E-novinky k 12. 1. 2016 - Knihkupectví Hledající

Transkript

E-novinky k 12. 1. 2016 - Knihkupectví Hledající
E-novinky k 12. 1. 2016
Dobrý den.
Níže zasíláme pravidelný seznam novinek za dobu od posledního mailu a přikládáme nové aktuality.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Jan Jelínek
—> Šťastny ať jsou všechny bytosti. <—
Jan Jelínek, knihkupectví Hledající, Za Pohořelcem 12,
169 00 Praha 6, tel. 220 873 250, mobil 776 453 310,
e-mail: [email protected], http://www.hledajici.cz/
otevřeno: po-pá 10-18, ve středu do 20 hodin
Vybíráme z novinek a doporučujeme:
Hernán Huarache Mamani: Hadí žena –
Hledání podstaty ženské síly
(další netradiční román od autora úspěšné knihy Kurandera)
(podrobnosti v detailu knihy)
Přijďte v pátek 15. 1. 2016 – slavíme 25.
výročí založení knihkupectví
Ke každému nákupu kniha zdarma a sleva 50 % na antikvariát po celý den. Výstavka archivních Zpravodajů a
promítání dokumentů o historii knihkupectví. Slosování o průkazku Kruhu Hledající. Další podrobnosti
najdete zde.
První a druhá nejprodávanější za leden:
Dosavadní dvě stálice, kterými byly Červený lev Márie Szepes a Metoda RUŠ Karla Nejedlého, byly vystřídány
dvěma novými:
Chuck Spezzano: Jestli to bolí, není to láska
(ukázka v detailu knihy)
Helena Zelenková: Hra na život a na smrt
(ukázka v detailu knihy)
(podle internetových prodejů od 1. do 12. 1. 2016)
Vybíráme ze „zlatého fondu„:
Migual don Ruiz: Čtyři dohody
(podrobnosti v detailu knihy)
Vybíráme z rozhovorů:
V každém Zpravodaji Hledající najdete rozhovor s vybraným autorem či nakladatelem. Tyto rozhovory
archivujeme i na webu a dostanete se k nim buď přes odkaz „ROZHOVOR S AUTOREM“ uvedený v detailu
knihy nebo přes sekci „Zpravodaje„.
Pro dnešní den připomínáme rozhovor s autorem mnoha knih, z nichž dvě (Cesta k absolutnu a Sedm životů)
jsme zařadili do našeho „zlatého fondu“.
Rozhovor s Marcelem Vankem
Zpravodaj 1/2005 (autorem, organizátorem přednášek a průvodcem na cestě k absolutnu)
JJ: Ač se mi to po třináctileté praxi knihkupce příliš často nestává, mohu bez uzardění prohlásit, že Vaše knihy
mne doslova uchvátily v tom nejlepším slova smyslu. Zejména Vašich Sedm životů a Cesta k absolutnu popisují
právě ty oblasti života, které považuji za důležité – tedy proč vlastně tady na Zemi jako lidé prožíváme to, co
prožíváme. Předestřete nám prosím na úvod krátké curriculum vitae vašeho současného a případně i minulých
vtělení.
MV: Mohu odpovídat pouze za sebe a byl bych rád, kdyby čtenáři všechny moje odpovědi přijaly jako
Marcelovy prožitky a chápání. Byl bych nerad, kdyby si někdo myslel, že chci poučovat a mám patent na
pravdu. Všem se snažím sdělit: „Ničemu nevěř, vše si ale prověř…“. Já sám nepostupuji v běžném životě jinak.
Snažím se lidi poslouchat a potom sleduji jejich činy, jedině tak si „sám“ opatřím reálný pohled na danou
situaci a člověka. A co se týče našich vtělení, není tomu jinak… Každý z nás má za sebou mnohá lidská zrození
a náš současný život je výsledkem sběru informací ze dřívějška… To vše vede k chápaní a ke změně našeho
charakteru. Každý z nás se v minulých zrozeních ocitl v různém postavení, byli jsme slavní, chudí, bohatí,
bezvýznamní či jsme měli v rukou moc… každý, jak si přál… Jsou lidé, kteří mají schopnosti nahlédnout do
našich dřívějších zrození a sdělí nám, co jsme byli. Potom už záleží jenom na nás samotných, jak naložíme s
těmito informacemi… Co se týče mně osobně a mých dřívějších zrození, tak já se moc nezajímám o to, co bylo,
ale snažím se žít teď – v tomto okamžiku; proto nekladu důraz na to, co a kde jsem byl. Jsme tady teď – a teď je
třeba na sobě pracovat, a o to se snažím. Když někdo jenom hledá kolem sebe zrození toho či onoho světce,
může se totiž lehce stát, že nám uteče to nejdůležitější – pracovat na sobě samotném… Myslím si, že naše
minulé zrození potvrzují naše činy, které teď v tento moment konáme.
JJ: Mnohokrát opakujete, že stěžejní je rozlišovat pozitivní a negativní energie svého konání. S tím lze jedině
souhlasit. Existuje však podle Vás dobro a zlo? A zejména: je podle Vás zlo ŠPATNÉ a máme proti němu
bojovat?
MV: Dobro a zlo, to je samozřejmě filozofická otázka, a já nejsem žádný filozof, ale úplně normální člověk, jako
každý jiný. Chápu, že existují dvě energie: pozitivní (vývojová) a negativní (destruktivní). To všichni dobře
cítíme kdy a jakou energii vytváříme. Dobro a zlo je už ocejchování těchto energií nějakým člověkem a jeho
chápáním, a to máme každý jiné… Takže pro každého z nás je dobro či zlo odlišnou veličinou, která se často
vzdaluje od skutečné reality. Může se tak stát, že ve jménu dobra pak budeme bojovat proti zlu s mečem v ruce
a tímto bojem vytvoříme moře negativní energie a vybudujeme tak nové zlo, které však my samotní nevidíme a
hlavně nechápeme. To je asi ten největší problém – chápat… O to se však stará naše ego, které nám přesně
ukáže co nechápeme – to tak, že vytvoříme negativní energie… Touto tvorbou se však započíná proces, na
konci kterého stojí pochopení, proč jsme se třeba naštvali a změna – příště se už nenaštveme. Je to však proces
bolestný a všichni ho dobře známe… Takto každý z nás, ať chceme nebo ne – „bojujeme“ s tím špatným v nás,
ačkoliv vlastně vůbec nebojujeme, ale postupně chápeme…
JJ: Souhlasil byste se mnou, že postup na duchovní cestě je závislý spíše na množství investované energie, než
na čase tomu věnovaném? Dalo by se říci, že posun nastane až po investování určitého nadprahového množství
energie, a do té doby jenom stojíme na místě a spotřebováváme čas? Podobně jako auto běžící na volnoběh,
které také spotřebovává palivo, aniž by se pohnulo z místa.
MV: Já chápu slovo „duchovní život“ jako „život myšlenkový“ a duchovní cestu, jako život samotný, tedy náš
běžný den… Náš den je duchovní cestou a ta se odehrává v čase, který je prostředkem vývoje. Fyzická realita
se pohybuje v čase a ten z ní dělá velice nejistou a stále se pohybující řeku, ve které plaveme a nemůžeme si
ani na chvíli odpočinout… Takže neustále vytváříme myšlenky – energie, které jsou paradoxně na čase
nezávislé. Tyto energie však vytváříme vždy ve dvou rovinách: pozitivní a negativní. A o to v našem lidském
zrození asi jde – vytvářet myšlenky – to se dá jenom těžce zastavit. Touto tvorbou energií se vlastně neustále
vyvíjíme dopředu a i když zdánlivě stojíme na místě, tak nepřešlapujeme, ale vytváříme energie, které pracují a
vedou nás k chápáni proč tyto energie vytváříme… Na tento vývoj dostaneme tolik času, kolik potřebujeme…
Čas samotný je také jenom energie, kterou „někdo“ aktivně vytváří, stejně tak jako my aktivně vytváříme
myšlenky, kterými se neustále vyvíjíme. Chápu to tedy tak, že čas není podstatný, ale spíše to, jakou energii a
kolik jí vytváříme….
(celý rozhovor najdete zde)
(autorovy knihy naleznete zde)
Vylosovali jsme dvacátého čtvrtého výherce
průkazky Kruhu Hledající
K příležitosti 25. výročí založení Knihkupectví Hledající vylosujeme v průběhu tohoto roku celkem 25 výherců
průkazky Kruhu Hledající, která opravňuje k mnoha výhodám.
Losujeme vždy ze všech registrovaných zájemců o e-mailové novinky. Tentokrát jsme pomocí generátoru
náhodných čísel vylosovali z celkem 16115 registrovaných e-mailů e-mail číslo 9772.
Čtyřiadvacátou průkazku tak vyhrává e-mail: katerina.h………[email protected]…nam.cz (uveden je pouze začátek a konec emailu). Výherce budeme sami kontaktovat.
Dvacátá pátá (poslední) průkazka bude vylosována přímo v knihkupectví v pátek 15. 1. během oslavy z
přítomných zákazníků, kteří odevzdají svůj e-mail. Losování proběhne na konci provozní doby (v 18 hodin).
Seznam novinek v knihkupectví od 29. 12.
2015 do 11. 1. 2016 (podrobněji na webu):
MB 047 – Luna v Beranu 1. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 049 – Luna v Blížencích 3. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 048 – Luna v Býku 2. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 056 – Luna v Kozorohu 10. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 052 – Luna v Panně 6. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 050 – Luna v Raku 4. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 058 – Luna v Rybách 12. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 051 – Luna ve Lvu 5. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 054 – Luna ve Panně 8. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 055 – Luna ve Střelci 9. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 053 – Luna ve Vahách 7. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 057 – Luna ve Vodnáři 11. z cyklu Dvanáct tváří Luny
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
DO 027 – Raději vidličky než nože
Autor: Gene Stone
Nakladatelství: Dona
rostlinnou stravou ke zdraví – 125 receptů
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 258.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 035 – Slunce v Beranu 1. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 037 – Slunce v Blížencích 3.z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 036 – Slunce v Býku 2. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 044 – Slunce v Kozorohu 10. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 040 – Slunce v Panně 6. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 038 – Slunce v Raku 4. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 046 – Slunce v Rybách 12. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 039 – Slunce ve Lvu 5. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 043 – Slunce ve Střelci 9. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 042 – Slunce ve Štíru 8. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 041 – Slunce ve Vahách 7. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MB 045 – Slunce ve Vodnáři 11. z cyklu Dvanáct tváří Slunce
Autor: Markéta Vostrá
Nakladatelství: Obhajoba past.
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 61.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
CD 222 – Tao Te Ťing – audio CD 57 min
Nakladatelství: Audiostory
čtou Taťána Fischerová a Milan Friedl
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 177.00 Kč, Vyšlo: 11.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
MT 042 – Hadí žena – Hledání podstaty ženské síly
Autor: Hernán H. Mamani
Nakladatelství: Motto
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 355.00 Kč, Vyšlo: 08.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
DH 120 – Novoplatonismus a paramádvaita
Autor: Michal Just
Nakladatelství: DharmaGaia
srovnávací studie a překlad Spandakáriky
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 221.00 Kč, Vyšlo: 08.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
BL 034 – Rozloučení s maminkou aneb pochopení
Autor: Zdenka Blechová
Nakladatelství: Zdenka Blechová
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 347.00 Kč, Vyšlo: 08.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
BL 035 – Rozloučení s rodinou aneb jsem již dospělá
Autor: Zdenka Blechová
Nakladatelství: Zdenka Blechová
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 347.00 Kč, Vyšlo: 08.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
SE 022 – Věštecké kameny – Primární symboly pro magii …
Autor: Žofia Sard
Nakladatelství: Spiral Energy
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 294.00 Kč, Vyšlo: 08.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
SR 021 – Diagnostika karmy /2, část druhá – Čistá karma 2
Autor: S. N. Lazarev
Nakladatelství: Amaratime
nové vydání – velmi drobná sazba
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 0
Cena: 239.00 Kč, Vyšlo: 06.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno
SR 013 – Diagnostika karmy /2, část první – Čistá karma 1
Autor: S. N. Lazarev
Nakladatelství: Amaratime
úspěchy oficiální medicíny jsou nesporné; jejím problémem však je porozumět tomu, co je to nemoc a jaké jsou její příčiny
Recenze: Ne – Ukázka: Ne – Vaše názory: 3
Cena: 239.00 Kč, Vyšlo: 06.01.2016, Kategorie: Knihy | Reinkarnace
PP 030 – Filuška a Bédinek se přátelí s anděly
Autor: Petra Forejtová
Nakladatelství: Powerprint
pohádky pro malé i velké čtenáře, ilustrace Marie Brožová
Recenze: Ano – Ukázka: Ano – Vaše názory: 0
Cena: 231.00 Kč, Vyšlo: 06.01.2016, Kategorie: Knihy | nezařazeno

Podobné dokumenty

Žít plný život - Dr. George O. Wood

Žít plný život - Dr. George O. Wood Za t etí, naše e musí být ryzí. Nesmíme používat slova pro slova samotná. M žeme žádat našeho Pána, aby naše slova vždy ukazovala skute ný stav Jeho i našeho srdce. Jak se u íme milovat? Tím, že to...

Více

Rozhovor

Rozhovor ČR nechceme Martina Konvičky na pražském Albertově? Ano. Prezident nebo jeho mluvčí pak sice vysvětlili, že Miloš Zeman je proti zákazu islámu v Česku i v Evropě, ale když už jednou vystoupil na pó...

Více

E-novinky k 28. 1. 2016,Oslava 25. výročí založení knihkupectví

E-novinky k 28. 1. 2016,Oslava 25. výročí založení knihkupectví charakteru. Každý z nás se v minulých zrozeních ocitl v různém postavení, byli jsme slavní, chudí, bohatí, bezvýznamní či jsme měli v rukou moc… každý, jak si přál… Jsou lidé, kteří mají schopnost...

Více

E-novinky k 8. 9. 2016 - Knihkupectví Hledající

E-novinky k 8. 9. 2016 - Knihkupectví Hledající E-novinky k 8. 9. 2016 Dobrý den. Níže zasíláme pravidelný seznam novinek za dobu od posledního mailu a přikládáme nové aktuality. S pozdravem a přáním všeho dobrého Jan Jelínek —> Šťastny ať jsou ...

Více

Ascendent jako klic k osobnosti : jak ho vypocitat a vylozit

Ascendent jako klic k osobnosti : jak ho vypocitat a vylozit Pakt proti smrti Oddanost a láska Pozdrav z podzemí Moc a bezmoc Ascendent Štír a bomba Dosáhnout nesmrtelnosti Potkat, ale nelpět Tíha minulosti Síla předků Posedlý? Ascendent ve Štíru, láska a se...

Více

E-novinky k 10. 3. 2016 - Knihkupectví Hledající

E-novinky k 10. 3. 2016 - Knihkupectví Hledající E-novinky k 10. 3. 2016 Dobrý den. Níže zasíláme pravidelný seznam novinek za dobu od posledního mailu a přikládáme nové aktuality. S pozdravem a přáním všeho dobrého Jan Jelínek —> Šťastny ať jsou...

Více