OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ ČESKÉ DĚJINY Blanka Šajarová

Komentáře

Transkript

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ ČESKÉ DĚJINY Blanka Šajarová
!
" #$
%#$&'
!
! " #$ %
*
(&/
2
!' 3(
* 7
48
*
' $(
#)
-
" " " 0(0 /1& 1 "
4
' " 5 ""
&
*.
"& =(
%&" " "
* 2 7('/@ '
. 7
4B 4
&
" $(+)'&"
..
&
"
2
A
; C
"/" > " &"
9
:
;
31&" '5%5&'/
%&" " >>>
D 4<
4" &" >
#'/@
&
"
7
489
9
*
G+
F('/@% G(+ % " G(' 1#
4" &
) # &5 5/)
A 2 4$ =
# "='/
*
*.
F('/@% G(+ %
I
" )
*.
C
I
D >
5 1"%( /" &5%/? % / 5 #$(
A.
*
%&" " >
4B
9<
"/" " >>
%&" " >> "
2 A H 5%/? 1+
A 7
2
" E" " ;1%(+31 '/?
2.
22
.
35'/1#'
; C ;D9
"
*
&('&" " >
;
.*
2*
9<
'/? 1+
$(+)'&
&
;
' &(
.
2
:
6
*
# "='/?
+
0(
%!
" / ="
*A
-
(
9
$(+)'&
**
A
" !
+ " $ ,(
.
2
&
(K( (' "%(
? @# " ) #
5 1'5 !+
*.
4B
1'5 '/@+
;D9
1 +
*J
*J
*
*
AA
@'&( /) 1'5 '/?
J C
CI
"
E5$
J*
(
9 (&F5%/@ " 0(
J.
&
" E"L(&&
G
G
9<
.
3 "
.
" 3 " '/
.*
.*
M &" 5'&" '/ N L 5/"
D 4<
&
7
"3'31 /! " F('/@
" 1
48
< O :>9
>;
;4
!
.J
'/? #
'&( /) 35 ) "
'
" 35 " "
&?
$(
&?
$(
.
.
+ ' 4 +( '/@
- 7
E E
.A
&K" >>
. 7('/? ' "
A E"
..
.A
' 1#
2
; C E H ;;
%! F('/@% G(+ %
D
C< ; C4
*
*-
C 4
J
J2
1
4B
I
.-
C
9
4B
;D >
D
2
-
3' &1 5'+1' " ' %( '
2
-*
" /
1+
2
-.
&
" 5( ( (G5( " 0(0 (K +)
2*
-2
"
"
E '(K" >>
2*
6 7
4
; 7
6
!+)'&
( &1%( F('/@% G(+ %
2A
6*
( ( 5%
'/@ "3' &1 5'+1'
2J
6 . 7('/?
62
Q
Q
Q*
;
E
"%
;
2A
3 G(
( &1%( -2-P -26
8
> I 6
7
489
2
"3'31 '/? +
" % 55
9
C D B
'/@ "3' &1 5'+1' " "/ 1'/ R1 ( '/? )
&5 5%/@ =5
F('/@% G(+ %
2
;
> I 6
;
A
A
A*
Q . D+
1 ?# & 5 ) 6 ' &
I
;4
7('/? G(+
* 7('/@ G"
.
C
*
# )
**
*.
&( (%
I
.*
3
..
'#
( '/"
;
( '/?
A 4
J
9
C
A.
5 1"%( # H
" "
0 %5 (
JA
1 ?'
?
; 7 8 8
E7
'
J
C
;B
&
&%(
JJ
J6
J6
'
Q
Q
.
3 # &5 5%/@% # %('!
S"&
C D B
JA
>948 :
3
E
J2
' 1# / +1 5' ! / + %5
&5 5%/? 1
4D
# L "+ " # "='/? #
A*
J
JQ
J
" (#13&5/)
D >
A
( '/"
D ;>4 O
#
2 * 4 ,5%/@ &
3
A6
J
7(% ) "
2 4
2.
A6
G/"
1 ? (#13&5/)
3 0 " F'
&
>4
(#13&5/)
3 G
9
E E
$'/? / 5G(
.2 C + %
2
AJ
'
C D B
B
;4
(/
AA
# &5 5/"
* A 41& 1 " #
C
4
AJ
" 5%( "
" 5F
;
3 0
&5 5%/@ ')' ?+ 7('/ '&
"
4
AA
D ;>4
* 2 ;? "
.
>4 7
A.
6 2R 6 J
" 5F
G 5/ 7('/ '&
*
F('/@% G(+ %
'+ 5
T 4B E
.
.
2
J
J
J*
"='/? 0"
J.
3
3
+"&5G"%(
C7 4
C 9
>
@
0 7('/ '&
* 7('/ '&
.
6J-
( '/
"F&(V
DT>
;
H
4
> 9 M
DT> B >4
7 C
-Q
( '/" -Q &( (% " G '"+(
" %('
/ (+ / "%55 " 0(
7('/? (#13&5/)
;>
7; U
O DN
D
+(G5
( &1%(
G#"
% ' 1/ 1
-Q
-2
-J
!
!
!
"#
31 ( ( '%
$
$ !
"%
# 5
& ! " '("
)
"
*
+
!
!
,
,
,
05 O # " /R' $(
05 *O
/ &-
- +
!
/ &/ 0 #
" .
/ 0 #
'((2)"
+
!
'((1)
+
! 04
$ +
" &"' '
&"' '
!
3
@%
@%
$
,
+
"%
!
!
5
, !
,
!
,
,
3
!
3
"
+
! "
!
"
6
?
/"#5
&( '(
G
(
5
!
+
$
4& F
7
!
" ?
$ -
/"#5
&)W
5
$
7 5
9
7
8 /
-
J. : ,
-J. ;
6QJ ; !
7"' #
$(3 @ / #
5
$
.
"
2"
)" =
,
,
$
1F5 " /"#5
, !!
!
" %
,
5
+
3!
, !
!
A
! "
!
$
3!
?
!
#)
<
! "
+
,
" 5
+ >
,
, !
+ @
" .$ +
$
+
!
&
)
, "
! "
3!
!
!
!
,
, +
, ,$
5
3!
, +
,
"
!
#
+
+
, !
&
$C
5
C
C
!
"
$
, )"
+
!
$
+
/
&)W 2A +5 1
G/) / (X 1W
B"
'" <
D" 1" E
,
' $(
,
$,
,
5
& " !
!
"
!
,
5
' 1
!
3
5
8 /
!
-
,
! " #$ %
#$
.
&1"; "
!
3!
5
,
'&
$
$"
"
F
*
+ " $ ,(
#
3
3!
!
+
! ! " 5
0
"
+
3!
5
G
$
!"#
0
!
5
@
5
" *
$!
$ !
I
,
" # 5
"
. / ,
+
"
,
H
3
6"
+
3
$! !
$ %
&
,
"
G/) / (X 1W
B" H
,
C
!"#
$
!")
%
%
%+
*
/
&
%
*
,
$
0
/
.$
* $, %
%
% /,
*
*
$
% '
5 %% $
2"
%
+
%
/
5
%
%
+
$ %
5
'
-
!"(
+.
1 /, +
$ (3
4
4 6
7
%
%
/,
& ! - "7 'D1
'"
. / ,
D"
E
5
.
!
5
"J
$ ?
,
'((D)
0
$
!
C
" " " 0(0 /1& 1 "
0
$
3!
!
" ?
!M !
I /
C
(&/
K
5
,
'
3!
#
$
,
" %
+
# , "9
FD(
!
!
$" %
J
#
,
+
L
)
!
5
+
<
&
!
3!
5
# ,
,
%
!
+
!
!
3!
5
.
"
N"
L
"
!
3!
$
(
0
!
0
" O
9
L
NNN" O
*
%
+
!
3!
+
, !
,
)!"
& !
!
"#
,
+ )"
,
G
+
#
P
+
Q
O
" %
,
!
+
#
+
+ ?
!
5
+
"O
+
R
"
,
/ " 5
! !
"
!
P $
!
,-!
" O
!
"
-
,
!
,
&/ ,
!
"#
$
,
$!
!
,
!,
"O
,
"
)
!
0
G /) / (X 1W
B"
'" -
!
,
/
,
"
!
+
N"C
+
D" 1" H
!
C
C
,
8
$
%
'
5
/,
9
,
5
%
%
% /,+
/ .
;;; +
/ <
%
%
% /
'
/,
$
'
5
/,
%,
8 $
% >@#+
5
% %
%
.
= /
/ ?
%
%
%
%
+
$
5
$+
0=
1
%
:
/ +
/,
.
/
% >!(
$ '
+
,
"J
$ ?
I /
2" S
!
2
!' 3(
4
' " 5 ""
*
+
+
5
+
!
" %
, !
(
$ "
!
/
+ " #
!
+
"E
M
+
"
0
"#
!
!
" <
"
$
%
%
- "7 'D1
?
,
(
!
'((D
C
0(
5
L
)!"
, !
,
)
+
?,
4 " @,
!
&!
. .
> /
T# / U
&,
+ ,
) !
, ,
M
!$
,
,
,
= !
!
,
+
+
*
&
B(
G/) / (X 1W
B"
7
# /
/
!
"
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
'" ,
,
$ C H
C
D" *
,
!
! E
C
1
#
/"#5
&)W
5
3!
,
3
9
; 5
DB
3!
+
!
5
" @+
;
!
3
4
+
$,
O
"
$" ?
$"
6"
!
0
5
F"
5
I
3!
!
" #
+
5
$"
5
G
5 !
-
,
P
+
" S
F D
,
!
A
L
,
/
+
9
!
" #
/
!
"
!
"
+
P
!
,
Q( "
G/) " Y/ &)W
-
$
P
"
WF D
,W DB
B" !
'"
-
W Q(
D" ,
!
8 /
5
'" %
3!
,
C
D" E
1" S
C"&, G
- "7 'D1
!
C
C
0(W
,
S"7 G
R , '(('
+
5
!
"J
$ ?
5
I /
$
'((D
#
BB
O
."7 !
XXX"
"
"#
%
R
'((B
B'
* 7
?
48
/"#5
!
9
&( '(
G
:
;
9<
(
3!
+
?
NN"
NN"
;
4& F
'&
A R
J !
" ? /"#5
J
?
&)W
,
+
,
R ,
,
, !
A ?
NN"
?
R
?
?
N"
NN"
NN"
A
6* ; !
+
*- 6 6.A ; !
6AA ;
+
6 . ; !
+
66A ;
+
Q-A ;
A- ;
7"' #
(
+
*
R
+
P $
+
,
5
NN"
NN"
$(3 @ / #
O
+
R
$
R ,
' 1
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
$(+)'& %!
.
3!
.
5
/
G
,$
J
!
$
#
+
+
"5
$
# +
$
+
,
0
! $
0
1
#
!
,
"
?
"S
$ ,
;
5
+
?
"*
!
.
+
+
!
, ,
$
R
"
$" #
#
#
5
+ 3!
.
!
3
O
!
" H,
R
" O
,2#
+
.
+
"
;
BD
G/) / (X 1
B" ,
$
'" +
D" *
,
!
C
1" ,
**
&
!
+
" / ="
#
#
C
#
R
$C
.
R
!
%&" " "
C E
+
C
&('&" " >
+
+
!
$
, ,
" * " E
!?
*
N" #
# +
,
" %
!
/
, ,
, !
G
4
!
,
#
,
! "
!
+
B1"
5
& & A!
"
) ,
+
/
"
#
" .
,
/
$
+
"
+ "
,
+
,
, !
QD2
,
2). '
$
+
?
,
5
"O
"
,
!
!
!
?
"#
,! ,
,
"
/
3. 56
B1
,99 ?
)
P
$
9
&%
!
78 , !
+
+
!
!
!
N"
?
?
N"
"
H
#
3!
"S
5
!
0
+
!
!
+
!
"
G/) / (X 1
B"
'" .
A
!
,
,
0
"
+
"
/
$
$
B
% C#@
DDDDDDDDDDDDD
$ $ DDDDDDDDDDD
/
%
DDDDDDDDDD+
/ <
/
E%
$
/
DDDDDDDDDDD ?
$,
'
/
+
%
%
9 / %;
F
0
DDDDDDDDDDDD1 9
DDDDDDDDDD+
DDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDD
D" G
?
N"C
+
$
%
3.
B1
:
;
;
*.
"& =(
S
# "='/?
35'/1#'
?
/
!
&
!
3!
!
+
)
!
"#
"
#
#
,,9 &
5
+
5 !
&
,
;
!
+
+
##.
5
,
/
!
+
NN"
+
QQ6
!
?
+
,
5
C
$C
' &(
+
$
)" <
&
+
!
! "
" # ?
&
)"
%
!
! +
?
!
BB"
$ +
,
" 9
, " ?
# , "S
J !
,
"
,
!
"9
,<"
,
M ! " .
,
"
.
!
!
)! 3
!
+
+
$ 0&
+
,
,
,
!
$
B((( ! +
%
3!
#
"#
$
* 2 7('/@ '
8,
,
,
G/) / (X 1
B" *
!
!
NN"C
'"
!
D" ,
C
1" ,
7
33. 5+ & ;
5
&
?
,
5
NN"
#-)9 !
/
3. !
)
#
G
!
7
&
+
"%
)
BD"
!
"
,
"&! " &
+
33.
, $
!3
5
N "
&9
B( D
+
"
!
, )"
+
N" ? ,
!
)
*
&
I
"
&! "
!J !
33.
##9)
)
!
G/) / (X 1
B" -
!
!
'"
D" 1" S
C
!
"
C
!
NN"
NN"
C
B2
*A
+
'/? 1+
B(";B'"
!
$
+
M
3!
)
!
&9
"-
!
,
,
& '
.
$
"% !
"*
""
"#
/ '
! ,
, !
B"
'"
D"
1"
$
,
(
3!
1
S
5
#!
#
UC
"
!
C
"
&)
!
+
" *
N" #
,
!
, !
!
!
T
!
C *
Q"
" #
*
?
"*
" "
# +
/"#5
#
3!
?
+
A !
& ,
'F" Q" QD2
)"
$
" *
QQ2
+
"
"
!
Q22
NN" !
+
&
#
N"
?
+
,
+
,
+
!
, !
N"
#
7
$
G/) / (X 1
H
!
*
!
*
*
?
R
!
M
,
"*
(
" % !
?
+
Q6D
+
+
P
+
5
,
" %
$
,
$" O
)
+
BB"
+
"
!
&
+
+
,
)" S
NN"
NN"
!
+
B(F2
BB2F
!
, !
,
G/) " Y/ &)
B" 9 !
!
&%>)"
W %
.
"
,W ?
!
5
!
,
+
"
"
&@%H)
, ,
@%H
+
?
,
"
@%H
%>
'F" Q" QD2
%>
B
W
,
W-
Q6D !
+ ?
"
NN" # ! ,
@%H
3!
"
@%H
,
!
@%H
'" 5
%>
!
"
W#
+
5
%>
?
%>
"
B"
'" A !
D" ,
1"
+
2"
"
W ,
$
,W
W
+
W
W,
?
ND" 5
P
/
"
'
+ '
;; +
/
+ /
;+ '
;+
;; +
'
;; +
;
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
C"&, G
0(W
- "7 'D1
,
"J
$ ?
I /
O
."7 #
#
$" #
%
BQQ6
7WW "X
" /W
XXX"
"
7WW
",
" 0 W , :'((2W
:
"
7WW
"X ,
" !W
"
'((D
R
B6
. 7
?
4B 4
/"#5 &( '(
#
#
#
4& F
'&
" ?
!
A
!
;
:
G
H
; C
;
9
9<
(
N"
S
NN"
H
$
/"#5
S
,
9
0 J , ,
&)W
,
+
/
/
A #
H
?
* *
* .QQ
.QJ
H
A
Z S
,
Z ,
Z +,
+
Z
#
7"' #
.
N"
NN"
,
$(3 @ / #
$(+)'&
$,
/
' 1
1F5 " /"#5
!
!
I
:
&)W 2A +5 1
!
+
NN"
!
3
!
NN"
31&" '5%5&'/
!
"O
H
$
$
"/" > " &"
BD"
>
N" #
NNN"
&
#
=
,
G
3!
3. ?
#2#2
!
+
!
:
& ! '"
!
5
)" H
&Y !
)"
3.
*
-
!
,
"
J
,
G/) / (X 1W
B" E !
'"
.*
&
#
H
,
!
#
,
,
C
"
"/" " >>
+!
A
!
-
/
NN"
,
&
+,
)
S
" $(+)'&"
&
"R
+
%
3.
!
$
" *
+
=
:
N"
? , ,
3!
&B' ()
T
+ !
-Z / , / &-
!
+
"#
3
! U" -
*
?
"- $
N "
,
/
!
)"
,
,
+
+
=
33.
BF
#
#
5
" S
J ,,
"G
!
"%
5
#
H
NN"
H
&
"
+
,
0
! , "-
,
"
!
0
,
+
#
,
H
NN"C <
+
"
%&" " >> "
%&" " >>>
$
"*
,
=
!
-
#
,
J
%
'
!
" 5
!
,
!
, " %
"
+,
333.
#
" S
;;;
NNN"
G/) / (X 1
B" '"
D" !
!
!
+
#
,
H
!
+
" &H
$
/"#5
BD"
!
!
!
! "
#
#"-! ,
$
$ 1
%
1
"#
$
#
7
? ! !"
"
!
,
&
#"-- !
"
$
;
NNN"
/
!
33.
'
#
#
H
$
NN"C
NN"C
C
&)
#
!
!
" #
B'B'
S
!
$
$ &
!
H
NN"
,
5
,
NN"
T
9
H
+
3!
0
/
U
!
$ "
)"
+
)
!
!
&
" % ,
!
"
!
,
,
" *
N"
J , ,
?
!
H
,
#
S
#
!
B'6F
#
!
% %1
G
"
,
,
33.
333.
, 9
,
#2<)
!
G/) / (X 1
B" H
3!
3!
'"
..
NN"
,
+
/
NNN"
!
BQ
,
!
+
,
BD(
$
#
H
"
G/) " Y/ &)
B" 5
"
W,
,W S
,
W +,
+
W
#
W,
-
'" 9 !
&%>)"
W S
,
I
NN"
$ "
,W #
H
WS
$ "
W#
B" B'B'
'" BD((
D" B' (
1" B'6F
2" BD(
/
$
,
!
&@%H)
!
#
$
@%H
#
NN"
NN" !
!
"
!
H
NN"
BD((
! !
D"
,
"
W!
3!
B"
NN"
'" #
H
NN"
D" #
H
N"
,W *
#
B"
+ !
!
'"
, !
,
D"
+ !
,
W!
B" #
H
N"
'"
NN"
D" #
H
NN"
WJ
!
+,
B"
,
'" !
D"
W%
#
B" H
?
,
'" 9
0 J ,,
D"
NN"
? , ,
@%H
%>
@%H
%>
$
NN" ,
%>
B'6F
?
,
@%H
+
/
@%H
H
NN"
%>
A
"
C"&, G
- "7 'D1
-
NN"
#
B'B' !
/
W
H
+
"
%>
!
H
NN"C
A
C
H
NN"
0(W
?"7 >
,
#
"J
$ ?
"#
I /
'((D
'((D
C
'(
[
*"7 #
'(('
[
*"7 5
7WW "X
XXX"
"
7WWXXX"
7WW!
G
"#
#
%
$" #
#
" /
" !W
" !W
:
:
:NN
:
R
"
BQF
'B
2
?
; C ;D9
/"#5
&( '(
G
(W
,
R
!
4& F
/"#5
$
&)W
!
S
/
R
A *
! @
-
N " @
N "
#
,
+
.
,
,
#
A
R
;
; !
; ,
; !
$
! #
,
$
+
,
+
!
+
7"' #
$(3 @ / #
' 1
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
" E" " ;1%(+31 '/?
#
NNN"
>
0
!
&
>
#
0
489
!
E
&
$
N "
N "
" ?
,
A
2
7
/
'&
. Q
.22
.2J
.2-
D 4<
9
$
7
#
!
I
% J
K
J
$
"?
#"?! !3
@ / ) !
! I
D" -
2*
"
*
3 . ,
&0
!
+
R
,
*
C <
R
*
R
+
*
,
E ,
" O
*
@
3 .
J
&
"
C
!
,
!
!
C
F('/@% G(+ % " G(' 1#
R
,
>
" )
#
" ?
!
!
)" 5
;
*
"
"
,
4" &" >
0
3!
!
+
G/) / (X 1
B" *
*
'" *
!
!
0
>
&
K+
!
5 !
#"#- !
!
, "
,
R +
" @+
!
+
" ?
# !
A
"*
$
! +
,
!
+
''
+
,
+
#
-
*
,
R
,
,
-
&
" #
N "
"
! "
3
5 !
I
'
!
?
?
*
;'
/
&
+
%
'
#"??
'+
& "
B
-
"O
"
@
R +
!,
3!
%
&
%
'
%
'
*
%0
;' 1
+
/
!
; #
+
!
#"?) !
"
!
+
'
"
5 %
%
%
% $
!
A9
%+
M ,
0
&
.
%L
% ?
N "
5
+
",
%
%
% $
/+
/
+
6
+
%
S
!
,
,
+
!
!
!
3
+
-
A
"
!
"
'
$ ?
$
/
!
$
$
M
!
)#
$,
3!
!
+
N " C
7 - A
&
) 5
&5
,
+
, ,
!
5
; 1
!
N "
" #
3
"
;
) . ,
)" #
7
*
&-
&
3
# +
,
,
$
,
$
#
,
#
)" #
#
,
/
$
.
*
9
'
/ ?
/
?
'
$
7
$
?
H
G/) / (X 1
B"
,
!
'"
D" N " !
!
0
+
!
C
!
!
C
+
-
" <
+
,
"
!
-
+
' "
/
;'
'D
2.
9
#
:
#'/@
G+
-
N "
BD1
4" & ) # &5 5/)
!
5
&
"
BD2
" S
0
!
+
" #
S
!
"
0
0
&
,
,
!
5
)
BF(
+
-
7
"
'
*
,
,
,
+
"E
-
N "!
G/) / (X 1
B" E
'" -
22
&
5
-
"
S
BD6F"
,
-
%&" " >
N "
9
N "C
N "C
3 .4
, +
BD1F
" H,
,
3 .
!"
>
*
!-
!
!
!
,
,
*
*
$
9
9
#?-,
$
G/) / (X 1
B" G
'" G
,
B(:B2 \ ,
) ,
"
N "
!*
+
!
" %
!#
"
,
% %
9
,
R
,
$
" & 4
$
!
3!
! $
,
!
,
! $
@
"
'
)!
?
"
3!
,
"
'B
, "? ,
J
"? /
+
,
"J "
"
D
!
7 &
/
+ "
+
7
;
!
! !
7
!
!
+
%
F('/@% G(+ %
&
# !
+
,
N "
B
N "C
C
,
+
, !
! " .
; &
-
U&
!, +
+
0
!
,
$
T
N " ! " E
+
!
! " O
$ !
2 A H 5%/? 1+
H,
/
"O
"
7
'1
+
"-
,
#
-
- + "
G/) / (X 1
B" #
! , , /
'" *
1
/"#5
!
! "" %
O
O
$
!
,
!
! ,
! ,
"
!
C
/
"
&)
9
BDB(
$
R
,
" *
R
,
I
" E ,
J
R +
5 !
" S
BD1
,
" N
+
!
+
#
,
&BD11)" #
$
!
#
!
%
+
!
+
!
&BD1F) !
,
/
"
" N " ,
+
5
,
!
$ S
,
+
BF(
!
" - $
3
$
" *
B(:B2 \
,
"
,
R
,
$
!
; /
+ ,
,
,
" !
"
" ? ,
#
"
G/) " Y/ &)
B" W,
,W ! +
W! +
W
R
W
.
;
"
!
N "
!
C
+
+
!
,
,
$
$
B" B1(Q
'" BDB(
D" BD1F
1" BD11
2" BD1
'" R
,
$
#
$C
/
+'
;' + /
H
;; + '
;; + ?
;' +
;; + '
;;
R
,
7
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
#
7
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
'2
D"
,
"
[email protected]
!#
, ,
B"
+
,
'"
+
,
D"
"
,W * R
,
!
,
B"
'" 5 !
D" W-!
! $ /
B"
$
'" + ,
,
D"
WN "
B"
'"
+ !
!
D" H
W-!
B"
'" J
.
R +
D" 5
0W
E
B"
, !
$
5
'" +
N "
D"
!
N "
1" . A
0
+
9
E%
N "
%
DDDDDDDDDDDDDDDD
'
9
?
$
/ '
2(()
%
DDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDD
$ %?
+
/
N
, M
A
B
.$
+
O
% P
DDDDDDD %
% ?*
%
DDDDDDDDDD Q
DDDDDDDDDDDDDDDD
/
E%
/
A
%
& %
% DDDDDDDDDDDD N /
% 2(@>
' +
%
C"&, G
0(W
G
*"7 G
!
BDB(:BD6F" #
5 , I"7 N "#
%
R
7WWXXX"
: " !W
,
"
7WWXXX"
" !W
:N
%
$
%
/
2(2!
$
DDDDDDDDDDDDD
2())
%
2()!
% %
%
+
$
%
% ?
$+
'
+ &
;'
/
% L
%+
%
RN?9N BQQQ
'(('
'
A 7
4B
?
I
/"#5
$
C
&( '(
,
$,
G
I
D >
4B
;D9
(
*
J
$
+
$
4& F
'&
" ?
/"#5
A
&)W
,
,
0
+
,
A
,
R
J
*
*
J
[
*
A
J F( ( %( 2 A ;
2 6 ;
+
2*Q ; ,
2* ;
G
2* ; ,
O
2. ; ,
.
+
.Q /
" 2.2 ; ,
2.J ; ,
7"' #
A
5 1"%(
8
0
*
[ +
*
' 1
/" &5%/? % / 5 #$(
&)W 2A +5 1
1'5 '/@+
1 +
" !
$
"
3
,
,
?,
&+
,
$
$
G/) / (X 1
B" #
!
'" E
A*
!' 3(
<
*
F" $
+
+ !
"
!
C
+
+5' " E" "
8
!
,
"& &
)" ! A
!
!
! >
;
!
- !
,
1F5 " /"#5
N "
J
1
J
R
;
[email protected]
>
#
,
!
$ ,
!
/
! O
0
$(3 @ / #
,
N " S
0
?
!
B2"
1'" " 0(
/"G
G
# +
+
$ ,
*
*
!
!
J
,
,
C
>
1 .
'6
, !
,
!
&! !
!#
B1B1 ,
:
M
! , )
+ ,
-
!
&
7 &,
!
&,
!
" . !. @
!
9 "H
*
# + "
J $
G/) / (X 1
B"
'" *
J
D" #
, J
!
# "='/
*
&
U
,
J
-
"
T ,
N ")
!
#?#9 ,
!
,
,
! C
"
-
"
!
"#
[+
C
+
!
J
%
+
3
#
) O ,
! "
&Y +
&Y ,
*
[+
G
&Y ,
*
J
" ,
!
7
+
" -
+
>
$!
F
,
)" "*
+
0
+
!
,
:
G
G/) / (X 1
B" #
$
'"
!
D"
1" #
G
S
C
+
&
@
7" O
!
,
*
J
"
C
C
0
"
N "
,
5 1'5 !+
4
/
/
&Y
N " !
,
A 2 4$ = ? @# " ) #
@
;
"
#?#,
;
!
+
F
&
T
!
%
G
"
-
,
" *
9
)
H ,
)"
!
!
,
!
$
#
"
J
,
(K( (' "%(
!
!O
*
)" J
-
J
!
" #
,
] U
+
'
-
0
!
+J
,
#
#
J
# ! )" J
- ! J
"
!
$
A.
#
$ ,
,
* ;
7
$
!
;
" O
&
)7
'F
B"
'"
D"
1"
O
,
!
? +
,
,
,
!
!
L
M
-
"
S
R
+
$ "G;
'H
#?2< H
B1'1
*
1 7" J
G
R +
5
&
' )
,
!
#?2-
+
+
"O
!
#?"# E
; )
[+
!
3!
>
5 !
!
,
!
"O
!
/
!, +
.
+
" J
J
!
"
+
/
#
?
B1DD
+
" *
+
3
!
"
O
,!
$ +
#?"?
0
!
"G
,
".
#
#" J
!
J
+
AA
@'&( /) 1'5 '/?
O
,
+,
" 9
! $ ,
G
,
!
!
,
C
"
C
1
#?"!
!
"-.
"
G/) / (X 1
B" *
/
$
,
C
W VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
,W VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
'" $
*
[ +
! O
D" < +
$
$
+
1" !
C
2" !
,
!
< +
"
7
J
+
G
#
G
"J
+
&#?2?
! ".
$
+
$
S
!
! "&
"J
!
R
,
&
$
"*
,
!
$)" -
"
'Q
,
,
!
+
!
+
!
"
G/) / (X 1
B" E ,
,
! " ,
'" #
,
S
R
B1D C
1
/"#5
C
,
!
!
&)
N "
$
"
/
!
&
!
*
8
,
00
!
*
)
J
!
&!
!
? , ) ,
!
!
?
" #
+
,
" #
!
"
+
,
,
,
#
&Y
+
H , &Y
G
[ +
)" 5
/
"
+
[
&B"
*
O ,
+
! "
B1BQ
0
)" #
,
!
,
" 9
%
N "
S
!
R
*
$
&B1'(
)
,
!
G
+
J
-
)
*
J
" J
&Y ,
J
,
" S
+
[ +
B1'6
D("
B1D
#
B1DB
.
B1D1
R
! " ,
O
,
+
)"
,
!
S
"
G/) " Y/ &)
B" #
,
!
N "
C
'" E ,
,
J
C
D" <
/
"
% E
+ %
9
O% + /
+
'
$+
5
+
9
R
7
+
%4
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
D(
1"
,
W3
B" * [ + ! O
'" # [
D" * J
,W
!
, !
B"
,
'"
D" 0
W9 !
,
B"
'" .
+
D" R
W!
B" '" ?
D" # !
W E
, ,
B"
/
'"
!
D" ,
A
C"&, G
0(W
I"7 #
7WWXXX"
XXX"
"
7WW!
4 ('#
( F
%
0
P"
%
B1BQC
!
C
$
$
R
" !W
,
" !W
$ "#
:
0
BQQF
"
Y/ & F
!
,
"
5
2"+
%
"
%
&)+
7
B SG
+
DB
J C
?
/"#5
CI
C 4
E H ;;
9<
&( '(
G
(W
!
! #
*
,
,
!
* /
4& F
'&
$
!
" ?
; C
&
) /
/"#5
&)W
A
,
! !
A R
#
#
,
*
* /
E
! #
,
R
!
-
* /
A
2A2
2 6
26Q
A*J
;
;
;
;
; ,
, *
*
7"' #
J
?
,
! #
! #
! -
$(3 @ / #
"
E5$
,
,
* /
' 1
G
1F5 " /"#5
3 "
!
!
!
,
*
!$
+
,
9
$
*
" #
4
M
!
T
U
$
!
G
#?<#"
$
,
#?9) ,
)"
U
+ ,
+
,
$
+
*
!#
O
,
"
H
"
,
$
*
!
)
$
&
O
#
*
+
,
+
>
+
" J
& !
S
@,
0
>
+
,
T
$ "*
! " # + !
G $
"
,
&
!
)"
, ! " @,
!
R
#
!# , " 9
& !
*
!
!
L
,
R
,
J ,,
+
&
'+ &
&)W 2A +5 1
!
,
, !
, !
,
+
!
>
)"
'
&
D'
B" *
'"
G/) / (X 1
*
! #
,
J*
@
&
C
*
!
(
*
A
+
@
&
"% !
!
,
> %
@ 7
'
> %
+
,
+ C
$ ,
!
+
G
!
+
,
,
)
;
&
?,
" H
" # +
"
+
?
-
H
!
,
!
"
G/) / (X 1
B" E
!
&
,
! #
" 3 " '/
!# ,
7" H
!,
,
!#
*
!
,
$?,
, ,
J.
,
!
!
*
! #
9 (&F5%/@ " 0(
,
7
C
! $
D" *
+
A
,
!
" E"L(&&
,
"
%! F('/@% G(+ %
,
!
* /
$
+
-
7" *
#?<,
!$
$
!
"9
B16Q
G
!
, R + "
"
5 !
!
!
7
-
* /
!
<
!
#?,- !
-
-
" H
!
&
,
! "
$
)"
* /
+
!
!
"M
T
?
& , )U
+
,
+
* /
L
!,
+
3
! "
' '
!
'
$
9 6
,
$
%
$
1
%
+
9 % ?
9
%
/
% 0
$%
G
O $
@
+
<
* /
$
,
%
'
/
0
$,
1
?
-
+
,%
%
%,
0
3
#9--
L $"
G
G
+
" . ,
!
"9
'
>
> %
"
!
#92!
, +
"
O
!
"*
, !
$ ,
,
/
DD
G/) / (X 1
B"
'" E ,
D" -
J2
"
!
,
G
S
/
* /
$
"5
!
/
)" - !
( " O
/
C
!
C
!
!
"%
,
+
!
$
,
!
! "
, &
,
/
!
!
M &" 5'&" '/ N L 5/"
* /
&
! !
$
(
# +
!
,
)"
G/) / (X 1
B" *
'" E
!
!
/
"
!
!
/
" #
C
1
/"#5
B12F ,
*
! #
&)
,
!
" M
"
!
*
,
-
T
U G
+
+
$"
! #
,
* /
,
*
" 9
!
B16Q
!
" G
"
B2((
!
*
&
!
R
* /
O
!
!
9
! "
"
,
$
$
,
,
$
,
G/) " Y/ &)
B" 5
W
!
,W
, *
!# ,
W,
W
* /
$
W
! ! !
"
* /"
$
"-
B2'
, ,
!
/
9
# +
! !
L $)"
,
* /
$
"
?
"
B" B2'
'" B16B
D" B16Q
1" B12F
2" B2((
+ '
5
%
8
D1
'" <
/
$
"
E%
9 6
+?
;' + 9 /
$
+ /
H
;; + '
;;; +
;; +
/
+'
;' + '
9 6
+'
;; +
/
H
;
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
D" ! "
! !
!
C
1" G
!
,
C
W* ,!*
,W ?
9
W# E
W* 9
W#
J
2" <
"
WS
#
E
!
B"
,
'"
D"
,W * ! # ,
,
B"
'"
D" ,
W
* /
B"
'"
D"
,
W<
!
/
B"
'"
D"
W#
!
B2"
"
B" #
'" <
D"
!
" 5
T !
U"
W* !# ,
B"
+ !
!
,W N "
'" <
W
* /
D" H
W#
H
NN"
1"
W?
N"
2"
,
C"&, G
0(W
*"7 * /
7WWXXX"
XXX"
"
!
" !W
:!:
,
B '" #
@
'((B
D2
D
>;
:>9
?
D 4<
7 48
< O
;4
E E C< ; C4
/"#5 &( '(
G
J , ,
9
0 NN"
(W
+
$,
*
3!
@
4& F
'&
?
" ?
!
A
,
/"#5
&)W
,
+
0
#
!
0
/
A I
?
*
NN" @ ,
/
!
N"
4
NN" 9
I
@
-
!
*
A
J , ,
0
A*J ;
$
A A ; G
JQ6 ;
, +
J - ;
+
0
- &5' #" 1 J*Q ; ,
?
* " F(
" J* ;
'6 3
J* R J*- ; H,
! !
!
J2- Z
0
7"' #
!
$(3 @ / #
I
0 NN" O
I
$
,
$
' 1
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
%( ' 1 5(+
&
%
%
%
$
H
%
%
' 1#
$
$
%
% O
%
, $ % 4 %5
$
+
%
/
, ' ,
$
%
"3'31 /! " F('/@
9 #92! !
!
$
I
1 &&
7
* /
"G
+ !
J , , $" O
&G
5 !
, R + )
J ,,
+
,
'
7
& !
!
%
!
C
1 &&
@ 7
"%
+
R
!
-
!
!
;
<
)
"
D
&
7 &
# !
!
!
*
+
!
)
! "
;
+
,
"
!
!
@+ ! I
J ,,
, +
!
$
#9<9 !
F "
F 33.
&
4
!
!
!
NN"
"
" 1
$ C
,
"
&K" >>
!
4
! "
& ;
&
5
$
(
F 33.
"#
!
,,
$
+ !
#!-,
#
"
,
, U" 9
!
*
",
O!
"
T
0 NN"
/
9
0 NN" !
+ ' K T
0
"
# ! $ ,
/
>
,
E
, ; H
!
R
!
+
.^
@,
,
;
#
F
!
" _
!
O
"
33.
" #
G/) / (X 1W
B" J , ,
'"
!
D" < +
!
, ,
I
N"
1" E
G
0
C
-
,
$
J
!
!
! 3
(
N"
J ,,
,
*
" I
"
,
5 X ! ,
+I
!
,
S
!
!
" R
R
!
J
*
# +
@
* /
!
+
!
$
!
?
N"
!
#
"9
0 NN"
!
"
#
!
$
,
$
!
,
!
"
<
G/) / (X 1
B"
J , ,
'" G
,
D" *
+
9
0 NN"
C
,
, +
C
3!
"
D6
. 7('/? ' "
'/? #
!
+
" 35 " "
9
0$
!
"#
!
'
&?
$(
# !
+
!
!
!
!
$
#!#)
I
*
/
*
+
+
!
!
)
I ,
# +
&Y".
;
J , , $
$
5
F
O
3
$
$
$
B D1
&
M%
23>(
%
'
%O
!
" -
!
'
,
, $
F
7
+
"
,
F
,
/
5
%
%
%
9
* $
'
/
5
,
$
,
* $,
/
/ 0 %
1
2!()
!
+
!
0
3!
C
" *
C
C
&?
$(
?
I
+
" S
+
'
$
,
,
N
/
.
'&( /) 35 ) "
,
7" *
!
%
4
G/) / (X 1
*
,
!
C
*
,
#
$,
!
C
, @ ,
-
2
)"
$
%
/
* $,
,
' ,
T
2!((
/
= %
$
#
1 &&
!
%
L
1"
2"
! !
,
.
'
!
/ 9
,
'"
D"
&
G "& , (0 "
'
6
,
?
!
&B BF:B 1F)"
B&
! !
!
E , !
+ "#!?)
,
!
! "
&3 (%
*
)" O
B BQ !
I
I
7" I
NN"
!
,
#!2/
" ?
+ "I
I
T!
U &Y
!
).
B"
O
5
!
&
33.
!
,
,
, +
'
&
33. C
&
/
/
DF
,
)" "%
!
+
!
%
-
2#. @
5
,
?
,
!
!
"
!
J
#!2# ,
,
,
G
!
!,
7
/
@
!
$
-
_
'6 3
$
# ! " !# +
? ! +
&Y! ,
)" %
0J
0
"@,
*
"
J ,, $
"
,
*
"*
!
*
0
!
"
B '6:B 'F ,
!
'
! " =&
' '
J ,,
$
, +
,
!
&Y
G/) / (X 1
B" *
,
'"
D" E ,
,
>
*
A E"
B
7
'
)"
/
! !
!
"
?
C
!
H,
,
T
,
C
$U
!
%
B '(
J
N
3
"
!I
$"
B 'D
"
;R ,
H,
! !
;
, !
;
,
" -
@
G/) / (X 1
B" *
'" *"@" -
:
!
!
R
"<
/ /
, /
,
"-
,
B 'F &
!
"
"5
I
" *
!
5
!
+ ' 4 +( '/@
*"@" %
J ,
9
,
%
)
0
!
:
;N 0
?
" ! $
;
" O
R
B 6( !
,
*"@" ,
R
%
"
C
>, /
"
DQ
1
9
/"#5
&)
B2'
, ,
!
3
J , ,
R
$
J , ,
" J
$
!
$
" *
* /
, +
B (Q
$ &G
I
N"
0
NN" 3
B262)" 9
0 NN"
,
!
" #
" *
,
0
5
!
+
" #
#
!
!
! "
B BF
, ,
!
+
?
"
!
0
" O
&B BF:B 1F)"
F"
B '(
,
I
NN" J , ,
G
I
I
! !
,
B 1F
0
!
,
, P
/
! !
" *
!
/
$
*
@
" .
'B"
B
3
$
5
B 'F ,
! " H,
!
!
, +
,
#
+
4
, +
G
#
"
+
!
!
,
" O
" #
,
?
!
,
,
'B ,
T
"
!
$U
'6
B '6:
!
"
G/) " Y/ &)
B" 5
"
W
,W
W
W,
W
,"
,
+
0
J ,, $
?
3
$
$
B" B '(
'" B2'
D" B (Q
1" B 'B
2" B BF
'" <
/
,
"
/ +
%' 6
% %+
.
+
/
E +
%?
%
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1(
D"
+
"
`
VV VV VB VV VV
VV VV V' VV VV VV VV VV
VV VV VV VV VD VV VV VV
VV VV VV VV VV VV VV V1 VV VV VV VV
VV VV VV V2 VV VV VV VV VV VV VV VV
VV VV V VV VV VV
VV VV VV V6 VV VV VV VV VV VV
VV VV VF VV VV VV
VV VQ VV VV VV VV VV VV VV VV
VV VV VV B( VV VV VV
VV VV VV VV VV BB VV VV VV VV
VV VV VV VV B' VV VV VV
a
W
,W
W
W
W
0W
/W
W
W
W
W
W
7 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV
WI
,W #
W
W !
W
0W ,
/W
W
W
W H,
W
W!
I
VVVVVV
E
"
!
VVVVVVVVVVV"
!
!
!
9
!
,!
0 NN" J , ,
,
B 1F
VVVVVVVVVV !
I
!
!#
*
N"
@
J ,,
,
* /
C"&, G
0(W
>
9"*"8"7 9
0 NN"
"#
0
*
*"7 # 9
0 NN" #
?
BQQ2
*
*"7
, "#
BQ6F
- ,$ %"7 G
!
,
"#
@,
7WW !
"X!" !W
7WW!
" !W
0:
: ,,
"
BQQ6
BQQ1
1B
- 7
?
4B
/"#5
&( '(
,
,
O
!
4& F
I
'&
A ,
" ?
C
;D >
G
D
*
/"#5
0 NN"
0
&)W
,
, !
/
A .
?
!
4B
(W
!
,
9
0
I
O
!
O
!
4
*
?
00
0 NN"
A
2Q
2
-Q
-
-
;
;
;
;
;
!
7"' #
$(3 @ / #
$
!
O
!
' 1
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
3' &1 5'+1' " ' %( '
J ,,
B&
!
&
!
)
)" #
&Y &
?
$ ,
=
!
,
!
"
,
$
B6":BF"
/
!
"H
!
,
!
+
+
-
!
,
"H
!
"
!
!
.
!
$
0
9
[email protected]
,
!
"
G/) / (X 1
B"
,
-*
" /
5
; &
/
"
1+
!
" -
!
/
!
+
" J
,
$" .
B6"
@
," O
!
,
!
"
!
!
,
!
,
,
,
$" ?
1'
,
0
!
!
" -
5
# !
Oc
*
S
I
!
J
, -
'
&
"
I
!
A
!
O
,,
!
*
$
,
0 $ G
9
5
/
R
- +
"
FF
/
!
,
3!
"
C
!
" 5( ( (G5( " 0(0 (K +)
!
&Y
)
&Y ,
0
7
$
+
!
)
&
.
0 NN"
H
'
+
+
$
%
! "
!
"*
O
,
I
N "
&Y
$
#<?$
)
! "J
+
"
!
!$
+
( F
"
"
G/) / (X 1
B" *
!
'" ,
-.
,
,
$. !
J
!
9
?
H
!
$ +
"
9
#
3!
5 !
,,
!
"G
3
$ "
B'
$
0
.
/
!
!
#<<? !
" #
!
0
! "
!
&'
+
L
/
+
$
%,
1
,
'
!
7
!
!
$
A
H
0
!
7!
O
O
,
;
"$"
E
!
+!
+
$
G/) / (X 1
B"
'" *
+
>
-2
F 33. *
&Y!
'
S
/
0
"
!
"
O
! "
E '(K" >>
+
O !
#<)"
$
&Y
!
$
*
>
#<)#
+
,
!
0
F 33.
,
@
)
,
!$
)"
1D
" #
,,
!
!
G/) / (X 1
B" *
0
1
3
!
"
*
/"#5
0 NN"
&)
B6"
>
!
,
,
!
/
5
"
,
!
,
"
O
0
%
!
,
;
O
!
*
!
!
!
!
$ +
0
,
&
"
"
5 !
!
!
! "
, !
!
)"
B6FB
"
!
5
!
*
O
!
&
&G
,
!
: B661
0
,
)
)
0 NN"
/
,
0
"
)
"
*
0 NN"
!
NN"
!
-
&O c
!
$
-
!
$"
G/) " Y/ &)
B"
"
W ,
7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
,W
,
7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W , ! 7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W
/
7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W 0
7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
'"
,
"
W
O ! !
!
B"
'"
D"
,W %
!
0
!
B" ,
'"
D"
,
W
O ! 3!
B" <
'" 5 !
D" G
11
W 9 0
*
0 NN" !
+
!
B"
'"
/
D"
WB" !
'"
D" !
D" 5
!
!
$
,
"
W
,W
W
W,
W H,
B" B6F(
'" B '6:B 'F
D" B6FB
1" B661
2" B '(
!
O
!
! !
!
$
?
1" 9 !
!
W!
# +
"
,W
O !
!
W- 0
O
"
,
!
@%H
@%H
$
"
!
?
%>
N"
%>
!
! "
@%H
%>
@%H
%>
WH
C"&, G
0(W
9
J"7
O ! "#
7WWXXX"
" !W
XXX"
"
7WW "X
" /W
/
N
:
'((1
!
"
12
6 7
4
; 7
;
> I 6
;
?
/"#5
&( '(
!
G
(
$,
,
!
$
$,
BF1F:BF1Q
4& F
'&
" ?
A
,
!
, ,
/"#5
!
+
+
$
&)W
$
!
,
!
,
,
!
,
I
0
!
A I
*
0 =
N" *
I
I
#
-
#
8
@ 0
I
NN" E
0 * /
I
*
0 N" R
0 . ,
*
-
/ d !
I
A
-Q2 ; I
- - ; !
+
-*- ; !
+
3$(G " -2. 3$(G " -2F( (
-2- ;
G $ -2- ; !
# '5 (% -2- ;
' #(
-26 ;
7"' #
6
.
&%
+
;
;
$!
!
I
(
*
!
#
,
0 N"
&1%(
!
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
F('/@% G(+ %
%( ' 1 5(+
%
%
+
%
, /
%
%
%
/
$
$
BF"
,
%
+
!
,
!
!
$
$
" %
%
!
!
%
J
,
.
!
!
' 1
?
,
)
5
!
$(3 @ / #
!+)'&
!
NN"
,
0
9
,
, " #
,
?
+
,,
@
"
'
!
E ,
!
!
BF"
BQ"
"
7
1
#
,
" %
"
O
,
+
;
0
'
-
$
,
,
! ,
,
$" %
"# !
*
".
!
!
?
>
BQ"
!
!
+
+
"
+
"
#)2) !
,
+
!
"
!
,
9 !
0
+
$
" %
A " @
;
+ !
;
,
BQ"
$
NN"
I
!
BQ"
R
?
)"
,
!
+
,
,
+ A
!
7
,
! ,
+
"H
,
!
NN"
!
. ,
!
!
"
$
,
,
"
C
" <
NN"
BF(1
BFBB
,
!
"
"
33.
"#
" *
I
BFD'
" #
BFD6:BFDQ"
'/@ "3' &1 5'+1'
%
!
?
"
BF"
!
,
&
0
,
$
/
( ( 5%
!
G
A;?
A #
!
+
$!
,
,
+
G/) / (X 1
,
C < +
'" D"
0
!
BF"
!R
,
"S
"
,
+
" .
B"
*
G
'
!
7 6*
#
!
_
,
H
#
!
BFB1
+
+
$
&
,
!
$
.
&
!
"
!
H
'
!
"#
FD
;
!
+
R,
4
7
_
I
+
*
I
" % ,
"
3.O
!
16
G/) / (X 1
B" E
!
! "
6 . 7('/?
-
,
3 G(
BF"
BQ"
" _
& '
@
$
!
!
!
*
>
!
F E &
!
7" 5
+
#
-
! ,
/
F >
!
:
%
! "I
+
!
*
!
,
!
!
*
. .
"
+
"
!
C
.
/
!
&
5
+
%
*
+
!
,
I
!
) +1G(1+" E
"
@
!
$,
!
" *
)
&
G
+
$
7
G
!$
%
,,
!
+
"*
B2'
!
,
$
E
@
$
#
J ,,
"
G/) / (X 1
B"
'" -
,
!
"
+
C
D" #
1" E
I " #
( &1%( -2-P -26
!
.
T.
U
B2' C
C
62
"3'31 '/? +
" % 55
$ %
+
%
%( ' 1 5(+
%
+
%
2>)>U2>)C
/
M
"
"
*
J
@
$
/
0
>
+
!
!
"*
)
:
!
BFBF ,
!
,
"5
!
& '
!, !
" S $ !A
!
>
#
,
7
"
$
&
" *
,
"
$
% %
1F
(
#)?)L?,
&&
9
, ,
! $
$
,
" 0
,
!
#". & '
,
I
3.
,
"S
!
,
#)?)
$
!
-
,
+
+
!
,
$"
!
!
!
!
I
V
G
%
F
% V9
/
$
%
" .
+
I
,
F
!
!
7" O
+ !
&
$
V
V9
%+
+
%*
$
-
,
! ,
!
BF1F !
I
,
% %
/,
V
+
+
%
%
%
,
+
$
M
I
'
)
!3
,,
" 5 ! ,
" #
,
/
BF
$
! %
!
" *
% M' e
G
I
<
f"
"
BF1F
F 3. *
>
3
,,
/
!
"
#)?,
" 9
VK
0
&
N"
& '
%
%+
#
7
9
%
,$
I
# !
,
,
>
%
%+ / , +
%
$ +
,
!
%+
/,
BF1F !
!
,
)7
&3
5
$
0
! "
,,
%
$+
$/
%
&
%
,
"O ,
3!
!
!
I
,,
TV9
B$
+
7 7& " E
+
"*
%
3
"
+P
! "
!
! "
+
%
,
3
"
!
J , , $ ##. & '
7
'
# ! " ?
+
$
!
!
+
,
!
A,
$!
7
B"
'" !
D"
,
!
#)?)
!
0
*
+
"
1Q
G/) / (X 1
B" '" H
D" #
I
I
0
, ,
C
5
,
!
#
!3
C
I" #
!
1
/"#5
H
!
+
!
+,
BF'F !
+
+
+
+
!
+ !
!
!
!
,
$
I
!
,
! !
" .
-
E
"
! R
/
H
+
!
?
G
" .
!
?
"
A
,
"
)" H
!
!
" G
+
,
!
!
N"
!
,
!
" S
" H,
!
!
&Y
BF1FW1Q" J
!
BF1F !
!
,
,
"
$
4
+
I
,
0
&)
BF"
%
"
C
C
,
,
!
!
G
$ ,
"
#
!
!
/
BF1FW1Q
$
, ,
/ d !
!
+
; ,
!
8
,
!3
" O
" @
,
"
G/) " Y/ &)
B" 5
"
W!
,W !
W!
W
W
'" G
[email protected]
8
,W I
#
W* 0* /
W
WI
D" <
W #$
!
,W -
+
+
+
5
B" BF'F
'"
BF1F
D" B6FB
1" , ! BF1F
2" ! BF1F
!
!
!
,
/d!
!
C
B"
'"
D"
1" /
2"
#
0
:
!
"
!
$
+ !
"
!
?
"
@%H
@%H
%>
%>
2(
W * 0 . ,
, !
!
$
.
G
"
@%H
W E
,
I
!
"
%>
N"
,
@%H
%>
@%H
%>
W S
$
"
C"&, G
0(W
J
?"7 @ +,
$ "#
J
I"7 E
I
* 0 N" #
N
BQQF
7WWXXX"
" !W
: , !
XXX"
"
7WWXXX" " !W W
:
W
: : W
:
:
:
! "
7WWXXX"
" 0 W
W
WB("
H
BQQ6
W
:B:
2B
Q
8
?
E
/"#5
7
;
&( '(
489
> I 6
G
,
9
;
C D B
(
,
:
+
!
,
4& F
'&
A
" ?
/"#5
&)W
,
,
#
9
S
L
0
:
/
?
A @ 4
=
:<
/
,
*
I
R
?
0
5
9 /
0 S
*
O
*
0
A
-A ;
-JQ ; M
-J ;
:
# '5 (% -J ;
- - W !
--. ;
%
7"' #
Q
"%
#
&
)
3
$(3 @ / #
' 1
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
'/@ "3' &1 5'+1' " "/ 1'/ R1 ( '/? )
I
* 0 N"
BF1FW1Q"
!
"
/
" #
,
+
"
,
,
$
!
B J
!
&Y,
4
- $
I
*
&YM
,,
) ,
,
#)!<
$
#)9# ,
,
, &2("
!
)" %
N
, +
" BF ()" S
".
0 N"
! "
,
, +
?
+,
A
BQ"
2("
!
$
5
&
N
&BF
N
"
)" #
)"
0
P
+
/
1
.
!
!
!
J
?
.
+
- A
&
)
:
!
&J
.
7
(
N
")
&, ! !
,
/
&
!
<
2'
5
5
)" H,
0
,
&Y
!
O
@
'
Q*
7;
7
"#
*
!
, ,
S
C
C
,
,
"
F('/@% G(+ %
+ !
" #
,
4
?
+
+
,
,
!
"
!
$I
/
0
( %
,
/
%
,
,
,
&
)" N
" S
" #
!
,
+
@
&
,
"O
,
)
+
,,
#
%
"
"
J
@
!
3
#
,
? 4
,
BF 6
!
-
#
+
!
&5 5%/@ =5
,
N6
!
)
G/) / (X 1
B" #
"
'" S
< +
,
D" G
M
1" < P !
+
(
!
!
"
!
,
, +
" -
+
!
,
$
+
! G
,
+
!
!
!
!
,
Q("
,
!
!
BFF'" 9 !
! "
,
!
"O
,
"
,
,
:
:
@
F
" ?
+
!
,
! "
,
!
%
-
G
" %
$+
$
"
$ !
BQ"
7
&!
*
!
,
P
BF6F
# ! )
N
(
O"="
B%
G/) / (X 1
B" < P
!
'"
+
& !
'("
)
!
0
$
$"
"
"
2D
D" -
!
!
BQ"
C
Q . D+
#
1 ?# & 5 ) 6 ' &
BF1FW1Q
F('/@% G(+ %
3
"
BQ"
$ !
!
$
! !
!
-
!
)
+ 4
C
$
,
%
>
F
!
/
!
>
1
F :
>
!
" J
, %
"
'"
C
&)
I
*
@ 4
,
,
?
0
" #
N"
&
3
$
,
?
BF 6
)
"
:
&
, ,
9
; #
!
5
)
,
!
)" #
+
,
3
&0
R
" I
/
!
!
!
,
"
$
,
! "
:<
" 5
S
0
,
, ,
)" #
!
,
9 /
&
,
,
+
!
BQ"
,
/"#5
,
)
F
!
#
!
&%
@
? +
G/) / (X 1
B" *
"
'"
! , %
# !
!
"
&
[
I
!
,
#))")" -
&
,
!
,
"
&
"
6
@
'
+
!
" -
,
4
$
$
7
L
:
"
-
'"
!
,
$
,
,
*
0
BQ"
%
*
0 S
"
,
!
"
@
,
!
*
0
7
21
G/) " Y/ &)
B" 5
"
W!
,W
W
W!
WM
B" BF (
'" BF6F
D" BF1F
1" BFFD
2" BF 6
%
:
+
'" H
W
!
C
,,
0
!
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
,W , ,
I
N" !
!
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W
!
!
,
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W
! +
'("
O
= /
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W
I
* 0 NN" ,
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
D" 5
P
/
"
?
;' + 9 /
$
+ /
H
;; + G% 5 ;; + L
;+
.
7
+
'
+L
, 9 5;
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
C"&, G
0(W
G
-"7 G
7WWXXX"
XXX"
"
O"="
"#
"
WB6Q(:BQBF"
G
4
;9
BQQF
22
I
4
7
?
/"#5
&( '(
G
;
4& F
BQB1:BQB
,
!
'&
" ? /"#5 &)W
00
G
/
%
,
A @
9
@
9
*
5
A
_
_
,
6
F(
&(
2
*.Q
J ; ( (%
(
6
$ 0 "
$ 0 "
$ 0 "
7"' #
!
6
; ,
- ; O
6 - ; /
6 - ; !
6 - ;
?
N"
-
O"="
@
5
S,
G
$(3 @ / #
%
/
%
$ ,
%
$
$
7('/? G(+
,
' 1
1F5 " /"#5
+
&)W 2A +5 1
%
$
%
&( (%
/
,,
+
/
!
/
G/) / (X 1
B" *
,
" . !
G
<[email protected]"
$
!
0
" #
,!
"
!
BQB2
, "
G
+
$
H.D.
!
0
C
'
#,#?N#,#!
!
!
FF
I
!
J ,,
/ !
"M
B
(
"
+!
*
*
!
$
$
,
$
!
2
6 2R 6 J
,
,
$
%
%
$
!
, !
#
!
, !
,
!
>
A
N"
,
0
!
G
+ 'F"
9
_ 0
,
I
%( ' 1 5(+
.
#
%
0
>4
(
!
$,
!
;4
4
2
'" *
/
!
* 7('/@ G"
7
'
!
" 5F
@
,
,
5
<[email protected]
"
#
C
3 0
!
&
O"="
"<
G
" N
BQB1 !
,
!
;
5
!G
5
,
!
"
0
!0
%
+$
+
!
,
/
%
, $
:&
!
$,
BQB6
BQBF
G
0
BQBF
,
!
$ "
?
"
O"="
C
/ C
G
"
G 5/ 7('/ '& ( '/"
#
!
#,#!
!
0
+
" ? +
*
3. %
#,#)
! "
+
C
B1"
BQBF
!
" %
"
2).
(
#,#<
,
<[email protected] I
,
!
G/) / (X 1
B" *
,
'" *
!
D" *
0
H
,
$" *
". , $
@
3
!
/
.
"
?
BQB2" # !
#
'
C '
+
!G
Q F
/
,
!
I
!
(
5 !
I
9
,
9
+
G
C -
*
%
#,#) ,
# !
" %c ,
%
,
& 74 I
+
4 >
8
7&
"
!
c
+ 9
G/) / (X 1
B" #
$,
G
"
'" E
,
! "
!
+
,,
B
Q
Q & 5' .
!
"-.
+
O"="
+
! "
5
".
:<
. H
5
3!
*
4B
; 2).
#,#)
"
!
C
26
1
/"#5
&)
#
0
!
?
>
,
!
" .
"
!
!
O"="
G
!
G
G
"
)
#
+
BQBF
!
I
" B1"
!
# !
!
$
!
O"="
" S
0
"
$,
<[email protected] G
S,
?
!
BQBF
&
+
_ 0
!
9
/ " . ,
BQB6
,
00
!
G
!
>" ?
!
!
BQB6
,
#
!
!
!
/
" 'F"
!
G
c
9
:<
5
BQBF ,
,
" D("
BQBF
+
!
"
G/) " Y/ &)
B" 5
!
W !
,W
:
W
W!
W!
'" <
W
!
"
G
B" BF1F
'" B6FB
D" D("
1" 'F"
2" BF 6
!
BQBF
BQBF
"
!
,
O
!
=
/
!
+
G
"
%>
@%H
,W .
B1"
c
BQBF
WR /
,
9
$
!
0
"
W
# ! /
:<
"
!
BQB6 S,
!
!
5
D" 5
W
00
-
, $
"
#
@%H
BQBF
@%H
%>
+
%>
,
O"="
%>
+
"
@%H
"
B"
,W /
W
-
%>
!
'F"
!
?
@%H
"
W G
>
,
!
5
'"
>
D"
+
+
?
$
2F
WG
1"
W
C"&, G
0(W
7WW
"X!" !W ! W,
W
7WWXXX"
" !W
W
2"
W
"
"
$
/ !
!
,,
+
#
+
2Q
*
C
?
D ;>4
/"#5
,
&( '(
G
E E
>4
(
!
G
G59
$,
$
!
,
4& F
'&
" ?
/"#5
A
&)W
,
J
G
/
G "
G "
J
g
5
A O"="
-
J
J
A
3$(G(
6 6 Z
6*Q ;
3
6* ; !
6*QR 6* ; !
6.Q ;
6.A ;
6.A ;
!
5
6.A ; >
?
*
-
>
5
-
,
G
!
5
G
!
,
!
7"' #
$(3 @ / #
# )
" 5%( "
#
' 1
1F5 " /"#5
'
'F"
!
&)W 2A +5 1
G/"
G
BQBF
%
9
$!
D
H
*
B
,
%
" O
+
,
BQ'(
!
,
"%
+
G
+
*
?
+
!
!
+
!
3
/
"
"
0
(
'
0
&
)"
*
!
3
$
"%
&.
&5
3!
+ C
" *
,Z
)
+
)
+
%
!
# ,
P $
_ ,
,
&?Z
G
&.
^
9
X
)" [
d
" G
,
&
,
"
"
+
!
5
!
3!
/ )
,
3!
,
,
"#
) ,
,
5
"E
(
!
& ' #,#,
,
5
BQBQ ,
P
"
P
" @+
G
5
G
,
+
,
P
!
0
#
3!
"9
"
,
BQBQ
! G
,
+
" %
O
" ?
!
?
+ !
3!
5
!
G
$ !$
#
E
G
G
"P
&2 \) 9
&B D\)" @, !
!
5
$
O
5
$
$
9
!
<
!
! " @
,
>
+
!
+
&D 1\) #
!
!
H
"
22 \ ,
%
&'D 1 \)
&( \)
[
!
G
G
"
!
9
$
!
"O
"5
:<
#
5
,
+
!
,
9
,
"
G/) / (X 1
B"
3!
C <
'"
$ + C
D" *
+
**
7
,
G
+
"
"
"
,
BQ'( !
BQ'B
!
,
"
!
!
">
+ !
4
.
1
"O
*
! "
!
5
#
&5 5%/@ ')' ?+ 7('/ '& ( '/"
"
-
$
,
"
!
1
?
"
4
7 %
4
R
&
5
.
,
) %
!
D("
/
"
B"
G/) / (X 1
*
,
"
,
"
N
,
3!
#
,
!
+
!
!
"
H
!
,
+
.
5 !
3!
!
(
!
G
&
+
+
!
,
!
4
,
,
!
B
*.
"
" 5F
# &5 5/"
:
,
!
G
H !
P
/
" *
"5
,
&%
* /
I
, !
"
$
"
G
#,2-N#,2#
" J
,
,
I
#
9
$
!
3!
!
!
),
@
9
,
P $
!
"
G/) / (X 1
B" 0
'"
* /
C *
* 2 ;? "
!
!
9
$'/? / 5G(
!
5
BQD("
G
!
BQ'Q
BQD'
1( \" %
$
$
"K
%
,
!
,
!
!
$
3
$ ,
+
+
"
- !
#
0
'
+
,
"
"
C
'#
J
,
$
$
BQD1 , !
" % 5
+
"
+
"
J
!
$
"
1
*
!
5
1
R
" #
G
#,"9
@
0
J
7
'
"
,
" #
BQD2 !
,
1
!
G/) / (X 1
B" ,
C
'" *
$
D" *
,
* A 41& 1 " #
9 !
0
>
"
BQDD
,
/
"
!
! C
BQD2C
,
(#13&5/)
,
FD @ "- !
# ! "
$5
;
"5
,
!
,
,
*
>
+
,
*
&
'
>
*
@ .
,
R
>
!
+
Q
+
!
4 .*. C
!
@
!
=&
: ' 74
40
>
F
I
"5
+
,
$
4>
@
(
C
F
.
! ,
!
,
4>
F
*
4H
'
@
"
E 4 I S
'
C ' .
1
4 3
$
4 >
.
G/) / (X 1
B" *
,
+ , H" 5L1(
B
,
$+
%
%=
%
$
% X
E
6%
%
%+
%
5
/"#5
!
%
/
$ ;
+
,
!
,
" .
) @
$
%
O"="
,
&
)" %
8 & 4
$
2C(3
% E
BQBF" #
#
+
+
" >
?
0
&
)
_
J
P
!
,
!
!
"
O
" %
!
5
+
5
J
g
"
!
!
+
$ !
, "
$
J
?
$ 5
" .
&BQD2)" H,
,
,
,
!
!
"
"
%
,
,
BQ'B
G
/
%
$
%
+
9
%+
'
% %
$
%+
'F"
9
5
" %
!
$
$
%
#
'
%
&)
G
!
&
$
%
%
6
$
% G % 2C##
%
$
+
6
%
+
R E
O
/
/ <
% % 2
$
%
L
2C2>+
B
7
%
,$ /
&
5%
1
"
"'" )/ M . -AQ R 2 6 6. N
O
,
&
2>>"
G%
N
,
"
,
!
! "
!
,
,
,
BQD2 !
>
D
+
! "
D(" !
"
*
0 =
, R
*
, *
*
"
0 5
BQDF ,
-
G/) " Y/ &)
B" 5
W
,W
W !
W! +
W?
'" #
,
D"
,
W#
"
G
!
G
+
B" >
'" D" @
B" BQ'B
'" 'F"
BQBF
D" BQ'B:BQ'B
1" BQD2
2" D("
BQBF
,
"
?
9
,W -
WJ
W
W.
"
,
B" 5 !
'" #
D" .
<
!
B" '("
'" D("
D" 1("
,
B" G
'" G
D" G
"
!
B" '" >
?
D" @
9
C"&, G
0(W
S"7 G
!
7WWXXX"
"
7WWXXX" 0 " !W
9
G
!
#
9
%
, !
#
W
W
P
* /
#
,
"#
W4 /W 0 W "4 W
RN?9N '(((
V
"
1
.
C
C
?
C D B
D ;>4 O 4D 9
E
C D B
I
B
;4
/"#5
&( '(
! "
! "
#
,
!
,
,
4& F
'&
A
G
(
,
,
G
" ?
, !
,
#
/"#5
&)W
#
,
&K H.)
,
G
A
9
J
.
>
J
9
%
J
I
J
* ! 0 = ,
*
I
#
@
A
*6 G $ 6.- ;
.Q G $ 6.- ;
2 3$(G " 6.6 ;
J 3$(G " 6.6 ;
&5' #" 1 6.6 Z !
* /
" 62* ;
Q F(
" 62* ;
62. Z
:
!$
K
K
,
3$(G(
62. ; ,
7"' #
!
0
H,
,
3
,
E
0 ?
*
- ,
,
H
*
9
0 I
0
5
G
#
9" J
, R
5
$(3 @ / #
' 1
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
%( ' 1 5(+
.
%
%
$
%
+
$
%
+
%
$ %
%
%
$
/
$
$
7
.
%
5%
'/@ 5/
D("
G
!
A
%
9
,
J
5
%
!
+ "%
5
+
%
$
%
" 5
%
" !
+
, !
BQDF"
+
,
$ ,
-
2
!
G
"#
!
+
,
"
$"
+
(
+
+
, !
+ G $
!
%
,
$
+
+ "
!
BQDF
A
G
$!
,
&
1
,
+
%
,
, !
,
#
,
, !
E
%
2,. '
&
A
,
#
#
&O
3
G
1
4
!
!
"-. '
%
5
+
G59
#,")
!
)
"
P
& +
9 )"
G/) / (X 1
B" E
!
'" H
,
"
.*
+
#,")
0
!
".
" H
7
3!
5
,
G
+
" 'D" !
,
+ J
!
! 3
G59"
!,
. ,
,
0
G59 D(" !
3 G
BQDF
C
+
C <
,
1 ? (#13&5/)
!
!
D(" !
BQDQ
B2" , !
BQDQ
&
"#
BQDF ,
!
?
" %
"
!
, !
(
F
/
+
,
,
!
,
! !
.
#?. & '
#,", ,
5
%
,
!
?
1
"?
"
!
!
#9. & '
#,",
+
"
G/) / (X 1
B" '" <
..
!
(/
7(% ) "
#
f1 ,
!
9 !
+ ,
,
! "
/
$" #
C
"
" "
& Y
%
.Z
+
e,
+
!
>
J
,
,
*
,
,
G
!
"I
0 /
!
%
,
! "
!
C
!
e0
7
f"
& ' .
&
" ?
" G
"H
!
=&
! "
$ ,
/
%
" .
1
*
H
!
I
#
,
,
"
G
!
$
,
!
" 'F"
+
,
> =
" %
+
!
.
,
B6"
BQDQ ,
!
,
)"
BQ1B ,
e
#
!
+
f
!
" 4
, "#
#
3
(
!
!
R
$ > ' F D &@
"O
J
#,?2"
2<.
J
! "
, $"
!
&
!
1
" ,
+
+
BQDQ
!
>
!
* &
B
!
,
"@
!
$ ,
,
!
!
, $"
9
'
= ,
- , ,
"
#,?2" .
#-. @
,
,
R +
.2 C + %
E
&
J
,
!
J
+
! "
=&
+ @
+ ,
,^
#
!
,
!
"5
+
,
>
9" J
! "
3 0 " F'
J
9
C
"
0 %5 (
1 ?'
?
!
0
#
!
!
!
&
,
7&
"
#
,
/
O
G
I
4
!
E
0
+
,
!
9
U
T
,
-
+
"
G/) / (X 1
! $
*
!
%
J
C
D" 1" E
!
B"
'"
%
,
,
!
,
+
,
,
,
'
)
& $
'
"
P
)
&
/
&%(
)
6
BQ1(
&
7&
.$ +
,
%
3
BQDQ
" .
"
#
#
3
/
!
T
5T =E8"
, "J
-5G +
!
,
:
!
+
5
G
$
/
+
R
>
?
,
*
!
!
+
!
$
"E
!
,
7& .
7
G
"
$
S
!
BQ1( !
!
>
!
'
" I
"
,
BQ1B !
%
!
9" J
!
?
,
"
4
G
!
7&
@
"
@
0
?
,
!
+
!
"
+
,
T
,
,
,
"
3
"
H ,
!
J
# !
! "
,
"#
,
? !
, $
"
!
#,?" ,
"
R
!
+
!
0
#
&
N
@
"
5
,
!
#.
R
& '
5 , "O
#,?""
622 !
+$" O
,
, $,
B
G
!
!
!
#. @ .
&
, !
# !
BQ12"
!
, $
5
#. @
,
+
! ,
"
?
& %
,
"
"
>
F I
L"
$
"
!
!
?
!
!
4 B
!
,
,
@ / "
I
"
G/) / (X 1
B" *
'"
$
,
!
,
C
!
,
$
"
C
D"
!
1
.
B2" ,
/"#5
!
,
"
&)
BQDQ ,
#
G
-
"
%
F
!
!
>
/
J
!
K
,
! " J
!
/
&K H.)
!
" 'F"
BQDQ
H
" .
B6"
"
BQ1B
J
"
,
,
,
+
!
BQDQ ,
#
!
,
" -
,
/
*
!
9
!
!
J
BQ1'" 5
!
/
!
4
* ! 0 = ,
*
- ,
"
, R
"
.
, $
!
, $
, !
BQ1D
,
"
$" O
BQ1'
!
! 3
@ /
"
$
$
,
" #
'6"
!
, ,
,
J
,
!
"
5
,
"
!
"
G/) " Y/ &)
B" 5
'" 5
"
W
,W
W
W
W
P
#
B" '6"
BQ1'
'" B("
BQ1'
D" B2" , ! BQDQ
1" D(" ! BQDF
2"
BQ1D
"
J
":
R
/
,
R
G
,
5
J
>
J
!
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
G
!
#
D"
W
,W
W
W K H.
W
C"&, G
0(W
I
I"7 ?
?
"#
5
I
*"7
BQDF ;
G
'((B
= ,
*"7 .
9
*"7 DB("
L" # ! A
7WWXXX"0
" !W
7WW
"
" !W
"
BQQB
"#
"#
/ BQQ1
>
O
= /
BQQ
Q
2 4
?
/"#5
9
;
&( '(
G
; 7 8 8
(
3!
+
G
5
, !
G
,
4& F
'&
A 5
" ?
E7
,
/"#5
&)W
%
0
+
G
!
0
!
,
!
A * ! 0 O
*
=
= X
*
A
*6 ' # " 622 Z 5
A 13 " 62A ; A /
" 62A ;
+
- /
" 62A ;
%
6 /
" 62A ;
!
,
7"' #
2
$(3 @ / #
& ( '/?
5
> ' F
+
"O
,
H
!
I
R
#
' 1
1F5 " /"#5
" , !
G
+ + ,
+
5
" 4
$
+ %
!
R
,
+
!
"
+
+
"
* ! 0 O
3!
$
5
$
!
9
"* ! 0O
5
,
2,.
,
#,??
"
!
?
?
,
"H
"
$,
" . 0
!
, !
G/) / (X 1
B" C
G
>
? !
+
&)W 2A +5 1
0
+
,
,
# '
!
!
/
5
/
BQDQ
,
?
S
5
5
D
!
9
"
5
"
6(
*
7
%
2 * 4 ,5%/@ &
# L "+ " # "='/? # '
<
, +
"-
, G
+
,
4
" /
!
+
$" #
% "
F
" -
I
C
:
+
$
+
5
-
*
/
%
7
5
#
(#
!
*
!
BQ12)
#,?9
" "#
# ! "
/
!
! "
" %
#,?9
).
9
;
,
!
,.
#,?9
C
"
,
, +
C
" (#13&5/)
BQ12
G
,
" #
" S
+
9
"
,
!
,
$,
$" *
BQ1 ,
, ! ,
" #$ %
$
"
F
&
,
G
$,
BQ12
'
F
4 ,
/
?
O
%
,
'
!
,
"
$
!
$
BQ12)"
'2
"
!
$
!
9
!
$
57
,
0
BQ12
" O
;
+
L
N
!
G
"%
"H
+
$,
$,
%
"
"
G/) / (X 1
B" '" #
D" #
#
&
A.
*
,
!
3
"
,
!
,
$"
, $
%
-
&H
+ !,
2.
#,?9
G
5
?
G
&
!
$ %
5
#! A ; G
=&
9.
" *
,
,
0
9
%
,
"
$
$
!
0
%
+
G
%
#
+ ;
$
!
!
'
!
&
?
$
$
+
"*
6B
@+
BQ12 !
),
!
# !
!
!
+
!
.
,
!
)
!
!
4&(+(
&
1( \
!
H
!
)
>
S"&
0
&
&
BQ16
5
!
)"
!,
5
3
!
/"#5
!
!
"
G/) / (X 1
B"
'" H,
D" C
1" 2" " E ,
!
1
5
,
">
5
G
g
"
?
,
,
&
0
#,?!
" %
+
& /
!
5
%
"#
"#
G
?
$
%
$
"
"
,
!
%
0
C
BQ1 C
,
! "
!
C
&)
? +
9
'Q"
5
BQ11
" *
O
G
" D("
,
,
9
H
G
"
2"
+
" O
!
" F"
BQ12
!
Q"
#
9
"
#
, !
G
!
! " /
! 2"
,
BQ12
!
3!
!
5
! " #
S
I
/ "
$,
BQ12
BQ1
' 2
" %
$ !
,
0
" # !
?
! "
!
!
" #
!
$" #
,
!
! " %
0
"
BQ1 !
" #
= X
" .
!
*
R
5 ,
"
+
?
?
* ! 0
,
,
BQ12
# !
G59
,
!
,
6'
G/) " Y/ &)
P
/
"
0
+
/
,
#
G
5
"
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
'" 9 !
!
!
"
W5
* ! 0O "
@%H
%>
,W #
,
, !
Q"
BQ12"
@%H
%>
W
! " /
"
@%H
%>
W# +
D(
, BQ12"
@%H
%>
W
!
BQ1
*
"
@%H
%>
B" 5
C"&, G
0(W
-"7 G
7WW!
7WWXXX"
" !W
" !W
:,
W
BQ12:BQ1F" #
"
"
5#% BQQB
6D
A 4
?
/"#5
D >
&( '(
3
G
>948 :
(
BQ1F
$
!
NN"
4& F
@
!
$
'&
A 5
" ? /"#5 &)W
, !
3
!
A = X
J
9
0 5
@ 4 G
A
*Q Y
" 62- Z
6 /
" 62- Z
626 Z
J
#
6AQ Z
6A* ;
9
6A. ;
0
6A. ; @
S
6AJ Z NN"
!
6A ; @
%
!
7"' #
A
$(3 @ / #
Q"
#
J
@
%
$
3
J
0 5
!
$
' 1
1F5 " /"#5
&)W 2A +5 1
' 1# / +1 5' ! / + %5
,
,
,
& ' @
& /)
" #
!
A
"
- !
!
BQ1F
'(" 3
+ -5G
+
BQ1F
!
$ 29. O
" -5G
,
,
?
!
!
3
" N
*
3
" # !
!
!
?
D
G/) / (X 1
B" #
$,
'" *
$
A*
" %
,
U
!
3
"
T
,
" %
B
,.
+ ,
!
:
7"
"
C
3 # &5 5%/@% # %('!
=&
K
/
!
C
+
!
?
5
, !
$
G
S
" .$ +
! 3
+
&
7
"
"#
.
61
, L ,
3
!
, ,
<+
,
,
$
"S
,
7
"
"
BQ1Q ,
/
1
+
BQ2( !
" ?
1
!
$
,
"S
BQ2' ,
#
"# !
"=
, L
J
! $
(
F
!
!
J
!
,
$ ! "
!
3
".
,
'
=
X
3
"
C
!
"
0
S"&
R
BQ2DC
'+ 5
!
,
%
3
, ,
,
BQ21
$" #
!
"
5
!
$
!
hh"
!
-
G
+
,
@
I
$
!
B
$
5 1"%( # H
J
.
5
!
0
!
@" S
" %
0
=
!
!
+ !
G/) / (X 1
B" *
$
'" ,
D"
1" *
$
U
!
"
B7 2" O
D
,
F
!, + " O
,
" 7"
A.
"
3
+
#,9"
" -
A
,
#
,
"
3
:
7
"
7
J ,
-
+
+
+
!
" *
@
#,9< !
C
7
B J
$"
!
#,9!
!
B
,
,A
!
%
*
!
33.
'
5 0
, "
$,
,
3
S
@
+
BQ2D
"
G/) / (X 1
B" BQ26C
'" E
!
!
G
,
, "
BQ2D
62
1
/"#5
&)
#
#
,
+
5
, !
3
"
!
"
+
BQ1F
!
$
" '2" 3
,
!
?
!
"
!
! /
-
=
X
!
" #
?
J
0 5
#
" .
,
,
"
H, L
"
/
J
!
BQ2D ,
= X
S
9
!
$"
0
!
"
,
$
"
$
,
%
*
+
!
,
@
"
!
, "
%
@
!
NN"
5 0
!
I
BQ26 ,
J
,
!
"
G/) " Y/ &)
B" 5
W
,W
W @" S
W @" %
W NN" !
'"
"
J
!
!
"
$
B" BQ2D
'" BQ1F
D" BQ2
1" BQ26
2" BQ2(
"
!
BQ26"
B" VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
'" VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
D" VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
1" VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
2" VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
D" 5
, , BQ1F:BQ2D &
!
= X
)
BQ2D:BQ26 &
!
S
)"
1" H
C
W
7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
,W
+ 3
,
A
-5G
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W , ,
!
9
J
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W , ,
#
G
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
C"&, G
0(W
6
J
?
C
/"#5
;B
&( '(
G
T 4B E
(
G
+
,
BQ F
!
=
$
4& F
'&
A G
" ?
*
#
/"#5
&)W
J
-5G
E
66
,
0
T
+
U - ,
/ +
&[email protected]%)
,
,
$ &-B'D)
/
.
E
66
A H
_
@ 4
. ,
R
5 ,
5
H
G
*
#
=
J
#
J
*
J
A
6JQ ; G
,
6J2 ;
0
H _
&( (
6J- ; @ 4
. ,
-5G
3$(G(
6J- ; R
5 ,
!
* ' # " 6J- ;
' #(
6J-R&5' #"
6-6 ; , ,
!
* $ 0 " 6J6 ; !
0
!
&( (
6J6 ; ,
+
*
#
6 A Z =
J
!
6
; !
+
E
66
7"' #
J
+
$(3 @ / #
&5 5%/? 1
' 1
3
" ?
&
,
,
O
BQ D
!
!
,
0
*
G
!
! ".
!A$" %
;
!
7
,
$
BQ 6
BQ F ,
@
!
B J
E &@ "
,
3
;
!
!
$!
"5
0
"
"
,
"#
0
G/) / (X 1
B" E
0
&)W 2A +5 1
+
+
!
*
"
,
% N "
G
,
+
" S
,
$
Q
!
&
BQ ( ,
,
1F5 " /"#5
$
!
BQ (C
$
!
,
=
,
,
"
$
%
!
66
'" G
D" -
0
-5G
J*
"='/? 0"
%
@ 4
&
_
C
6J-
. ,
V ;
!
,
K" J
+ ;
,
#,!)
-5G !
!
0
H
BQ FC
,
" ?
,
, ,
/
!
7 *BC &- ,
$)"
!
, !
&
" #
!
%
%
+
=
%
+
$
,
,
!
>
0
" .
!
7
! " B @
,
!
)" #
!
" *
E
!
)
!
&
BQ F
0
R
,
$"
>
#,!)
P
%.9)
3!
!
G559
&5559 ?
" G
,
!
0
F
" ,
&
! +
$) *#2"
/ +
2#.
#
-5G ,
,
! "
7
"
G/) / (X 1
B" !
,
'" ,
D" BQ FC
J.
3
O
3
T
,
!
,
T
,
+
UC
-5GC
'B"
G
+"&5G"%(
'
!
U !
$ 0
T
"S
+
A
!
&
#,),)" .
,
2<.
G
"
#,!, ,
!
+
F
!
'
+
T
,
!
O
+
$
5
1
! "
!
!
0
$"
, !
+ !
" S
,
"5
U
>
+
+
" %
#,!,
$
D
=&
$
, ,
#,!) W
U
,
BQ Q"
,
!
!
"
"
-5G
,
$
&
'
6F
O
!
/
,
$
,
".
!
!
,
!
$
BQ F"
"
!
D
% !
G
,
<<" #
,
-5G
1
!
!
!
/
!
!
,
#,<9
"
"
0
, !
"%
+
!
>
!
!
,
!
0
>
! 0> +
1
" -
A
1
@
$
"
,
G/) / (X 1
B"
T
'" *
D" E
!
, , "
! $ ,
E
,
U
P
" ,
!
!
!
"
66C
1 /"#5 &)
BQ ( ,
3
!
,
!
; G
#
,
3
$
0
$
_
"
" #
" O
. ,
$
BQ F
!
!
'B"
!
BQ F"
!
-5G
J
,
$
,
BQFQ
,
*
#
T
"
!
G
#
/
" 9 0
-5G" %
" H,
" J
N "
*
@ 4
T
+
!
!
!
!
=
" %
BQ 6 ! !
U
*
H
0
!
"
!
T
+
BQ66 ,
,
!
J
!
,
,
,
!
+
!
U&Y
U)" %
!
+
E
+
,
/
$
66
"
G/) " Y/ &)
B" H
C
W
+
!
$7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
,W , ,
@" . ,
BQ F7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W , ,
BQ F
BQFQ7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W
,
! 7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
W
BQ F
$
/
7
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
0W
-5G !
BQ F
,
!
,
,
G
7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
6Q
'"
_
"
D" <
WK
,W
!
H
!
!
, !
W.
#
0
'B"
9
"
BQ (
BQ F
0
!
!
G
"
@%H
R
5
@%H
! ?
G
BQ F
5
3!
G
WS
! "
%>
"
%>
%.9
"
@%H
'B"
$
%>
BQ F
"
@%H
*
@%H
66"
W%
1"
,
[email protected]% -B'D
0(W
*"7 5
,
"#
7WWXXX"
" !WBQ FWBQ F(F'B"
7WW "X
" /W
E
H
C"&, G
%
BQQ(
%>
"
%>
F(
C7 4 ;
7 C
H > 9 M
7; U
?
/"#5
&( '(
+
G
!
G
'&
" ?
,
0c
A
H,
H,
5
,
/"#5
O DN
%@OH
5
H,
0
,
J
,
-
$(3 @ / #
BQF2
!
J
,
' 1
1F5 " /"#5
9
BQFQ !
$
!
!
+
-Q &( (%
5
, "# !
+
" G
,
>
J
,
@ 0 7('/ '& ( '/"
&1%(
)-.
!
*
A
6-A ;
" = ,
&5' #" 1 6-6 ;
G
66Q ;
&( " 66. Z !
G
7"' #
><
+
G 0
(
9
&)W
%
G
!
=
A
7
C
G
A
4& F
>
(
F("
! "
$,
!
4
&)W 2A +5 1
" G
'"+(
!
D & @
,
!
+
-5G =
!
G
" ?
"
! " #
C
,
$
"
" B6"
BQFQ
,
.
! "
+
!
$
!
J
J
J
'Q"
=&@
FX
" -5G ,
BQFQ
I
+
!
@ 4
&HI)
# !
!
".
+
"
!
F
HI" # !
, !
. , "
+
=
FB
G/) / (X 1
B" E
+
'" #
$,
T%
* 7('/ '& ( '/
5
?
UC
BQFQ
" %('
"
/ (+ / "%55 " 0(
G#"
!
!
5
&
F
BQQ()
5
H,
, !
!
&G5I9)"
!
=&@
&
!
,
,
FX
5
"
0c
$,
BQQB !
!
A
7
=&@
&=E)
*
=&@
&=EB)"
H,
"S
1
&JS.5)
#
Q("
@
,
0
"?
! "
,
'2" 3
BQ1F"
!
!
$
+
" .
$
,
JS.5"
!
+
$
G
5
,
!
BQQ' !
!
-
!
H.5
5
( '
!
!
-
" %
!
# !
+
'
!
,
&
'
.
$ ;
&
#.
,
!
#,,""
J
-
"
G/) / (X 1
B" 5
'" *
G
D"
,
"
$
.
"F&(V
' 1/ 1
B"
!
0/)
BQQ(
BQQ'"
!
G
7('/?
BQQB ,
!
!
A
#
!
G
, , !
#
!
G
= C" B'" , !
G
,
!
(#13&5/)
!
P
+(G5
/
" O
5'(L
" G
!
! "
G9
G
%
,
!
5'(L
'/? F )$/)
,
CBH=" % !
+
'/?
"*
/
,
BQQQ
"
"
!
0
: @ S
(
'
F'
B"
'((1" #
,
6( \
"
G/) / (X 1
B" .
C
!
/
!
,
G
,
1 /"#5 &)
F("
" = ,
,
" #
, )
!
!
-5G
!
!
BQFQ
H,
#
&
*
" -
!
!
0c
BQFQ &#
,
" ?
%
+
,
,
!
!
" J
!
!
5
0c
H,
H,
&[email protected])
J
$,
!
!
5
Q("
!
! ,
!
"
" #
H,
&JS.5)"
"
"
J
0c
! H,
&H.5)
)
J
+ ,
!
,
$
B6"
" #
5
!
-
!
!
" B"
BQQD
,
5
H5% %@OH
; G
G
B"
W
,
G/) " Y/ &)
,
BQF6
B"
*
'" =
J
D"
J
!
,
><"
"
-5G
,W B" 'F"
'" B6"
D" B6"
W-
BQFQ
BQFQ
BQQ(
!
B" H.5 [email protected]
'" JS.5 H.5
D" JS.5 [email protected]
WB"
'"
D"
J
-
H,
0c
!
G 0
@ 4
. ,
G
C
C
"
FD
W-
0W .
!
G
B" B"
BQQ'
'" B"
BQQD
D" B"
BQQ1
B'" , ! BQQQ G
B" H5%
'" %@OH
D" ><
0(W
"7 !
H
@
7WW , " " !W
C
,
C"&, G
4 ('#
%
( F
!
BQQB
,
"
,
C ,
Y'Di
!
,
(
>
BQ11:BQFQ"
j / YB
Y/ & F *
0
" G
A
2"+
!
G
"
&)+
%"
7
B S G
+
F1
DT>
;>
D
GH9%>* # 7 .
,
[email protected]#>; #kO>- *
7.
#
5
'((B
[email protected]%@ * 0 ; IN_>9 9
07 .
BQQ2
>5>Rl S
7#
!
I
'((B
@
B
:
"#
@
'
"#
/
C ;
C
"#
5#% '(('
,
!
N NN" #
!
"
I
"#
/ 0 '((1
0 '((2
E
[email protected]#>- -"7 G
O"="
" #
G
4
; 9
BQQF
G>EJ<[email protected] *"7 G
!
BDB(:BD6F" #
RN?9N BQQQ
> @%5 9"*"8"7 9
0 NN"
"#
0
BQQ6
[email protected]*OR I"7 ?
?
"#
5
BQQB
INRm#>- *"7
BQDF ;
G
"#
>
= /
'((B
=>[email protected] *"7 .
"#
O
BQQ
[email protected] @%% ?"7 @ +,
$ "#
H
BQQ6
J>99> I"7 E
I
* 0 N" #
N
BQQF
*@%kG>- *"7 # 9
0 NN" #
?
BQQ2
*@%kG>- *"7
, "#
BQ6F
[email protected]#[email protected]% -"7 G
BQ12:BQ1F" #
5#% BQQB
-k9%m- S"7 G
!
#
,
"#
RN?9N '(((
[email protected] [email protected] I"7 #
R
,
$ " #
0
BQQF
-HR"7 'D1
,
"J
$ ?
I /
'((D
-H#NG-H k ?"7 >
#
"#
'((D
-<?n %"7 G
!
,
"#
@,
BQQ1
@E>- *"7 * /
!
B '" #
@
'((B
oMm%5-l S"7 G
!
5
$
#
R , '(('
[email protected] >E *"7 5
,
"#
%
BQQ(
H<RN5 "7 !
!
!
,
>
BQ11:BQFQ"
H
@
BQQB
[email protected]*RNEJ *"7 DB("
L" # ! A
/ BQQ1
9N>.>9 J"7
O ! "#
N
'((1
5>N?O I"7 N "#
%
R
'(('
OM>_Om- ."7 #
#
$" #
%
R
BQQ6
OM>_Om- ."7 !
"#
%
R
'((B
[> [email protected] *"7 #
G
"#
%
R
'(('
F2
[> [email protected] *"7 5
#
$" #
#
WWXXX"
"
7WW "X
" /W
7WW
",
" 0 W , :'((2W
:
"
7WW
"X ,
" !W
"
7WWXXX"
" !W
7WW!
" !W
7WWXXX"
: " !W
,
"
7WWXXX"
" !W
7WW !
"X!" !W
7WWXXX"
" !W
: , !
7WWXXX" " !W W
:
W
: : W
W
:
:
:
! "
7WWXXX"
" 0 W
W
WB("
7WWXXX"
"
WB6Q(:BQBF"
7WW
"X!" !W ! W,
W W "
7WWXXX"
" !W
W
"
7WWXXX" 0 " !W W W4 /W 0 W "4 W
V
"
7WWXXX"'XX"X!" !W
4"
7WWXXX"0
" !W
7WW
"
" !W
7WWXXX"
" !W
7WW , " " !W
,
" C , Y'Di
j / YB
BQF
:B:
F
DT> B >4
!
3
!
!
$
!

Podobné dokumenty

Maďarské knihovnictví

Maďarské knihovnictví du její zkrácené verze : děkuji jí touto cestou za (ať už jako skupina či jednotlivě) nebo chtěli sdílet odborné zkušenosti s maďarskými kolegy, tuto obrovskou pomoc! Budete tedy informováni o tren...

Více

NĚMČINA I - gramatika a konverzace

NĚMČINA I - gramatika a konverzace " E /++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7)

Více

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace pravděpodobnosti v přítomnosti nebo v budoucnosti. Tatáž modální slovesa se používají i pro vyjádření pravděpodobnosti v minulosti. Jak budou takové věty vypadat, si ukážeme v následující části. St...

Více