Ukázka

Komentáře

Transkript

Ukázka
Parašutisté v protektorátu
Tažení gestapa proti odboji mezitím pokračovalo. Aktivity odboje na jaře 1942 oproti předchozím obdobím výrazně poklesly. Avšak odbojové
struktury, které hromadné zatýkání během heydrichiády přečkaly, se po zkušenostech z podzimu
1941 dokázaly lépe zakonspirovat a pozornosti
gestapa déle unikat. V té době se po protektorátu
již pohybovala asi dvacítka československých
parašutistů z Velké Británie, kteří byli ve dvou
až tříčlenných skupinkách vysazeni na různých
místech mezi říjnem 1941 a dubnem 1942 (celkem
se jednalo o 11 desantů).
Gestapo disponovalo překvapivě přesnými
poznatky o jejich přibližném počtu i místech
přistání. Dlouhé roky se nevědělo, odkud je získávalo. Až z nedávno publikovaných vzpomínek
tehdejšího německého kriminálního rady v Praze Heinze Pannwitze, který měl na starost mimo
jiné právě boj proti parašutistům, vyplynulo, že
vznikaly pouhou dedukcí informací od hlásné
služby protivzdušné obrany. Osamocená letadla
pohybující se po noční obloze budila pozornost,
zvláště pokud na určitém místě náhle snížila
výšku a poté odlétla pryč. Nicméně o samotném
pobytu parašutistů v protektorátu Němci téměř
nic nevěděli. Příliš jim nepomohlo, ani když se
8. dubna 1942 policii sám přihlásil jeden z parašutistů Viliam Gerik.
Parašutisté po svém přistání kontaktovali
domácí odboj. Byli vybaveni několika radiostanicemi, skrze které měli udržovat kontakt s Londýnem. Velení je také pověřilo prováděním sabotáží.
Nejúspěšněji si vedla skupina Silver A vedená
Alfredem Bartošem, která svoji plně zprovozněnou radiostanici pod označením Libuše umístila do strojovny dolu Hluboká v osadě Ležáky
na Pardubicku. Radiotelegrafista Jiří Potůček
jejím prostřednictvím komunikoval s velením
ve Velké Británii. Právě Pardubice se v první polovině roku 1942 staly významným centrem činnosti parašutistů. A. Bartoš se stal tehdy velitelem
parašutistů v celém protektorátu, bohužel ne se
všemi byl ve spojení.
V květnu 1942 zastupující říšský protektor
R. Heydrich oznámil Hitlerovi, že svůj úkol v protektorátu již úspěšně splnil a odbojové hnutí víceméně potlačil.
Vojenská knížka
Jozefa Gabčíka.
Atentát
Mezi parašutisty vysazenými v protektorátu
na sklonku roku 1941 se pohybovala také dvoučlenná skupinka Antropoid ve složení Jan Kubiš
a Jozef Gabčík. Před odletem z Velké Británie
byla pověřena mimořádným úkolem. Měla zlikvidovat zastupujícího říšského protektora. Čas
a způsob provedení atentátu si měla zvolit sama
podle podmínek, ve kterých se ocitne a které nebylo možné během přípravy předvídat. Nebyla
přitom jediným desantem pověřeným podobným
úkolem. Skupina Tin vysazená koncem dubna
1942 měla provést atentát na ministra E. Moravce.
Parašutisté Kubiš a Gabčík se zpočátku potýkali s problémy svého uchycení v Praze. Úkryt
jim nakonec poskytli účastníci domácího odboje,
zejména bývalý náčelník vysočanského Sokola
a člen zpravodajské skupiny Jindra Jaroslav
Piskáček a statečné rodiny odbojářů Jana Zelenky-Hajského a Marie Moravcové. Obětavě
jim pomáhaly také další rodiny. Za svoji nezištnou
pomoc později zaplatily nejvyšší cenu. Po atentátu byly téměř všechny odhaleny a popraveny.
Dvojici mladých parašutistů se poměrně brzy
podařilo přes domácí odboj (zejména zpravodajskou
skupinu Jindra) navázat spojení s A. Bartošem
a ostatními parašutisty, a také s tehdejším vedením
ÚVOD. Jejich tajné poslání vyšlo záhy najevo.
56 ● ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Heydrichův automobil. Bomba vržená Kubišem nedopadla do vozu, ale vedle něj. Explodovala na dlažbě vedle
pravého zadního kola.
Domácí odboj za heydrichiády a do atentátu (1941–1942) ● 57
Vedení domácího odboje s provedením atentátu nesouhlasilo, a dokonce odeslalo do Londýna
prostřednictvím Libuše dvě rádiové depeše, ve kterých žádalo, aby byl rozkaz k atentátu zrušen nebo
alespoň odložen. Předvídavě se obávalo tvrdé nacistické odplaty. 9. května se parašutisté sešli s vedením ÚVOD (Ladislav Vaněk, Arnošt Heidrich, Vladimír Krajina). Jednoznačný souhlas s atentátem
od něj sice nezískali, nicméně pomoc jim přece jen
přislíbena byla.
Dne 27. května 1942 krátce po půl jedenácté dopoledne se dvojice Kubiš–Gabčík pokusila o provedení atentátu v ostré zatáčce v ulici
V Holešovičkách v Praze-Libni. Poté, co Gabčíkovi selhal samopal, Kubiš vrhl po zastavujícím
otevřeném kabrioletu se zastupujícím říšským
protektorem bombu. Minul! Bomba vybuchla vedle vozu. Poté atentátníci z místa činu utekli.
Dvojice atentátníků
Situace po atentátu. Gestapo a německá kriminální policie pod vedením obersturmführera SS Heinze
Pannwitze zahajují rozsáhlé vyšetřování přímo na místě činu.
58 ● ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Rotmistr Jozef Gabčík, ročník 1912. Se samopalem
Sten Gun přiskočil z boku k Heydrichovu vozu,
avšak jeho zbraň se zasekla a nevystřelila.
Rotmistr Jan Kubiš, ročník 1913. Po automobilu se
zastupujícím říšským protektorem hodil bombu,
avšak minul otevřenou korbu.

Podobné dokumenty

na reinharda heydricha - Vojenský historický ústav Praha

na reinharda heydricha - Vojenský historický ústav Praha Představitelé československého exilu v Londýně na sklonku roku 1941 vyslali do protektorátu výsadkovou skupinu ANTHROPOID. Dvojice parašutistů, Jan Kubiš a Josef Gabčík, měla jediný cíl: Heydrichov...

Více

R.Heydrich a Anthropoid

R.Heydrich a Anthropoid Přípravy na atentát dostaly konkrétní podobu na konci dubna 1942.V rukou Alfréda Bartoše (velitel skupiny Silver A) se sešlo několik žádostí a návrhů na odvolání atentátu, které on formuloval do je...

Více

HISTORIE - Extra Publishing

HISTORIE - Extra Publishing V říši zla V lednu 1933 se Adolf Hitler stal říšským kancléřem a NSDAP brzy poté zaujala pozici jediné povolené strany. Himmlerovi se díky tomu otevřely neomezené možnosti vybudovat bezpečnostní im...

Více

soubor - Opatovice nad Labem

soubor - Opatovice nad Labem že je ochoten hovořit s Čechy o jejich potřebách ebách a požadavcích, ale byl také připraven zlomit jakýkoliv odpor. Skutečně zavedl různá ůzná sociální opatření, zvláště ve prospěch dělnictva, a t...

Více

Ukázka z knihy v PDF

Ukázka z knihy v PDF stránce v černém rámečku neobjeví nějaké známé jméno. Dne 28. května 1942 přišla do města silná vojenská posila. V  první noci pročesávalo jednotlivé městské čtvrti 21 000 Němců; patřili k nim i př...

Více

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ ad 7) Program PRV SO projednal a doplnil program PRV na den 4. 8. 2015 - viz příloha zápisu. Usnesení: SO po projednání schvaluje program zasedání PRV. Hlasování: 2 – 0 – 0 ad 8) Program RV SO proj...

Více

Rok 2012 - Háj u Duchcova

Rok 2012 - Háj u Duchcova SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Háj u Duchcova za podpory Kulturní a sportovní komise připravil dne 30. dubna pro děti a občany ČARODĚJNICKOU STEZKU a STAVĚNÍ MÁJE. Začátek akce byl v 15:30 hod. v horní č...

Více