Zpěvník do 1.9.2013

Transkript

Zpěvník do 1.9.2013
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
1.
Emi
D
Emi
OM MANI PADME HÚM
OM MANI PADME HÚM
OM MANI PADME HÚM
(Tibetská mantra)
ÓM, KV TE V LOTOSU UKRYTÝ, HÚM
Á ...
2.
3.
4.
5.
G
ÓM MANI PADME HÚM
C
G
ÓM MANI PADME HÚM
G
ÓM MANI PADME HÚM
D
G
ÓM MANI PADME HÚM, ŠRÍ
D
G
ÓM MANI PADME HÚM
C
G
C
GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ
GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ
D
C
D
C
D
GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ
GÁJATRÍ MANTRA
C(C)
ÓM BHÚR BHÚVA SVAHA
G(C)
TAT SAVITUR VARÉNJAM
G(G)
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
C(C)
(G) C (C)
DHIJÓ JÓNA PRA ÓDAJÁT
Meditujeme o „Tom“, jenž je stvo itelem vesmíru,
je hoden uctívání, je vt lením v d ní a sv tla a
odstra uje h íchy a nev domost.
Kéž osvítí naši mysl.
C
6.
ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM
(K oslav boha Rámy)
G7
C
ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM
F
C
ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM
G7
C
ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM
_________________________________________________________________
-- 1 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
7.
8.
9.
Ami
G
ÓM SAI RÁM ÓM SAI RÁM
Ami
ÓM SAI RÁM ÓM SAI RÁM
(K oslav boha Rámy)
Emi
D
Emi
D
Emi
/: DURGÉ DURGÉ DURGÉ DŽEJ DŽEJ MA :/
Emi
D
Emi
D
Emi
/: DURGÉ DURGÉ DURGÉ DŽEJ DŽEJ MA :/
Emi
/: KARUNA SAGARI MA :/
Emi
/: KALI KAPALINI MA :/
Hmi
/: DŽAGADODHARINI MA :/ 3x
Emi
D
Emi
/: DŽAGADAMBÉ DŽEJ DŽEJ MA :/
C
/C
ÓM NAMA ŠIVÁJA
/C
Ami Emi/Ami
ÓM NAMA ŠIVÁJA
/Dmi
/Emi
ÓM NAMA ŠIVÁJA
/G
/C
ÓM NAMA ŠIVÁJA
(K oslav Šivy)
(Zp v se st ídá - 4x od C /níž/ a 4x od G/výš/.
P itom zpívají vždy 2x muži i ženy a 2x jen ženy.)
C
F
G7 C
10. /: RÁDHE RÁDHE RÁDHE GÓVINDA BÓLO :/
C
G
C
/: GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA (RÁDHE) :/
F
C
G
C
/: RÁDHE BÓ RÁDHE BÓ RÁDHE BÓ RÁDHE BÓ (RÁDHE RÁDHE) :/
_________________________________________________________________
-- 2 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
/C
11. /: GURU MAHARADŽA GURU MAHARADŽA
Gmi
/Dmi
SAI NATHASAT GURU MAHARADŽA :/
Gmi
/Dmi
/: KALIJUGA VARADA MOHANA RÚPA :/
Gmi
/Ami
/Gmi
/Dmi
/: KALIJUGA VARADA MOHANA RÚPA PARADAMAJÁNA PÁPA VINÁŠA :/
Gmi
/Dmi
/: PARADAMAJÁNA PÁPA VINÁŠA :/
Gmi
/Dmi
/Gmi
/Dmi
/: PARTIPURÍŠA PRAŠANTI BÁŠA ŠRÍ SATJA SAI GURU MAHARADŽA :/
D
G
D
12. TWAMÉVA MÁTÁ A PITÁ TWAMÉVA
A
D
A
D
TWAMÉVA BANDHUŠA A SAKHÁ TWAMÉVA
G
D
TWAMÉVA VIDJÁ DRAVINAM TWAMÉVA
A
D
A
D
TWAMÉVA SARVAM MAMA DÉVA DÉVA
C
13. ÓM TARE TUTARE TURE SÓHÁ
Dmi
/:ÓM TARE TUTARE TURE SÓHÁ:/
(Tibetská mantra)
TY JSI MATKA, TY JSI OTEC
TY JSI BRATR, TY JSI P ÍTEL,
TY JSI POZNÁNÍ, TY JSI HOJNOST
TY JSI PRO MNE VŠE, Ó BOŽE BOH
(Tibetská mantra k poct Velké Matky)
Ami
Fmaj
G
Ami
14. /:DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI:/
C
Ami
G
Ami
/:DŽAJA GÓPÍ DŽANA VALLABHA DŽAJA GIRI VARADHARI:/
(nebo Dmi Bmaj C Dmi)
(F Dmi C Dmi)
Sláva Rádze a Mádhavovi. Sláva tomu, který dovádí v lesíkách. Sláva oblíbenci pasa ek. Sláva tomu, jenž podržel horu Góvardhanu
Ami
C
Dmi
C
EmiF
C
15. ÓM ŠRÍ SA É MAHÁ PRABHÚ KÍ DŽEJ PARAMÁTMA KÍ DŽEJ
AmiDmi Ami
Emi G E Ami
ÓM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHÍ ÓM
Vít zství kone né pravd , vít zství tomu, co je za veškerým omezením.
Mír....
_________________________________________________________________
-- 3 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
/C
/F
16. /:ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM
Gmi
/Dmi
/Dmi
ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM :/
Dmi
/:ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM :/
Gmi
/Dmi
/Dmi
/:ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM :/
VÍT ZSTVÍ RÁMOVI, VÍT ZSTVÍ SILÁM LÁSKY
F
C
G
C
G
C K oslav Krišny
17. /:DŽAJA RÁDHE DŽAJA RÁDHE GÓVINDA RÁDHE GÓVINDA RÁDHE:/
F
C
G
C G
C
DŽAJA RÁDHE GÓVINDA DŽAJA RÁDHE GÓVINDA RÁDHE RÁDHE
Dmi
18. /:ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDEVÁJA ÓM NAMÓ NARAJANÁ:/
Gmi
ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDEVÁJA ÓM NAMÓ NARAJANÁ K oslav
Ami /Ami
/Ami
/Emi E
19. /:BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM:/
Dmi /G
/C
/Ami
BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM
Dmi /G
/Ami
/Ami
Krišny
JMÉNO PÁNA NÁS OSVOBODÍ
BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM
Ami
F
G Ami
20. /:BÁBA NAMÓ KEVALÁMO:/
C
G
DmiAmi
/:BÁBA NAMÓ KEVALÁMO:/
G
D
G
Emi
21. /:ÓM AH HUM VAJDRA GURU PADME SIDDHI HUM:/
Emi
C
G
ÓM AH HUM PADME SIDDHI HUM
Tibetská mantra
D
G
( mír, transformace,
ÓM AH HUM VAJDRA GURU PADME SIDDHI HUM
uzdravení, ochrana)
_________________________________________________________________
-- 4 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G C G G C G
22. /: JA DÉVI JA DÉVI
VZDÁVÁM POCTU BOŽSKÉ MATCE,
Emi
D
C
D JEŽ DLÍ VE VŠECH BYTOSTECH JAKO MÍR
SARVA BHUTÉŠU ŠÁNTI RÚPENA SAMŠITÁ
ZNOVU A ZNOVU VZDÁVÁM POCTU
Emi
D
C
D
SARVA BHUTÉŠU ŠÁNTI RÚPENA SAMŠITÁ :/
F
C
D
G
NAMASTASJÉ NAMASTASJÉ NAMÓ NAMAHÁ
C
G
C
G
23. /: /: AMBA PARAMÉŠVARI ATILÁMÉŠVARI :/
G
C
G
C
ADI PARAŠAKTI PÁLAYA MA (3x)
G
F
C
/: ŠRÍ BHUVANÉŠVARI RÁDŽA MAHÉŠVARI :/
G
C
G
C
/: ÁNANDA RUPINI ((MAYIMA)) PÁLAYA MA :/
G
C
G
C
/: SAT IT ÁNANDA RUPINI ((MAYIMA)) PÁLAYA MA :/
G C G C
F C G C
/: MA MA MA MA :/ /: MA MA MA MA :/ :/
C
G
C
24. /: PREMA MUDITA MANASE KAHO RAMA RAMA RAM
C
G
RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM :/
C
G
C
PAPA GHATE SUKHA MITE LEKE RAMA NAM
C
G
F
C
G
C
BHAVA SAMUDRA SUKHA DANAVA EKA RAMA NAM
***************************************************
PREMA...
MAHADEVA SATATA JAPATA DEVJA RAMA NAM
KASHI MURATA MUKTA KARATA KAHATA RAMA NAM
*****************************************************
PREMA...
MATA PITA BANDHU SAKHA SABAHI RAMA NAM
BHAKTA DŽANARA DŽIVANA DHANA EKA RAMA NAM
*****************************************************
/: PREMA...:/
S MILUJÍCÍ A
Š ASTNOU MYSLÍ ZPÍVEJ
JMÉNO RÁMA, KTERÉ
ZNI Í VŠECHNY H ÍCHY
A UKON Í BOLESTI.
JMÉNO RÁMA JE JAKO
LO Š
STÍ, KTEROU SE
P EPLAVÍŠ P ES OCEÁN
ŽIVOTA. RÁMA JE
OTEC, MATKA, BRATR I
P ÍTEL. PRO VŠECHNY
ŽÁKY A U EDNÍKY
JE VELKÝM POKLADEM
OPAKOVAT JMÉNO RÁMA.
_________________________________________________________________
-- 5 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
C
Ami
C
Ami
25. /: HARA ŠIVA ŠANKARA ŠAŠANKA ŠEKARA
C
Ami
C
HARA BHAM HARA BHAM BHAM BHAM BOLO :/
Dmi
/: BHAVA BHAYANKARA GIRIDŽA ŠANKARA
C
Ami
C
DIMI DIMI DIMI TAKA NARTANA KHELO :/
Ó ŠIVO, NI ITELI SMUTKU A UTRPENÍ, DÁR E BOHATSTVÍ A MIRU, JEHOŽ HLAVU ZDOBÍ M SÍC.
NECH ROZLÉHÁ SE ZVUK PE OVATELI PARVATI, ZROZENÝ NA HO E GIRI, TANCUJÍCÍ P ES
VŠECHNY SV TY TY JSI KOLOB HEM ZROZENÍ A SMRTI. TANEC ŠIVY P ES VŠECHNY SV TY...
Dmi
26. /:SHIVAYA PARAMESHVARAYA CHANDRA SHEKARAYA NAMAH OM:/
Gmi
/:BHAVAYA GUNA SHAMBHAVAYA SHIVA TANDAVAYA NAMAH ÓM:/
Dmi
Ami
Dmi
27. MURALÍ KRIŠNA MUKUNDA KRIŠNA MOHANA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA
Dmi
Ami
Dmi
GOPI KRIŠNA GOPALA KRIŠNA GOVARDHANADHARA KRIŠNA KRIŠNA
F
Gmi
Dmi Ami
Dmi
RADHA KRIŠNA BALA KRIŠNA RASA VILOLA KRIŠNA KRIŠNA
F
Gmi
Dmi Ami
Dmi
ŠIRDI KRIŠNA PARTHI KRIŠNA ŠRI SATJA SAI KRIŠNA KRIŠNA
Zpívám mnoho Pánových jmen: Krišna, Mukunda, Móhana, Gópála, držitel Góvardhany, Rádhá Krišna
Širdi Bábá a Sáí Bábá.
_________________________________________________________________
-- 6 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
AmiEmiAmi
Dmi
Ami Emi Ami
28. GURUDÉVA DAJÁLA DAJÁ KARKE BHAVA SÁGAR PÁRA LAGÁ DENÁ
Emi
BHAVA SÁGAR PÁRA LAGÁ DENÁ
GURUDÉVE NÁŠ, SMILUJ SE A POMOZ NÁM.
Dmi
AmiEmiAmi
POMOZ NÁM P EPLOUT NEKONE NÝ OCEÁN.
BHAVA SÁGAR PÁRA LAGÁ DENÁ
GURUDÉVA . . .
Emi
BHARIJO NÍRA ATHANGA DUKHA BHÁRÍ
BICA ME ATAKÍ DŽAHÁDŽA HAMÁRÍ
PALA PALA PRABHUDŽÍ TOJA PUKÁRÍ
Dmi
AmiEmiAmi
ÁPA KINÁRE KARÁ DENÁ (ABA)
ROZBOU ENÉ VODY SE PRUDCE VZDOUVAJÍ,
UPROST ED OCEÁNU LODÍ ZMÍTAJÍ.
NAŠE SRDCE O POMOC T VOLAJÍ. POMOZ
NÁM P EPLOUT NEKONE NÝ OCEÁN, PANE.
GURUDÉVA . . .
MOH HAMATÁ KÍ NADYJA ÁVE
BICA BHAVARA KE NÁVA LE DŽÁVE
AHÁ PAR HARI BINA KÓN BACÁVE
DÚBATA HÁDŽA TIRÁ DENÁ (ABA)
P ÍVALY ŠALBY, KLAMU A STRÁDÁNÍ
DOPROST ED VÍRU LO NAŠI ZAHÁNÍ.
KDO JINÝ NEŽ TY, NÁS P ED ZKÁZOU ZACHRÁNÍ.
ZACHRA NAŠI LO , KE B EHU POMOZ NÁM.
GURUDÉVA . . .
SÚTÁ NINDÁ AVIDJÁ MÁHÍ
SATJA SVARÚPA KÍ SUDHÍ BHULAÍ
UNA ME HANSA BAHUTA DUKHA PÁÍ
ÁKARA ÁPA DŽAGÁ DENÁ (ABA)
VE SPÁNKU NEV DOMOSTI JSME UV ZN NI.
ZAPOMÍNÁME, CO PRAVÉ JE, A CO NENÍ.
PROTO ISTÁ DUŠE TONE V MO I UTRPENÍ.
P IJ PANE A PROBUZENÍ NÁM DEJ, PROSÍM.
GURUDÉVA . . .
ŠRÍ PÚDŽA DÍPA DAJÁLU DÁTÁ
MAHÁPRABHU DÍPE, PANE MILOVANÝ,
ÁPA BINÁ KÓN PÁR LAGÁTÁ
NIKDO KROM TEBE NÁS, PANE, NEZACHRÁNÍ.
ŠRÍ MÁDHAVÁNANDA CARANA GUNA GÁTÁ MÁDHAVÁNANDA T VZÝVÁ BEZ USTÁNÍ.
ABA KE ÁPA BACÁ DENÁ
P IJ PANE A OSVOBOZENÍ NÁM DEJ, PROSÍM.
GURUDÉVA DAJÁLA . . .
. . .DENÁ
(Každý ádek se opakuje dvakrát.)
_________________________________________________________________
-- 7 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
G
C
29. /: ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ :/
C
G
C
/: TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJÁ :/
G
C
/: MRTJÓR MÁ AMRITAM GAMAJÁ :/
VE MNE OD NESKUTE NÉHO KE SKUTE NÉMU
VE MNE OD TEMNOTY KE SV TLU
VE MNE OD SMRTI K NESMRTELNOSTI
D
Ami
30. ÓM ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJÁ
C
D
MRTJÓR MÁ AMRITAM GAMAJÁ
/Ami
/Emi
/Ami
/Ami
31. HARI ÓM ŠIVA ÓM ŠIVA ÓM HARI ÓM
/Ami
/G
Ami
HARI ŠIVA ŠIVA HARI ÓM
ŠIVO, OSVI MÉ V DOMÍ
Dmi
32. SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ DURGA DÉVÍ NAMAHÁ
Gmi
Dmi
F
C
Dmi
SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ DURGA DÉVÍ NAMAHÁ
(Oslava Bohyn ve t ech aspektech)
Ami
/G
/Ami G
/Ami
33. ÓM EIM HRÍM KLÍM AMUNDAJAI VI I NAMAHÁ
(POZDRAVENÍ SARASVATÍ, MAHALAKŠMÍ A DURZE, KTERÁ STÍNÁ DÉMONY DUALITY)
/D
/C
/D /D
34. ÓM DÚM DURGAJÉ NAMAHÁ
/D
/C
/G /D
ÓM KRÍM KALIKAJÉ NAMAHÁ
C
G7
35. ÓM HÁM HÁNUMÁTE NAMAHÁ
C
ÓM HÁM HÁNUMÁTE NAMAHÁ
(Oslava Božské Matky)
ZDRAVÍME T , HANUMANE
_________________________________________________________________
-- 8 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G
D
C
G
D
G
36. ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM
C
G
D
G
ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM
C
G
D
G
ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM
D
C
G
D
G
ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM
Dmi
A
Dmi A
Dmi C F A
37. DŽAJA DŽAJA DEVI MATA NAMAHA
Dmi
A
Dmi A
Dmi A Dmi
DŽAJA DŽAJA DEVI MATA NAMAHA
(3/4)
Bu pozdravena bohyn Matka
G
G
D
38. /:PANDURANGA HARI:/ /:MUKUNDA MURARI:/
G
DG
/:PANDURANGA PANDURANGA:/ /:PANDURANGA HARI:/
G
CG
/:PANDURANGA HARI DŽEJ DŽEJ:/ /:PANDURANGA HARI:/
G
DG
/:PANDURANGA PANDURANGA:/ /:PANDURANGA HARI:/
Pandurango, bílé sv tlo
osvoboditeli, sláva tob .
C
G
C
F
C G C
39. /:GOPÁLA GOPÁLA DEVAKI NANDANA GOPÁLA:/
C
C7 F
C GC
/:DEVAKI NANDANA GOPÁLA DEVAKI NANDANA GOPÁLA:/
(Panduranga je
jméno Krišny)
Zpívám jméno Gópála,
milovaného Prince
Matky Dévaki.
Gopála, syn Devaki
C
F
C
G
40. ÓM NAMA ŠIVA ÓM NAMA ŠIVA ÓM NAMA ŠIVA ÓM NAMA ŠIVA
ADI
ŠAKTI
ADI
ŠAKTI NAMO NAMO
(Oslava božského v domí a prvotní energie, spojení muže a ženy)
D
41. /:RAGHUPATÍ RÁGHAVA:/ /:RÁDŽA RÁM:/
C D
/:PATÍTA PÁVANA:/ /:SÍTÁ RÁM:/
G
C
G
42. DHANJAVÁD DHANJAVÁD DHANJAVÁD ÁNANDA
G
CD
D7
G
DHANJAVÁD DHANJAVÁD DHANJAVÁD ÁNANDA
HRDINA SLUNE NÍ RASY, TEN JENŽ
POVZNÁŠÍ SVRŽENÉ, KRÁL RÁMA
(Dík vzdání)
_________________________________________________________________
-- 9 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
43. MAHÁMRTJU DŽÁJA MANTRA
Ami
ÓM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ
C
Ami
SUGHANDIM PUŠTI VARDHANAM
G Ami
URVÁRUKÁMIEVA BANDHANÁT
C
G
Ami
MRITJÓRMUKŠÍR MÁ AMRITÁT
UCTÍVÁM T ÍOKÉHO PÁNA, ŠIVU,
PLNÉHO V N , JENŽ UDRŽUJE VŠECHNY
C
44. ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHÁ
F
C
ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHÁ
BYTOSTI P I ŽIVOT .
TAK JAKO JE OKURKA ODD LENA OD
STONKU, A MNE PRO NESMRTELNOST
OSVOBODÍ OD SMRTI.
(K oslav bohyn Mahálakšmí)
C
G
C
45. /:RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ://:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C
G
C
/:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ://:DŽAJ DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
/:RÁMA ...
C
G
C
/:HANUMANAKÍ HANUMANAKÍ://DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C
G
F
C
U
C
/:RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ://:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/ . . .(melodie klesá)
C
G
C
/:HANUMANAKÍ HANUMANAKÍ://:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C
G
C
/:RÁMAKÍ://:HANUMÁNAKÍ://:DŽAJ DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C
G
C
/:RÁMAKÍ://: LAKŠMÁNAKÍ://:DŽAJ DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
(atp. v r zných obm nách)
(Oslava Rámy, Lakšmany a Hanumana z p íb hu v Rámaján )
C
G
C
46. ÓM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM ÓM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM
_________________________________________________________________
-- 10 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
F
C
G
47. /:ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO ŠIVA ŠAMBO MAHADEVA:/
D
G
F
G
C
/:HARA HARA HARA HARA MAHADEVA ŠIVA ŠAMBO MAHADEVA:/
G
C
G
D
G
/:HALA HALADHARA ŠAMBO ANÁTHA NÁTHA ŠAMBO:/
G
D
F
G
C
HARI ÓM HARI ÓM HARI ÓM NAMA ŠIVAJA
C
D
F
G
C
HARI ÓM ÓM ÓM HARI ÓM ÓM ÓM HARI ÓM ÓM NAMA ŠIVAJA
(Každý ádek se zpívá dvakrát, celé se to zopakuje, jen první t i ádky se zpívají s jedním
opakováním.)
Zpívám Pánova jména: Šiva, Šambó, Mahádéva. Ó pane Šambó! Ty jsi úto išt m t m, kte í žádné nemají a držíš
v krku jed "Halahal". Klaníme se Ti. Zpívám a opakuji mantru "Hari Óm Óm Namah Šivája".
Ami
E
48. GOVINDA GOVINDA BHADŽAMANI RADHE GOVINDA
(K oslav Krišny)
Dmi
Ami
E
Ami
RADHA LOLA GOVINDA RASAVI LOLA GOVINDA
Ami
E
GOVINDA GOVINDA BHADŽAMANI RADHE GOVINDA
E
KRIŠNA KRIŠNAVA HARE MANDAVA GOVINDA DŽAJ GOVINDA
E
GOVINDA DŽAJ GOVINDA
Dmi
Ami
E
Ami
HARE MURARE SAI MURARE GOVINDA DŽAJ GOVINDA
(Každý ádek se opakuje dvakrát. Celé se to zazpívá také alespo dvakrát.)
Ami
E
Ami
GOVINDA DŽAJ GOVINDA GOVINDA DŽAJ GOVINDA (2x)
A
G
A
GOVINDA DŽAJ GOVINDA GOVINDA DŽAJ GOVINDA (2x)
C
49. ÓM HAÍ HUÍ HALAKA HALÁÍ
C
ÁHUM ÁHUM KLAM KLÁM KLIM HÚM
_________________________________________________________________
-- 11 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Emi(G) Ami Dmi
Ami
50. VANDÉ SANTAM HANUMANTAM (4x)
Ami
RÁMA BHAKTAM BALAVANTAM (4x)
KLANÍM SE UDATNÉMU HANUMÁNOVI,
KTERÝ SE PLN ODEVZDAL RÁMOVI
A VLÁDNE SILOU, JÍŽ SE NIKDO NEVYROVNÁ.
VANDÉ . . . (4x)
Ami
D
Ami
DŽ ÁNA PANDITA ANDŽANATANAJAM (2x)
PÁVANA PUTRAM BHÁSKARATÉDŽAM (2x)
KLANÍM SE SYNOVI A DŽANY A PÁVANY,
JENŽ JE MISTREM POZNÁNÍ
A ZÁ Í JAKO SLUNCE
VANDÉ . . .(2x, pak 2x rychle a znovu 2x)
VÁJUDÉVAM VÁNARAVÍRAM
SA IDÁNANDA PRÁNADÉVAM
KLANÍM SE POSLOVI VÁJUA, JENŽ JE SYNEM VÁNAR .
ON JE SAT- IT-ÁNANDA A VLÁDNE ŽIVOTNÍ SÍLE.
Dmi(Gmi)
(K oslav
51. /.ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDEVÁJA ÓM NAMÓ NARAJANÁ:/
Krišny)
C
Ami
(K oslav Krišny)
52. KRIŠNAM VIŠNUM ŠRÍDHARAM MÁDHAVAM MADHUSÚDANAM (4x)
C
Ami C
Ami
C
Ami
GÓVINDAM GÓVINDAM GÓVINDAM ŠRÍ RÁMAM (4x)
C
Ami
C
/:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/ /:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/
C
C
Ami
/:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/ /:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/
/: KRIŠNAM VIŠNUM . . .
MÁDHAVAM MÁDHAVAM MÁDHAVAM MADHUSÚDANAM :/ (4x)
GÓVINDAM ŠRÍ RÁMAM (4x)
/:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ ... :/
(Celé se to zrychlen opakuje.)
_________________________________________________________________
-- 12 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G
C
G
C
53. DÉVIM VANDÉ PARAMÁM
VANDÉ DÉVIM PARAMÁM
DÉVIM VANDÉ PARAMÁM
VANDÉ DÉVIM PARAMÁM
Emi
G
DÍVJÁLÁNKRTI ŠÓBHÁM 2x
G
C
G
C
KÁVJALÁNKRTI RÚPÁM
G
C
G
C
PÁŠÁDHJÁJUDHA HASTÁM
ÁŠÁDHIPANATA PÁDÁM
ÍŠÁNAPRIJA VÁMÁM VÁMÁM
G
C
G
C
DÍVJÁLÁNKRTI ŠÓBHÁM 3x
KÁVJALÁNKRTI RÚPÁM 2x
4x
2x
2x
4x
DÉVIM… 2x
(n kolikrát)
BHÁVJÁM DÉVÍM VARADÁM
DÉVIM… 2x
VANDÉ ...2x
G
C
G
C
DÍVJÁLÁNKRTI ŠÓBHÁM
KÁVJALÁNKRTI RÚPÁM
BHÁVJÁM DÉVÍM VARADÁM
SRŠTI STHITI LAJA KARTRÍM
VRŠTI SAMASTIM DÉVÍM
Emi
G
IŠTANIŠTA VIDHÁTRÍM
G
C
G
C
IŠTANIŠTA VIDHÁTRÍM
DÉVIM… 2x
VANDÉ ...2x
KLANÍM SE NEJVYŠŠÍ BOŽSKÉ MATCE
ZÁ Í BOŽSKÝMI OZDOBAMI
A ZT LES UJE KRÁSU POEZIE,
SKÝTÁ BEZPE Í A PLNÍ P ÁNÍ.
TO ONA ZÁROVE TVO Í, UDRŽUJE I NI Í,
JE P ÍTOMNA V KAŽDÉ DUŠI, AVŠAK JE I DUŠÍ
VESMÍRNOU,
UMOC UJE V NÁS ŽÁDOUCÍ I NEŽÁDOUCÍ.
SMY KU PROVAZU T ÍMÁ V RUKOU PEVN
JAKO ZBRA .
PADÁM K NOHÁM VLÁDKYN VŠECH
VANDÉ ...2x
SV TOVÝCH STRAN,
KLANÍM SE DRAHÉ MANŽELCE ŠIVY.
Dmi
C
Dmi
54. /:GÓVINDA NÁRÁJANA GÓPÁLA NÁRÁJANA:/ (2x)
F
C
F
/:GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA:/
Gmi
/:GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA:/
Ami
/:GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA:/
F
C
Dmi
/:GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA SAI
F
C
Dmi
GÓVINDA ÁNANDA NÁRÁJANA:/
_________________________________________________________________
-- 13 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Emi
D
C
Emi
55. HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ
Emi
D
C
Emi
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ
Verze1.
(J. Singh)
C
G
C
56. /:HE NANDA NANDA GÓPÁLA ÁNANDA NANDA GÓPÁLA:/ (2x)
C
F
C
/:HE NANDA NANDA GÓPÁLA ÁNANDA NANDA GÓPÁLA:/
F
C
G
C
/:HE NANDA NANDA ÁNANDA NANDA JADU NANDA NANDA GÓPÁLA:/
(Zpívám jméno Pána Gópály, který je veškerou blažeností a št stím.)
C
57. DŽAJ HARÉ KRIŠNA DŽAJ HARÉ KRIŠNA
G
GÓVARDHANA GIRIDHÁRÍ
F
C
RÁDHÁ MÓHANA RÁDHÁ DŽÍVANA
C
G
C
(HÉ) MANDŽULA KU DŽA VIHÁRÍ
(Vít zství a sláva Krišnovi,
který zvedl horu Góvardhanu,
který je životem a duší Rádhy
a tráví své v né radovánky
v krásných hájích Vrndávany.)
C
G
58. DŽAJA GURU OMKARA DŽAJA DŽAJA
C
SADGURU OMKARA OM
C
F
C
BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA
C
G
C
HARÉ HARÉ HARÉ HARÉ MAHÁDÉVA
Dmi
C
Dmi
59. ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJ
F
Dmi
F
Dmi
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJ
(Na oslavu Trojice Boh ,
Brahmy, Višnua a Šivy,
a prvotního zvuku Óm.)
(K oslav trojího aspektu Bohyn
Šakti, Lakšmí a Durgy.)
LAKŠMÍ DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO LAKŠMÍ DÉVI KÍ DŽAJ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ LAKŠMÍ DÉVI KÍ DŽAJ
DURGA DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO DURGA DÉVI KÍ DŽAJ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ DURGA DÉVI KÍ DŽAJ
_________________________________________________________________
-- 14 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
G
Ami
60. RÁMA KRIŠNA PRABHU TÚ DŽEJ RÁM DŽEJ RÁM
Emi
Ami
SÁÍ KRIŠNA PRABHU TÚ SÁÍ RÁM SÁÍ RÁM
Ami
Dmi
G
Ami
JÉSU PITÁ PRABHU TÚ HÉ RÁM HÉ RÁM
Ami
Dmi
G
Ami
ALLÁH ÍŠVARA TÚ ALLÁH HÓ AKBAR
Ami
ŠIRDI SÁÍ PRABHU TÚ SÁÍ RÁM SÁÍ RÁM 2X
AmiAmiEmi
Dmi EmiEmi Dmi
Ami Ami
61. ÓM AH HUM VADJRA GURU PAME SIDDHI HUM
Dmi
C
62. DŽÓTI DŽÓTI DŽÓTI SVÁJAM
Dmi
DŽÓTI DŽÓTI DŽÓTI PARAM
C
DŽÓTI DŽÓTI DŽÓTI ARUL
Dmi
DŽÓTI DŽÓTI DŽÓTI ŠIVAM
Dmi
C
Dmi
/:ÉKA DŽÓTI ÉKA DŽÓTI ÉKA DŽÓTI DŽÓTIJÉ:/
G G(+d)C
D
G
63. ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA
G
C
D
G
ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA
Ó Pane Sáí Rám!
Ty jsi Ježíš, Otec,
Všemohoucí Alláh, Pán ze Širdi,
Pán Ráma a Pán Krišna.
Vít zství Tob , Ó Pane Sáí Rám!
(Tibetská mantra .. mír,
transformace uzdravení,ocrhana)
(Oslava Nejvyššího
Jediného Sv tla, Sv tla Šivova
(Oslava Nejvyššího(Nárájana je jménoBohaVišnua)
(Oslava NejvyššíhoVZDÁVÁM ÚCTU BOŽSTVÍ V TOB
Emi
64. GURUR BRAHMA, GURUR VIŠNU
D
GURUR DEVO MAHEŠVARA
Hmi
Emi
GURUR SAKŠAT PARABRAHMA
G
TASMAI ŠRI GURUVE NAMAHA
MÝM U ITELEM JE BRAHMA, VIŠNU
A MAHEŠVARA (ŠIVA).
MÝM U ITELEM JE VT LENÍ NEJVYŠŠÍHO JÁ.
VZDÁVÁM ÚCTU SVÉMU U ITELI,
JENŽ JE BOŽSKÝM VT LENÍM
_________________________________________________________________
-- 15 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
65. GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)
G
GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)
C
GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)
G
C
GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)
SAIŠA ŠARANAM ŠARANAM SAIŠA (4x 4)
SKLÁNÍM SE U TVÝCH LOTOSOVÝCH
NOHOU, GANÉŠO.
SKLÁNÍM SE U TVÝCH LOTOSOVÝCH
NOHOU, GANÉŠO.
SKLÁNÍM SE U TVÝCH LOTOSOVÝCH
NOHOU, BOŽE.
C
G
C
66. /:ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠAMBÓ MAHÁDÉVA ŠANKARA ŠIVA :/
/:ŠANKARA GURU ŠANKARA GURU ŠANKARA BHAGAVATPÁDA ŠANKARA
GURU:/
ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠAMBÓ MAHÁDÉVA ŠANKARA ŠIVA (2x)
ŠAMBÓ MAHÁDÉVA ŠANKARA ŠIVA (2x)
C
D
C
NANDÍ VÁKHANA ŠANKARA ŠIVA(4x)
G
C
G
C
NÁGÁBHÚŠANA ŠANKARA ŠIVA (4x)
ŠANKARA ŠIVA . . .
ŠANKARO ŠIVO ŠAMBÓ MAHÁDÉVO!
GURU ŠANKARO S BOŽSKÝMI NOHAMI.
TY, JENŽ JEZDÍŠ NA BÝKU NANDINOVI
A JSI OZDOBEN HADY, GURU ŠANKARO.
TY, JENŽ JSI JEDINÝM ÚTO IŠT M,
ÉKAM NÍLAJAM ŠANKARA GURU
AKHANDA IDGHANA ŠANKARA GURU
ŠANKARA ŠIVA . .
GURU ŠANKARO,
TY, JENŽ JSI NEROZD LENÉ,
NEP ERUŠOVANÉ V DOMÍ.
ÁTMÁ DHÁRA ŠANKARA GURU
ADVAITA RÚPA ŠANKARA GURU
ŠANKARA ŠIVA . .
TY, JENŽ JSI STÁLÝM PROUDEM JÁ,
GURU ŠANKARO,
TY, JENŽ JSI OBRAZEM NEDVOJNOSTI.
SA IDÁNANDA ŠANKARA GURU
ŠANKARA BHAGAVATPÁDA ŠANKARA GURU
TY, JENŽ JSI BYTÍ-V DOMÍ-BLAHO,
GURU ŠANKARO S BOŽSKÝMI NOHAMI.
_________________________________________________________________
-- 16 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
67. GAJÁTRÍ MANTRA
Dmi
/:ÓM BHÚR BHÚVA SVAHA
MEDITUJEME O „TOM“, JENŽ JE STVO ITELEM
VESMÍRU,
JE HODEN UCTÍVÁNÍ, JE VT LENÍM V D NÍ A
TAT SAVITUR VARÉNJAM
B
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
F
C
DHIJÓ JÓ NA PRA ÓDAJÁT :/
Emi
G D
68. KARMAPA DŽEJ
SV TLA
A ODSTRA UJE H ÍCHY A NEV DOMOST,
KÉŽ OSVÍTÍ NAŠI MYSL
Emi (D) Ami Emi
KARMAPA DŽEJ
C
G+
C
69. /: ITÁNANDA RÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM:/
C
F
G+
MANÓBUDHI AHAMKARA ITA NI NAHAM
C
G+
C
NA AŠÓTRE DŽIHVEJ NA AGHRANA NETRE
C
DmajFmaj G+
NA A VJÓMA BHÓMIR NA TEDŽÓ NA VAJU
/: ITÁNANDA . . .
:/
NA APRANA SAGNO NA VE PAN A VAJU
NAVAH SAPTO DHATU NAVA PAN A KOŠA
NA VAK PANI PADAM NA APASTA PAJU
/: ITÁNANDA . . .
(G D G)
JSEM V
(G C G)
NEJSEM MYSL, ROZUM, EGO ANI V DOMÍ.
(G D G)
NEJSEM SLUCH, CHU , ICH ANI ZRAK.
(G C G)
NEJSEM PROSTOR, ZEM , OHE ANI VZDUCH.
NEJSEM ŽIVOTNÍ SÍLA, PATERO DECH ,
SEDMERO ENERGIÍ ANI PATERO OBAL .
NEJSEM JAZYK, RUCE, NOHY ANI KONE NÍK.
:/
NA ME DVEŠA RAGO NA ME LOBHA MOHO
MADO NÉVA ME NÉVA MATSARJA BHAVA
NA DHARMO NA ARTO NA KAMO NA MOKŠA
/: ITÁNANDA . . .
:/
:/
:/
/: ITÁNANDA . . .
:/
P ITAŽLIVOST. NEJSEM PÝCHA ANI
NADUTOST, ZÁKON, BOHATSTVÍ,
NEJSEM CTNOST ANI H
H, RADOST
ANI SMUTEK. NEJSEM MAGICKÁ
FORMULE ANI ZBOŽNÁ POU ,
NEJSEM JÍDLO, JEDENÍ ANI TEN, KDO JÍ.
NA MRTJOR NA ŠANKA NA ME DŽATI BHEDA
PITA NEVA ME NEVA MATA NA DŽANMA
NA BANDHUR NA MITRAM GURUNEVA ŠHIŠJA
/: ITÁNANDA . . .
NEJSEM NENÁVIST, ZLOBA, TUŽBA ANI
ŽÁDOST ANI OSVOBOZENÍ.
NA PUNJAM NA PAPAM NA SAKJUM NA DUKHAM
NA MANTRO NA TIRTHAM NAME DA NA JUG NA HA
AHAM BHODŽA NAMNÉVA BHODŽAM NA BHOKTA
/: ITÁNANDA . . .
NÝ MÍR, JSEM ŠIVA.
NEJSEM SMRT, POCHYBNOST ANI ROZDÍL
MEZI KASTAMI. NEJSEM OTEC, MATKA
ANI ZROZENÍ. NEJSEM BRATR
ANI P ÍTEL, GURU ANI HLEDAJÍCÍ.
AHAM NIRVEKALPO NIRAKARA RÚPO
JSEM MIMO VEŠKERÉ P EDSTAVY, MIMO VEŠKERÉ
VIBUREVJAPJA SARVATRA SARVENDRIJANI
TVARY. JSEM VŠEPROSTUPUJÍCÍ Z HLEDISKA
SADAME SAMATVAH NA MUKTIR NA BANDHA VŠECH SMYSL . VE VŠEM VIDÍM TOTÉŽ. NEJSEM
OSVOBOZENÝ ANI OMEZENÝ. JSEM V
NÝ MÍR, JSEM ŠIVA
_________________________________________________________________
-- 17 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
D
G
D
70. /:ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM
D
A
D
ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM:/
(K oslav boha Rámy)
Ami
G
Emi
Ami
71. ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBÓ ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBÓ
Ami
G
Ami
MÁHÁ DÉVA ŠAMBÓ MÁHÁ DÉVA ŠAMBÓ
(Každý ádek se opakuje dvakrát.)
Dmi
C
Dmi
C
72. DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓLO BÓLO HARE HARE
Dmi
C
Dmi
C
HARE HARE HARE HARE BÓLO BÓLO HARE HARE
D
C
D
každý ádek 2x A JDU KAMKOLI, TY JSI SE
73. /DŽÉTÉ/DŽÁTÓ/TÉTHÉ TU/MÁDZA/SÁNGATI/-/
MNOU, M J PANE. DRŽÍŠ MOJI
F
G
F(G)
G(D)
RUKU A KRÁ ÍME SPOLE N . HLEDAL
/ ÁLAVISI /HÁTI DHARU/NJÁ/-/
JSEM T DÍKY TVÉ MILOSTI. ZBAVIL JSI MNE
/ ÁLO /VÁTÉ /ÁMHI TU/DZÁ I/ÁDHÁRA/-/
/ ÁLAVISI /BHÁR SAVÉ /MÁDZA
FALEŠNÉ P EDSTAVY O EGU A Z STAL KLID A
SVOBODA. MYSL SE DO VŠEHO ZAPLÉTÁ A ÍKÁ
HLOUPOSTI. TVÁ MILOST ZASÁHLA A TUTO MYSL
ODSTRANILA. CÍTIL JSEM SE VINEN SVÝM EGEM.
/BÓLÓ /DŽÁTÁ /BARALA /KARISI TE /NÍTA/-/
/NÉLI LÁDŽA /DHÍTA KÉLÓ /DÉVA/-/
VE SVÉM SOUCITU JSI MI DAL POZNAT, ŽE
VŠE, CO SE D JE, JE TVOJE V LE. ZBAVIL
JSI MNE SPEKULATIVNÍHO MYŠLENÍ
/AVAGHÉ /DŽÁNA /MADŽA DZÁLE /LÓKA/PÁLA/-/
/SOIRÉ SAKAL /PRÁNASÁ/KHÉ /-/
/TUKÁ /MHANÉ / ÁTA KHÉ/LATÓ KAVA/TUKÉ /-/
/DZÁLÉ TUDZÉ /SUKHA ANTAR/BÁHI/-/
A JÁ SE TE PLN RADUJI ZE SVÉ
SVOBODY. KAŽDÉHO VIDÍM JAKO
TVOJE PROJEVENÍ A CHOVÁM HO VE
SVÉM SRDCI. TUKARAM ÍKÁ: NYNÍ
TAN ÍM PLN ÚDIVU, NAZ EL JSEM
MÍR TVÉ P ÍTOMNOSTI UVNIT I VN .
_________________________________________________________________
-- 18 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G
C
G
74. GADŽA VADANA GANANATHA
G
C
G7
GAURI TANAJA DAJAMAJA
C
G
BHUVANA DHARA PRANAVA SVARUPA
G
PALEJA PALEJA PARTIPURIŠA
Ochra uj mne, ochra uj, Ó Pane z Párthi! Ty
C
G
75. NANDALALA JADU NANDALALA
C
G
C
BRINDAVANA GOVINDA LALA
G
RADHA LOLA NANDALALA
C
G
C
RADHA MADHAVA NANDALALA
C
G
76. /:ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM
F
C
ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM:/
C
G
/:SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM
F
C
SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM:/
jsi Pánem Tvo ení a zdrojem života všech
Bytostí. Ty jsi Princ Matky Gáurí, Ten se
Sloní Tvá í a Pán všech Pán . Ty jsi
nesmírn milostivý.
Zpívám jméno milovaného syna
Nandy, Pána Krišny z dynastie Jadu ,
Pána Rádhy, který sídlí v Brindávanu
(v srdcích oddaných).
(K oslav Rámy)
_________________________________________________________________
-- 19 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
D
G
D
77. GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 4x
(dole)
D Hmi
A
A7
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 4x
(1.verze)
****************************************************
D
G
D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ(1. ) 4x (dole)
****************************************************
D
G
D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ
4x (naho e)
D
G
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 4x (2.verze)
****************************************************
D
G
D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ (3. ) 4x (dole)
D Hmi
A
A7
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ
4x (1.verze)
****************************************************
D
G
D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 4x (naho e)
D
G
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ (3. ) 4x (2.verze)
****************************************************
D
G
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 2x (2.verze)
D
G
D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 2x (dole)
****************************************************
D Hmi
A
A7
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 1x (1.verze)
D
G
D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 1x (dole)
****************************************************
D
G
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ (3. ) 2x (2.verze naho e)
D Hmi
A
A7
D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ
2x (1.verze)
****************************************************
GÓVINDA … 4x | GÓVINDA…6x
(K oslav Krišny)
_________________________________________________________________
-- 20 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
D
78. GÓVINDA DŽAJA DŽAJA GÓPÁLA DŽAJA DŽAJA
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA DŽAJA DŽAJA
C
Emi
Ami
79. MÁNASA BHADŽARE GURU ŠARANAM
G
C
G
C
DUSTARA BHAVA SAGARA TARANAM
C
D
C
GURU MAHARADŽ GURU DŽEJ DŽEJ
G C
G
C
(SATJA) SAI NATHA SADGURU DŽEJ DŽEJ
C
ÓM NAMA ŠIVÁJA ÓM NAMA ŠIVÁJA
G
C
G
ÓM NAMA ŠIVÁJA ŠIVÁJA NAMA ÓM
VÍT ZSTVÍ A SLÁVA GÓVINDOVI
A GÓPÁLOVI, PÁNOVI RÁDHY
Ó Mysli, bez uctívání Lotosových
Nohou Gurua Pána Sáí není možné
p ekro it oceán života a smrti.
Vít zství Vznešenému U iteli, Pánu
Sáí. Zpívám „Óm Namah Šivája“.
Zpívám jméno Pána Šivy, který
sídlí v Aruná ale (posvátné ho e v
Indii). Zpívám jméno Pána Báby,
jehož formou je Óm.
ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNÁ ALA ŠIVA
ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNA ŠIVA ÓM
ÓMKARAM BHAVA ÓMKARAM BHAVA
ÓMKARAM BHAVA ÓM NAMÓ BÁBA
Dmi
C
Dmi
80. /:RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLÓ (BHADŽAMANA):/
Gmi
Dmi
RÁMA KRIŠNA DŽAJA SAI KRIŠNA DŽAJA
Dmi
C
Dmi
RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLÓ (BHADŽAMANA)
Dmi
RAGHUKULA BHÚŠANA RÁMA RÁMA RAM
Gmi
RÁDHA MÁDHAVA ŠJAMA ŠJAMA ŠJAM
Dmi
C
Ami
Dmi
HARE RAM HARE RAM HARE KRIŠNA HARE RAM
Nech mysl uctívá a zpívá slávu
Rámy a Krišny, Vít zství Rámovi,
Krišnovi a Sáí Bábovi. Ráma je
klenotem rodiny Raghu , Krišna
je Pán Rádhy s tmavomodrou
pletí, Sláva Rámovi, sláva
Krišnovi.
(Každý ádek se opakuje dvakrát.)
_________________________________________________________________
-- 21 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
G
D
C
81. /:MURÁLI GANA LÓLA NANDA GÓPA BÁLA
D
G
G
D
G
D
RAVÓ RAVÓ RÁDHÁ LÓLA, RÁDHÁ LÓLA:/
D
D
G
D
TRÉTA JUGAMUNA SÍTÁ RÁMUDAJÍ
2x
D
D
G
D
DVÁPARA JUGAMUNA RÁDHÁ LÓLUDAJÍ 2x
D
Ami
Dmi
Ami
GÍTANU TRAPINA TARAKA NÁMUDAJÍ 2x
C
G
D
D
JUGA JUGA MANDUNA THAGU RÚPA DHARIDŽAJÍ 3x
D
82. /:ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
G
D
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
D
ŠIVÁJA NAMAH ÓM
G
D
NAMAH ŠIVÁJA:/ 4x
Prosím Pána Krišnu s
melodickou flétnou aby
nás poctil Svojí
p ítomností. On byl v
Trétajuze Rámou a ve
Dvápa e Krišnou, který
nám dal nektar
Bhagavatgíty. V každém
v ku p ichází ve vhodné
form .
D
G
/:ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
D
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA :/ 2x
D
/:ŠIVÁJA NAMAH ÓM
G
D
NAMAH ŠIVÁJA:/ 4x
D
G
/:ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
D
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA :/ 2x
(Podruhé rychleji, poslední sloku zpomalit.
Pot etí jen pomalu první sloku..)
83. GAJÁTRÍ MANTRA
A E
H
ÓM BHÚR BHÚVA SVAHA
A
E
H
TAT SAVITUR VARÉNJAM
A
E
H
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
A
E
H
DHIJÓ JÓ NA PRA ÓDAJÁT
MEDITUJEME O „TOM“, JENŽ JE STVO ITELEM
VESMÍRU, JE HODEN UCTÍVÁNÍ, JE VT LENÍM
V D NÍ A SV TLA A ODSTRA UJE H ÍCHY
A NEV DOMOST, KÉŽ OSVÍTÍ NÁŠ ROZUM
_________________________________________________________________
-- 22 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
F
84. DŽEJ ŠRÍ KRIŠNA EJTÁNJA PRABHU NITJÁNANDANA
G
Ami
HARE KRIŠNA HARE RÁM RÁDHÉ GÓVINDAM
F
C
G
C
85. HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Verze 2.
(Harrison)
C
Dmi
Ami
86. HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
F
G
C
G
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Verze 3.
(Gurudéva – ást)
G
D
C
G
/G
C /D
G
D
87. HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
G
D
C
G
G
D
C
G
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Verze 4.
Dmi
C
Dmi
88. ŠIVA ŠIVA ŠAMBO ŠANKARA HARA HARA HARA MAHADEVARA
2x
Dmi
C
Dmi
C
Dmi
GANGA JA TÁ DHARA GAURI MANÓHARA PÁRTHI PURI PARAMEŠVARA 2x
G
Ami C
Hmi G
C
D
G
89. ŠIVA ŠIVA MAHÁ DÉVA NAMÁ ŠIVÁJA SADÁ ŠIVA
G
Ami C
G
G
C
D
G
ŠIVA ŠIVA MAHÁ DÉVA NAMÁ ŠIVÁJA SADÁ ŠIVA
G
Ami C
Hmi G
C
D
G
KALI KALI MAHÁ MÁTA NAMA KALIKA NAMO NAMÁ
G
Ami C
G
G
C
D
G
KALI KALI MAHÁ MÁTA NAMA KALIKA NAMO NAMÁ
C
F
Ami
G
90. /:GÓVINDA HARE GOPALA HARE
F
C
G7
C
HE PRABHUDINA DAJALA HARE:/
G
F
Ami
/:GÓVINDA HARE GOPALA HARE
F
C
G7
C
HE PRABHUDINA DAJALA HARE:/
_________________________________________________________________
-- 23 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
F
C
91. /: ŠRÍ KRIŠNA GÓVINDA HARÉ MURÁRE 2X
C
G7
C
HE NÁTHA NÁ RÁJANA VÁSUDÉVÁ :/
C
F
C
/: HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ :/
4X
C
G7
C
/: HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ :/
4X
-----------------------------------------------------------------C
G7
C
F
C G7C
GÓPALA GÓPALA DÉVAKI NANDANA GOPALA
C
C7 F
C G7C
DÉVAKI NANDANA GÓPALA DÉVAKI NANDANA GÓPALA
4X
4X
C
92. RÁMA BÓLÓ RÁMA BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RÁM
F
C
G7
C
RÁMA BÓLÓ RÁMA BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RÁM
(2. SÍTÁ BÓLÓ…
3. HANUMÁN BÓLÓ…)
G
C
G Emi C
G
D
93. /:DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA
KUNDŽA BIHÁRI:/
Sláva Rádze a Mádhavovi
G
C
G Emi G
D
C D
Sláva tomu, který dovádí v lesíkách.
GÓPÍ DŽANA VALLABHA
GIRI VARADHARI
Sláva oblíbenci pasa ek.
G
C
G Emi G
D
C Ami D
Sláva tomu, jenž podržel
GÓPÍ DŽANA VALLABHA GIRI VARADHARI
horu Góvardhanu.
G
Emi
C D Emi
G
CD
JAŠODA NANDANA
VRADŽA DŽANA RANDŽANA
Milá ek Jašódy, ten, který
G
D
Emi C
dojímá obyvatele Vradži.
JAMUNA TIRA VANA ÁRI
Ten, který se prochází po
G
D
C Ami D D
lesících na b ehu Jamuny.
JAMUNA TIRA VANA ÁRI
_________________________________________________________________
-- 24 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
F
C
Dmi
94. * DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 3X
Dmi
F
Sláva Rádze a Mádhavovi
DŽAJA GÓPÍ DŽANA VALLABHA 3X
Sláva tomu, který dovádí v lesíkách.
C
Dmi
Sláva oblíbenci pasa ek.
DŽAJA GIRI VARADHARI
1X
Sláva tomu, jenž podržel
Dmi
F
C
Dmi
horu Góvardhanu.
* DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 2X
Dmi
Dmi
Dmi
* JAŠODA NANDANA VRADŽA DŽANA RANDŽANA 4X Milá ek Jašódy, ten, který
Ami
Dmi
Dmi
dojímá obyvatele Vradži.
JAŠODA NANDANA VRADŽA DŽANA RANDŽANA 4X Ten, který se prochází po
Dmi
F
lesících na b ehu Jamuny.
JAMUNA TIRA VANA ÁRI
Dmi
F
C
Dmi
* DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 1X
Dmi
F
C
Dmi
DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 2X
Dmi
Dmi
Dmi
* MURALI MANOHAR KARUNÁ SÁGAR 4X
Ami
Dmi
Dmi
MURALI MANOHAR KARUNÁ SÁGAR 4X
Dmi
F
DŽAJ GOVARDHANA DHÁRÍ
Dmi
C
B
Dmi
* HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Dmi
C
B
Dmi
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Dmi
F
B
Dmi
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Dmi
F
B
Dmi
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
C
Ami
Dmi
G
95. /:IN THE HEART ARUNÁ ALA THIS IS ŠIVA THIS IS ŠANKARA
C
Ami
Dmi
G
IN THE HEART ARUNÁ ALA THIS IS ŠIVA THIS IS RAMANA...:/ 3x, pak
mezihra
_________________________________________________________________
-- 25 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G
Emi
G
D7
Bhólá – nátha
96. ÓM NAMAH ŠIVÁJA ÓM NAMAH ŠIVÁJA ŠIVA
4x
Je jméno Šivy
G
Emi D
ÓM NAMAH ŠIVÁJA ÓM NAMAH ŠIVÁJA ŠIVA HARA HARA 4x
G
Emi
D
(bez prsten.)D G
(HÉ)ŠAMBO ŠANKARA UMANATH HARA HARA ŠANKARA BHOLANATH 4x
G
Emi
D
(bez prsten.)D G
(HÉ)BHOLANATH BHOLANATH HARA ŠANKARA
BHOLANATH 6x
Ami
E
Ami
E
97. BUDDHAM BUDDHAM BUDDHAM VANDÉ
C
G
E
Hmi E
Ami
DHAMMAM DHAMMAM DHAMMAM VANDÉ
(Dmi A Dmi A)
(F C A Emi A Dmi)
Vandé = klan t se
SANGHAM SANGHAM SANGHAM VANDE
BUDDHAM DHAMMAM SANGHAM VANDE
98.
C
G
Ami F
C
ONE DAY YOU PACKED YOUR BAGS AND LEFT TOOK THE TRAIN TO GO DOWN SOUTH
G
Ami
F
C
TO SEE ANOTHER MAN IN GRACE BY ARUNACHALA
G
Ami
F
C
WITH YOUR LIPS YOU PRAYED AND PRAYED TO THE ONE GREAT GOD OF LOVE
G
Ami
F
C
WITH GREAT DANCE AND ECSTASY YOU PLAYED WITH VASUDEVA
G
Ami
F
C
HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE
G
Ami
F
C
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
G
Ami
F
C
AND WHEN YOU MET HIM ON THE HILL HE SAID, "WHERE HAVE YOU BEEN"
G
Ami
F
C
'I HAVE BEEN PLAYING WITH KRISHNA, MAHARSHI'
G
Ami
F
C
G Ami F C
"AND WHERE IS KRISHNA NOW, WHAT COMES AND GOES IS NOT REAL"
G
Ami
F
C G
Ami
F
C
RAMANA RAMANA RAMANA MAHARSHI RAMANA RAMANA RAMANA MAHARSHI
G
Ami
F
C G
Ami
F
C
ARUNACHALA SHIVA, ARUNACHALA ARUNACHALA SHIVA, ARUNACHALA
G
Ami
F
C
HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE
G
Ami
F
C
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
_________________________________________________________________
-- 26 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
DA
D
DA
D
99. HÉ RÁM HÉ RÁM, HÉ RÁM HÉ RÁM
D
G
D
TÚ HÍ MATA TÚ HI PITA HÉ 4x
D
A
D
TU HI TO HA RADHÁ Á KA ŠJÁM, HÉ RÁM…
.……………………………...............................................
D
G
D
TÚ ANTARJAMÍ SABKA SVAMÍ 4x
D
A
D
TERE AR NO MÉN ÁÁRO DHÁM, HÉ RÁM…
.……………………………...............................................
D
G
D
TÚ HI BIGARÉ T HI SAVARÉ 4X
D
A
D
IS DŽAG KE SÁÁRE KÁM, HÉ RÁM…
.……………………………...............................................
D
G
D
TU HI DŽAGDATA VIŠVA VIDHATA 4x
D
A
D
TU HI SUBH TÚÚ HI ŠJÁM, HÉ RÁM…
DŽAG MI SA A TÉÉRU NÁM, HÉ RÁM…
C
/G
C/
/G
C/
/G7 /C
100. HÉ GOVIND HÉ GOPÁL HÉ GOVIND HÉ GOPÁL HÉ DAJÁLE LÁL 4x
C
F
C
PRÁN NÁTH ANÁTH SAKHÉ 3x
C
DÍN DARDE NIVÁÁR
HÉ GOVIND…(2x)
Refrain: Oh Govinda, the Lord of the Cows! Oh Gopala!
HÉ SAMRATH AGAM PÚRANA 3x
MÓHO MAJÁ THÁÁÁR HÉ GOVIND…(2x)
2) Oh Lord of infinite power and glories! You are the
ANDH KÚP MAHÁBHA JÁNAK 3x
NÁNAK PÁR TÁÁÁR
HÉ GOVIND…(2x)
Oh Merciful Lord! Oh Young Darling Boy! Oh Krsna!
1) You are the Lord of our orphaned souls.
You are the redeemer of the fallen souls.
redeemer of the soul covered in Maya and attachment.
3) In the veil of darkness which is very dangerous, you
are the redeemer and the lord of the life of Guru Nanak.
_________________________________________________________________
-- 27 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
D
A
101. PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ 2X
Hmi
A
MANAME ANNA BASÓ 2X
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
MANAME ANNA BASÓ
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
Oh master, shoe some compassion on me
Please come and dwell in my heart
Because without you, it is painfully lonely
Fill this empty pot with the nectar of love.
I do not know any Tantra, Mantra or ritualistic Worship
D
TUMA BINÁ LÁÁGÉÉ SUNÁ 2X
A
Hmi
KHÁLI GHATAMÉ PREMA BHARÓ 2X
I know and believe only in you!
I have been searching for you all over the world
Please come and hand my hand now.
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
MANAME ANNA BASÓ
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
D
Hmi
TANTRA MANTRA PÚDŽA NAHI DŽÁNU
D
A
MÉ TO KÉVALA TUMAKO HI MÁNU 2X
Hmi
A
SARE JAGA ME DHUNDÁ TUMAKÓ 2X
D
A
ABA TO ÁKARA BAHAN DHARÓ 2X
Hmi
A
EE, PRABHUDŽÍ, PRABHUDŽÍ
2X
Opakovat všechno
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ 2X
MANAME ANNA BASÓ 2X
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
MANAME ANNA BASÓ
D
PRABHUDŽÍ
Opakovat
_________________________________________________________________
-- 28 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
F
G7 C
102. OM NAMO BHAGAVATE ·VASUDEVAJA 4X 2X....
C
F
C
G7
OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 4X 2X.... AMAZING GRACE ...
C
'TWAS GRACE THAT TAUGHT TAUGHT MY
F
C
HEART TO FEAR
C
G
AND GRACE MY FEARS RELIEVED
C
F
C
HOW PRECIOUS DID THAT GRACE APPEAR
C
G7
C
THE HOUR I FIRST BELIEVED
C
F
C
AMAZING GRACE, HOW SWEET THE SOUND
C
G
THAT SAVED A SOUL LIKE ME
C
F
C
I ONCE WAS LOST, BUT NOW I AM FOUND
C
G7
C
I WAS BLIND, BUT NOW I SEE
C
F
C
G7
OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X
C
F
G7 C
OM NAMO BHAGAVATE ·VASUDEVAJA 2X
C
F
C
THROUGH MANY DANGERS, ·TOILS AND SNARES
C
G
I HAVE ALREADY GONE
C
'TWAS GRACE THAT BROUGHT BROUGHT ME
F
C
SAFE THUS FAR
C
G7
C
AND GRACE WILL LEAD ME ON
D
WHEN WE'VE BEEN GONE GONE TEN
G
D
THOUSAND YEARS
D
A
BRIGHT SHINING LIKE LIKE THE SUN
D
G
D
WE'VE NO LESS DAYS TO SING GOD'S PRAISE
D
A7
D
THAN WHEN WE FIRST BEGUN
D
G
D
A7
/:OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X
D
G
A7 D
OM NAMO BHAGAVATE ·VASUDEVAYA 2X :/2x
OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X ...
E
A
H7 E
OM NAMO BHAGAVATE ·VASUDEVAYA 2X ..
E
H
E
H7
OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X ...
E
A
H7 E
OM NAMO BHAGAVATE ·VASUDEVAYA 2X ..
E
A
E
AMAZING GRACE, HOW SWEET THE SOUND
E
H
THAT SAVED A SOUL LIKE ME
E
A
E
I ONCE WAS LOST, BUT NOW I AM FOUND
E
H7
E
I WAS BLIND, BUT NOW I SEE
_________________________________________________________________
-- 29 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
G
F
C
G
103. HARA HARA HARA MAHADÉV DŽAJA HARA HARA HARA MAHADÉV
G
F
C
G
F
C
BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA ·BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA
G
C
Ami G
C
HARA HARA HARA MAHADÉV HARA HARA HARA MAHADÉV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------C
G
F
C
G
/:DŽAJA ŠIVA ÓMKÁRÁM DŽAJA HARA ŠIVA ÓMKÁRÁM
G
F
C
G
F
C
BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA ·BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA
G
C
Ami
G
C
HARA HARA HARA MAHADÉV DŽAJA HARA HARA HARA MAHADÉV:/ 6x
-------------------------------------------------------------------------------------------------------HARA HARA HARA MAHADÉV…
2x
_________________________________________________________________
-- 30 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
104.
D
A
G
A
Emi
D
A) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ 2X (fis fis d e/ e e cis d/d d d cis/cis h h h fis)
D
A
G
A
Emi
D
B) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ
2X (fis fis d e/ e e fis d/d d d cis/cis h h h a)
D
A
G
A
G
E) -OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
D
A
G
A
Emi
OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
(a a a fis g g / g e fis d / d d d fis e e / e cis d )
(fis fis d e / e fis d / d d d cis cis / h a h)
D
A
G
A
Emi
D
A) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ - 2X
D
A
G
A
G
D
C) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ
(a a fis g / g g e fis d / d fis e / e d d d a-)
D
A
G
A
Emi
D
D) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ
(a a fis g / e e fis d / d d d cis /cis h h h a)
D
A
G
A
G
E) OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
D
A
G
A
Emi
OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
D
Hmi
G
A
D
F1) OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
2X (d d d e fis fis / e fis g / g g g g g e / e a fis/
D
A
G
A
Emi
D
A) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ
D
A
G
A
Emi
D
B) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ
D
A
G
A
G
E) OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
D
A
G
A
Emi
OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
D
A
G
A
Emi
D
A) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ
D
A
G
A
G
D
C) ·NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ
D
Hmi
G
F2) OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT
D
Hmi
G
F3) OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT
D
Hmi
G
F1) OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT
D
Hmi
G
F2) OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT
A
D
IT ÁNANADA MURTAJÉ
A
D
IT ÁNANADA MURTAJÉ
A
D
IT ÁNANADA MURTAJÉ
A
D
IT ÁNANADA MURTAJÉ
(d d d e fis fis / e fis g / g g g a g / fis e fis/
(fis fis fis g a a / g a h / h h h cis h / a g a )
D
A
G
A
G
E) /:OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ
D
A
G
A
Emi
OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT IT ÁNANADA MURTAJÉ :/ 2x
Verze 5. - (Gurudéva – rytmická)
D
A
G
A
D
A
G
A
105. ·HARE KRISHNA HARE KRISHNA ·KRISHNA KRISHNA HARE HARE
D
A
G
A
D
A
G
A
·HARE RAMA HARE RAMA ·RAMA RAMA HARE HARE E/H/A/H// F/C/B/C//
G/D/C/D//
_________________________________________________________________
-- 31 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
Ami
F
G
106. A) /:·HARE KRISHNA HARE KRISHNA ·KRISHNA KRISHNA HARE HARE
Verze 6.
C
Ami
F
G
(Krishna Das - veselá)
·HARE RAMA HARE RAMA ·RAMA RAMA HARE HARE :/ 4x
geee/eedc/ccde/ddcg
C
Ami
F
G
B) /: ·HARE KRISHNA HARE KRISHNA ·KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C
Ami
F
G
·HARE RAMA HARE RAMA ·RAMA RAMA HARE HARE :/ 2x
egg/ggfe/fffga/ggag
A) 2x
C
Ami
F
G
C
C) /: HARE HÁ/RÉÉÉÉÉÉ/ÉÉ….KRIŠNA / ·KRIŠNA KRIŠNA / HÁRE HARE HÁ/RÉÉÉ
RÉÉÉÉÉÉ/ÉÉ
RÁMA / ·RÁMA RÁMA. / HÁRE HARE HÁ/RÉÉÉ :/ 4x
Sólo: ega/g/gfec/fffga/ggega/g Sbor: ega/g/gfe/fffga/ggega/g
A) 2x
C) 2x Sólo: ega/g/krišna – gfec , eráma – gaedc /fffga/ggega/g
**********************************************************************************
C
G
F
C
G
D) /: ·HARE KRISHNA HARE KRISHNA ·KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C
G
F
C
G
·HARE RAMA HARE RAMA ·RAMA RAMA HARE HARE :/ 2x ggfe/ddef/ffedc/eedd
C
G
F
C
G
E) /: ·HARE KRISHNA HARE KRISHNA ·KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C
G
F
C
G
·HARE RAMA HARE RAMA ·RAMA RAMA HARE HARE :/ 2x
cccde/ddef/fffedc/eedd
D) 2x
E) 2x
**********************************************************************************
C
F
G
C
F
G
F) /: HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE ce/gggfedd/ce/gggfedd
C
F
G C
Ami
F
G C
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE :/ 8x
ce/gggfec/cd/eeefedc
**********************************************************************************
C
F
G
C
G) /: HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM HARE HARE
cde/def/ed/chc
C
F
G
C
(cde/egf/ed/chc
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE :/ 4x
cdee/ggff /ed/ec)
C
F
G
C
H) /: HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM HARE HARE
efg/fga/gf/edeg
C
F
G
C
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE :/ 2x
efg/fga/gf/edec
G) /: HARE RÁM :/ 2x H) + G) 8x
**********************************************************************************
F
C
C(2/4) Dmi
I) /: HARÉ /EEÉ·/EEEE/É KRIŠNA HÁREE /KRIIŠNAAÁÁ KRIŠNA/· KRIŠNA HÁRE HÁA/RÉ
C
Dmi
C
Dmi(2/4)
·HARE /RÁMA HÁRÉ /RÁMA ·RAMA/RÁMA HÁRE HÁA/RÉ :/ 9x
aagag/gdegf/feddc/ddefecd/ddddcha/
ahcc/h(a)gaa/ahcc/ddcec
_________________________________________________________________
-- 32 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
G
E
E(mi)Ami
107. HE ŠIVA ŠANKARA HE MAHEŠVAR(A) (2x)
E
DUKHA HARA SUKHA KARA HARA HARA ŠANKAR(A) (2x)
E
OM NAMA(HA) ŠIVAJA (2x)
O Shiva, source of auspiciousness,
Ami Emi
Ami
O Great Lord. Giver of happiness,
HARI OM NAMA(HA) ŠIVAJA (1x)
you remove all suffering and sin.
Ami Emi
Ami
Om Namaha Shivaya.....
OM NAMA(HA) ŠIVAJA (1x)
108. SURYA NAMASKAR MANTRA (POZDRAV SLUNCI)
F
1) /ÓM /MITTRÁJE /NAMAHA/-/ 2X
1. Skláním se k nohám Toho, jenž miluje všechny
C
2) /ÓM /RAVAJÉ /NAMAHA/-/ 2X
2. Skláním se k nohám Toho, jenž je p í inou všech zm n
Dmi
3) /ÓM /SURJÁJE /NAMAHA/-/ 2X
3. Skláním se k nohám Toho, jenž je p vodcem všech in
Ami
4) /ÓM /BHÁNAVÉ /NAMAHA/-/ 2X
4. Skláním se k nohám Toho, jenž ší í sv tlo
********************************************
F
5) /ÓM /KHAGÁJE /NAMAHA/-/ 2X
5. Skláním se k nohám Toho, jenž se pohybuje po obloze
C
6) /ÓM /PÚŠNÉ /NAMAHA/-/
1X
6. Skláním se k nohám Toho, jenž poskytuje všem potravu
C
Dmi
/ÓM /PÚŠNÉ /NAMAHA/·ÓM/ 1X
Dmi
7) /HIRANJA/GARBHÁJE /NAMAHA/·ÓM/ 1X 7. Skláním se k nohám Toho, jenž obsahuje vše
Dmi
/HIRANJA/GARBHÁJE /NAMAHA/-/ 1X
Ami
8) /ÓM /MARI AJÉ /NAMAHA/-/ 2X
8. Skláním se k nohám Toho, jenž rozprostírá své paprsky
********************************************
9) ÓM ÁDHITTJÁJE NAMAHA
10) ÓM SAVITTRÉ NAMAHA
11) ÓM ARKÁJE NAMAHA
12) ÓM BHÁSKARÁJE NAMAHA
9. Skláním se k nohám Toho, jenž je Bohem všech boh
10. Skláním se k nohám Toho, jenž je tv rcem všeho
11. Skláním se k nohám Toho, jenž je hoden uctívání
12. Skláním se k nohám Toho, v jehož zá i se vše t pytí
_________________________________________________________________
-- 33 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Verze 6. (K. Das- Amazing Grace)
AmiG(F)
C
F
C
Ami G
Ami
109. /: HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE
G(F) C
F
C
Ami
G
Ami
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE :/ n kolikrát
G
C
F
C
Ami
G
Ami
/:AMAZING GRACE,HOW SWEET THE SOUND THAT SAVED A SOUL A SOUL LIKE ME:/ 2x
G
C
F
C
Ami
G
Ami
I ONCE WAS LOST, BUT NOW I AM FOUND WAS I SO BLIND, BUT NOW I SEE
HARE KRISHNA… 1X
C
G
Ami Ami
110. ·HARA HARA ·GURU DÉVA 2X
F
G
Ami
Ami
·PARAMBRAHMA ·PARAMEŠVARA 2X
G
C
111. /: ·KALABI NÁŠINI KÁLÍ DŽAJA DŽAJA
C
G
DURGATI NÁŠINI DURGA DŽAJA DŽAJA :/ 2x
G
D
C
G
·UMA RAMÁ BRAHMÁNI DŽAJA DŽAJA
C
G
D
G
RÁDHÉ SÍTÉ RUKHMINI DŽAJA DŽAJA
(každý ádek 2x)
·KALABI NÁŠINI KÁLÍ DŽAJA DŽAJA
·DURGATI NÁŠINI DURGA DŽAJA DŽAJA
G
D C
G
DŽAJA KÁLÍ KALIÁNI KÁLÍ DŽAJA DŽAJA
C
G
D
G
RÁDHÉ SÍTÉ RUKHMINI DŽAJA DŽAJA
·KALABI NÁŠINI KÁLÍ DŽAJA DŽAJA
· DURGATI NÁŠINI DURGA DŽAJA DŽAJA
·UMA RAMÁ BRAHMÁNI DŽAJA DŽAJA
RÁDHÉ SÍTÉ RUKHMINI DŽAJA DŽAJA
_________________________________________________________________
-- 34 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G
D7
G
112. VINAYAKA VINAYAKA
Song in praise of Lord Ganesha who is
VINAYAKA VINAYAKA
also called Vinayaka. The gist of the song is:
G
D7
G
Lord Ganesha, you flow (dhaara)
VISHWA-DHAARA VINAYAKA
through everything in this world (vishwa).
VISHWA-DHAARA VINAYAKA
The all powerful (siddhi) Vinayaka you
G
C
G
C
elt away (Naasha) all my fear (bhaya)
SIDDHI VINAYAKA ·BHAVA BHAYA NAASHA
and worldly feelings (bhava).
SIDDHI VINAYAKA BHAVA BHAYA NAASHA
All the devtas or angels (Sura) and rishis
F
C
G
or sages (muni) pray to you Sri Ganesha.
·SURA MUNI VANDITHA ·SRI GANESHA
·SURA MUNI VANDITHA ·SRI GANESHA
G(D7)
GANESHA SHARANAM SHARANAM GANESHA
GANESHA SHARANAM SHARANAM GANESHA
SHARANAM GANESHA SHARANAM GANESHA
D
G
D
113. RADHA RANI KI DŽEJ MAHA RANI KI DŽEJ 4X
A
D
BOLO RADHA GOVINDA KI DŽEJ DŽEJ DŽEJ 4X
D
A
D
RADHE RADHE ŠJÁM BOLO RADHE RADHE ŠJÁM 4X
A
D
BOLO RADHA GOVINDA KI DŽEJ DŽEJ DŽEJ 4X
Ami
114. /: HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM RÁM HARE HARE
Emi
Ami
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE :/ 2x
Ami
/: HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM RÁM HARE HARE
Dmi
Ami
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE :/ 2x
Ami
/: HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM RÁM HARE HARE
Dmi
Ami
Ami
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE :/ 2x
_________________________________________________________________
-- 35 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
G
C
115. /: ÓM NAMAH ŠIVÁJA NAMAH ÓM Ó MEVJÁ GAN(DJO) :/ 2x
C
G
C
G C
/: ÓM HARE HARE HARE HARE HARE HARE HARE HARE HARE ŠAN KAR :/2x
C
G
C
Hail to Hara Hara,
116. /: KAŠI VIŠVANATHA GANGE
Amaranatha,
C
G
C
FC
(G)
C
River
HARA HARA MAHA DEVA ŠAMBO KAŠI VIŠVANATHA GANGE :/ 2x Ganga,
C
F
C
Lord of
/: KAŠI VIŠVANATHA GANGE KASHI AMARANATHA GANGE :/ 2x
Kashi,
Ganga.
Od za átku n kolikrát
Hail to Hara
Hara, River
C
G
C
FC
(G)
C
/: HARA HARA MAHA DEVA ŠAMBO KAŠI VIŠVANATHA GANGE :/ 2x
C
GAUTAMI GANGE HARE HARE
NARMADE HARE HARE
JATA SHANKARE HARE HARE
PARVATI PATE HARE HARE
Gautam Ganga, Lord of Kashi, Ganga.
Hail to Gautam Ganga, Hara Hara.
Hail to River Narmada, Hara Hara.
Hail to the matted locks of Shiva, Hara Hara.
Hail to the husband of Parvati, Hara Hara.
C
G
C
FC
(G)
C
/: HARA HARA MAHA DEVA ŠAMBO KAŠI VIŠVANATHA GANGE :/ 2x
Ami
C
G
Ami
117. ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA HARÉ MURÁRE HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ 2x
Ami
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ
Dmi
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ
Ami
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ
G
Ami
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ
2x
2x
2x
1x
_________________________________________________________________
-- 36 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
118. SHREE HANUMAN CHALEESA
1. DŽAJA HANUMÁN GJÁNA GUNA SÁGAR,
DŽAJA KAPÍSA TIHUN LOKA UDŽÁGAR
2. RÁMA DÚTA ATULITA BALA DHÁMA,
ANDŽANI PUTRA PAWANASUTA NÁMA
1.verze
(Ami F
(C G
(C
(Ami F
(C G
3. MAHAVÍRA BIKRAMA VADŽARANGÍ,
KUMATI NIVÁRA SUMATI KE SANGÍ
G Ami 3x)
Ami
)
G
2x)
G Ami )
Ami
)
2.verze
(C Ami Dmi
(F
G
(C
(C Ami G
2x)
2x)
2x)
2x)
1. HAIL HANUMAN, OCEAN OF WISDOM/
HAIL MONKEY LORD! YOU LIGHT UP THE THREE WORLDS.
4. KAN ANA BARANA BIRÁDŽA SUBÉSÁ,
KÁNANA KUNDALA KUN ITA KÉSÁ
9. SÚKŠMA RÚP DHARI SIJAHIN DIKHÁVA,
BIKATA RÚP DHARI LANKA DŽARÁVA
2. YOU ARE RAM'S MESSENGER, THE ABODE OF
MATCHLESS POWER/ ANJANI'S SON, "SON OF THE WIND."
3. GREAT HERO, YOU ARE A MIGHTY THUNDERBOLT/
REMOVER OF EVIL THOUGHTS AND COMPANION OF THE GOOD.
10. BHÍMA RÚP DHARI ASÚR SANHÁRÉ,
RÁM ANDR KÉ KÁDŽ SAVÁRÉ
4. GOLDEN HUED AND SPLENDIDLY ADORNED/
11. LÁJE SADŽÍVAN LAKHANA DŽIJÁJÉ,
ŠRÍ RAGHUBÍR HARAŠI UR LÁJÉ
9. ASSUMING A TINY FORM YOU APPEARED TO SITA/
12. RAGHUPATI KÍNHÍ BAHÚT BARÁJ,
TUM MAMA PRIJ BHARATAHI SAM BHÁJ
10. TAKING A DREADFUL FORM YOU SLAUGHTERED
WITH HEAVY EARRINGS AND CURLY LOCKS
IN AN AWESOME FORM YOU BURNED LANKA.
THE DEMONS/ COMPLETING LORD RAM'S WORK.
37. DŽAJ DŽAJ DŽAJ HANUMÁN GOSÁJÍ,
KRIPÁ KARAHU GURUDÉVA KÍ NÁÍ
11. BRINGING THE MAGIC HERB YOU REVIVED LAKSHMAN/
SHRI RAM EMBRACED YOU WITH DELIGHT.
38. DŽÓ SAT BÁR PÁT KAR KOÍ,
ÚTAHI BANDI MAHÁ SUKH HOÍ
12. THE LORD OF THE RAGHUS PRAISED YOU GREATLY/
"YOU ARE AS DEAR TO ME AS MY BROTHER BHARAT!"
39. DŽÓ JAH PARAI HANUMÁN ALÍSÁ,
HÓJ SÍDHI SÁKÍ GÓRÍSÁ
37. VICTORY, VICTORY, VICTORY LORD HANUMAN/
BESTOW YOUR GRACE ON ME, AS MY GURU!
40. TULSÍ DÁS SADÁ HARI ÉRÁ,
KÍDŽEJ NÁT CHRIDAJ MAH DÉRÁ
38. WHOEVER RECITES THIS A HUNDRED TIMES/
IS RELEASED FROM BONDAGE AND GAINS BLISS.
·CALLING OUT TO HUNGRY HEARTS
39. ONE WHO READS THIS HANUMAN CHALEESA/
EVERYWHERE THROUGH ENDLESS TIME
GAINS SUCCESS, AS GAURI'S LORD(SHIVA) IS WITNESS.
YOU WHO WONDER YOU WHO ARE THIRST
I OFFER YOU THIS HANUMAN
40. SAYS TULSI DAS, WHO ALWAYS REMAINS HARI'S SERVANT'/
·CALLING OUT TO HUNGRY SPIRITS
"LORD, MAKE YOUR HOME IN MY HEART."
·EVERYWHERE THROUGH ENDLESS TIME
·CALLING OUT TO HUNGRY HEARTS
SON OF THE WIND, DESTROYER OF SORROW,
·ALL LASTEN LEFT BEHIND
EMBODIMENT OF BLESSINGS
GEATHER ROUND AND SHARE THIS MEAL
WITH RAM, LAKSHMAN AND SITA,
YOUR JOY AND YOUR SORROW I´M MAKING MINE
LIVE IN MY HEART, KING OF GODS!
ŠRI RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM
SITA RAM SITA RAM SITA RAM SITA RAM
ŠRI RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM
_________________________________________________________________
-- 37 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
119. GOVINDAM
Verze1 (RASA)
Ami
F
G
/· GO/VINDAM/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM A/HAM BHAJA/MI/ 2X
G
Am
F
G
/· ·/GOVIN/DAM ·/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM A/HAM BHAJA/MI/· ·/ 1X
Ami
F
G
/· GO/VINDAM/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM A/HAM BHAJA/MI/ 1X
G
Ami
/· ·/GOVIN/DAM ·/· -ADI/PURUŠAM/· ·/· ·/· ·/ 1X
Ami
/· VE/NUM KVAN/ANTAM /ARAVIN/DA DALAYA/TAKŠAM/· ·/
Dmi
G
Ami
/BAR HAVA/TAM SAM /ASI TAM/BUDA SU/UNDA RAN/GAM /· ·/
Ami
F
G
/· KAN/DARPA/KOTI/KAMANIYA/· VIŠE/ŠA ŠO/BHAM/· ·/
Ami
F
G
/· GO/VINDAM/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM A/HAM BHAJA/MI/ 2X
G
Ami
/· ·/GOVIN/DAM ·/· -ADI/PURUŠAM/· ·/· ·/· ·/ 1X
Ami
F
G
/: /· ANGA/NÍ YA/SYA SAKA/LEN/· DRIYA /VRITTI /MANTI/
Ami
G
Ami
/· ·PA/SYANTI /PANTI /KALYANTI/· · /· · I/RAM DŽA/GANTI/ :/ 2x
Ami
Dmi
E
/· ·/· ·/· ANAN/DA INMA/YA SA/DU /· DŽVA/LA VIGRA/HASYA/
Ami
F
G
/· GO/VIN DAM /· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM A/HAM BHAJA/MI/ 1X
Ami
F
G
/· GO/VINDAM/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM A/HAM BHAJA/MI/ 1X
G
Ami
/· ·/GOVIN/DAM ·/· -ADI/PURUŠAM/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/
Uctívám Góvindu, prvotní bytost
Když hraje na flétnu, jeho o i jsou jako kvetoucí
lotosy s pavím perem na vrcholku
Jeho krásná postava je jako modré mraky, je p vabný jako
milion amor , jeho jedine nost je tak úžasná.
Jeho údy a orgány ovládají všechny innosti
Je v ným tv rcem, pozorovatelem a udržovatelem
všech vesmír , Jeho zá ící postava je blaženou,
smyslem napln nou Pravdou
Uctívám Góvindu, prvotní bytost
_________________________________________________________________
-- 38 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
A
120. GAM GANAPATAJÉ NAMO NAMAHA
E
YOU ARE THE SON OF A MAA
A
YOUR BROTHER IS SUBRAMANJA
E
YOU HAVE A BIG FAT GREAT BELLY
A
YOUR FATHER IS MAHADEVA
Subramanja – druhý syn Šivy
121. GOVINDAM Verze 2 (Harrison)
Ami
F
E
/· GO/VINDAM/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM AHAM/·BHAJA/MI/ 2X
E
Ami
F
E
/· ·/GOVIN/DAM ·/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM AHAM/·BHAJA/MI/· ·/
Ami
Emi
Ami
/· VE/NUM KVAN/ANTAM /ARAVIN/DA DALAYA/TAKŠAM/
Dmi
Ami
/· BAR/HAVATAM/SAM ASI/TAMBUDA/SUNDA/RANGAM/· ·/
Ami
F
E
/· KAN/DARPA/KOTI/KAMANIYA/· VIŠE/ŠA ŠO/BHAM/· ·/
Ami
F
E
/· GO/VINDAM/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM AHAM/·BHAJA/MI/ 2X
E
Ami
F
E
/· ·/GOVIN/DAM ·/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM AHAM/·BHAJA/MI/· ·/
Ami
F
E
/· ANGA/NÍ YA/SYA SAKA/LEN/· DRIYA /VRITTI /MANTI/
Ami
G
Ami
/· ·PA/SYANTI /PANTI /KALYANTI/· · /· · I/RAM DŽA/GANTI/
Ami
Emi
Dmi
E
/· ANAN/DA INMA/YA SA/DU /· DŽVA/LA VIGRA/HASYA/
Ami (G) F
E
/· GO/VINDAM/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM AHAM/·BHAJA/MI/ 2X
E
Ami (G) F
E
/· ·/GOVIN/DAM ·/· ADI/PURUŠAM/· ·/TAM AHAM/·BHAJA/MI/· ·/
_________________________________________________________________
-- 39 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
D
G
D
122. · MA/MÍŠA MÍ/ŠANANA NIR/VANA RÚ/PAM
A7
D
VI/BHUM VJÁPA/KAM BRAHMA VE/DA SVARÚ/PAM
D
G
D
NI/DŽAM NIRGU/NAM NIRVIKAL/PAM NIRI/HAM
D
A7
D
DA/KÁŠA MA/KÁŠA VA/SAM BADŽE/HAM
D
G
D
NIRA/KÁRA MON/KÁRA MÚ/LAM TURÍ/JAM
D
A7
D
GIRA /GJANA GO/TÍTA MÍ/ŠAM GIRI/ŠAM
A7
D
G
D
KA/RALAM MAHA/KÁLA KA/LAM KRIPÁ/LAM
D
A7
D
A/GÁRA SAN/SÁRA PA/RAM NATO/HAM
I bow to the Lord of the Northwest(Shiva) Whose form is liberation itself.
The supreme Brahman, in the form of the Vedas, Spread out over the whole Universe.
You are without attributes and beyond time, without any limitation; beyond desire.
You are the sky of bliss. I worship you.
You are the formless One beyond the Omkar which has it root in you.
You are beyond words, knowledge and the physical world, Oh Lord of Mountains.
You are the terrifying One who devours time; which devours everything.
You are the most compassionate one.
All the qualities and attributes of experience, originate in you,
But the world can never find your end.
_________________________________________________________________
-- 40 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G
C
G
123. SABSE OONCHI PREM SAGAI
3x
Sura Dasa
G
C
G
•DURYODHAN KÓ •MEVÁ TYÁGJO 4x
C
G
•SÁG VIDUR GHAR PAI
1x
G
C
G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
R: Ze všech forem uctívání pána je nejlepší LÁSKA
Pán Krišna se z ekl všech lah dek, které mu
nabídl Durjódhama a jedl zeleninu ve
Vidhurov dom .
Krišna, tak jako Pán Ráma andra, jedl ovoce,
2x
G
C
G
•DŽÚTÉE PHAL •SABARI KE KHÁYE 2x
C
G
•BAHU VIDHI PREEM LAGAI
1x
G
C
G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
Krkteré bylo napln no láskou Sabari.
Láska je vskutku nejlepší zp sob, jak sloužit
Pánu a d lat mu radost.
Takovou lásku zt lesnil Pán Krišna ve
Vrindavan , kde tan il s gópís v rasa líle.
2x
G
C
G
•PREM KE BAS •ARJUN RATH HANKYO 4x
C
G
•BHUL GAYEE THAKURAI 1x
G
C
G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
G
C
G
••AISI PRÍT BADI VRINDAVAN
C
G
•GOPIN NÁA NA AÍ
2x
ra Dasa se ptá: „Jakým zp sobem bych
Su mohl uctívat milostivého
a ušlechtilého pána?“
D (G) C G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
2x
4x
G
C
G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
2x
D (G) C G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
2x
2x
D (G) C G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
2x
G
C
G
•SÚR KRÚUR IS LAYAK NAHI 4x
C
G
•KAH LAG KARAU BADAI 1x
G
C
G
SABSE OONCHI PREM SAGAI
C
G
D
G
HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C
G
D
G
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
C
G
D
G
HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C
G
D
G
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
_________________________________________________________________
-- 41 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
F
C
(HANUMÁN,HANUMÁN)
124. /·ŠRÍ RÁM /DŽAJA RÁM /(·)DŽAJA DŽAJA /RÁAÁAÁM/ 2x
F
C
(F)
/·ŠRÍ RÁM /·DŽAJA RÁM /(·)DŽAJA DŽAJA /RÁM (BÁ/BÁ) 2x
C
G
C
/·ŠRÍ RÁM /(·)DŽAJA RÁM /(·)DŽAJA DŽAJA /RÁM 4x
F
C
(F)
/·ŠRÍ RÁM /·DŽAJA RÁM /(·)DŽAJA DŽAJA /RÁM 2x
125. OM JAI JAGDISH HARE
UNIVERSAL PRAYER
(the Universal Aarti)
Oh Lord of the whole Universe
Mighty Lord of the whole Universe
C
G
F
G
OM DŽAJ DŽAGDÍŠ HARE SWÃMI DŽAJ DŽAGDÍŠ HARE
G
F
C
G
F
C
BHÁKT DŽANÓ KE SANKAT DÁS DŽANO KÉ SANKAT
G
Ami
G
C
KŠAN MÉ DÚUR KARÉ OM DŽAJ DŽAGDÍŠ HARE
C
F
G
DŽÓ DHJÁVÉ FAL PÁVE DUKH BIN SE MAN KÃ
C
F
G
G
All Thy devotees' agonies
All Thy devotees' sorrows
Instantly Thou banisheth
Oh Lord of the whole Universe
He who's immersed in devotion
He reaps the fruits of Thy love
Lord, he reaps the fruits of Thy love
Floating in a cloud of comforts
Free from all the worldly
C
problems. Oh Lord of
SWAMI DUKH BIN SE MAN KÃ /:SUKH SAMPATI GHAR ÃVE:/
G
Ami
G
C
KÁŠT MITÉ TAN KÃ OM DŽAJ DŽAGDÍŠ HARE
TUM PÚRAN PARAMÁTMA TUM ANTARJÁMÍ
SWÃMI TUM ANTARJÁMÍ /:PÁR BRAMH PARAMÉŠVAR:/
TUM SABKÉ SWÃMI OM DŽAJ DŽAGDÍŠ HARE
the whole Universe
Thou art Godly perfection
Omnipotent Master of all
Lord, omnipotent Master of all
My destiny's in Thy Hand
Supreme Soul of all Creation
Oh Lord of the whole Universe
Thou art an ocean of mercy
TUM KARUNÁ KE SÁGAR TUM PÁLAN KARTÁ
SWÃMI TUM PÃLAN KARTÃ /:MÉ MÚRAKH KHALKHÃMI:/
KRIPÁ KARÓ BHARTÁ OM DŽAJ DŽAGDÍŠ HARE
OM DŽAJ DŽAGDÍŠ HARE …
Gracious protector of all
Lord, gracious protector of
all I'm Thy humble devotee
Grant me Thy divine grace
Oh Lord of the whole Universe
_________________________________________________________________
-- 42 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
E
126. NA PUNYAM NA PAPAM NA SAUKHYAM
A
NA DUKKHAM NA MANTHRO NA TIRTHAM
H
E
NA VEDA NA JAJDŽNAM
AHAM BHOJANAM NA BHOJANAM
H
NAIVA BHOJAM NA KARTAU
E
A
SADANANDA RUPAM ADVAITAM 2X
H
E
SATHYAM SIVAM SUNDARAM
H
E
SADANANDA RUPAM ŠIVO HAM ŠIVO HAM
NEJSEM
ani h ích, ani zásluhy, ani radosti, ani
bolesti. Ani mantry, ani posvátná
místa. Ani Védy, ani rituály.
NEJSEM
ani ten, kdo je pojídán, ani ten, kdo jí,
nejsem ani jedení
JSEM
V n blažená Jednota,
Jednota bez dvojnosti,
Pravda, dobro a krása.
JÁ JSEM TO
_________________________________________________________________
-- 43 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
F
127. 1) [:/·PARAMA KARUNA/·PAHU DVÍ DŽANA/
C
/·NITAI GAURA/ ANDRA/:]
F
[:/·SABA AVATARA/·SARA ŠIROMANÍ/Í
C
C
·KEVALA ANANDA /KANDA/:] /-/
C
F
2) [:/·BHADŽO BHADŽO BHAI/· EITANYA NITAI/
C
/·SUDRITHA BIŠVASA /KORI'/:]
F
[:/·VIŠAYA ARIYA/·SE RASE MADŽIYÁ/Á
C
C
·MUKHE BOLO HARI /HARI/:] /-/
C
F
3) [:/·DEKHO ORE BHAI/·TRIBHUVANE NAI/
C
/··EMONA DOYALA /DATA/:]
F
[:/·PAŠU PAKHI HUREJ/·PAŠANA VIDHARÉ/ÉJ
C
C
·ŠUNI'DŽARA GUNA /GATHA/:] /-/
C
F
4) [:/·SAMSARE MADŽIJA/·ROHÍLI PURIYA/
C
/··SE PADE NAHILO /AŠA/:]
F
[:/·APANA KARMA /·BHUNDŽAJE ŠAMANÁ/Á
C
C
·KAHOYE LO ANA /DASA/:] /-/
PURPORT
by His Divine Grace
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
This is a song by Locana Dasa Thakura.
Pahu means "Lord," and dui jana means
"two." Locana Dasa Thakura declares that
the two Lords, Nitai-Gauracandra--Lord
Nitai and Lord Caitanya-- are very
merciful (parama koruna). Saba avatarasara
siromani.
Avatara
means
"incarnation," and saba means "all." They
are the essence of all incarnations. The
specific significance of these incarnations
is that prosecuting Their way of selfrealization is simply joyful (kevala
ananda-kanda), for They introduced
chanting and dancing. There are many
incarnations, like Lord Rama and even
Krsna, who taught Bhagavad-gita, which
requires knowledge and understanding.
But Lord Caitanya and Nityananda
introduced a process that is simply joyful-simply chant and dance. Therefore,
Locana Dasa requests everyone, bhajo
bhajo bhai, caitanya-nitai: "My dear
brother, I request that you just worship
Lord Caitanya and Nityananda with firm
conviction and faith." Don't think that this
chanting and dancing will not lead to the
desired goal. It will. It is the assurance of
Lord Caitanya Mahaprabhu that one will
get all perfection by this process.
Therefore one must chant with firm faith
and conviction (biswasa kori').
But what is the process? The process is
visayo chariya, se rase majiya. If one
wants to be Krsna conscious by this
process, one has to give up his
engagement in sense gratification. That is
the only restriction. If one gives up sense
gratification, it is sure that he will reach
the desired goal. Mukhe bolo hari hari:
one simply has to chant, "Hare Krsna!
Hari Hari!" without any motive of sense
gratification.
Dekho ore bhai, tri-bhuvane nai. Locana
Dasa Thakura says, "My dear brother, you
just try and examine this. Within the three
worlds there is no one like Lord Caitanya
or Lord Nityananda, because Their
merciful qualities are so great that They
make even birds and beasts cry, what to
speak of human beings."
_________________________________________________________________
-- 44 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
Dmi
Ami
Dmi
Ami
128. /:RADHÉ KRIŠNA RADHÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA RADHÉ RADHÉ 2X
Ami
Dmi
Ami Dmi Ami
RADHÉ ŠJÁM RADHÉ ŠJÁM ŠJÁM ŠJÁM RADHÉ RADHÉ 2X :/
Emi
D
Ami
D
Ami
/:RADHÉ KRIŠNA RADHÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA RADHÉ RADHÉ 2X
Emi
D
Ami D
Ami
RADHÉ ŠJÁM RADHÉ ŠJÁM ŠJÁM ŠJÁM RADHÉ RADHÉ 2X :/
Ami
Emi
D
Ami
D
Ami
/:RADHÉ KRIŠNA RADHÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA RADHÉ RADHÉ 2X
Ami
Emi
D
Ami
D
Ami
RADHÉ ŠJÁM RADHÉ ŠJÁM ŠJÁM ŠJÁM RADHÉ RADHÉ 2X :/
Ami
Dmi
Ami
Dmi
Ami
129. /:RADHÉ KRIŠNA RADHÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA RADHÉ RADHÉ 2X
Ami
Dmi
Ami Dmi Ami
RADHÉ ŠJÁM RADHÉ ŠJÁM ŠJÁM ŠJÁM RADHÉ RADHÉ 2X :
Emi
D
Emi
Ami
/:RADHÉ KRIŠNA RADHÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA RADHÉ RADHÉ 2X
Emi
D
Emi
Ami
RADHÉ ŠJÁM RADHÉ ŠJÁM ŠJÁM ŠJÁM RADHÉ RADHÉ 2X :/
Ami
Emi
Ami
Emi
Ami
/:RADHÉ KRIŠNA RADHÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA RADHÉ RADHÉ 2X
Ami
Emi
Ami Emi Ami
RADHÉ ŠJÁM RADHÉ ŠJÁM ŠJÁM ŠJÁM RADHÉ RADHÉ 2X :/
1) eeedc/dddch/chdc/haha/
2) ggg fis e/fis fis fis ed/ed fis e/ag fis e/
3) aaaa/gag fis e/e fis ga/ag fis e/
Dmi
B
Dmi
130. DŽEJ HANUMÁN DŽEJ DŽEJ HANUMÁN 2X
Gmi
F
A
DŽEJ HANUMÁN DŽEJ DŽEJ HANUMÁN 2X
Dmi
A
Dmi A
Dmi
DŽEJ HANUMÁN DŽEJ DŽEJ HANUMÁN 2X
Podruhé se místo Hanumán zpívá Sítá Rám
(Jagjit Singh)
(Haidakhan Bába)
_________________________________________________________________
-- 45 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
Emi
Ami
Emi
Ami
Emi
Ami
131. DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAGÁVO SATJÁ GURU DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAGÁVO 2X
Ami
G
Ami
SATJÁ GURU SÓHAM SATJÁ GURU SÓHAM 2X
Ami
Emi
Ami
Emi
Ami
Emi
Ami
DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAGÁVO SATJÁ GURU DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAGÁVO 2X
Ami
G
Ami
SATJÁ GURU ŠIVO HAM SATJÁ GURU ŠIVO HAM 2X
(Nada Šakti)
Dmi
C F
C
Dmi
132. ·GOVINDA RADHE ·GOVINDA RADHE ·GOVINDA GOVINDA ·GOPALA RADHE 2X
Dmi
C
Dmi
C
Dmi
·BHAKTA VATSALA ·TUMAA MAMAA PRIJA ·GOVINDA GOVINDA ·GOPALA RADHE
Dmi
C
Dmi
C
Dmi
·BHAKTA VATSALA ·BHAGAVATA PRIJA ·GOVINDA GOVINDA ·GOPALA RADHE
Dmi
C
Dmi
133. KAILÁŠI ŠAKTI ŠIVA ŠANKARA KI DŽEJ DŽEJ 2X
Dmi
C
JAMUNA KI DŽEJ DŽEJ GANGA KI DŽEJ DŽEJ 2X
G
C
G
(Krishna Das)
134. SHREE RAM JAI RAAM JAI JAI RAAM 4X 2X
Calling out, reaching for the Goddess,
C
G
our Mother. Feeling her putting her
SHREE RAM JAI RAAM JAI JAI RAAM 2X 2X
hands out to lift us into Herself.
G
C
G
Embracing us, feeding us...What have
JAI SEEYAARAAM, JAI BAABA HANUMAAN 4X
we got to fear? Why should we worry?
C
G
What do we have to know? We melt into
SHREE RAM JAI RAAM JAI JAI RAAM (g a h) 2X
her. We flow down into her darkness,
G
C
G
we fall asleep into her arms, only to
JAI BHAJARANGEE, JAI HANUMAAN 4X
wake up into her light, the light which
C
G
illumines all the worlds, the light of the
JAI BHAJARANGEE, JAI HANUMAAN 2X
Self, the light of who we are. She and I
G
C
G
are one, Mother and Child, made of the
SHREE RAM JAI RAAM JAI JAI RAAM 2X
same stuff, never apart, never alone,
C
G
never hungry, always full of the Holy
SHREE RAM JAI RAAM JAI JAI RAAM 2X
milk of Being...Devi Narayani Namostu Te!
G
C
G
SEETAARAAM SEETARAAM SEETARAAM JAI SEETARAAM 2X
opakovat
G
C
G
opakovat
SEETAARAAM SEETARAAM SEETARAAM JAI SEETARAAM 2X
opakovat
_________________________________________________________________
-- 46 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
(Dmi)
Dmi
C
Dmi)
135. KRIŠNA GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA 2X
F
C
KRIŠNA GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA 2X
Dmi
C
Dmi
KRIŠNA MURTI MANÓHARA NANDALÁLA 2X
Zpívám Pánova jména: Krišna, Góvinda, Gópála, Manóhara, milá ek svého otce Nandy.
Dmi
A
136. OM VAKRATUNDAJA HUM OM VAKRATUNDAJA HUM
Dmi
A
Dmi
A
VAKRATUNDAJA DHIMAHI VAKRATUNDAJA DHIMAHI
Dmi
C
Dmi
GANÉŠA AVATÁRA NAMAHÁ
Božským tvým jménem, vt lení nekone na, vzývám, dej sílu mysli, která byla pokroucena, ukaž
mi správnou cestu.Pane všech, kte í byli znovu zrozeni, vzdávám Ti est.
Dmi
C
Dmi
C
Dmi
137. OM MATA OM MATA ŠAKTI KUNDALINI DŽAGADAMBE 2X
Dmi
C
Dmi
C
Dmi
OM MATA OM KALI DURGA DEVI NAMO NAMA 2X
_________________________________________________________________
-- 47 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
G
Dmi
138. JAŠÓMATI /NANDANA /·VRADŽA BARÓ /NÁGARA
Krišna je milovaný syn
F
G
matky Jašódy,milovník
·GÓKULA /RÁANDŽA/NÁÁ KÁÁ/NÁ
kraje Vradža, p vab
F
G
Gókuly, Kana (p ezdívka
·GÓPÍ PÁ/RANA DHANA /·MADANA /MANÓHAR 2X
Krišny)bohatství život
Hmi
Emi
Gópí.Svedl mysl Amorovi,
·KALIJA /DAMANA VI/DHÁÁ/NÁ 2X
potrestal hada Kaija.
G
Emi
Svatá jména Pána Hariho
·AMALÁÁ /HÁRINÁM /·AMÍJA /VÍÍLÁÁS 2X
jsou plna nektaru. Je
G
Dmi
Pánem 12 les , nestárne,
VIPINA PU/RANDARA /·NAVANI NA/GARA BORA
je nejlepší milovník.
F
G
Hraje na flétnu.
·BAMSI BA/DÁANA SU/ÚÚVÁÁ/SÁ
Je ochráncem Vradži,
F
G
hubitel démon , vlastník
·BRADŽA DŽANA /PÁLANA (A)/SURA KULA /NÁSANA 2X Nandy Maháradžových
Hmi
Emi
krav, manžel bohyn
·NANDA GÓ/DHANA RAKHÓ/VÁÁÁÁ/LÁ 2X
št stí, zlod j másla,
G
Emi
pastevec krav. Prochází
·GÓVINDA /MÁDHAVÁ /·NAVANITA /TÁSKARA 2X
se kolem eky Jamuny,
Hmi
Emi
krade šaty dívce, která se
·SUNDARA /NÁÁNDA GÓ/PÁÁÁÁLÁ 2X
zde koupe. V tanci rasa je
G
Dmi
š asten. Je milostivý,
JAŠÓMATI /NANDANA /·VRADŽA BARÓ /NÁGARA
milenec Šrímatí
F
G
Rádharaní, skv lý
·GÓKULA /RÁANDŽA/NÁÁ KÁÁ/NÁ
tane ník z Vrndavanu ...
F
G
·JAMUNA /TATA KARA /·GÓPI BA/SANA HARA 2X
Hmi
Emi
·RASA RA/SIKA KRPA/MÓÓÓÓ/JÁ 2X
G
Emi
·ŠRÍ RÁDHA /VÁÁLABHÁ/ ·VRINDAVANA /NATÓBARA 2X
Hmi
Emi
(·BHAKATIVI/NOD A/ŠRAYA
2x
_________________________________________________________________
-- 48 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
C
139. RADHE GOVINDA, RADHE GOVINDA
(Vikram Hazra)
Dmi
Ami
Gmi
Dmi
GOVINDA GOVINDA, RADHE GOVINDA
Dmi
C
KESHAVA KRISHNA MADHAVA KRISHNA
Dmi
Ami
Gmi
Dmi
GOVINDA GOVINDA, RADHE GOVINDA
RADHE GOVINDA, RADHE GOVINDA ...
Dmi
Ami
KESHAVA KRISHNA MADHAVA KRISHNA
Gmi
Dmi
GOVINDA GOVINDA, RADHE GOVINDA
RADHE GOVINDA, RADHE GOVINDA ...
_________________________________________________________________
-- 49 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
140. GREAT COMPASSION MANTRA
Ami
Dmi
Ami
C
NAMÓ RATNÁ TRÁJAJA NAMÁ ARJÁDŽANA
Dmi
Ami
SÁGARA BEJRÓ ÁNA
Dmi
Ami
C
BJÚHA RADŽAJA TATHAGATÁJA
Dmi
Ami
ARHATÉ SAMJAKSAM BUDDHAJA
Dmi
Ami
C
NAMAH SARVA TATHA GATÉ BHÉ ARHATÉ BHÉ
Dmi
SAMJAKSAM BUDDHÉ BHÉ
Ami
Dmi
NAMA ARJA AVALOKITÉŠVARAJA
Ami
C
Dmi
BÓDDHI SATTVAJA MAHÁ SATTVÁJA
Ami
MAHÁ KARUNIKÁJA
Dmi
Ami
C
TÁTJA THÁ ÓM DHARA DHARA
Dmi
Ami
DHIRI DHIRI DHURU DHURU
Dmi
Ami
C
ITJÉ VÉTÉ ALÉ ALÉ
Dmi
Ami
PRA ALÉ PRA ALÉ
Dmi
KUSUMÉ KUSUMÁ VÁRÉ
Ami
C
Dmi
ILI MILI ITI DŽVALA MAPA NAJA SVAHÁ
Emi
Ami
D
141. SA NAH PITÉVA SUNAVÉ
G
C
AGNÉ SUPÁ JANÓ BHAVA
Ami
H
SAKASVA NAH SVASTAJÉ
Agni, like the ether to son
be easily accessible to us.
Be with us, for our good.
_________________________________________________________________
-- 50 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Aruna ala Kírtan
C
F
C
Ami
G C
142. DŽEJ AMBE DŽAGADAMBE DEVI DŽEJ DURGE MAHAKALI
G
Dmi C
G
C
ŠJÁMA VALLI O MÁ ŠJÁMA VALLI O MÁ
Dmi
Ami
143. /DŽÓTA SE /DŽÓTA DŽA/GÁVO/
F
C
Dmi
/ SADGURU /DŽÓTA SE /DŽÓTA DŽA/GÁVO/
Dmi
Ami
ref.:/ MERA /ANTARA /TIMIRA MI/TÁVO/
Ami
F
C
Dmi
/ SADGURU /DŽÓTA SE /DŽÓTA DŽA/GÁVO/-/
Dmi
C
Dmi
1)/ HÉ JÓO/GÉŠVARA/ HÉ DŽNAA/NÉŠVARA/
C
Dmi
/ HÉ SARVÉŠVARA/ HÉ PARA/MÉŠVARA/
Ami
/NÍDŽA /KRIPA BARA/SÁVO/ SADGURU… +ref.
Dmi
C
Dmi
2)/ HAMA BA/LÁKA TÉ/R(E) DVARA PE /ÁJE/ 2X
Ami
/MANGALA /DARAŠA DI/KHÁVO/ SADGURU… +ref.
Dmi
C
Dmi
3)/ ŠIŠA DŽU/KÁJA KA/RÉ TERI /ÁRATI/ 2X
Ami
/PREMA /SUDHA BARA/SÁVO/ SADGURU… +ref.
Dmi
C
Dmi
4)/ ANTARA /MÉ JUGA /JÚGA SE /SOI 2X
Ami
/ ÍTI /ŠAKTI KO DŽA/GÁVO/ SADGURU… +ref.
Dmi
C
Dmi
5)/ SA IÍ /DŽÓTA DŽA/GÉ HRÍI/DÁJA MÉ/ 2X
Ami
/SÓHAM /NÁDA DŽA/GÁVO/ SADGURU… +ref.
Dmi
C
Dmi
6)/ DŽÍVANA /RÁMANÁ/Á AVI/NÁŠI 2X
Ami
/ ARANAMA /SARANA LA/GÁVO/ SADGURU… +ref.
Light my lamp from your lamp,
O Sadguru;
light my lamp from your lamp.
Remove the darkness
covering my heart.
1)O Lord of yoga, O Lord of
knowledge, O Lord of all,
O supreme master,
shower your grace upon us.
2)We, your children,
have come to your door.
Show us your auspicious form.
3)We worship you, bowing our
heads low. Shower the nektar
of your love upon us.
4)It has been sleeping
within us for ages. Aweaken
that energy of Conscioussnes.
5)The true flame is alive
in our hearts. Aweaken us
to the sound SO HAM.
6)O imperishable Ramana!
Let our lifes be dedicated
to your feet.
_________________________________________________________________
-- 51 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
F
E
capo 3
144. / MADHURA MA/DHURA MURA/LI GHANA /ŠJÁM 2X
Chant the name of the
F
Ami
E
Ami
Ami
charming and divine
/ MADHURA /DHIPATE /HE RADHE /ŠJÁM 2X
flute-player, Lord
Ami
Dmi
Ami
Ghanashyama. O Lord
/SURA/DASA PRABHU /HE GIRI /DARI 2X (KRIŠNA)
of Madhura! Thou art the
Dmi
Ami
Dmi
Ami
Lord of Mira and Suradasa
/HE GIRI /DARI, (KRIŠNA)/HE GIRI /DARI
(devotees)
Ami
Dmi
E
Ami
Ami
Ghanashyama:
/MIRA /KE PRABHU / HRIDAJA VI/HARI 2X
a name for Ráma and Krishna
Radheshyama: a name
which means,
Ami
F
E
/: HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE (a)
Ami
F
E
that Radha and
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Krishna are one
F
Ami
E
Ami
Giridhari:
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE a name for Krishna
F
Ami
E
Ami
which means: the
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Lord who carrieas the
Ami
Dmi
Ami
mountain Govardhana
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE (c)
Suradasa:
Ami
Dmi
Ami
a blind poet,
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
who was a contemporary
Ami
Dmi
E
Ami
and devotee of Krishna
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Mira Bai:
Ami
Dmi
E
Ami
a great devotee of Krishna
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
in the 16th century;
out of love for Krishna
MADHURA MADHURA MURALI GANA ŠJÁM
D
145. /:SITA RAM NAMO BHADŽÓ 2X
C
D
MADHURA MADHURA RAMANAMA BHADŽÓ 2X
G
D
/:SITA RAM NAMO BHADŽÓ 2X
C
D
MADHURA MADHURA RAMANAMA BHADŽÓ 2X
she wrote bhajans for him.
(D)
(C D)
:/
(G D)
(C D)
:/
_________________________________________________________________
-- 52 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
146.
Ami
Dmi
Ami
Gmi
Ami
MUKHUNDA MADHAVA GOVINDA BOL KESHAVA MADHAVA HARE HARE BOL 2X
Ami
Dmi
Ami
MUKHUNDA MADHAVA GOVINDA BOL 2X
G
Ami
MUKHUNDA MADHAVA GOVINDA BOL 2X
Ami
G
Ami Gmi Ami
KESHAVA MADHAVA HARE HARE BOL (KRIŠNA) 2X
Ami
G
F
Gmi Ami
HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL 2X
HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL 2X
HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL 2X
HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL, HARE BOL 2X
(e na str.e)
(a na str.e) (accg…)
(c na str.e)
(e – oktáva)
A
C
A
147. GOPALA KRISHNA RADHA KRIŠNA 4X
(capo 2 - 3)
D
C
A
KRIŠNÁÁÁÁ GOPALA KRIŠNA 2X
D
C
A
KANAJÁÁÁÁ GOPALA KRIŠNA 2X
Emi
A
ŠRÍ KRIŠNA ŠRÍ KRIŠNA ŠRÍ KRIŠNA ŠRÍ KRIŠNA 4X
D
C
A
KRIŠNÁÁÁÁ GOPALA KRIŠNA 2X
D
C
A
KANAJÁÁÁÁ GOPALA KRIŠNA 2X
D
A
SATRO KURU NAM SAKHA PANDAVA NAM 2X
D
(a agfis)
A
/KRIŠNÁ/ÁÁÁ/ VÁSU/DÉVA 2x (4X)
D
A
ŠRÍ KRIŠNA ŠRÍ KRIŠNA ŠRÍ KRIŠNA ŠRÍ KRIŠNA 2x (4x)
D
C
A
JÉNÁTA NÁARAJANA VASUDEVA 2X
_________________________________________________________________
-- 53 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
C
Ami
148. (HARI) OM NAMÓ BHAGAVATÉ ŠRÍ RÁMANÁJA,
Dmi
G7 G
C
OM NAMÓ BHAGAVATÉ ŠRÍ RÁMANÁJA 2X
C
Ami
F
DmiG
(HARI) OM NAMÓ BHAGAVATÉ ŠRÍ RÁMANÁJA,
C
Dmi Ami
G
C
OM NAMÓ BHAGAVATÉ ŠRÍ RÁMANÁJA 2X
C
Ami
Dmi
G
C
ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNÁ ALA 2X
C
Ami
F
Dmi G
C
Ami
G
C
ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNÁ ALA ŠIVA ARUNÁ ALA 2X
C G7 C G7
C F C
G7 C F
C
G7
C
OM NAMÓ BHAGAVATÉ ŠRÍ RÁMANÁJA, ÓM ARUNÁ ALA ŠIVAJA NAMAHA
Dmi
C Ami
B
Dmi
149. DŽEJ BADŽARANGA BALI DŽEJ HANUMANA KI 2X
Dmi
C
Ami
B
Dmi
DŽEJ MAHAVIRA DŽEJ HANUMAN DŽEJ GURUDEVA KARO KALYAN 2X
Bhadžarangabali, Mahavira jména Hanumána
C
F
C
150. /:DINA DAJALA HARI PARAMA DAJALA HA
G
C
RADHA RAMANA HARI GOVINDA GOPALA
C
F
C
MADHURA MANOHARA KRISHNA GOPALA
G
C
RADHA RAMANA HARI GOVINDA GOPALA
C
F
C
G
MIRA KE PRABHU GIRIDHARA BALA
G
C
VRINDAVANA GHANA MADHANA GOPALA
G
D
151. ŠRI RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM ÓM
Emi
Hmi
D
G
ŠRI RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM ÓM
2x (4x)
2x (4x) :/
2x (4x)
2x (4x)
2x (4x)
2x (4x)
(1.h 2.d 3.g)
_________________________________________________________________
-- 54 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
F
Dmi F
C
Dmi
152. GOVINDA GOPAL BHADŽAMANA KRIŠNA HARI 2X
F
Gmi
Dmi F
C
Dmi
HE PRABHU DINA DAJALA BHADŽAMANA KRIŠNA HARI 2X
(gggdefisde)
(gggfisgafishage)
Ami
G
Ami
153. 1) /: HARA HARA GURUDÉVA 2X (f na str.e) Capo 3
F
G
Ami
PARA BRAHMA PARAMÉŠVARA 2X (b na str.g) :/ 2xx
2) /: HARA HARA GURUDÉVA 2X (agf… na str.e)
PARA BRAHMA PARAMÉŠVARA 2X (bagf… na str.e) :/ 2xx
3) /: HARA HARA GURUDÉVA 2X (aca… na str.e)
PARA BRAHMA PARAMÉŠVARA 2X (dcba… na str.e) :/ 2xx
4) /: HARA HARA GURUDÉVA 2X (f na str.e)
PARA BRAHMA PARAMÉŠVARA 2X (b na str.g) :/ 2xx
5) /: HARA HARA GURUDÉVA 2X (aca… na str.e)
PARA BRAHMA PARAMÉŠVARA 2X (bagf… na str.e) :/ 2xx
6) /: HARA HARA GURUDÉVA 2X (acDa… na str.e)
PARA BRAHMA PARAMÉŠVARA 2X (dcba… na str.e) :/ 2xx
7) /: HARA HARA GURUDÉVA 2X (f na str.e)
PARA BRAHMA PARAMÉŠVARA 2X (b na str.g) :/ 2xx
SAT GURU MAHA DEVIKI DŽEJ
G
154. GOVINDA DŽEJ DŽEJ GOPALA DŽEJ DŽEJ 4X
D
G
RADHA RAMANA HARI GOVINDA DŽEJ DŽEJ 4X
1)g na str. g
2)g na str. e
3)d na str. e
4)d na str. h
Dmi
C
Ami
155. ÓM BHUR BHUVA SVAHA TAT SAVITUR VARENJAM 2x 2x
C
Dmi
C
Ami
Dmi
BHARGÓ DEVASJA DIMAHI DJO JO NAH PRA ÓDAJAT
_________________________________________________________________
-- 55 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
Gmi
C
Dmi
156. OM GURU OM GURU OM GURUDEV
Dmi
C
Dmi
DŽAJA GURU DŽAJA GURU DŽAJA GURUDEV
Gmi
Dmi(A)
OM GURU OM GURU OM GURUDEV
Dmi
C
Dmi
C
Dmi
DŽAJA GURU DŽAJA GURU DŽAJA GURUDEV
Ami
Emi G
Ami
157. DEVI BHAVANI MA SAI BHAVANI MA
Ami
Dmi Emi
Ami
DAJA KARO SAI MA KRIPA KARO SAI MA
Ami
Emi
F
G
Ami
DŽAJA MA DŽAJA MA DŽAJA DEVI BHAVANI MA
Ami
Dmi
Emi
Ami
DŽAJA PARTHI NIVASINI MA SATJA SAI DAJA KARO MA
C
F
158. UMA PARVATI ANANDA MA
C
G
C (F)
KALI DURGE NAMO NAMA
Emi
C
D
Emi
159. OM NAMA ŠIVAJA OM NAMA ŠIVAJA
Emi
C
D
Emi
ŠIVAJA NAMAHA ŠIVAJA NAMA OM
Emi
C
D
Emi
C
D
Emi
ŠAMBO ŠANKARA NAMA ŠIVAJA GIRIDHARA ŠANKARA NAMA ŠIVAJA
Emi
C
D
Emi
C
D
Emi
ŠAMBO ŠANKARA NAMA ŠIVAJA ARUNA ALA ŠIVA NAMA ŠIVAJA
C
Dmi
G
C
160. OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ NAMA OM
Ami
Dmi
G
C
OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ NAMA OM
Emi
F
Dmi
G
C
OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ NAMA OM
Emi
F
Dmi
G
C
OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ NAMA OM
_________________________________________________________________
-- 56 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
A
Dmi
161. ŠIVA ŠIVA MAHADÉV ŠIVA ŠIVA MAHADÉV
Dmi
A
Dmi
ŠIVA ŠIVA MAHADÉV ŠIVA ŠIVA MAHADÉV
C
Emi
F
C
Emi
F
G
162. KALI DURGE NAMO NAMA KALI DURGE NAMO NAMA
F
C
G
C F
C
G
C
KALI DURGE NAMO NAMA KALI DURGE NAMO NAMA
C
Emi
F
C C
Emi
F
G
KALI DURGE NAMO NAMA KALI DURGE NAMO NAMA
C
Emi
F
C F
C
G
C
KALI DURGE NAMO NAMA KALI DURGE NAMO NAMA
Ami
G
Ami
163. REF: TUMYO MATA PITA TUMYO
Ami
G
Ami
TUMYO BANDUŠ SAKHA TUMYO
Ami
G
Ami
1. OM NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ OM
Ami
G
Ami
NAMA ŠIVAJ OM NAMA ŠIVAJ OM
2X
2X
REF:
2. ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA ŠIVA
ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA
3X
3. ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA
ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA ŠIVA ARUNA ALA 3X
REF:
_________________________________________________________________
-- 57 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Dmi
C
Dmi
164. OM KALI OM MATA DURGA DEVI NAMO NAMAHA
Dmi
C
Gmi(Ami)
Dmi
ŠAKTI DURGA DEVI DŽAGADAMBE MATA
Ami
G
Ami
165. DŽEJ DŽEJ DŽEJ GANANAJAKA DŽEJ DŽEJ VIGNA VINASAKA
Ami
G
Ami
HE SUBHA MANGALA DAJAKA VIDJA BUDDHI PRALAJAKA
Ami
GADŽA VADANA GAURI NANDANA
Dmi
Ami
GADŽA VADANA GAURI NANDANA
Ami
G
Ami
GANGA DHARA ŠIVA ŠAMBO NANDANA
_________________________________________________________________
-- 58 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Babádží Kírtan
Ami
C
Ami E
Ami
166. DŽEJ MA DŽEJ MA DŽEJ ANANDA MA
Ami
Dmi
E
Ami
DŽEJ MA DŽEJ MA DŽEJ ANANDA MA
F
C
F
C
167. DŽAJA DŽAGADAMBÉ DŽAJA DŽAGADAMBÉ
Ami
G
Ami
G
DŽEJ MA DURGA DŽEJ MA DURGA
Dmi
Gmi
Ami
Dmi
168. AMBA BHAVANI MA DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBE MA 4X
C
B
A Dmi C
B
A
REF: DŽEJ DŽEJ MA DŽEJ DŽEJ DŽEJ MA
Dmi C
B A Dmi C B A
Á...
Á...
DURGA BHAVANI MA DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBE MA 4X
REF:
HEI RAKANDÉŠVARI MA DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBE MA 4X
REF:
Dmi
Gmi
A
Dmi
169. ŠRI GURU ŠARANAM SADGURU ŠARANAM
Dmi
Gmi
A
Dmi
GURU OM GURU OM GURU OM MANGALAM
_________________________________________________________________
-- 59 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
F
G
Ami
170. HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Ami
F
G
Ami
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Ami
G
Ami
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Ami
G
Ami
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Ami
G
Ami
171. /: ÓM MÁTA ÓM MÁTA DŽEJ DŽEJ DURGA DEVI MÁ :/
Ami
G
Ami G
Ami
/: ÓM MÁTA ÓM MÁTA DŽEJ DŽEJ DURGA DEVI MÁ :/
_________________________________________________________________
-- 60 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
172. TUMI BHADŽA RE MANÁ
F
TUMI DŽAPA RE MANÁ
E
ÓM ŠRÍ RAM DŽAJA RAM
F
Ami
DŽAPA RE MANÁ
Ó mysli, má drahá p ítelkyn !
zpívej stále boží jméno,
opakuj stále jméno Rámy.
Ami
Dmi
Buddhistická mantra – Indie,Ttibet,ale i Japonsko
173. /: ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA
/zde namu amida butsu / Amitábha znamená
F
G
Ami
nekone né sv tlo i nekone ný život a je to
BUDHAJA SANGHAJA DHAMMAJA :/
jméno Buddhy západního
Ami
G
F
E
sv ta, ásti tzv.
/: ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA :/
isté zem .
G
D
G
174. /: DŽEJ DŽEJ RAM KRIŠNA HARE :/
F
C
G
/: DŽEJ DŽEJ RAM KRIŠNA HARE :/
G
F
G
/: DŽEJ DŽEJ RAM KRIŠNA HARE :/
175. MÚLA MANTRA
Dmi
ÓM SAT IT ÁNANDA PARABRAHMA PURUŠÓTAMA PARAMÁTMA
Gmi
C
Dmi
ŠRÍ BHAGAVATÍ SAMÉTHA ŠRÍ BHAGAVATÉ NAMAHÁ
Dmi
C
HARI ÓM TAT SAT HARI ÓM TAT SAT
B
C
Dmi
HARI ÓM TAT SAT HARI ÓM TAT SAT
(ÓM – prvotní zvuk vesmíru; SAT- neprojevené bytí, statické, bezforemné, všudyp ítomné, bez vlastností; IT- iré
v domí, projevená energie vesmíru, dynamická; ÁNANDA – blaženost, mír;
PARABRAHMA – nejvyšší existence, nejvyšší stvo itel, mimo prostor a as; PURUŠÓTAMA – nejvyšší duch, nejvyšší
energie; energie inkarnovaná jako avatár; PARAMÁTMA – nejvyšší vnit ní energie skrytá v každé bytosti;
ŠRÍ BHAGAVATÍ – ženský princip, šakti, božská matka; SAMÉTHÁ – ve spojení, spole n ; ŠRÍ BHAGAVATÉ –
mužský princip stvo ení; NAMAHÁ – bu pozdraven)
_________________________________________________________________
-- 61 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
176. AAD GURAY
kapo 7
D
G
D
/ bez kapo A D A
AAD GURAY NAMAY
odevzdávám se prvopo áte nímu Guruovi
Hmi
G
D
/ F mi D A
JUGAAD GURAY NAMAY
odevzdávám se Guruovi
Hmi G
D
/ F mi D A
prostupujícímu skrze všechen as
SAT GURAY NAMAY
odevzdávám se skute nému Guruovi, pravému Já
Hmi A
D
/ F mi E A
SIRI GURU DEVAY NAMAY
odevzdávám se velkému Guruovi, který je ve ný
177. HARI OM
kapo 2 (kapo 7)
Ami (Emi)
C(G)
G(D)
Ami(Emi)
/:HARI ÓM HARI ÓM HARI ÓM HARI ÓM:/
C(G)
G (D)
Ami(Emi) G(D) Ami(Emi)
/:HARI ÓM NAMÓ HARI ÓM NAMÓ HARI ÓM NAMÓ ŠIVÁJA:/
Ami (Emi)
C(G) F(C)
Ami (Emi)
/:HARI ÓM NAMÓ ŠIVÁJA ÓM NAMÓ ŠIVÁJA:/
178. AHAM BRAHMASMI
kapo 2 (kapo 7)
Ami (Emi)
Dmi (Ami)
AHAM BRÁHMASMÍ AHAM BRÁHMASMÍ
F (C)
G (D)
AHAM BRÁHMASMÍ AHAM BRÁHMASMÍ
Já jsem Brahma
_________________________________________________________________
-- 62 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
179. TUMHI MÉRI MANDIR , TUMHI MÉRI PÚDŽA
( kapo 7 : Emi D C Emi )
kapo 2
Ami
G
Ami
G
F
( Ami )
1. TUMHI MÉRI MANDIR, TUMHI MÉRI PÚDŽA /: TUMHI DÉVATA HÓ :/
F
You are my temple, you are my devotion
( Ami )
KOI MÉRI ÁNKHÓN SÉ DÉKHE TO SAMADŽÉ /: KI TUM MÉRE KJÁ HÓ :/
If some one was to see from my eyes they would know what you are for me
Ami
R. /: DŽIDHAR DEKHETI HUN UDHAR TUM HI TUM HÓ
G
Where ever I see, it is just you
Ami
NA DŽANE MAGAR KIN KHAJÁLÓN MEN GHUM HÓ :/
2. MUDŽE DEKHEKAR TUM ZARA MUSKARA DÓ
But you are lost in who
knows what thoughts
Look at me and smile a little
NAHI TO ME SAMADŽUNGI MUDŽASE KHAFA HÓ
R.
3.
Otherwise I will think you are
at me
TUMHI MÉRI MANDIR, TUMHI MÉRI PÚDŽA /: TUMHI DÉVATA HÓ :/ You are
my temple, you are my devotion
/: TUMHI MÉRI MÁTAKI BINDIJAA KI DŽIL-MIL
You are the twinkling
of the dot on my forehead
TUMHI MÉRI HÓTHÓ KE GADŽARO KI MANDŽIL :/
You are the destination
of the flowers in my hands
ME HU EKE OTI-SI MÁTI KI GURIJÁ
I am just a small clay doll
TUMHI PRANA MÉRE, TUMHI ÁTMA HÓ
You are my life, you are my soul
TUMHI MÉRI MANDIR, TUMHI MÉRI PÚDŽA /: TUMHI DÉVATA HÓ :/
R. /: BAHÓTA RATA BÍTI ALO ME SULA DUN
PAVAN EDE SARGAM ME LORI SUNA DUN ÁÁÁ… :/
4. TUMHE DÉKHEKAR DŽE KHAJAL Á RAHA HE
KI DŽESE FARIŠTA KOI SÓ RAHÁ HÓ
You are
my temple, you are my devotion
It is late night come let me
put you to sleep
The wind will start the tune
I will sing a lullaby for you
Looking at you
the thought comes to me
As if an angel is sleeping
TUMHI MÉRI MANDIR, TUMHI MÉRI PÚDŽA /: TUMHI DÉVATA HÓ :/
You are my temple, you are my devotion
TUMHI MÉRI MANDIR, TUMHI MÉRI PÚDŽA, TUMHI MÉRI PRITAM, TUM HI
SAT GURU
_________________________________________________________________
-- 63 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
180. VISVASAANTI PRAARTHANA
(Modlitba za celosv tový mír)
AUM SHAMNO MITRA SHAM VARUNAHA
SHAMNO BHAVATVARYAMA
SHAMNA INDRO BRUHASPATIH
SHAMNO VISHNU RURUKRAMAHA
NAMO BRAHMANE
NAMASTE VAAYO
TVAMEVA PRATYAKSHAM BRAHMAASI
TVAAMEVA PRATYAKSHAM BRAHMA VADISYAAMI
RUTAM VADISYAAMI
TANMAAMAVATU
TAD VAKTAARAMAVATU
AVATU MAAM
AUM SHANTI SHANTI SHANTIHI
(Kéž slune ní b h Mitra a další védi tí bozi – Varuna, Aryamaa, Indra, Brihaspati a vším prostupující Maha
Vishnu a všichni Dévové na nás sešlou své požehnání. Zdravíme Brahmu. Zdravíme Vaayu. Ty jsi zt lesn ním
Brahmy. Mohu T prohlásit za Brahmu. Mám vždy dodržovat Dharmu (spravedlnost). Mám vždy mluvit pravdu.
M že nás toto všechny ochra ovat. Óm Mír Mír Mír)
181. MERE GURUDEV
(Krishna Das - Door Of Faith)
1. Mere Gurudev, charanon par sumana shraddha ke arpita hai
Tere hee dena hai jo hai. Wahi tujha ko samarapita hai
2. Na priti hai pratiti hai, na hi puja ki shakti hai
Meraa yaha man, meraa yaha tan, meraa kan kan samarapita hai
Tuma hee ho bhaava men mere, vicharon mein, pukaron mein.
Banaale yantra ab mujhko mere saravatra samarapita hai
(M j Gurudeve, odevzdávám k Tvým nohám tyhle kv tiny mé víry. Cokoliv mám, mám to od Tebe a vše to v nuji
Tob . Nemám žádnou lásku, ani T neznám. Dokonce nemám ani sílu t uctívat, ale má mysl, moje t lo, každý
m j atom je v nován Tob . Ty jsi to jediné v mém srdci a v mých myšlenkách. Ty jsi ten, jehož volám. U i mne
svým nástrojem …)
_________________________________________________________________
-- 64 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
182. AP SAHAHE HOA
kapo 2 (kapo 7)
Ami
Emi
Ami
Emi
Ami
AP SAHAHE HOA SATCHE DA SATCHA DHOA HAR HAR HAR
Dmi
G
C
Ami
Emi
Ami
AP SAHAHE HOA SATCHE DA SATCHA DHOA HAR HAR HAR
183. ADŽÓ ÁNANTHÁJA
C
G
ADŽÓ ÁNANTHÁJA NITHJÁJA ŠUDDHÁJA
F
C
A SAT IDÁNANDANANDA GURU ÓM
2x (podruhé 1x)
C
G
GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU
F
C
ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM
2x (podruhé 1x)
C
F
C
/: NAMÓ NÁRÁJANÁJA HARIHARA ŠAŠIŠÉKHARÁJA :/ 2x
C
G
PARABRAHMÁNANDA GURU
F
C
/: SAT IDÁNANDANANDA GURU ÓM :/ 2x
C
G
GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU
F
C
/: ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM :/ 2x
C
F
C
GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM
(na konci 2x)
_________________________________________________________________
-- 65 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
184. D AJA RADHA (Jai Uttal)
kapo 3 (kapo 8)
Ami(Emi)
Dmi(Ami)
Ami(Emi)
1. /:DŽAJA RADHA DŽAJA RADHA DŽAJ GOVINDA DŽAJ GÓPALA
E(H)
E7 (H7 )
E(H)
Ami(Emi)
DŽAJA RADHE DŽAJA RADHE MUKUNDA MADHAVA HARE MURARE:/
2. /:DŽAJA RADHA DŽAJ MADHAVA DŽAJ GOVINDA DŽAJ GÓPALA
DŽAJ ŠRI RADHE DŽAJ ŠRI RADHE HARE KRIŠNA HARE HARE:/
3. /:DŽAJA RADHA DŽAJ MADHAVA DŽAJ GOVINDA DŽAJ GÓPALA
DŽAJA RADHE DŽAJA RADHE HARE KRIŠNA HARE HARE:/
4. /:DŽAJA RADHA DŽAJA RADHA DŽAJ GOVINDA DŽAJ GÓPALA
DŽAJA RADHE RADHE RADHE HARE KRIŠNA HARE HARE:/
5. /:DŽAJA RADHA DŽAJA RADHA DŽAJA RADHA DŽAJA RADHA
DŽAJA RADHA DŽAJA RADHA DŽAJA RADHA RADHA RADHA:/
6. /:DŽAJA RADHA DŽAJ MADHAVA DŽAJ GOVINDA DŽAJ GÓPALA
DŽAJA RADHE DŽAJA RADHE HARE KRIŠNA HARE HARE:/
185. RADHE (Jai Uttal)
kapo 3
Emi
Ami
Emi
Ami
/:RADHE RADHE RADHE GOVINDA :/
Dmi
Fmaj
G
Ami
/:RADHE RADHE RADHE GOVINDA :/
C
G
Dmi
Ami
C
G
Dmi
Ami
RADHE RADHE RADHE GOVINDA RADHE RADHE RADHE GOPAL
_________________________________________________________________
-- 66 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
PÍSN A MODLITBY
1.
2.
3.
Ami
Dmi
Ami
THE RIVER IS FLOWING FLOWING AND GROWING
eka plyne a stále mohutní,
G
Ami
plyne zp t do mo e.
THE RIVER IS FLOWING BACK TO THE SEA
Nes mne
G
Ami
Matko Zem ,
MOTHER EARTH CARRY ME YOUR CHILD I WILL ALWAYS BE
stále budu
G
Ami
tvým dít tem,
MOTHER EARTH CARRY ME BACK TO THE SEA
dones mne zp t do mo e.
Dmi
/: COME COME WHOEVER YOU ARE
P ij (ke mn ), a jsi kdokoli,
EVEN THOUGH YOU´VE BROKEN YOUR VOWS
i když jsi své sliby tisíckrát
C
Dmi
porušil, p ij znovu.
A THOUSAND TIMES. COME COME AGAIN. :/
Dmi
C
Dmi
C
Dmi
/: JA MEVLANA RUH ALLAH LA ILLÁHÁ IL ALLAH :/ JA ALLÁH
Ami
G
Ami
/: LET STEP INTO THE HOLY FIRE LET STEP INTO THE HOLY FLAME :/
Ami
G
Emi Ami
/: HA ...
...HA HALELUJA:/
Vstupme do svatého ohn , vstupme do svatého plamene.
4.
Dmi
WE ARE ONE IN THE SPIRIT WE ARE ONE IN THE LORD
Jme jedno v duchu,
Gmi
Dmi
jedno v Bohu,
WE ARE ONE IN THE SPIRIT WE ARE ONE IN THE LORD
modlíme se, aby naše
Gmi
Dmi
AND WE PRAY THAT OUR UNITY WILL ONE DAY BE RESTORED
Dmi
AND WE KNOW WE ARE GOD´S CHILDREN
jednota byla jednoho
BY OUR LOVE BY OUR LOVE.
dne znovu obnovena.
Gmi
Dmi
Víme, že ve své lásce
AND WE KNOW WE ARE GOD´S CHILDREN BY OUR LOVE
jsme d tmi božími.
_________________________________________________________________
-- 67 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
5.
Emi
C
D Emi
C
D Emi
THOUGH DARK MY PATH AND SAD MY LOT
C D Emi
C
D
Emi
LET ME BE STILL AND MURMUR NOT (2x)
C
D
Emi
BUT BREATHE THE PRAYER DIVINELY TAUGHT (4x)
C
D
E
„THY WILL BE DONE“ (4x)
A smutný osud m j a temná cesta má, dovol, a nereptám, a klidný z stávám, a jen modlitbu od Boha
Boha zašeptám : "Bu v le Tvá".
6.
C
F
C G
C
G C
ŠEMA JIZRAEL ADONAJ ELOCHEJNU ADONAJ ECHOD
(Židovská)
Slyš Izraeli, Pán, náš B h, je jedinný.
7.
Ami
Dmi
HEVENU ŠÁLOM ALEJCHEM HEVENU ŠÁLOM ALEJCHEM
E
Ami
E
Ami
HEVENU ŠÁLOM ALEJCHEM HEVENU ŠÁLOM ŠÁLOM ŠÁLOM ALEJCHEM
(Židovské pozdravení MÍR S TEBOU)
8.
G
D
Emi
Hmi
HALELUJA HALELUJA HALELUJA HALELUJA
C
G
C
D
HALELUJA HALELUJA HALELUJA HALELUJA
_________________________________________________________________
-- 68 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
9.
Ami
E
F
E
/: ANNA MARIA MARIA MAGDALENA :/
Ami Ami+
E
Ami Ami+ F E
/: ŠEKINA
ŠEKINA ŠEKINA
ŠEKINA :/
Ami
Dmi
Ami
Dmi
G7
C E
10. BOŽÍ LÁSKA A STÁLE T HÝ KÁ, KÉŽ T B H VŽDY PROVÁZÍ
Dmi
G7
C
E
Ami
(Dmi)Emi Ami
A SV TLO MOUDRÉ NALÉZÁ V SRDCI TVÉM ÚTULNÝ DOMOV SV J.
Dmi
Ami
DmiAmi
Dmi
11. /: LA ILLAHA IL ALLAH LA ILLAHA IL ALLAH :/
Dmi
Gmi
DmiAmi
Dmi
/: LA ILLAHA IL ALLAH LA ILLAHA IL ALLAH :/
C
G
C
FCG
C G
Ami F
G C
12. UBI CARITAS ET AMOR UBI CARITAS DEUS IBI EST
C
G
C
F
C
G
TAM, KDE JE LÁSKA A TAKY POKORA
C
G
Ami F
G
C
TAM, KDE JE LÁSKA, TAM P EBÝVÁ B H
Caritas = soucitná láska
Capo 2
Emi
D C/EmiD
Emi
13. /: HINE MA TOV UMANAYIM SHEVET AKH-IM GAM YA-KHAD :/
Emi(C)D Emi D
Emi
/: HINE MA TOV SHEVET AKH-IM GAM YA-KHAD :/
(Jak je to p kné, když spolu brat i dlejí míru.)
_________________________________________________________________
-- 69 --
ZP
VNÍK
MANTER, BHADŽAN , KÍRTAN A DALŠÍCH PÍSNÍ
________________________________________________________________________________________________________
Ami
12. I´M JUST A POOR WAYFARING STRANGER
Dmi
Ami
A-TRAVELLING THROUGH THIS WORLD OF WOE
Ami
AND THERE´S NO SADNESS, TOIL OR DANGER
Dmi
Ami
IN THAT BRIGHT WORLD TO WHICH I GO
F
C
REF: I´M GOING THERE TO MEET MY FATHER
F
E
I´M GOING THERE NO MORE TO ROAM
Ami
/: I´M JUST A-GOING OVER JORDAN
Dmi
Ami
Jsem jen ubohý tulák,
bloudící po tomto sv t bídy a utrpení.
Odcházím do zá ného sv ta radosti,
kde není smutek, trápení a nebezpe í.
Odcházím tam, kde se
setkám se svým otcem.
Odcházím tam, kde již není bloud ní.
I´M JUST A-GOING OVER HOME :/
I KNOW DARK CLOUDS WILL GATHER ´ROUND ME
I KNOW MY WAY IS DARK AND STEEP
BUT BEAUTIOUS FIELDS LIE JUST BEFORE ME
WHERE SOUL´S REDEEMED THAT VIGILS KEEP
Jenom p ekro ím Jordán
a vrátím se dom .
Vím, že kolem mne
erné mraky, vím, že má
cesta je temná a strmá, ale p ímo
p ede mnou leží krásná zem ,
kde je duše spasena a bdí.
_________________________________________________________________
-- 70 --

Podobné dokumenty

inzerce cervenec.indd

inzerce cervenec.indd CREEPS/THE PLÁKY/ PLÁKY/TOKAMAK TOKAMAK/ /WOODOOJAM WOODOOJAM/ /WU WEI/ WEI/ZAHRAA … A MNOHO MNOHO DALŠÍCH … Moderují Yellow Sisters, Petr Korál a Jana Fabiánová

Více

Ritodgata Maitrí:

Ritodgata Maitrí: Začneme modlitbou k Matce Zemi nebo prostoru, kde se nacházíme. Všichni mějte na mysli záměr, aby tento prostor byl čistý a věci, které budeme během těchto dvou dní dělat, byly k našemu prospěchu. ...

Více

Uložiť

Uložiť větev pro objekt č.p. 1491,1398,1398. Poslední větev, která je vedená z centrální kotelny K1, je již z části zrekonstruovaná a to až k objektu č.p. 1494. Místo napojení na stávající rozvody je mezi...

Více

Vyhlásená súťaž SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.

Vyhlásená súťaž SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. Výběrové řízení na „Dodávku membránové elektrolýzy“ pro společnost SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: nevyplněno Kód NUTS: Stručný popis...

Více