L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)

Komentáře

Transkript

L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
L2000 M2000 F2000
doba stavby 1992-2005 (podle typ)
V Y D A V A T E L
MAN užitková vozidla a.s.
Oddělení ESC
Engineering Ser vices
Consultation (kadysi TDB)
D a c h a u e r S t r.
667
D - 8 0 9 95 M n i c h o v
E- M a il:
[email protected]
Fa x:
+ 4 9 ( 0 ) 8 9 15 8 0 4 2 6 4
Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme.
© 2007 MAN užitková vozidla akciová společnost
Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN užitková vozidla a. s. schváleno.
Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje.
Trucknology® a MANTED® je zaregistrovaná značka MAN užitková vozidla a.s.
Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení (® ™) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
1.
2.
3.
Platnost směrnic pro nástavbáře
Konstrukční řady a označení vozidel
2.1
Konstrukční řady
2.2.
Typové číslo, typové kódové číslo, identifikační číslo vozidla, základní číslo vozidla,
číslo vozidla
2.3
Uspořádání kol
2.4
Označení vozidel
2.4.1 Označení vozidel konstrukčních řad L2000, M2000, F2000 a E2000
2.4.2 Typová čísla, typová kódová čísla
2.5
Označení motorů
Všeobecné
3.1
Právní ujednání a průběh schvalování
3.1.1 Předpoklady
3.2
Odpovědnost
3.3
Zajištění kvality
3.4
Schválení
3.5
Předložení podkladů
3.6
Záruka
3.7
Ručení
3.8
Typová zkouška
3.9
Bezpečnost
3.9.1 Funkční a provozní bezpečnost
3.9.2 Návody k nákladním automobilům MAN
3.9.3 Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby
3.10 Omezení ručení za příslušenství a náhradní díly
3.11 Povolení výjimek
3.12 Změna pneumatik
3.13 Zvýšení přípustné celkové hmotnosti přívěsu
3.14 Zvýšení přípustného zatížení náprav
3.15 Zvýšení přípustné celkové hmotnosti
3.16 Snížení přípustné celkové hmotnosti
3.17 Termíny, rozměry a hmotnosti
3.17.1 Přetížení náprav, jednostranné naložení
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
1
1
1
2
2
2
2
2
5
9
10
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
17
17
17
18
20
20
21
21
21
22
I
4.
3.18 Minimální zatížení předních náprav
3.19 Přípustný přesah
3.20 Teoretický rozvor kol, přesah, teoretický střed náprav
3.21 Výpočet zatížení náprav a procedura vážení
3.22 Vážení vozidel s vlečenou nápravou
Úpravy podvozků
4.1
Bezpečnost na pracovišti
4.2
Ochrana proti korozi
4.3
Skladování vozidel
4.4
Materiály a parametry rámů
4.4.1 Materiály rámů a pomocných rámů
4.4.2 Parametry rámů
4.5
Úpravy rámu
4.5.1 Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu
4.5.2 Vybrání na rámu
4.5.3 Svařování na rámu
4.5.4 Změna přesahu rámu
4.6
Změny rozvoru
4.7
Dodatečná montáž agregátů
4.8
Dodatečná montáž tlačených a vlečených náprav
4.9
Kloubové hřídele
4.9.1 Jednoduchý kloub
4.9.2 Kloubový hřídel se dvěma klouby
4.9.3 Prostorové uspořádání kloubového hřídele
4.9.3.1 Systém kloubových hřídelů
4.9.3.2 Síly v systému kloubových hřídelů
4.9.4 Změna uspořádání kloubových hřídelů v hnacím ústrojí podvozků MAN
4.10 Centrální mazání
4.11 Úpravy kabiny
4.11.1 Všeobecné informace
4.11.2 Prodloužení kabiny
4.11.3 Spoiler, aerodynamický balík
4.11.4 Střešní spací kabiny a vysoké střechy
4.11.4.1 Zásady pro nástavbu střešních kabin
4.11.4.2 Střešní otvory
4.12 Vedení náprav, pérování, řízení
4.12.1 Všeobecné informace
4.12.2 Stabilita, naklánění do stran
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
23
24
24
27
27
28
28
28
29
29
29
29
34
34
37
38
40
43
46
46
46
46
47
48
49
50
50
51
51
51
51
52
52
52
54
55
55
55
II
4.13
5.
Součásti rámu
4.13.1 Ochrana proti podjetí
4.13.2 Boční ochranné zařízení SSV
4.13.3 Rezervní kolo
4.13.4 Zajišťovací klíny pod kola
4.13.5 Palivová nádrž
4.13.6 Systémy kapalného plynu a přídavné topení
4.14 Motor na plyn: manipulace s vysokotlakým plynovým zařízením
4.15 Úpravy na motoru
4.15.1 Nasávání vzduchu, odvádění výfukových plynů
4.15.2 Chlazení motoru
4.15.3 Kapotáž motoru, tlumení hluku
4.16 Spojovací zařízení
4.16.1 Všeobecné informace
4.16.2 Závěs pro přívěs, hodnota D
4.16.3 Přívěs s pevnou ojí, přívěs s centrální nápravou, hodnota DC, hodnota V
4.16.4 Koncový příčník a závěsy pro přívěs
4.16.5 Spojka s kulovou hlavou
4.16.6 Sedlová spojka
4.16.7 Přestavba nákladního automobilu na návěsový tahač a návěsového tahače
na nákladní automobil
Nástavby
5.1
Všeobecné informac
5.1.1 Přístupnost, volný chod
5.1.2 Snížení nástavby
5.1.3 Nástupy a plošiny
5.1.4 Ochrana proti korozi
5.2
Pomocný rám
5.2.1 Provedení pomocného rámu
5.2.2 Upevnění pomocného rámu a nástavby
5.2.2.1 Šroubové a nýtové spojení
5.2.2.2 Měkké spojení
5.2.2.3 Tuhé spojení
5.2.2.4 Samonosné nástavby bez pomocného rámu
5.3
Speciální nástavby
5.3.1 Kontrola nástavby
5.3.2 Nástavba točnice
5.3.3 Nástavba cisterny a kontejneru
5.3.3.1 Všeobecné informace
5.3.3.2 Upevnění nástavby, uložení
5.3.3.3 Nástavby cisterny a kontejneru bez pomocného rámu
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
56
56
57
61
61
61
62
62
63
63
63
63
64
64
66
67
69
83
83
86
86
86
86
87
89
89
90
90
92
95
95
96
102
104
105
105
105
106
106
106
107
III
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
6.
7.
8.
Sklápěč
Vysokozdvižný sklápěč, nosič odstavných kontejnerů
Nástavby korby a skříňové nástavby
Výměnný kontejner
5.3.7.1 Nosná kostra výměnného kontejneru od výrobce
5.3.7.2 Jiná výměnná zařízení
5.3.8 Nakládací jeřáb
5.3.8.1 Nakládací jeřáb za kabinou
5.3.8.2 Zadní nakládací jeřáb
5.3.8.3 Pomocný rám pro nakládací jeřáb
5.3.9 Nákladní plošina
5.3.10 Naviják
5.3.11 Vozidlo s domíchávačem betonové směsi
Elektrický systém, potrubí
6.1
Úvod
6.2
Odkazy na návody k opravám a normy
6.3
Startování, roztahování a provoz
6.4
Zacházení s akumulátory
6.5
Schémata zapojení a výkresy kabelových svazků
6.6
Jištění, výkon pro přídavné spotřebiče
6.7
Typ používaných elektrických vodičů a relé
6.8
Osvětlovací zařízení
6.9
Odrušení
6.10 Elektromagnetická slučitelnost
6.11 Rozhraní na vozidle
6.12 Přípravy na nástavbu
6.13 Nastavení zákaznických parametrů pomoc MAN-cats®
6.14 Ukostřovací vedení
6.15 Instalace potrubí a elektrického vedení
Pomocné pohony (viz samostatný sešit)
Brzdy, Vedení
8.1
Brzdová a vzduchová vedení
8.1.1 Základy
8.1.2 Konektory, přechod na systém Voss 232
8.1.3 Instalace a upevnění potrubí
8.1.4 Unikání stlačeného vzduchu
8.2
Připojení vedlejších spotřebičů
8.3
Nastavení ALB
8.4
Trvalé brzdy
8.4.1 Hydrodynamické retardéry
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
109
111
112
113
113
113
114
116
117
118
127
147
148
149
149
149
149
149
150
151
151
151
152
152
152
153
153
153
154
154
155
155
155
155
157
159
159
162
162
162
IV
9.
8.4.2 Vířivé brzdy
Výpočty
9.1
Rychlost
9.2
Účinnost
9.3
Tažná síla
9.4
Stoupavost
9.4.1 Dráha při jízdě do kopce nebo z kopce
9.4.2 Úhel stoupání nebo klesání
9.4.3 Výpočet stoupavosti
9.5
Točivý moment
9.6
Výkon
9.7
Počty otáček pomocného pohonu na redukční převodovce
9.8
Jízdní odpory
9.9
Stopa při otáčení vozidla
9.10 Výpočet zatížení náprav
9.10.1 Provedení výpočtu zatížení náprav
9.10.2 Výpočet hmotnosti zvednuté vlečené nápravy
9.11 Délka uložení u nástavby bez pomocného rámu
9.12 Spojovací zařízení
9.12.1 Závěs pro přívěs
9.12.2 Přívěs s pevnou ojí / přívěs s centrální nápravou
9.12.3 Sedlová spojka
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
163
165
165
166
167
168
168
168
169
173
174
176
177
180
182
182
185
187
188
188
188
190
V
1.
Platnost směrnic pro nástavbáře
Tyto „směrnice pro nástavbáře nákladních automobilů“ jsou publikací firmy MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft.
Jejich obsah se smí používat jedině s uvedením odkazu na zdroj
Směrnice pro nástavbáře jsou k dispozici také s použitím našeho softwaru MAN „Technické údaje MANTED ® na internetu
www.manted.de. Uživatel se musí sám vždy přesvědčit, že pracuje s aktuální verzí. Informace o aktuální verzi poskytuje oddělení
ESC (viz výše jako „Vydavatel“) ([email protected]).
Tyto směrnice pro nástavbáře jsou návodem a technickou pomůckou pro podniky, které provádějí konstrukci a montáž nástaveb
pro podvozky nákladních automobilů a úpravy podvozků nákladních automobilů.
Tyto směrnice platí pro následující nákladní automobily:
•
•
Nová vozidla
Stará vozidla
pokud se na nich provádějí dodatečné zásahy.
Směrnice pro nástavbáře podvozků autobusů jsou k dostání u NEOMAN.
Pro nákladní automobily jsou kompetentní:
pro
•
Obchodní otázky
→
nejbližší zastoupení MAN
→
poradenská služba výrobců nástaveb, prodej odd.
•
Technické otázky
→
při obchodních jednáních
nejbližší zastoupení MAN
odd. ESC (Popsáno výše jako „Vydavatel“) ([email protected])
•
Záležitosti zákaznických služeb
→
poprodejní odd.
2.
Konstrukční řady a označení vozidel
Pro identifikaci a rozlišování vozidel MAN, dílů a agregátů jsou v tomto sešitu v kapitolách 2.1 až 2.5 podrobněji vysvětlena některá
označení. Číselné hodnoty obsažené v typových nebo modelových označeních slouží k identifikaci a neposkytují žádné závazné
informace o skutečné maximální zatížitelnosti určitých dílů nebo agregátů. Ne ve všech případech tyto hodnoty také vyhovují zákonem
předepsaným limitům.
2.1
Konstrukční řady
IV rámci programu vozidel MAN existují různé třídy vozidel, resp. konstrukční řady. Když se v těchto směrnicích pro nástavbáře hovoří
o skupinách vozidel nebo konstrukčních řadách, jsou tím myšlena následující vozidla:
L2000
7,5t - 10,5t
viz Tabulka 12
M2000L
12t - 26t
viz Tabulka 13
M2000M
12t - 25t
viz Tabulka 14
F2000
19t - 41t
viz Tabulka 15
E2000
19t - 50t
viz Tabulka 16
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
1
2.2
Typové číslo, typové kódové číslo, identifikační číslo vozidla, základní číslo vozidla, číslo vozidla
Technická identifikace podvozku MAN a přiřazení ke konstrukční řadě se provádí pomocí trojmístného typového čísla, nazývaného též
typové kódové číslo. To je součástí 17-místného identifikačního čísla vozidla (Vehicle Identification Number; VIN) a nachází se v něm
na 4. až 6. místě. Typové číslo je obsaženo také v základním čísle vozidla (GFZ-Nr.) sestaveném pro prodejní účely, a to na 2. až 4.
místě.Sedmimístné číslo vozidla popisuje technické vybavení vozidla. Obsahuje na 1. až 3. místě typové číslo, za nímž následuje
4-místné pořadové číslo. Číslo vozidla je uvedeno v dokumentech vozidla a na jeho továrním štítku. Číslo vozidla můžete uvádět ve
všech technických dotazech týkajících se přestaveb a nástaveb místo 17-místného identifikačního čísla vozidla.
2.3
Uspořádání kol
K přesné identifikaci může kromě označení vozidla sloužit také uspořádání kol. Jedná se o běžný termín, i když ne normovaný.
Osazení dvojitým kolem se považuje za jedno kolo, počítají se tedy „pozice kol“. Uspořádání kol neposkytuje informaci, které nápravy
jsou hnané. U vozidel s pohonem všech kol nemusí být nutně všechny nápravy poháněné, pouze jsou v hnacím ústrojí namontovány
komponenty pro pohon všech kol.
Tabulka 1:
Příklad uspořádání kol
6x4/2
6
x
4
/
2
=
=
=
=
=
=
počet pozic kol celkem
žádná informace
počet poháněných ko
jsou řízena pouze přední kola
kombinované řízení předních a zadních kol
počet řízených kol
Při běžném používání se počet řízených kol neuvádí, jsou-li řízena pouze dvě kola.
MAN přesto důsledně udává ve svých technických podkladech počet řízených kol.
2.4
Označení vozidel
2.4.1
Označení vozidel konstrukčních řad L2000, M2000, F2000 a E2000
V následujícím textu je vysvětlena systematika pro sestavování označení vozidel.
Označení vozidla se vždy skládá z předpony a přípony.
Tabulka 2:
Příklad označení vozidla
26.464
26.464
FNLL
FNLL
předpona
přípona
Předpona se skládá z následujících prvků:
•
•
•
Technicky přípustná celková hmotnost
Výkon motoru v DIN-PS/10
Identifikační číslo konstrukčního vzoru
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
2
Tabulka 3:
Příklad předpony
26.464 FNLL
26.
46
4
=
=
=
technicky přípustná celková hmotnost*
výkon motoru v DIN-PS/10, 46 x 10 = 460 PS (k), hodnoty výkonu,
které končí 5, se zaokrouhlují
identifikační číslo konstrukčního vzoru
* Technicky přípustná celková hmotnost je dosažena teprve tehdy, když je vozidlo vybaveno také odpovídajícími díly.
Označení vozidla neposkytuje žádné informace o technickém vybavení vozidla.
Přípona se skládá z následujících prvků:
•
•
•
•
Část podvozku
Část nástavby výrobce
Část rozměrů
Část nástavby/přestavby
Tabulka 4:
Příklad přípony
19.364 FLK/N-LV
FL
K
/N
-LV
=
=
=
=
Část podvozku
Část nástavby výrobce
Část rozměrů
Část nástavby/přestavby
Část podvozku:
1. místo (u dvounápravových vozidel), resp. 1. a 2. místo u vozidel s více než dvěma nápravami znamenají:
Tabulka 5:
Konstrukční řada a konstrukční typ vozidla v příponě
L
=
lehká řada L2000 nebo střední řada M2000L, kabina lehké řady L2000
LN
=
střední řada M2000L, kabina lehké řady L2000, vlečená náprava
M
=
střední řada, kabina těžké řady F2000
MN
=
vlečená náprava, střední řada, kabina těžké řady F2000
MV
=
tlačená náprava, střední řada, kabina těžké řady F2000
F
=
dvounápravové vozidlo, kabina těžké řady F2000
FN
=
vlečená náprava, kabina těžké řady F2000
FV
=
tlačená náprava, kabina těžké řady F2000
DF
=
třínápravové vozidlo, dvojitá náprava, kabina těžké řady F2000
VF
=
čtyřnápravové vozidlo, kabina těžké řady F2000
Následují doplňující údaje o pohonu všech kol, resp. jednotlivých kolech na poháněných zadních nápravách:
Tabulka 6:
Označení pro pohon všech kol / jednotlivá kola v příponě
A
=
pohon všech kol
E
=
jednotlivá kola
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
3
Pérování:
Vozidla s listovým pérováním na všech nápravách nejsou nijak zvlášť označená. Vzduchové pérování se označuje písmenem „L“,
hydropneumatické pérování písmenem „P“. Toto označení není uvedeno na prvním, ale nejdříve na druhém místě přípony.
Rozlišujeme následující systémy pérování:
Tabulka 7:
Označení systémů pérování v příponě
Systém pérování
Krátké označení
Vysvětlení
List - list
žádné
Přední a zadní náprava(y) s listovým pérováním
List - vzduch
L
Přední náprava(y) s listovým pérováním, zadní náprava(y) se vzduchovým
Vzduch - vzduch
LL
Plně vzduchové pérování, přední i zadní náprava(y) se vzduchovým pérováním
List - hydro
P
Přední náprava(y) s listovým pérováním, zadní náprava(y) s hydropneumatickým pérováním
Uspořádání řízení:
Vozidla s řízením na levé straně nejsou nijak zvlášť označena. Vozidla s řízením na pravé straně mají v příponě písmeno „R“ na
posledním místě části podvozku, ale před částí nástavby výrobce.
Tabulka 8:
Označení vozidel s řízením na pravé straně
FLRS
F
L
R
S
=
=
=
=
vozidlo s čelní kabinou, se 2 nápravami a hnacím ústrojím jako dvounápravové vozidlo
pérování list-vzduch
řízení na pravé straně
tahač návěsů
Část nástavby výrobce:
Toto písmeno znamená, že příslušný typ nástavby může být dodán od výrobce, ale že existuje také možnost dodání bez nástavby.
Tabulka 9:
Část nástavby výrobce
C
K
S
W
=
=
=
=
podvozek s korbou a bez korby
sklápěč
tahač návěsů
podvozek s výměnným kontejnerem
Část rozměrů:
Zvláštní konstrukční výšky, odlišné od obvyklých, se označují lomítkem. To, zda se jedná o zvláštní konstrukční výšku, se určuje podle
konstrukce celého podvozku. Změny vybavení vozidla, např. změna pneumatik, nízká montážní deska, nízká točnice atd. nemají žádný
vliv na označení vozidla v nízkém provedení.
Tabulka 10:
Konstrukční výšky
19.414 FLS/N
/
N
M
H
=
=
=
=
zvláštní konstrukční výška
nízká
středně vysoká
vysoká
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
4
Část nástavby/přestavby:
Je-li podvozek určený pro určitou nástavbu nebo přestavbu, odděluje se část nástavby/přestavby pomlčkou (-).
Za pomlčkou pak vždy následuje dvoumístná kombinace písmen.
Tabulka 11:
Část nástavby/přestavby
Příklad:
19.314 FLL - PT
- KI
- HK
- KO
- LF
- LV
- PT
- TM
- NL
2.4.2
příprava na nástavbu sklápěcí korby
příprava na zadní sklápěčku
příprava na komunální nástavbu
příprava na hasičské vozidlo
příprava na nástavbu nakládacího jeřábu před výměnnou nástavbou
příprava na transportér osobních automobilů
příprava na pojízdný míchač
příprava na montáž vlečené nápravy
Typová čísla, typová kódová čísla
Tabulka 12:
L2000
TNR
Tonáž
Označení
Pérování
Motor
Uspořádání kol
L20
8/9t
8.xxx L
9.xxx L
BB
R4
4x2/2
L21
8/9t
8.xxx L
9.xxx L
BB
R6
4x2/2
L22
8t
8.xxx LAE
BB
R4
4x4/2
L23
8t
8.xxx LAE
BB
R6
4x4/2
L24
10t
10.xxx L
BB
R4
4x2/2
L25
10t
10.xxx L
BB
R6
4x2/2
L26
10t
10.xxx LAE
BB
R4
4x4/2
L27
10t
10.xxx LAE
BB
R6
4x4/2
L33
8/9t
8.xxx LL
9.xxx LL
BL
R4
4x2/2
L34
8/9t
8.xxx LL
9.xxx LL
BL
R6
4x2/2
L35
10t
10.xxx LL
BL
R4
4x2/2
L36
10t
10.xxx LL
BL
R6
4x2/2
*)
B
L
H
*)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Typ pérování se označuje následujícími písmeny:
listové pérování,
vzduchové pérování,
hydropneumatické pérování. Každá náprava má své vlastní písmeno (počínaje 1. nápravou).
=
Typ motoru se označuje až třemi zkratkami. Písmeno (R/V) označuje typ konstrukce,
tedy řadový nebo V-motor.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
5
Tabulka 13:
M2000L s kabinou kompaktní, středně dlouhou nebo dvojitou
TNR
Tonáž
Označení
Pérování
Motor
Uspořádání kol
L70
12t
12.xxx L
BB
R4
4x2/2
L71
12t
12.xxx L
BB
R6
4x2/2
L72
12t
12.xxx LL
BL
R4
4x2/2
L73
12t
12.xxx LL
BL
R6
4x2/2
L74
14t
14.xxx L
BB
R4
4x2/2
L75
14t
14.xxx L
BB
R6
4x2/2
L76
14t
14.xxx LL
BL
R4
4x2/2
L77
14t
14.xxx LL
BL
R6
4x2/2
L79
14t
14.xxx LLL
LL
R6
4x2/2
L80
14t
14.xxx LA
BB
R6
4x4/2
L81
15t
15.xxx L
BB
R4
4x2/2
L82
15t
15.xxx L
BB
R6
4x2/2
L83
15t
15.xxx LL
BL
R4
4x2/2
L84
15t
20t
15.xxx LL
20.xxx LNL
BL
BLL
R6
R6
4x2/2
6x2-4
L86
15t
20t
15.xxx LLL
20.xxx LNLL
LL
LLL
R6
R6
4x2/2
6x2-4
L87
18t
18.xxx L
BB
R6
4x2/2
L88
18t
18.xxx LL
BL
R6
4x2/2
L89
18t
18.xxx LLL
LL
R6
4x2/2
L90
18t
18.xxx LA
BB
R6
4x4/2
L95
26t
26.xxx DL
BBB
R6
6x4/2
Tabulka 14:
M2000M s kabinou pro místní nebo dálkovou dopravu
TNR
Tonáž
Označení
Pérování
Motor
Uspořádání kol
M31
14t
14.xxx M
BB
R6
4x2/2
M32
14t
14.xxx ML
BL
R6
4x2/2
M33
14t
14.xxx MLL
LL
R6
4x2/2
M34
14t
14.xxx MA
BB
R6
4x4/2
M38
18t
18.xxx M
BB
R6
4x2/2
M39
18t
18.xxx ML
BL
R6
4x2/2
M40
18t
18.xxx MLL
LL
R6
4x2/2
M41
18t
18.xxx MA
BB
R6
4x4/2
M42
25t
25.xxx MNL
BLL
R6
6x2/2
M43
25t
25.xxx MNLL
LLL
R6
6x2/2
M44
25t
25.xxx MVL
BLL
R6
6x2/4
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
6
Tabulka 15:
F2000
TNR
Tonáž
Označení
Pérování
Motor
Uspořádání kol
T01
T02
19t
19.xxx F
BB
R5
4x2/2
19t
19.xxx FL
BL
R5
4x2/2
T03
19t
19.xxx FLL
LL
R5
4x2/2
T04
19t
19.xxx FA
BB
R5
4x4/2
T05
23t
23.xxx FNLL
LLL
R5
6x2/2
6x2-4
T06
26t
26.xxx FNL
BLL
R5
6x2/2
6x2-4
T07
26t
26.xxx FNLL
LLL
R5
6x2/2
6x2-4
T08
26t
26.xxx FVL
BLL
R5
6x2/4
T09
26t
26.xxx DF
BBB
R5
6x4/2
T10
26t
26.xxx DFL
BLL
R5
6x4/2
T12
27/33t
27.xxx DFA
BBB
R5
6x6/2
T15
32t
32.xxx VF
BBBB
R5
8x4/4
T16
35/41t
35.xxx VF
BBBB
R5
8x4/4
T17
32t
32.xxx VFLR
BBLL
R5/R6
8x4/4
T18
27/33t
27.xxx DF
BBB
R5
6x4/2
T20
19t
19.xxx FLL
LL
R5
4x2/2
T31
19t
19.xxx F
BB
R6
4x2/2
T32
19t
19.xxx FL
BL
R6
4x2/2
T33
19t
19.xxx FLL
LL
R6
4x2/2
T34
19t
19.xxx FA
BB
R6
4x4/2
T35
23t
23.xxx FNLL
LLL
R6
6x2/2
6x2-4
T36
26t
26.xxx FNL
BLL
R6
6x2/2
6x2-4
T37
26t
26.xxx FNLL
LLL
R6
6x2/2
6x2-4
T38
26t
26.xxx FVL
BLL
R6
6x2/4
T39
26t
26.xxx DF
BBB
R6
6x4/2
T40
26t
26.xxx DFL
BLL
R6
6x4/2
T42
27/33t
27.xxx DFA
BBB
R6
6x6/2
T43
40t
40.xxx DF
BBB
R6
6x4/2
T44
40t
40.xxx DFA
BBB
R6
6x6/2
T45
32t
32.xxx VF
BBBB
R6
8x4/4
T46
35/41t
35.xxx VF
BBBB
R6
6x2/4
T48
27/33t
27.xxx DF
BBB
R6
6x2/2
T50
19t
19.xxx FLL
LL
R6
4x2/2
T62
19t
19.xxx FL
BB
V10
4x2/2
T70
26t
26.xxx DFL
BLL
V10
6x4/2
T72
27/33t
27.xxx DFA
BBB
V10
6x6/2
T78
27/33t
27.xxx DF
BBB
V10
6x4/2
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
7
Tabulka 16:
Speciální vozidla ÖAF
TNR
Tonáž
Označení
Pérování
Motor
E40
26t
Uspořádání kol
26.xxx DFLR
BBB
R6
6x4/2
R6
8x8/4
8x4/4
E41
41t
41.xxx VFA
BBBB
BBLL
E42
26t
26.xxx FVL
BLL
R6
6x2/4
E47
28t
28.xxx FAN
28.xxx DFA
BBB
R5
6x4-4
6x6-4
E50
30/33t
33.xxx DFAL
BLL
R5
6x6/2
E51
19t
19.xxx FL
BL
R5
4x2/2
E52
19t
19.xxx FAL
BL
R5
4x4/2
E53
26t
26.xxx FNL
BLL
R5
6x2-4
6x4-4
E54
26t
26.xxx FN
BBB
R5
6x2/2
E55
32t
32.xxx VFL
BBLL
R5
8x2/4
6x2-6
8x4/4
E56
26t
26.xxx FAVL
BLL
R5
6x4/4
E58
41/50t
41.xxx VFA
BBBB
R5
8x8/4
8x6/4
8x4/4
E59
33t
33.xxx DFL
BLL
R5
6x2/2
6x4/2
E60
30/33t
33.xxx DFAL
BLL
R6
6x6/2
E61
19t
19.xxx FL
BL
R6
4x2/2
E62
19t
19.xxx FAL
BL
R6
4x4/2
E63
26t
26.xxx FNL
BLL
R6
6x2-4
6x4-4
E64
26t
26.xxx FN
BBB
R6
6x2/2
E65
32t
32.xxx VFL
BBLL
R6
8x2/4
8x2-6
8x4/4
E66
26t
26.xxx FAVL
BLL
R6
6x4/4
E67
28t
28.xxx FANL
28.xxx FNAL
BLL
R6
6x4-4
6x6-4
E68
41/50t
41.xxx VFA
BBBB
R6
8x8/4
8x6/4
8x4/4
E69
33t
33.xxx DFL
BLL
R6
6x2/2
6x4/2
E72
33t
33.xxx DFAP
BHH
R6
6x6-4
E73
32/35t
32.xxx FVNL
BLLL
R6
8x2/4
8x2-6
E74
42t
42.xxx VFP
BBHH
R6
8x4-6
E75
41t
41.xxx DFVL
BLBB
BLLL
R6
8x4/4
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
8
Tabulka 16:
Speciální vozidla ÖAF
TNR
Tonáž
Označení
Pérování
E77
50t
50.xxx VFVP
E78
42t
42.xxx VFAP
E79
50t
50.xxx VFAVP
E88
35t
36.xxx VFL
E94
40t
E95
E98
E99
Motor
Uspořádání kol
BBHHH
R6
10x4-8
BBHH
R6
8x8-6
BBHHH
R6
10x8-8
BBLL
V10
8x4/4
40.xxx DFA
40.xxx DFAL
BBB
BLL
V10
6x6/2
41t
41.xxx DFVL
BLBB
BLLL
V10
8x4/4
50t
50.xxx VFA
BBBB
V10
8x8/4
33t
33.xxx DF
33.xxx DFL
BBB
BLL
V10
6x4/2
2.5 Označení motorů
Tabulka 17:
Označení motorů
Dieselový motor
+ 100mm = průměr vrtání válců v mm
krát 10 + 100 = zdvih v mm
Počet válců
Sání vzduchu
Varianta výkonu
Montáž motoru
X XX X X X(X) (X) (X) (X)
D 08 2 6 L
F
D
08
2
6
L
F
Vysvětlení zkratek:
D
=
diesel
E
=
zemní plyn
L
=
chlazení plnicího vzduchu
F
=
montáž vepředu, stojatý motor
H
=
montáž vzadu, stojatý motor (autobus)
Tabulka 18:
Příklad označení motoru
Dieselový motor
+ 100mm = vrtání 128mm
krát 10 + 100 = zdvih 140mm
0 = 10 válců
Chlazení plnicího vzduchu
Montáž vepředu, stojatý motor
D
D
28
4 0
L
F
28
4
0
L
F
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
9
3.
Všeobecné
3.1
Právní ujednání a průběh schvalování
Je třeba dodržovat národní předpisy. Provádějící podnik nese i po schválení vozidla odpovědnost, pokud kompetentní místa vydala
schválení v neznalosti provozní bezpečnosti výrobku.
3.1.1
Předpoklady
Provádějící podnik musí kromě těchto směrnic pro nástavbáře dodržovat všechny
•
•
•
zákony a vyhlášky;
předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
návody k použití
týkající se provozu a nástavby vozidla. Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky.
Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů.
Informace firmy MAN poskytované telefonicky jsou nezávazné vyjma případů, kdy jsou písemně potvrzeny. Dotazy musí být vždy
adresovány příslušnému kompetentnímu oddělení MAN. Informace se vždy vztahují k podmínkám používání, které jsou obvyklé v
Evropě. Zvláštní pozornost je věnována předpisům platným v Německu, jako jsou např. podmínky provozu silničních vozidel na
pozemních komunikacích. Při dimenzování a upevňování nástavby a při sestavování pomocného rámu je nutné brát ohled na rozměry,
hmotnosti a jiné základní parametry, které se od těchto předpisů liší. Provádějící firma se musí postarat o to, aby celé vozidlo
odpovídalo očekávaným podmínkám používání.
Pro určité agregáty, jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny, navijáky atd., vypracovali jejich výrobci vlastní předpisy pro
nástavbáře. Jsou-li v nich ve srovnání se směrnicemi pro nástavbáře MAN předepsány další povinnosti, je třeba dodržovat také tyto
pokyny.
Odkazy na
•
•
•
•
•
zákonná ustanovení;
předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
nařízení profesních sdružení;
pracovní předpisy;
jiné směrnice a zdroje informací
nejsou v žádném případě úplné a slouží pouze pro informaci. Nenahrazují vlastní povinnosti podniku.
Od příslušného profesního sdružení nebo od Carl-Heymanns-Verlag KG můžete získat:
•
•
•
•
•
předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
směrnice;
bezpečnostní předpisy;
věstníky;
jiné publikace profesního sdružení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Tyto publikace jsou k dostání jednotlivě nebo jako sbírky.
Úpravy vozidla při montáži nástavby a provoz agregátů poháněných motorem vozidla mají také zásadní vliv na spotřebu paliva.
Proto se předpokládá, že provádějící firma připraví svou konstrukci tak, aby byla dosažena co možná nejnižší spotřeba.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
10
3.2
Odpovědnost
Odpovědnost za odbornou
•
•
•
•
konstrukci;
výrobu;
montáž nástaveb;
úpravy podvozků
má vždy a v plném rozsahu podnik, který vyrobí a namontuje nástavbu nebo provede úpravy (ručení výrobce).
To platí také v případě, že firma MAN výslovně schválí nástavbu nebo úpravy. Písemné schválení nástavby, resp. přestavby firmou
MAN nezbavuje výrobce nástavby jeho odpovědnosti za výrobek.
Pokud provádějící podnik zjistí již ve stádiu plánování nebo v záměrech
•
•
•
•
zákazníka;
uživatele;
vlastního personálu;
výrobce vozidla
chybu, musí na ni upozornit příslušnou osobu.
Podnik odpovídá za to, že
•
•
•
•
bezpečnost provozu;
bezpečnost dopravy;
možnosti údržby; a
jízdní vlastnosti
vozidla nebudou vykazovat žádné nepříznivé vlastnosti.
S ohledem na bezpečnost dopravy se musí podnik při
•
•
•
•
•
•
konstrukci;
výrobě nástaveb;
montáži nástaveb;
úpravách podvozků;
instrukcích; a
návodech k použití
řídit nejnovějším stavem techniky a uznávanými pravidly oboru. Navíc je nutné brát ohled na ztížené podmínky používání.
3.3
Zajištění kvality
Pro splnění vysokých nároků našich zákazníků na kvalitu a s ohledem na mezinárodní legislativu týkající se ručení za výrobky je
zapotřebí průběžně monitorovat kvalitu také při provádění přestaveb a výrobě či montáži nástaveb. To předpokládá funkční systém
zajištění kvality. Výrobcům nástaveb proto doporučujeme zřídit a prokázat systém managementu kvality odpovídající všeobecným
požadavkům a uznávaným pravidlům (např. podle DIN EN ISO 9000 ff nebo VDA 8).
Doklad kvalifikace může být podán např. následujícími způsoby:
•
•
•
•
Sdělení informací o sobě podle kontrolního seznamu VDA nebo jiného výrobce vozidel
Pozitivně provedený audit systému jiného výrobce vozidel (second-party-audit)
Audit systému managementu kvality provedený akreditovanou institucí (third-party-audit)
Předložení odpovídajícího certifikátu
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
11
Je-li MAN objednavatelem nástavby nebo úpravy, vyžaduje některý z výše uvedených dokladů kvalifikace.
MAN Nutzfahrzeuge AG si vyhrazuje právo provést u dodavatele vlastní audit systému podle VDA 8 nebo odpovídající zkoumání
průběhu procesů. Pro schvalování výrobců nástaveb jako dodavatelů je u MAN kompetentní oddělení zajištění kvality QS.
VDA díl 8 je odsouhlasen svazy výrobců nástaveb ZKF (Centrální svaz karosářské a automobilové techniky),
BVM (Spolkový svaz německých zpracovatelů kovů) a ZDH (Centrální svaz německých živnostníků).
Publikace:
VDA díl 8,
„Zajištění kvality u výrobců přívěsů, nástaveb a kontejnerů“, k dostání u Svazu automobilového průmyslu e.V. (VDA),
http://www.vda-qmc.de/de/index.php.
3.4
Schválení
Schválení nástavby nebo úpravy podvozku firmou MAN není zapotřebí, pokud je nástavba či úprava provedena podle těchto směrnic
pro nástavbáře.
Jestliže MAN schválí nástavbu nebo úpravu podvozku, vztahuje se toto schválení
•
•
u nástaveb pouze k základní kompatibilitě s příslušným podvozkem a rozhraními k nástavbě (např. dimenzování a
upevnění pomocného rámu);
u úprav podvozků pouze k základní konstrukční přípustnosti pro příslušný podvozek.
Záznam o schválení, který MAN pořizuje do předložených technických dokladů nezahrnuje kontroly
•
•
•
funkce;
konstrukce;
vybavení nástavby nebo úpravy.
Dodržování těchto směrnic pro nástavbáře nezbavuje uživatele jeho odpovědnosti za technicky nezávadné provedení nástavby nebo
úpravy. Záznam o schválení se vztahuje pouze k těm opatřením nebo dílům, které se dají zjistit z předložené technické dokumentace.
Firma MAN si vyhrazuje právo odmítnout schválení nástavby nebo úpravy, a to i v případě, že dříve již srovnatelné povolení udělila.
Technický pokrok nepřipouští rovnocenné posuzování bez důkladného prozkoumání.
MAN si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto směrnice pro nástavbáře nebo pro jednotlivé podvozky vydat pokyny odlišné od
těchto směrnic.
Pokud má několik stejných podvozků stejnou nástavbu nebo úpravy, může MAN pro zjednodušení vydat souhrnné povolení.
3.5
Předložení podkladů
Podklady se zasílají firmě MAN jedině tehdy, když se nástavby, resp. přestavby liší od těchto směrnic pro nástavbáře.
Před začátkem prací na vozidle je třeba zaslat technickou dokumentaci pro vhodnou kontrolu a schválení firmě MAN, odd. ESC
(viz výše jako „Vydavatel“) ([email protected]). Toto oddělení si rovněž může vyžádat výkresy podvozku, datové listy atd.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
12
Hladký průběh schvalování vyžaduje:
•
•
•
Nejméně dvojí vyhotovení podkladů
Pokud možno co nejméně dokumentů
Úplné technické údaje a podklady.
Dokumentace musí obsahovat následující údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ vozidla plus
Provedení kabiny
Rozvor kol
Přesah rámu
Zadní přesah (přesah vozidla)
Identifikační číslo vozidla
Číslo vozidla (viz 2.2)
Vzdálenost středu nástavby od středu poslední nápravy
Poloha těžiště užitečné zátěže a nástavby
Rozměry nástavby
Materiál a rozměry použitého pomocného rámu
Upevnění nástavby na rámu podvozku
Popis odchylek od „směrnic MAN pro nástavbáře nákladních automobilů“
Případné odkazy na stejná nebo podobná vozidla
Pro kontrolu a schválení nejsou vhodné:
•
•
•
•
Kusovníky
Prospekty
Nezávazné informace
Fotografie.
Některé nástavby, jako např. nakládací jeřáb, naviják apod., vyžadují zvláštní údaje, typické pro jejich povahu.
V předložené dokumentaci musí být všechny důležité délkové rozměry logicky vztaženy ke středu kol první nápravy.
Výkresy mají svou informační hodnotu jen pod číslem, které je jim přiděleno. Proto není přípustné zakreslovat do výkresů podvozku
poskytnutých firmou MAN nástavby nebo úpravy a takové výkresy pak předkládat ke schválení.
3.6
Záruka
Záruční nároky vznikají pouze v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
Záruční závazky pak leží na příslušném prodejci dodaného předmětu.
Záruční nároky vůči firmě MAN nevznikají, pokud se příslušná porucha objevila v důsledku následujících skutečností:
•
•
•
Nebyly dodrženy tyto směrnice pro nástavbáře
S ohledem na účel použití vozidla byl zvolen nevhodný podvozek
Škoda na podvozku byla zaviněna
nástavbou;
typem, resp. provedením montáže nástavby;
úpravou podvozku;
nesprávnou obsluhou.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
13
3.7
Ručení
Pracovní chyby zjištěné firmou MAN musí být odstraněny. Jestliže to zákon připouští, je vyloučeno jakékoli ručení firmy MAN,
obzvláště za následné škody.
Ručení za výrobky reguluje:
•
•
Ručení výrobce za jeho výrobek nebo dílčí výrobek
Nárok na kompenzaci ze strany výrobce, vůči němuž byl vznesen nárok, vůči výrobci integrovaného dílčího výrobku,
pokud vyskytlé škody souvisejí s chybou na dílčím výrobku
Podnik, který provede nástavbu nebo úpravu podvozku, zbavuje MAN jakéhokoli ručení vůči svému zákazníkovi nebo jiným osobám,
pokud škody vznikly v důsledku následujících skutečností:
•
•
•
Podnik nedodržel tyto směrnice pro nástavbáře,
Nástavba nebo úprava podvozku způsobila škodu v důsledku chybné
konstrukce;
výroby;
montáže;
instrukce
Jiným způsobem nebyly dodrženy stanovené zásady..
3.8
Typová zkouška
Každé vozidlo uváděné v Německu do provozu musí být úředně registrované.
Registraci provádí místní registrační pracoviště po předložení technického průkazu vozidla.
Schválení EBE (= jednotlivé provozní povolení)
Technický průkaz vozidla je vystaven technickou službou (DEKRA, TÜA, TÜV) na základě posouzení vozidla.
Schválení ABE pro úplná vozidla (= všeobecné provozní povolení)
Technický průkaz vozidla je vystaven jeho výrobcem.
Schválení ABE pro podvozky (= všeobecné provozní povolení)
Technický průkaz vozidla je vystaven jeho výrobcem a kompletace technického průkazu se provádí po schválení nástavby technickou
službou (DEKRA, TÜA, TÜV).
Pro vozidla určená k přepravě nebezpečného zboží je předepsáno zvláštní schválení podle GGVS nebo ADR.
Změny, které souvisejí s provozním povolením, smí zaznamenávat pouze kompetentní úřední orgány.
Zrušení platnosti provozního povolení znamená zároveň zánik pojistné ochrany.
Na vyžádání kompetentních orgánů, úředně uznaného znalce, zákazníka nebo odborných oddělení MAN je třeba předložit výkres
opatřený schvalovacím záznamem MAN. Za určitých okolností může postačovat výpočetní doklad nebo předložení těchto směrnic pro
nástavbáře.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
14
3.9
Bezpečnost
Podniky pracující na podvozku, resp. vozidle ručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostačující funkční a provozní bezpečnosti
nebo nedostatečných návodů k použití. MAN proto vyžaduje od výrobců nástaveb, resp. přestavbářů podvozků:
•
•
•
•
•
•
maximální možnou bezpečnost odpovídající současnému stavu techniky;
srozumitelné a vyčerpávající návody k použití;
dobře viditelné a trvale upevněné informační štítky na nebezpečných místech pro uživatele a třetí osoby;
dodržování nezbytných ochranných opatření (např. ochrana proti požáru a výbuchu);
úplné toxikologické údaje;
úplné ekologické údaje.
3.9.1
Funkční a provozní bezpečnost
Bezpečnost je vždy na prvním místě! Je třeba využívat všechny technické možnosti pro eliminaci provozních nespolehlivostí.
To platí stejnou měrou pro:
•
•
aktivní bezpečnost = prevence nehod. Sem patří:
Bezpečnost jízdy
jako výsledek celkové koncepce vozidla s nástavbou
Kondiční bezpečnost
jako důsledek pokud možno nízkého tělesného zatížení cestujících vibracemi, hlukem, klimatickými vlivy atd.
Bezpečnost vnímání
především správné koncipování osvětlovacích zařízení; výstražných zařízení; dostatečného přímého výhledu;
dostatečného nepřímého výhledu
Bezpečnost obsluhy
spočívající v optimálním ovládání všech zařízení a také nástavby
pasivní bezpečnost = eliminace a omezení následků nehod. Sem patří:
Vnější bezpečnost
jako např. konstrukce vnější části vozidla a nástavby s ohledem na deformační chování, montáž ochranných zařízení
Vnitřní bezpečnost
zahrnuje ochranu cestujících ve vozidlech, ale také v kabinách, které jsou namontovány nástavbářskými firmami.
Povětrnostní vlivy a okolní podmínky ovlivňují:
•
•
•
•
•
Provozní bezpečnost
Připravenost k práci
Provozní chování
Životnost
Hospodárnost.
Mezi povětrnostní vlivy a okolní podmínky patří např.:
•
•
•
•
•
Teplotní vlivy
Vlhkost
Agresivní látky
Písek a prach
Sluneční záření.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
15
Musí být zaručeno správné fungování všech součástek sloužících k pohybu stroje. Mezi ně patří např. všechna vedení.
Návody k použití nákladních automobilů MAN poskytují informace o místech údržby na vozidlech. Nezávisle na typu nástavby je ve
všech případech nutné dbát na dobrou přístupnost míst údržby. Údržba se musí dát provádět bez demontáže jakýchkoli součástek.
Rovněž se musíte postarat o dostatečné větrání, resp. chlazení agregátů.
3.9.2
Návody k nákladním automobilům MAN
Ke každému nákladnímu automobilu MAN patří:
•
•
•
•
•
Návod k použití
Vkládací listy jako součást návodu k použití
Doporučení pro údržbu
Servisní knížka
Pokyny pro údržbu (za ochranný poplatek od prodejců náhradních dílů).
Návody k použití
Poskytují řidičům a majitelům vozidel všechny informace o tom, jak mají obsluhovat vozidla a udržovat je připravená k provozu.
Navíc obsahují také bezpečnostní pokyny, důležité pro řidiče a majitele vozidel.
Vkládací listy
Obsahují technické údaje určitého konkrétního typu vozidla nebo několika velmi podobných typů vozidel a doplňují tak návody k použití.
V případě technických novinek a změn na určïtých vozidlech se rovněž vydávají vkládací listy, pokud ještě není přepracován celý
návod k použití.
Doporučení pro údržbu
Vydávají se ve stejném formátu jako návody k použití, tedy DIN A5 na šířku. Popisují systémy údržby a obsahují specifikace
provozních látek, objemy náplní v agregátech a zejména povolené provozní látky. Patří jako doplněk ke každému návodu k použití a
údržbě. Brožura „Doporučení pro údržbu“ se objevuje cca každých 6 - 12 měsíců.
Pokyny pro údržbu
Popisují rozsah servisních prací, specifikují technické údaje potřebné pro údržbu a detailně vysvětlují jednotlivé práce.
Návody k použití a údržbě se sestavují pro „skupiny vozidel“. To znamená, že např. v návodu k použití „nákladních automobilů s čelní
kabinou těžké řady - F2000“ jsou shrnuta všechna těžká vozidla s čelní kabinou bez ohledu na to, kolik a jakých mají náprav nebo
jakým jsou vybavena motorem. Ve výjimečných případech se pro velkoodběratele sestavují také specifické návody k použití a údržbě
pro určitý typ.
Servisní knížka
Poskytuje informace o nezbytných servisních pracích a obsahuje pole pro potvrzení odborného provedení servisních prací
ve správném termínu.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
16
3.9.3
Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby
Provozovatel vozidla má také při nástavbě nebo úpravách vozidla přestavbovou firmou nárok na návod k použití.
Všechny přednosti výrobku jsou bez užitku, pokud zákazník nemá možnost
•
•
•
•
bezpečně a funkčně správně s ním zacházet;
racionálně a bez námahy ho využívat;
odborně ho udržovat;
dokonale ovládat všechny jeho funkce.
Následkem toho musí rovněž každý nástavbář a přestavbář vozidla zkontrolovat své technické návody s ohledem na:
•
•
•
•
•
srozumitelnost;
úplnost;
správnost;
správnou reprodukovatelnost;
bezpečnostní pokyny týkající se výrobku.
Nekvalitní nebo neúplný návod k použití přináší značné rizikové faktory pro uživatele. Mezi možné důsledky patří:
•
•
•
•
•
Nedostatečné využívání výrobku, protože některé jeho výhody zůstanou nepoznány
Reklamace a potíže
Výpadky a škody, které jsou většinou připisovány podvozku
Neočekávané a zbytečné dodatečné výdaje kvůli opravám a ztrátám času
Negativní image a tedy i slabá tendence k následným nákupům.
V závislosti na nástavbě nebo úpravě vozidla je třeba vyškolit obslužný personál v obsluze a údržbě.
Školení musí zahrnovat také možné vlivy na statické a dynamické chování vozidla.
3.10
Omezení ručení za příslušenství a náhradní díly
Příslušenství a náhradní díly, které nevyrobila firma MAN nebo je neschválila pro používání ve svých výrobcích, mohou mít negativní
vliv na dopravní a provozní bezpečnost vozidla a mohou způsobovat nebezpečné situace. MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
(resp. prodávající) nenese žádnou odpovědnost za nároky jakéhokoli druhu, které mají svůj původ v kombinaci vozidla s příslušenstvím
jiného výrobce, vyjma případů, kdy firma MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft (resp. prodávající) toto příslušenství sama prodala
nebo namontovala na vozidle (resp. předmětu smlouvy).
3.11
Povolení výjimek
Na písemnou žádost může MAN udělit výjimky ze stávajících technických norem, pokud jsou slučitelné s funkční, dopravní a provozní
bezpečností.
Tato opatření se vztahují např. na:
•
•
•
přípustné zatížení náprav;
přípustnou celkovou hmotnost;
úpravy
namontovaných součástek;
dodatečnou montáž agregátů;
změny rozměrů.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
17
Povolení výjimky udělené firmou MAN není závazné pro kompetentní orgán. MAN nemá žádný vliv na udělení povolení výjimky
příslušným orgánem. Pokud příslušné opatření překračuje pravidla silničního provozu, je nutné nejprve získat povolení výjimky od
zemské vlády. Každé povolení výjimky musí být zásadně zkontrolováno a schváleno úředně uznaným znalcem a zapsáno
kompetentním registračním orgánem do dokladů vozidla. Jestliže existuje znalecký posudek podle § 19/3 StVZO, stačí potvrzení o
správné montáži od úředně uznaného kontrolora.
Nejčastější případy pro získání povolení technické výjimky jsou:
•
•
•
•
Změna pneumatik (viz 3.12)
Zvýšení přípustné celkové hmotnosti přívěsu (viz 3.13)
Zvýšení přípustného zatížení náprav (viz 3.14)
Zvýšení přípustné celkové hmotnosti (viz 3.15).
3.12
Změna pneumatik
Nosnost pneumatik je spoluurčující pro přípustné zatížení nápravy. Je-li nosnost pneumatik nižší než technicky přípustné nebo
zákonem povolené zatížení nápravy nákladního automobilu, snižuje se úměrně přípustné zatížení příslušné nápravy.
Naopak se přípustné zatížení nápravy nezvyšuje, pokud jsou namontovány pneumatiky s vyšší nosností, než je přípustné zatížení
sériové nápravy. Označení na pneumatikách a příručky výrobců poskytují informace o technických údajích pneumatik.
Proto věnujte pozornost následujícím údajům:
•
•
•
•
Zátěžový index
U jednotlivých kol
U dvojitých kol
Písmeno označení rychlosti
Tlak vzduchu v pneumatikách
Maximální rychlost vozidla daná typem konstrukce.
Velikosti pneumatik a ráfků musí být vzájemně sladěné. Přiřazení pneumatiky musí být schváleno:
•
•
k určitému ráfku od výrobce pneumatiky a ráfku;
k určitému vozidlu od firmy MAN.
Písemné povolení firmy MAN je zapotřebí pouze tehdy, když v dokladech vozidla nejsou uvedeny předepsané pneumatiky.
Změna pneumatik má vliv na následující aspekty:
•
•
•
Mechanika jízdy
Rychlost jízdy
Tažná síla
Stoupavost
Brzdné parametry
Spotřeba paliva
Rozměry vozidla
Výška nad zemí
Propružení pneumatik
Úhel rejdu kol
Stopový průměr otáčení
Poloměr otáčení
Volný chod pneumatik
Jízdní vlastnosti.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
18
Referenční rychlost pneumatiky nesmí být překročena nebo smí být překročena pouze při odpovídajícím snížení nosnosti.
U referenční rychlosti nehraje roli maximální přípustná rychlost vozidla; rozhodující je nejvyšší rychlost podmíněná typem konstrukce.
Nejvyšší rychlost podmíněná typem konstrukce je maximální rychlost dosažitelná při určitém počtu otáček a celkovém převodu nebo
při použití omezovače rychlosti (HGB).
Existují pneumatiky, které nezávisle na své nosnosti nebo příslušném zatížení nesmí překročit předepsanou maximální rychlost
podmíněnou typem konstrukce.
Kvůli svému zvláštnímu účelu použití mohou určitá vozidla, např. hasičská vozidla nebo letištní cisternové vozy, mít větší nosnost
(viz dokumentace výrobců pneumatik a ráfků).
Různé velikosti pneumatik na předních a zadních nápravách jsou u vozidel s pohonem všech kol možné jedině v případě, že rozdíl
obvodů použitých pneumatik není větší než 2 %. Je třeba dodržovat pokyny v kapitole „Nástavby“ ohledně sněhových řetězů,
nosnosti a volného chodu.
Jsou-li pneumatiky na předních a zadních nápravách změněny na různé velikosti, je třeba zkontrolovat a v případě potřeby změnit
základní nastavení světlometů. To se provádí i na vozidlech s regulací dosahu světla přímo na světlometech (viz též kapitola
„Elektrický systém, vedení“, odstavec „Osvětlovací zařízení“).
U vozidel, která jsou vybavena omezovačem rychlosti (HGB) nebo ABS a ASR, musí být tato zařízení po změně pneumatik nově
nastavena. To se může provádět výhradně pomocí diagnostického systému MAN-CATS ®. Má-li MAN vystavit potvrzení pro změnu
pneumatik, musí obdržet následující údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Model vozidla MAN
Identifikační číslo vozidla (viz 2.2)
Číslo vozidla (viz 2.2)
Vozidlo má změněné pneumatiky:
pouze na předních nápravách
pouze na zadních nápravách
na všech kolech
Požadovaná velikost pneumatik:
vepředu
vzadu
Požadovaná velikost ráfků:
vepředu
vzadu
Požadované přípustné zatížení náprav:
vepředu
vzadu
Požadovaná přípustná hmotnost
Současné přípustné zátěže
Přípustné zatížení předních náprav
Přípustné zatížení zadních náprav
Přípustná celková hmotnost
Současná maximální rychlost podmíněná typem konstrukce.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
19
3.13
Zvýšení přípustné celkové hmotnosti přívěsu
Je-li požadována vyšší celková hmotnost přívěsu než sériová, může MAN vystavit technické osvědčení o nezávadnosti.
Maximální celková hmotnost přívěsu je omezena:
•
•
•
•
•
•
úředními předpisy;
namontovaným závěsem pro přívěs;
koncovým příčníkem;
minimálním výkonem motoru;
brzdovým systémem;
parametry hnacího ústrojí (např. převodovka, převod rozvodovky, chlazení motoru).
Sériové koncové příčníky závěsů pro přívěs nejsou zpravidla vhodné pro provoz s přívěsy s pevnou ojí, resp. s centrální nápravou.
Koncový příčník neumožňuje provoz s takovými přívěsy ani v případě, že by to díky svému přípustnému zatížení dovoloval
namontovaný závěs pro přívěs. Zatížení tažného zařízení a hodnota D samy o sobě nejsou dostatečnými kritérii pro volbu koncového
příčníku. Abyste mohli určit vhodný koncový příčník, jsou v kapitole „Úpravy podvozků“, odstavec „Spojovací zařízení“ uvedeny dvě
tabulky, které umožňují přiřadit koncové příčníky k vozidlům.
Pokud je nákladní automobil používán jako tahač, může být podle okolností zapotřebí jeho přestavba.
Přestavěné vozidlo musí odpovídat termínu „tahač“. Tento termín je definován příslušnými předpisy.
Má-li MAN vystavit potvrzení, musí obdržet následující údaje:
•
•
•
•
•
Model vozidla MAN
Identifikační číslo vozidla nebo číslo vozidla (viz 2.2)
Přípustná celková hmotnost
Předpokládaný závěs pro přívěs
Požadovaná celková hmotnost přívěsu.
3.14
Zvýšení přípustného zatížení náprav
Jestliže sériově přípustné zatížení náprav nepostačuje, je u některých vozidel možné připustit vyšší zatížení. Předpokladem však je,
aby bylo příslušné vozidlo vybaveno komponentami potřebnými pro vyšší zatížení předních náprav, jako např. pružinami, pneumatikami
a brzdami. Pro potvrzení je třeba předložit následující údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Model vozidla MAN
Identifikační číslo vozidla nebo číslo vozidla (viz 2.2)
Přípustná celková hmotnost
Přípustné zatížení předních náprav
Přípustné zatížení zadních náprav
Maximální rychlost podmíněná typem konstrukce
Velikost pneumatik a ráfků na všech nápravách
Požadované přípustné zátěže
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
20
3.15
Zvýšení přípustné celkové hmotnosti
Předpokladem pro vyšší než sériovou přípustnou celkovou hmotnost je, aby byly namontovány k tomu potřebné díly. Jestliže vyšší
přípustná celková hmotnost překračuje zákonem předepsanou hodnotu, dovoluje legislativa v Německu vyšší přípustnou hmotnost
zpravidla pouze tehdy, když jsou přepravovány nedělitelné náklady. Zákonný nárok na úřední výjimku neexistuje.
Technické možnosti zvýšení celkové hmotnosti je třeba prokonzultovat s firmou MAN, odd. ESC (viz výše jako „Vydavatel“).
([email protected])
Pro vystavení žádosti o potvrzení jsou zapotřebí následující údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Model vozidla MAN
Identifikační číslo vozidla nebo číslo vozidla (viz 2.2)
Přípustná celková hmotnost
Přípustné zatížení předních náprav
Přípustné zatížení zadních náprav
Maximální rychlost
Současná velikost pneumatik vepředu a vzadu
Současná velikost ráfků vepředu a vzadu
3.16
Snížení přípustné celkové hmotnosti
V případě snížení přípustné celkové hmotnosti nepředepisuje MAN žádné technické úpravy.
Provádějící podnik vždy určuje nové přípustné zátěže náprav. O tom, zda jsou zapotřebí technické úpravy, rozhodují příslušné orgány.
3.17
Termíny, rozměry a hmotnosti
Platné národní a mezinárodní předpisy mají přednost před technicky přípustnými rozměry a hmotnostmi, pokud tyto rozměry a
hmotnosti omezují. V nabídkových a aktuálních podkladech MANTED ® jsou uvedeny:
•
•
•
rozměry;
hmotnosti;
poloha těžiště pro užitečné zatížení a nástavbu (minimální a maximální poloha nástavby)
pro sériové vozidlo. Tyto údaje se mohou lišit v závislosti na technickém rozsahu dodávky vozidla.
Rozhodující je skutečný konstrukční stav dodaného vozidla.
Aby bylo dosaženo optimální užitečné zatížení, je zásadně nutné před začátkem nástavby zvážit dodaný podvozek.
Na základě výpočtů lze pak určit nejpříznivější polohu těžiště pro užitečné zatížení a nástavbu a optimální délku nástavby.
V závislosti na výrobních tolerancích jsou přípustné odchylky hmotnosti sériového podvozku ±5 % podle DIN 70020.
Všechny odchylky od sériového vybavení se více či méně projevují na rozměrech a hmotnosti. MAN bere v úvahu přípustné tolerance.
Při změně vybavení se mohou objevit odchylky rozměrů a hmotnosti, obzvláště v případě, že je provedena změna pneumatik,
která má zároveň za následek změnu přípustných zatížení. Odchylky rozměrů od sériových, jako např. změna těžiště užitečného
zatížení, mohou mít vliv na zatížení náprav a užitečné zatížení.
U každé nástavby je třeba mít na paměti následující pokyny:
•
•
•
•
V žádném případě nesmí být překročeny přípustné zátěže náprav (viz 3.17.1)
Musí být dosaženo dostatečné minimální zatížení předních náprav (viz 3.18)
Nesmí dojít k jednostranné poloze těžiště a zatížení (viz 3.17.1)
Nesmí být překročen přípustný přesah (přesah vozidla) (viz 3.19).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
21
3.17.1
Přetížení náprav, jednostranné naložení
Obr. 1:
Přetížení přední nápravy ESC-052
Obr. 2:
Jednostranné naložení ESC-054
Obr. 3:
Rozdíl zatížení kol ESC-126
G
G
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
22
Vzorec 1:
Rozdíl zatížení kol
∆G ≤ 0,04 • Gtat
Při projektování nástavby nesmí dojít k jednostrannému zatížení kol. Při dodatečných kontrolách je přípustný rozdíl zatížení kol
max. 4 %. Přitom je hodnotou 100 % skutečné zatížení nápravy a ne přípustné zatížení nápravy.
Příklad:
Skutečné zatížení nápravy Gtat = 11.000kg
Přípustný rozdíl zatížení kol je tedy:
∆G = 0,04 · Gtat = 0,04 · 11.000kg
∆G = 440kg
To znamená např. 5720kg zatížení levého kola a 5280kg zatížení pravého kola.
Zjištěné maximální zatížení kol neposkytuje žádnou informaci o přípustném zatížení jednotlivých kol s použitými pneumatikami.
Příslušné údaje jsou uvedeny v technických příručkách výrobců pneumatik.
3.18
Minimální zatížení předních náprav
Aby zůstala zachována řiditelnost vozidla, musí mít přední nápravy v každém stavu naložení předepsané minimální zatížení podle
tabulky 19.
Tabulka 19:
Minimální zatížení předních náprav v každém stavu naložení v % skutečné hmotnosti vozidla
SDAH = přívěs s pevnou ojí, ZAA = přívěs s centrální nápravou, GG = celková hmotnost (vozidlo/přívěs)
Konstrukční
řada, počet
náprav
Uspořádání
kol
Nákladní
automobil
GG [t]
Bez SDAH
ZAA
Se SDAH
ZAA
GG ≤ 11t
Se SDAH
ZAA
GG ≤ 18t
Tridem SDAH
ZAA
GG > 18t
Jiné zatížení
zádi, např.
jeřáb
Všechna
dvounápravová
vozidla
4x2, 4x4
4x2, 4x4
4x2, 4x4
≤ 10
≤ 15
> 15
25%
25%
25%
30%
30%
25%
35%
30%
25%
nepřípustné
nepřípustné
30% pouze
TGA a F2000
30%
30%
30%
Více než dvě
nápravy
6x2, 6x4,
6x6
8x4, 8x2
8x6, 8x8
> 19
20%
25%*
25%*
30%
25%
Při více než jedné přední nápravě se % hodnota rozumí jako součet zátěží předních náprav.
Při provozu se SDAH / ZAA + dalším zatížením zádi (např. nákladní plošina či jeřáb) platí vyšší hodnota.
*) = -2 % při řízené tlačené, resp. vlečené nápravě
Protože se hodnoty vztahují k celkové hmotnosti vozidla, platí včetně případného přídavného zatížení zádi, jako jsou např.:
•
•
•
•
Zatížení tažného zařízení přívěsem s centrální nápravou
Nakládací jeřáb na zádi vozidla
Nákladní plošiny
Mobilní vidlicové vysokozdvižné vozíky
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
23
Obr. 4:
3.19
Minimální zatížení přední nápravy ESC-051
Přípustný přesah
Teoretickým přesahem (přesah vozidla včetně nástavby) se rozumí vzdálenost výsledného středu zadní nápravy (daného teoretickým
rozvorem kol) od konce vozidla. Definice je znázorněna na ilustracích v příštím odstavci 3.20. Jsou přípustné následující maximální
hodnoty vyjádřené v procentech teoretického rozvoru kol:
•
•
Dvounápravová vozidla 65%
Všechna ostatní vozidla 70%.
Bez vybavení pro tažení přívěsu mohou být výše uvedené hodnoty překročeny o 5%. Základním předpokladem je, aby byly v každém
provozním stavu dodrženy hodnoty minimálního zatížení předních náprav uvedené v tabulce 19 v odstavci 3.18.
3.20
Teoretický rozvor kol, přesah, teoretický střed náprav
Teoretický rozvor kol je pomocná veličina pro určení polohy těžiště a zatížení náprav. Definice je znázorněna na následujících
ilustracích. Pozor: Křivkový rozvor kol pro výpočet průměrů otáčení vozidla není ve všech případech stejný jako teoretický rozvor,
který je zapotřebí pro výpočty hmotnosti.
Obr. 5:
Teoretický rozvor kol a přesah dvounápravového vozidla ESC-046
teoret. HA-střed
l12 = lt
Gzul1
Ut
Gzul2
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
24
Vzorec 2:
Teoretický rozvor kol dvounápravového vozidla
lt = l12
Vzorec 3:
Přípustný přesah dvounápravového vozidla
Ut ≤ 0,65 • lt
Obr. 6:
Teoretický rozvor kol a přesah třínápravového vozidla se dvěma zadními nápravami při stejném zatížení zadních
náprav ESC-047
teoret. HA-střed
l12
l23
Gzul1
lt
Vzorec 4:
Gzul2
Gzul3
Ut
Teoretický rozvor kol třínápravového vozidla se dvěma zadními nápravami při stejném zatížení zadních náprav
lt = l12 + 0,5 • l23
Vzorec 5:
Přípustný přesah třínápravového vozidla se dvěma zadními nápravami při stejném zatížení zadních náprav
Ut ≤ 0,70 • lt
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
25
Obr. 7:
Teoretický rozvor kol a přesah třínápravového vozidla se dvěma zadními nápravami při nestejném zatížení zadních
náprav (v programu vozidel MAN např. všechny 6x2/2, 6x2-2, 6x2/4 a 6x2-4) ESC-048
teoret. HA-střed
l12
l23
Gzul1
Gzul2
lt
Vzorec 6:
Gzul3
Ut
Teoretický rozvor kol třínápravového vozidla se dvěma zadními nápravami při nestejném zatížení zadních náprav
Gzul3 • l23
lt = l12 +
Gzul2 + Gzul3
Vzorec 7:
Přípustný přesah třínápravového vozidla se dvěma zadními nápravami při nestejném zatížení zadních náprav
Ut ≤ = 0,70 • lt
Obr. 8:
Teoretický rozvor kol a přesah čtyřnápravového vozidla se dvěma předními a dvěma zadními nápravami
(libovolné rozložení zatížení náprav) ESC-050
teoret. VA-střed
teoret. HA-střed
l12
Gzul1
l23
Gzul2
l34
lt
Gzul3
Ut
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
26
Vzorec 8:
Teoretický rozvor kol čtyřnápravového vozidla se dvěma předními a dvěma zadními nápravami (libovolné rozložení zatížení náprav)
Gzul1 • l12
lt = l23 +
Gzul4 • l34
+
Gzul1 + Gzul2
Vzorec 9:
Gzul3 + Gzul4
Přípustný přesah čtyřnápravového vozidla se dvěma předními a dvěma zadními nápravami
Ut ≤ 0,70 • lt
3.21
Výpočet zatížení náprav a procedura vážení
Pro správné dimenzování nástavby je nezbytné sestavit výpočet zatížení náprav. Optimální sladění nástavby s nákladním automobilem
je možné jedině v případě, že je vozidlo před začátkem všech nástavbových prací zváženo a navážené hmotnosti jsou zohledněny ve
výpočtu zatížení náprav. Hmotnosti uváděné v prodejních dokladech berou v úvahu pouze sériový stav vozidla.
Mohou se však vyskytnout výrobní tolerance, viz kapitola 3.17 „Termíny, rozměry a hmotnosti“.
Vozidlo se musí vážit:
•
•
•
•
•
•
Bez řidiče
S plnou palivovou nádrží
S uvolněnou parkovací brzdou, vozidlo zajištěné klíny pod koly
Při vzduchovém pérování vozidlo zvednuté v normální jízdní poloze
Zvednutelné nápravy spuštěné na zem
Rozjezdové pomůcky vypnuté.
Při vážení dodržujte následující pořadí:
•
•
•
3.22
Dvounápravová vozidla
1. náprava
2. náprava
Pro kontrolu celé vozidlo
Třínápravová vozidla se dvěma zadními nápravami
1. náprava
2. s 3. nápravou
Pro kontrolu celé vozidlo
Čtyřnápravová vozidla se dvěma předními a dvěma zadními nápravami
1. s 2. nápravou
3. se 4. nápravou
Pro kontrolu celé vozidlo..
Vážení vozidel s vlečenou nápravou
Hmotnosti vozidel s vlečenou nápravou udávané v prodejních dokladech a dokumentaci MANTED ® jsou určeny při vlečené nápravě
spuštěné na zem. Rozložení zatížení na přední a hnací nápravě po zvednutí vlečené nápravy se zjišťuje vážením nebo výpočtem.
Příklad výpočtu naleznete v kapitole „Výpočty“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
27
4.
Úpravy podvozků
Aby zákazník získal požadovaný výrobek, může být nutné namontovat, přimontovat nebo přestavět určité komponenty.
S ohledem na stejnost konstrukce a údržbu doporučujeme používat originální komponenty MAN, pokud je to možné z hlediska
konstrukčního dimenzování. Poradenství ohledně takových komponent poskytuje oddělení VE, bližší údaje naleznete v kapitole
„Všeobecné informace“.
Kvůli minimalizaci nákladů na údržbu doporučujeme používat takové komponenty, které mají stejné servisní intervaly jako
podvozek MAN. V případě potřeby je nutné vyžádat si od výrobce příslušné komponenty informace a souhlas s přizpůsobením
servisních intervalů.
4.1
Bezpečnost na pracovišti
Dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obzvlášť:
•
•
•
•
Nevdechujte zdraví škodlivé plyny a výpary, jako např. spaliny z motoru,
škodliviny uvolňující se při svařování či výpary z čisticích prostředků a rozpouštědel. Odsávejte je vhodným zařízením.
Zajistěte vozidla proti rozjetí.
Při demontáži zajistěte agregáty.
Dodržujte zvláštní předpisy pro zacházení s vozidly s motorem na zemní plyn, viz kapitola 4.14 „Motor na plyn“ v této kapitole.
4.2
Ochrana proti korozi
Ochrana povrchů a ochrana proti korozi ovlivňuje životnost a vzhled výrobku. Kvalita nátěru nástaveb proto musí obecně odpovídat
úrovni kvality podvozku.
Pro zajištění tohoto požadavku musí být u nástaveb, které byly objednány firmou MAN, závazně aplikována podniková norma MAN
M3297 „Ochrana proti korozi a nátěrové systémy pro cizí nástavby“. Jestliže si nástavbu objedná zákazník, platí tato norma jako
doporučená a její nedodržení vylučuje jakoukoli odpovědnost firmy MAN za následné škody. Podnikové normy MAN můžete získat v
oddělení ESC (viz výše jako „Vydavatel“, [email protected]
Podvozky MAN se v sériové výrobě natírají ekologickým krycím lakem 2K na podvozky na vodní bázi při teplotách schnutí do
cca 80 °C. Pro zajištění ekvivalentního nátěru se u všech kovových součástí nástavby a pomocného rámu, stejně jako po úpravách
rámu na podvozku předpokládá:
•
•
•
Čistý, resp. vypískovaný (SA 2,5) kovový povrch komponenty
Nátěr základní barvou: základní adhezní nátěr 2K-EP, přípustný podle podnikové normy MAN M3162-C nebo, pokud možno
KTL podle podnikové normy MAN M3078-2 se zinkofosfátovou předběžnou úpravou
Krycí lak: krycí lak 2K podle podnikové normy MAN M3094, nejlépe na vodní bázi; pokud není k dispozici,
může být i na bázi rozpouštědel. Místo základního a krycího nátěru je pro spodní část nástavby (např. podélníky, příčníky,
a styčné plechy) možné také žárové pozinkování, tloušťka vrstvy musí být >= 80 μm.
Vůle pro časy a teploty schnutí, resp. vytvrzování je uvedena v příslušných datových listech výrobců laků.
Při vybírání a kombinování různých kovových materiálů (např. hliník a ocel) je nutné brát v úvahu vliv elektrochemické napěťové řady
na výskyt koroze na styčných plochách (izolace). Rovněž je třeba brát v úvahu slučitelnost materiálů, např. s ohledem na
elektrochemickou napěťovou řadu (příčina dotykové koroze).
Po skončení všech prací na podvozku:
•
•
•
Odstraňte třísky z vrtání.
Obruste otřepy hran.
Zakonzervujte dutiny voskem.
Mechanické spojovací prvky (např. šrouby, matice, podložky, čepy), které nejsou zalakovány, musí být optimálním způsobem chráněny
proti korozi. Aby nedocházelo ke korozi působením soli během prostojů ve fázi montáže nástavby, musí být všechny podvozky po
dodání výrobci nástavby zbaveny čistou vodou usazenin soli.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
28
4.3
Skladování vozidel
Při vyřazení z provozu, resp. prostoji delším než 3 měsíce musí být podvozek ošetřen podle normy MAN M3069, část 3
„Dočasná ochrana proti korozi; časově omezené odstavení užitkových vozidel“. Požádejte o odborné provedení nebližší zastoupení,
resp. smluvní dílnu MAN.
U odstavených vozidel musí být aplikovány pokyny z kapitoly 6 „Elektrický systém, potrubí“, „Zacházení s akumulátory“ podle doby
vyřazení z provozu.
4.4
Materiály a parametry rámů
4.4.1
Materiály rámů a pomocných rámů
Evropský výbor pro normalizaci CEN vyvinul za účelem jednotného označování v Evropě nové normy pro ocel, týkající se mimo jiné
také konstrukčních ocelí důležitých při výrobě užitkových vozidel (DIN EN 10025) a jemnozrnných konstrukčních ocelí (DIN EN 10149).
Tyto normy nahrazují dosud platná označení podle DIN/SEW. Čísla materiálů byla beze změny převzata z evropských norem, a proto je
možné podle známého čísla materiálu nalézt jeho zkratkové označení. Pro rámy a pomocné rámy se používají ocelové materiály podle
následujících označení:
Tabulka 20:
Ocelové materiály a jejich zkratky podle starých a nových norem
Číslo
materiálu
Staré
označení
materiálu
Stará
norma
σ0,2
[N/mm2]
σ0,2
[N/mm2]
Nové
označení
materiálu
Nová
norma
Vhodnost pro rám podvozku,
resp. pomocný rám
1.0037
St37-2*
DIN 17100
≥ 235
340-470
S235JR
DIN EN 10025
nevhodný
1.0570
St52-3
DIN 17100
≥ 355
490-630
S355J2G3
DIN EN 10025
dobře vhodný
1.0971
QStE260N*
SEW 092
≥ 260
370-490
S260NC
DIN EN 10149-3
pouze u L2000 4x2,
ne při bodovém zatížení
1.0974
QStE340TM
SEW 092
≥ 340
420-540
(S340MC)
ne při bodovém zatížení
1.0978
QStE380TM
SEW 092
≥ 380
450-590
(S380MC)
dobře vhodný
1.0980
QStE420TM
SEW 092
≥ 420
480-620
S420MC
DIN EN 10149-2
dobře vhodný
1.0984
QStE500TM
SEW 092
≥ 500
550-700
S500MC
DIN EN 10149-2
dobře vhodný
* Materiály S235JR (St37-2) a S260NC (QStE260N) nejsou kvůli pevnosti vhodné, resp. jsou vhodné jen podmíněně.
Proto jsou přípustné jen pro podélníky a příčníky pomocných rámů, které jsou zatěžovány z nástavby výhradně rovnoměrným
zatížením. Namontované agregáty s lokálním působením síly, jako např. nákladní plošiny, jeřáby či navijáky, vyžadují v každém
případě ocelové materiály s mezí kluzu σ0,2 > 350 N/mm².
4.4.2
Parametry rámů
Tabulka 21 je koncipována tak, že pod příslušným typovým číslem a rozvorem najdete číselné označení profilu rámu.
Pod tímto číselným označením jsou pak v tabulce 22 uvedeny parametry tohoto profilu rámu.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
29
Tabulka 21:
Přiřazení čísel profilů rámů
Tonáž
Typ
Provedení
Rozvor
Číslo profilu
8t
L20
L21
L33
L34
L22
L23
LC
LC
LLC
LLC
LAC, LAEC
LAC, LAEC
všechny
kromě*
12
L20
L21
L33
L34
LC, LK
LC, LK
LLC, LLS
LLC, LLS
L24
L25
L35
L36
L26
L27
LC, LK
LC, LK
LLC, LLS
LLC, LLS
LAC, LAEC
LAC, LAEC
L2000
8t
9t
10t
10t
všechny
21
všechny
13
všechny
13
všechny
21
všechny
5
< 4.500
≥ 4.500
5
19
všechny
19
< 4.500
≥ 4.500
5
19
* Typy L20, L21, L33 a L34 mají č. profilu 13,
když: přípona = LLS (sedlo) nebo LK-LV (příprava na nakládací jeřáb před korbou),
resp. když je rozvor = 3000 nebo ≥ 4.600
M2000L
12t
L70
L71
L72
L73
LC, LK
LC, LK
LLC, LLK
LLC, LLK
14t
L74
L75
L76
L77
L79
L80
LC, LK
LC, LK
LLC, LLK
LLC, LLK
LLLC
LAC, LAK
L81
L82
L83
L84
L86
LC, LK
LC, LK
LLC, LLK
LLC, LLK
LLLC
L87
L88
L89
L90
LC, LK
LLC, LLK
LLLC
LAC, LAK
< 5.500
≥ 5.500
všechny
27
28
26
20t
L84
L86
LNLC
LNLLC
3.675+1.350
> 3.675+1.350
5
19
26t
L95
DLC
14t
15t
18t
18t
27
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
30
Tabulka 21:
Přiřazení čísel profilů rámů
Tonáž
Typ
Provedení
14t
M31
M32
M32
M33
M34
MC, MK
MLC
MLS
MLLC
MAC, MAK
M38
M39
M40
M41
MC, MK
MLC, MLS
MLLC
MAC, MAK
M42
M43
M44
MNLC
MNLLC
MVLC
T01
T02
T03
T04
T31
T32
T33
T34
T62
T20
T50
F
FL
FLL
FA
F
FL
FLL
FA
FL
FLL
FLL
T05
T35
FNLL
FNLL
T06
T07
T08
T36
T37
T38
T09
T10
T39
T40
T70
FNL
FNLL
FVL
FNL
FNLL
FVL
DF
DFL
DF
DFL
DFL
T12
T18
T42
T48
T72
T78
40t
6x4 / 6x6
32/35/41t
8x4
Rozvor
Číslo profilu
M2000M
18t
18t
25t
19
19
27
19
19
< 5.750
≥ 5.750
všechny
27
28
26
všechny
28
≤ 4.800
> 4.800
23
22
všechny
23
všechny
23
všechny
(v závislosti na podvozku
na přání)
22
23
všechny
23
DFA
DF
DFA
DF
DFA
DF
všechny
kromě
DFC:
≥ 3.825+1.400
DFAC:
≥ 4.025+1.400
23
T43
T44
DF
DFA
všechny
24
24
T15
T16
T45
T46
VF
VF
VF
VF
všechny
kromě
VF-TM
VF/N-HK
22
F2000
19t
19t
23t
6x2
26t
6x2
26t
6x4
27/33t
6x4
6x6
24
24
23
23
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
31
Tabulka 21:
Přiřazení čísel profilů rámů
Tonáž
Typ
Provedení
Rozvor
Číslo profilu
19t
4x2
19t
4x4
E51
E61
E52
E62
FLK/M, FLS/M
všechny
23
FALS, FALK
všechny
22
26t
6x2/4
6x2-4
6x4-4
6x4/4
E42
FVLC
všechny
24
E53
E63
E56
E66
E40
FNLC
všechny
22
FAVLC, FAVLK
všechny
22
DFARC, DFRS
DFRLS
všechny
23
28t
6x4-4
6x6-4
E47
E67
FANLC
FNALC
všechny
29
30/33t
6x4, 6x6
E50
E60
FNALC
DFALC
32 t 8x2/4
8x2/6
8x4/4
E55
E65
VFNLC
VFLC
≤ 2.600
> 2.600
23
22
33t
6x2/2
6x4/2
33t 6x6-4
E59
E69
E99
E72
DF
DFL
všechny
24
DFAP
všechny
29
32t / 35t
E73
FVNL
všechny
22
35t
E88
VFL
všechny
22
35t / 41t
50t
E58
E68
VF
VFA
35t / 41t
50t
22
29
41t
E75
E95
DFVS
DFVLS
všechny
29
42t
E74
E78
VFP
VFAP
všechny
29
50t
E77
E79
VFVP
VFAVP
všechny
29
E2000
6x4/2
6x6/2
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
32
Obr. 9:
Vysvětlení parametrů profilů ESC-128
Bo
Plošné těžiště S
ey
H
R
h
t
ex
Bu
Poznámka:
1)
2)
Horní a spodní pás o tloušťce 13mm
Vnější poloměr 10mm
Tabulka 22:
Č.
Parametry profilů příčníků rámů
H
h
Bo
Bu
t
R
G
σ0,2
σB
A
ex
ey
lx
Wx1
Wx2
ly
Wy1
Wy2
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg/m]
[N/mm2]
[N/mm2]
[mm2]
[mm]
[mm]
[cm4]
[cm3]
[cm3]
[cm4]
[cm3]
[cm3]
1
220
208
80
85
6
10
17
420
480…620
2.171
21
110
1.503
138
135
135
64
21
2
222
208
80
80
7
10
20
420
480…620
2.495
20
111
1.722
155
155
142
71
24
3
222
208
75
75
7
10
19
420
480…620
2.425
18
111
1.641
148
148
118
66
21
4
224
208
75
75
8
10
22
420
480…620
2.768
19
112
1.883
168
168
133
70
24
5
220
208
70
70
6
10
16
420
480…620
2.021
16
110
1.332
121
121
85
53
16
6
322
306
80
80
8
10
29
420
480…620
3.632
17
161
4.821
299
299
176
104
28
7
262
246
78
78
8
10
24
420
480…620
3.120
18
131
2.845
217
217
155
86
26
8
260
246
78
78
71)
10
21
420
480…620
2.733
18
130
2.481
191
191
138
77
23
27
9
224
208
80
80
8
10
22
420
480…620
2.848
20
112
1.976
176
176
160
80
10
262
246
80
80
8
10
25
420
480…620
3.152
19
131
2.896
221
221
167
88
27
11
273
247
85
85
71)
62)
31
355
510
3.836
26
136
4.463
327
327
278
108
47
12
209
200
65
65
4,5
8
11
260
420
1.445
15
105
868
83
83
52
35
10
13
210
200
65
65
5
8
13
260
420
1.605
15
105
967
92
92
58
39
12
14
220
208
70
80
6
10
16
420
480…620
2.081
18
107
1.399
124
124
105
58
17
15
222
208
70
80
7
10
19
420
480…620
2.425
18
108
1.638
144
144
120
67
19
16
234
220
65
65
7
8
19
420
480…620
2.381
15
117
1.701
145
145
80
53
16
17
220
208
75
75
6
10
16
420
480…620
2.081
18
110
1.400
127
127
103
57
18
18
218
208
70
70
5
10
13
420
480…620
1.686
16
109
1.105
101
101
72
45
13
19
222
208
70
70
7
10
18
420
480…620
2.355
17
111
1.560
141
141
97
57
18
20
260
246
70
70
7
10
21
420
480…620
2.621
15
130
2.302
177
177
101
67
18
21
210
200
65
65
5
8
13
420
480…620
1.605
15
105
967
92
92
58
39
12
22
330
314
80
80
8
10
29
420
480…620
3.696
17
165
5.125
311
311
177
104
28
23
270
254
80
80
8
10
25
420
480…620
3.216
18
135
3.118
231
231
168
93
27
24
274
254
80
80
10
10
31
420
480…620
4.011
19
137
3.919
286
286
204
107
33
25
266
254
80
80
6
10
19
420
480…620
2.417
18
133
2.325
175
175
130
72
21
26
224
208
70
70
8
10
21
420
480…620
2.688
17
112
1.789
160
160
109
64
21
27
268
254
70
70
7
10
21
420
480…620
2.677
15
134
2.482
185
185
102
68
19
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
33
Tabulka 22:
Č.
Parametry profilů příčníků rámů
H
h
Bo
Bu
t
R
G
σ0,2
σB
A
ex
ey
lx
Wx1
Wx2
ly
Wy1
Wy2
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg/m]
[N/mm2]
[N/mm2]
[mm2]
[mm]
[mm]
[cm4]
[cm3]
[cm3]
[cm4]
[cm3]
[cm3]
28
270
254
70
70
8
10
24
420
480…620
3.056
17
135
2843
211
211
114
76
21
29
334
314
80
80
10
10
36
420
480…620
4.611
16
167
6.429
385
385
215
126
34
30
328
314
80
80
7
10
25
420
480…620
3.237
16
164
4.476
273
273
158
99
25
31
270
254
85
85
8
10
26
500
550…700
3.296
20
135
3.255
241
241
201
101
31
32
270
251
85
85
9,5
10
30
500
550…700
3.879
21
135
3.779
280
280
232
110
36
33
334
314
85
85
10
10
37
420
480…620
4.711
19
167
6.691
401
401
257
135
39
34
270
256
85
85
6,8
10
22
500
550…700
2.821
19
135
2.816
209
209
174
92
26
35
220
212
70
70
4
10
11
420
480…620
1.367
16
110
921
84
84
59
37
11
36
220
211
70
70
4,5
10
12
420
480…620
1.532
16
110
1.026
93
93
65
41
12
37
220
206
70
70
7
10
18
420
480…620
2.341
17
110
1.526
139
139
97
57
18
38
220
204
70
70
8
10
21
420
480…620
2.656
17
110
1.712
156
156
108
64
20
39
270
256
70
70
7
10
21
420
480…620
2.691
15
135
2.528
187
187
102
68
19
40
270
256
70
70
7
10
21
500
550…700
2.691
15
135
2.528
187
187
102
68
19
41
270
254
70
70
8
10
24
420
480...620
3.056
15
135
2.843
211
211
114
76
21
4.5
Úpravy rámu
4.5.1
Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu
Podle možností je třeba používat otvory, které jsou již připravené v rámu. Do příruby profilů podélníků rámu, tedy do horních a
spodních pásů se nesmí vrtat (viz obr. 11). Výjimku tvoří pouze zadní konec rámu, kromě prostoru všech dílů sloužících pro nosnou
funkci poslední nápravy a namontovaných na rámu (viz obr. 12). To platí také pro pomocný rám.
Otvory mohou být rozmístěny po celé využitelné délce rámu (viz obr. 13).
Předpokladem je však dodržení přípustných vzdáleností otvorů podle obr. 14.
Po vyvrtání vystružte všechny otvory a zbavte je otřepů.
Některé spoje dílů rámu a nástavby (např. styčné plechy s příčníky, posuvné plechy či úhelníky) jsou standardně snýtované.
Pokud se na těchto dílech provádějí dodatečné úpravy, jsou přípustné šroubové spoje třídy pevnosti minimálně 10.9 s mechanickým
jištěním proti povolování. MAN doporučuje žebrované šrouby a matice. Je nutné dodržovat utahovací moment podle údajů výrobce.
Při opětovné montáži žebrovaných šroubů musí být na straně utažení použity nové šrouby a matice. Strana utažení se pozná podle
lehkých stop na žebrech v přírubě šroubů, resp. matic (viz obr. 10).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
34
Obr. 10:
Stopy na žebrech na straně utažení ESC-216
Alternativně je také možné používat vysoce pevné nýty (např. Huck ® -BOM, svorníky s uzavíracími kroužky), které se zpracovávají
podle pokynů výrobce. Nýtové spojení musí z hlediska provedení a pevnosti přinejmenším odpovídat šroubovému spojení.
Principiálně přípustné jsou také přírubové šrouby. MAN upozorňuje, že přírubové šrouby kladou mimořádné nároky na přesnost
montáže, protože nemají skutečné jištění proti povolování. To platí obzvláště u malých svěrných délek.
Obr. 11:
Otvory rámu v horní a spodním pásu ESC-155
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
35
Obr. 12:
Otvory na konci rámu ESC-032
Obr. 13:
Otvory po celé délce rámu ESC-069
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
36
Vzdálenosti otvorů ESC-021
a
b
Ød
b
a
Obr. 14:
b
b
b
4.5.2
b
c
a ≥ 40
b ≥ 50
c ≥ 25
Vybrání na rámu
V podélníkách a příčníkách rámu se zásadně nesmí provádět žádné vybrání (viz obr. 15).
Funkce příčníků rámu nesmí být žádným způsobem ovlivněna. Proto nejsou přípustná žádná vybrání a otvory či perforace jsou možné
jen v omezeném rozsahu. Příklady jsou znázorněny na obr. 16 a obr. 17.
V žádném případě nevyrážejte ani nevyvrtávejte otvory v příčníkách z trubkových profilů.
Obr. 15:
Vybrání na rámu ESC-091
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
37
Obr. 16:
4.5.3
Perforace příčníku rámu nahoře ESC-125
Obr. 17:
Perforace příčníku rámu dole ESC-124
Svařování na rámu
Svařovací práce na podvozku vyžadují specializované odborné znalosti, a proto musí provádějící podnik disponovat vhodně
vyškoleným a kvalifikovaným personálem (např. v Německu podle věstníků DVS 2510 - 2512 „Údržbové svařování na užitkových
vozidlech“, které lze získat v nakladatelství DVS).
Svařovací práce na rámu a dílů provedení náprav, které nejsou popsány v těchto směrnicích pro nástavbáře nebo v návodech k
opravám MAN, jsou zakázané.
Na komponentách s povinnou homologací (např. spojovací zařízení) smí provádět svařovací práce pouze držitel „homologace pro díly
vozidla“, tedy zpravidla výrobce nebo dovozce. Je nutné dodržovat zvláštní předpisy pro zacházení s vozidly s motorem na zemní plyn,
viz kapitola 5.14 „Motor na plyn“.
Rámy užitkových vozidel MAN se vyrábějí z vysoce pevných jemnozrnných ocelí. Používaná jemnozrnná konstrukční ocel se dobře
hodí ke svařování. Metody svařování MAG (svařování plynem s aktivním kovem), resp. E (ruční svařování elektrickým obloukem)
zaručují při provádění kvalifikovanými svářeči vysoce kvalitní a trvanlivé svarové spoje.
MAG
E
drát SG 3
elektroda B 10
Důkladná příprava místa svařování je důležitá pro dosažení vysoce kvalitního spojení.
Díly citlivé na teplo musí být zakryty nebo demontovány. Místa spojení svařovaného dílu na vozidle a uzemňovací svorky na svářečce
musí být holá; proto je třeba odstranit, barvu, rez, olej, tuk, špínu atd. Svařování se provádí zásadně stejnosměrným proudem a je
nutné dávat pozor na polaritu elektrod.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
38
Obr. 18:
Ochrana dílů citlivých na teplo ESC-156
Polyamidové trubky
Vedení (elektrická, vzduchová) v blízkosti místa svařování musí být chráněna před účinky tepla. Lepší je tato vedení odmontovat.
Svařování se nesmí provádět, pokud okolní teplota klesne pod +5 °C.
Svařovací práce se musí provádět bez vrubů (viz koutové svary na obr. 19). Trhliny ve svaru jsou nepřípustné. Spojovací svary na podélníkách se musí provádět jako svary V nebo X v několika vrstvách. (viz obr. 20). Svislé svary musí být provedeny zdola nahoru,
viz obr. 21.
Obr. 19:
Vruby ESC-150
Obr. 20:
Provedení svarů X a V ESC-003
minimálně 2 polohy
bez zavařovacích vrubů!
Podkladová vrstva
podloženého svaru
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
39
Obr. 21:
Svislé svařování rámu ESC-090
Směr svařování
Aby nedošlo k poškození elektronických komponent (např. generátor, rádio, ABS, EDC, ECAS), je třeba dodržovat následující postup:
•
•
•
•
•
Odpojte záporné a kladné kabely akumulátorů a spojte navzájem volné konce kabelů (vždy - s +).
Zapněte hlavní vypínač akumulátorů (mechanický spínač), resp. přemostěte elektrický hlavní vypínač akumulátorů na
elektromagnetu (odpojte kabely a propojte navzájem).
Upevněte uzemňovací kleště svářečky vodivě v bezprostřední blízkosti místa svařování (viz výše).
Jestliže svařujete dva díly dohromady, musí být spolu vodivě spojené (např. spojte oba díly s uzemňovacími kleštěmi).
Elektronické komponenty nemusí být odpojeny, pokud přesně dodržíte výše uvedené pokyny.
4.5.4
Změna přesahu rámu
V důsledku změněného zadního přesahu se posunuje těžiště užitečné zátěže a nástavby a tím se také mění zatížení náprav.
Zda jsou tyto změny v přípustném rozsahu, se dá prokázat jedině výpočtem zatížení náprav, který proto musí být bezpodmínečně
proveden před začátkem prací. Příklad výpočtu zatížení náprav můžete najít v kapitole „Výpočty“.
Při prodloužení přesahu rámu musí být přivařovaný profil z materiálu podobné kvality jako originální podélník rámu
(viz tabulka 21 a tabulka 22). Přinejmenším se však vyžaduje S355J2G3 = St52-3 (tabulka 20).
Prodloužení s více díly profilů není přípustné. Pokud již bylo provedeno prodloužení, musí být podélník rámu zkrácen na původní délku
a prodloužen na požadovaný přesah vložením profilu odpovídající délky (viz obr. 22).
Pro prodloužení rámu dodává MAN vhodně připravené kabelové svazky, které si lze obstarat prostřednictvím služby náhradních dílů.
Jsou přípustné pouze kabelové svazky s konektory Seal. Rovněž je nutné dodržovat pokyny v kapitole 6 „Elektrický systém, potrubí“,
které platí pro instalaci vedení.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
40
Obr. 22:
Prodloužení přesahu rámu ESC-093
Prodloužení rámu
Prodloužení rámu
Máte-li v úmyslu provést prodloužení na vozidle s krátkou délkou přesahu, musíte ponechat na místě stávající příčník mezi zadními
úchyty listových pružin.
Přídavný příčník rámu musí být bezpodmínečně namontován v případě, že je vzdálenost příčníků větší než 1500mm (viz obr. 23).
Přípustná tolerance je +100mm. Vždy musí být namontován koncový příčník.
Obr. 23:
Max. vzdálenost příčníků rámu ESC-092
≤ 1500
Při současném prodloužení přesahu rámu a pomocného rámu musí být svary, resp. místa spojení navzájem vzdáleny nejméně
100mm. Svar pomocného rámu přitom musí být umístěn před svarem rámu (viz obr. 24).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
41
Obr. 24:
Prodloužení rámu a pomocného rámu ESC-017
y
r
mě
jízd
s
n.
mi
0
10
Po provedeném prodloužení přesahu rámu není možné vyšší než standardní zatížení tažného zařízení.
Při zkrácení přesahu rámu je možné maximální technicky přípustné zatížení tažného zařízení.
Zadní konec rámu se smí zúžit jako na obr. 25. Takto zmenšený příčný průřez podélníku rámu musí i nadále vykazovat dostatečné
hodnoty pevnosti. Zúžení v prostoru dílů vedení nápravy není přípustné.
Obr. 25:
Zúžení na konci rám ESC-108
Vnitřní výška ≥ výška koncového příčníku
≤ 30
≤ 800
Ztenčení v oblasti dílů vedoucích
nápravu
Zadní konce podélníků podvozku a nástavby musí být uzavřeny vhodnými kryty. Takovými kryty jsou např. kovové desky, čepičky z
gumy nebo jiných vhodných plastů (viz např. §32 StVZO „Směrnice o jakosti a montáži vnějších dílů vozidel“, vysvětlení č. 21).
To neplatí pro podélníky nástavby, které jsou chráněny příslušnými příčníky nebo jinými vhodnými konstrukcemi.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
42
4.6
Změny rozvoru
Rozvor ovlivňuje vytížení předních a zadních náprav a tím také statické dimenzování vozidla, stejně jako jeho jízdní a brzdnou
dynamiku. Před jakoukoli změnou rozvoru je proto nezbytně nutné provést výpočet zatížení náprav.
Příklad výpočtu zatížení náprav můžete najít v kapitole 8 „Výpočty“.
Změny rozvoru jsou možné těmito způsoby:
•
•
Posunutí celého zadního nápravového agregátu
Rozdělení podélníků rámu a vložení, resp. vyjmutí úseku rámu
U typů s tyčovým řízením tlačené, resp. vlečené nápravy (např. 6x2/4 M44, T08, T38, L84, L86) je nutné nově dimenzovat tyčový
mechanismus řízení. MAN přitom nemůže nabídnout žádnou pomoc, pokud má být vytvořen rozvor, který výrobce nedodává.
U typů s hydraulickým nuceným řízením vlečené nápravy „ZF-Servocom® RAS“ (např. 6x2-4 T35, T36, T37) musí být na vlečené
nápravě v závislosti na velikosti změny rozvoru mezi 1. a 2. nápravou namontována páka řízení s jiným úhlem natočení kol podle
tabulky 23.
Tabulka 23:
Páka řízení vlečené nápravy u vozidel 6x2-4 s „řízením ZF-Servocom ® RAS“
Rozvor [mm] 1. a 2. nápravy
Číslo dílupáky řízení
Úhel natočení kolvlečené nápravy
≤ 4.100
81.46705.0366
16,5
4.100 ≤ 5.000
81.46705.0367
15
> 5.000 - max. 6.000
81.46705.0368
12
Při změnách rozvoru rozdělením podélníků rámu musí být svary podle obr. 26, resp. obr. 27 zajištěny úhelníkovými vložkami.
U rámů s vložkami od výrobce je navíc nutné svařit dodatečně namontovanou vložku natupo s vložkou od výrobce.
Svar vložek přitom nesmí být na stejném místě jako svar rámu.
Nový rozvor musí zůstat mezi nejmenší a největší hodnotou standardního rozvoru odpovídajícího sériového vozidla
(podle typového čísla, viz kapitola 3 „Všeobecné informace“).
Pokud nový rozvor odpovídá sériovému rozvoru, je třeba provést uspořádání kloubových hřídelů a příčníků jako u sériového rozvoru.
Má-li vozidlo se srovnatelným sériovým rozvorem silnější rám, je nutné vyztužit rám vozidla se změněným rozvorem tak, aby byl
dosažen přinejmenším stejný odporový moment a plošný moment setrvačnosti. To lze provést volbou odpovídajícího pomocného rámu,
zároveň s ohledem na vhodné spojení rámu nákladního automobilu s pomocným rámem (např. měkké nebo tuhé,
viz kapitola 5 „Nástavby“).
Rozdělení rámu se nesmí provádět v následujících prostorech:
•
•
•
•
•
Působiště zátěží
Změny profilů (ohyby rámu), minimální vzdálenost 200mm
Vedení náprav a pérování (např. úchyty listových pružin, upevnění podélných závěsných ramen), minimální vzdálenost 200mm
Vložky rámu (výjimka viz výše)
Zavěšení převodovky (i redukční převodovka u vozidel s pohonem všech kol).
Pro prodloužení rámu dodává MAN vhodně připravené kabelové svazky. Ty podstatně usnadňují potřebné změny instalace vedení.
Informace o instalaci vedení můžete najít také v kapitole 6 „Elektrický systém, potrubí“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
43
Obr. 26:
Zkrácení rozvoru ESC-012
2
≥550
=
=
≥50
≥25
≥50
≥25
1
=
=
Používejte stávající otvory rámu v prostoru úhelníkových vložek.
Rozteč středů nýtů ≥ 50, vzdálenost od okraje rámu ≥ 25
2
U přiléhajících dílů zbroušený svar.
Svar musí odpovídat skupině hodnocení BS podle DIN 8563, část 3.
3
Používejte rovnoramenné profily. Šířka jako vnitřní šířka rámu, přípustná
tolerance - 5mm. Válcované profily podle DIN 1029 nejsou přípustné.
Tloušťka jako tloušťka rámu, přípustná tolerance - 1mm. Materiál St52-3.
≥40
1
3
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
44
Obr. 27:
Prodloužení rozvoru ESC-013
≥300
2
≥50
≥25
≥25
1
≥50
≥375
4
Používejte stávající otvory rámu v prostoru úhelníkových vložek. Rozteč středů nýtů ≥ 50,
vzdálenost od okraje rámu ≥ 25
2
U přiléhajících dílů zbroušený svar.
Svar musí odpovídat skupině hodnocení BS podle DIN 8563, část 3.
3
Používejte rovnoramenné profily. Šířka jako vnitřní šířka rámu, přípustná
tolerance -5mm. Válcované profily nejsou přípustné. Tloušťka jako tloušťka
rámu, přípustná tolerance -1mm. MateriálS355J3G3 St52-3.
4
Prodloužení rozvoru pomocí vloženého dílu originálního podélníku rámu.
Dodržujte max. vzdálenost příčníků rámu podle směrnic pro nástavbáře!
≥40
1
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
3
45
4.7
Dodatečná montáž agregátů
Výrobce agregátu se musí dohodnout o montáži s firmou MAN. Povolení firmy MAN musí být předloženo provádějící dílně.
Ta má povinnost vyžádat si od výrobce agregátu povolení udělené firmou MAN. Pokud toto povolení neexistuje, musí se o jeho získání
postarat výrobce agregátu a ne provádějící dílna.
MAN v žádném případě nenese odpovědnost za konstrukci nebo za případné následky neschválených dodatečných montáží.
Je nutné dodržovat pokyny v těchto směrnicích a v povoleních. Jen za tohoto předpokladu poskytuje MAN záruku na svou část
dodávky. Výrobce nástavby odpovídá za svou část dodávky, za její provedení a případné následky.
V rámci své dohlížecí povinnosti nese odpovědnost i v případě, že se jedná o zakázku jiné firmy.
Ke schvalovací proceduře patří kontrolovatelné podklady s detailními technickými údaji.
Ty zahrnují také povolení, zkušební zprávy a podobné doklady vystavené úřady nebo jinými institucemi.
Povolení, odborné posudky a osvědčení o nezávadnosti, které byly vystaveny třetími osobami (např. TÜV, DEKRA, úřady, zkušební
ústavy), neznamenají automaticky schválení firmou MAN. MAN může takové schválení odmítnout, přestože třetí osoba osvědčila
nezávadnost.
Pokud není sjednáno jinak, vztahuje se povolení pouze na samotnou montáž agregátu. Vydané povolení neznamená, že firma MAN
zkontrolovala celý systém s ohledem na pevnost, jízdní vlastnosti atd. a převzala záruku. Odpovědnost za tyto kontroly nese provádějící
firma, protože koncový výrobek není srovnatelný s žádným sériovým vozidlem MAN.
Dodatečná montáž agregátů může změnit technické parametry vozidla. Za určení a sdělení těchto nových údajů odpovídá výrobce
agregátu, resp. provádějící podnik (např. zjištění údajů pro dimenzování pomocných rámů, nástavbu nákladních plošin a nakládacích
jeřábů).
Musí být k dispozici dostačující servisní manuály a návody k obsluze. Doporučujeme přizpůsobit servisní intervaly agregátů intervalům
údržby vozidlu.
4.8
Dodatečná montáž tlačených a vlečených náprav
Montáž dodatečných náprav a přesazení řiditelných předních náprav i demontáž náprav lze provádět výhradně kvalifikovaným
partnerem pro přestavby vozidel MAN. Konkurz o kvalifikovaném partnerovi pro přestavby MAN je v kompetenci příslušného
importéra MAN.
4.9
Kloubové hřídele
Kloubové hřídele v provozních prostorech či na místech, kde pracují lidé, musí být opláštěné nebo zakryté.
4.9.1
Jednoduchý kloub
Jestliže se jednoduchý kardanový, křížový nebo kulový kloub v ohnutém stavu rovnoměrně otáčí, dochází na výstupní straně k
nerovnoměrnému průběhu pohybu (viz obr. 28). Tato nerovnoměrnost se často označuje jako Kardanova chyba.
Kardanova chyba způsobuje sinusové kolísání otáček na výstupní straně. Hnaný hřídel předbíhá a zase dohání hnací hřídel.
V důsledku tohoto předbíhání a dohánění kolísá navzdory konstantnímu vstupnímu točivému momentu a vstupnímu výkonu výstupní
točivý moment kloubového hřídele.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
46
Obr. 28:
Jednoduchý kloub ESC-074
Kvůli tomuto dvojímu zrychlení a zpoždění, k němuž dochází při každé otáčce, nelze tento konstrukční typ a uspořádání kloubového
hřídele připustit pro montáž na pomocný pohon. Jednoduchý kloub přichází v úvahu jedině tehdy, je-li nesporně prokázáno,
že kolísání a zatížení má zanedbatelný význam s ohledem na
•
•
•
hmotnostní moment setrvačnosti;
počet otáček;
úhel kloubového hřídele.
4.9.2
Kloubový hřídel se dvěma klouby
Nerovnoměrnost jednoduchého kloubu se dá vyrovnat spojením dvou jednoduchých kloubů do jednoho kloubového hřídele.
Pro dokonalé vyrovnání pohybu však platí následující podmínky:
•
•
•
Stejný úhel kloubového hřídele na obou kloubech, tedy ß1 = ß2
Obě vnitřní kloubové vidlice musí ležet v jedné rovině
Hnací a hnaný hřídel musí rovněž ležet v jedné rovině, viz obr. 29 a 30.
Aby bylo možné vyrovnat Kardanovu chybu musí být všechny tři podmínky vždy splněny najednou.
Tyto podmínky jsou splněny při tzv. uspořádáních Z a W (viz obr. 29 a 30). Společná rovina ohybu existující v uspořádání Z nebo W
se smí libovolně otáčet kolem podélné osy.
Výjimku tvoří prostorové uspořádání kloubového hřídele, viz obr. 31.
Obr. 29:
Uspořádání W kloubového hřídele ESC-075
ß1
spole
č
úrove n á
ň ohn
utí
ß2
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
47
Obr. 30:
Uspořádání Z kloubového hřídele ESC-076
ß1
ß2
spole
č
úrove n á
ň ohn
utí
4.9.3
Prostorové uspořádání kloubového hřídele
Prostorové uspořádání existuje vždy v případě, že hnací a hnaný hřídel neleží v jedné rovině. Hnací a hnaný hřídel se kříží s
prostorovým posunutím. Společná rovina neexistuje, a proto je pro vyrovnání kolísání otáček zapotřebí vyosení vnitřních kloubových
vidlic o úhel „γ“ erforderlich (viz obr. 31).
Obr. 31:
Prostorové uspořádání kloubového hřídele ESC-077
Úhel p
ní
řesaze
Úroveň II
γ
í2a3
tvořena hřídel
Úroveň I
delí 1 a 2
tvořena hří
ßR2
ßR1
Vidlice v úrovni I
Vidlice v úrovni II
Dále existuje podmínka, že výsledný prostorový úhel ßR1 na vstupním hřídeli musí být přesně stejně velký jako prostorový úhel ßR2 na
výstupním hřídeli.
Tedy:
ßR1 = ßR2.
Přitom znamená:
ßR1 = výsledný prostorový úhel hřídele 1
ßR2 = výsledný prostorový úhel hřídele 2
Výsledný prostorový úhel kloubového hřídele ßR vyplývá z vertikálního a horizontálního ohybu kloubových hřídelů a vypočítá se takto:
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
48
Vzorec 10:
Výsledný prostorový úhel kloubového hřídele
tan2 ßR = tan2 ßv + tan2 ßh
Potřebný úhel vyosení γ vyplývá z horizontálních a vertikálních úhlů obou kloubů:
Vzorec 11:
Úhel vyosení γ
tan ßh1
tan γ1 =
tan ßh2
;
tan ßγ1
tan γ 2
;
γ = γ1 + γ 2
tan ßγ2
Přitom znamená:
ßR
ßγ
ßh
γ
=
=
=
=
výsledný prostorový úhel kloubového hřídele
vertikální úhel kloubového hřídele
horizontální úhel kloubového hřídele
úhel vyosení.
Poznámka:
Protože při prostorovém ohybu kloubového hřídele se dvěma klouby existuje pouze požadavek na stejné výsledné prostorové úhly
kloubových hřídelů, je teoreticky možné vytvořit z kombinace vertikálních a horizontálních úhlů kloubových hřídelů nekonečně mnoho
možností uspořádání.
Při určování úhlu vyosení prostorového uspořádání kloubového hřídele doporučujeme poradit se s výrobcem.
4.9.3.1 Systém kloubových hřídelů
Je-li z konstrukčních důvodů nutné přemostit větší délky, mohou se používat systémy dvou nebo více kloubových hřídelů.
Na obr. 32 jsou znázorněny základní formy systémů kloubových hřídelů, ve kterých byla libovolně zvolena vzájemná poloha kloubů
a unášečů. Unášeče a klouby musí být z kinematických důvodů navzájem sladěné. Při dimenzování je nutné poradit se s výrobcem
kloubových hřídelů.
Obr. 32:
Systém kloubových hřídelů ESC-078
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
49
4.9.3.2 Síly v systému kloubových hřídelů
Úhly kloubových hřídelů v systémech kloubových hřídelů s sebou nutně přinášejí přídavné síly a momenty.
Jestliže se výsuvný kloubový hřídel během přenosu momentu podélně posouvá, vznikají další přídavné síly.
Rozmontováním kloubového hřídele, otočením obou jeho polovin a následným smontováním se nerovnoměrnost nevyrovnává, ale
spíše ještě zhoršuje. Následkem takového „zkoušení“ mohou být škody na kloubových hřídelích, ložiskách, kloubech, profilu klínového
hřídele a agregátech. Proto je nezbytně nutné držet se značek na kloubovém hřídeli. Ty musí být po montáži proti sobě (viz obr. 33).
Obr. 33:
Značky na kloubovém hřídeli ESC-079
ß2
ß1
Neodstraňujte namontované vyvažovací plechy a nezaměňujte jednotlivé části kloubového hřídele, protože jinak vznikne opět
nerovnováha. Při ztrátě vyvažovacího plechu nebo výměně součástí kloubového hřídele se musí kloubový hřídel vyvážit.
Navzdory pečlivému dimenzování systému kloubových hřídelů mohou nastat vibrace, které mohou způsobit škody, není-li odstraněna
jejich příčina. Je nezbytně nutné s použitím vhodných opatření, jako je např. montáž tlumičů, použití stejnoběžných kloubů nebo také
změna celého systému kloubových hřídelů a hmotnostních poměrů, zjednat nápravu.
4.9.4
Změna uspořádání kloubových hřídelů v hnacím ústrojí podvozků MAN
Změny na systému kloubových hřídelů provádí výrobce nástavby zpravidla v následujících případech:
•
•
Dodatečné změny rozvoru
Montáž retardérů.
Přitom je třeba mít na paměti následující pokyny:
•
•
•
•
•
Maximální úhel každého kardanového hřídele v hnacím ústrojí smí být v naloženém stavu v každé rovině nejvýš 7°.
Při prodloužení kloubových hřídelů je zapotřebí nové dimenzování celého systému kloubových hřídelů výrobcem
kloubových hřídelů.
Před montáží se musí každý kloubový hřídel vyvážit.
Jakákoli změna na lehkém systému kloubových hřídelů konstrukční řady L2000 4x2 (definice je uvedena v kapitole
„Všeobecné informace“) smí být provedena jedině firmou Eugen Klein KG (www.klein-gelenkwellen.de) nebo jejím
autorizovaným zástupcem.
Při montáži retardérů musí výrobce retardérů předložit povolení firmy MAN. Údaje, které jsou v něm uvedeny,
musí dodržovat i montážní dílny.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
50
4.10
Centrální mazání
Podvozky mohou být od výrobce vybaveny centrálními mazacími systémy značky BEKA-MAX.
Připojení agregátů nástavby (např. sedlová spojka, nakládací jeřáb či nákladní plošina) je možné.
Smí se při tom používat jen prvky čerpadel, progresivní rozvaděče a dávkovací ventily s číslem dílu MAN nebo od firmy BEKA-MAX.
Potřebné množství maziva podle:
•
•
•
počtu zdvihů čerpadla,
dopravovaného množství na zdvih,
prodlevy mezi zdvihy
stanovuje výrobce nástavby. V žádném případě přitom nesmí dojít k poklesu pod množství potřebné pro podvozek
(= základní nastavení výrobce). Je nutné dodržovat pokyny v návodu od BEKA-MAX, který můžete získat prostřednictvím služby
náhradních dílů MAN (číslo dílu pro verzi v německém jazyce 81.99598.8360) nebo přímo od firmy BEKA-MAX.
4.11
Úpravy kabiny
4.11.1
Všeobecné informace
Úpravy kabiny musí zásadně povolit MAN, odd. ESC (viz výše jako „Vydavatel“ [email protected] Nejvyšší prioritu mají
bezpečnostní požadavky, to znamená, že provedené úpravy nesmí v žádném případě ohrožovat bezpečnost cestujících.
Rovněž musí zůstat zachován jízdní komfort.
U sklápěcích kabin nesmí být zbytečně omezeno jejich sklápění. Proto je třeba věnovat pozornost poloměru, který během sklápěcí
procedury opisuje obrys kabiny. Poloměry sklápění jsou znázorněny ve výkresech podvozků.
Ty můžete získat prostřednictvím našeho online systému MANTED ® (www.manted.de) nebo na základě faxové objednávky v oddělení
ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ [email protected]).
4.11.2
Prodloužení kabiny
U kompaktních kabin a kabin vozidel pro místní dopravu existuje možnost dodat přípravu kabiny podle přání s čelním sklem nebo bez něj.
Dodávka kabiny se skládá z následujících částí:
Podlahová skupina
•
•
•
•
•
•
Přední stěna s čelním sklem
Boční stěny s dveřmi
Zadní rohové sloupky
Spodní část zadní stěny se zamykáním kabiny
Armatury, odkládací přihrádky ve spodním prostoru, sedadla s bezpečnostními pásy
Uložení a sklápěcí zařízení sériové kabiny.
Kromě toho je možné si od výrobce objednat:
•
•
•
Palivová nádrž pro kabinu posádky
Provizorní upevnění akumulátorů pro převoz, včetně prodloužení kabelů akumulátorů
Balík pro kabinu posádky
(se stejnými zámky jako příprava kabiny řidiče a s klikami dveří a spouštěči oken MAN)
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
51
Nástavbář musí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nově dimenzovat uložení kabiny.
Vyztužit podélníky sériové kabiny.
Přemístit vyrovnávací nádržku chladicí kapaliny. Přitom musí hladina chladicí kapaliny dosahovat výš, než je horní okraj
motoru, a cestující nesmí být vystaveni žádnému ohrožení horkou chladicí kapalinou.
Vhodně přemístit olejovou měrku (pozor na hladinu náplně) a plnicí hrdlo oleje s ohledem na úpravu kabiny.
Postarat se o dostatečnou možnost sklápění. Kabina se musí dát sklápět hydraulickým sklápěcím zařízením.
Doporučujeme minimální úhel sklopení 30°. Sklopená kabina musí být dostatečně zajištěná.
Sestavit návod k obsluze.
Vzít v úvahu změněné parametry těžiště a délku nástavby.
Postarat se o určení nových technických údajů celého vozidla.
Převzít záruku za svou dodávku a případné následky.
Pro pevné spojení kabin s nástavbami vyvinula firma MAN vlastní podvozky s podestou řidiče. Ty mají modelové označení FOC,
např. 8.163 FOC. Pro podvozky FOC existují u firmy NEOMAN směrnice pro nástavbáře (www.neoman.de),
které si lze obstarat u MAN, oddělení BVT.
4.11.3
Spoiler, aerodynamický balík
Je možná dodatečná montáž střešního spoileru nebo aerodynamického balíku. Existuje možnost dodání od výrobce, ale originální
spoilery MAN a aerodynamický balík je možné si objednat také prostřednictvím naší služby náhradních dílů pro dodatečnou montáž.
Na střeše kabiny se smí používat jen k tomu určené upevňovací body a dešťový žlábek. Je třeba dávat pozor na dostatečné svěrné
délky (dešťový žlábek). Přídavné otvory ve střeše kabiny nejsou přípustné.
4.11.4
Střešní spací kabiny a vysoké střechy
4.11.4.1 Zásady pro nástavbu střešních kabin
Nástavba střešní spací kabiny (Topsleeper), resp. vysoké střechy je možná za následujících předpokladů:
•
•
•
•
•
•
Je nutné získat schválení nástavby od firmy MAN. To je věcí výrobce střešní kabiny a ne dílny provádějící nástavbu.
Platí kapitola 4.7 „Dodatečná montáž agregátů“ v této kapitole.
Za splnění předpisů (obzvláště bezpečnostních předpisů, např. směrnic oborového společenstva), nařízení a zákonů
(např. GGVS) odpovídá výrobce střešní kabiny.
Je třeba namontovat pojistku bránící samovolnému sklopení kabiny v odklopeném stavu.
Jestliže se obsluha sklápěcího zařízení liší od sériové kabiny MAN, je nutné sestavit snadno srozumitelný podrobný návod k
obsluze.
Je nutné dodržet a prokázat rozměrové parametry výsledného těžiště namontované kabiny, viz obr. 34.
Ve vozidle musí být k dispozici uložení kabiny vhodné pro nástavbu střešní kabiny podle tabulky 24 nebo musí být dodatečně
namontováno. Je třeba dodržovat pokyny a maximální hmotnosti uvedené v tabulce 24.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
52
Obr. 34:
Těžiště kabiny se střešní spací kabinou ESC-110
825 ± 10%
Rezultující
těžiště
560
820 ± 10%
y
Těžiště
Topsleeper
y
kabiny. -podlaha
Rozměr γ se určuje výrobcem
Těžiště kabiny
řidiče
825
asi 660kg
Tabulka 24:
Uložení kabiny pro nástavbu střešní kabiny, maximální hmotnosti
Konstrukční
řada
Typové číslo
(viz sešit „Všeobecné
informace“)
Kabina
Potřebné vybavení
Maximální hmotnost
včetně zařízení
L2000
L20 - L36
Kompaktní (K) krátká
Uložení kabiny pro nástavbu
Topsleeper
120kg
M2000L
L70 - L95
M2000M
M31 - M44
F2000
T01 - T78
Střední (M); dvojitá kabina (D)
není možné
Kompaktní (K) krátká
Uložení kabiny pro nástavbu
Topsleeper
120kg
Střední (M); dvojitá kabina (D)
není možné
Místní doprava (N) krátká
Uložení kabiny pro nástavbu
Topsleeper
130kg
Dálková doprava (F) dlouhá
Uložení kabiny se vzduchovým
pérováním pro nástavbu
Topsleeper
200kg
Místní doprava (N) krátká
Uložení kabiny pro nástavbu
Topsleeper
130kg
Velkoprostorová (G) dlouhá
Uložení kabiny se vzduchovým
pérováním pro nástavbu
Topsleeper
200kg
Dodatečná změna vybavení pro nástavbu střešní kabiny je možná. Součásti uložení kabiny a sklápěcího zařízení, které jsou k tomu
zapotřebí, se dají objednat prostřednictvím služby náhradních dílů MAN.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
53
4.11.4.2 Střešní otvory
Následující pokyny pro otvory ve střeše platí analogicky i pro provedení jiných střešních otvorů, např. pro montáž skleněných nebo
posuvných střešních oken.
Pro nástavbu střešní kabiny se smí použít stávající otvor ve střeše kabiny jako průlez, viz obr. 35. Sériová kostra střechy a standardní
výřez ve střešním plechu musí zůstat beze změny zachovány.
Obr. 35:
Průlez normální ESC-146
Zvětšení průlezu je možné při dodržení pokynů podle obr. 36. Pokud je nutné bez náhrady odstranit podélné nebo příčné vzpěry,
musí se zbývající střešní rám zesílit vhodnými výztuhami (např. jako originální provedení vysoké střechy MAN), aby mezi střechou,
přední stěnou, bočními stěnami a zadní stěnou existovalo stabilní spojení.
Obr. 36:
Průlez zvětšený ESC-145
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
54
4.12
Vedení náprav, pérování, řízení
4.12.1
Všeobecné informace
Zásahy do součástí vedení náprav a řízení, např. do ramen náprav, pák řízení, pružin nebo do jejich držáků a upevnění na rámu,
nejsou dovoleny.
Výjimky se vztahují na druh změn – eventuálně je možné je provádět kvalifikovaným partnerem pro přestavby MAN.
Informace poskytuje příslušný importér MAN a oddělení ESC. (Viz výše jako „Vydavatel“) ([email protected])
Součásti pérování nebo listy pružin se nesmí upravovat ani odstraňovat.
Listy pružin se smí vyměňovat pouze jako kompletní náhradní díl a po párech (vlevo a vpravo).
Číslo náhradního dílu listové pružiny musí být uvedeno na štítku ALB, jinak je zapotřebí nový štítek ALB s odpovídajícím nastavením.
4.12.2
Stabilita, naklánění do stran
Sériové stabilizátory se nesmí odstraňovat nebo upravovat.
Vysoká poloha těžišť může podle okolností vyžadovat další stabilizační opatření.
Vysokou polohou se rozumí těžiště užitečné zátěže a nástavby > 1000mm nad horním okrajem rámu u L2000 a > 1200mm nad horním
okrajem rámu u všech ostatních vozidel.
V závislosti na konstrukční řadě a provedení existuje možnost dodat přídavná stabilizační opatření přímo od výrobce.
Mezi tato opatření patří:
•
•
•
Zesílené tlumiče
Pružiny s větší tuhostí
Přídavné a zesílené stabilizátory
Přesné početní určení, od jaké polohy těžiště jsou zapotřebí přídavná stabilizační opatření, nelze provést.
Odůvodnění:
Obvyklé početní podmínky vycházejí ze stacionární kruhové jízdy. Jízdní situace, které vedou k převrácení, jsou však úplně jiné než
stacionární kruhová jízda.
Odlišnosti jsou následující:
•
•
•
•
•
Stacionární kruhová jízda se při změnách směru v silničním provozu jen zřídkakdy vyskytuje.
Změny směru jsou příliš malé a také časově příliš krátké, aby umožňovaly stacionární boční náklon vozidla.
Kolébání, k němuž dojde při nájezdu do zatáčky, neodezní v průběhu zatáčení.
Nerovnosti a změny sklonu vozovky vyvolávají další kolébání.
Opravy řízení během průjezdu zatáčkou vedou ke špičkám bočního zrychlení, které rovněž vyvolávají kolébání.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
55
Parametry řízení, které jsou odpovědné za reakce vozidla na vnější vlivy, mají podobně rozmanité účinky na stabilitu vozidla proti
převrácení.
Nejdůležitějšími ovlivňujícími činiteli jsou:
•
•
•
•
•
Složené průběhy charakteristik pružin, odlišné od lineární charakteristiky, včetně jejich omezení
Tlumení podle typu a intenzity s ohledem na tlumení kolébání
Charakteristiky pružin kol ve vertikálním a horizontálním směru
Torzní tuhost rámu a nástavby
Rozložení stabilizace vozidla na jednotlivé nápravy
Teoreticky lze vypočítat stabilitu vozidla proti převrácení tehdy, když jsou známé následující parametry:
•
•
•
•
•
•
•
Všechny výše uvedené parametry vozidla
Stav naložení
Průběh projížděné zatáčky
Všechny reakce řidiče
Všechny nerovnosti vozovky
Všechny změny sklonu vozovky
Průběh rychlosti.
Všechny pokusy o zjednodušený výpočet jsou nespolehlivé a vedou k nepoužitelným výsledkům.
MAN nemůže poskytnout žádnou záruku pro určitou možnou rychlost projíždění zatáček bez překlopení.
4.13
Součásti rámu
4.13.1
Ochrana proti podjetí
Podvozky mohou být dodávány od výrobce se zadní ochranou proti podjetí. Na přání nemusí výrobce provést montáž a podvozek
dostane pro převoz k výrobci nástavby tzv. „ztracený nosič světel“. Výrobce nástavby pak musí sám namontovat ochranu proti podjetí,
vyhovující předpisům.
Zařízení pro ochranu proti podjetí od firmy MAN mají homologaci podle směrnice 70/221/EEC, resp. ECE-R 58.
To je poznat:
•
•
z typového čísla; a
z typové značky ochrany proti podjetí.
Typové číslo a typová značka jsou uvedeny na nálepce na ochraně proti podjetí.
Ochrana proti podjetí MAN podle EG/ECE vykazuje následující rozměrové předpisy (viz též obr. 37):
•
•
•
Vodorovná vzdálenost zadního okraje ochrany proti podjetí od zadního okraje vozidla (nejzadnější hrana) nesmí překročit
350mm. Tato hodnota bere v úvahu deformaci nastávající pod zkušebním zatížením (podle 70/221/EEC je v deformovaném
stavu dovoleno 400mm).
Vzdálenost spodního okraje ochrany proti podjetí od vozovky smí být při prázdném vozidle nejvýš 550mm.
Vozidla, která jsou převážena k výrobcům nástaveb nebo do zahraničí, jsou na základě povolení výjimky osvobozena od
vybavení ochranou proti podjetí.
Výrobce nástavby musí zajistit dodržování předpisů, protože rozměry závisejí na nástavbě.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
56
Obr. 37:
Uspořádání ochrany proti podjetí ESC-056
Nástavba
≤ 350
Ochrana hranv
tomto prostoru
Ochrana proti podjetíposunutá
dozadu
Nástavba
Otvory podle
směrnicepro
nástavbářenákladních
automobilů
t
4.13.2
≤ 350
B
Ochrana proti podjetíposunutá
dozadu,resp. dolů
≤ 550
prázdné
t ≥ tloušťka rámu
B ≥ podélník rámu
šířka profilu
Boční ochranné zařízení SSV
Všechny nákladní automobily, tahače a jejich přívěsy s přípustnou celkovou hmotností > 3,5t a konstrukčně schválenou maximální
rychlostí vyšší než 25 km/h, musí být vybaveny bočním ochranným zařízením (= SSV).
To platí i pro vozidla, která jsou typem konstrukce srovnatelná s podvozky nákladních automobilů a tahačů.
V oblasti nákladních automobilů existují následující výjimky:
•
•
•
Vozidla, která ještě nejsou kompletně vyrobena (podvozky pro převoz)
Návěsové tahače (ne návěsy)
Vozidla, která byla vyrobena pro zvláštní účely a boční ochranné zařízení by bylo neslučitelné s účelem jejich používání
Za vozidla pro zvláštní účely jsou v této souvislosti považována především vozidla s nástavbou sklopnou do strany.
To platí jen tehdy, když se sklápějí do stran a mají světlou vnitřní délku nástavby ≤ 7500mm.
Které sklápěče potřebují boční ochranné zařízení a které ne, je uvedeno v tabulce 25.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
57
Tabulka 25:
Povinnost vybavení sklápěčů bočním ochranným zařízením SSV
Délka sklápěcí korby
≤ 7.500
> 7.500
Zadní sklápěč
ano
ano
Vysokozdvižný sklápěč / nosič odstavných kontejnerů
ano
ano
Dvoustranný sklápěč
ne
ano
Trojstranný sklápěč
ne
ano
Vozidla pro kombinovaný provoz ani vozidla určená do terénu nejsou zásadně osvobozena od povinného vybavení bočním ochranným
zařízením.
Pro podvozky, na které výrobce nástaveb montuje boční ochranné zařízení, dodává MAN profily, opěry profilů a montážní díly v
různých provedeních. Tyto díly si lze obstarat prostřednictvím služby náhradních dílů. Jako pomůcka pro dimenzování byly na základě
vzorového posudku stanoveny maximální délky opěr a přečnívání, pro které jsou splněny předpisy o pevnosti (vysvětlení rozměrů na
obr. 38 a 39). Kombinace rozměrů délek opěr „l“ a délek přečnívání „a“ jsou znázorněny v grafu na obr. 40.
Jsou-li překročeny rozměry přípustné podle odborného posudku, musí nástavbář zajistit kontrolu pevnosti.
Obrázky znázorňují pouze rozměry, u nichž boční ochranné zařízení MAN splňuje předpisy týkající se pevnosti. Úmyslně zde nejsou
uvedeny jiné zákonné předpisy, protože za jejich dodržení odpovídá podnik, který montuje boční ochranné zařízení. Další informace
jsou obsaženy ve směrnici 89/297/EEC a v Německu v §32c StVZO.
Boční ochranné zařízení na vozidlech L2000 a M2000 ESC 201
≤ 300
Obr. 38:
≤ 550
Nástavba
a
a
a
l
Nástavba
≤ 550
≤ 350
Boční ochranné zařízení na vozidlech M2000 a F2000 ESC 200
≤ 300
Obr. 39:
l
a
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
58
Überkragenweiten „a“ [ mm ]
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Stützweite „I“ [ mm ]
0
470 mm
500
1000
1500
2000
2 profily na každé straně podle obr. 39
1 profil na každé straně podle obr. 38
Příklad: Při délce opěr 1900 mm a
jednom profilu na každé straně vychází
maximální přečnívání 470mm
1900 mm
2500
Obr. 40:
Graf pro určení délek opěr a přečnívání ESC-140
Maximální délky přečnívání „a“ v závislosti na délce opěr „l“
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
59
Jak je vidět z obrázků, existují v zásadě dvě možnosti uspořádání profilů. Typy L2000 mají na každé straně jeden profil, u vozidel řady
M2000L nebo M2000M musí být v závislosti na velikosti kol použity buď jeden, nebo dva profily. Všechny typy F2000 musí být
vybaveny dvěma profily na každé straně (definice konstrukčních řad můžete najít v kapitole 3 „Všeobecné informace“).
Tabulka 26 určuje, která vozidla mají být provedena s jakým uspořádáním profilů.
Tabulka 26:
Uspořádání a počet profilů
Konstrukční řada
Velikost kol
Počet profilů na každé straně
L2000
všechny
1
M2000L, M2000M
17,5‘‘
19,5‘‘
22,5‘‘
1
1
2
F2000
všechny
2
Na bočním ochranném zařízení nesmí být upevněna žádná brzdová, vzduchová ani hydraulická potrubí (viz též kapitola
„Elektrický systém, potrubí“). U zaoblených šroubů a nýtů je povolen maximální přesah 10mm; poloměr zaoblení všech dílů řezaných
nástavbářem musí být nejméně 2,5mm.
Pokud jsou na vozidle vyměněna kola nebo namontovány jiné pružiny, je nutné zkontrolovat výškové rozměry ochranného zařízení a
v případě potřeby je upravit. Držáky dodávané firmou MAN umožňují k tomuto účelu nastavovat ochranné profily.
Kompletní demontáž je jednoduchá díky tomu, že po povolení centrálního šroubu držáku „omega“ lze odstranit celé ochranné zařízení
včetně držáků (viz obr. 41).
Obr. 41:
Demontáž bočního ochranného zařízení s centrálním šroubem na držáku omega ESC-154
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
60
4.13.3
Rezervní kolo
Rezervní kolo může být upevněno po straně rámu, na konci rámu nebo na nástavbě, pokud je zde pro něj potřebné místo a dovolují to
platné národní předpisy.
V každém případě platí:
•
•
•
•
•
Je nutné dodržovat zákonné předpisy a směrnice.
Rezervní kolo (resp. zvedací zařízení na rezervní kolo) musí být dobře přístupné a jednoduše obsluhovatelné.
Je třeba namontovat dvojitou pojistku proti ztrátě.
Zvedací zařízení na rezervní kolo musí být zajištěno proti ztrátě; postupujte podle pokynů v kapitole 4.5.1 „Otvory, nýtová a
šroubová spojení na rámu“ (např. mechanická pojistka proti povolování, žebrované šrouby a matice).
Je třeba dodržovat minimální vzdálenost ≥ 200 mm od výfukového systému, při montáži tepelně izolačního plechu ≥ 100mm.
Je-li rezervní kolo namontováno na konci rámu, je nutné mít na paměti zmenšený zadní nájezdový úhel. Pomocný rám nesmí být kvůli
montáži rezervního kola přerušený, zahnutý nebo bočně vyhnutý.
4.13.4
Zajišťovací klíny pod kola
V Německu předepisuje §41 StVZO vybavení zajišťovacími klíny pod kola. Je nutné dodržovat odpovídající předpisy, platné v jiných
zemích.
Podle §41 StVZO odst. 14 jsou předepsány:
1 zajišťovací klín pod kola v následujících případech:
•
•
Motorová vozidla s přípustnou celkovou hmotností více než 4 t
Dvounápravové přívěsy - s výjimkou návěsů a přívěsů s pevnou ojí (včetně přívěsů s centrální nápravou) - s přípustnou
celkovou hmotností více než 750kg
2 zajišťovací klíny pod kola v následujících případech:
•
•
•
Tří- a vícenápravová vozidla
Návěsy
Přívěsy s pevnou ojí (včetně přívěsů s centrální nápravou) s přípustnou celkovou hmotností více než 750kg
Se zajišťovacími klíny pod kola se musí dát bezpečně zacházet a musí být dostatečně účinné. Musí být umístěny lehce přístupně na
držácích ve vozidle nebo na něm tak, aby byla vyloučena jejich ztráta a aby nemohly vydávat žádný hluk.
Jako držáky se nesmí používat háky ani řetězy.
4.13.5
Palivová nádrž
Pokud to prostorové poměry dovolují, je možné přemístit palivovou nádrž, resp. namontovat přídavnou. Přitom je třeba dbát na pokud
možno rovnoměrné zatížení kol (viz kapitola 3 „Všeobecné informace“) a v případě potřeby namontovat nádrže na opačných stranách,
tedy vlevo a vpravo na rámu. Maximální objem nádrží jednoho vozidla je 1500 litrů. Rovněž je možné namontovat palivové nádrže níž.
Jestliže se posunutím palivové nádrže zmenší světlá výška vozidla, je třeba namontovat ochranné zařízení proti poškození nádrže.
Palivová potrubí musí být nezávadně nainstalována, je nutné brát v úvahu teploty v zamýšleném prostoru používání. Při používání za
nízkých teplot musí být zpětné palivové potrubí nainstalováno přímo vedle prostoru sání. Tím se prostor sání zahřívá, což je účinný
prostředek proti rosolovatění paliva (vylučování parafínu).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
61
4.13.6
Systémy kapalného plynu a přídavné topení
MAN nemá žádné námitky proti dodatečné montáži systémů kapalného plynu pro provoz
•
•
•
topných zařízení;
varných zařízení;
chladicích zařízení atd.
Montáž však musí vyhovovat platným národním a mezinárodním předpisům a normám, např.:
•
•
•
•
•
•
Systémy kapalného plynu pro účely spalování ve vozidlech = §29 předpisu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci VBG 21
„Používání kapalného plynu“
§41a StVZO „Systémy stlačeného plynu a tlakové nádoby“
Nařízení o tlakových nádobách (DruckbehV)
Zákon o bezpečnosti přístrojů (GSG)
Pracovní list G607 Německého svazu plynárenství a vodárenství (DVGW)
Evropská norma EN 1949
Plynové láhve musí být namontovány na bezpečném místě. Plynové láhve ani skříň na láhve nesmí přesahovat přes horní okraj rámu.
Výrobci přídavných topení mají vlastní předpisy pro montáž a provoz. MAN připouští pouze taková přídavná topení,
pro která byla vydána homologace.
Montáž systému kapalného plynu může negativně ovlivnit možnosti využití vozidla, protože např. v některých zemích není povolen
vjezd takových vozidel do uzavřených prostorů, jako jsou haly a dílny.
Je třeba dodržovat další předpisy, které případně platí v jednotlivých zemích. To platí obzvlášť pro vozidla určená pro přepravu
nebezpečných materiálů.
4.14
Motor na plyn: manipulace s vysokotlakým plynovým zařízením
MAN má ve svém programu vozidel podvozky nákladních automobilů, které jsou poháněny zemním plynem (zde CNG = compressed
natural gas = stlačený zemní plyn). Motor na plyn je čtyřtaktního zážehového typu, tedy se zapalováním elektrickou jiskrou s
bezkontaktním tranzistorovým zapalovacím systémem, rozdělovačem a zapalovacími svíčkami. Příprava směsi probíhá v centrálním
karburátoru mimo spalovací prostor. Povinná je úprava výfukových plynů pomocí regulovaného 3-cestného katalyzátoru s elektricky
vyhřívanou lambda sondou. Také pro motor CNG existuje rozhraní pro regulaci meziotáček, jehož popis lze získat v oddělení ESC
(viz výše jako „Vydavatel“) [email protected]
Výrobce nástavby musí kromě běžných předpisů pro vozidla s dieselovým motorem bezpodmínečně dodržovat následující
bezpečnostní pokyny:
•
•
•
Skladovací a dílenské haly musí mít potřebné vybavení, aby se vozidla na plyn mohla pohybovat uvnitř budov.
Informace poskytují stavební úřady či specialisté na nebezpečné materiály z technických zkušeben (v Německu např.
DEKRA, GTÜ, TÜV).
Při pracích na elektrickém systému musí být z bezpečnostních důvodů zásadně odpojeny akumulátory; před odpojením
je přitom nutné důkladně vyvětrat skříň akumulátorů (třaskavý plyn), resp. ji vyfoukat stlačeným vzduchem.
Nádrže na stlačený plyn mají pro ochranu před výbuchem přetlakovou pojistku. Ta odvětrává vysokotlaké plynové zařízení
při příliš vysokých teplotách či tlacích. Proto nesmí teplota v žádném případě překročit 80°C (např. při lakýrnických pracích;
informace o lacích a teplotách schnutí jsou uvedeny také v kapitole 4.2 „Ochrana proti korozi“).
Při schnutí laku max. do 80°C smí být nádrže stlačeného plynu naplněny max. na 100 bar.
V žádném případě nepřipevňujte součástky nebo potrubí k součástem vybavení systému stlačeného plynu.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
62
•
•
•
•
Úpravy systému stlačeného plynu smí provádět výhradně výrobce. Před provedením úpravy je nutné poradit se s odborníky
a po skončení musí proběhnout nová revize (např. v Německu podle §14 GSG).
Servisní, údržbové, montážní a jiné práce na systému stlačeného plynu smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný
odborný personál.
Potrubí pod tlakem se nesmí utahovat ani povolovat. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
Je zakázáno provádět svařovací práce na vozidle s naplněnými nádržemi stlačeného plynu! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
Než začnete se svařovacími pracemi na vozidle, musíte provětrat celé plynové zařízení včetně nádrží na stlačený plyn a
naplnit nádrže inertním plynem, např. dusíkem (N2). Přitom nesmíte vypustit zemní plyn do ovzduší, ale musíte ho odvést do
odpadních potrubí.
4.15
Úpravy na motoru
4.15.1
Nasávání vzduchu, odvádění výfukových plynů
Nasávání vzduchu a odvádění výfukových plynů musí probíhat bez jakýchkoli překážek.
Podtlak v sacím potrubí stejně jako protitlak ve výfuku se nesmí změnit.
Proto platí při úpravách na sacím nebo výfukovém systému následující pokyny:
•
•
•
•
•
•
V žádném případě neměňte tvar nebo plochu příčných průřezů.
Neupravujte tlumiče hluku ani vzduchové filtry.
Při ohýbání musí poloměr ohybu odpovídat nejméně dvojnásobku průměru potrubí.
Používejte jen plynulé ohyby, tedy žádné zkosené řezy.
MAN nemůže poskytnout žádné informace o změnách spotřeby nebo hluku.
Podle okolností může být zapotřebí nová revize hluku.
Díly citlivé na teplo (např. potrubí či rezervní kola) musí mít minimální vzdálenost ≥ 200mm od výfuku, resp. ≥ 100mm
od tepelně izolačních plechů.
4.15.2
Chlazení motoru
•
•
•
Chladicí systém (chladič, mřížka chladiče, vzduchové kanály, okruh chladicí kapaliny) se nesmí upravovat.
Výjimky jsou možné pouze se svolením firmy MAN, odd. ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])
Úpravy na chladiči, které zmenšují chladicí plochu, nemohou být povoleny.
Při převážně stacionárním provozu nebo používání v klimaticky méně příznivých podmínkách může být podle okolností nutné
namontovat chladič s větším výkonem. Informace o možnostech dodání pro příslušné vozidlo vám poskytne nejbližší prodejní
zastoupení MAN. O dodatečnou montáž se pak postará nejbližší servisní zastoupení nebo smluvní dílna MAN.
4.15.3
Kapotáž motoru, tlumení hluku
Zásahy a úpravy na kapotáži motoru dodané od výrobce nejsou přípustné. Pokud jsou vozidla definována jako „málo hlučná“ nebo
„bezhlučná“, mohou v důsledku dodatečných zásahů tento status ztratit. Opětovné získání je pak záležitostí podniku, který provedl
úpravy.
Při používání pomocných pohonů společně s kapotáží motoru si přečtěte také sešit „Pomocné pohony“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
63
4.16
Spojovací zařízení
4.16.1
Všeobecné informace
Jestliže má nákladní automobil tahat náklady, musí mít potřebné schválené vybavení. Splnění minimálního výkonu motoru
předepsaného legislativou, resp. montáž správného závěsu pro přívěs nejsou samy o sobě ještě zárukou toho, že je nákladní
automobil vhodný k tahání nákladů.
Konzultace s firmou MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected]) jsou nezbytné v případech,
kdy se má změnit standardní nebo výrobcem schválená celková hmotnost soupravy.
Smí se používat jedině závěsy pro přívěs schválené firmou MAN. Schválení kontrolním orgánem nebo zkušebním ústavem neznamená,
že výrobce vozidla rovněž udělil nebo udělí své povolení. Přehled schválených závěsů pro přívěs a příslušných montážních výkresů je
uveden v tabulce 29.
Při manévrování nesmí dojít ke kolizi s přívěsem. Proto je třeba zvolit dostatečnou délku oje. Rovněž je nutné dodržovat národní
předpisy, v Německu např. „Technické požadavky na díly vozidel při typových zkouškách“ podle §22a StVZO. Zde pak obzvláště č. 31
„Zařízení pro spojování vozidel“ (= TA31).
Je nutné brát v úvahu rozměry nezbytných volných prostorů: V Německu bezpečnostní předpis „Vozidla“ (= VBG-12) a DIN 74058,
resp. směrnice 94/20/EC.
Výrobce nástaveb je zásadně povinen zkonstruovat a namontovat nástavbu tak, aby bylo možné bez překážek a bezpečně obsluhovat,
resp. kontrolovat spojovací proceduru. Dále musí být zaručen volný pohyb oje přívěsu.
Při boční montáži hlav spojky a zásuvek (např. na držáku koncového světla na straně řidiče) musí výrobce přívěsu a provozovatel dbát
především na dostatečnou délku vedení pro zatáčení.
≥ 60
≥ 240
≤ 420
≥ 60
Volný prostor pro závěsy pro přívěs podle VBG-12 ESC-006
≥ 100
Obr. 42:
≤ 420
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
64
Obr. 43:
Volný prostor pro závěsy pro přívěs podle DIN 74058 ESC-152
15°max.
100max.
45°m
ax.
350min.
420max.
45°
55min.
min
x.
.
75min.
32min.
A
ax.
ax.
140min.
R20m
30°m
A
300max.
x.
a
R40m
.
65min.
min
65°
250max.
30°ma
300max.
75min.
100max.
30°max.
Při montáži závěsů pro přívěs je nutné používat originální koncové příčníky MAN včetně příslušných výztužných desek.
Koncové příčníky mají otvory, vhodně uspořádané pro příslušný závěs pro přívěs. Tyto otvory se v žádném případě nesmí upravovat
pro montáž jiného závěsu pro přívěs. Rovněž je třeba dodržovat pokyny výrobce spojky uvedené v jeho směrnicích pro montáž
(např. utahovací momenty a jejich kontroly).
Snížení závěsu pro přívěs bez současného snížení koncového příčníku není přípustné!
Příklady možností snížení jsou znázorněny na obr. 44 a 45.
Obr. 44:
Snížený závěs pro přívěs ESC-015
A
A
A-A
Untergurt Hauptrahmen auf
dieser Länge ausgeklingt
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
65
Obr. 45:
4.16.2
Závěs pro přívěs snížený pod rám ESC-042
Závěs pro přívěs, hodnota D
Požadovaná velikost závěsu pro přívěs je dána hodnotou D. Na závěsu pro přívěs je od výrobce upevněn typový štítek, na kterém je
uvedena maximální přípustná hodnota D. Hodnota D se vyjadřuje v kilonewtonech [kN].
Vzorec pro hodnotu D vypadá takto:
Vzorec 12:
Hodnota D
9,81 • T • R
D=
T+R
Pokud je známa hodnota D závěsu pro přívěs a přípustná celková hmotnost přívěsu, dá se vypočítat maximální přípustná celková
hmotnost tažného vozidla pomocí následujícího vzorce:
Vzorec 13:
Vzorec hodnoty D pro přípustnou celkovou hmotnost
R•D
T=
(9,81 • R) - D
Při známé hodnotě D a přípustné celkové hmotnosti tažného vozidla je maximální přípustná celková hmotnost přívěsu:
Vzorec 14:
Vzorec hodnoty D pro přípustnou hmotnost přívěsu
T•D
R=
(9,81 • T) - D
Přitom znamená:
D
T
R
=
=
=
hodnota D v [kN]
přípustná celková hmotnost tažného vozidla v [t]
přípustná celková hmotnost přívěsu v [t]
Příklady výpočtů naleznete v kapitole 9 „Výpočty“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
66
4.16.3
Přívěs s pevnou ojí, přívěs s centrální nápravou, hodnota DC, hodnota V
Platí následující definice pojmů:
•
Přívěs s pevnou ojí: Přívěsné vozidlo s jednou nápravou nebo skupinou náprav, u kterého:
úhlově pohyblivé spojení s tažným vozidlem zajišťuje tažné zařízení (oj);
oj není volně pohyblivě spojená s podvozkem, a proto může přenášet vertikální momenty; a
v závislosti na konstrukci je část jeho celkové hmotnosti nesena tažným vozidlem.
•
Přívěs s centrální nápravou: Tažené vozidlo s tažným zařízením, které není pohyblivé kolmo k přívěsu a jehož nápravy jsou
(při rovnoměrném naložení) uspořádány v blízkosti těžiště vozidla, takže pouze malá statická vertikální zátěž nanejvýš
10 % hmotnosti přívěsu nebo 1000 kg (platí nižší hodnota) je přenášena na tažné vozidlo. Přívěsy s centrální osou jsou tedy
podskupinou přívěsů s pevnou ojí.
Zatížení tažného zařízení: Vertikální zatížení tažné oje v místě spojení. Připočítává se při připojeném přívěsu k tažnému
vozidlu, takže musí být bráno v úvahu při dimenzování vozidla (výpočet zatížení náprav).
•
Kromě vzorce pro hodnotu D platí pro přívěsy s pevnou ojí, resp. s centrální nápravou ještě další podmínky:
Závěsy pro přívěs a koncové příčníky mají nižší celkovou hmotnost přívěsu, protože je v tomto případě nutné brát navíc v úvahu také
zatížení tažného zařízení působící na závěs pro přívěs a koncový příčník.
Pro splnění právních předpisů v rámci Evropské unie byly směrnicí 94/20/EC zavedeny pojmy hodnota DC a hodnota V:
Platí následující vzorce:
Vzorec 15:
Vzorec hodnoty DC pro přívěsy s pevnou ojí a s centrální nápravou
9,81 • T • C
DC =
T+C
Vzorec 16:
Vzorec hodnoty V pro přívěsy s pevnou ojí a s centrální nápravou s přípustným zatížením tažného zařízení ≤ 10%
hmotnosti přívěsu a ne víc než 1000kg
X2
V=a•
X2
•C ;
I2
X2
≥1
I2
U početně určených hodnot
< 1 je nutné dosadit 1,0
I2
Přitom znamená:
DC
V
T
C
=
=
=
=
a
=
S
X
l
=
=
=
redukovaná hodnota D při provozu s přívěsem s centrální nápravou v [kN]
hodnota V v [kN]
přípustná celková hmotnost tažného vozidla v [t]
součet zatížení náprav přívěsu s centrální nápravou naloženého na přípustnou hmotnost v [t]
bez zatížení tažného zařízení
srovnávací zrychlení v místě spojení v [m/s2]; používá se 1,8 m/s2 při vzduchovém nebo
ekvivalentním pérování na tažném vozidle, resp. 2,4 m/s2 při všech ostatních typech pérování
přípustné zatížení tažného zařízení v místě spojení v [kg]
délka nástavby přívěsu v [m], viz obr. 46
teoretická délka tažné oje v [m], viz obr. 46
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
67
Obr. 46:
Délka nástavby přívěsu a teoretická délka tažné oje ESC-510
x
x
v
v
l
l
Při provozu s přívěsem s centrální nápravou, resp. s pevnou ojí MAN předpokládá:
•
•
•
•
•
Pro vybavení dodávané výrobcem není možné zatížení tažného zařízení větší než 10% přípustné hmotnosti přívěsu,
resp. větší než 1000kg. Za jiné zátěže nese odpovědnost výrobce příslušného přívěsného zařízení. MAN nemůže
poskytnout žádné informace ohledně přípustných zatížení a početních úvah (např. podle 94/20/EC) pro tato přívěsná
zařízení.
Zatížení tažného zařízení má stejně jako každé zatížení zadní části vozidla vliv na rozložení zatížení náprav.
Proto musíte - především ve spojení s dalšími zátěžemi zádi (např. nákladní plošina či zadní nakládací jeřáb) - na základě
výpočtu zatížení náprav zkontrolovat, zda je zatížení tažného zařízení možné.
Vozidla se zvednutelnou vlečenou nápravou nesmí mít tuto vlečenou nápravu zvednutou, pokud mají připojen přívěs s
centrální nápravou, resp. s pevnou ojí.
Provoz naloženého přívěsu s centrální nápravou, resp. s pevnou ojí při prázdném tažném vozidle není přípustný.
Pro dostatečnou řiditelnost vozidla je nutné dodržovat minimální zatížení předních náprav podle tabulky 19 v kapitole
„Všeobecné informace“.
Možné kombinace celkové hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení, stejně jako hodnot D, DC a V, jsou uvedeny v tabulce 28.
Přiřazení k vozidlům (podle typových čísel a konstrukčních řad) najdete v tabulce 27.
Uvedené zátěže se za určitých okolností mohou změnit. Aktuální informace sděluje oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“)
([email protected]) při uvedení dat vozidla podle odstavce 3.7.2 v kapitole „Všeobecné informace“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
68
4.16.4
Koncový příčník a závěsy pro přívěs
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
L2000
Typ. č.
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
L20
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2 pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2 pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
L21
L22
L23
L24
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5170
140 x 80
Pohon všech kol 4x4/2, o 100 mm nižší, Koncový příčník zesílený
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5170
140 x 80
Pohon všech kol 4x4/2, o 100 mm nižší, Koncový příčník zesílený
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2 pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
69
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
L2000
Typ. č.
L25
L26
L27
L30
L33
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2, pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5158
160 x 100
10t, pohon všech kol 4x4/2, L26, L27, provedení HD
81.41250.5168
160 x 100
Nosič přístrojů, typ L26
81.41250.5170
140 x 80
Pohon všech kol 4x4/2, o 100 mm nižší, Koncový příčník zesílený
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5158
160 x 100
10t, pohon všech kol 4x4/2, L26, L27, provedení HD
81.41250.5170
140 x 80
Pohon všech kol 4x4/2, o 100 mm nižší, Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2, pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
70
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
L2000
Typ. č.
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
L34
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2, pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2, pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
81.41250.2251
bez
Ne pro AHK
81.41250.5137
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5140
81.41250.5140
120 x 55
4x2/2, pro AHK typu G 135
81.41250.5151
140 x 80
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
Základní díl pro 81.41250.5153
81.41250.5153
120 x 55
Pohon všech kol 4x4/2 nebo 4x2/2, o 50 mm nižší, pro AHK typu G 135
81.41250.5155
120 x 55
Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5155
83 x 56
Hasičská vozidla, přídavné otvory 120 x 55
Typ. č.
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
L70
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
12t, tloušťka rámu 5 mm, GG nákladního automobilu max. 11.990 kg
L35
L36
M2000L
L71
L72
L73
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
12t, tloušťka rámu 5 mm, GG nákladního automobilu max. 11.990 kg
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
12t, tloušťka rámu 5 mm, GG nákladního automobilu max. 11.990 kg
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
12t, tloušťka rámu 5 mm, GG nákladního automobilu max. 11.990 kg
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
71
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
M2000L
Typ. č.
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
L74
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5163
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5163
83 x 56
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, hasičské, přídavné otvory 160 x 100
L75
L76
L77
L79
L80
L81
L82
L83
L84
L86
L87
L88
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5163
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5163
83 x 56
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, hasičské, přídavné otvory 160 x 100
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5163
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5163
83 x 56
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, hasičské, přídavné otvory 160 x 100
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5163
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5163
83 x 56
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, hasičské, přídavné otvory 160 x 100
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5163
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5163
83 x 56
13/14/15t, tloušťka rámu 6- mm, hasičské, přídavné otvory 160 x 100
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
72
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
M2000L
Typ. č.
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
L89
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
L90
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
L95
81.41250.5122
bez
26t, L95, pro tloušťku rámu 7 mm a výšku rámu 268 mm, ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
26t, L95, Koncový příčník zesílený, für tloušťka rámu 7mm und výška rámu 268mm
Typ. č.
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
M31
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
M2000M
M32
M33
M34
M38
M39
M40
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5158
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5163
160 x 100
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, Hasičská vozidla, přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5163
83 x 56
13/14/15 t, tloušťka rámu 6-7mm, hasičské, přídavné otvory 160 x 100
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
M41
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
M42
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
M43
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
M44
81.41250.0127
bez
Ne pro AHK
81.41250.5158
160 x 100
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
73
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
F2000
Typ. č.
T01
T02
T03
T04
T05
T06
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5133
140 x 80
Sedlo, přesah = 750mm, pouze odtahová spojka, ne pro AHK,bez možnosti výměny
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5133
140 x 80
Sedlo, přesah = 750mm, pouze odtahová spojka, ne pro AHK,bez možnosti výměny
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 27mm
81.41240.5045
160 x 100
T06, T36, ZAA pouze s výztužnými deskami 81.42022.0020/.0013
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
T07
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
T08
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
T09
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
74
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
F2000
Typ. č.
T10
T12
T15
T16
T17
T18
T20
T31
T32
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5162
160 x 100
Ne pro AHK
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5162
160 x 100
Ne pro AHK
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5148
160 x 100
Pouze pro typ T20 a T50
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5133
140 x 80
Sedlo, přesah = 750mm, pouze odtahová spojka, ne pro AHK,bez možnosti výměny
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
75
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
F2000
Typ. č.
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T42
T43
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
81.41250.5133
140 x 80
Sedlo, přesah = 750mm, pouze odtahová spojka, ne pro AHK,bez možnosti výměny
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41240.5045
160 x 100
T06, T36, ZAA pouze s výztužnými deskami 81.42022.0020/.0013
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
76
Tabulka 27:
Přiřazení vozidel podle konstrukční řady, typového čísla a koncového příčníku
F2000
Typ. č.
T44
T45
T46
T48
T50
T62
T70
T72
T78
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
Poznámka
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 330mm
81.41250.5162
160 x 100
Ne pro AHK
81.41250.5167
160 x 100
Přesah = 700mm (900mm)
81.41250.1324
160 x 100
O 100 mm nižší, výška rámu 270mm
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5167
160 x 100
Přesah = 700mm (900mm)
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5148
160 x 100
Pouze pro typ T20 a T50
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5160
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, sklápěč a podvozek nákladního
automobilu
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
81.41250.5122
bez
Ne pro AHK
81.41250.5145
160 x 100
Koncový příčník zesílený, výška rámu 270mm
81.41250.5159
330 x 110
10 šroubových spojů pro montáž 100 t spojky, návěsový tahač
Zkratky: ZAA: přívěs s pevnou ojí / s centrální nápravou
AHK: závěs pro přívěs
GG: celková hmotnost
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
77
Tabulka 28:
Koncové příčníky a technické údaje
Číslo dílu MAN
Otvory
[mm]
D
[kN]
S
[kg]
C
[kg]
RC = C+S
[kg]
DC
[kN]
V
[kN]
Max.
hmotnost
přívěsu [kg]
t
[mm]
Konstrukční
řada
Poznámka
81.41240.5045
160 x 100
130
1000
13000
14000
90
35
Hodnota D
10
F2000
T06, T36, ZAA pouze
s výztužnými deskami
81.42022.0020/.0013
podle montážního výkresu
81.42001.8105
81.41250.0127
bez
0
0
0
0
0
0
0
5
M2000
Ne pro AHK
81.41250.1320
160 x 100
130
1000
13000
14000
90
35
Hodnota D
12
F2000
O 150 mm nižší než série, pro
výšku rámu 270 mm
81.41250.1324
160 x 100
130
1000
13000
14000
90
35
Hodnota D
12
F2000
O 100 mm nižší než série, pro
výšku rámu 270 mm
81.41250.1337
160 x 100
130
1000
13000
14000
90
35
Hodnota D
12
F2000
O 150 mm nižší než série, pro
výšku rámu 330 mm
81.41250.2251
bez
0
0
0
0
0
0
0
4
L2000
Ne pro AHK
81.41250.5122
bez
0
0
0
0
0
0
0
6
M2000
26 t, L95 pro tloušťku rámu 7
mm a výšku rámu 268 mm, ne
pro AHK
81.41250.5122
bez
0
0
0
0
0
0
0
6
F2000
Ne pro AHK
81.41250.5133
140 x 80
0
0
0
0
0
0
0
8
F2000
T02, T03, T32, T33, sedlo,
přesah = 750 mm, otvory
pouze pro odtahovou spojku,
ne pro AHK, bez možnosti
výměny
81.41250.5137
120 x 55
*
*
*
*
*
*
*
8
L2000
Základní díl pro
81.41250.5140*
Pouze s výztužnou deskou
81.41291.2201
81.41250.5138
140 x 80
*
*
*
*
*
*
*
10
L2000
Nahrazeno dílem č.
81.41250.5150*
Pouze s výztužnou deskou
81.41291.2492
81.41250.5139
140 x 80
52
1000
10500
11500
52
25
10500
10
L2000
Nahrazeno dílem č.
81.41250.5151
81.41250.5140
120 x 55
52
700
6500
7200
40
18
10500
8
L2000
4x2/2, pro AHK typu G 135
81.41250.5141
160 x 100
0
0
0
0
0
0
0
8
F2000
Nahrazeno dílem č.
81.41250.5162, ne pro AHK,
otvory pouze pro montáž pásu
81.41250.5145
160 x 100
90
1000
16000
17000
90
50
20000
11
M2000
26t, L95, Koncový příčník
zesílený, für tloušťka rámu
7mm und výška rámu
268mm
81.41250.5145
160 x 100
200
1000
18000
19000
130
70
Hodnota D
11
F2000
Koncový příčník zesílený, für
výška rámu 270mm
81.41250.5146
160 x 100
200
1000
18000
19000
130
70
Hodnota D
11
F2000
Koncový příčník zesílený, für
výška rámu 330mm
81.41250.5146
160 x 100
130
1000
9500
10500
67
35
Hodnota D
11
F2000
Pouze pro typ T20 a T50
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
78
Tabulka 28:
Koncové příčníky a technické údaje
MANSachnummer
Otvory
[mm]
D
[kN]
S
[kg]
C
[kg]
RC =C+S
[kg]
DC
[kN]
V
[kN]
Max.
hmotnost
přívěsu [kg]
t
[mm]
Konstrukční
řada
Poznámka
81.41250.5150
140 x 80
*
*
*
*
*
*
*
10
L2000
Základní díl pro
81.41250.5151*
Pouze s výztužnou deskou
81.41291.2492
81.41250.5151
140 x 80
60
1000
13000
14000
58
35
14000
10
L2000
Koncový příčník zesílený
81.41250.5152
120 x 55
*
*
*
*
*
*
*
8
L2000
Základní díl pro
81.41250.5153*
Pouze s výztužnou deskou
81.41291.2201
81.41250.5153
120 x 55
52
700
6500
7200
40
18
10500
8
L2000
Pohon všech kol 4x4/2 nebo
4x2/2 o 50 mm nižší, pro AHK
typu G 135
81.41250.5154
160 x 100
60
1000
9500
10500
55
35
14000
10
M2000-L
12 t, L70, L71, L72, L73,
tloušťka rámu 5 mm, nahrazeno dílem č. 81.41250.5158
81.41250.5154
160 x 100
84
1000
9500
10500
61
35
18000
10
M2000
13/14/15 t, tloušťka rámu
6-7 mm,nahrazeno dílem č.
81.41250.5158
81.41250.5154
160 x 100
90
1000
9500
10500
67
35
20000
10
M2000
18/25 t, tloušťka rámu 7-8
mm,nahrazeno dílem č.
81.41250.5158
81.41250.5155
120 x 55
52
700
6500
7200
40
18
10500
8
L2000
Hasičské vozidlo, přídavné
otvory 83 x 56
81.41250.5155
83 x 56
17
80
2000
2080
17
10
2080
8
L2000
Hasičské vozidlo, přídavné
otvory 120 x 55
81.41250.5156
160 x 100
60
1000
13000
14000
64
35
14000
12
M2000-L
12 t, L70, L71, L72, L73,
tloušťka rámu 5 mm, nahrazeno dílem č. 81.41250.5158
81.41250.5156
160 x 100
84
1000
13000
14000
71
35
20000
12
M2000
13/14/15 t, tloušťka rámu
6-7 mm,nahrazeno dílem č.
81.41250.5158
81.41250.5156
160 x 100
90
1000
16000
17000
90
50
24000
12
M2000
18/25 t, tloušťka rámu 7-8
mm,nahrazeno dílem č.
81.41250.5158
81.41250.5158
160 x 100
60
1000
13000
14000
64
35
14000
11
L2000
10t, pohon všech kol 4x4/2,
L26, L27, provedení HD
81.41250.5158
160 x 100
60
1000
13000
14000
64
35
14000
11
M2000-L
12 t, L70, L71, L72, L73,
tloušťka rámu 5 mm,GG
nákladního automobilu max.
11.990 kg
81.41250.5158
160 x 100
84
1000
13000
14000
71
35
20000
11
M2000
13/14/15t,
tloušťka rámu 6-7mm
81.41250.5158
160 x 100
90
1000
16000
17000
90
50
24000
11
M2000
18/25t, tloušťka rámu 7-8mm
81.41250.5159
330 x 110
314
0
0
0
0
0
Hodnota D
15
F2000
10 šroubových spojů
pro montáž 100 t spojky,
návěsový tahač
81.41250.5160
330 x 110
314
0
0
0
0
0
Hodnota D
15
F2000
10 šroubových spojů pro
montáž 100 t spojky, sklápěč
a podvozek nákladního
automobilu
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
79
Tabulka 28:
Koncové příčníky a technické údaje
MANSachnummer
Otvory
[mm]
D
[kN]
S
[kg]
C
[kg]
RC = C+S
[kg]
DC
[kN]
V
[kN]
Max.
hmotnost
přívěsu [kg]
t
[mm]
Konstrukční
řada
Poznámka
81.41250.5161
160 x 100
55
700
6500
7200
40
18
10500
8
M2000
Hasičské vozidlo,
přídavné otvory 83 x
56,nahrazeno dílem č.
81.41250.5163
81.41250.5161
83 x 56
18
80
2000
2080
18
10
2080
8
M2000
Hasičské vozidlo,
přídavné otvory 160 x
100,nahrazeno dílem č.
81.41250.5163
81.41250.5162
160 x 100
0
0
0
0
0
0
0
8
F2000
Otvory pouze pro montáž
pásu, ne pro AHK
81.41250.5163
160 x 100
55
700
6500
7200
40
18
10500
8
M2000
13/14/15t,
tloušťka rámu 6-7mm,
Hasičská vozidla,
přídavné otvory 83 x 56
81.41250.5163
83 x 56
18
80
2000
2080
18
10
2080
8
M2000
13/14/15t,
tloušťka rámu 6-7mm,
hasičské, přídavné otvory
160 x 100
81.41250.5167
160 x 100
200
1000
18000
19000
130
70
Hodnota D
11
F2000
T46, T48, přesah = 700
mm (900 mm),(střední
jako 81.41250.5145)
81.41250.5168
160 x 100
53
1000
9500
10500
53
25
10500
8
L2000
Nosič přístrojů typu
L26, příprava na hydraulický pomocný
hřídel, s výztužnými
deskami 81.42022.0013 a
81.42022.0014
81.41250.5170
140 x 80
60
1000
13000
14000
58
35
14000
10
L2000
Pohon všech kol 4x4/2, o
100 mm nižší,
Koncový příčník zesílený
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
80
Tabulka 29:
Montážní výkres pro AHK
Konstrukční řada
vozidla
Typ AHK
Výrobce AHK
Otvory v
[mm]
Ø šroubu v
[mm]
Montážní výkresč.
MAN
Poznámka
L2000
260 G 135
Rockinger
120 x 55
40
81.42000.8031
Náhrada za
81.42000.8094
86 G 135
Ringfeder
120 x 55
40
81.42000.8031
Náhrada za
81.42000.8094
86 G 145
Ringfeder
140 x 80
40
81.42000.8095
260 G 145
Rockinger
140 x 80
40
81.42000.8095
M2000
864
Ringfeder
140 x 80
40
81.42000.8095
260 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8107
400 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8107
86 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8107
TK 226 A
Rockinger
83 x 56
40
81.42000.8116
Hasičské vozidlo
D 125
Oris
83 x 56
Koule
81.42000.8101
Do 3,5t,
viz 81.42001.6142
D 125/1
Oris
83 x 56
Koule
81.42030.6014
Do 2,2t,
nahrazeno typem D 125
D 85 A
Oris
83 x 56
Koule
81.42030.6014
Do 2,2t,
nahrazeno typem D 125
260 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8107
400 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8107
86 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8107
340 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8106
Přesah > 750mm
430 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8106
Přesah > 750mm
95 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8111
Přesah > 750mm
98 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8112
Přesah > 750mm,
Švýcarsko
263 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8108
Švýcarsko
Švýcarsko
88 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8108
865
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8105
500 G 6
Rockinger
160 x 100
50
81.42000.8105
700 G 61
Rockinger
160 x 100
50
81.42000.8105
81/CX
Ringfeder
160 x 100
50
81.42000.8105
92/CX
Ringfeder
160 x 100
50
81.42000.8105
TK 226 A
Rockinger
83 x 56
40
81.42000.8116
Hasičské vozidlo
Zkratka: AHK: závěs pro přívěs
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
81
Tabulka 29:
Montážní výkres pro AHK
Konstrukční řada
vozidla
Typ AHK
Výrobce AHK
Otvory v
[mm]
Ø šroubu v
[mm]
Montážní výkresč.
MAN
F2000
260 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8107
400 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8107
86 G/150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8107
Poznámka
42 G 250
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8084
340 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8106
Přesah > 750mm
430 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8106
Přesah > 750mm
95 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8111
Přesah > 750mm
98 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8112
Přesah > 750mm,
Švýcarsko
263 G 150
Rockinger
160 x 100
40
81.42000.8108
Švýcarsko
88 G 150
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8108
Švýcarsko
865
Ringfeder
160 x 100
40
81.42000.8105
500 G 6
Rockinger
160 x 100
50
81.42000.8105
700 G 61
Rockinger
160 x 100
50
81.42000.8105
81/CX
Ringfeder
160 x 100
50
81.42000.8105
92/CX
Ringfeder
160 x 100
50
81.42000.8105
Zkratka: AHK: závěs pro přívěs
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
82
4.16.5
Spojka s kulovou hlavou
I malé zatížení tažného zařízení má stejně jako každé zatížení zádi vozidla vliv na rozložení zatížení náprav. Proto, především ve
spojení s dalšími zátěžemi zádi (např. nákladní plošina či zadní nakládací jeřáb), zkontrolujte na základě výpočtu zatížení náprav,
zda je příslušné zatížení tažného zařízení možné. Další předpoklady pro montáž spojek s kulovou hlavou:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dostatečně dimenzovaná spojka s kulovou hlavou (zatížení tažného zařízení, celková hmotnost přívěsu)
Nosný rám přívěsu schváleného konstrukčního typu
Montáž bez rámu přívěsu, tedy upevnění pouze na zadní ochraně proti podjetí není firmou MAN dovoleno
Nosný rám přívěsu se upevňuje na svislých příčkách hlavního rámu (upevnění pouze na spodním pásu hlavního rámu není
firmou MAN dovoleno)
Je třeba dodržovat pokyny v návodech k montáži, resp. ve směrnicích výrobce rámu přívěsu a spojky s kulovou hlavou
Je nutné dodržovat rozměry potřebného volného prostoru, např. podle VBG-12 a DIN 74058 (viz obr. 42 a 43)
Zkušební orgán (např. DEKRA nebo TÜV) musí při registraci závěsu pro přívěs zkontrolovat dostatečné dimenzování a
připojení k rámu vozidla
Je třeba dodržovat schválenou nebo předepsanou celkovou hmotnost soupravy
Při dodržování předpokladů může být u vozidel konstrukčních řad M2000L, M2000M a F2000 (definice konstrukčních řad naleznete v
kapitole „Všeobecné informace“) v zásadě povolena celková hmotnost přívěsu 3500kg. U konstrukční řady L2000 je třeba dbát na
maximální celkovou hmotnost soupravy 10.400kg, je-li namontována 5-stupňová převodovka ve spojení s nejnižším celkovým
převodem i = 3,9. Všechna ostatní vozidla L2000 do přípustné celkové hmotnosti 10.000kg mohou mít taktéž celkovou hmotnost
přívěsu 3500kg.
4.16.6
Sedlová spojka
Je nutné zkontrolovat sedlový návěs a sedlový tahač, jestli spolu s ohledem na své rozměry a hmotnosti mohou vytvořit návěsovou
soupravu.
Proto musíte zkontrolovat:
•
•
•
•
•
•
Poloměry vytočení hran návěsu od čepu
Výšku sedla
Zatížení sedla
Volná pohyblivost všech dílů
Splnění zákonných předpisů
Pokyny pro nastavení brzdového systému
Pro dosažení maximálního zatížení sedla jsou před uvedením vozidla do provozu zapotřebí následující opatření:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zvážit vozidlo
Sestavit výpočet zatížení náprav
Zjistit optimální vyložení návěsného zařízení
Zkontrolovat přední poloměr vytočení hrany návěsu od čepu
Zkontrolovat zadní poloměr vytočení hrany návěsu od čepu
Zkontrolovat přední úhel náklonu
Zkontrolovat zadní úhel náklonu
Zkontrolovat celkovou délku návěsové soupravy
Namontovat vhodným způsobem sedlovou spojku
Potřebný úhel náklonu je podle DIN ISO 1726 vepředu 6°, vzadu 7° a po stranách 3°. Rozdílné velikosti pneumatik, tuhosti pružin a
výšky sedla mezi tahačem a návěsem zmenšují tento úhel, takže pak již nevyhovuje normě.
Kromě náklonu sedlového návěsu dozadu je nutné brát v úvahu také náklon do stran při zatáčení, propružení (vedení náprav, brzdové
válce), sněhové řetězy, kývavý pohyb nápravového agregátu u vozidel s dvojitou nápravou a poloměry vytočení hran návěsu od čepu.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
83
Rozměry návěsových tahačů ESC-002
6°
Obr. 47:
3°
7°
R
h
3°
R
v
≥ 100
U výšky sedla musíte mít na paměti, že je nutné dodržovat určitou minimální výšku. Rozměr sedla uvedený v prodejních dokladech
nebo výkresech podvozku platí pouze pro standardní vozidla. Součásti vybavení, které mají vliv na hmotnost prázdného vozidla nebo
na jeho rozměry, mohou podle okolností vyžadovat změnu rozměru sedla. Tím se může změnit také užitečné zatížení a celková délka
vozidla.
Smí se používat jedině typově vyzkoušené montážní desky sedlových spojek. Typově vyzkoušené součásti jsou označeny zkušební
značkou, zde podle směrnice 94/20/EU. Zkušební značky EU lze rozeznat ji podle eXX – čísla (XX: 1- nebo 2-místné číslo), nejčastěji v
pravoúhlém orámování, následuje jej další skupina čísel XX-XXXX (2- i 4-místné číslo, např.: e1 00-0142.
Montážní desky, které vyžadují navrtání příruby rámu nebo pomocného rámu, nejsou přípustné.
Rovněž není přípustná montáž sedlové spojky bez pomocného rámu. Dimenzování pomocného rámu a kvalita materiálu
(δ 0,2 > 360N/mm2) musí odpovídat srovnatelnému sériovému vozidlu. Sedlová deska nesmí ležet na podélných nosnících rámu, ale
výhradně na pomocném rámu sedla. K upevnění montážní desky používejte jen šrouby schválené firmou MAN nebo výrobcem
sedlových desek (viz též kapitola „Úpravy podvozků“, odstavec „Otvory, nýtové a šroubové spoje na rámu“).
Dodržujte utahovací momenty a při následné údržbě je zkontrolujte!
Musíte dodržovat návody a směrnice výrobců sedlových spojek.
Rovina sedlové desky na sedlovém návěsu musí být při přípustném zatížení návěsu rovnoběžná s vozovkou. Výška sedlové spojky
musí být odpovídajícím způsobem dimenzovaná a také je nutné brát v úvahu volné rozměry podle DIN ISO 1726.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
84
Připojovací vedení pro přívod vzduchu, brzdy, elektrický systém a ABS se nesmí odírat o nástavbu nebo zachytávat při zatáčení.
Proto musí nástavbářský podnik zkontrolovat volnou pohyblivost všech vedení při zatáčení s návěsem. Během jízdy bez návěsu musí
být všechna vedení bezpečně upevněna v prázdných spojkách, resp. zástrčkách.
Existují následující sedlové čepy návěsu (nazývané též královské čepy):
•
•
Sedlový čep návěsu 50 o průměru 2‘‘
Sedlový čep návěsu 90 o průměru 3,5‘ (dle 94/20/EG).
Který z nich se má použít, závisí na různých faktorech. Rozhodující je, podobně jako u závěsů pro přívěs, hodnota D.
Pro celou návěsovou soupravu platí vždy nižší z hodnot D královského čepu a sedlové spojky.
Samotná hodnota D je vždy vyznačena na typových štítcích.
K určování hodnoty D se používají následující vzorce:
Vzorec 17:
Hodnota D sedlové spojky
0,6 • 9,81 • T • R
D=
T+R-U
Při dané hodnotě D a hledané přípustné celkové hmotnosti návěsu platí:
Vzorec 18:
Při dané hodnotě D a hledané přípustné celkové hmotnosti návěsu platí
D • (T - U)
R=
(0,6 • 9,81 • T) - D
Je-li dána přípustná celková hmotnost návěsu a hodnota D sedlové spojky, je možné vypočítat přípustnou celkovou hmotnost
návěsového tahače podle následujícího vzorce:
Vzorec 19:
Přípustná celková hmotnost tahače
D • (R • U)
T=
(0,6 • 9,81 • R) - D
Chcete-li určit zatížení sedla a všechny ostatní zátěže jsou známé, dá se vzorec upravit takto:
Vzorec 20:
Vzorec hodnoty D pro přípustnou hmotnost přívěsu
0,6 • 9,81 • T • R
U=T+RD
Přitom znamená:
D
R
T
U
=
=
=
=
hodnota D v [kN]
přípustná celková hmotnost sedlového návěsu v [t] včetně zatížení sedla
přípustná celková hmotnost návěsového tahače v [t] včetně zatížení sedla
zatížení sedla v [t]
Příklady výpočtů naleznete v kapitole 9 „Výpočty“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
85
4.16.7
Přestavba nákladního automobilu na návěsový tahač a návěsového tahače na
nákladní automobil
V závislosti na podvozku může být pro přestavbu na návěsový tahač nebo na nákladní automobil zapotřebí úprava brzdového
systému. Proto je při přestavbě nákladního automobilu na návěsový tahač, resp. naopak nezbytné získat schválení firmy MAN.
Informace a potvrzení pro úpravu brzdového systému vydává oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])
Je třeba uvést následující údaje: identifikační číslo vozidla a číslo vozidla (vysvětlení najdete v kapitole „Všeobecné informace“).
Při montáži sedlové spojky se smí používat jen montážní desky povoleného konstrukčního typu, schválené firmou MAN.
Schválení zkušebními organizacemi (např. TÜV či DEKRA) nenahrazuje povolení konstrukčního typu ani schválení firmy MAN.
Montážní desky smí být upevněny jedině na pomocném rámu. Průřez pomocného rámu a jeho hodnoty pevnosti musí přinejmenším
odpovídat srovnatelnému pomocnému rámu sériového vozidla. Pokyny pro montáž pomocného rámu, montážní desky a sedlové spojky
jsou uvedeny výše.
Vzduchové a elektrické přípojky musí být osazeny tak, aby se daly bezpečně připojovat a odpojovat a aby se vedení nemohla
poškodit následkem pohybů návěsu. Pokud je nutné upravit elektrická vedení, musí být namontovány kabelové svazky srovnatelných
návěsových tahačů MAN. Ty jsou k sehnání prostřednictvím servisu náhradních dílů. V každém případě musíte při úpravách sériového
elektrického systému dodržovat pokyny uvedené v kapitole „Elektrický systém, vedení“.
Jestliže nelze připojit vzduchové a elektrické přípojky ze země, musíte použít vhodnou pracovní plošinu o rozměrech nejméně
400 x 500mm a zajistit vhodný přístup na tuto plošinu.
Je-li nutné upravit rám, rozvor kol nebo přesah rámu, platí pokyny v kapitole „Úprava podvozků“.
Aby se sedlo nehoupalo, musí být namontováno zadní pérování srovnatelného návěsového tahače MAN.
Je předepsán stabilizátor zadních náprav. Při přestavbě podvozku sklápěče na návěsový tahač není zapotřebí žádná přestavba
zadního pérování (i když za cenu ztráty komfortu kvůli tvrdšímu pérování sklápěče). Při přestavbě návěsového tahače na podvozek
sklápěče je nezbytné namontovat zadní pérování srovnatelného sklápěcího vozidla.
5.
Nástavby
5.1
Všeobecné informace
Pro identifikaci musí být každá nástavba opatřena typovým štítkem, na kterém musí být uvedeny přinejmenším následující údaje:
•
•
Úplné jméno výrobce nástavby
Výrobní číslo.
Údaje na typovém štítku musí být trvale viditelné.
Nástavby výrazným způsobem ovlivňují jízdní vlastnosti a jízdní odpory a tedy i spotřebu paliva.
Nástavby proto nesmí zbytečně:
•
•
zvyšovat jízdní odpory;
zhoršovat jízdní vlastnosti.
Nevyhnutelný průhyb a zkrut rámu nesmí mít za následek žádné nepříznivé vlastnosti pro nástavbu a vozidlo.
Musí být bezpečně absorbovány nástavbou. Proto jsou např. pro nástavby nákladních koreb nabízeny trojdílné bočnice po stranách.
Přibližná hodnota nevyhnutelného průhybu:
Vzorec 21:
Přibližná hodnota přípustného průhybu
i
Σ1 li + lü
f=
200
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
86
Přitom znamená:
f
li
lü
=
=
=
maximální průhyb v [mm]
rozvory,
Σ li = součet rozvorů v [mm]
přesah rámu v [mm]
Odporový moment ovlivňuje napětí v ohybu, plošný moment setrvačnosti ovlivňuje průhyb a vibrace.
Proto je nutné věnovat pozornost nejen dostatečnému odporovému momentu, ale také dostatečnému plošnému momentu setrvačnosti.
Z nástavby se smí přenášet na podvozek co možná nejméně vibrací.
Provozní podmínky v místě používání jsou rozhodující pro dimenzování. Předpokládáme, že výrobci nástaveb dokážou přinejmenším
odhadnout dimenzování potřebného pomocného nebo montážního rámu.
Od nástavbářů se očekává, že s použitím vhodných opatření eliminují možnost přetížení vozidla. Parametry rámů vozidel MAN,
potřebné pro dimenzování pomocných rámů, je možné získat:
•
•
•
z tabulky „Podélníky rámů“ v kapitole 4 „Úpravy podvozků“;
s použitím naší online služby MANTED ® (www.manted.de)
z výkresů podvozků (rovněž pomocí MANTED ®).
Nástavbáři musí brát v úvahu nezbytné tolerance, obvyklé v automobilovém průmyslu.
To platí např. pro tolerance následujících komponent:
•
•
•
Pneumatiky
Pružiny
Rámy.
Během používání vozidla je třeba počítat s dalšími změnami rozměrů, které musí být brány v úvahu při dimenzování nástavby.
To platí např. pro:
•
•
•
Usazování pružin
Deformace pneumatik
Deformace nástavby
Rám nesmí být před montáží ani během montáže deformován. Vozidlo musí před odstavením na místě montáže několikrát popojet
dopředu a dozadu, aby se zbavilo všech případných napětí z torzních momentů. To platí především pro vozidla s dvojitým
nápravovým agregátem. Při montáži nástavby musí vozidlo stát na rovné montážní ploše. Intervaly údržby nástaveb musí být
pokud možno přizpůsobeny servisním intervalům podvozku, aby se zbytečně nezvyšovaly údržbové náklady.
5.1.1
Přístupnost, volný chod
Kromě plnicího hrdla paliva musí být rovněž zachována přístupnost všech ostatních komponent namontovaných na rámu
(např. rezervní kolo, přihrádka na akumulátory).
Nesmí být negativně ovlivněn volný chod pohyblivých dílů vůči nástavbě. Pokud jde o minimální volný chod, je nutné brát v úvahu:
•
•
•
•
•
•
Maximální odpružení
Dynamické odpružení během jízdy
Odpružení při rozjíždění nebo brzdění
Boční náklon při zatáčení
Fungování protiskluzových řetězů
Vlastnosti nouzového chodu, např. při poškození vzduchové pružiny během jízdy a následném bočním náklonu
(např. 3° boční náklon podle ISO 1726 u návěsových tahačů, viz též kapitola „Spojovací zařízení“)
Výše uvedená kritéria mohou být zčásti splněna současně. Pneumatiky ani protiskluzové řetězy se nesmí dotýkat nástavby.
Jako zbytkový volný prostor (s ohledem na výše uvedená kritéria) doporučujeme nejméně 30 mm.
Hodnoty rozměrů protiskluzových řetězů, uvedené v tabulce 30, slouží pouze pro informaci a liší se podle výrobce a typu řetězů.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
87
Vnější strana kola
Vnitřní strana kola
Rozměry protiskluzových řetězů
f
e
Tabulka 30:
d
Rozměry protiskluzových řetězů ESC-033
c
Obr. 48:
b
a
Pneumatiky - vzdálenost středů
Velikost
17,5°
19,5°
20,0°
22,5°
Zdroj: Rud Kettenfabrik Rieger u. Dietz, D-73428 Aalen
Označení
pneumatik
e [mm]
f [mm]
jedn.
a [mm]
dvoj.
jedn.
b [mm]
dvoj.
jedn.
c [mm]
dvoj.
jedn.
d [mm]
dvoj.
dvoj.
dvoj.
215/75 R 17.5
20
23
36
42
24
28
60
70
42
60
225/75 R 17.5
20
23
36
42
24
28
60
70
42
60
235/75 R 17.5
20
23
36
42
24
28
60
70
42
60
245/75 R 17.5
20
23
36
42
24
28
60
70
42
60
245/75 R 17.5
20
23
36
42
24
28
60
70
42
60
245/70 R 19.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
265/70 R 19.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
285/70 R 19.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
305/70 R 19.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
335/80 R 20
26
26
38
45
32
32
70
80
48
70
365/80 R 20
26
26
38
45
32
32
70
80
48
70
365/85 R 20
26
26
38
45
32
32
70
80
48
70
375/70 R 20
26
26
38
45
32
32
70
80
48
70
10 R 22,5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
11 R 22,5
26
26
45
45
32
32
80
80
48
70
12 R 22,5
26
26
45
45
32
32
80
80
48
70
13 R 22,5
26
26
45
45
32
32
80
80
48
70
255/70 R 22.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
275/70 R 22.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
285/60 R 22.5
26
26
45
45
32
32
80
80
48
70
295/60 R 22.5
26
26
45
45
32
32
80
80
48
70
295/80 R 22.5
26
26
38
45
32
32
70
80
48
70
305/60 R 22.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
305/70 R 22.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
315/60 R 22.5
23
26
38
45
28
32
70
80
48
70
315/70 R 22.5
26
26
38
45
32
32
70
80
48
70
315/80 R 22.5
26
26
38
45
32
32
70
80
48
70
385/65 R 22.5
26
26
38
45
32
32
80
80
48
70
425/65 R 22.5
26
26
38
45
32
32
80
80
48
70
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
88
U zvednutelných náprav je nutné zkontrolovat také volný prostor u zvednuté nápravy. Výška zvednutí musí být větší než zdvih pružin
na hnací nápravě, aby při dynamickém pružení hnací nápravy nedocházelo ke kontaktu zvednuté nápravy s vozovkou.
Funkce zvedání může být omezena z následujících důvodů:
•
•
Poloha spodního okraje nástavby (např. u nízkých nástaveb)
Rozložení zátěže (např. u nakládacích jeřábů na konci rámu)
MAN doporučuje v takových případech nevyužívat možnost zvedání. Tato funkce musí být zablokována, je-li při jízdě bez nákladu
dosaženo ve zvednutém stavu ≥ 80 % přípustného zatížení hnací nápravy nebo není dosaženo minimální zatížení předních
náprav ≥ 25 %.
5.1.2
Snížení nástavby
Pokud jsou vozidla vybavena menšími pneumatikami, může být nástavba za určitých okolností snížena o rozměr „hδ“ podle
následujícího vzorce:
Vzorec 22:
Rozdílový rozměr při snížení nástavby
d1 - d2
hδ =
2
Přitom znamená:
hδ
d1
d2
=
=
=
rozdílový rozměr při snížení v [mm]
vnější průměr větší pneumatiky v [mm]
vnější průměr menší pneumatiky v [mm]
Protože se vzdálenost horního okraje rámu od horního okraje pneumatiky zmenší o rozměr „hδ“, dá se o tento rozměr snížit také
nástavba, pokud tomu nebrání žádné další důvody. Takovým důvodem jsou např. díly, které přečnívají přes horní okraj rámu.
Chcete-li snížit nástavbu ještě víc, musíte zkontrolovat následující vlivy:
•
•
•
•
•
•
Maximální statické odpružení na vytíženém vozidle (= ve stavu znázorněném na výkresu podvozku)
Přídavný dynamický zdvih pružin
Boční náklon při zatáčení (cca 7° bez protiskluzových řetězů)
Výška protiskluzových řetězů
Volný chod dílů, které se při maximálním odpružení mohou dostat nad horní okraj rámu, např. brzdový válec
Volný chod převodovky a řadicího ústrojí
Uvedená kritéria mohou být splněna také současně.
5.1.3
Nástupy a plošiny
Nástupy a plošiny musí vyhovovat platným předpisům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Doporučujeme používat mřížové rošty
nebo oboustranně děrované plechy. Plné plechy nebo plechy jen s jednostranným děrováním nejsou přípustné. Plechové kryty musí
být vybaveny tak, aby odtékající voda nemohla vniknout do ventilátoru převodovky.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
89
5.1.4
Ochrana proti korozi
Kvalita nátěru nástaveb musí obecně odpovídat úrovni kvality podvozku.
Pro zajištění tohoto požadavku musí být u nástaveb, které byly objednány firmou MAN, závazně aplikována norma MAN M3297
„Ochrana proti korozi a nátěrové systémy pro cizí nástavby“. Jestliže si nástavbu objedná zákazník, platí tato norma jako doporučená
a její nedodržení vylučuje jakoukoli odpovědnost firmy MAN za následné škody. Podnikové normy MAN můžete získat v oddělení ESC
(Viz výše jako „Vydavatel“). ([email protected])
Pokyny pro aplikaci normy MAN M3297:
Podvozky MAN jsou natřeny ekologickým krycím lakem 2K na podvozky na vodní bázi při teplotách schnutí cca 80 °C.
Pro zajištění ekvivalentního nátěru se u všech kovových součástí nástavby a pomocného rámu předpokládá:
•
•
•
•
Čistý, resp. vypískovaný (SA 2,5) kovový povrch komponenty
Nátěr základní barvou: základní adhezní nátěr 2K-EP nebo, pokud možno
KTL podle podnikové normy MAN M3078-2 se zinkofosfátovou předběžnou úpravou
Krycí lak: krycí lak 2K podle podnikové normy MAN M3094, nejlépe na vodní bázi.
Místo základního a krycího nátěru je pro spodní část nástavby (např. podélníky, příčníky a uzlové plechy) možné také žárové
pozinkování, tloušťka vrstvy musí být >= 80 μm.
Vůle pro časy a teploty schnutí, resp. vytvrzování je uvedena v příslušných datových listech výrobců laků.
Při vybírání a kombinování různých kovových materiálů (např. hliník a ocel) je nutné brát v úvahu vliv elektrochemické napěťové
řady na výskyt koroze na styčných plochách (izolace).
Rovněž je třeba brát v úvahu slučitelnost materiálů, např. s ohledem na elektrochemickou napěťovou řadu (příčina dotykové koroze).
Po skončení všech prací na podvozku:
•
•
•
Odstraňte třísky z vrtání.
Obruste otřepy hran.
Zakonzervujte dutiny voskem.
Mechanické spojovací prvky (např. šrouby, matice, podložky, čepy), které nejsou zalakovány, musí být optimálním způsobem chráněny
proti korozi. Aby nedocházelo ke korozi působením soli během prostojů ve fázi montáže nástavby, musí být všechny podvozky po
dodání výrobci nástavby zbaveny čistou vodou usazenin soli.
5.2
Pomocný rám
Pomocný rám musí mít stejnou vnější šířku jako rám podvozku a musí sledovat vnější obrysy hlavního rámu. Výjimky vyžadují
předchozí schválení firmou MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“). ([email protected])
Když je zapotřebí pomocný rám, musí být proveden jako souvislý. Nesmí být přerušený nebo vyhnutý do strany
(výjimky, např. u některých sklápěčů, vyžadují předchozí schválení).
Podélník pomocného rámu musí rovně doléhat na horní přírubu podélníků rámu.
Je nutné vyhýbat se bodovým zátěžím. Pomocné rámy musí být pokud možno pružné ve zkrutu. Torzně tuhé profily skříní používejte
jedině tehdy, když neexistuje žádná jiná možnost konstrukce (výjimky platí pro nakládací jeřáby, viz odstavec „Nakládací jeřáb“ v této
kapitole → 5.3.8). Požadavku na pružnost ve zkrutu nejlépe vyhovují ohraněné U-profily, běžně používané v automobilovém průmyslu.
Válcované profily nejsou vhodné.
Je-li pomocný rám na různých místech uzavřený vůči skříni, je nutné se postarat o postupný přechod ze skříně do U-profilu.
Přechod z uzavřeného do otevřeného profilu musí probíhat nejméně na trojnásobné délce, než je výška pomocného rámu (viz obr. 49).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
90
Obr. 49:
Přechod ze skříně do Uvprofilu ESC-043
H
2H
3H
Používání námi doporučených velikostí pomocných rámů nezbavuje nástavbáře povinnosti znovu zkontrolovat vhodnost pomocného
rámu.
V žádném jízdním stavu ani při žádném zatížení nesmí být překročena mez kluzu, nazývaná též mez průtažnosti nebo mez σ0,2.
Je nutné brát v úvahu součinitele bezpečnosti.
Doporučené součinitele bezpečnosti:
•
•
2,5 během jízdy
1,5 při zatížení v klidu
V tabulce 31 jsou uvedeny meze kluzu různých materiálů pomocných rámů.
Tabulka 31:
Meze kluzu materiálů pomocných rámů
Číslo
materiálu
Staré
označení
materiálu
Stará
norma
σ0,2
[N/mm2]
σ0,2
[N/mm2]
Nové
označení
materiálu
Nová
norma
Vhodnost pro rám podvozku, resp.
pomocný rám
1.0037
St37-2
DIN 17100
≥ 235
340-470
S235JR
DIN EN 10025
nevhodný
1.0570
St52-3
DIN 17100
≥ 355
490-630
S355J2G3
DIN EN 10025
dobře vhodný
1.0971
QStE260N
SEW 092
≥ 260
370-490
S260NC
DIN EN 10149-3
pouze u L2000 4x2, ne při bodovém
zatížení
1.0974
QStE340TM
SEW 092
≥ 340
420-540
(S340MC)
1.0978
QStE380TM
SEW 092
≥ 380
450-590
(S380MC)
1.0980
QStE420TM
SEW 092
≥ 420
480-620
S420MC
DIN EN 10149-2
dobře vhodný
1.0984
QStE500TM
SEW 092
≥ 500
550-700
S500MC
DIN EN 10149-2
dobře vhodný
ne při bodovém zatížení
dobře vhodný
Materiály S235JR (St37-2) a S260NC (QStE260N) nejsou vhodné pro pomocné rámy, resp. jsou vhodné jen podmíněně.
Jsou přípustné výhradně při rovnoměrném zatížení. Pro zesílení rámu, resp. u namontovaných agregátů s lokálním působením síly
(např. nákladní plošiny, jeřáby, navijáky) jsou zapotřebí ocelové materiály s mezí kluzu σ 0,2 ≥ 350 N/mm².
Na podélníky rámu nesmí působit ostré hrany. Proto dobře obruste, zaoblete nebo zkoste hrany.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
91
Vozidla konstrukční řady F2000 mohou mít v závislosti na typu, rozvoru a provedení místo podélníků rámu o výšce 330mm podélníky o
výšce 270mm. Při výšce podélníků rámu 270mm je nutné použít souvislý pomocný rám (výjimka: samonosné nástavby bez
pomocného rámu, viz kapitola 5.2.2.4, a výměnné nástavby, viz kapitola 5.3.7 v této kapitole). Tabulky podélníků rámů na začátku
kapitoly 4 „Úpravy podvozků“ přiřazují každému vozidlu odpovídající výšku podélníků. Pomocný rám a podélníky rámu musí dohromady
dosahovat přinejmenším stejného plošného momentu setrvačnosti a odporového momentu jako podélníky vysoké 330mm.
Volba tuhého nebo měkkého spojení závisí na příslušné situaci nástavby. Nástavba bez pomocného rámu se dá použít, pokud jsou
dodrženy pokyny v kapitole 5.2.2.4 „Samonosné nástavby bez pomocného rámu“ a je zaručeno, že konstrukce nástavby vydrží
nadměrné zatížení.
Konstrukce pomocného rámu nesmí žádným způsobem omezovat volný pohyb žádného z pohyblivých dílů.
5.2.1
Provedení pomocného rámu
Následující vozidla vyžadují souvislý pomocný rám:
•
•
L2000: všechna typová čísla
M2000L, M2000M: typová čísla podle tabulky 32.
Tabulka 32:
Typy, pro které je zapotřebí souvislý pomocný rám
Tonáž
Typ
Tonáž
L2000
8/9t
L20
Tonáž
12t
Typ
M2000M
L70
14t
M31
L21
L71
M32
L22
L72
M33
L23
L73
M34
L33
10t
Typ
M2000L
14t
L74
L34
L75
L24
L76
L25
L77
L26
L79
L27
L35
L36
L80
15/20t
L81
L82
L83
L84
L86
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
92
Podélník pomocného rámu musí mít plošný moment setrvačnosti ≥ 100 cm4.
Mezi profily, které odpovídají tomuto plošnému momentu setrvačnosti, patří např.:
•
•
•
•
•
•
U 90/50/6
U 95/50/5
U 100/50/5
U 100/55/4
U 100/60/4
U 110/50/4.
Minimální kvalita S355J2G3 (= St52-3) nebo jiný ocelový materiál s mezí kluzu σ 0,2 ≥ 350 N/mm².
Materiály s nižší mezí kluzu jsou přípustné výhradně při rovnoměrném zatížení.
Umístěte příčníky pomocného rámu pokud možno nad příčníky rámu.
Při montáži pomocného rámu se nesmí uvolnit spojení hlavního rámu.
Obr. 50:
Provedení pomocného rámu ESC-096
Montážní otvory
Detail A
Detail B
Na každé straně je třebaponechat
prostřední šroubpro
přidržování rámu
A
B
Je-li pomocný rám kratší než
hlavní rám, zaoblete ho
zde R = 0,5 • tloušťka
pomocného rámu
Vybrání Ø 40
Všechny otvory pro spojenípomocného
rámu, rámu a příčníkůmusí být vyvrtány
na Ø 14,5 a přimontáži vystruženy
na Ø 16 + 0,3
Namontujte příčníkyv
místech zlomů
Vyvarujte se příčnýchsvarů v místech zlomů
Podélník pomocného rámu musí dosahovat co možná nejvíc dopředu, nejméně však nad zadní úchyt předních pružin (viz obr. 51).
Při vzduchovém pérování 1. nápravy doporučujeme vzdálenost „a“ mezi středem kol 1. nápravy a pomocným rámem ≤ 600mm.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
93
Obr. 51:
Vzdálenost pomocného rámu od středu 1. nápravy ESC-097
a
Pomocný rám až nadzadní úchyt
předních pružin
Aby bylo možné dodržet požadované rozměry, musí pomocný rám sledovat obrys rámu.
Vepředu smí být zkosený nebo vybraný (příklady viz obr. 52 až 55).
Obr. 54:
Pomocný rám - přizpůsobení rozepřením ESC-098
t
r=2
t
30°
h
t
0,6..0,7h
Obr. 53: Vybrání pomocného rámu vepředu ESC-031
≤ 30°
Zkosení pomocného rámu vepředu ESC-030
0,2...0.3h
h
Obr. 52:
Obr. 55:
Pomocný rám - přizpůsobení zkosením ESC-099
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
94
5.2.2
Upevnění pomocného rámu a nástavby
Pomocný rám a rám vozidla se spojují měkkým nebo tuhým způsobem. V závislosti na situaci nástavby jsou oba typy spojení možné,
resp. nutné současně (pak hovoříme o částečně tuhém spojení, u něhož se udává délka a rozsah tuhého spojení).
Použití závisí na pevnosti. Tuhá spojení se používají tehdy, když měkké spojení již nepostačuje.
Pouze u tuhých spojení se dá použít „Steinerova věta“ na rám a pomocný rám společně.
S jejím použitím je možné určit plošný moment setrvačnosti celého spojení rámu a pomocného rámu.
Upevňovací úhelníky, montované firmou MAN nebo volně dodávané, jsou určeny pouze pro montáž nákladních koreb a skříňových
nástaveb. Vhodnost pro jiné montáže a nástavby sice není vyloučena, ale je nutné zkontrolovat, zda je při montáži pracovních zařízení
a strojů, zvedacích mechanismů, cisternových nástaveb atd. zaručena dostatečná pevnost.
Za přenos síly z nástavby do pomocného rámu, obzvláště pak upevnění nástavby vůči rámu, a za příslušné spoje s hlavním rámem
odpovídá výrobce nástavby.
Dřevěné a elastické příložky mezi rámem a pomocným rámem nebo rámem a nástavbou nejsou přípustné (viz obr. 56).
Výjimky jsou možné jedině po dohodě (Oddělení ESC, Viz výše jako „Vydavatel“). ([email protected]).
Obr. 56:
Elastické příložky ESC-026
Elastické příložky,např. z gumy
apod.,nejsou přípustné
5.2.2.1 Šroubové a nýtové spojení
Přípustné jsou šroubové spoje třídy pevnosti minimálně 10.9 s mechanickým jištěním proti povolování. MAN doporučuje žebrované
šrouby a matice. Materiál matic musí odpovídat materiálu šroubů. Je nutné dodržovat utahovací moment podle údajů výrobce šroubů.
Rovněž je možné používat vysoce pevné nýty (např. Huck® -BOM nebo svorníky s uzavíracími kroužky), které se zpracovávají podle
pokynů výrobce. Nýtové spojení musí z hlediska provedení a pevnosti přinejmenším odpovídat šroubovému spojení.
Přípustné, ale nevyzkoušené firmou MAN, jsou také přírubové šrouby. MAN upozorňuje, že přírubové šrouby kladou mimořádné nároky
na přesnost montáže, protože nemají skutečné jištění proti povolování. To platí obzvláště u malých svěrných délek.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
95
Obr. 57:
Nýtové spojení u otevřených a uzavřených profilů ESC-157
5.2.2.2 Měkké spojení
Měkká spojení jsou silová. Relativní pohyb mezi rámem a pomocným rámem je podmíněně možný.
Všechny nástavby nebo pomocné rámy, které jsou sešroubovány s rámem vozidla pomocí upevňovacích úhelníků, jsou měkká spojení.
Také jsou-li použity posuvné plechy, musí být tyto spojovací prvky nejprve považovány za měkké.
Teprve když to prokáže výpočet, může být tento typ spojení uznán za tuhý.
U měkkého spojení se nejdřív používají upevňovací body připravené na podvozku. Pokud jich není dost nebo nejsou z konstrukčních
důvodů použitelné, je nutno zajistit přídavné upevnění na vhodných místech. Při vrtání případně potřebných otvorů v rámu musíte
dodržovat také pokyny v kapitole 4 „Úpravy podvozků“, „Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu“.
Počet upevňovacích bodů musí být zvolen tak, aby průměrná vzdálenost mezi nimi nepřekročila 1200mm (viz obr. 58).
Obr. 58:
Vzdálenost upevňovacích bodů pomocného rámu a nástavby ESC-100
1200
Jsou-li upevňovací úhelníky MAN dodány zvlášť nebo společně s vozidlem, nezbavuje to nástavbáře povinnosti zkontrolovat,
zda je počet a uspořádání existujících otvorů v rámu vyhovující, resp. dostačující pro danou nástavbu.
Upevňovací úhelníky na vozidlech MAN jsou opatřeny podélnými otvory, které jsou uspořádané v podélném směru vozidla (viz obr. 59).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
96
Tyto otvory vyrovnávají tolerance a u měkkých spojení umožňují nezbytný podélný pohyb mezi rámem a pomocným rámem, resp. mezi
rámem a nástavbou.
Pro vyrovnání šířkových tolerancí mohou být upevňovací úhelníky pomocného rámu rovněž opatřeny podélnými otvory, které ovšem
musí být uspořádány kolmo k podélnému směru vozidla (viz obr. 59).
Obr. 59:
Upevňovací úhelníky s podélnými otvory ESC-038
Upevňovací úhelník na rámu
Upevňovací úhelník na pomocném rámu
Rozdílná vzdálenost (vzduchová mezera) mezi upevňovacími úhelníky rámu a pomocného rámu se vyrovnává vložením příložek
odpovídající tloušťky (viz obr. 60). Příložky musí být ocelové, kvalita S235JR (= St37-2) je postačující.
Vyhýbejte se používání více než čtyř příložek na jednom upevňovacím místě.
Obr. 60:
Příložky mezi upevňovacími úhelníky ESC-028
Vyrovnejte rozdílnouvzdálenost max.
čtyřmi příložkami,vzduchová mezeramax. 1mm je přípustná
Pokud hrozí nebezpečí, že se upevňovací šrouby uvolní, musíte použít šrouby o délce cca 100 až 120mm.
Tím zmenšíte riziko povolování, protože takto dlouhé šrouby mají vyšší elastickou roztažnost (absolutní hodnotu).
U dlouhých šroubů se společně s normálními upevňovacími úhelníky přidávají také rozpěrná pouzdra (viz obr. 62).
Upevnění podle obr. 63 se doporučuje u tuhých nástaveb. Při extrémním zkrutu rámu umožňuje tento typ upevnění omezené
a kontrolované nadzvedávání nástavby.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
97
Jako velikosti šroubů se doporučují:
•
•
Pro L2000: M12 x 1,5
Pro všechna ostatní vozidla: M14 x 1,5 nebo M16 x 1,5
Informace o šroubových spojích naleznete také v kapitole 4 „Úpravy podvozků“, kapitola „Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu“.
Materiál matic musí odpovídat materiálu šroubů. Matice musí být zajištěné. Samosvorné matice se smí používat jen jednou.
Obr. 61:
Upevňovací úhelníky pro dlouhé šrouby ESC-018
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
98
Obr. 62:
Rozpěrná pouzdra u dlouhých šroubů ESC-035
U dlouhých šroubůpoužívejterozpěrná
pouzdra
Obr. 63:
Dlouhé šrouby a talířové pružiny ESC-101
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
99
Obr. 64:
Upevnění pomocného rámu pomocí lamel ESC-010
Obr. 65:
Upevnění Briden ESC-123
Šířková (Bride) třída pevnosti ≥ 8.8
Mezivložka neelastická
připevněný pouze u stěny rámu
Úhelník nebo U-můstek
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
100
Obr. 66:
Dvojité upevnění ESC-027
Příčník pomocného
rámu
Dvojité upevnění
Obr. 67:
Upevnění pomocného rámu s děrovým svarem ESC-025
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
101
5.2.2.3 Tuhé spojení
U tuhých spojení již není možný relativní pohyb mezi rámem a pomocným rámem. Pomocný rám tedy následuje všechny pohyby rámu.
Tuhá spojení se používají v případech, kdy měkká spojení nepostačují nebo by pomocný rám při měkkém spojení získal neúnosně
velké rozměry příčného řezu. Je-li tuhé spojení nezávadné, jsou profily rámu a pomocného rámu v oblasti tuhého spojení považovány
při výpočtu za jediný profil.
Upevňovací úhelníky dodávané od výrobce nejsou tuhé. Totéž platí i pro ostatní spoje, které přenášejí sílu nebo tření.
Tuhé jsou pouze tvarové spojovací prostředky, mezi ně patří nýty nebo šrouby. Šrouby ale jen tehdy, pokud je dodržena
vůle otvorů ≤ 0,2mm. V každém případě jsou předepsány šrouby s plným dříkem v kvalitě minimálně 10.9.
Přípustné šroubové spoje najdete také v kapitole 4 „Úpravy podvozků“, „Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu“.
Stěny otvorů se nesmí dotýkat chodů závitů šroubů, viz obr. 68. Kvůli malé potřebné svěrné délce mohou být používána rozpěrná
pouzdra jako na obr. 68 až 70.
Obr. 68:
Dotyk závitu šroubu se stěnou otvoru ESC-029
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
102
Obr. 69:
Montáž posuvného plechu
Obr. 70:
Montáž posuvného plechu, dlouhý posuvný plech ESC-019 ESC-037
Pomocný rám
Posuvný plech
navařit max. 45° do
poloměru posuvného
plechu
Závit nesmí přijít do
styku se stěnou otvoru
posuvného plechu a
rámu
Distanční pouzdro
Rám
Jsou-li pro tuhé spojení použity existující otvory v rámu a průměr existujícího otvoru nevyhovuje průměru šroubu, protože není splněna
požadovaná tolerance ≤ 0,2mm, pak je předepsán nejbližší větší normální průměr závitu.
Příklad:
Pokud je k dispozici otvor ø 15 je nutné vyvrtat tento otvor na ø 16 +0,2 a použít šroub se závitem o velikosti M16 x 1,5.
Posuvné plechy mohou na každé straně rámu sestávat z jednoho kusu, ale je třeba dávat přednost jednotlivým posuvným plechům.
Tloušťka posuvných plechů musí odpovídat tloušťce příček rámu, přípustná tolerance je +1mm. Aby byl rám co možná nejméně
ovlivňován ve své torzní pružnosti, musí být posuvné plechy namontovány pouze tam, kde je to nezbytně nutné.
Začátek, konec a potřebná délka tuhého spojení se dají početně určit. Na základě tohoto výpočtu pak musí být dimenzováno upevnění.
Pro ostatní upevňovací body mimo definovanou tuhou oblast je možné zvolit jiné vhodné upevnění
(viz odstavec 5.2.2.2 „Měkké spojení“).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
103
5.2.2.4 Samonosné nástavby bez pomocného rámu
Pomocný rám není zapotřebí, když je zaručen:
•
•
Dostatečný odporový moment (ovlivňuje napětí v ohybu)
Dostatečný plošný moment setrvačnosti (ovlivňuje průhyb)
Pokud je nástavba samonosná a neexistují žádné bodové zátěže ani zatížení zádi (např. nákladní plošina, tažné zařízení přívěsu
apod.), je za určitých okolností možné nepoužít pomocný rám, jestliže vzdálenosti příčníků nástavby nejsou větší než 600mm
(viz obr. 71). Překročení rozměru 600mm je přípustné pouze v oblasti zadních náprav.
Obr. 71:
Vzdálenost příčníků bez použití pomocného rámu ESC-001
00
≤6
Také u konstrukce bez pomocného rámu musí být zaručena přístupnost plnicího hrdla paliva a příp. AdBlue ® stejně jako všech
ostatních komponent namontovaných na rámu (např. rezervní kolo, přihrádka na akumulátory).
Náklady na rámu musí mít minimální délku určenou podle „Hertzova plošného tlaku“.
Přitom se vychází z „přímkového dotyku dvou válců“ a ne z „přímkového dotyku válce a roviny“.
Obr. 72 nadsazeně znázorňuje deformaci dvou U-profilů ležících na sobě.
Příklad výpočtu můžete nalézt v kapitole 9 „Výpočty“.
Obr. 72:
Deformace dvou U-profilů ESC-120
Pomocný rám
Přímkový dotyk
Přehnané znázornění přímkového
dotyku dvou U-profilů
Rám
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
104
Dostatečné hodnoty pevnosti ještě neposkytují záruku bezchybného fungování (např. odlišné vlastnosti roztahování u nástaveb z
hliníkových slitin).
U nástaveb bez pomocného rámu nelze vyloučit problémy s vibracemi. MAN neposkytuje žádné informace o vibracích vozidel s
nástavbami bez pomocného rámu, protože takové vibrace závisejí na nástavbě a jejím připevnění k vozidlu.
Jestliže dojde k nepřípustným vibracím, je nutné odstranit jejich příčinu, což může nakonec přece jen vyžadovat dodatečnou montáž
pomocného rámu.
5.3
Speciální nástavby
5.3.1
Kontrola nástavby
MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ [email protected]) může v rámci kontroly nástavby u speciálních nástaveb provést
početní kontroly pevnosti a tuhosti, pokud má k dispozici všechny potřebné údaje.
Pro výpočty je zapotřebí kontrolovatelná dokumentace nástavby ve dvojím vyhotovení.
Tato dokumentace musí kromě výkresu nástavby obsahovat následující údaje:
•
•
•
•
5.3.2
Zátěže a jejich působiště:
Síly
Rozměry
Výpočty zatížení náprav
Podmínky používání:
Silnice
Terén apod.
Přepravovaný materiál
Pomocný rám:
Materiál a hodnoty příčného průřezu
Rozměry
Typ profilu
Kvalita
Uspořádání příčníků v pomocném rámu
Zvláštnosti provedení pomocného rámu
Změny příčného průřezu
Přídavná vyztužení
Záhyby apod.
Spojovací prostředky:
Umístění
Typ
Velikost
Počet.
Nástavba točnice
Nástavba točnice, srovnatelná se sedlovou spojkou, vyžaduje vždy pomocný rám.
Přitom je nutné dávat pozor obzvláště na nezávadné spojení pomocného rámu s rámem vozidla.
Umístění bodu otáčení pro nástavbu točnice za teoretickým středem zadní nápravy musí být zkontrolováno s ohledem na rozložení
zatížení náprav a jízdní chování. Informace sděluje oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])
Publikace:
•
•
Směrnice pro kontrolu vozidel pro přepravu dříví podle §43 StVZO
Oborové směrnice pro vozidla pro přepravu dříví (ZH 1/588)
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
105
5.3.3
Nástavba cisterny a kontejneru
5.3.3.1 Všeobecné informace
V závislosti na přepravovaném materiálu musí být vozidla vybavena kompetentními místy v souladu s národními normami, směrnicemi
a předpisy. V Německu poskytují informace o přepravě nebezpečných materiálů (podle GGVS) pracovníci technické služby (DEKRA,
TÜV).
5.3.3.2 Upevnění nástavby, uložení
Nástavby cisteren a kontejnerů vyžadují souvislý pomocný rám, mez kluzu σ 0,2 ≥ 350 N/mm² (např. S355J2G3 = St52-3,
viz též tabulka 31: Meze kluzu materiálů pomocných rámů). Podmínky pro schválené výjimky jsou popsány v následující kapitole
„Nástavby cisterny a kontejneru bez pomocného rámu“.
Spojení mezi nástavbou a podvozkem musí být v přední části vytvořeno tak, aby nadměrně neomezovalo torzní pružnost rámu.
Toho lze dosáhnout s předním uložením s co možná největší torzní pružností, např. pomocí
•
•
Obr. 73:
výkyvného uložení (obr. 73); nebo
elastického uložení (obr. 74).
Přední ložisko jako výkyvné uložení ESC-103
Obr. 74:
Přední ložisko jako elastické uložení ESC-104
Přední místo uložení musí dosahovat co možná nejblíž ke středu přední nápravy (viz obr. 75). V oblasti teoretického středu zadní
nápravy musí být namontována zadní, příčně tuhá opěra nástavby. Na tomto místě je také nutno dbát na dostatečně dimenzované
velkoplošné spojení rámu. Vzdálenost teoretického středu zadní nápravy od středu opěry musí být < 1000mm (viz obr. 75).
Informace o teoretickém středu zadní nápravy naleznete v kapitole „Všeobecné informace“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
106
Obr. 75:
Uspořádání uložení cisterny a kontejneru ESC-004
Střed podpěry podle možností stejný jako teoretický střed zadní nápravy,
ale ne dále než 1.000mm
lt
500
1400
1200
1000
Vytvořit spojení tak, aby byla co nejméně omezena
torze rámu
M2000L, M2000M a F2000
L2000
Po montáži nástavby je nezbytně nutné zkontrolovat, jestli se neprojeví vibrace nebo jiné nepříznivé jízdní vlastnosti.
Vibrace se dají ovlivnit správným dimenzováním pomocného rámu nebo správným uspořádáním uložení cisterny.
5.3.3.3 Nástavby cisterny a kontejneru bez pomocného rámu
Při dodržení zde popsaných podmínek jsou nástavby cisterny a kontejneru bez pomocného rámu schváleny u dvo- a trojnásobného
uložení cisterny na každé straně rámu.
Všechny opěry musí být uspořádány v uvedeném rozsahu vzdáleností. Je-li přípustný rozsah překročen, může dojít k nepřípustně
velkému průhybu rámu a je zapotřebí souvislý pomocný rám (viz výše).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
107
Tabulka 33:
Podvozky bez pomocného rámu u nástaveb cisteren při dvojnásobném a trojnásobném uložení
Konstrukční řada
Typ*
Uspořádání kol
Pérování
Rozvory [mm]
M2000L
L74
4x2/2
List-list
3.575 … 4.250
L76
List-vzduch
„
L79
Plně vzduchové
„
L81
List-list
„
M2000M
F2000
L84
List-vzduch
„
L86
Plně vzduchové
„
L87
List-list
„
L88
List-vzduch
„
L89
Plně vzduchové
„
List-list
„
M39
List-vzduch
„
M40
Plně vzduchové
„
List-list
3.800 … 4.500
T32
List-vzduch
„
T33
Plně vzduchové
„
M38
4x2/2
T31
4x2/2
T36
6x2/2
List-vzduch
4.100 … 4.600 … 1.350
T37
6x2-4
Plně vzduchové
„
* Typové přiřazení naleznete v kapitole „Všeobecné informace“
Obr. 76:
Uspořádání uložení cisterny a kontejneru ESC-311
Dvojnásobné uložení
≤1200
≥800
Trojnásobné uložení
≤1000
≥1200
≤1200
≥500
±500
≥1000
≤1000
≥500
4x2/2
teoret. HA-střed
≤1200
6x2-4
6x2/2
≥1100
≤1000
teoret. HA-střed
≤1200
≥700
teoret. HA-střed
≥700
±500
≥1400
≤1000
≥700
teoret. HA-střed
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
108
5.3.4
Sklápěč
Nástavby sklápěčů vyžadují podvozek zkonstruovaný pro tento účel použití. MAN má vhodné podvozky ve svém prodejním programu. Tyto podvozky jsou označeny písmenem „K“ v typovém označení, např. 19.364 FLK. U podvozků sklápěčů od výrobce nejsou
zapotřebí žádná další opatření, pokud je zajištěno dodržení následujících parametrů:
•
•
•
•
•
•
Přípustná celková hmotnost
Přípustná zatížení náprav
Standardní délka sklápěcí korby
Standardní přesah rámu
Standardní přesah vozidla
Maximální úhel sklopení 50° dozadu nebo do strany
Je-li namontována sklápěcí korba na normálním podvozku, musí být tento podvozek vybaven komponentami srovnatelného sklápěče
MAN. Např. listové pružiny návěsových tahačů nejsou pro sklápěče vhodné. Stabilizátor na zadní nápravě je nezbytně nutný v případě,
že je překročena standardní délka sklápěcí korby srovnatelných podvozků MAN.
Všechny nástavby sklápěčů vyžadují souvislý pomocný rám z oceli s minimální mezí kluzu σ 0,2 ≥ 350 N/mm2 (např. S355J2G3 =
St52-3, technické údaje ocelových materiálů v automobilovém průmyslu jsou uvedeny v tabulce 31: „Meze kluzu materiálů pomocných
rámů“ v této kapitole).
U vozidel se vzduchovým pérováním je z důvodů lepší stability nutné dávat pozor, aby vzduchové pérování bylo během sklápění
ve stavu spuštěném dolů (5-10mm nad dorazem). Od výrobce se dá objednat automatické spouštění, které se zapíná již při zapnutí
pomocného pohonu. Regulace pomocí dálkového ovládání ECAS pak nadále umožňuje nastavovat výšku vozidla.
POZOR: Vozidla konstrukční řady L2000 se vzduchovým pérováním nejsou schválena pro nástavby sklápěčů
(přiřazení typů najdete v kapitole „Všeobecné informace“).
Odpovědnost za spojení hlavního a pomocného rámu nese výrobce nástavby. Lisy a ložiska sklápěčů musí být integrovány v
pomocném rámu, protože rám vozidla není vhodný pro bodové zátěže. Při dimenzování pomocného rámu je třeba brát v úvahu bodová
zatížení vznikající během sklápění v prostoru lisu sklápěče.
Je nutné dodržovat následující základní pokyny:
•
•
Úhel sklápění dozadu a do strany ≤ 50°.
Těžiště sklápěcí korby s užitečným zatížením se smí při sklápění dozadu posunout nejdál do středu poslední nápravy,
aby byla zaručena stabilita vozidla.
Zadní ložiska sklápěče musí být umístěna co možná nejblíž k teoretickému středu zadní nápravy.
Výška těžiště sklápěcí korby s užitečným zatížením (množství vody) nesmí během sklápění překročit rozměr „a“
(viz tabulka 34 a obr. 77).
Zadní ložiska sklápěče nesmí překročit vzdálenost „b“ (viz tabulka 34 a obr. 77) od středu ložisek sklápěče k teoretickému
středu zadní nápravy (informace o teoretickém středu zadní nápravy naleznete v kapitole „Všeobecné informace“).
•
•
Tabulka 34:
Sklápěč: maximální výška těžiště a vzdálenost sklápěče
Vozidlo (definice typu viz sešit „Všeobecné informace“)
L2000
Rozměr „a“ [mm]
Rozměr „b“ [mm]
≤ 1.600
≤ 1.000
Dvounápravové M2000L, M2000M, F2000, E2000
≤ 1.800
≤ 1.100
Třínápravové F2000, E2000, 6x2, 6x4, 6x6
≤ 2.000
≤ 1.250
Čtyřnápravové F2000, E2000, 8x4, 8x6, 8x8
≤ 2.000
≤ 1.250
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
109
Obr. 77:
Maximální výška těžiště a střed ložisek sklápěč ESC-105
Těžiště sklápěcí korby se smí dostat nejdál do středu
poslední nápravy, aby byla zaručena dostatečná
stabilita sklápěče.
≤5
a
0o
S
b
V důsledku uvedených podmínek je u trojstranných a zadních sklápěčů omezena délka korby.
Dvoustranné sklápěče mohou být co do délky dimenzovány téměř stejně jako nákladní korby, pokud je zaručena stabilita vozidla.
Pokud je to nutné z důvodů provozní bezpečnosti, vyhrazuje si MAN další opatření, např. použití hydraulických opěrných noh pro
zvýšení stability nebo posunutí určitých agregátů. To ovšem předpokládá, aby výrobce nástavby znal nutnost takových opatření a
provedl je, protože jejich účinnost závisí podstatnou měrou na dimenzování výrobku.
Kvůli lepší stabilitě a provozní bezpečnosti musí být u zadních sklápěčů pro stabilizaci sklápěcí korby namontována za určitých
okolností vzpěra podle obr. 78, resp. opěrných noh na konci rámu.
Publikace:
Pro sklápěcí korby §22 a §23 UVV „Vozidla“ (VBG12).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
110
Obr. 78:
5.3.5
Zadní sklápěč se vzpěrou a opěrnou nohou ESC-106
Vysokozdvižný sklápěč, nosič odstavných kontejnerů
Protože v tomto sektoru nástaveb nemůže pomocný rám z konstrukčních důvodů často sledovat obrys hlavního rámu, je třeba používat
speciální spojovací prostředky k hlavnímu rámu. Dostatečné dimenzování a vhodná montáž těchto upevňovacích prvků patří mezi
povinnosti výrobce nástavby. Osvědčené upevňovací prostředky, včetně jejich provedení a montáže, jsou uvedeny v návodech k
montáži nástaveb od výrobců. Sériové úhelníky koreb MAN se k montáži těchto nástaveb nehodí.
Kvůli malé výšce nosného roštu je nutné obzvlášť pečlivě zkontrolovat volný chod všech pohyblivých dílů na podvozku
(např. brzdový válec, řazení převodů, součásti vedení náprav atd.) a na nástavbě (např. hydraulický válec, potrubí, sklopný rám atd.).
V případě potřeby je nutné použít vložený rám, omezení zdvihu pružin, omezení kývavého pohybu na dvojité nápravě nebo podobné
opatření.
Pro vozidla se vzduchovým pérováním platí při nakládání, vykládání nebo sklápění analogicky stejné postupy jako u sklápěcích vozidel
(spuštění dolů 5-10mm nad doraz, viz kapitola 5.3.4). Je možné objednat si od výrobce automatické spouštění při zapnutí pomocného
pohonu. Regulace pomocí dálkového ovládání ECAS pak nadále umožňuje nastavovat výšku vozidla (např. pro nasunutí kontejneru na
přívěs).
Opěrné nohy na konci vozidla při nakládání a vykládání jsou nutné, když:
•
•
•
Zatížení zadní nápravy překračuje dvojnásobek technicky přípustné hodnoty.
Přitom je třeba brát v úvahu také nosnost pneumatik a ráfků.
Přední náprava ztrácí kontakt s podkladem. Nadzvednutí přední nápravy není z bezpečnostních důvodů v žádném případě
přípustné!
Není zaručena stabilita vozidla. To může být důsledkem velké výšky těžiště, nepřípustného bočního náklonu při
jednostranném odpružení, jednostranného zaboření na měkkém terénu atd.
Podepření zadní části zablokováním pružin vozidla je přípustné jedině tehdy, když existuje povolení k montáži a přenosu síly od firmy
MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“) ([email protected]) (podrobné informace o kontrolách nástaveb naleznete v
kapitole „Všeobecné informace“, „Schválení“ a „Předložení podkladů“).
Výrobce nástavby musí mít k dispozici potřebné doklady o stabilitě vozidla.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
111
5.3.6
Nástavby korby a skříňové nástavby
Pro rovnoměrné rozložení zatížení je zpravidla zapotřebí pomocný rám. Vozidla podle tabulky 32 (viz oddíl „Provedení pomocného
rámu“ výše v této kapitole) vyžadují souvislý pomocný rám.
Výjimky z tohoto pravidla závisejí na následujících faktorech:
•
•
Délka podpěry (např. nástavba cisterny viz kapitola „Nástavby cisterny a kontejneru bez pomocného rámu“)
Vzdálenost příčníků (viz kapitola „Samonosné nástavby bez pomocného rámu“)
U nástaveb bez pomocného rámu nesmí docházet k bodovým zatížením ani k zatížení zadní části vozidla (např. nákladní plošina).
Uzavřené nástavby, např. skříňové, jsou oproti rámu podvozku tuhé ve zkrutu. Aby nástavba nebránila požadovanému zkrutu rámu
(např. při zatáčení), musí být upevnění nástavby na jejím předním konci měkké a vzadu tuhé. Tento princip platí především v případě,
že se má vozidlo pohybovat v terénu. Proto doporučujeme přední upevnění nástavby s použitím talířových pružin
(příklad viz obr. 63 v této kapitole) a trojbodovým nebo kosočtvercovým uložením (princip uložení je znázorněn na obr. 79).
Obr. 79:
Možnost montáže nástaveb tuhých ve zkrutu na podvozku měkkém ve zkrutu s trojbodovým nebo kosočtvercovým
uložením ESC-158
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
112
5.3.7
Výměnný kontejner
5.3.7.1 Nosná kostra výměnného kontejneru od výrobce
V programu vozidel MAN jsou vozidla s plně vzduchovým pérováním, která mohou být dodána od výrobce s nosnou kostrou
pro výměnný kontejner. Rozměry připojení a středicí zařízení odpovídají EN 284.
Kontejnery a výměnné korby, které vyhovují požadavkům EN 284, mohou být bez dalších opatření použity na výše uvedených
vozidlech. Neomezené použití sériových upevňovacích prvků však není možné, mají-li být použity jiné nástavby.
Posunutí styčných ploch nebo změny jiných rozměrů jsou přípustné jedině tehdy, když to schválí MAN, oddělení ESC
(Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected]).
Neodstraňujte prostřední dosedací plochy, naopak je bezpodmínečně využijte! Nástavba musí doléhat po celé své délce.
Pokud to z konstrukčních důvodů není možné, je třeba použít dostatečně dimenzovaný pomocný rám.
Upevňovací prvky výměnných kontejnerů nejsou vhodné pro pohlcování sil, které vznikají působením pracovních strojů a bodových
zatížení. Je tedy nutné používat pro nástavbu míchaček betonové směsi, sklápěčů, sedlových pomocných rámů se sedlovou spojkou
atd. jiné upevňovací prvky. Výrobce nástavby musí prokázat jejich vhodnost pro tento účel.
5.3.7.2 Jiná výměnná zařízení
Výměnné kontejnery musí doléhat po celé délce na horní stranu rámu.
Pomocný rám se nemusí používat, jsou-li splněny požadavky podle kapitoly „Samonosné nástavby bez pomocného rámu“.
Podélníky rámu však musí být chráněny před opotřebením, k němuž může docházet např. následkem vyměňování kontejneru.
Ochranného účinku lze dosáhnout montáží třecího profilu. Možnost použití L-profilu je znázorněna na obr. 80.
Třecí profil může převzít funkci pomocného rámu pouze v případě, že je početně prokázána jeho vhodnost.
Používání materiálů s mezí kluzu σ0,2 ≥ 350 N/mm², např. S235JR (= St37-2) je možné pro třecí profily, ale ne pro pomocné rámy.
Obr. 80:
Třecí profil u výměnného kontejneru ESC-121
Profil proti otěru
Rám
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
113
5.3.8
Nakládací jeřáb
Vlastní hmotnost a celkový moment nakládacího jeřábu musí být přizpůsobeny použitému podvozku. Základem výpočtu je maximální
celkový moment a ne zdvihový moment. Celkový moment vyplývá z vlastní hmotnosti a zvedací síly nakládacího jeřábu při vysunutém
ramenu jeřábu. Celkový moment nakládacího jeřábu MKr se vypočítává podle následujícího vzorce:
Obr. 81:
Momenty na nakládacím jeřábu ESC-040
a
GKr
GH
b
Vzorec 23:
Celkový moment nakládacího jeřábu
g • s • (GKr • a + GH • b)
MKr =
1000
Přitom znamená:
a
b
=
=
GH
GKr
MKr
s
g
=
=
=
=
=
vzdálenost těžiště jeřábu od středu sloupu jeřábu v [m], rameno jeřábu vysunuté a vyjeté do maximální délky
vzdálenost maximální zvedané zátěže od středu sloupu jeřábu v [m], rameno jeřábu vysunuté a vyjeté do
maximální délky
zvedaná zátěž nakládacího jeřábu v [kg]
hmotnost nakládacího jeřábu v [kg]
celkový moment v [kNm]
rázový činitel podle údajů výrobce jeřábu (v závislosti na řízení jeřábu), vždy ≥ 1
tíhové zrychlení 9,81 [m/s²]
Počet opěrných noh (dvě nebo čtyři), jejich poloha a vzdálenosti musí být určeny výrobcem jeřábu na základě výpočtu stability a
zatížení vozidla. MAN může z technických důvodů vyžadovat čtyři opěrné nohy. Během provozu jeřábu musí být opěrné nohy vždy
vysunuté až na zem. Musí se používat při nakládání i vykládání. Hydraulické vyrovnání mezi opěrami musí být zablokované. Výrobce
jeřábu musí z důvodů stability stanovit také případně potřebné protizávaží.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
114
U vozidel se vzduchovým pérováním je třeba dávat pozor, aby opěrné nohy nezvedly vozidlo nad jízdní úroveň. Před vysunutím
opěrných noh musí být vozidlo ve stavu spuštěném dolů (5-10mm nad dorazem). Od výrobce se dá objednat automatické spouštění,
které se zapíná již při zapnutí pomocného pohonu.
Se stabilitou souvisí mimo jiné tuhost celého rámu ve zkrutu. Přitom je nutné mít na paměti, že vysoká tuhost rámu ve zkrutu nutně
snižuje jízdní komfort a omezuje možnosti využití vozidla v terénu. Nástavbář nebo výrobce jeřábu se musí postarat o dostatečné
upevnění jeřábu a pomocného rámu. Musí být bezpečně pohlcovány provozní síly včetně jejich bezpečnostních faktorů.
Úhelníky koreb dodávané od výrobce k tomu nejsou vhodné.
Je nutné zabránit nepřípustně vysokému zatížení náprav. Maximální přípustné zatížení náprav nesmí při provozu jeřábu překročit
dvojnásobek technicky přípustné hodnoty. Rovněž je třeba brát v úvahu rázové činitele udávané výrobcem jeřábu
(viz vzorec 23 „Celkový moment nakládacího jeřábu“)! Během jízdního provozu nesmí být překročena přípustná zatížení náprav.
Je nezbytně nutné provést výpočet zatížení náprav s ohledem na konkrétní zakázku. Příklad výpočtu zatížení náprav naleznete v
kapitole 9 „Výpočty“. V závislosti na podvozku a speciální výbavě je po dohodě s oddělením ESC eventuálně možné zvýšit technicky přípustné hodnoty (Viz výše jako „Vydavatel“) ([email protected]) (informace o zvýšení zatížení náprav najdete v kapitole
„Všeobecné informace“, „Zvýšení přípustného zatížení náprav“).
Asymetrická montáž jeřábu není přípustná, pokud by vedla k nerovnoměrnému zatížení kol (přípustný rozdíl zatížení kol ≤ 4 %,
viz kapitola „Všeobecné informace“, „Jednostranné naložení“). Výrobce nástavby se musí postarat o odpovídající vyrovnání.
Rozsah otáčení nakládacího jeřábu musí být omezený, jestliže to vyžadují přípustná zatížení náprav nebo stabilita vozidla. Způsob,
jakým se to provede, musí stanovit příslušný výrobce nakládacího jeřábu (např. omezením zvedané zátěže v závislosti na rozsahu
otáčení).
Při montáži a provozu nakládacího jeřábu je nutné dávat pozor na potřebný volný chod všech pohyblivých dílů. Ovládací prvky musí
mít v každém provozním stavu předepsaný minimální volný prostor. Někdy je nutné dosáhnout nezbytného volného prostoru odborným
posunutím palivové nádrže, přihrádky na akumulátory, zásobníku vzduchu atd.
Při montáži hydraulických nádrží je nutné brát v úvahu dostatečný spád mezi nádrží a zásobovanými agregáty, resp. vhodnými
opatřeními zabránit chodu hydraulických agregátů nasucho.
Na rozdíl od jiných nástaveb musí u nástaveb jeřábu kvůli zachování řiditelnosti vozidla činit minimální zatížení předních náprav v
každém stavu naložení 35 % (L2000), 30 % (ostatní dvounápravová vozidla), resp. 25 % (tří- a čtyřnápravová vozidla) hmotnosti
příslušného vozidla. Přesnou definici naleznete v kapitole „Všeobecné informace“, „Minimální zatížení předních náprav“.
Výjimky jsou možné pouze po předchozí dohodě s firmou MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])).
Do nezbytného výpočtu zatížení náprav musí být zahrnuto také případné zatížení závěsu pro přívěs.
Vozidla s vlečenými nápravami musí být zkontrolována také s ohledem na hmotnostní poměry při zvednuté vlečené nápravě
(viz též kapitola „Všeobecné informace“ a kapitola „Výpočty“). V případě potřeby je nutné zablokovat možnost zvedání
(viz též kapitola „Zadní nakládací jeřáb“).
V závislosti na velikosti jeřábu (hmotnost a poloha těžiště) a jeho poloze (za kabinou nebo vzadu) musí být vozidla vybavena zesílenými
pružinami, zesíleným stabilizátorem nebo zesílenými tlumiči nárazů, pokud se takové díly dodávají. Tato opatření omezují naklánění
vozidla (např. díky omezenému odpružení zesílených pružin) a eliminují, resp. redukují kymácení. Přesto u nástaveb jeřábů není vždy
možné zabránit naklánění v důsledku posunutí těžiště vozidla.
Po montáži kompletní nástavby může být zapotřebí zopakovat nastavovací práce na vozidle. To platí obzvláště pro automatické
brzdové zařízení s účinností závislou na nákladu (ALB), světlomety, zadní ochranu proti podjetí a pro boční ochranná zařízení.
Pokud je překročen přípustný celkový moment nakládacího jeřábu uvedený na obr. 86 až 88 nebo nelze dodržet přiřazení pomocného
rámu k velikosti nakládacího jeřábu a vozidla, je nutné požádat o povolení MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“).
Přímky na obr. 86 až 88 se nesmí prodlužovat.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
115
Protože čtyři opěrné nohy mění silové poměry, je u těchto nástaveb jeřábů zásadně nutné dohodnout se s firmou MAN, odd. ESC
(Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])). Aby byla zaručena stabilita během provozu jeřábu, musí být pomocný rám v oblasti
mezi oběma nosiči opěrných noh zhotoven s dostatečnou torzní tuhostí. Zvedání vozidla pomocí opěrných noh jeřábu je z důvodů
pevnosti přípustné pouze tehdy, když konstrukce pomocného rámu pohlcuje všechny síly plynoucí z práce jeřábu a není pevně spojena
s rámem podvozku (např. autojeřáby).
Nástavba jeřábu a její funkce musí být před prvním uvedením do provozu zkontrolovány podle národních předpisů specialistou na
jeřáby z technické kontrolní organizace nebo osobou pověřenou oborovým společenstvem.
Výsledek kontroly se zapisuje do revizní knihy.
Publikace:
•
UVV jeřáby (VBG 9).
5.3.8.1 Nakládací jeřáb za kabinou
Pokud řadicí mechanismus nebo převodovka zasahuje nad horní okraj pomocného rámu, je nutné namontovat přídavný vložený rám na
pomocný rám, aby vznikl potřebný volný prostor (viz obr. 82). Vložený rám může být proveden tak, aby sloužil jako vyztužení
pomocného rámu.
Obr. 82:
Volný prostor pro nakládací jeřáb za kabinou ESC-107
Vložený rám
Kabina musí být sklopná a neustále musí být možné bez překážek ovládat zamykání. V prostoru poloměru, který popisuje vnější obrys
kabiny při sklápění, nesmí být žádné překážející díly. Poloměry sklápění kabin jsou uvedeny na výkresech podvozků.
Výkresy podvozků můžete získat prostřednictvím našeho online systému MANTED ® (www.manted.de) nebo na základě faxové
objednávky v oddělení ESC (adresu a faxové číslo naleznete výše pod „Vydavatel“ ([email protected])).
I při dodržování přípustného zatížení předních náprav je nutné se z důvodů jízdních vlastností vyhýbat nadměrnému zatížení přední
části vozidla. Zmenšení zatížení předních náprav se dá dosáhnout např. posunutím agregátů. U různých vozidel je možné zvýšit
přípustné zatížení předních náprav, když jsou splněny určité technické předpoklady, jako např. nosnost odpovídající nápravám,
pružinám, řízení, ráfkům a pneumatikám. Informace o zvýšení zatížení předních náprav a postup naleznete v kapitole
„Všeobecné informace“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
116
5.3.8.2 Zadní nakládací jeřáb
Pro vytvoření potřebného místa na nástavbu nakládacího jeřábu a pro dosažení příznivějšího zatížení předních náprav je možné umístit
náhradní kolo, namontované v zadní části vozidla, bočně na rám.
V závislosti na velikosti jeřábu a rozložení zatížení náprav musí být namontovány silnější pružiny, stabilizátor nebo jiné dostupné
stabilizační pomůcky. To brání naklánění a kymácení vozidla s jeřábem.
Při zvednutí zvednutelných vlečených náprav je vozidlo silně odlehčeno na přední nápravě. Bodové zatížení jeřábem, působící
dynamicky na konci rámu, nezaručuje dostatečnou stabilitu vozidla. Možnost zvednutí musí být zablokována, pokud vozidlo s jeřábem
při jízdě bez nákladu dosahuje ve zvednutém stavu více než 80% přípustného zatížení hnací nápravy nebo není dosaženo minimální
zatížení předních náprav (30% skutečné hmotnosti vozidla). Během pojíždění může být vlečená náprava zvednuta při dostatečném
dimenzování pomocného rámu a nástavby a při dodržování přípustných zatížení náprav. Přitom musí být brány v úvahu zvýšené
ohybové a torzní síly působící na nástavbu a spojené rámy. Funkce rozjezdové pomůcky zůstává zachována, protože nevyžaduje
zvednutí vlečené nápravy, ale pouze její odlehčení.
Na montážní konzole zadního nakládacího jeřábu musí být při provozu s přívěsem namontován druhý závěs pro přívěs.
Ten je spojený tažným okem se závěsem pro přívěs namontovaným na vozidle (viz obr. 83). Jeřábové zařízení a nástavba musí při
provozu s přívěsem bezpečně pohlcovat a přenášet vznikající síly. Je nutné dodržovat pokyny v kapitole „Spojovací zařízení“ v kapitole
„Úpravy podvozků“. Jako maximální zatížení tažného zařízení je u nakládacího jeřábu dovoleno pouze standardní zatížení na závěsu
pro přívěs vozidla. Při provozu s přívěsem se zvětšuje celková délka soupravy v závislosti na vzájemné vzdálenosti „L“ obou závěsů
pro přívěs (viz obr. 83). Má-li být kromě zadního nakládacího jeřábu připojen ještě přívěs s centrální nápravou, musí výrobce jeřábu
potvrdit jeho vhodnost. Dále je třeba brát v úvahu zatížení tažného zařízení (viz kapitola 4 „Spojovací zařízení“, „Úpravy podvozků“).
Musí být přinejmenším dosaženy hodnoty uvedené v kapitole „Minimální zatížení předních náprav“, „Všeobecné informace“.
Při provozu s jeřábem bez přívěsu musí být na jeřábovém zařízení ochrana proti podjetí. Kontrola pevnosti konzoly jeřábu a odborná
montáž úchytu konzoly na vozidle patří mezi povinnosti výrobce nástavby.
Vysokozdvižný vozík připojený k vozidlu musí být brán v úvahu jako nakládací jeřáb v transportním stavu.
Potřebný pomocný rám a průhyb mohou být při připojeném vysokozdvižném vozíku určeny výrobcem nástavby s použitím naší online
služby MANTED ® (www.manted.de) (viz též Kapitola 5.3.9 ‚Nákladní plošina‘).
Obr. 83:
Zařízení pro zadní nakládací jeřáb ESC-023
L
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
117
Těžiště užitečné zátěže se mění v závislosti na poloze jeřábu. Pro dosažení maximálního možného užitečného zatížení, aniž by přitom
byla překročena přípustná zatížení náprav, doporučujeme výrazně označit těžiště užitečné zátěže na nástavbě s jeřábem a bez jeřábu.
Je nutné brát v úvahu délku přesahu zvětšenou jeřábovým zařízením. Překročení délky přesahu uvedené v kapitole
„Všeobecné informace“, „Přípustný přesah“ je přípustné, pokud tomu nebrání žádné jiné technické nebo zákonné předpisy.
5.3.8.3 Pomocný rám pro nakládací jeřáb
Pro nástavby nakládacích jeřábů je v každém případě předepsán pomocný rám, jehož minimální plošný moment setrvačnosti se dá
určit podle obr. 86 až 88. I u celkových momentů jeřábu, které čistě početně vyžadují plošný moment setrvačnosti menší než 175cm4,
musí být namontován pomocný rám s plošným momentem setrvačnosti nejméně 175cm4.
Pro šetření pomocného rámu v prostoru jeřábu doporučujeme namontovat přídavný horní pás (třecí desku), bránící zalícování nohy
jeřábu do pomocného rámu. Síla přídavného horního pásu musí být v závislosti na velikosti jeřábu 8-10mm.
Nakládací jeřáby se často montují společně s jinými nástavbami, pro které je rovněž zapotřebí pomocný rám (např. sklápěč,
návěsový tahač, nástavba točnice). V závislosti na nástavbě a jejích požadavcích je pak nutné použít větší pomocný rám celé
konstrukce nástavby.
Pro zadní nakládací jeřáb musí být pomocný rám proveden tak, aby bezpečně držel celé zařízení s jeřábem.
Provedení konzolového úchytu (šroubové upevnění atd.) patří mezi povinnosti výrobce nástavby.
Při montáži nakládacího jeřábu za kabinou musí být pomocný rám uzavřený nejméně v prostoru jeřábu ke skříni (viz též obr. 49:
Přechod ze skříně do U-profilu ESC-043). Je-li nakládací jeřáb namontován vzadu, je nutné použít uzavřený profil od konce rámu
nejméně před vedení první zadní nápravy. Kromě toho musí být pro zvýšení torzní tuhosti v pomocném rámu použito křížové spojení
(spojení X) nebo ekvivalentní konstrukce (viz obr. 84).
Předpokladem pro uznání konstrukce jako ekvivalentní je však schválení firmy MAN, oddělení ESC
(Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])).
Obr. 84:
Křížové vyztužení v pomocném rámu ESC-024
bR
≥ 1,5 bR
Při použití jeřábu zpravidla nestačí měkké upevnění pomocného rámu, takže je zapotřebí tuhé spojení s posuvnými plechy v
dostatečném počtu a velikosti. Jednotlivé boční plechy na rámu jako na obr. 85 dávají tuhé spojení pouze tehdy, když to potvrzuje
početní důkaz. Informace o měkkých a tuhých spojeních můžete najít také v této kapitole.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
118
Obr. 85:
Tuhé spojení u nástavby jeřábu ESC-045
Grafy na obr. 86 až 88 platí pouze pro nástavby jeřábů s dvojitým podepřením. Jsou stejně vhodné pro nástavbu za kabinou jako na
konci rámu. Bezpečnostní faktory jsou již dodrženy. Je nutné brát ohled na celkový moment jeřábu MKr s rázovým činitelem podle
údajů výrobce jeřábu (viz též vzorec „Celkový moment nakládacího jeřábu“ výše v této kapitole).
Pokud je kvůli parametrům nástavby (např. nízká vozidla pro přepravu kontejnerů, odtahová vozidla atd.) nutné odchýlit se od zde
popsané metody dimenzování, musí být celá nástavba schválena firmou MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected]
mn.com)).
Příklad práce s grafy na obr. 86 až 88:
Pro vozidlo F2000 19.xxx FC, typ T31, číslo profilu rámu 23 podle tabulky 31 v kapitole „Úpravy podvozků“ má být určen pomocný rám,
když je namontován jeřáb s celkovým momentem 160 kNm.
Řešení:
Na obr. 88 zjistíte v grafu minimální plošný moment setrvačnosti cca 1440cm4.
Je-li U-profil o šířce 80mm a tloušťce 8mm s příčkou o tloušťce 8mm uzavřený ke skříni, je zapotřebí výška profilu 180mm, viz graf na
obr. 90. Pokud jsou ke skříni namontovány dva U-profily s B/t = 80/8, zmenšuje se minimální výška na cca 150mm, viz obr. 91.
U zjištěných hodnot, jejichž velikost profilu není k dispozici, je nutné zaokrouhlení na nejbližší vyšší dostupnou hodnotu; zaokrouhlení
dolů není přípustné.
Tyto úvahy nezahrnují volný chod všech pohyblivých dílů, a proto musí být se zvolenými rozměry znovu zkontrolován.
Otevřený U-profil podle obr. 89 se v prostoru jeřábu nesmí používat. Je zde znázorněn jen proto, že se tento graf dá používat i pro jiné
nástavby.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
119
Celkový moment jeřábu [ kNm ]
50
60
70
80
90
100
400
600
Profil č. 21 : U 210/65/5
800
Profil č. 13
Profil č. 13 : U 210/65/5
Požadovaný moment nosnosti pomocného rámu [ cm4 ]
200
Profil č. 21
1200
Profil č. 12 : U 209/65/4,5
1000
1400
Profil č. 12
1600
Obr. 86:
Celkový moment jeřábu a plošný moment setrvačnosti u L2000 ESC-210
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
120
Celkový moment jeřábu [ kNm ]
80
400
600
Profil č. 27
800
1000
Profil č. 26
Profil č. 19 : U 222/70/7
Profil č. 28 : U 270/70/8
Profil č. 5 : U 220/70/6
Profil č. 27 : U 268/70/7
1400
Profil č.. 28
1200
Požadovaný moment nosnosti pomocného rámu[ cm4 ]
200
100
120
140
160
180
200
1600
2000
2200
Profil č. 26 : U 224/70/8
1800
2400
2600
Profil č. 19
2800
Profil č. 5
3000
Obr. 87:
Celkový moment jeřábu a plošný moment setrvačnosti u M2000L a M2000M ESC-211
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
121
80
100
120
140
Celkový moment jeřábu [ kNm ]
160
Profil Nr. 22
16
00
14
00
12
00
10
00
80
0
40
0
0
Profil č. 22 : U 330/80/8
20
00
18
00
Profil č. 23 : U 270/80/8
Požadovaný moment nosnosti pomocného rámu [ cm4 ]
0
180
60
200
Profil č. 23
26
00
00
Profil č. 24 : U 274/80/10
00
220
Profil č. 24
28
24
240
00
30
260
42
00
40
00
38
00
36
00
34
00
32
00
22
00
20
Obr. 88:
Celkový moment jeřábu a plošný moment setrvačnosti u F2000 ESC-212
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
122
Celkový moment jeřábu [ kNm ]
80
100
120
140
160
180
200
220
400
600
800
1000
1200
1400
Profil č. 32 : U 270/85/9,5
Profil č. 31 : U 270/85/8
Požadovaný moment nosnosti pomocného rámu [ cm4 ]
200
Profil č. 32
1600
1800
2000
2200
2400
Profil č. 31
2600
2800
3000
Obr. 89:
Celkový moment jeřábu a plošný moment setrvačnosti u TGA ESC-216_1
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
123
Výška profilu [ mm ]
0
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
400
600
800
U80...220/60/6
U80...280/60/7
1
2
Moment plošné nosnosti [ cm4 ]
200
Otevřený U-profil
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
4
3
1200
3
6
1400
U80...280/70/7
U80...220/70/6
1000
1
6
5
1600 1800
2200
U80...220/80/6
U80...280/70/8
2000
2400
8
7
2600
2
t
7
3000
U80...280/80/8
U80...280/80/7
B
S
2800
4
H
3200
5
3400
8
Obr. 90:
Plošné momenty setrvačnosti U-profilů ESC-213
124
Výška profilu [ mm ]
0
80
100
120
140
160
180
10
00
80
0
60
0
40
0
20
0
U80...220/60/6
U80...280/60/7
1
2
Moment plošné nosnosti [ cm4 ]
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
4
3
3
6
20
18
00
16
00
00
U80...280/70/7
U80...220/70/6
24
00
6
5
30
00
28
00
26
00
U80...220/80/6
U80...280/70/8
36
00
8
7
38
00
B
t
U80...280/80/8
U80...280/80/7
00
200
1
t
40
00
220
7
00
42
240
4
5
00
260
2
H
44
280
Uzavřený U-profil
46
8
00
34
00
32
00
22
00
14
12
00
Obr. 91:
Plošné momenty setrvačnosti uzavřených U-profilů ESC-214
125
Výška profilu [ mm ]
0
80
100
120
140
160
180
200
14
00
10
00
60
0
20
0
U80...220/60/6
U80...280/60/7
1
2
Moment plošné nosnosti [ cm4 ]
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
4
3
22
00
3
U80...280/70/7
U80...220/70/6
1
26
00
220
30
6
00
240
6
5
46
00
42
00
00
U80...220/80/6
U80...280/70/8
54
00
8
7
58
00
B
7
B
5
U80...280/80/8
U80...280/80/7
4
00
62
260
2
00
280
H
66
Dva stejné U-profily svařené do uzavřeného profilu
8
70
00
50
00
38
34
00
18
00
Obr. 92:
Plošné momenty setrvačnosti naskládaných U-profilů ESC-215
126
5.3.9
Nákladní plošina
Předpoklady
Před montáží nákladní plošiny (též nakládací plošina, nakládací rampa) je nutné zkontrolovat její vhodnost pro dimenzování vozidla,
podvozku a nástavby.
Montáž nákladní plošiny ovlivňuje tyto parametry:
•
•
•
•
•
•
Rozložení hmotnosti
Možná délka nástavby a celková délka
Průhyb rámu
Průhyb pomocného rámu
Způsob spojení rámu a pomocného rámu
Elektrická palubní síť (akumulátor, alternátor, kabeláž)
Výrobce nástavby musí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sestavit výpočet zatížení náprav.
Dodržovat minimální zatížení přední nápravy (viz kapitola ‚Všeobecné informace, oddíl ‚Minimální zatížení přední nápravy’).
Zabránit přetížení náprav.
V případě potřeby zkrátit délku nástavby a zadní přesah nebo prodloužit rozvor.
Zkontrolovat stabilitu.
Vhodně dimenzovat pomocný rám včetně spojení s rámem, viz kapitola „Určení pomocného rámu“.
Namontovat akumulátory s vyšší kapacitou (140Ah u L2000, 180Ah u M2000 a F2000) a počítat se zesíleným generátorem
(minimálně 28V 55A, nebo lépe 28V 80A). Ty lze získat jako doplňkovou výbavu od výrobce.
Namontovat elektrické rozhraní pro nákladní plošinu (schémata zapojení a uspořádání vývodů naleznete v kapitole
„Elektrické zapojení“). U elektrického rozhraní nákladní plošiny existuje rovněž možnost dodání od výrobce.
Dodržovat předpisy, např.:
Strojírenská směrnice EU (ustálené znění směrnice 89/392/EEC: 98/37/EC)
Předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (UVV)
Namontovat povolená osvětlovací zařízení podle 76/756/EEC (v Německu jsou navíc podle §53b odstavec 5 StVZO
předepsána pro nakládací rampy během provozu žlutá blikající světla a červenobílé výstražné odrazky).
Určení pomocného rámu
Tabulky pomocných rámů platí za následujících předpokladů:
•
•
•
•
•
Dodržování minimálního zatížení přední nápravy podle kapitoly „Všeobecné informace“ v oddílu 3.18
Žádné konstrukční přetížení zadních náprav
Zatížení tažného zařízení (kromě nákladní plošiny) musí být při kontrole minimálního zatížení přední nápravy a maximálního
zatížení zadních náprav přičteno k tažnému vozidlu
U vozidel, disponujících odlehčitelnými nápravami, je nutné tuto nápravu při provozu čela pro nakládání snížit.
Dodržování uvedených mezí přesahu s ohledem na maximální přesah vozidla
Tabulkové údaje představují klíčové hodnoty, pro které nejsou zapotřebí žádné podpěry kvůli pevnosti či průhybu.
Ty jsou nezbytné:
-
když jsou překročeny meze nosnosti nákladní plošiny, uvedené v tabulkách;
pokud to vyžaduje stabilita.
Jsou-li namontovány podpěry (i když to není nutné), nemá to žádný vliv na velikost prodlouženého pomocného rámu.
Zvedání vozidla s podpěrami není přípustné, protože by mohlo dojít k poškození rámu.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
127
Vozidla s nákladním můstkem z výroby (výrobek Walther) jsou vybavena pomocným rámem U 120/60/6 z QStE (průřez) 380
(σ0,2 ≥ 380 N/mm2), přičemž spojení s podvozkem je provedeno posuvně pomocí upevňovacích úhelníků MAN.
V případě nutnosti je podle tabulek nutné při montáži čela pro nakládání dodatečně vytvořit částečně pevné spojení (proti posuvu).
Tabulky jsou seřazeny vzestupně podle tonážní třídy, popisu variant, typu pérování a rozvoru.
Popisy variant (např. LE 8.xxx LC 4x2 BB ) přitom slouží jako pomůcka pro orientaci. Závazná jsou 3-místná typová čísla, (vysvětlení
viz kapitola Všeobecné informace), která se nacházejí v základním čísle vozidla na 2.-4. místě a v identifikačním čísle vozidla na 4.-6.
místě. Veškeré ostatní technické podklady, např. výkresy podvozku, montážní směrnice, se vztahují na typové číslo.
U přesahu se udává - vždy vzhledem ke středu kol poslední nápravy - přesah rámu sériového podvozku a také maximální celkový
přesah vozidla (včetně nástavby a nákladní plošiny, viz obr. 93), který po montáži nákladní plošiny nesmí být překročen.
Jestliže předepsaný maximální přesah vozidla nepostačuje, platí údaje pomocného rámu z dalšího řádku, u nichž je splněna podmínka
≤ (kromě začátku tuhého spojení, které se vztahuje pouze k rozvoru).
Pomocné rámy v tabulkách jsou příklady. Např. U 120/60/6 je profil U, otevřený na vnitřní stranu, s vnější výškou 120mm,
nahoře a dole 60mm široký a v celém příčném průřezu 6mm tlustý.
Jiné ocelové profily jsou přípustné, pokud mají přinejmenším stejné hodnoty plošného momentu setrvačnosti Ix, odporových momentů
Wx1 a Wx2 a meze kluzu σ0,2.
Tabulka 35:
Technické údaje profilů pomocných rámů pro tabulky nákladních plošin
Profil
Výška
Šířka
nahoře/dole
Tloušťka
Ix
Wx1, Wx2
σ0,2
σB
U100/50/5
100mm
50mm
5mm
136cm4
27cm3
355 N/mm2
520 N/mm2
4
3
2
2
36cm
355 N/mm
520 N/mm
Hmotnost
7,2kg/m
9,4kg/m
U100/60/6
100mm
60mm
6mm
182cm
U120/60/6
120mm
60mm
6mm
281cm4
47cm3
355 N/mm2
520 N/mm2
10,4kg/m
U140/60/6
140mm
60mm
6mm
406cm4
58cm3
355 N/mm2
520 N/mm2
11,3kg/m
4
3
2
2
12,3kg/m
70cm
355 N/mm
520 N/mm
U160/60/6
160mm
60mm
6mm
561cm
U160/70/7
160mm
70mm
7mm
716cm4
90cm3
355 N/mm2
520 N/mm2
15,3kg/m
U180/70/7
180mm
70mm
7mm
951cm4
106cm3
355 N/mm2
520 N/mm2
16,3kg/m
Pokud postačuje měkká nástavba pomocného rámu, je označena písmenem w. U částečně tuhé nástavby (písmeno s) se udává počet
šroubových spojů, délka svarů (na každé straně rámu) a začátek tuhého spojení vzhledem ke středu 1. nápravy (viz obr. 93).
Pokud jde o tuhé, resp. částečně tuhé spojení, platí podmínky podle kapitoly 5.
Obr. 93:
Montáž nákladní plošiny: rozměry přesahů u částečně tuhého spojení ESC-633
měkký
posuvný
Počátek od středu
1.nápravy
tuhý posuvný rozsah podle směrnic v
kapitolách 5.3.6 – 5.3.7
Přesah rámu
Max. přesah
vozidla
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
128
Tabulka 36:
Pomocný rám a způsob montáže nákladní plošiny
L2000 LE 8.xxx LE 9.xxx
L20 L21
Rozvor
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 8.xxx 4x2 BB LE 9.xxx 4x2 BB (List-list)
Sériový
přesah
rámu
Max.
přesah
vozidla
Nosnost
bočnice pro
nakládání
Min.
pomocný rám
Druh spojení
Otvory pro
šrouby
Ø12+0,2
3.000
1.090
≤ 1.800
≤ 20,0
U 100/50/5
w
3.350
1.420
≤ 2.000
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
20,0
3.650
3.950
1.820
1.820
≤ 2.150
≤ 2.350
4.600
2.075
2.550
≤ 2.550
≤ 2.750
950
1.950
26
750
2.100
24
650
2.300
30
850
2.300
s
24
650
2.450
U 100/50/5
s
28
800
2.450
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
18
450
2.650
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
22
600
2.650
20,0
U 100/50/5
s
28
750
2.650
≤ 7,5
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
16
450
2.850
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
18
500
2.850
U 100/50/5
s
24
650
2.850
30
800
2.850
15,0
4.900
2.550
≤ 2.900
10,0
15,0
5.300
2.925
≤ 3.150
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
34
20,0
4.250
Na každé straně rámu ≥
20,0
U 120/60/6
s
≤ 7,5
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
16
450
3.000
10,0
U 100/50/5
s
18
500
3.000
15,0
U 100/50/5
s
24
650
3.000
20,0
U 120/60/6
s
30
700
3.000
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
129
L2000 LE 8.xxx LE 9.xxx
L33 L34
Rozvor
3.000
3.350
3.650
3.950
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 8.xxx 4x2 BL / LE 9.xxx 4x2 BL (List-vzduch)
Sériový
přesah
rámu
1.090
1.420
1.820
1.820
Max.
přesah
vozidla
Nosnost
bočnice pro
nakládání
≤ 1.800
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
20,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
20,0
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 160/70/7
w
U 100/50/5
20,0
≤ 7,5
≤ 2.000
≤ 2.150
≤ 2.350
15,0
4.250
2.075
≤ 2.550
10,0
15,0
4.600
4.900
5.300
2.550
2.450
2.925
≤ 2.750
≤ 2.900
≤ 3.150
Min.
pomocný rám
Druh spojení
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro šrouby Délka svaru
Ø12+0,2
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
28
800
1.750
22
600
1.950
26
700
1.950
20
550
2.100
24
650
2.100
16
450
2.300
s
22
600
2.300
U 120/60/6
s
26
600
2.300
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
14
400
2.450
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
18
450
2.450
U 100/50/5
s
22
600
2.450
28
600
2.450
20,0
U 120/60/6
s
≤ 7,5
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
14
400
2.650
10,0
U 100/50/5
s
18
450
2.650
15,0
U 100/50/5
s
22
600
2.650
20,0
U 140/60/6
s
26
600
2.650
≤ 7,5
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
16
450
2.850
10,0
U 100/50/5
s
18
500
2.850
15,0
U 100/50/5
s
24
650
2.850
20,0
U 140/60/6
s
28
650
2.850
≤ 7,5
U 100/50/5
s
16
450
3.000
10,0
U 100/50/5
s
18
500
3.000
15,0
U 120/60/6
s
24
550
3.000
20,0
U 160/60/6
s
28
600
3.000
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
130
L2000 LE 10.xxx
L24 L25
Rozvor
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 10.xxx 4x2 BB (List-list)
Nosnost
Min.
bočnice pro pomocný rám
nakládání
Druh spojení
Sériový
přesah
rámu
Max.
přesah
vozidla
3.000
1.090
≤ 1.650
≤ 20,0
U 100/50/5
w
3.350
1.420
≤ 1.900
≤ 20,0
U 100/50/5
w
3.650
1.820
≤ 2.150
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
3.950
1.820
≤ 2.350
≤ 10,0
15,0
20,0
4.250
2.075
≤ 2.550
≤ 10,0
15,0
4.600
2.550
≤ 2.750
2.550
≤ 2.900
≤ 3.150
s
U 100/50/5
w
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
U 100/50/5
w
26
750
2.100
24
700
2.300
30
850
2.300
w
s
24
650
2.450
20,0
U 100/50/5
s
30
850
2.450
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
18
500
2.650
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
22
600
2.650
28
650
2.650
16
450
2.850
20,0
U 120/60/6
s
≤ 7,5
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
15,0
2.925
w
U 160/60/6
10,0
5.300
U 120/60/6
U 100/50/5
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
U 100/50/5
15,0
4.900
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro šrouby Délka svaru
Ø 12+0,2
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
20
550
2.850
U 100/50/5
s
26
750
2.850
32
700
2.850
20,0
U 120/60/6
s
≤ 7,5
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
16
450
3.000
10,0
U 100/50/5
s
20
550
3.000
15,0
U 100/50/5
s
26
700
3.000
20,0
U 140/60/6
s
30
700
3.000
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
131
L2000 LE 10.xxx
L35 L36
Rozvor
3.000
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 10.xxx 4x2 BL (List-vzduch)
Sériový
přesah
rámu
1.090
Max.
přesah
vozidla
≤ 1.650
Nosnost
bočnice pro
nakládání
≤ 15,0
20,0
3.350
1.420
≤ 1.900
≤ 10,0
15,0
20,0
3.650
1.820
≤ 2.150
1.820
≤ 2.350
2.075
≤ 2.550
4.900
5.300
2.450
2.925
≤ 2.750
≤ 2.900
≤ 3.150
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 100/50/5
w
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 160/60/6
w
s
w
15,0
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 140/60/6
w
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
28
750
1.750
22
550
1.950
26
700
1.950
20
550
2.100
24
650
2.100
18
500
2.300
U 100/50/5
s
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
22
600
2.300
28
600
2.300
16
450
2.450
20,0
U 120/60/6
s
≤ 7,5
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
15,0
2.550
w
U 100/50/5
10,0
4.600
U 100/50/5
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 12+0,2
U 100/50/5
15,0
4.250
Druh spojení
≤ 10,0
20,0
3.950
Min.
pomocný rám
U 160/70/
w
U 100/50/5
s
18
500
2.450
U 100/50/5
s
22
650
2.450
28
650
2.450
20,0
U 120/60/6
s
≤ 7,5
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
16
400
2.650
10,0
U 100/50/5
s
18
500
2.650
15,0
U 100/50/5
s
22
600
2.650
20,0
U 140/60/6
s
28
600
2.650
≤ 7,5
U 100/50/5
s
16
450
2.850
10,0
U 100/50/5
s
20
550
2.850
15,0
U 120/60/6
s
26
550
2.850
20,0
U 140/60/6
s
30
650
2.850
≤ 7,5
U 100/50/5
s
18
450
3.000
10,0
U 100/50/5
s
20
550
3.000
15,0
U 120/60/6
s
26
550
3.000
20,0
U 160/60/6
s
28
650
3.000
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
132
M2000L LE 12.xxx
L70 L71
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 12.xxx 4x2 BB (List - list)
Sériový
přesah
rámu
Max.
přesah
vozidla
Nosnost
bočnice pro
nakládání
3.275
1.850
≤ 1.900
≤ 30,0
U 100/50/5
w
3.675
2.150
≤ 2.200
≤ 20,0
U 100/50/5
w
Rozvor
30,0
4.025
2.1100
≤ 2.400
≤ 20,0
30,0
4.575
2.100
≤ 2.700
≤ 10,0
15,0
20,0
5.075
5.475
2.550
3.000
≤ 3.000
≤ 3.250
Min.
pomocný rám
Druh spojení
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro šrouby Délka svaru
Ø 14+0,2
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 100/50/5
w
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
U 100/50/5
w
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
22
850
2.100
26
950
2.300
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
20
700
2.650
U 100/50/5
s
24
850
2.650
32
1200
2.650
30,0
U 100/50/5
s
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
14
550
2.950
15,0
U 100/50/5
s
18
700
2.950
20,0
U 100/50/5
s
22
850
2.950
30,0
U 120/60/6
s
32
950
2.950
≤ 7,5
U 140/60/6
w
12
450
3.150
U 100/50/5
s
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
14
500
3.150
15,0
U 100/50/5
s
18
650
3.150
20,0
U 100/50/5
s
22
800
3.150
30,0
U 140/60/6
s
30
900
3.150
10,0
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
133
M2000L LE 12.xxx
L72 L73
Rozvor
3.275
3.675
4.025
4.575
5.075
5.475
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 12.xxx 4x2 BL (List-vzduch)
Sériový
přesah
rámu
1.850
2.150
2.100
2.100
2.550
3.000
Max.
přesah
vozidla
≤ 1.900
≤ 2.200
≤ 2.400
≤ 2.700
≤ 3.000
≤ 3.250
Nosnost
bočnice pro
nakládání
Min.
pomocný rám
Druh spojení
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 14+0,2
≤ 20,0
U 100/50/5
w
30,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 160/60/6
w
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
20
700
1.900
U 100/50/5
s
16
600
2.100
30,0
U 100/50/5
s
22
800
2.100
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
14
550
2.300
20,0
U 100/50/5
s
18
650
2.300
30,0
U 100/50/5
s
24
900
2.300
≤ 7,5
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
12
450
2.650
10,0
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
14
500
2.650
15,0
U 100/50/5
s
18
650
2.650
20,0
U 100/50/5
s
22
800
2.650
30,0
U 140/60/6
s
30
900
2.650
≤ 7,5
U 100/50/5
s
14
450
2.950
10,0
U 100/50/5
s
14
550
2.950
15,0
U 100/50/5
s
18
650
2.950
20,0
U 120/60/6
s
22
700
2.950
30,0
U 160/60/6
s
30
900
2.950
≤ 10,0
U 100/50/5
s
14
550
3.150
15,0
U 120/60/6
s
20
550
3.150
20,0
U 140/60/6
s
22
650
3.150
30,0
U 180/70/7
s
28
700
3.150
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
134
M2000L LE 14.xxx
L74 L75
Rozvor
LE 14.xxx 4x2 BB (List- list)
Sériový
přesah
rámu
≤ 3.675
4.025
4.575
5.075
5.475
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
2.100
2.100
2.550
3.000
Max.
přesah
vozidla
Nosnost
bočnice pro
nakládání
≤ 1.950
≤ 30,0
U 100/50/5
w
≤ 2.200
≤ 20,0
U 100/50/5
w
30,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
≤ 2.550
≤ 2.950
≤ 3.200
Min.
pomocný rám
Druh spojení
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 14+0,2
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
24
900
2.300
s
20
750
2.650
28
1050
2.650
30,0
U 100/50/5
s
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
18
650
2.950
20,0
U 100/50/5
s
22
800
2.950
30,0
U 120/60/6
s
30
900
2.950
≤ 7,5
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
12
450
3.150
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
14
500
3.150
15,0
U 100/50/5
s
18
650
3.150
20,0
U 100/50/5
s
22
800
3.150
30,0
U 120/60/6
s
30
900
3.150
10,0
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
135
M2000L LE 14.xxx
L76 L77 L79
Rozvor
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 14.xxx 4x2 BL / LL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
Sériový
přesah
rámu
Max.
přesah
vozidla
Nosnost
bočnice pro
nakládání
Min.
pomocný rám
Druh spojení
Otvory pro
šrouby
Ø 14+0,2
≤ 3.275
1.850
≤ 1.650
≤ 30,0
U 100/50/5
w
3.675
2.150
≤ 1.950
≤ 20,0
U 100/50/5
w
30,0
4.025
2.100
≤ 2.150
≤ 15,0
20,0
4.575
2.100
≤ 2.550
5.475
6.900
2.550
3.000
3.425
≤ 2.900
≤ 3.200
≤ 3.850
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
U 100/50/5
w
U 160/60/6
w
U 100/50/5
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
20
700
2.100
s
16
600
2.300
22
850
2.300
14
450
2.650
30,0
U 100/50/5
s
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
16
600
2.650
20,0
U 100/50/5
s
20
700
2.650
30,0
U 120/60/6
s
28
800
2.650
≤ 7,5
U 160/60/6
w
15,0
5.075
Na každé straně rámu ≥
U 100/50/5
s
12
450
2.950
10,0
U 100/50/5
s
14
500
2.950
20,0
U 120/60/6
s
22
650
2.950
30,0
U 140/60/6
s
28
850
2.950
≤ 7,5
U 100/50/5
s
14
450
3.150
10,0
U 100/50/5
s
14
550
3.150
15,0
U 120/60/6
s
20
550
3.150
20,0
U 120/60/6
s
22
700
3.150
30,0
U 160/70/7
s
30
750
3.150
≤ 7,5
U 140/60/6
s
18
500
4.000
10,0
U 160/60/6
s
20
600
4.000
15,0
U 180/70/7
s
24
600
4.000
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
136
M2000L LE 15.xxx 20.xxx
L81 L82
Rozvor
LE 15.xxx 4x2 BB (List- list)
Sériový
přesah
rámu
Max.
přesah
vozidla
≤ 4.325
4.575
5.075
5.475
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
2.100
2.550
3.000
Nosnost
bočnice pro
nakládání
≤ 30,0
U 100/50/5
w
≤ 20,0
U 100/50/5
w
30,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
30,0
≤ 2.500
≤ 2.750
5.075
5.475
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
24
900
2.650
s
18
650
2.950
U 100/50/5
s
24
900
2.950
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
14
550
3.150
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
18
650
3.150
U 100/50/5
s
24
900
3.150
18
700
2.500
LE 15.xxx 4x2 BL / LL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
≤ 3.675
4.575
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 14+0,2
≤ 2.000
30,0
4.325
Druh spojení
≤ 2.200
20,0
L83 L84 L86
Min.
pomocný rám
2.550
2.100
2.550
3.000
≤ 1.600
≤ 30,0
U 100/50/5
w
≤ 2.000
≤ 20,0
U 100/50/5
w
30,0
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
16
600
2.650
22
800
2.650
≤ 2.150
≤ 2.450
≤ 2.700
30,0
U 100/50/5
s
≤10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
14
550
2.950
20,0
U 100/50/5
s
18
650
2.950
30,0
U 100/50/5
s
24
850
2.950
≤ 7,5
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
12
400
3.150
10,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
12
450
3.150
15,0
U 100/50/5
s
16
550
3.150
20,0
U 100/50/5
s
18
700
3.150
30,0
U 120/60/6
s
26
800
3.150
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
137
M2000L LE 15.xxx 20.xxx
L84 L86
Rozvor
3.675
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
LE 20.xxx 6x2-4 BL / LL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
Sériový
přesah
rámu
1.500
Max.
přesah
vozidla
≤ 2.000
Nosnost
bočnice pro
nakládání
Min.
pomocný rám
Druh spojení
≤ 7,5
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
10,0
U 160/70/7
w
U 100/50/5
15,0
20,0
+1.375
4.025
1.700
≤ 2.250
≤ 2.450
+1.375
4.575
2.000
≤ 2.600
+1.375
Délka svaru
10
600
2.900
s
12
700
2.900
U 100/50/5
s
14
800
2.900
U 100/50/5
s
16
950
2.900
22
1.050
2.900
10
600
3.100
30,0
U 120/60/6
s
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
U 180/70/7
w
U 100/50/5
s
12
700
3.100
15,0
U 100/50/5
s
14
800
3.100
20,0
U 120/60/6
s
18
850
3.100
30,0
U 140/60/6
s
22
1.050
3.100
≤ 10,0
U 100/50/5
s
12
700
3.300
10,0
1.900
Otvory pro
šrouby
Ø 14+0,2
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
≤ 7,5
+1.375
4.325
Na každé straně rámu ≥
15,0
U 120/60/6
s
16
750
3.300
20,0
U 120/60/6
s
18
850
3.300
30,0
U 160/60/6
s
22
1.050
3.300
≤ 10,0
U 100/50/5
s
14
750
3.450
15,0
U 120/60/6
s
16
750
3.450
20,0
U 140/60/6
s
20
900
3.450
30,0
U 160/70/7
s
24
950
3.450
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
138
M2000L LE 18.xxx
L87
LE 18.xxx 4x2 BB (List- list)
Rozvor
Sériový
přesah
rámu
≤ 5.900
6.300
2.800
Max.
přesah
vozidla
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
Nosnost
bočnice pro
nakládání
≤ 2.500
≤ 30,0
≤ 2.700
≤ 20,0
30,0
L88 L89
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
není zapotřebí žádný pomocný rám
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
16
800
3.050
≤ 30,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
≤ 2.300
≤ 20,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
3.200
≤ 2.500
2.800
≤ 2.700
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 20,0
30,0
6.300
Délka svaru
≤ 2.100
30,0
5.900
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 16+0,2
3.650
LE 18.xxx 4x2 BL / LL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
≤ 5.100
5.500
Min.
Druh spojení
pomocný rám
30,0
600
3.200
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
≤ 15,0
20,0
14
14
650
3.400
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
12
600
3.650
U 100/50/5
s
16
800
3.650
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
139
M2000M ME 12.xxx ME 14.xxx
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
M31
ME 12.xxx 4x2 BB / ME 14.xxx 4x2 BB (List- list)
Rozvor
Sériový
přesah
rámu
4.425
4.925
5.325
M32 M33
4.425
4.925
5.325
5.800
2.250
2.700
3.150
Max.
přesah
vozidla
≤ 2.300
≤ 2.650
≤ 2.900
Nosnost
bočnice pro
nakládání
Min.
pomocný rám
Druh spojení
≤ 20,0
U 100/50/5
w
30,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 140/60/6
w
U 100/50/5
30,0
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 14+0,2
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
24
850
2.550
s
18
650
2.850
U 100/50/5
s
24
900
2.850
≤ 10,0
U 100/50/5
w
15,0
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
16
550
2.900
20,0
U 100/50/5
s
18
650
2.900
30,0
U 100/50/5
s
24
900
2.950
ME 12.xxx 4x2 BL / ME 14.xxx 4x2 BL / LL MLC (List-vzduch / vzduch-vzduch)
2.250
2.700
3.150
2.675
≤ 2.300
≤ 2.600
≤ 2.900
≤ 3.150
≤ 15,0
U 100/50/5
w
20,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
16
600
2.550
30,0
U 100/50/5
s
22
800
2.550
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
12
450
2.850
15,0
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
14
550
2.850
20,0
U 100/50/5
s
18
650
2.850
30,0
U 120/60/6
s
26
750
2.850
≤ 7,5
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
12
400
3.050
15,0
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
12
450
3.050
20,0
U 100/50/5
s
18
700
3.050
30,0
U 140/60/6
s
26
800
3.050
≤ 7,5
U 100/50/5
s
14
500
3.350
10,0
U 100/50/5
s
16
550
3.350
15,0
U 120/60/6
s
20
600
3.350
20,0
U 120/60/6
s
24
700
3.350
30,0
U 160/70/7
s
32
800
3.350
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
140
M2000M ME 18.xxx ME 25.xxx
M38
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
ME 18.xxx 4x2 BB (Blatt- Blatt)
Rozvor
Sériový
přesah
rámu
≤5.900
6.300
2.800
Max.
přesah
vozidla
Nosnost
bočnice pro
nakládání
≤ 2.650
≤ 30,0
≤ 2.900
≤ 20,0
30,0
M39 M40
5.750
5.900
6.300
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
není zapotřebí žádný pomocný rám
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 180/70/7
w
U 100/50/5
s
18
900
3.200
3.350
3.200
2.800
≤ 30,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
≤ 2.350
≤15,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
≤ 2.550
≤ 2.650
≤ 2.900
20,0
U 100/50/5
w
30,0
U 100/50/5
s
≤15,0
3.650
U 100/50/5
w
30,0
U 100/50/5
s
≤ 15,0
850
2.950
24
850
3.300
není zapotřebí žádný pomocný rám
20,0
U 100/50/5
w
30,0
U 100/50/5
s
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 180/70/7
w
U 100/50/5
U 100/50/5
≤ 10,0
30,0
24
není zapotřebí žádný pomocný rám
20,0
20,0
4.150
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 16+0,2
≤ 2.150
15,0
M42 M43
Druh spojení
ME 18.xxx 4x2 BL / LL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
≤4.950
5.350
Min.
pomocný rám
24
900
3.400
není zapotřebí žádný pomocný rám
12
550
3.650
s
24
900
3.650
s
26
1.000
3.650
ME 25.xxx 6x2-2 BL / LL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
2.000
≤ 1.800
≤ 30,0
1.650
≤ 2.050
≤ 20,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
+1.350
4.500
+1.350
5.150
30,0
2.000
≤ 2.450
+1.350
5.600
2.350
≤ 2.750
+1.350
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
15,0
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
20,0
U 180/70/7
w
U 100/50/5
≤ 10,0
18
1.000
3.400
není zapotřebí žádný pomocný rám
12
700
3.750
s
18
800
3.750
22
1.050
3.750
30,0
U 160/60/6
s
≤ 7,5
U 100/50/5
w
10,0
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
12
650
4.000
20,0
U 100/50/5
s
20
900
4.000
30,0
U 120/60/6
s
22
1.000
3.450
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
141
F2000 FE 19.xxx FE 23.xxx FE 26.xxx
T01 T31
Rozvor
FE 19.xxx 4x2 BB (List - list)
Sériový
přesah
rámu
≤ 5.700
Max.
přesah
vozidla
≤ 3.200
T02 T03 T32 T33 T62
≤ 3.800
4.500
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
1.900
Nosnost
Min.
bočnice pro pomocný rám
nakládání
≤ 30,0
1.800
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro šrouby Délka svaru
Ø 16+0,2
není zapotřebí žádný pomocný rám
≤ 2.000
≤ 30,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
≤ 2.400
≤ 20,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
≤ 2.450
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
≤ 20,0
30,0
16
750
U 160/60/6
w
U 100/50/5
s
18
800
2.250
≤ 2.750
≤ 30,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
5.200
3.000
≤ 2.850
≤ 30,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
5.500
2.100
≤ 2.950
≤ 20,0
30,0
2.750
≤ 3.200
6.600
3.650
≤ 3.800
w
U 100/50/5
s
U 180/70/7
w
U 100/50/5
s
16
750
3.200
není zapotřebí žádný pomocný rám
≤ 10,0
15,0
2.750
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 120/60/6
≤ 20,0
30,0
2.600
není zapotřebí žádný pomocný rám
5.000
5.700
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
FE 19.xxx 4x2 BL / LL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
30,0
4.800
Druh spojení
16
750
3.200
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 140/60/6
w
U 100/50/5
s
10
500
3.800
20,0
U 100/50/5
s
12
550
3.800
30,0
U 100/50/5
s
16
750
3.800
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
142
F2000 FE 19.xxx FE 23.xxx FE 26.xxx
T05 T35
Rozvor
4.600
Druh montáže: w = měkký posuv s = tuhý posuv
FE 23.xxx 6x2-2, 6x2-4 LL (Vzduch-vzduch)
Sériový
přesah
rámu
Max.
přesah
vozidla
1.850
≤ 2.700
+1.350
Nosnost
Min.
bočnice pro pomocný rám
nakládání
≤ 7,5
10,0
15,0
20,0
4.800
2.000
≤ 2.850
1.800
≤ 3.000
4.600
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 180/70/7
w
U 100/50/5
U 100/50/5
12
600
3.450
s
12
750
3.450
s
14
850
3.450
22
1.000
3.450
10
550
3.550
U 120/60/6
s
U 120/60/6
w
U 100/50/5
s
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
12
650
3.550
15,0
U 100/50/5
s
14
750
3.550
20,0
U 100/50/5
s
16
900
3.550
30,0
U 120/60/6
s
22
1.000
3.550
≤ 7,5
U 160/70/7
w
+1350
T06 T36 T07 T37
Délka svaru
Počátek od
středu 1.
nápravy ≤
není zapotřebí žádný pomocný rám
30,0
10,0
Na každé straně rámu ≥
Otvory pro
šrouby
Ø 16+0,2
≤ 7,5
+1350
5.000
Druh spojení
U 100/50/5
s
12
650
3.650
10,0
U 100/50/5
s
12
700
3.650
15,0
U 100/50/5
s
12
650
3.650
20,0
U 120/60/6
s
20
900
3.650
30,0
U 140/60/6
s
24
1.150
3.650
FE 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 BL (List-vzduch / vzduch-vzduch)
≤ 2.400
≤ 30,0
≤ 2.500
≤ 20,0
není zapotřebí žádný pomocný rám
+1.350
4.800
2.000
+1.350
5.000
30,0
2.200
≤ 2.700
+1.350
5.700
2.700
≤ 3.200
w
U 100/50/5
s
≤ 20,0
30,0
+1.350
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 140/60/6
800
3.550
850
3.650
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 100/50/5
≤ 10,0
15,0
14
s
16
není zapotřebí žádný pomocný rám
U 160/70/7
w
U 100/50/5
s
12
650
4.050
20,0
U 100/50/5
s
14
700
4.050
30,0
U 100/50/5
s
16
900
4.050
Rozměry v mm, Zatížení v kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
143
Elektrické zapojení
Elektrohydraulické nákladní plošiny vyžadují promyšlené dimenzování elektrického napájení.
Předpokladem je dodržování pokynů v kapitole 6 „Elektrický systém, potrubí“ směrnic pro nástavbáře.
Elektrické rozhraní musí být pokud možno připraveno z výroby (zahrnuje spínač, kontrolku, blokování spuštění a elektrické napájení
pro nákladní plošinu). Dodatečná montáž je nákladná a vyžaduje zásah do palubní sítě vozidla, který smí provést jen vhodně vyškolení
pracovníci servisních středisek MAN.
Přitom je třeba odstranit transportní pojistku namontovanou od výrobce. Výrobce nástavby musí zkontrolovat vhodnost zapojení
nákladní plošiny pro vozidla MAN.
Připojení nakládací plošiny k elektrickému rozhraní je znázorněno na následujícím obrázku.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
144
1
10
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
Kontrolka nákladní plošiny
K175 100 Relé blokování spuštění
K467 100 Relé nákladní plošiny
H254
2
2
6
1/30
15
8
8
F219 118 Pojistka nákladní plošiny (svorka 15)
A100 100 Centrální elektrický systém
A185 167 Blok kontrolek
A358
Řídicí jednotka nákladní plošiny
5
R2
Legenda
A358
R2
7
F5
X744
2
A358
4
F5
X744
8A
1
E6
S286
6
58000
7
7
LTG05
15001 1.5
91003 1.5
91003 1.5
E6
91555
91555
8
5
LTG01
F219
LTG08
1
LTG03
4
10 9
3
20
X244
E6
1
F5
3
R2
A358
25
X744
1
F
X364
E6
85
4 K175
86
6
1/16
X244
vpravo
X363
X364
X669
X744
X3186
5
79/3
30
Odpojte sériové vedení
50300 z (79/3)
a zapojte do 2-pólového
konektoru X669/1!
Lenkradschloss
E6
3
X669
8
30
87 87a
2
50301 2.5
Rozvaděč vedení 31000
Rozvaděč vedení 58000
Konektor blokování spuštění
Konektor nákladní plošiny
Konektor nákladní plošiny
Ukostřovací bod přístrojové desky
S286 334 Spínač nákladní plošiny
LTG10
91336
LTG06
LTG02
91336
LTG04
LTG09
91336
1
91336
91336
91336
31000
F
X364
50300 2.5
50300 2.5
94
35
91573
3
F5
40
R2
A358
2
F5
X3185
2
8
R2
A358
6
F5
X744
45
R2
A358
5
F5
5
F
H254
Serie
X744
6
6
85
86
4
A185
(16000)
50
Pin-Belegung
s.h. Tabulka
85.97818.8003
Leitungen 91003, 91555, 91336,
91556 a 91557 vedou do 7-plového pouzdra zásuvky
na konci rámu (svinuto)
R2
5
E6
2 K467
30
87a 87
X3186
1
A358
91573
91101
91572
91572
91556
91556
A100
91557
91557
55
Obr. 94:
Schéma zapojení nakládací plošiny pro L2000 a M2000L MAN-č. 85.99192-0228
145
LTG07
F5
A358
R2
7
F5
X744
2
1/33
4
F1
X363
F
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
Kontrolka nákladní plošiny
K175 100 Relé blokování spuštění
K467 100 Relé nákladní plošiny
H254
F219 118 Pojistka nákladní plošiny (svorka 15)
A100 100 Centrální elektrický systém
A185 167 Blok kontrolek
A358
Řídicí jednotka nákladní plošiny
Legenda
A358
R2
4
8A
X744
S286
4
F1
X364
1
8
58000
5
5
Odpojte sériové vedení50300 z A100/79/3
a zapojte do X669/1!
50301 2.5²
X244
vpravo
X363
X364
X669
X744
X3186
1/17
Rozvaděč vedení 31000
Rozvaděč vedení 58000
Konektor blokování spuštění
Konektor nákladní plošiny
Konektor nákladní plošiny
Ukostřovací bod přístrojové desky
E7
1
6
2
X669
85
30
E6
5
8 K175
4
87a 87
86
S286 334 Spínač nákladní plošiny
31000
15001 1.5
91003 1.5
91003
91003 1.5
1
91555
91555
91555
91336
E6
50300 2.5
50300 2.5
58000
31000
91336
31000
F219
91336
A358
R2
2
F5
X3186
2
8
4
A358
R2
6
F5
X744
6
6
85
86
A358
R2
5
F5
X744
5
Vedení 91003, 91336, 91555, 91556, 91557, 91572 a
91573 vedou do 7-pólového pouzdra zásuvky na konci
rámu (svinuto).
A358
R2
A358
R2
F5
X3186
1
3
F5
X744
3
5
E6
2 K467
30
F
H254
87a 87
A185
1
91336
94
91573
91573
16000
91101
91572
91572
91556
91556
A100
91557
91557
Obr. 95:
Schéma zapojení nakládací plošiny pro M2000M a F2000 MAN-č. 81.99192.1536
146
5.3.10
Naviják
Při montáži navijáku jsou rozhodující následující aspekty:
•
•
•
Tažná síla
Montážní poloha
Montáž vepředu
Montáž uprostřed
Montáž vzadu
Montáž po straně
Typ pohonu
Mechanický
Elektromechanický
Elektrohydraulický
Komponenty vozidla, jako např. nápravy, pružiny, rám atd., nesmí být provozem navijáku v žádném případě přetěžovány.
To platí obzvlášť, je-li směr navíjecí tažné síly odlišný od podélné osy vozidla. Eventuálně může být zapotřebí automatické omezení
tažné síly v závislosti na směru tahu.
Při montáži navijáku vepředu je maximální navíjecí tažná síla omezena technicky přípustným zatížením předních náprav.
Technicky přípustné zatížení předních náprav je uvedeno na typovém štítku vozidla a také v jeho dokladech. Dimenzování navijáku
s tažnými silami, které překračují technicky přípustné zatížení předních náprav, je zakázáno bez předchozí dohody s firmou MAN,
oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])).
V každém případě je nutné dávat pozor na nezávadné vedení lana. Lano musí mít co možná nejméně ohybů. Zároveň však nesmí
ovlivňovat funkci žádné části vozidla.
Kvůli lepším možnostem regulace a montáže navijáku je preferován hydraulický pohon. Je nutné brát v úvahu účinnost hydraulického
čerpadla a motoru (viz též kapitola 9 „Výpočty“). Je nutné zkontrolovat, jestli lze použít stávající hydraulická čerpadla, např. nakládacího
jeřábu nebo sklápěče. Tak je možné se za určitých okolností vyhnout montáži několika pomocných pohonů.
U šnekového ústrojí mechanických navijáků je třeba dodržovat přípustný počet vstupních otáček (zpravidla < 2000 ot./min).
Rovněž musí být vhodně zvolen převodový poměr pomocného pohonu. Při určování požadovaného minimálního točivého momentu
na pomocném pohonu se musí započítat nízká účinnost šnekového ústrojí.
U elektromechanicky či elektrohydraulicky poháněných navijáků je nutné dodržovat pokyny v kapitole 6 „Elektrický systém, potrubí“.
Publikace:
•
•
•
•
•
•
Předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „Navijáky, zvedací a tažná zařízení“ (VBG-8)
DIN 14584 Tažná zařízení se strojním pohonem
DIN 15020, list 1 a 2 Zásady pro lanové pohony
DIN 31000 Bezpečné provedení technických výrobků - všeobecné zásady
DIN 31001, list 1 a 2 Ochranná zařízení
Věstník č. 9 oborového společenstva pro vozidla: „Bezpečnost při zacházení s mechanicky poháněnými bubnovými navijáky“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
147
5.3.11
Vozidlo s domíchávačem betonové směsi
Podvozky pro vozidla s míchačkou betonové směsi musí být kvůli omezení kymácení vybaveny stabilizátorem na obou zadních
nápravách a zadními pružinami pro vysoké těžiště vozidla. MAN má ve svém prodejním programu podvozky, které jsou připraveny pro
nástavbu vozidla s míchačkou betonu. Jsou označeny příponou „-TM“ (Transportmischer), např. 32.364 VF-TM.
Pohon vozidla s míchačkou betonové směsi je obvykle zajišťován pomocným pohonem na motoru = pohon vačkovým hřídelem.
Alternativně je možný také pomocný pohon závislý na motoru (NMV) ze ZF; to předpokládá vybavení převodovkou ZF.
Dodatečná montáž obou uvedených pomocných pohonů je velice nákladná, a proto se nedoporučuje.
V případě dodatečné montáže je preferován pohon pomocí samostatného motoru.
Na obr. 96 je znázorněn příklad nástavby míchačky. Nástavba je téměř po celé délce tuhá, výjimku tvoří pouze přední konec
pomocného rámu před uložením bubnu. První dva posuvné plechy musí být v prostoru předních ložiskových kozlíků bubnu.
V případě podvozků vozidel s míchačkou betonové směsi od výrobce jsou posuvné plechy již namontovány na správných místech při dodatečné montáži se předpokládá že se uspořádání posuvných plechů bude držet zde uvedených pravidel, resp. uspořádání
srovnatelného podvozku TM. Výkresy podvozků můžete získat prostřednictvím našeho online systému MANTED ® (www.manted.de)
nebo na základě faxové objednávky v oddělení ESC (adresu a faxové číslo viz výše pod „Vydavatel“ ([email protected])).
Dopravní pásy a čerpadla betonové směsi nemohou být bez dalších opatření namontovány na sériových podvozcích vozidel s
míchačkou betonu. Kromě schválení firmy MAN je zde zapotřebí také povolení výrobce míchačky. Podle okolností může být zapotřebí
jiná konstrukce pomocného rámu než u normální míchačky nebo křížové vyztužení na konci rámu (podobně jako u nástaveb zadního
nakládacího jeřábu, viz oddíl „Zadní nakládací jeřáb“ v této kapitole). Schválení firmou MAN, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“
([email protected])) je nezbytně nutné. Předkládané podklady jsou uvedeny v oddíle „Kontrola nástavby“ v této kapitole.
Nástavba vozidla s míchačkou betonové směsi ESC-016
Příklad montáže posuvného plechu
40
300
Tloušťka 8mm
Minimální kvalita St 52-3
130
Obr. 96:
Upevnění spojek nedělenými šrouby M16,
minimální kvalita 10.9, vůle otvoru 0,3 podle
DIN 18800
Nejpřednější plech v oblasti konzoly
bubnu míchače
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
148
6.
Elektrický systém, potrubí
6.1
Úvod
Protože současná technika vyžaduje stále rychlejší tempo změn v elektrických a elektronických systémech, řídí se výrobci nástaveb
při zásazích do elektrických a elektronických systémů užitkových vozidel kromě směrnic pro nástavbáře také popisy rozhraní a jinými
zdroji informací a dokumenty. Nejaktuálnější informace nabízí vždy online služba MANTED ® (www.manted.de) firmy MAN.
6.2
Odkazy na návody k opravám a normy
Podrobné informace o jednotlivých systémech lze najít v příslušných návodech k opravám. Návody k opravám si můžete obstarat
prostřednictvím služby náhradních dílů v servisních zastoupeních MAN. Elektrické a elektronické systémy namontované v užitkovém
vozidle vyhovují všem platným národním a evropským normám a směrnicím, které musí být dodržovány jako minimální požadavky.
V mnoha oblastech však normy MAN tyto požadavky výrazně překračují. Nejnovější platné normy MAN si můžete v případě potřeby
vyžádat v MAN Nutzfahrzeuge AG, oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“([email protected])).
6.3
Startování, roztahování a provoz
Motor se startuje způsobem obvyklým u dieselových motorů (viz návod k obsluze).
Pokud je však v nouzové situaci nutné nastartovat motor roztažením, smí se to provádět jedině s připojeným akumulátorem.
•
Startování z jiného vozidla je přípustné při dodržování pokynů v návodu k obsluze (s použitím nouzové startovací zásuvky
nebo pomocných kabelů). Nepřípustné je startování z jiného vozidla
s rychlodobíječkou;
s cizím startovacím zařízením.
Při běžícím motoru:
•
•
Nevypínejte hlavní vypínač akumulátorů.
Neuvolňujte ani nedemontujte svorky akumulátorů, resp. pólů.
6.4
Zacházení s akumulátory
I bezúdržbové akumulátory potřebují péči. Bezúdržbovost znamená pouze tolik, že není nutné kontrolovat hladinu elektrolytu. Každý
akumulátor podléhá samovolnému vybíjení, které může vést při nedostatečných kontrolách k poškození akumulátoru hlubokým vybitím.
Proto platí pro prostoje i během fáze nástavby:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vypněte všechny spotřebiče (např. světla, vnitřní osvětlení, rádio).
Vždy vložte kotouč do tachografu, zaklapněte a přepněte do polohy „Odpočinek“.
Důvod: Měsíční spotřeba proudu 19 Ah v klidové poloze, 72 Ah při otevřeném krytu.
Nepoužívejte odpojovač akumulátorů (je-li namontován); neodpojuje tachograf od palubní sítě.
Vyhněte se zbytečnému startování motoru (např. při pojíždění). Spotřeba proudu na jedno nastartování činí až 2 Ah.
Pravidelně měřte napětí v klidu na každém akumulátoru (nejméně jednou měsíčně).
Orientační hodnoty: 12,6 V = plně nabito; 12,3 V = nabito z 50 %.
Okamžitě dobijte akumulátory při napětí v klidu 12,25 V nebo nižším (ne rychlodobíjení).
Akumulátory vozidla se až do předání vozidla koncovému zákazníkovi musí pravidelně dobíjet podle karty a kalendáře
dobíjení.
Napětí akumulátorů v klidu se ustavuje cca 10 hodin po posledním nabití, resp. cca 1 hodinu po posledním vybití.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
149
•
•
•
•
Po každé nabíjecí proceduře nechte akumulátor před uvedením do provozu 1 hodinu odpočinout.
Nezávisle na prostoji zkontrolujte napětí v klidu, pokud byl akumulátor silně zatížen, např. při montáži nebo opravě nákladní
plošiny s následnou funkční kontrolou nebo při častém startování vozidla bez následné jízdy.
Při prostojích delších než 1 měsíc odpojte akumulátory, ale nezapomínejte měřit klidové napětí.
Na hluboce vybité akumulátory (u nichž se vytváří síran) se nevztahuje záruka.
Je zakázáno připojovat cokoli k zápornému pólu akumulátoru. Pro ukostření musíte nainstalovat samostatný kabel ke společnému
ukostřovacímu bodu. Společný ukostřovací bod je na vozidlech
•
•
•
s motorem D08 (L2000, M2000) na levém zadním ložisku motoru;
s motorem D28 (F2000, E2000) na pravém zadním ložisku motoru;
resp. (na všech vozidlech) za centrálním elektrickým systémem nebo přístrojovou deskou.
Elektrické napájení (+UBAT) agregátů a řídicích jednotek nástavby musí být odebíráno z akumulátorů přes vhodnou samostatnou
pojistku ve vedení. Odběr proudu pouze z jednoho 12 V akumulátoru 24 V palubní sítě není přípustné (viz též oddíl 6.6 „Jištění,
výkon pro přídavné spotřebiče“).
Všechny nákladní automobily MAN jsou vybaveny generátory trojfázového proudu. Při obloukovém svařování je třeba dodržovat
pokyny v kapitole „Úpravy podvozků“, kapitola „Svařování na rámu“. Před začátkem svařování je tedy nutné odpojit záporné a
kladné přípojky akumulátorů a vzájemně spojit volné konce kabelů. Pokud je namontován hlavní vypínač akumulátorů, musí být
zavřený (mechanický spínač), resp. přemostěný (elektrický spínač). Zvláštní předpisy platí pro vozidla s motorem na zemní plyn,
viz kapitola „Úpravy podvozků“, kapitola „Motor na plyn“.
Na téma akumulátorů vydala firma MAN „Technické informace pro výrobce nástaveb“ (č. 96-01-2-66).
Ty můžete získat v oddělení ESC. (Viz výše jako „Vydavatel“). ([email protected]).
6.5
Schémata zapojení a výkresy kabelových svazků
Schémata zapojení a výkresy kabelových svazků, které obsahují nebo popisují např. přípravy na nástavbu, jsou k dostání u MAN,
odd. ESC (Viz výše jako „Vydavatel“). ([email protected]).Je povinností výrobce nástavby přesvědčit se, že podklady,
které používá, např. schémata zapojení a výkresy kabelových svazků, odpovídají verzi namontované ve vozidle.
Další technické informace můžete nalézt v návodech k opravám.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
150
6.6
Jištění, výkon pro přídavné spotřebiče
Při dodatečné montáži přídavných elektrických spotřebičů mějte na paměti následující pokyny:
•
•
•
•
•
•
•
•
Úpravy jakéhokoli druhu, především ovšem na centrálním elektrickém systému stávající palubní sítě, jsou zakázané.
Za škody, které vzniknou v důsledku takových úprav, ručí výrobce nástavby.
V centrálním elektrickém systému nejsou žádné volné pojistky, které by výrobce nástavby mohl používat.
Přídavné pojistky mohou být v případě potřeby upevněny před centrálním elektrickým systémem do připraveného plastového držáku.
Jakékoli vývody ze stávajících obvodů palubního elektrického systému, resp. připojení dalších spotřebičů k již obsazeným
pojistkám je zakázáno.
Každý elektrický obvod namontovaný výrobcem nástavby musí být dostatečně dimenzovaný a jištěný vlastními
pojistkami. Dimenzování pojistek musí zaručovat ochranu vedení a ne k němu připojeného systému. Elektrické systémy musí
zaručovat dostatečnou ochranu proti všem možným poruchám, aniž by přitom jakkoli ovlivňovaly elektrický systém vozidla.
Při dimenzování průřezu vodičů je nutné brát v úvahu pokles napětí a zahřívání vodičů. Kvůli příliš nízké mechanické
pevnosti se nesmí používat průřezy menší než 1 mm2. Záporné a kladné vedení musí mít stejný minimální průřez.
Odběry proudu pro 12 V přístroje se smí realizovat jedině s použitím měniče napětí. Odběr pouze na jednom akumulátoru
není přípustný, protože nerovnoměrné stavy nabití vedou k přebíjení a následnému poškození druhého akumulátoru.
Přídavné elektricky napájení agregáty mohou podle okolností vyžadovat akumulátory s větší kapacitou. Rovněž může být
zapotřebí alternátor s vyšším výkonem. Průřez připojovacích kabelů akumulátorů musí být přizpůsoben novému
odebíranému výkonu. Tyto agregáty se ve většině případů dodávají již namontované od výrobce.
Dodatečná montáž je možná.
Co největší možná kapacita akumulátorů a výkon alternátoru musí být k dispozici obzvláště v těchto případech:
•
•
Vybavení elektrohydraulickou nákladní plošinou
Montáž vířivé brzdy.
6.7
Typ používaných elektrických vodičů a relé
V užitkových vozidlech MAN se používají jen elektrické vodiče a relé podle normy MAN M3135, resp. podle technických požadavků
MAN „Relé pro užitková vozidla“. V případě potřeby si můžete obstarat tyto dokumenty v odd. ESC (Viz výše jako „Vydavatel“).
([email protected]). Musí být splněna mezinárodní norma ISO 6722 o „nestíněných nízkonapěťových vedeních“ v silničních
vozidlech.
6.8
Osvětlovací zařízení
Jestliže se změní světelně technické zařízení (osvětlovací systém), zaniká povolení k provozu podle směrnice EU 76/756/EEC
vč. úpravy 97/28/EC. To platí především v případě, že se podstatně změní uspořádání osvětlovacího zařízení nebo je některé světlo
nahrazeno jiným, neuvedeným v povolení k provozu.
Vozidla s celkovou délkou přes 6 m musí být podle výše uvedené směrnice vybavena bočními obrysovými světly.
Existuje možnost dodání na podvozku od výrobce. Pokud nebylo objednáno žádné boční ochranné zařízení, je možné dodat boční
obrysová světla také s přechodným upevněním na rámu. Je nutné dodržovat montážní rozměry uvedené ve směrnici.
Po provedené montáži nástavby je třeba nově určit základní nastavení světlometů. To se provádí u vozidel s regulací dosahu světel
přímo na světlometech. Přitom musíte zjistit na typovém štítku procentuální hodnotu clonění a (např. pomocí nastavovacího přístroje)
ji zkontrolovat a případně nastavit. Jsou-li světlomety namontovány výš nebo níž, musíte podle výše uvedené směrnice EU opravit
procentuální hodnotu clonění a typový štítek.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
151
6.9
Odrušení
Stupeň odrušení závisí na účelu používání vozidla. Předpisy se přitom v různých zemích liší.
Zařízení se odrušuje pomocí vhodných odrušovacích prostředků.
Mezi vhodné odrušovací prostředky patří např.:
•
•
•
•
Odrušovací odpory
Kondenzátory a tlumicí cívky, resp. odrušovací filtry
Speciální vedení a zapojení
Stínění nepropouštějící vysoké frekvence
Rovněž je nutné dodržovat různé třídy odrušení, jako např. odrušení nablízko a na dálku.
V Německu jsou směrodatné údaje v DIN 57879 / VDE 0879, část 1 a ve StVZO §55a.
6.10
Elektromagnetická slučitelnost
Kvůli vzájemnému působení mezi různými elektrickými součástkami, elektronickými systémy, vozidlem a okolním prostředím je třeba
zkontrolovat elektromagnetickou slučitelnost. Všechny systémy v užitkových vozidlech MAN splňují požadavky podle normy
MAN M3285 (EMC).
Dokumenty:
•
•
Norma MAN M3285 (k dostání ve firmě MAN, oddělení ESC – Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected]))
Směrnice EU 72/245/EEC s dodatkem 95/54/EEC
Při dodatečné montáži elektrických nebo elektronických komponent je nutné zkontrolovat elektromagnetickou slučitelnost.
Od roku 2002 platí v celé EU směrnice 72/245/EEC s dodatkem 95/54/EC jako minimální požadavek na všechny elektrické,
resp. elektronické agregáty v palubní síti vozidla.
Vozidla MAN splňují při expedici požadavky směrnice EU 72/245/EEC včetně dodatku 95/54/EC. Všechny přístroje (definice přístrojů
podle 89/336/EEC), které namontuje do vozidla výrobce nástavby, musí vyhovovat všem platným zákonným předpisům.
Výrobce nástavby je odpovědný za EMC svých komponent, resp. systémů a jejich interakci s ostatními systémy.
Po montáži takových systémů nebo komponent odpovídá výrobce nástavby za to, že vozidlo nadále vyhovuje aktuálně platným
zákonným předpisům. Rádiová technická zařízení, např. rádiové dálkové ovládání funkcí nástavby nesmí žádným způsobem ovlivňovat
funkce užitkového vozidla.
6.11
Rozhraní na vozidle
Rozhraní připravená firmou MAN (např. regulace meziotáček) jsou umístěna:
•
•
u F2000, E2000 a M2000M: vně kabiny za předním sklopným krytem kabiny na straně spolujezdce;
u L2000 a M2000L: v kabině na straně spolujezdce pod centrálním elektrickým systémem.
Všechna rozhraní namontovaná na vozidle jsou popsána v příslušných informacích pro výrobce nástaveb. Ty si můžete v případě
potřeby vyžádat v MAN, odd. ESC (Viz výše jako „Vydavatel“) ([email protected])).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
152
6.12
Přípravy na nástavbu
Je-li vozidlo objednáno s přípravami na nástavbu (např. zařízení Start-Stop na konci rámu), jsou tyto přípravy namontovány výrobcem a
částečně zapojeny. Výrobce nástavby musí používat odpovídající schémata zapojení a výkresy kabelových svazků.
Pro převoz vozidla k výrobci nástavby montuje MAN transportní pojistky.
Ty musí být odborně odstraněny, aby bylo možné uvést systémy bezpečně do provozu.
6.13
Nastavení zákaznických parametrů pomocí MAN-cats®
MAN-cats® je standardní nástroj firmy MAN pro diagnostiku a parametrizaci elektronických systémů ve vozidle.
Pomocí MAN-cats® se provádějí změny zákaznických parametrů (např. počty meziotáček). MAN-cats® se používá ve všech servisních
zastoupeních a smluvních dílnách MAN. Pokud může výrobce nástavby nebo zákazník již při sjednávání zakázky s prodejcem MAN
sdělit požadované zákaznické parametry, naprogramuje je přímo výrobce do vozidla s použitím programování EOL (EOL = end of line,
programování na konci linky). Použití systému MAN-cats® je pak nezbytné, jestliže mají být tyto parametry změněny.
6.14
Ukostřovací vedení
U vozidel MAN se nepoužívá rám jako ukostřovací vedení, ale s kladným vedením je nainstalováno vlastní ukostřovací vedení
ke spotřebiči. Přídavné spotřebiče, jako např. nákladní plošiny, proto musí být vybaveny ukostřovacím vedením ze spotřebiče do
společného ukostřovacího bodu.
Společné ukostřovací body jsou umístěny:
•
•
•
Za centrálním elektrickým systémem
Za přístrojovou deskou
Na pravém zadním ložisku motoru u motorů D28 (F2000, E2000), resp. na levém zadním ložisku motoru u motorů D08
(M2000, L2000)
Ze společných ukostřovacích bodů za centrálním elektrickým systémem, resp. za přístrojovou deskou nesmí být celkově odebíráno víc
než 8 - 10 A. Zapalovač cigaret a eventuální přídavné zásuvky mají vlastní omezení výkonu, která jsou uvedena v návodu k obsluze.
Při vyšší potřebě výkonu je nutné zkontrolovat vytížení vedení na základě vybavení vozidla či připojit ukostřovací vedení ke
společnému ukostřovacímu bodu na příslušném ložisku motoru.
Pouzdra jednopólových motorů cizích agregátů musí být připojena ukostřovacím kabelem ke společnému ukostřovacímu bodu na
příslušném ložisku motoru, aby při zapnutí startéru nemohlo dojít k žádnému poškození mechanických součástek nebo elektrického
vybavení.
U všech vozidel je uvnitř přihrádky na akumulátory umístěn štítek, který výslovně upozorňuje na to, že rám vozidla není spojen se
záporným pólem baterie.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
153
6.15
Instalace potrubí a elektrického vedení
Zásady pro instalaci potrubí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.
Je zakázáno instalovat potrubí volně, je nezbytné využívat dostupné možnosti upevnění, resp. trubky.
Vlnité trubky kabelových svazků se upevňují pomocí děrovaných pásků nebo spon v rámu na plastové konzoly a v
motorovém prostoru na připravené kabelové trasy.
Nikdy nepřipevňujte více než jedno potrubí k jedné příchytce.
Smí se používat jen PA trubky (PA = polyamid) podle DIN 74324 část 1 nebo podle normy MAN M3230 část 1
(rozšíření DIN 74324 část 1).
Při instalaci PA trubek přidejte vždy 1 % délky (odpovídá 10 mm na metr délky kabelu), protože se plastové trubky v chladu
smršťují a přitom musí být zaručena jejich použitelnost do -40 °C.
Elektrická vedení nesmí tvořit svazek s palivovými ani brzdovými potrubími a musí být chráněna před působením tepla
a odíráním.
Konektory musí být zapojeny tak, aby kabelový vývod nebyl otočený nahoru.
Pokud možno neupravujte sériové elektrické ani ukostřovací spoje. Při změně délky vedení nebo montáži dalších vedení
musíte používat konektory s ochranou proti vodě podle standardu MAN. Spoje se musí po montáži vodotěsně smrštit
zahřátím. Konektory s ochranou proti vodě a odbočkové prvky si můžete obstarat prostřednictvím služby náhradních dílů
MAN.
Přechod kabelových svazků, nainstalovaných výrobcem nástavby, z mokrého do suchého prostoru vozidla musí být
proveden přes již existující oddělovací místa kabiny MAN. Přitom nesmí být nepříznivě ovlivněno utěsnění realizované firmou
MAN.
Průměr používaných vlnitých trubek musí být přizpůsoben velikosti kabelových svazků, které jsou v nich vedeny, protože se
při příliš velké vlnité trubce může stát, že se na její vnitřní straně prodřou izolace vedení.
Jestliže se změní montážní poloha elektrických nebo elektronických komponent, je nutné přizpůsobit délku elektrických
vedení novým požadavkům. Menší nadměrné délky kabelů musí být kompenzovány vhodnou instalací (zvolte delší trasu).
V žádném případě nenavíjejte přebytečnou délku do závitů nebo smyček! Kabely by pak mohly fungovat jako „anténa“.
Pokud musíte přemístit instalaci vedení z jedné strany rámu na druhou, použijte k tomu již existující otvor.
Další otvor vyvrtejte jedině v případě, že neexistuje žádná jiná možnost.
Pomocné pohony →
viz samostatný sešit
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
154
8.
Brzdy, Vedení
Brzdový systém patří mezi nejdůležitější bezpečnostní komponenty nákladního automobilu. Úpravy celého brzdového systému včetně
potrubí smí provádět pouze vhodně kvalifikovaný personál. Po každé úpravě je třeba provést kompletní vizuální a sluchovou kontrolu,
stejně jako kontrolu fungování a účinnosti celého brzdového systému.
8.1
Brzdová a vzduchová vedení
Všechna brzdová potrubí k brzdě s pružinovým posilovačem jsou podle DIN 14502 část 2 „Hasičská vozidla, všeobecné požadavky“
odolná proti korozi a žáruvzdorná.. Zde jsou také ještě jednou popsány nejdůležitější zásady, které platí při instalaci vzduchových
potrubí.
8.1.1
Základy
•
Polyamidové trubky (PA trubky) musí být bezpodmínečně:
udržovány stranou od zdrojů tepla;
nainstalovány bez odírání;
bez pnutí; a
bez lámání.
Smí se používat jen PA trubky podle normy MAN M3230 část 1. Tyto trubky jsou v souladu s normou každých 350mm
označeny číslem, které začíná „M3230“.
Ze vzduchového kompresoru do vysoušeče vzduchu, resp. regulátoru tlaku jsou předepsány trubky z nerez oceli.
Při svařovacích pracích chraňte potrubí tím, že je vymontujete. Informace o svařovacích pracích najdete také v kapitole
„Úpravy podvozků“, „Svařování na rámu“.
Působení tepla: Dávejte pozor na hromadění tepla v uzavřených prostorech. Není přípustné, aby potrubí doléhala na tepelně
izolační plechy (minimální vzdálenost od tepelně izolačních plechů ≥ 100mm, od výfuku ≥ 200mm).
Kvůli možnému uvolňování tepla nesmí být PA trubky upevněny na kovových trubkách nebo držácích, které jsou spojeny s
těmito agregáty:
motor;
vzduchový kompresor;
topení;
chladič;
hydraulika.
•
•
•
•
•
8.1.2
Konektory, přechod na systém Voss 232
U brzdových, resp. vzduchových potrubí jsou přípustné pouze konektory podle tabulky 37. Uvedené normy obsahují podrobné pokyny
pro zpracování a musí být závazně aplikovány při montáži pneumatických potrubí a agregátů. Uvedené normy MAN si mohou výrobci
nástaveb obstarat prostřednictvím oddělení ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ ([email protected])).
Počínaje TGA přecházejí všechny konstrukční řady vozidel od dubna 2000 na spojovací systém Voss 232, jehož odlišnosti od systému
230 jsou vysvětleny v následujícím textu.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
155
Tabulka 37:
Práce s konektory systému Voss 232
(Funkce a součásti viz také Obrázek 97):
Spojovací systém
Norma MAN
Účel použití
Voss 203
M3061 část 3
Přívod vzduchu pro malé trubky 4x1 a 6x1, všechny typy
Voss 230
M3061 část 2
Přívod vzduchu L2000, M2000L, M2000M, F2000, E2000
je od dubna 2000 nahrazen systémem Voss 232
Voss 232
M3298
Přívod vzduchu TGA, všechny řady přecházejí od dubna 2000 na Voss 232
Systém má dva západkové stupně. Když zástrčka zaskočí pouze do prvního stupně, je spojení u systému 232 záměrně netěsné a
nesprávné zaklapnutí zástrčky se okamžitě pozná podle hluku.
•
•
•
•
Obr. 97:
Systém musí být při vyšroubování přesuvného šroubu bez tlaku.
Po uvolnění spojení zástrčky a přesuvného šroubu je třeba vyměnit přesuvný šroub, protože se při uvolnění spojení zničí
přidržovací prvek.
Proto je při uvolnění připojení potrubí k agregátu nutné vyšroubovat přesuvný šroub.
Plastová trubka tvoří spolu se zástrčkou, přesuvným šroubem a přidržovacím prvkem opakovaně použitelnou jednotku.
Pouze O-kroužek pro utěsnění závitu (viz obr. 97) se musí vyměnit za nový (přitom namažte O-kroužek tukem a vyčistěte
přesuvný šroub).
Výše popsanou jednotku konektoru musíte ručně zašroubovat do agregátu a potom dotáhnout s momentem 12 ± 2 Nm v
kovu, resp. 10 + 1 Nm v plastu.
Systém Voss 232, funkční princip ESC-174
Zástrčka
Konektor úplnězaklapnutý (2. stupeň)
O-kroužek pro vytvořenípředpětí a pro
ochranupřed znečištěním
Konektor neúplně zaklapnutý(1. stupeň) →
unikání vzduchu
Přesuvný šroub
Brzdové zařízení
O-kroužek proutěsnění závitu
O-kroužek proutěsnění zástrčky
Přidržovací prvek
Unikání vzduchu při neúplně
zaklapnutém konektoru
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
156
•
Jsou-li stávající zástrčky systému Voss 230 nahrazeny systémem Voss 232, musí se vyměnit také přesuvný šroub v
agregátu. Pokud je v agregátu ještě pružinový prvek systému 230, je třeba ho odstranit. Pak je možné bez problémů použít
přesuvný šroub systému 232.
Jestliže chcete zasunout do spojovací jednotky systému 232 zástrčku systému 230, musíte vyměnit přesuvný šroub
systému 232 za přesuvný šroub systému 230.
•
8.1.3
Instalace a upevnění potrubí
Základy použití:
•
•
•
•
•
Volná instalace potrubí není přípustná. Je nutné využít předepsaných možností upevnění.
Plastové trubky při instalaci nezahřívejte, ani tehdy, když je musíte instalovat do oblouku.
Při upevňování trubek dávejte pozor, aby bylo vyloučeno zkroucení PA trubek.
Na začátku a na konci oblouku musíte namontovat příchytku nebo v případě svazků trubek po jedné kabelové sponě.
Vodicí potrubí kabelů musí být v rámu plastových konzolí a v motorovém prostoru v připravených kabelových trasách
upevněno síťovou páskou nebo pomocí upevňovacích klipů.
Nikdy neveďte více potrubí ve stejných objímkách.
Mohou být požívány pouze plastové PA trubky (PA = Polyamid) podle DIN 74324 část 1 nebo normy MAN-M3230 část 1
(Splňující DIN 74324 část 1).
Při instalaci připočítejte 1 % k délce (odpovídá 10 mm na metr kabelu), protože se plastové trubky v chladnu smršťují a musí
být zaručena jejich použitelnost do -40 °C.
Pro brzdová/vzduchová vedení jsou přípustné pouze konektory uvedené v tabulce 38, které splňují požadované normy
a pokyny pro zpracování a jsou pro brzdová vedení závazně určena, dostupnost pro normy MAN je k dispozici přes oddělení
ESC (Viz výše jako „Vydavatel“ (t[email protected]).
•
•
•
•
Tabulka 38:
•
•
•
•
•
•
•
Spojovací systémy Voss a jejich použití
Spojovací systém
Norma MAN
Verwendungszweck
Voss 230
M3061 část 2
Přívod vzduchu L2000, M2000L, M2000M, F2000, E2000
Voss 232
M3298
Přívod vzduchu TGA
Voss 203
M3061 část 3
Přívod vzduchu pro malé trubky 4x1 a 6x1, všechny typy
Zahřívání potrubí při instalaci není přípustné.
Ke zkracování plastových trubek musíte používat kleště na plastové trubky, protože řezání vede k nepřípustnému vytváření
otřepů na řezných plochách a k vytváření třísek v trubce.
PA trubky smí doléhat na hrany, resp. do otvorů rámu. Na PA trubce je možné na styčných plochách tolerovat minimální
zploštění (max. 0,3mm hluboké). Vroubkované oděry jsou však nepřípustné.
Vzájemný dotyk PA potrubí je dovolený. Na styčném místě vzniká minimální vzájemné zploštění.
PA potrubí smí být paralelně (ne křížem) spojována do svazků děrovaným páskem. Smí se svazkovat PA a vlnité trubky
téhož typu. Je třeba věnovat pozornost omezení pohyblivosti v důsledku vyztužení.
Zakrytí hran rámu naříznutou vlnitou trubkou je nevhodné. PA trubka se na styčném místě s vlnitou trubkou poškozuje.
Bodová styčná místa na ostrých hranách rámu mohou být chráněna tzv. „ochrannou spirálou“ (viz obrázek 98)
Ochranná spirála musí přiléhat ke chráněnému vedení a musí být utažena a uzavřena ve svých záhybech.
(Výjimka: PA vedení ≤ 6mm).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
157
Obr. 98:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ochranná spirála na plastovém potrubí
Dotyk PA potrubí nebo PA vlnitých trubek s hliníkovými slitinami (např. hliníková nádrž či pouzdro palivového filtru)
není dovolen, protože hliníkové slitiny mohou být mechanicky odírány (nebezpečí požáru).
Křížící se pulsující potrubí (např. palivová) nesmí být v bodě křížení spojena dohromady děrovaným páskem
(nebezpečí odírání).
Ke vstřikovacím potrubím a ocelovým palivovým potrubím pro ohřívací startovací zařízení nesmí být připevněno žádné
další potrubí (nebezpečí odírání a požáru).
Kabely snímačů centrálního mazání a ABS smí být připevněny ke vzduchovým hadicím jen s použitím gumových rozpěrek.
K vodním a hydraulickým hadicím (např. řízení) nesmí být nic připevněno (nebezpečí odírání).
Kabely startéru nesmí být v žádném případě spojeny do svazku s palivovými nebo olejovými trubkami, protože kladné kabely
se zásadně nesmí odírat!
Účinky tepla: Pozor na hromadění tepla v uzavřených prostorech. Doléhání potrubí na tepelně izolační plechy není přípustné
(minimální vzdálenost od tepelně izolačních plechů ≥ 100mm a od výfuku ≥ 200mm).
Kovová potrubí jsou upevněná a nesmí se ohýbat ani montovat tak, že by se mohla prohýbat během provozu.
Pokud jsou agregáty, resp. komponenty uloženy vzájemně pohyblivě, musíte při instalaci potrubí dodržovat následující zásady:
•
•
•
•
•
Vedení musí bez problémů následovat pohyby agregátu, a proto je třeba dbát na dostatečnou vůli vzhledem k pohybujícím
se dílům (pérování, rejd kol, sklápění kabiny). Protahování vedení není přípustné.
Počáteční a koncový bod pohybu musí být přesně definován jako pevné upínací místo. PA trubka musí být v upínacím místě
pevně uchycena co možná nejširší páskou nebo příchytkou, přizpůsobenou průměru trubky.
Pokud jsou plastové a vlnité trubky umístěny přes sebe, je nutné nejprve zajistit neohebnou plastovou trubku. Zbývající vlnitá
trubka bude uložena přes plastovou trubku.
Vedení musí vydržet pohyby příčné ke směru instalace. Přitom musíte dávat pozor na dostatečnou vzdálenost mezi
upínacími místy. (Empirické pravidlo: Vzdálenost upínacích míst ≥ 5 x přemosťovaná amplituda pohybu).
Velká amplituda pohybu poskytuje nejlepší uložení ve tvaru U a pohybovou smyčku podél čepu U:
Empirické pravidlo pro min. délku pohybové smyčky:
min. délka pohybové smyčky = 1/2 • amplituda pohybu • minimální poloměr • π
•
U PA trubek je nutné dodržovat následující minimální poloměry ohybu (příslušný počáteční a koncový bod dráhy pohybu
musí být přesně definován jako upínací místo).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
158
Tabulka 39:
Minimální poloměry ohybu u PA trubek
Jmenovitý průměr trubky Ø [mm]
4
6
9
12
14
16
Poloměr ohybu ≥ [mm]
20
30
40
60
80
95
•
K upevnění potrubí používejte příchytky z plastu a dodržujte maximální vzdálenost příchytek podle tabulky 40.
Tabulka 40:
Maximální vzdálenost příchytek v závislosti na velikosti trubek
Velikost trubky
4x1
6x1
8x1
9x1,5
11x1,5
12x1,5
14x2
14x2,5
16x2
Vzdálenost příchytek [mm]
500
500
600
600
700
700
800
800
800
8.1.4
Unikání stlačeného vzduchu
Pneumatická zařízení nemohou nikdy nabídnout 100% účinnost. Jedním z důvodů je přitom nevyhnutelné lehké unikání vzduchu,
často navzdory svědomitému dimenzování. Otázkou je, jaká ztráta stlačeného vzduchu je nevyhnutelná a jaká je již příliš vysoká.
Zjednodušeně řečeno je nutné zabránit každému takovému úniku stlačeného vzduchu, který během 12 hodin po odstavení vozidla
vede k tomu, že není možné se okamžitě po nastartování motoru rozjet. Z toho lze odvodit dvě alternativní metody stanovení, zda je
ztráta vzduchu nevyhnutelná nebo ne:
•
•
Během 12 hodin po naplnění na vypínací tlak nesmí být v žádném okruhu tlak < 6 bar. Kontrola se provádí s
nezavzdušněnými pružinovými posilovači, tedy se zataženou parkovací brzdou.
Během 10 minut po naplnění na vypínací tlak smí tlak v kontrolovaném okruhu klesnout max. o 2 %.
Je-li ztráta vzduchu větší, než je popsáno výše, ukazuje to na nepřijatelné unikání, které je nutno zastavit.
8.2
Připojení vedlejších spotřebičů
Stlačený vzduch pro vedlejší spotřebiče se smí odebírat pouze z potrubního systému přípojky 24 na čtyřokruhovém pojistném ventilu
(položka č. G4.X ve funkčních plánech, viz obr. 100 a obr. 101). Pro každý přídavný spotřebič je předepsán vlastní přepadový ventil.
Výjimkou je ale pneumatické ovládání přídavné trvalé brzdy, viz kapitola 8.4 „Trvalé brzdy“.
MAN připojuje také vlastní vedlejší spotřebiče k přípojce 24 čtyřokruhového pojistného ventilu, viz tabulka 41.
Pak je k dispozici rozdělovací spojka (obr. 99), k jejíž přípojce 52 mohou být připojeny vzduchové spotřebiče nástavby.
Na rozdělovači se nesmí používat přípojky 61, 62, 63 a 64, protože jsou rezervované pro provozní brzdu.
Nepoužité přípojky musí být těsně uzavřené (používejte uzavírací šrouby, resp. zástrčky příslušného systému Voss).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
159
Tabulka 41:
Přípojky na rozdělovači (s 10 přípojkami)
Přípojka
rozdělovače
Účel použití
Jmenovitá velikost (NG)
konektoru Voss
Přípojka
pneumatického okruhu
51
Převodovka, spojka, intardér
NG12
Okruh IV, přípojka 24
52
Vedlejší spotřebiče nástavby
NG12
53
Přívod 4-okruhového pojistného ventilu, přípojka 24
NG12
54
Závěs pro přívěs, jiné vývody
NG8
55
Vzduchové pérování kabiny, jiné vývodyu vozidel bez
kabiny se vzduchovým pérováním
Závit 9 mm trubky:
DIN 74324 / DIN 73378
56
Ovládání motorové brzdy
NG8
61
Rezervováno pro brzdový okruh I
V žádném případě nepřipojujte vedlejší spotřebič
NG12
62
NG12
63
NG12
64
NG12
Obr. 99:
Okruh I, přípojka 21
Rozdělovací spojka pro stlačený vzduch s 10 přípojkami ESC-175
B-B NG12
A
B
SW24
51
A-A
NG12
60
52
NG12
62
NG12
53
NG8
54
NG12
63
NG12
6
55
56
SW19
NG8
B
64
A
NG12
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
160
Obr. 100 a obr. 101 znázorňují výřezy z funkčních plánů brzdového systému.
Přípojka pro vedlejší spotřebiče nástavby je označena jako „další vedlejší spotřebiče“.
Výřez funkčního plánu brzdového systému, listové pérování ESC-176
0
G57.10
(B101)
2
G50.40
G27.66
G4.5 G50.13
Pojistný tlak (bar)
1 + 0,5
Uzavírací tlak (bar)
(6)
(6)
(22)24
(6) (21)23
G51.3
1
2
3
4
7,0 - 0,3
6,9 - 0,3
stat. ≥ 4,5 / dyn. ≥ 5,0
Výřez funkčního plánu brzdového systému, vzduchové pérování ESC-177
(Y102)
G61.200
(B101)
2
G27.66
G50.40
G5.201 G4.5 G50.13
G50.24
G51.3
(22)24
(6) (21)23
(6)
(6)
(6)
G51.3
G23.201
G51.3
G50.12
4-okruh. pojistný ventil okruh
Vypínací tlak (bar)
12,5 ± 0,2
Pojistný tlak (bar)
Spínací rozsah (bar)
1,3 + 0,7
Uzavírací tlak (bar)
1
2
G54.X
2
6,9 - 0,3
G51.3
G50.29
G51.3
1
G6.6
REGULÁTOR TLAKU
20L
12,5bar
(9.)
20L
12,5bar
G57.10
8.5-0.4
2
1
9L 15L
4L
BBA-VA
3
2
1 2324
2122
(9.)
G1.2
(3)
22
G5.121
2
(6)
1
G57.10
BBA-HA
1
G5.200
(B102)
(6)
(6)
2
(3)
(I)
(22)24
(21)23
DBA
(1)
(3)
1
2
G56.1
G53.3
(3)
3
G5.121 G25.205
(9.)
G25.203
G1.2
100.3
16x1.5
21
(6)
G56.2
0
G51.3
6,9 - 0,3
10 ± 0,2
Spínací rozsah (bar)
0
G50.24
4-okruh. pojistný ventil okruh
Vypínací tlak (bar)
0
G51.3
G23.201
G50.12
REGULÁTOR TLAKU
Obr. 101:
(6)
(6)
(6)
(6)
4L
8.5-0.4
2
1
9L 15L
3
2
(9.)
(3)
0
22
G5.121
G1.2
G5.200
(B102)
G57.10
BBA-VA
DBA
(1)
(3)
(3)
1
2
G56.2
G53.3
(3)
3
G5.121 G25.204
G25.202
G1.2
16x1.5
(9.) 1 24
21
0
2
1
23
2122
BBA-HA
G56.2
(I)
(22)24
(21)23
(Y102)
G61.200
(6)
Obr. 100:
3
4
7,0 - 0,3
6,9 - 0,3
stat. ≥ 4,5 / dyn. ≥ 5,0
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
161
8.3
Nastavení ALB
Automatické brzdové zařízení s účinností závislou na nákladu (ALB) je od výrobce nastaveno pro příslušný podvozek.
Po montáži nástavby je nutné zkontrolovat nastavení a v případě potřeby upravit podle hodnot na štítku ALB.
U zadních náprav s listovým pérováním musí být na štítku ALB uvedeno číslo náhradního dílu zadní pružiny. Je zapotřebí kontrola
shody zadní pružiny a čísla na štítku ALB. Jiný štítek ALB s odpovídajícím novým nastavením je nutný teprve tehdy, když jsou
namontovány zadní pružiny s jinou charakteristikou. Při montáži zadních agregátů se zvýšením prázdného zatížení zadních náprav,
jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny apod., není zapotřebí nové nastavení ALB ani výměna štítku ALB.
8.4
Trvalé brzdy
Kolové brzdy namontované v nákladním automobilu nejsou koncipovány jako trvalé, protože delší používání (např. při sjíždění z kopce)
může vést k jejich tepelnému přetížení. Důsledkem je pak pokles brzdného účinku, nazývaný „fading“. Legislativa proto předepisuje,
že od určité celkové hmotnosti musí být namontována trvalá brzda. U sériových nákladních automobilů je to motorová brzda ve formě
výfukové brzdné klapky. MAN dále nabízí jako druhou motorovou brzdu EVB (Exhaust Valve Brake = výfuková brzda).
Ta je ovládána společně s výfukovou brzdnou klapkou a zvyšuje trvalý brzdný účinek.
Pro dosažení ještě vyššího brzdného účinku mohou být v nákladním automobilu namontovány další retardéry (= zpomalovače)
nabízené firmou MAN. Tyto trvalé brzdy se stejně jako motorová brzda a EVB neopotřebovávají.
Výrobce dodává hydrodynamické retardéry, které jsou v závislosti na typu konstrukce
•
•
primární; nebo
sekundární.
Vysvětlení naleznete v kapitole 8.4.1 „Hydrodynamické retardéry“.
Dodatečná montáž je za určitých okolností možná, ale velmi nákladná. Musíte postupovat podle níže uvedených pokynů.
Dodatečně se montují:
•
•
hydrodynamické sekundární retardéry (hlavně výrobek Voith ve větvi kloubových hřídelů;
vířivé brzdy.
8.4.1
Hydrodynamické retardéry
Hydrodynamický retardér používá jako proudicí prostředí olej, který přenáší teplo generované při brzdění do výměníku tepla.
Výměník tepla pak odvádí tepelnou energii do okolí nebo do chladicí vody motoru.
Rozlišujeme mezi primárním a sekundárním retardérem:
Primární retardér je umístěn v hnacím ústrojí před převodovkou. Při brzdění je síla přenášena přes hnací nápravy a převodovku.
Proto je brzdný účinek primárního retardéru závislý na počtu otáček motoru a zařazeném rychlostním stupni, ale nezávislý na rychlosti
vozidla.
Sekundární retardér je naproti tomu umístěn na výstupu převodovky, resp. ve větvi kloubových hřídelů. Síla se při brzdění přenáší
výhradně přes hnací nápravy do retardéru. Brzdný účinek sekundárního retardéru závisí na převodu hnacích náprav a rychlosti,
ale vůbec nezávisí na zařazeném rychlostním stupni.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
162
MAN dodává následující hydrodynamické retardéry:
•
•
Primární retardéry
v automatických převodovkách ZF 5HP…, resp. 6HP… integrované mezi měničem točivého momentu a planetovou
převodovkou;
- u převodovek s řadicí spojkou měniče WSK integrované mezi měničem točivého momentu a řadicí spojkou.
Sekundární retardéry
typu Voith 115 na převodovkách Eaton RTO… a RTSO…;
intardéry ZF na převodovkách ZF 16S… (viz též sešit „Pomocné pohony“).
Všechny retardéry jsou integrovány v příslušné převodovce, resp. v řadicí spojce měniče.
To platí také pro chladicí okruh a u ZF pro společné využívání oleje s převodovkou.
Dodatečná montáž je v principu možná, ale velice nákladná a z ekonomického hlediska má smysl pouze ve spojení s výměnou
převodovky. Dodatečně jsou montovány zpravidla hydrodynamické brzdy s vlastním chladicím okruhem, jako např. retardéry Voith,
které se většinou montují ve větvi kloubových hřídelů.
Při přímé montáži retardéru na převodovku je kromě schválení firmy MAN nutné získat také povolení výrobce převodovky.
Je-li na převodovce dodatečně namontován retardér, nelze namontovat pomocné pohony závislé na spojce (to neplatí pro retardéry
integrované od výrobce, viz též kapitola „Pomocné pohony“).
Pokud je namontováno pneumatické ovládání retardéru, smí být stlačený vzduch odebírán pouze z přípojky 24 na místě, odkud odebírá
stlačený vzduch také motorová brzda; v tom případě nesmí být namontován přepadový ventil. V žádném případě není přípustné zapojit
do okruhů provozní nebo parkovací brzdové zařízení. Podle okolností může být nutná montáž zásobníku vzduchu.
Montáž retardéru v hnacím systému může vést k výrazným změnám vibrací celého systému. Při dodatečné montáži je nezbytně nutné
se postarat, aby škodlivé vibrace nepronikly do hnacího systému.
U vozidel s ABS musí být zaručeno, že se retardér během regulace ABS vypne. Výrobci systémů ABS definují možnosti zapojení,
a proto je předpokladem pro dodatečnou montáž retardéru také svolení výrobce ABS.
Při montáži retardéru do větve kloubových hřídelů je třeba dbát na maximální úhel mezi kloubovými hřídeli. Maximální úhel každého
kardanového hřídele v hnacím ústrojí smí být v naloženém stavu nejvýš 7°, přípustná tolerance je +1° (informace o kloubových hřídelích
naleznete také v kapitole „Úpravy podvozků“).
8.4.2
Vířivé brzdy
Na pevném kotouči (statoru) jsou upevněny indukční cívky. Na procházejícím hnacím hřídeli je po každé straně statoru umístěn jeden
rotující kotouč (rotor). Pro lepší odvod tepla slouží chladicí žebra. Cívky jsou při brzdění napájeny budicím proudem.
Otáčením brzdových kotoučů v magnetickém poli se indukují vířivé proudy, které generují brzdný moment.
Jeho velikost závisí na buzení cívek statoru a na počtu otáček brzdových kotoučů (rotorů). Budicí proud je odebírán z palubní sítě
vozidla.
Montáž vířivých brzd musí být v individuálních případech dohodnuta s oddělením ESC
(Viz výše jako „Vydavatel“[email protected]). Je přípustná výhradně s písemným svolením.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
163
Povolení může být uděleno jedině v případě, že výrobce brzdy (ne dílna provádějící montáž nebo výrobce nástavby)
prokáže následující skutečnosti:
•
•
•
•
•
•
•
Při montáži na převodovce:
Povolení výrobce převodovky.
Podepření uložením retardéru bez napětí. Musí existovat návod k montáži, resp. dokumentace výrobku vyhovující
tomuto požadavku (viz níže).
U řadového pětiválce není montáž na převodovce přípustná.
Při montáži ve větvi kloubových hřídelů:
Doklad, že je vířivá brzda dimenzovaná pro maximální točivý moment generovaný v hnacím ústrojí.
Tíhová síla brzdy a momenty kloubového hřídele musí být pohlcovány vhodnými příčníky, namontovanými bez napětí.
Maximální úhel každého kardanového hřídele v hnacím ústrojí smí být v naloženém stavu nejvýš 7°,
přípustná tolerance je +1° (informace o kloubových hřídelích naleznete také v kapitole „Úpravy podvozků“).
Pro tepelné zatížení v ložiskách kardanova kloubu je nutné schválení výrobce kloubu
U L2000 4x2 jsou přípustné výhradně kloubové hřídele s lehkou konstrukcí. Jakákoli úprava smí být provedena pouze
výrobcem Eugen Klein KG.
Elektrický systém a elektronika:
Dodržování pokynů v kapitole 6 „Elektrický systém, potrubí“.
Musí být k dispozici nebo namontován největší možný alternátor (28 V, 80 A, 2240 W) a akumulátory s větší
kapacitou (140 Ah u L2000, resp. 180 Ah u všech ostatních vozidel).
Vodotěsná řídicí skříň retardéru (stupeň krytí IP69K).
Jištění zatěžovacího proudu vhodnou pojistkou.
Označení přípojek vedení na retardéru a vyloučení záměn.
Dostatečně dimenzované průřezy kabelů, nejméně podle sešitu „Elektrický systém, potrubí“.
Automatické vypínání retardéru při regulaci ABS; výrobce systému ABS musí osvědčit možnost přístupu k
příslušné řídicí jednotce.
Ochrana proti podpětí automatickým vypnutím retardéru při napětí v palubní síti ≤ 20 V.
Elektromagnetická slučitelnost (EMC): Prokázání splnění normy MAN EMC M3285, přinejmenším ale 72/245/EEC
s dodatkem 95/54/EEC (od roku 2002 platí v celé EU jako minimální požadavek pro všechny elektrické a
elektronické agregáty v palubní síti vozidla). Výrobce vířivé brzdy musí v každém případě zaručit splnění norem EMC
pro agregáty, které jsou namontovány ve vozidlech MAN.
Pneumatické vybavení:
Odběr stlačeného vzduchu pouze z přípojky 24 na místě, kde odebírá stlačený vzduch také motorová brzda.
Nesmí být namontován přepadový ventil. Je nepřípustné zapojit do okruhů provozní nebo parkovací brzdové zařízení.
Podle okolností může být nutná montáž zásobníku vzduchu.
Ochrana před vysokými teplotami:
Dostatečná tepelná izolace elektrických, pneumatických a palivových vedení, např. izolačními plechy.
Teplota na vedeních a agregátech ≤ 90 °C.
Při přepravě nebezpečných nákladů:
Výměna brzdových potrubí z plastu za ocelová potrubí ve vířivé brzdě, před ní a za ní.
Vybavení elektrického systému vířivé brzdy podle platných předpisů.
Doklad trvalého brzdného účinku retardéru v souladu s platnými předpisy.
Požadovaný posudek musí obstarat výrobce vířivé brzdy.
Údržba, zajištění kvality, dokumentace výrobku:
Dostatečný servis s vlastními předpisy pro údržbu, náhradními díly, nářadím a diagnostickými přístroji.
Dostatečná dokumentace výrobku s uvedením D-dílů (= bezpečnostní díly s povinnou dokumentací,
které se nesmí upravovat).
Vedení záznamů, které vytvoří souvislost mezi vozidlem (identifikačním číslem vozidla) a retardérem (např. jeho typ
a výrobní číslo). Tyto záznamy musí být v pravidelných časových intervalech předkládány firmě MAN.
Udělené povolení ovšem neznamená, že by firma MAN ručila za následky montáže vířivých brzd. V každém případě existuje záruka a
zákonná odpovědnost za výrobek ze strany výrobce brzdy, jejího dodavatele nebo podniku, který provedl montáž.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
164
9.
Výpočty
9.1
Rychlost
Pro zjištění rychlosti jízdy na základě počtu otáček motoru, velikosti pneumatik a celkového převodu obecně platí:
Vzorec 24:
Rychlost
0,06 • nMot • U
v =
i G • iv • i A
Přitom znamená:
v
nMot
U
Ig
iV
iA
=
=
=
=
=
=
rychlost jízdy v [km/h]
počet otáček motoru v [1/min]
obvod odvalování pneumatiky v [m]
převodový poměr
převodový poměr redukční převodovky
stálý převod hnacích náprav
Při určování teoretické nejvyšší rychlosti (nebo také konstrukčně podmíněné nejvyšší rychlosti) se počítá se 4% převýšením otáček
motoru. Vzorec pak vypadá takto:
Vzorec 25:
Teoretická nejvyšší rychlost
0,0624 • nMot • U
v =
i G • iv • i A
Pozor: Tento výpočet slouží výhradně k určení teoretické konečné rychlosti, která se dá dosáhnout s daným počtem otáček a
převodovými poměry. Vzorec nebere v úvahu, že skutečná nejvyšší rychlost je nižší, pokud jízdní odpory vyvažují hnací síly.
Odhad skutečně dosažitelných rychlostí na základě výpočtu jízdního výkonu, ve kterém se vyvažuje odpor vzduchu, odvalování a
stoupání na jedné straně a hnací síla kol na straně druhé, je popsán v odstavci 9.8 „Jízdní odpory“.
U vozidel s omezením rychlosti podle 92/24/EEC je konstrukčně podmíněná nejvyšší rychlost obecně 85 km/h.
Příklad výpočtu:
Vozidlo:
Velikost pneumatik:
Obvod odvalování:
Převodovka:
Převodový poměr v nejpomalejším rychlostním stupni:
Převodový poměr v nejrychlejším rychlostním stupni:
Minimální otáčky motoru při maximálním točivém momentu:
Maximální otáčky motoru:
Převodový poměr redukční převodovky VG 1700/2 v silničním režimu:
Převodový poměr redukční převodovky VG 1700/2 v terénním režimu:
Stálý převod hnacích náprav:
Typ T42, 27.414 DFAK
295/80 R 22.5
3,185m
ZF 16S151 OD
13,80
0,84
900/min
1.900/min
1,007
1,652
4,77
Je požadováno:
1.
Minimální rychlost v terénním režimu při maximálním točivém momentu
2.
Teoretická nejvyšší rychlost bez omezovače rychlosti
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
165
Řešení 1:
0,06 • 900 • 3,185
v
=
13,8 • 1,652 • 4,77
v
=
v
=
1,58km/h
Řešení 2:
0,0624 • 1900 • 3,185
13,8 • 1,652 • 4,77
v
9.2
=
93,6km/h; wird jedoch durch Geschwindigkeitsbegrenzer auf 85km/h festgelegt
Účinnost
Účinnost je poměr odevzdávaného výkonu k dodávanému. Odevzdávaný výkon je přitom vždy menší než dodávaný.
Proto je účinnost η vždy < 1, resp. < 100%.
Vzorec 26:
Účinnost
Pab
η
=
Pzu
V případě několika agregátů, které jsou zapojeny za sebou, se jednotlivé hodnoty účinnosti násobí.
Příklad výpočtu účinnosti:
Účinnost hydraulického čerpadla η = 0,7. Potřebný, tedy odevzdávaný výkon Pab = 20kW.
Jak velký je dodávaný výkon Pzu?
Řešení:
Pab
Pzu =
η
20
Pzu =
0,7
Pzu =
28,6kW
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
166
Příklad výpočtu několika účinností:
Účinnost hydraulického čerpadla η1 = 0,7. Toto čerpadlo pohání pomocí systému kloubových hřídelů se dvěma klouby hydraulický motor.
Jednotlivé hodnoty účinnosti:
Hydraulické čerpadlo:
Kloub a kloubového hřídele:
Kloub b kloubového hřídele:
Hydraulický motor:
η1
η2
η3
η4
=
=
=
=
0,7
0,95
0,95
0,8
Potřebný, tedy odevzdávaný výkon Pab = 20kW
Jak velký je dodávaný výkon Pzu?
Řešení:
Celková účinnost:
ηges =
η1 • η2 • η3 • η4
ηges =
0,7 • 0,95 • 0,95 • 0,8
ηges =
0,51
Dodávaný výkon:
20
Pzu =
0,51
Pzu =
9.3
39,2kW
Tažná síla
Tažná síla závisí na následujících faktorech:
•
•
•
Točivý moment motoru
Celkový převod (včetně kol)
Účinnost hnacího ústrojí.
Vzorec 27:
Tažná síla
2 • • MMot • η • iG • iV • iA
Fz
=
U
FZ
MMot
η
iG
iV
iA
U
=
=
=
=
=
=
=
ažná síla v [N]
točivý moment motoru v [Nm]
celková účinnost hnacího ústrojí, orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce 43
převodový poměr
převodový poměr redukční převodovky
stálý převod hnacích náprav
obvod odvalování pneumatiky v [m]
Příklad pro tažnou rychlost naleznete v odstavci 9.4.3 „Výpočet stoupavosti“.
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
167
9.4
Stoupavost
9.4.1
Dráha při jízdě do kopce nebo z kopce
Stoupavost vozidla se udává v %. Tak znamená např. údaj 25%, že je na vodorovné délce l = 100m překonána výška h = 25m.
To platí analogicky i pro jízdu z kopce. Skutečně ujetá dráha c se pak vypočítá podle vzorce:
Vzorec 28:
Dráha při jízdě do kopce nebo z kopce
2
p
c =
I2 + h2 = I •
1+
100
c
l
h
p
=
=
=
=
dráha v [m]
vodorovná délka svahu v [m]
svislá výška svahu v [m]
stoupání / klesání v [%]
Příklad výpočtu:
Je dáno stoupání p = 25 %. Jak velká je ujetá dráha na délce 200m?
2
25
c =
I2 + h2 = 200 •
1+
100
c = 206m
9.4.2
Úhel stoupání nebo klesání
Úhel stoupání nebo klesání α se vypočítá takto:
Vzorec 29:
Úhel stoupání nebo klesání
p
tan α =
p
, α
=
arctan
100
a
p
h
c
h
, sin α =
100
=
=
=
=
h
, α = arcsin
c
c
úhel stoupání ve [°]
stoupání / klesání v [%]
svislá výška svahu v [m]
dráha v [m]
Příklad výpočtu:
Stoupání 25 %. Jak velký je úhel stoupání?
p
tan α =
25
=
100
100
α = arctan 0,25
α = 14°
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
168
Poměr stoupání, stoupání, úhel stoupání ESC-171
45
í
án
p
ou
St
35
90
1:1,1
80
1:1,3
70
1:1,4
Stoupání
1:1,7
20
15
30
1:3,3
10
20
1:5
10
1:10
25
5
0
9.4.3
1:1
40
30
í
án
s
e
Kl
100
1:2
1:2,5
Poměr stoupání
Obr. 102:
0
Výpočet stoupavosti
Stoupavost závisí na následujících faktorech:
•
•
•
•
Tažná síla (viz vzorec 27)
Celková hmotnost soupravy včetně celkové hmotnosti přívěsu nebo návěsu
Valivý odpor
Přilnavost (tření).
Pro stoupavost platí:
Vzorec 30:
Stoupavost
Fz
p = 100 •
- fR
9,81 • Gz
Přitom znamená:
p
Fz
Gz
fR
iG
iA
iV
MMot
U
η
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
stoupavost v [%]
tažná síla v [N], výpočet podle vzorce 27
celková hmotnost soupravy v [kg]
součinitel valivého odporu, viz tabulka 42
převodový poměr
stálý převod hnacích náprav
převodový poměr redukční převodovky
točivý moment motoru v [Nm]
obvod odvalování pneumatiky v [m]
celková účinnost hnacího ústrojí, viz tabulka 43
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
169
Stoupavost podle vzorce 30 určuje hodnotu stoupavosti, kterou má počítané vozidlo na základě svých vlastností:
•
•
•
Točivý moment motoru
Převod převodovky, redukční převodovky, stálý převod hnacích náprav a pneumatiky
Celková hmotnost soupravy
Přitom se posuzuje výhradně schopnost vozidla zvládnout se svými danými vlastnostmi určité stoupání. Není zde brána v úvahu
skutečná přilnavost mezi koly a vozovkou, která může při špatném stavu vozovky (např. mokro) srazit stoupavost hnacího agregátu
hluboko pod zde vypočítanou hodnotu. Určení skutečných poměrů na základě existující přilnavosti je diskutováno ve vzorci 31.
Tabulka 42:
Tabulka 43:
Součinitele valivého odporu
Vozovka
Součinitel fR
Dobrá asfaltová silnice
0,007
Mokrá asfaltová silnice
0,015
Dobrá betonová silnice
0,008
Drsná betonová silnice
0,011
Kamenná dlažba
0,017
Špatná silnice
0,032
Polní cesta
0,15...0,94
Sypký písek
0,15...0,30
Celková účinnost hnacího ústrojí
Počet poháněných náprav
η
Jedna poháněná náprava
0,95
Dvě poháněné nápravy
0,9
Tři poháněné nápravy
0,85
Čtyři poháněné nápravy
0,8
Příklad výpočtu:
Vozidlo:
Maximální točivý moment motoru:
Účinnost při třech poháněných nápravách:
Převodový poměr v nejpomalejším rychlostním stupni:
Převodový poměr redukční převodovky v silničním režimu:
v terénním režimu:
Stálý převod hnacích náprav:
Pneumatiky 295/80 R 22.5 s obvodem odvalování:
Celková hmotnost soupravy:
Součinitel valivého odporu:
na hladké asfaltové silnici
na špatné silnici s výmoly
Typ T42, 27.414 DFAK
=
1.850Nm
MMot
ηges
=
0,85
iG
=
13,80
=
1,007
iV
iV
=
1,652
iA
=
4,77
U
=
3,185m
GZ
=
100.000kg
fR
fR
=
=
0,007
0,032
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
170
Hledáme:
Maximální stoupavost pf v silničním a terénním režimu.
Řešení:
1. Maximální tažná síla (definice viz vzorec 27) v silničním režimu:
2 • MMot • η • iG • iV • iA
Fz
=
U
2 • 1850 • 0,85 • 13,80 • 1,007 • 4,77
Fz
=
3,185
Fz
=
205526N ≈ 205,5kN
2. Maximální tažná síla (definice viz vzorec 27) v terénním režimu:
2 • MMot • η • iG • iV • iA
Fz
=
U
2 • 1850 • 0,85 • 13,80 • 1,652 • 4,77
Fz
=
3,185
Fz
=
337170N ≈ 337,2kN
3. Maximální stoupavost v silničním režimu na dobré asfaltové silnici:
Fz
p
= 100 •
- fR
9,81 • Gz
205526
p
= 100 •
- 0,007
9,81 • 100000
p
= 20,25%
4. Maximální stoupavost v silničním režimu na špatné silnici s výmoly:
205526
p
= 100 •
- 0,032
9,81 • 100000
p
= 17,75%
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
171
5. Maximální stoupavost v terénním režimu na dobré asfaltové silnici:
337170
p
= 100 •
- 0,007
9,81 • 100000
p
= 33,67%
6. Maximální stoupavost v terénním režimu na špatné silnici s výmoly:
337170
p
- 0,032
= 100 •
9,81 • 100000
p
= 31,17%
Poznámka:
Uvedené příklady neberou ohled na to, jestli může být potřebná tažná síla přenesena ke zdolání stoupání vzhledem k přilnavosti mezi
vozovkou a hnacími koly (tření). Zde platí následující vzorec:
Vzorec 31:
Stoupavost vzhledem k přilnavosti mezi vozovkou a pneumatikami
μ • Gan
pR
= 100 •
- fR
Gz
Přitom znamená:
pR
μ
fR
Gan
GZ
=
=
=
=
=
stoupavost vzhledem k tření v [%]
součinitel přilnavosti mezi pneumatikami a vozovkou, na mokré asfaltové vozovce ~ 0,5
součinitel valivého odporu, na mokré asfaltové vozovce ~ 0,015
součet zátěží hnacích náprav ve smyslu hmotností v [kg]
celková hmotnost soupravy v [kg]
Příklad výpočtu:
Výše uvedené vozidlo:
Součinitel přilnavosti na mokré asfaltové silnici:
Součinitel valivého odporu na mokré asfaltové silnici:
Celková hmotnost soupravy:
Součet zátěží všech poháněných náprav:
Typ T42, 27.414 DFAK
μ
= 0,5
= 0,015
fR
GZ
= 100.000kg
Gan
= 26.000kg
0,5 • 26000
pR
= 100 •
- 0,032
100000
pR
= 11,5%
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
172
9.5
Točivý moment
Když známe sílu a rameno síly:
Vzorec 32:
Točivý moment na základě síly a ramena síly
M = F•I
Když známe výkon a počet otáček:
Vzorec 33:
Točivý moment na základě výkonu a počtu otáček
9550 • P
M =
n•η
Když známe dopravované množství (objemový proud) v hydraulickém systému, tlak a počet otáček:
Vzorec 34:
Točivý moment na základě dopravovaného množství, tlaku a počtu otáček
15,9 • Q • p
M =
n•η
Přitom znamená:
M
F
l
P
n
η
Q
p
=
=
=
=
=
=
=
=
točivý moment v [Nm]
síla v [N]
rameno síly vzhledem k bodu otáčení v [m]
výkon v [kW]
počet otáček v [1/min]
účinnost
objemový proud v [l/min]
tlak v [bar]
Příklad výpočtu, když známe sílu a rameno síly:
Lanový naviják s tažnou silou F = 50000 N má průměr bubnu d = 0,3 m. Jaký točivý moment je k dispozici bez ohledu na účinnost?
Řešení:
M = F • l = F • 0,5d (poloměr bubnu je rameno síly)
M = 50000N • 0,5 • 0,3m
M = 7500Nm
Příklad výpočtu, když známe výkon a počet otáček:
Pomocný pohon má přenášet výkon P = 100 kW při n = 1500/min.
Jaký točivý moment musí být schopen přenášet pomocný pohon bez ohledu na účinnost?
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
173
Řešení:
9550 • 100
M =
1500
M =
637Nm
Příklad výpočtu, když známe dopravované množství (objemový proud), tlak a počet otáček hydraulického čerpadla:
Hydraulické čerpadlo dopravuje objemový proud Q = 80 l/min při tlaku p = 170 bar a počtu otáček čerpadla n = 1000/min.
Jaký točivý moment je zapotřebí bez ohledu na účinnost?
Řešení:
15,9 • 80 • 170
M =
1000
M =
216Nm
Pokud bychom chtěli brát v úvahu účinnost, bylo by nutné vydělit každou vypočítanou hodnotu točivého momentu příslušnou hodnotou
celkové účinnosti (viz též odstavec 9.2 „Účinnost“).
9.6
Výkon
Při zdvihovém pohybu:
Vzorec 35:
Výkon při zdvihovém pohybu
9,81 • m • v
M
=
1000 • η
Při pohybu v rovině:
Vzorec 36:
Výkon při pohybu v rovině
F•v
P
=
1000 • η
Při otáčivém pohybu:
Vzorec 37:
Výkon při otáčivém pohybu
M•n
P
=
9550 • η
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
174
V hydraulice:
Vzorec 38:
Výkon v hydraulice
Q•p
P
=
600 • η
Přitom znamená:
P
m
v
η
F
M
n
Q
p
=
=
=
=
=
=
=
=
=
výkon v [kW]
hmotnost v [kg]
rychlost v [m/s]
účinnost
síla v [N]
točivý moment v [Nm]
počet otáček v [1/min]
dopravované množství (objemový proud) v [l/min]
tlak v [bar]
1. příklad - zdvihový pohyb:
Užitečné zatížení nákladní plošiny včetně vlastní hmotnosti
Rychlost zdvihu
m
v
=
=
2. 600kg
0,2m/s
Jak velký je výkon, jestliže nebereme v úvahu účinnost?
Řešení:
9,81 • 2600 • 0,2
P
=
1000
P
= 5,1kW
2. příklad - pohyb v rovině:
Lanový naviják
Rychlost lana
F = 100.000N
v = 0,15m/s
Jak velký je potřebný výkon, jestliže nebereme v úvahu účinnost?
100000 • 0,15
P
=
1000
P
= 15kW
3. příklad - otáčivý pohyb:
Počet otáček pomocného pohonu
Přípustný točivý moment
n = 1.800/min
M = 600Nm
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
175
Jak velký výkon je možný, jestliže nebereme v úvahu účinnost?
Řešení:
600 • 1800
P
=
9550
P
= 113kW
4. příklad - hydraulika:
Objemový proud čerpadla
Tlak
Q
p
=
=
60 l/min
170 bar
Jak velký je výkon, jestliže nebereme v úvahu účinnost?
Řešení:
60 • 170
P
=
600
P
9.7
= 17kW
Počty otáček pomocného pohonu na redukční převodovce
Pokud pomocný pohon na redukční převodovce běží v režimu závislém na dráze, udává se jeho počet otáček nN v otáčkách na metr
ujeté dráhy. Vypočítává se podle následujícího vzorce:
Vzorec 39:
Počet otáček na metr, pomocný pohon na redukční převodovce
iA • iV
nN =
U
Dráha s v metrech ujetých na jednu otáčku pomocného pohonu (převrácená hodnota nN) se pak vypočítá takto:
Vzorec 40:
Weg je Umdrehung, Nebenabtrieb am Verteilergetriebe
U
s
=
iA • iV
Přitom znamená:
nN
iA
iV
U
S
=
=
=
=
=
počet otáček pomocného pohonu v [1/m]
stálý převod hnacích náprav
převodový poměr redukční převodovky
obvod pneumatik v [m]
ujetá dráha v [m]
Příklad:
Vozidlo:
Pneumatiky 295/80 R 22.5 s obvodem odvalování:
Stálý převod hnacích náprav:
Redukční převodovka G1700, převod v silničním režimu:
Převod v terénním režimu:
Typ T34 19.464 FAC
U
= 3,185m
iA
= 5,26
iv
= 1,007
iv
= 1,652
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
176
Počet otáček pomocného pohonu v silničním režimu:
5,26 • 1,007
nN =
3,185
nN = 1,663 /m
Tomu odpovídá dráha:
3,185
s
=
5,26 • 1,007
s
= 0,601m
Počet otáček pomocného pohonu v terénním režimu:
5,26 • 1,652
nN =
3,185
nN =
2,728 /m
Tomu odpovídá dráha:
3,185
s
=
5,26 • 1,652
s
9.8
= 0,367m
Jízdní odpory
Nejdůležitější jízdní odpory jsou:
•
•
•
Valivý odpor
Odpor stoupání
Odpor vzduchu
Vozidlo může jet pouze tehdy, když překoná součet všech odporů.
Odpory jsou síly, které jsou v rovnováze s hnací silou (rovnoměrný pohyb) nebo jsou menší než hnací síla (zrychlený pohyb).
Vzorec 41:
Síla valivého odporu
FR = 9,81 • fR • Gz • cosα
Vzorec 42:
Síla odporu stoupání
FS = 9,81 • Gz • sinα
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
177
Úhel stoupání (= vzorec 29 v odstavci 9.4.2 „Úhel stoupání nebo klesání“)
p
p
tan α =
,
α
=
arctan
100
Vzorec 43:
100
Síla odporu vzduchu
FL = 0,6 • cW • A • v2
Přitom znamená:
FR
fR
GZ
α
FS
p
FL
cW
A
v
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
síla valivého odporu v [N]
součinitel valivého odporu, viz tabulka 42
celková hmotnost soupravy v [kg]
úhel stoupání ve [°]
síla odporu stoupání v [N]
stoupání v [%]
síla odporu vzduchu v [N]
součinitel odporu vzduchu
čelní plocha vozidla v [m²]
rychlost v [m/s]
Příklad:
Návěsová souprava:
GZ
Rychlost:
v
Stoupání:
pf
Čelní plocha vozidla:
A
Součinitel valivého odporu pro dobrou asfaltovou silnici:
=
=
=
=
fR
40.000kg
80km/h
3%
7 m²
=
0,007
Je potřeba určit rozdíl:
•
•
se spoilerem, cW1 = 0,6
bez spoileru, cW2 = 1,0
Řešení:
Vedlejší výpočet 1:
Přepočítání rychlosti vozidla z km/h na m/s:
80
v
=
= 22,22m/s
3,6
Vedlejší výpočet 2:
Přepočítání stoupavosti z % na °:
3
α
=
arctan
=
arctan 0,03
100
α
=
1,72°
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
178
1. Výpočet valivého odporu:
FR = 9,81 • 0,007 • 40000 • cos 1,72°
FR = 2746N
2. Výpočet odporu stoupání:
FS = 9,81 • 40000 • sin 1,72°
FS = 11778N
3. Výpočet odporu vzduchu FL1 se spoilerem:
FL1 = 0,6 • 0,6 • 7 • 22,222
FL1 = 1244N
4. Výpočet odporu vzduchu FL2 bez spoileru:
FL2 = 0,6 • 1 • 7 • 22,222
FL2 = 2074N
5. Celkový odpor Fges1 se spoilerem:
Fges1 = FR + Fs + FL1
Fges1 = 2746 + 11778 + 1244
Fges1 = 15768N
6. Celkový odpor Fges2 bez spoileru:
Fges2 = FR + Fs + FL2
Fges2 = 2746 + 11778 + 2074
Fges2 = 16598N
7. Potřebný výkon P1 se spoilerem bez započítání účinnosti:
(výkon podle vzorce 36: výkon při pohybu v rovině)
Fges1 • v
P1‘
=
1000
15768 • 22,22
P1‘
=
1000
P1‘
= 350kW (476PS)
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
179
8. Potřebný výkon P2 bez spoileru bez započítání účinnosti:
Fges2 • v
P2 ‘
=
1000
16598 • 22,22
P2 ‘
=
1000
P2 ‘
= 369kW (502PS)
9. Potřebný výkon P1 se spoilerem při započítání celkové účinnosti hnacího ústrojí η = 0,95:
P1‘
P1 =
350
=
η
0,95
P1 = 368kW (501PS)
10. Potřebný výkon P2 bez spoileru při započítání celkové účinnosti hnacího ústrojí η = 0,95:
P2 ‘
P2 =
369
=
η
0,95
P2 = 388kW (528PS)
9.9
Stopa při otáčení vozidla
Při kruhové jízdě vozidla opisuje každé kolo svou stopu. Zajímavá je především vnější stopa, resp. její poloměr. Výpočet není přesný,
protože při zatáčení vozidla se kolmice spuštěné ze středů všech kol neprotínají ve středu zatáčky (Ackermannova podmínka).
Kromě toho vznikají během jízdy dynamické síly, které ovlivňují zatáčení. Přesto jsou následující vzorce užitečné pro odhady:
Vzorec 44:
Vzdálenost rozpěr
j = s - 2ro
Vzorec 45:
Požadovaná hodnota vnějšího úhlu rejdu
j
cotßao = cotßi +
lkt
Vzorec 46:
Odchylka řízení
ßF = ßa - ßao
Vzorec 47:
Poloměr stopy otáčení
lkt
rs =
+ ro - 50 • ßF
sinßao
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
180
Obr. 103:
Kinematické souvislosti při určování stopy otáčení ESC-172
r0
j
Ƨ
lkt
0
ßi
sto
Vnější
r0
pa otá
ßa0
čení
j
s
r0
Příklad:
Vozidlo:
Rozvor kol:
Přední náprava:
Pneumatiky:
Ráfky:
Rozchod kol:
Poloměr rejdu:
Úhel rejdu vnitřní:
Úhel rejdu vnější:
Typ T31, 19.314 FC
lkt = 3.800mm
Typ V9-82L
315/80 R 22.5
22.5 x 9.00
s = 2.058mm
r 0 = 58mm
ßi = 50,0°
ßa = 30°30‘ = 30,5°
1. Vzdálenost rozpěr
j = s - 2ro = 2058 - 2 • 58
j = 1942
2. Požadovaná hodnota vnějšího úhlu rejdu
j
cotßao = cotßi +
1942
= 0,8391 +
lkt
3800
cotßao = 1,35
ßao = 36,53°
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
181
3. Odchylka řízení
ßF = ßa - ßao
= 30,5° - 36,53° = -6,03°
4. Poloměr stopy otáčení
3800
rs =
+ 58 - 50 • (-6,03°)
sin 36,53°
rs = 6743mm
9.10
Výpočet zatížení náprav
9.10.1
Provedení výpočtu zatížení náprav
Pro optimalizaci vozidla a správné dimenzování nástavby je nezbytné sestavit výpočet zatížení náprav. Sladění nástavby s nákladním
automobilem je možné pouze v případě, že je vozidlo před začátkem všech nástavbových prací zváženo. Hmotnosti zjištěné vážením
se pak používají ve výpočtech zatížení náprav.
V následujícím textu je vysvětlen výpočet zatížení nápravy. K rozdělení hmotností agregátů na přední a zadní nápravu slouží
momentová věta. Všechny vzdálenosti se vztahují k teoretickému středu přední nápravy. Hmotnost se v následujících vzorcích
z důvodů srozumitelnosti používá ne ve smyslu tíhové síly (v [N]), ale ve smyslu hmoty (v [kg]).
Příklad:
Místo 140 l nádrže je provedena montáž 400 l nádrže a hledáme rozdělení hmotnosti na přední a zadní nápravu.
Rozdílová hmotnost:
Vzdálenost od teoretického středu přední nápravy
Teoretický rozvor
Obr. 104:
∆G
=
=
=
lt
400 - 140 = 260kg
1.600mm
4.500mm
Výpočet zatížení náprav: umístění nádrže ESC-173
Teoretický střed zadní nápravy
1600
∆G = 260 kg
4500
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
182
Řešení:
Vzorec 48:
Rozdílová hmotnost zadní nápravy:
∆G • a
∆GH =
lt
260 • 1600
=
4500
∆GH = 92 kg
Vzorec 49:
Rozdílová hmotnost přední nápravy:
∆G V = ∆G • ∆GH
= 260 - 92
∆G V = 168kg
Zaokrouhlení nahoru nebo dolů na celé kilogramy v praxi úplně postačuje. Je třeba dávat pozor na matematicky správné znaménko.
Proto platí následující úmluva:
•
•
Rozměry:
Všechny vzdálenosti, které jsou PŘED teoretickým středem přední nápravy, mají znaménko MINUS (-).
Všechny vzdálenosti, které jsou ZA teoretickým středem přední nápravy, mají znaménko PLUS (+).
Hmotnosti
Všechny hmotnosti, které ZATĚŽUJÍ vozidlo, mají znaménko PLUS (+).
Všechny hmotnosti agregátů, které ODLEHČUJÍ vozidlo, mají znaménko MINUS (-).
Příklad - radlice sněhového pluhu:
Hmotnost:
Vzdálenost od středu první nápravy:
Teoretický rozvor kol:
∆G
a
lt
=
=
=
120kg
-1.600mm
4.500mm
Hledáme rozdělení hmotnosti na přední a zadní nápravu.
Zadní náprava:
∆G • a
∆GH =
120 • (-1600)
=
lt
4500
∆GH
=
-43kg, zadní náprava bude odlehčena.
∆GV
=
∆G - ∆GH =
∆GV
=
163kg, přední náprava bude zatížena.
Přední náprava:
120 - (-43)
V následující tabulce je znázorněn příklad úplně provedeného výpočtu zatížení náprav. V příkladu jsou v jednom výpočtu zatížení
náprav postaveny proti sobě dvě varianty (varianta 2 se silnějšími předními pružinami a většími pneumatikami na přední nápravě,
viz tabulka 44).
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
183
Tabulka 44:
Příklad výpočtu zatížení náprav
VÝPOČET ZATÍŽENÍ NÁPRAV
MAN - Nutzfahrzeuge AG, Postf. 500620, 80976 München
Odd.
:
Referent :
Zkratka :
Tel.
:
ESC
VN
:
Zákazník:
Místo
:
Vozidlo, kabina
Rozvor
Rozvor tech.
Přesah
Přesah
Přesah tech.
Č. vozidla
Nástavba
Označení
:
:
:
:
:
:
:
:
26.314 FNLC / kabina N
4600+1350
Zpráva č.
:
5135
KSW č.
:
2000 = sériový
AE č.
:
= speciální
Podvozek č.
:
2665
File-N.
:
82.99126.8008
ESC č.
:
3800 mm třístranný sklápěč a jeřáb z kabinou
Celkový moment jeřábu cca 175 kNm
Vzdálenost od
t. středu PN
Rozdělení hmotnosti na
PN
ZN
Celkem
2.610
875
3.485
4.875
-12
47
35
Výfuková roura vyvedená za kabinou
vlevo
480
30
5
Komfortní sedadlo řidiče
-300
16
Ocelová nádrž paliva 150 l (série 100 l)
2.200
Kukoku s nástavbou
4.925
Plastové blatníky na zadní nápravě
3.600
Podvozek s řidičem, nářadím a rezervním
kolem
Závěs pro přívěs
Vzdálenost od
t. středu PN
2006-12-20
T36-...........
vzorek
Rozdělení hmotnosti na
PN
ZN
Celkem
2.610
875
3.485
4.875
-12
47
35
35
480
30
5
35
-1
15
-300
16
-1
15
27
43
70
2.200
27
43
70
-4
14
10
4.925
-4
14
10
0
25
26
3.600
0
25
25
Vzduchojem přívěsu
2.905
4
16
20
2.905
4
16
20
Vedlejší pohon s čerpadlem
1.500
11
4
15
1.500
11
4
15
Pneumatiky 225/75 R 17.5 na 1.nápravu
3.600
0
10
10
3.600
0
10
10
Pneumatiky 225/75 R 17.5 na 2.nápravu
0
5
0
5
0
5
0
5
4.875
-11
41
30
4.875
-11
41
30
Lavice pro spolujezdce
-300
22
-2
20
-300
22
-2
20
Stabilizátor zadní nápravy
3.900
-3
33
30
3.900
-3
33
30
Příslušenství
1.280
29
16
45
1.280
29
16
45
Koncový příčník
Olejová nádrž
1.559
60
45
105
1.559
60
45
105
Jeřáb, rameno sklopené dolů **
1.020
631
249
880
0
0
0
0
Vyztužení v prostoru jeřábu
1.100
31
14
45
1.100
31
14
45
Pomocný rám
3.250
90
840
930
3.250
90
840
930
0
0
0
0
1.770
447
433
880
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeřáb rameno rozložené ***
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
184
Podvozek - vlastní hmotnost
3.540
2.275
5.815
3.357
2.458
5.815
Přípustné zatížení
3.700
5.600
7.490
3.700
5.600
7.490
160
3.325
1.675
343
3.142
1.675
344
160
1.515
1.675
738
343
1.332
1.675
-3.547
-1.650
3.325
1.675
-3153
-1467
3.142
1.675
250
116
1.559
1.675
250
116
1.559
1.675
-44
-1.766
-227
-1.583
Rozdílová vlastní hmotnost k přípustnému
zatížení
Těžiště pro užitečné zatížení přední nápravy
X1 =
Zatížení a nástavba vzhledem k zadní nápravě
X2 =
Provedeno na technický střed zadní nápravy
X3 =
Přetížení náprav
Pokles užitečného zatížení následkem přetížení
náprav
0
Při rovnoměrném naložení zbývá
Užitečné zatížení
116
1.559
1.675
0
0
0
3.656
3.834
7.490
0
Vozidlo naložené
0
0
116
1.559
1.675
0
0
0
3.473
4.017
7.490
Vytížení náprav, resp. vozidla
98,8%
68,5%
100,0%
93,9%
71,7%
100,0%
Rozdělení zatížení náprav
48,8%
51,2%
100,0%
46,4%
53,6%
100,0%
Vozidlo prázdné
3540
2275
5815
3357
2458
5815
Vytížení náprav, resp. vozidla
95,7%
40,6%
77,6%
90,7%
43,9%
77,6%
Rozdělení zatížení náprav
60,9%
39,1%
100,0%
57,7%
42,3%
100,0%
Přesah vozidla 47,2 %
*** při rozložení jeřábu dozadu dojde k odlehčení přední nápravy !!)
Dodržujte tolerance hmotnosti podle DIN 70020! Údaje bez záruky.
9.10.2
Výpočet hmotnosti zvednuté vlečené nápravy
Hmotnosti vozidel s vlečenou nápravou udávané v MANTED ® (www.manted.de) a jiných technických podkladech jsou určeny při
vlečené nápravě spuštěné na zem. Rozložení zatížení na přední a hnací nápravě po zvednutí vlečené nápravy se dá snadno zjistit
výpočtem.
Hmotnost na 2. nápravě (hnací náprava) při zvednuté 3. nápravě (vlečená náprava).
Vzorec 50:
Hmotnost na 2. nápravě, 3. náprava zvednutá
G23 • lt
G2an =
l12
Přitom znamená:
G2an
G23
l12
lt
=
=
=
=
vlastní hmotnost na 2. nápravě při zvednuté 3. nápravě v [kg]
vlastní hmotnost 2. a 3. nápravy v [kg]
rozvor 1. a 2. nápravy v [mm]
teoretický rozvor v [mm]
Hmotnost na přední nápravě při zvednuté 3. nápravě (vlečená náprava):
Vzorec 51:
Hmotnost na 1. nápravě, 3. náprava zvednutá
G1an
= G - G2an
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
185
Přitom znamená:
G1an
G
=
=
vlastní hmotnost na 1. nápravě při zvednuté vlečené nápravě v [kg]
vlastní hmotnost vozidla v [kg]
Příklad:
Vozidlo:
Rozvor:
Přesah rámu:
Kabina:
Typ T37, 26.414 FNLLC
4.800 + 1.350
2.000
Großraum
Vlastní hmotnost při spuštěné vlečené nápravě:
Přední náprava
G1ab =
4.705kg
Hnací s vlečenou nápravou
G23 =
3.585kg
Vlastní hmotnost
G
Přípustné zatížení náprav:
7.500kg / 11.500kg / 7.500kg
= 8.290kg
Řešení:
1. Určení teoretického rozvoru (viz kapitola „Všeobecné informace“):
G3 • l23
lt
=
l12 +
G2 + G 3
7500 • 1350
lt
=
4800 +
11500 + 7500
lt
=
5333mm
2. Určení vlastní hmotnosti 2. nápravy (= hnací náprava) při zvednuté 3. nápravě (= vlečená náprava):
G23 • lt
G2an
= l12 +
l12
G2an
3585 • 5333
=
4800
= 3983kg
3. Určení vlastní hmotnosti 1. nápravy (= přední náprava) při zvednuté 3. nápravě (= vlečená náprava):
G1an
= G - G2an
G1an
=
7975 - 3840
G1an
=
4135kg
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
186
9.11
Délka uložení u nástavby bez pomocného rámu
Výpočet potřebné délky uložení v následujícím příkladu nebere v úvahu všechny vlivy.
Ukazuje však možnost a nabízí dobré orientační hodnoty pro praxi.
Délka uložení se vypočítává takto:
Vzorec 52:
Vzorec pro délku uložení bez pomocného rámu
0,175 • F • E (rR + rA)
l =
σ0,2 • rR • rA
Pokud jsou rám a uložení vyrobeny z různých materiálů, platí:
Vzorec 53:
Modul E při různých materiálech
2ER • E A
E =
ER + E A
Přitom znamená:
l
F
E
rR
rA
σ0,2
ER
EA
=
=
=
=
=
=
=
=
délka uložení v [mm]
síla na uložení v [N]
modul pružnosti v [N/mm²]
vnější poloměr profilu podélného nosníku rámu v [mm]
vnější poloměr profilu uložení v [mm]
mez kluzu méně kvalitního materiálu v [N/mm²]
modul pružnosti profilu podélného nosníku rámu v [N/mm²]
modul pružnosti profilu uložení v [N/mm²]
Příklad:
Podvozek pro výměnnou nástavbu 26.414 FNLLW, rozvor 4600 + 1350, velkoprostorová kabina, přípustná celková hmotnost 26000kg,
vlastní hmotnost podvozku 8.615kg.
Řešení:
Pro užitečné zatížení a nástavbu zbývá cca
Na uložení při 6 ložiskách na podvozku
Síla
Vnější poloměr profilu rámu
Vnější poloměr profilu uložení
Modul pružnosti pro ocel
Mez kluzu pro oba materiály
26.000kg – 8.615kg = 17.385kg
17.385 : 6 = 2.898kg
F = 2.898kg • 9,81kg • m/s² = 28.429N
rR = 18mm
rH = 16mm
E = 210.000N/mm²
σ0,2 = 420N/mm²
Po dosazení do vzorce 52 lze určit minimální délku uložení:
0,175 • 28429 • 210000 • (18+16)
l
=
4302 • 18 • 16
l = 667mm
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
187
9.12
Spojovací zařízení
9.12.1
Závěs pro přívěs
Požadovaná velikost závěsu pro přívěs je dána hodnotou D.
Vzorec pro hodnotu D vypadá takto:
Vzorec 54:
Hodnota D
9,81 • T • R
D =
T+R
D
T
R
=
=
=
hodnota D v [kN]
přípustná celková hmotnost tažného vozidla v [t]
přípustná celková hmotnost přívěsu v [t]
Příklad:
Vozidlo
T31, 19.464 FLC
Přípustná celková hmotnost
18.000kg = T = 18t
Celková hmotnost přívěsu
22.000kg = R = 22t
Hodnota D:
9,81 • 18 • 22
D =
18 + 22
D = 97kN
Při dané přípustné celkové hmotnosti přívěsu R a hodnotě D spojovacího zařízení se dá přípustná celková hmotnost tažného
vozidla T určit podle následujícího vzorce:
R•D
T =
(9,81 • R) - D
Při dané přípustné celkové hmotnosti tažného vozidla T a hodnotě D spojovacího zařízení se dá maximální přípustná celková hmotnost
přívěsu R určit podle následujícího vzorce:
T•D
R =
(9,81 • T) - D
9.12.2
Přívěs s pevnou ojí / přívěs s centrální nápravou
Kromě vzorce pro hodnotu D platí pro přívěsy s pevnou ojí, resp. s centrální nápravou ještě další podmínky:
Závěsy pro přívěs a koncové příčníky mají nižší celkovou hmotnost přívěsu, protože je v tomto případě nutné brát navíc v úvahu také
zatížení tažného zařízení působící na závěs pro přívěs a koncový příčník.
Pro harmonizaci právních předpisů v rámci Evropské unie proto byly směrnicí 94/20/EC zavedeny pojmy hodnota DC a hodnota V:
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
188
Platí následující vzorce:
Vzorec 55:
Vzorec hodnoty DC pro přívěsy s pevnou ojí a s centrální nápravou
9,81 • T • C
DC =
T+C
Vzorec 56:
Vzorec hodnoty V pro přívěsy s pevnou ojí a s centrální nápravou s přípustným zatížením tažného zařízení ≤ 10 %
hmotnosti přívěsu a ne víc než 1.000 kg
X2
V
= a•
•C
l2
Při početně určených hodnotách x²/l² < 1 se používá hodnota 1,0
Přitom znamená:
Obr. 105:
DC
T
C
=
=
=
V
a
=
=
x
l
S
=
=
=
redukovaná hodnota D při provozu s přívěsem s centrální nápravou v [kN]
přípustná celková hmotnost tažného vozidla v [t]
součet zatížení náprav přívěsu s centrální nápravou naloženého na přípustnou hmotnost v [t]
bez zatížení tažného zařízení S
hodnota V v [kN]
srovnávací zrychlení v místě spojení v [m/s2]; používá se hodnota 1,8 m/s2 při vzduchovém nebo
ekvivalentním pérování na tažném vozidle, resp. 2,4 m/s2 při všech ostatních typech pérování
délka nástavby přívěsu, viz obr. 105
teoretická délka tažné oje, viz obr. 105
přípustné zatížení tažné oje v místě spojení v [kg]
Délka nástavby přívěsu a teoretická délka tažné oje (viz též kapitola 4.16 „Spojovací zařízení“) ESC-510
x
x
v
v
l
l
Příklad:
Vozidlo:
Přípustná celková hmotnost
Přívěs:
Součet zatížení náprav:
Zatížení tažného zařízení:
Délka nástavby:
Teoretická délka tažné oje:
L34, 8.224 LLC
7.490kg = T = 7,49t
11.000kg = C = 11t
S = 700kg
x = 6,2m
l = 5,2m
Otázka: Mohou obě vozidla vytvořit soupravu, je-li na nákladním automobilu namontován zesílený koncový příčník 81.51250.5151 s
prstencovou pružinou závěsu pro přívěs 864?
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
189
Řešení:
Hodnota DC:
9,81 • T • C
DC =
9,81 • 7,49 • 11
=
T+C
DC =
7,49 + 11
43,7kN
Hodnota DC koncového příčníku = 58 kN (viz kapitola „Spojovací zařízení“, tabulka 28)
x2
6,22
=
l2
= 1,42
5,22
x2
• C = 1,8 • 1,42 • 11 (1,8 při vzduchovém pérování na zadní nápravě nákladního automobilu)
V = a
l2
V = 28,12kN
Hodnota V koncového příčníku = 35 kN (viz kapitola „Spojovací zařízení“, tabulka 28).
Obě vozidla mohou vytvořit soupravu, ale je předepsáno minimální zatížení předních náprav ve výši 35 % hmotnosti příslušného
vozidla (včetně zatížení tažného zařízení) podle kapitoly 3 „Všeobecné informace“, tabulka 19.
Nenaložený nákladní automobil smí táhnout jedině nenaložený přívěs s centrální nápravou.
9.12.3
Sedlová spojka
Požadovaná velikost sedlové spojky je dána hodnotou D. Vzorec hodnoty D pro sedlové spojky zní:
Vzorec 57:
Hodnota D sedlové spojky
0,6 • 9,81 • T • R
D =
T+R-U
Při dané hodnotě D a hledané přípustné celkové hmotnosti návěsu platí:
Vzorec 58:
Přípustná celková hmotnost návěsu
D • (T - U)
R =
(0,6 • 9.81 • T) - D
Je-li dána přípustná celková hmotnost návěsu a hodnota D sedlové spojky, je možné vypočítat přípustnou celkovou hmotnost
návěsového tahače podle následujícího vzorce:
Vzorec 59:
Přípustná celková hmotnost návěsového tahače
D • (R - U)
T =
(0,6 • 9.81 • R) - D
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
190
Chcete-li určit zatížení sedla a všechny ostatní zátěže jsou známé, dá se vzorec upravit takto:
Vzorec 60:
Vzorec pro zatížení sedla
0,6 • 9,81 • T • R
U =T+RD
Přitom znamená:
D
R
T
U
=
=
=
=
hodnota D v [kN]
přípustná celková hmotnost sedlového návěsu v [t] včetně zatížení sedla
přípustná celková hmotnost návěsového tahače v [t] včetně zatížení sedla
zatížení sedla v [t]
Příklad:
Návěsový tahač:
Zatížení sedla podle typového štítku návěsu:
Přípustná celková hmotnost návěsového tahače:
Přípustná celková hmotnost sedlového návěsu:
19.314FS
U = 10t
18.000kg = T = 18t
32.000kg = R = 32t
Hodnota D:
0,6 • 9,81 • 18 • 32
D =
18 + 32 - 10
D = 84,8kN
L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)
191

Podobné dokumenty

TGS/TGX - MANTED

TGS/TGX - MANTED Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace firmy MA...

Více

směrnice pro nástavbáře

směrnice pro nástavbáře Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace firmy MA...

Více

MAN - TPL Trading

MAN - TPL Trading Díly karoserie MAN objednací číslo

Více

10 - DAF Bodybuilder Information

10 - DAF Bodybuilder Information jednání třetích stran. Směrnice stroje a označení CE Jestliže může být nástavba (nebo její část) posuzována jako stroj, je třeba věnovat zvláštní pozornost směrnici stroje a označení CE. Je-li to n...

Více

10 - DAF Trucks CZ

10 - DAF Trucks CZ jednání třetích stran. Směrnice stroje a označení CE Jestliže může být nástavba (nebo její část) posuzována jako stroj, je třeba věnovat zvláštní pozornost směrnici stroje a označení CE. Je-li to n...

Více

7 - DAF Bodybuilder Information

7 - DAF Bodybuilder Information závěsného zařízení, průměr otáčení a rozložení zatížení náprav během vykládání nákladu. Žádosti o výpočty s pomocí systému TOPEC je možno předložit společnosti DAF. Výkresy sestav Možnosti vybavení...

Více

KATALOG PRODUKTŮ

KATALOG PRODUKTŮ Je bezpodmínečně nutné dodržovat případné podnikové bezpečnostní předpisy a národní předpisy. Rovněž je bezpodmínečně nutné respektovat předpisy a pokyny výrobce vozidla.

Více

Speciální akce RC model ke spojkám LuK a ložiskům FAG

Speciální akce RC model ke spojkám LuK a ložiskům FAG předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST ...

Více