ASA_svoz_53_1_2016_Konicko

Transkript

ASA_svoz_53_1_2016_Konicko
V Litovli 4.12. 2015
Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje obce o plánovaném svozu
komunálního odpadu na přelomu roku 2015 a 2016.
Rok 2015 končí 53. týdnem (lichý týden) a rok 2016 začíná 1. týdnem (lichý týden).
Vzhledem k tomu, že se musí zachovat harmonogram svozu (lichý a sudý týden),
svoz odpadů proběhne následovně:
52. týden (21.12. – 27.12. 2015)
Den
Obec
Úterý
Konice – Nová Dědina
Středa
Hačky, Vilémov, Olbramice,
Ochoz
Sobota
(náhradní svoz za
24.12.)
Konice, Runářov, Čunín,
Ladín, Křemenec
53. týden (28.12. 2015 – 3.1. 2016)
Den
Obec
Pondělí
Stražisko
Úterý
Konice
Středa
Bohuslavice, Polomí,
Raková, Rakůvka, Březsko
Jesenc, Dzbel, Kladky
Čtvrtek
1. týden (4.1. – 10.1. 2016)
Den
Obec
Pondělí
Stražisko
Úterý
Konice
Středa
Bohuslavice, Polomí,
Raková, Rakůvka, Březsko
Jesenc, Dzbel, Kladky
Čtvrtek
2. týden (11.1. - 17.1. 2016)
Den
Obec
Úterý
Konice – Nová Dědina
Středa
Hačky, Vilémov, Olbramice,
Ochoz
Čtvrtek
Konice, Runářov, Čunín,
Ladín, Křemenec
Tento týden proběhne mimořádně i sběr pytlů s odpadem, který se již nevešel do popelnic.
Následující svozy již budou probíhat dle zavedených pravidel – sudý x lichý týden.
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v pracovním, tak i
soukromém životě.

Podobné dokumenty

zde

zde místních ástí) i v blízkém okolí (obce Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, ervenka, Dub any, Ha ovice, Cholina, Lou ka, Luká, M rotín, Mlade , Náklo, Olbramice, P ovice, Senice na Hané, Seni ka, Slav tín, ...

Více

Turistické info

Turistické info NATURA 2000 V ÚSTECKÉM KRAJI 35 - Údolí Hačky

Více

URBOL ÚZEMNÍ PLÁN R A K Ů V K A

URBOL ÚZEMNÍ PLÁN R     A     K     Ů V     K     A Rozhlas po drátě není v obci zaveden. Do budoucna se nepočítá se zavedením sítě DR. Příjem rozhlasu a televize Pokrytí řešeného území rozhlasovými programy v SV, DV, VKV I a VKV II je vyhovující.Da...

Více

Seznam povinných a nepovinných příloh předkládaných k Žádosti o

Seznam povinných a nepovinných příloh předkládaných k Žádosti o Region HANÁ tvoří 29 obcí a ţije zde více neţ 25 tisíc obyvatel. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Lutín, Senice na Hané, Náměšť na Hané a Drahanovice. Ve dvanácti obcích ţije méně neţ 50...

Více

Květen - Městské kulturní středisko Konice

Květen - Městské kulturní středisko Konice Všem účinkujícím moc děkujeme. Mateřská škola Konice

Více

Strategie CLLD RH 2015

Strategie CLLD RH 2015 Ing. Ludmila Solovská, projektová manažerka Ing. Kateřina Vičarová, projektová manažerka Ing. Iveta Botková, účetní RH Mgr. Marta Husičková, předsedkyně MAS PhDr. Jana Procházková, analytik

Více

územně analytické podklady pro správní obvod

územně analytické podklady pro správní obvod 3.2.11.3 Zásobování pitnou vodou a odkanalizování .........................................................................................180

Více

Pořízení domovních kompostérů pro

Pořízení domovních kompostérů pro Dotazník k projektu „Pořízení domovních kompostérů pro obec Vilémov“ Vážení občané, Obec Vilémov připravuje projekt na pořízení domácích kompostérů s využitím dotačního příspěvku ze Státního fondu ...

Více