by wind or water  Tuber sp., Peziza, Elaphomyces sp. ...

Více

General Brochure:Prehled kovových systému

General Brochure:Prehled kovových systému Společnost Armstrong používá barevný odstín RAL 9010 – čistě bílou jako standardní barevný odstín.

Více

Obsah celého ročníku - Česká mykologická společnost

Obsah celého ročníku - Česká mykologická společnost Pumr Petr Francouzští mykologové sjednocují názvosloví hub (9-11). Redakce Náchodský Křemeňák (21). Plán činnosti MK Lomnice nad Popelkou (28). Plán činnosti MK Náchod (28). Jarní cyklus přednášek ...

Více

4. číslo roku 2009 - Česká mykologická společnost

4. číslo roku 2009 - Česká mykologická společnost smrky na hadci sbíral a fotografoval 14.VIII.2009 Jan Borovička (PRM 915936).

Více

závěrečná zpráva 2.8. - Komplexní monitorovací systém přírodního

závěrečná zpráva 2.8. - Komplexní monitorovací systém přírodního lokalizace, název taxonu, relativní počet, publikovatelnost, věrohodnost, popis biotopu, poznámka, kategorie ohrožení v Červeném seznamu a informace o tom, zda jde o saprofyta, parazita nebo zemní ...

Více

Prezentační_výtah_ze_závěrečné_zprávy

Prezentační_výtah_ze_závěrečné_zprávy Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/007808/2011 „Průzkum pražské mykoflóry zaměřený na vzácnější a ohrožené druhy makromycetů, vč. inventarizace ve vybraných chrán...

Více