Příloha – list Laboratorní příručky

Transkript

Příloha – list Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 1.9.2012
Příloha – list Laboratorní příručky
Název metody: VZV IgG
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_VZV IgG
Jednotky:
cut-off
Indikace: Vyšetření je indikováno při podezření na probíhající infekci virem Varicella zoster. Vyšetření
ve třídě IgG slouží i ke kontrole po očkování.
Nejistota měření:
neuvádí se
Diagnostická specificita: >95%
Diagnostická senzitivita: >92.9%
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200µl
Množství pro analýzu bez mrtvého objemu: 2 × 10µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 5 dnů
Interference: Vyšetření je ovlivněno hemolýzou nad 10g/l, triglyceridy nad 5gl/l, bilirubinem 200mg/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření:
Dostupnost pro statimová vyšetření:
Odezva pro rutinní vyšetření:
Odezva pro statimová vyšetření:
Referenční rozmezí
Pohlaví
Věk od
jednou týdně
není statimové vyšetření
do týdne
není statimové vyšetření
Věk do
Dolní referenční
Horní referenční
Jednotky
mez
mez
A
0D
99R
0,9
1,1
cut-off
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok / A - muž i žena, F - žena, M - muž
menší než 0,9 = negativní, rovno a větší než 0,9 a současně menší než 1,1 = hraniční, rovno a
větší 1,1 = pozitivní
Interpretace výsledků:
výsledky se přepočítají na index pozitivity následovně:
(OD vzorku – OD blank) / (OD cut-off kontroly – OD blank)
Vzorky s hodnotou
Vzorky s hodnotou
Vzorky s hodnotou
index ≥ 1,1
index ≥ 0,9 do < 1,1
index < 0,9
se hodnotí jako pozitivní
se hodnotí jako hraniční
se hodnotí jako negativní
Strana 1 z 2
Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o. ,diagnostické centrum
Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353311514 , fax. 353311614, www.sanglab.cz , [email protected]
Datum aktualizace: 1.9.2012
Interpretace výsledků:
IgG negativní
Pacient se dosud s infekcí nesetkal, ani nebyl očkován. Pokud existuje klinické
IgM negativní
podezření na infekci virem VZ, je nutné opakovat odběr za 7-10 dnů.
IgG pozitivní
Stav po prodělaném onemocnění v minulosti. Stav po očkování v minulosti.
IgM negativní
Vyšetřením nelze odlišit IgG protilátky vzniklé po onemocnění od protilátek
indukovaných očkováním.
IgG negativní
Velmi časná fáze infekce virem VZ. Doporučeno opakovat vyšetření za 7- 10
IgM pozitivní
dnů s průkazem serokonverze ve třídě IgG
IgG pozitivní
Podezření na akutně probíhající infekci, pokud je možné vyloučit podání
IgM pozitivní
očkovací látky.
IgG: hraniční
Výsledek nelze jednoznačně hodnotit, doporučeno opakované vyšetření za 7-10
IgM: hraniční
dnů.
Strana 2 z 2
Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o. ,diagnostické centrum
Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353311514 , fax. 353311614, www.sanglab.cz , [email protected]

Podobné dokumenty

S_CA 125

S_CA 125 Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až Pátek Dostupnost pro statimová vyšetření:není statimové vyšetření Odezva pro rutinní vyšetření: v den doručení materiálu do laboratoře Odezva pro statim...

Více

S_Ceruloplasmin

S_Ceruloplasmin Dostupnost pro rutinní vyšetření: Dostupnost pro statimová vyšetření: Odezva pro rutinní vyšetření: Odezva pro statimová vyšetření:

Více

S_RF

S_RF k monitorování terapeutické odpovědi onemocnění. Není dosud přesně známo, zda produkce RF indikuje imunopatogenezi revmatické artritidy nebo zda tvorba RF je jednoduše výsledkem chronického zánětli...

Více

S_ALP Kostní izoenzym

S_ALP Kostní izoenzym Jednotky: µg/l Indikace : Kostní alkalická fosfatáza ( BAP ) je sérový marker osteoblastické novotvorby kostní hmoty. Měření BAP se využívá v diagnostice Pagetovy choroby a osteoporózy a při sledov...

Více

S_CRP

S_CRP Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Více

S_Bilirubin celkový

S_Bilirubin celkový Datum aktualizace: 31.3.2014 žluče a bilirubinu do žlučových kapilár, pronikání bilirubinu ze žlučových kapilár do sinusoidů (intrahepatální a extrahepatální cholestáza).

Více

Ceník

Ceník U všech vozů FIAT možnost rozšíření záruky na výrobní vady až na pět let.

Více