Rod - choroby listove zeleniny a luskovin

Transkript

Rod - choroby listove zeleniny a luskovin
SALÁT, ŠPENÁT,
ŘEPA SALÁTOVÁ,
MANGOLD
LUSKOVINY
ABIOTICKÉ PORUCHY A
CHOROBY
Jaroslav Rod
Ca-DEFICIENTNÍ OKRAJOVÁ NEKRÓZA
SALÁTU
Příčina: relativní nedostatek přijatelného vápníku
okrajová nekróza listů
Ochrana: nepřehnojovat dusíkem a draslíkem, pravidelná závlaha, úprava pH,
tolerantnější odrůdy, aplikace chloridu vápenatého, ledku vápenatého nebo speciálních
hnojiv (např. Calcinit, Kalkosol 25, Kalkosan 25, Lamag-Ca, Wuxal Aminocal, Wuxal SUS Kalcium aj.)
PLÍSEŇ SALÁTU
Příčina:houba Bremia lactucae
vrchní strana
listu
detaily spodních stran listů
odrůdové rozdíly
Ochrana: pěstovat odolnější odrůdy, likvidace
posklizňových zbytků a plevelů, opatrná zálivka
PLÍSEŇ ŠPENÁTU
Příčina: houba Peronospora farinosa
Ochrana: pěstovat dolnější odrůdy, opatrná zálivka
SKVRNITOSTI LISTŮ
ŘEPY A MANGOLDU
Příčina: houby Cercospora beticola, Ramularia
beticola, Pleospora bjoerlingii (anam. Phoma betae)
Ochrana: není vypracována
PODEHNÍVÁNÍ SALÁTU
Příčina: houby Botryotinia fuckelina, Sclerotinia
sclerotiorum, Sclerotinia minor, Thanatephorus cucumeris
Ochrana: střídání plodin, širší spony, odolnější odrůdy (se vzpřímenými listy),
nepřehnojování N, výsadba na vrcholy hrůbků, nebo jen částečné zapuštění balíčků
do půdy, opatrná zálivka, dostatečné větrání, odstraňování napadených rostlin
VIRÓZY
Příčina: viry PEMV, PSbMV, BCMV, BYMV, TSV, TNV, CMV aj.
Ochrana: zdravé osivo, odolné odrůdy, likvidace vektorů
BAKTERIÓZY FAZOLU
Příčina: bakterie Pseudomonas syringae pv. syringae, P. s.
pv.
phaseolicola, Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
Ochrana: zdravé osivo, likvidace napadených rostlin
PLÍSEŇ HRACHU
Příčina: houba Peronospora viciae
Ochrana: odolnější odrůdy
PADLÍ HRACHU
Příčina: houba Erysiphe pisi var. pisi
slabě napadené listy
napadený
lusk
silně napadená rostlina
Ochrana: včasné výsevy, odolnější odrůdy
RZIVOST HRACHU
Příčina: houba Uromyces pisi
příznaky
vrchní …
… a spodní
straněnalistů
… a spodní straně listů
příznaky v porostu
Ochrana: není vypracována
RZIVOST FAZOLU
Příčina: houba Uromyces appendiculatus
Ochrana: není vypracována
STRUPOVITOST (ANTRAKNÓZA) HRACHU
Příčina: houby Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi nebo Phoma pinodella
… a na luscích
příznaky na listech …
Ochrana: používání zdravého osiva, dodržování zásad střídání
plodin, pěstování odolnějších odrůd, likvidace posklizňových zbytků
ANTRAKNÓZA FAZOLU
Příčina: houba Colletotrichum lindemuthianum
Ochrana: používání zdravého osiva, dodržování zásad střídání
plodin, odolnější odrůdy, likvidace posklizňových zbytků
KOŘENOVÁ SPÁLA
A VADNUTÍ HRACHU
Příčina: houby Fusarium spp., Pythium spp.,
Phoma spp., Aphanomyces euteiches
poškozené kořeny
poškozené rostliny
Ochrana: používání zdravého osiva, dodržování zásad střídání plodin, odolnější odrůdy

Podobné dokumenty

Problematika úhynu úhořů na VD Rozkoš

Problematika úhynu úhořů na VD Rozkoš lze uvést, že kyslíkové poměry jsou obdobné jako v předchozích letech. Horní vrstvy (hladina – cca 6 m) jsou dostatečně zásobeny kyslíkem (8-9 mg/l). Ve spodních horizontech (cca 7 m – dno) se jako...

Více

Choroby jetele a vojtěšky - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s ro

Choroby jetele a vojtěšky - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s ro Skupinou hospodářsky významných hub jsou parazité způsobující listové skvrnitosti. Patří sem především Phoma pinodella (jarní černá skvrnitost jetele) vytvářející na čepelích listů drobné skvrny, k...

Více

Novinky od firmy YARA – hnojiva obsahující polyfosfáty

Novinky od firmy YARA – hnojiva obsahující polyfosfáty 25 kg Calcinit 19 l Magnitry L B tank : (1000 l, 100x koncentrovaný). 100 kg Kristalon Vega 17+6+25+micro Zásobný roztok musí být následně rozředen do finální koncentrace Dávkování a koncentrace zá...

Více

03-04/2016 - Český zahrádkářský svaz

03-04/2016 - Český zahrádkářský svaz trvalých spor v půdě. Toto agens, které bylo v nedávné době zařazeno mezi prvoky, napadá kořeny všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny, brukvovité plevele). Přenos choroby je možný napadeno...

Více

Komunikační a interaktivní platformy 2011

Komunikační a interaktivní platformy 2011 Platformu  zajišťuje  Ústav  agrochemie,  půdoznalství,  mikrobiologie  a  výživy  rostlin  Agronomické  fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Více

Zde - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s ro Troubsko

Zde - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s ro Troubsko (fyzikální stav půdy, obsah půdní vody, obsah humusu a jeho kvalita)  Půdoochranné technologie zpracování půdy  Využití meziplodin v protierozní ochraně půdy  Odběry půdních vzorků pro hodnocení...

Více

Vědecká příloha časopisu Úroda s příspěvky již ke stažení

Vědecká příloha časopisu Úroda s příspěvky již ke stažení ke strobilurinovým fungicidům u Ramularia collo-cygni ...................................................... 43 Kolařík. P, Rotrekl J.: Výskyt a škodlivost bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifer...

Více

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, sro

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, sro CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o. platný od 3. 3. 2010

Více