Pilotní aktivity

Komentáře

Transkript

Pilotní aktivity
www.centralivinglab.eu
www.centralivinglab.eu
Rozvoj venkova
Technická Univerzita v Košiciach - Slovensko
www.tuke.sk
Pilot rozvoje venkova reaguje na složitou finanční situaci venkovských obcí bránící rozvoji těchto oblastí. Navíc, méně
rozvinuté oblasti se stávají méně atraktivními pro občany, což způsobuje emigraci kreativního obyvatelstva nezbytného pro
budoucí prosperitu, čímž se venkovské oblasti dostávají do začarovaného kruhu. Cílem pilotních aktivit je zlepšení finanční
situace venkovských oblastí, a to pomocí sady nástrojů pro efektivní správu výdajů. Obcím bude poskytnutý inteligentní
nákupní systém spojující moderní nákupní služby a edukační i komunikační platformu pro sdílení znalostí v rámci komunity
zadavatelů za účelem zlepšení jejich schopností nákupů. Pracovní skupina 20 obcí z východního Slovenska,
poskytovatelů výsledných řešení, výzkumníků, jakož i tvůrců politických rámců vytvořila tento systém s cílem podpořit
současný a budoucí rozvoj. Potenciál tohoto pilotu bude testován v sousedních zahraničních regionech.
Další informace jsou k dispozici na : http://rural-development.centralivinglab.eu
Ekoturistika
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru - Slovinsko
www.fov.uni-mb.si
IV rámci pilotu byla vytvořená platforma, kde poskytovatelé služeb cestovního ruchu (PCR) a turisté sdílejí společné
"hřiště"; tj. poskytovatelé služeb cestovního ruchu zveřejňují své aktuální nabídky a turisté své zkušenosti týkající se cest
a zajímavostí, které objevili. PCR tak mají představu o tom, co turisté ve skutečnosti chtějí. Naším cílem je podporovat
všechny zúčastněné strany k účasti na tvorbě této platformy, aby byla co nejvíce "aktivní", protože je založena na konceptu
"Living Lab", kde je pro dosažení nejlepších výsledků nezbytné, aby participovali všechny zúčastněné strany. Platforma
umožňuje přihlášení se buď přes sociální média nebo manuálně; umožňuje vytvoření účtu, nahrání textu, fotografií a videí,
jakož i sdílení / využívání stávajících zajímavostí nebo tras. Platforma je "user friendly" a poskytuje možnost přidání nových
zemí a služeb. Vzhledem k tomu, že jde online portál, neexistují téměř žádné limity v jeho mezinárodním využívání.
Další informace jsou k dispozici na : http://eco-tourism.centralivinglab.eu
Mobilita
FH Vorarlberg - Rakousko
www.fhv.at
FH Vorarlberg (FHV) realizovala pilot v sektoru e-mobility v oblasti elektrických automobilů ve Vorarlbergu v Rakousku ve
spolupráci s VLOTTE. VLOTTE vlastní a řídí poskytovatel elektrických služeb ve Vorarlbergu VKW. Při spuštění programu
byla VLOTTE největší testovací studia v oblasti elektrických aut v Evropě s přibližně 150 automobily a v současnosti
disponuje více než 360. VLOTTE nabízí e-car leasing a nákup pro privátní zákazníky i veřejnost. E-mobility Living Lab pilot
v režii FHV má následující cíle: • Zapojení uživatelů a jejich požadavků • Veřejné prostředky a zdroje pro e-mobilitu pro
inovace v mobilitě • Efektivnější využívání stávajících elektrických automobilů, které by se měly více přizpůsobit potřebám
uživatelů • Vytvoření udržitelného ekosystému pro inovace v sektoru e-mobility v regionu Vorarlberg. Protože hranice
tohoto regionu jsou spojeny s Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Německem, má Vorarlberg jedinečnou polohu. Mobilita je
požadovaná vzhledem k nadnárodní obchody a práci prováděné v silně dynamické oblasti.
Další informace jsou k dispozici na : http://mobility.centralivinglab.eu
Pilotní aktivity
CentraLab
Středoevropský Living Lab
pro územní inovace
Laboratoř pro inovace a konkurenceschopnost s širokou působností
Spolupráce na návrhu procesů s uživateli
Nový politický rámec pro znalostní ekonomiku
O PROJEKTU
Název: CentraLab - Central European Living Lab for Territorial Innovation (3CE400P1)
Program: Central Europe Programme – European Territorial Cooperation Objective
Doba trvání projektu: 1.5.2011 – 30.4.2014 (36 měsíců)
Koordinátor projektu: E-Institute (SI)
E-mail: [email protected]
Webová stránka: www.centralivinglab.eu
10 partnerů projektu z 8 zemí EU
KONTAKT
Otakar Čerba
České centrum pro vědu a společnost
Radlická 28, 150 00 Praha 5
Tel: +420 605 033 596
E-mail: [email protected]
Webová stránka: www.ccss.cz
Tento projekt je implementován v rámci programu CENTRAL EUROPE spolufinancovaném ERDF
Projekt CentraLab je založený na slibném přístupu, který se objevil v oblasti ICT pod názvem: "Living Lab". V tomto
modelu přináší technologický R&D (výzkum a vývoj) infrastruktury do kontextu reálného života, aby umožnila proces
spolupráce na tvorbě procesů a produktů s koncovými uživateli.
Specifickým cílem projektu CentraLab je uplatnění přístupu "Living Lab" napříč široké škále politických složek relevantních
vzhledem k regionálnímu rozvoji střední Evropy. Tento přístup vytváří víceúrovňový rámec pro nadnárodní středoevropský
"Living Lab".
Jednou z hlavních činností v rámci projektu CentraLab je koordinace série nadnárodních pilotních projektů, které vytváří
partnerství, specifikují ICT platformy a služby a společně navrhují inovativní přístupy pro deset společných oblastí zájmu:
ekoturistika, energetická efektivita, mikro-SME sítě, média a kreativita, mobilita, životní prostředí a vzdělávání, klimatické
změny, nakládání s odpady, rozvoj venkova a elektronické zdravotnictví.
KRÁTKÝ POPIS PILOTNÍCH APLIKACÍ
Nakládání s odpady
Corvinno Technológia Transzfer Központ - Maďarsko
www.corvinno.hu
Tento pilot si klade za cíl vytvořit systém, kde mohou být v oblasti nakládání s odpady harmonizované ekologické,
ekonomické požadavky a požadavky veřejné správy. Do pilotu je zapojeno několik stran (společnosti, politici a experti). ICT
platforma podporuje datově řízenou a rychlou tvorbu politiky. V tomto ICT řízeném modelu je technologie infrastruktury
přinášena do kontextu reálného života tak, aby umožnila proces spolupráce s koncovými uživateli. Toto řešení, které
mapuje všeobecné životní cykly procesu tvorby, má tři hlavní bloky: portál, ontologicky vzdělávací blok a interpretační blok.
Portál se používá na podporu tvorby politik a návrhu řešení, poskytování poznámek a názorů týkajících se politik a diskusi
mezi zúčastněnými stranami.
Ontologicky vzdělávací blok pomáhá analyzovat a porozumět diskusi a pro tuto diskusi poskytuje kontext. Interpretační
blok poskytuje zpětnou vazbu a vysvětlení pro politiky.
Další informace jsou k dispozici na: http://waste-management.centralivinglab.eu
Energetická efektivita
Mikro-SME sítě
E-Institute, Istituto per soluzioni di sviluppo globale - Slovinsko
www.ezavod.si
Kielecki Park Technologiczny - Polsko
www.technopark.kielce.pl
Využívání energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie výrazně redukuje emise skleníkových plynů a přispívá k
ochraně životního prostředí. E-Institute spolu se zúčastněnými stranami (energetické agentury, agentury rozvoje, orgány
místní správy, energetické-ICT-strojírenské a ostatní SME a koncoví uživatelé) vytvořili pro domácnosti a vlastníky malých
podniků pilotní projekt - Nástroj podpory pro rozhodování o udržitelných energetických investicích - "EnergyHouseAID".
"EnergyHouseAID" je výkladová, uživatelsky přátelská webová aplikace - nástroj na podporu rozhodování používaný pro
efektivní ohodnocení potenciálních investic v oblasti ekologicky energetických technologií. Uživatelé si mohou prohlédnout
vliv různých EE&RE kombinací, které mají pomoci zlepšit energetickou efektivitu jejich budov/ domovů, a to na celkovou
ekonomickou hodnotu zahrnujíc finančně-enviromentální vliv. Pilotní model může být snadno replikovány a osvojený, díky
vysoké interoperabilitě webové platformy a obecné potřeby redukovat energetické náklady.
Pilotní síť se skládá z více než 70 začínajících podniků umístěných v Technologickém Parku Kielce (KTP), externích
společností a lidí s podnikatelskými nápady. Pro ně vyvinulo KTP informační systém podporující management znalostí,
zdrojů a vztahů se společnostmi. Nové funkce vylepšují komunikaci s klienty, propagují nabídky firem, zjednodušují
zakládání firem a podporují řízení. Vyvinuté elementy jsou určeny třem typům uživatelem I - lidem, kteří plánují založit
podnik – zahrnují podnikatelský plán; elektronickou kalkulačku pro výpočet nájemného prostoru, dodatečných poplatků v
KTP infrastruktuře; II - nájemníkům KTP – zahrnují intranet, interaktivní databázi; III - externím společnostem – zahrnují
mobilní webové stránky; online rezervaci konferenčních místností; informační kiosky. Nadnárodní aplikace vytvořená pro
všechny koncové uživatele pilotních projektů slouží na partnerské vyhledávání, které umožňuje nalézt obchodních
partnerů a setkat se s nimi během oznámeného akce.
Další informace jsou k dispozici na: http://energyefficiency.centralivinglab.eu
Další informace jsou k dispozici na: http://micro-sme-networks.centralivinglab.eu
Otevřené inovace a použitelnost
Změny klimatu
CyberForum e.V. - Německo
www.cyberforum.de
Informatica Trentina - Itálie
www.infotn.it
Různé typy organizací (univerzity, státní správa) a projektů vytváří obrovské množství různých edukačních materiálů,
spojených s životním prostředím (tutoriály, prezentace, texty, články, knihy, atd..). Tento pilot rozvíjí tzv. inteligentní katalog,
který bude schopen transformovat požadavky uživatelů do formalizovaného jazyka, který by mohl být používán znalostní
bází pro vyhledávání relevantních studijních materiálů. Katalog využívá sémantické a moderní webové technologie (HTML
5, ontologické principy). Navrhované řešení je založeno na mezinárodních standardech a je otevřené. Proto může každý
z uživatelů aplikovat tento katalog na své produkty. Meziregionální kooperace je podporována také použitím UTF
standardů (různé typy abecedy) a ontologickými elementy odkazujícími na mnohojazyčnost. Partneři projektu i ostatní
spolupracující organizace a instituce jsou pozvány k participaci na katalogu.
Informatica Trentina vyvíjí pilotní projekt o klimatických změnách, vztahujících se především na úspory energie ve
veřejném sektoru. Jak je známo, veřejné osvětlení je jednou z hlavních položek výdajů a významným zdrojem energetické
spotřeby. V obci Campodenno projekt CentraLab vyvine dálkový monitorovací projekt systému pro veřejné osvětlení v
perspektivě Smart City. Použitím autonomní a otevřené dálkové monitorovací sítě bude také možné přenášet další
informace tykající se monitorování životního prostředí a video kontroly. Informace týkající se životního prostředí a
energetiky budou dostupné všem občanům prostřednictvím webových aplikací. Projekt byl plánován ve spolupráci s
hlavními zúčastněnými stranami tohoto území - takové jako municipální správa, municipální konsorcium BIM of Adige,
Trento Rise, atd. pod vedením Trentina As a Lab.
Další informace jsou k dispozici na: http://media-and-creativity.centralivinglab.eu
Další informace jsou k dispozici na: http://climate-change.centralivinglab.eu
Životní prostředí a vzdělávání
Elektronické zdavotnictví
České centrum pro vědu a společnost - Česká republika
www.ccss.cz
Regione Piemonte, Direction Research & Innovation - Itálie
Různé typy organizací (univerzity, státní správa) a projektů vytváří obrovské množství různých edukačních materiálů,
spojených s životním prostředím (tutoriály, prezentace, texty, články, knihy, atd..). Tento pilot rozvíjí tzv. inteligentní katalog,
který bude schopen transformovat požadavky uživatelů do formalizovaného jazyka, který by mohl být používán znalostní
bází pro vyhledávání relevantních studijních materiálů. Katalog využívá sémantické a moderní webové technologie (HTML
5, ontologické principy). Navrhované řešení je založeno na mezinárodních standardech a je otevřené. Proto může každý
z uživatelů aplikovat tento katalog na své produkty. Meziregionální kooperace je podporována také použitím UTF
standardů (různé typy abecedy) a ontologickými elementy odkazujícími na mnohojazyčnost. Partneři projektu i ostatní
spolupracující organizace a instituce jsou pozvány k participaci na katalogu.
Pilot se skládá z vývoje testovacího zařízení a vytvoření aplikace, které mají umožnit veřejné správě využívat jednotný
systém kontroly parkovacích karet pro postižené. Zapojené zúčastněné strany jsou z různých oblastí, od obcí přes
výzkumná centra po asociace koncových uživatelů. Ti spolu kooperují, aby nalezly řešení, které by mohlo integrovat již
existující systémy, umožnit zjednodušení administrativy, a to pomocí snadno aplikovatelného zařízení používajícím online
postupy. Jelikož Evropská karta zlepšuje možnost pohybovat se v rámci EU pro lidi se zdravotním postižením, zamýšlí se
nad přesunem tohoto řešení i do partnerských regionů s cílem posílit jejich mobilitu v oblasti střední Evropy, usnadnil
postupy pro vydávání, předcházení padělání a jednoduchých sdělovacích systémů, které mohou být snadno integrovány
v různých operačních kontextech.
Další informace jsou k dispozici na: http://environment-and-education.centralivinglab.eu
Další informace jsou k dispozici na: http://ehealth.centralivinglab.eu
www.regione.piemonte.it/innovazione
www.centralivinglab.eu
www.centralivinglab.eu
CENTRALAB CÍLE PROJEKTU