zde - KFP

Komentáře

Transkript

zde - KFP
Utáhnete vy nebo vaši klienti hypotéku za 5 let?
Poradci se nám na školeních svěřují, že od svých klientů často slyší obavy ohledně splácení
jejich hypotéky v budoucnu. Obávají se toho, co bude za 5 nebo 10 let a jestli jejich rozpočet
splátky hypotéky unese. Máte stejný problém i Vy? Pak je naše dnešní kalkulačka určena právě
Vám.
Situaci si ukažme na následujícím příkladu:
Váš klient si bere hypotéku ve výši 1,5 mil. Kč na 20 let se sazbou 5,3 % p.a. Příjem rodiny je
30 000 Kč, běžné výdaje jsou 15 000 Kč.
Počáteční výše úvěru
Doba splatnosti
Úroková sazba
Příjmy rodiny
Nezbytné výdaje
1 500 000
20 let
5,30%
30 000
15 000
Jak by mohla situace vypadat za 5 let?
Samozřejmě neumíme věštit budoucnost, ale ceny, úrokové sazby i příjmy podléhají určitým
trendům a zákonitostem. Z těch můžeme vycházet:
• Předpokládaná inflace je 2 % p.a.
• Příjmy typicky rostou rychleji než inflace. Proto předpokládejme růst příjmů o 4 % p.a.
• Úrokové sazby se v našem případě nemění.
Řešení
Nejprve si do vašeho PC stáhněte kalkulačku č. 13 - Vliv času na hypotéku. Zakoupit si ji
můžete po kliknutí na tento odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php (případně si stáhněte
demo této kalkulačky na našich webových stránkách). Pak už vám jen stačí do kalkulačky
„nasypat“ data podle následujícího obrázku…
Počet let
Průměrný růst příjmu
Výše inflace
úroková sazba úvěru
5 let
4,0%
2,0%
5,3%
Jaký je výsledek?
Dnes
Příjmy rodiny
Splátka úvěru
Nezbytné výdaje
Rezerva
za 5 let
30 000
10 150
15 000
4 850
36 500
10 150
16 561
9 789
V současnosti většinu příjmu rodiny „spolkne“ splátka úvěru a nezbytné výdaje. Rezerva je
„jen“ 4 850 Kč.
Pokud se v příštích 5 letech budou vyvíjet ceny a příjmy standardně, bude situace rodiny lepší.
Rezerva v rodinném rozpočtu vzroste na 9 789 Kč, tedy skoro na dvojnásobek.
Strana 1 (celkem 3)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz
Pro přehlednost uvádíme tu samou situaci ještě v grafu:
Finanční situace rodiny
40 000
35 000
9 789
30 000
4 850
25 000
Rezerva
20 000
15 000
15 000
16 561
10 150
10 150
Dnes
za 5 let
Nezbytné výdaje
Splátka úvěru
10 000
5 000
0
To byl pohled na hypotéku z hlediska příjmů klienta a výdajů.
Dále se na úvěr můžeme dívat z hlediska výše úvěru. Úvěr klesá, protože se
splácí a
klesá kupní síla peněz.
Pro náš konkrétní případ by situace vypadala následovně.
Výše úvěru
Jak se změní výše úvěru?
Výše úvěru za 20 Výše úvěru za 20
let - reálně
Počáteční výše úvěru let - nominálně
1 500 000
1 258 461 Kč
1 139 827 Kč
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1 500 000
1 258 461 Kč
Počáteční výše úvěru
Výše úvěru za 20 let nominálně
1 139 827 Kč
Výše úvěru za 20 let - reálně
Výše úvěru za 5 let by klesla na 1 258 461 Kč vlivem splátek. Dále by klesla na 1 139 827 Kč
vlivem poklesu kupní síly peněz.
Strana 2 (celkem 3)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz
To by pro názornost fungovaní dnešní kalkulačky stačilo, teď už můžete začít zadávat reálná
čísla z vaší běžné praxe. Co když třeba:
Příjem vašich klientů poroste pouze jako inflace?
Příjem neporoste vůbec, ale výdaje porostou o inflaci. Ohrozí to situaci rodiny?
Vyskočí inflace a zároveň porostou i úrokové sazby hypoték? Jak dopadnete, když:
o Příjem poroste pouze jako inflace?
o Poroste více než inflace?
A jak se situace změní za 10 let?
Výsledky, které dostanete, porovnejte se svými zkušenostmi. Najděte si v okolí někoho, kdo si
bral úvěr v
o 90 letech – hypotéku za 10 % p.a. Kde byl jeho příjem tehdy a kde je dnes?
o 80. letech – 200 000 Kč u České státní spořitelny a za tyto peníze postavil dům.
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php
Přeji vám a vašim klientům bezstarostné splácení hypotéky,
Petr Syrový
Analytik KFP
Strana 3 (celkem 3)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz

Podobné dokumenty

červen 2016

červen 2016 JAK SE STAL RUMCAJS LOUPEŽNÍKEM Pohádka o ševci Rumcajsovi, který byl vykázán z města a tak se stal loupežníkem v lese Řáholci. Hrají: Jaroslav Šturma, Amálie Votrubová, Jiří Vetešník, Katka Šonská...

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA k těmto nástrojům nedůvěru nebo je vůbec neznali. Od druhé hry již začínají tyto moderní investiční nástroje systematicky využívat.

Více

rozpocet-2012

rozpocet-2012 daň z příjmů obec - hlavní činnost daň z příjmů obce - les daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci odpadů poplatek ze psů poplatek z veřejného prostranství poplatek ze vstupného správní poplatk...

Více

Heckscher-Ohlin a Stolper-Samuelson Řešení

Heckscher-Ohlin a Stolper-Samuelson Řešení V HO teorému je důležitý poměr K/L, nikoliv absolutní počet jednotek práce. I když je v první zemi práce absolutně více (jednotkou může být zaměstnanec, či hodina práce), přesto je – podíváme-li se...

Více