Created with PDFsharp

Transkript

Created with PDFsharp
Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Oznamuje, že dne 26.06.2013 v 08:00 proběhne
v prostorách
Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
DRAŽBA
Prohlídka dražených věcí proběhne v prostorách : Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
téhož dne
od 07:45 do 08:00
dražbu provádí Bencz Petr - soudní vykonavatel
Pozn: Podle paragrafu 329 odst. 2 Občanského soudního řádu musí vydražitel nejvyšší podání zaplatit
ihned.
Nutné předložit občanský průkaz.
Spisová značka : 7E1/2013
Dražené věci :
Pořadí Název dražené položky
Vyvolávací cena
1) barevný televizor GRUNDIG, úhl. 52 cm + DO
30 Kč
2) hifi věž AIWA NSX-S2 + DO
50 Kč
3) mikrovlnná trouba LG
100 Kč
4) přenosný větrák LUCERNA
40 Kč
5) elektrický ventilátor BRAVO
30 Kč
6) bedna s nářadím
90 Kč
7) cyklistická přilba LONGUS
100 Kč
8) starožitné hodiny
400 Kč
9) herní konzole SONY PLAYSTATION ONE + ovladače
150 Kč
Upozornění: při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, uspokojení
než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího
příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, a poučení, že k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena,
se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se použijí přiměřeně.
V Ústí nad Orlicí dne 13.05.2013
Irena Honskusová
vyšší soudní úřednice

Podobné dokumenty

pardubická arabeska 21.4. 2012 - ZUŠ Havlíčkova 925, Pardubice

pardubická arabeska 21.4. 2012 - ZUŠ Havlíčkova 925, Pardubice Kategorie IV.B 1. L.Minkus: Variace - Bajadéra V.Vyroubalová, K.Drašnarová, A.Blažková, E.Rufertová Balet HKH VI.Hrbková, Hradec Králové 2. W.A.Mozart: Sonata K.Foltmanová, L.Šimková, K.Roučková Ba...

Více

Taneční korunka 2014 - baletn í sout ě ž e . cz

Taneční korunka 2014 - baletn í sout ě ž e . cz variace Variace Diany Sylfidy ‐ prelud Variace Lissety Kočička Perský tanec Bajadéra Amor Variace z pas de deux  Modrého ptáka Zvoneček Mary Poppins Panenka Sólo pro Barunku Variace Valčík

Více

Dražební vyhláška Petra Soukupová

Dražební vyhláška Petra Soukupová 3) BTV Korting. úhl. cca 50cm, bez DO

Více

Kamil Forman

Kamil Forman obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň, číslo účtu.209439719/0300, v.s. 4529110, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. VII. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávn...

Více