SEZNAM ČASOPISŮ Knihovna - Kabinet pro klasická studia FLÚ AV

Transkript

SEZNAM ČASOPISŮ Knihovna - Kabinet pro klasická studia FLÚ AV
 SEZNAM ČASOPISŮ Knihovna - Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.
(pokus o aktualisaci - listopad 2009)
Předkládáme laskavému badateli prozatím tento „pracovní“ seznam časopisů.
Připomínky uvítáme; pro případné dotazy podrobnější či objednání, prosíme, napište nebo zavolejte:
[email protected] , 222 828 301 (222 828 315).
POZNÁMKY:
1) mluvnické členy nejsou brány jako součást názvu, časopisy jsou tedy řazeny pod prvním významovým slovem
z názvu
2) písmeno „CH“ je bráno jako samostatné, ne jako součást „C“
3) „→“ znamená, že knihovna časopisy stále ještě odebírá
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D´ITALIA
1993, 1995-2004.
11
ACTA ACADEMIAE VELEHRADENSIS
1910, 1914-1919, 1920-1922, 1932, 1937-1939, 1947, 1948.
1
ACTA ANTIQUA
1951-1967.
Sm 30
ACTA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA (viz též monografie)
1970, 1972, 1988, 1986.
So 32
ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
1951,1953-1957, 1959-1968.
So 31
ACTA CLASSICA
1958-1991.
Sm 25
ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS
1965-1968, 1970-1985, 1988-1989, 1994, 1995 →
Sm 31
ACTA COMENIANA : Archiv pro bádání o životě a díle Jan Amose Komenského
1957-1963, 1965, 1969-1970, 1972, 1979, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 →
19
ACTA CONVENTUS VELEHRADENSIS
1910.
1
ACTA DIURNA : Študentský historický časopis
2003.
2
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTVENSIS (DORPATENSIS)
1931, 1932, 1935-1939.
11
ACTA GENEALOGICA AC HERALDICA
viz LISTY Genealogické a heraldické společnosti v Praze / ACTA GENEALOGICA AC HERALDICA
1
ACTA HISTORICA ET MUSEOLOGICA... Opava
2000, 2003.
Do5
ACTA INSTITUTI ROMANI REGNI SUECIAE (AIRRS)
viz též OPUSCULA ROMANA
1960, 1996, 1999-2002, 2005 →
B 59
ACTA MEDIAEVALIA
1973-1974, 1978, 1983, 1989.
9
ACTA ONOMASTICA
1995, 1996.
22
ACTA PHILOLOGICA FENNICA
viz ARCTOS
ACTA REGIONALIA
1966-1967.
2
ACTA SILESIACA
viz SLEZSKÝ SBORNÍK
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE: 1954
ŘADY:
HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS: 1961, 1963-1965, 1967-1977,
1979-1992,1995, 1999-2003.
PHILOLOGICA: 1955-1959.
PHILOLOGICA (GRECOLATINA PRAGENSIA): 1960, 1974, 1976, 1980, 1982-83, 1987, 1988.
PHILOLOGICA (ORIENTALIA PRAGENSIA): 1960.
PHILOLOGICA (ROMANISTICA PRAGENSIA): 1961.
PHILOLOGICA (SLAVICA PRAGENSIA): 1959-1965, 1967, 1968, 1970, 1971.
PHILOLOGICA ET HISTORICA: 1954.
PHILOSOPHICA ET HISTORICA (z Pomocných věd historických): 1958, 1959, 1963, 1966, 1969,
1970, 1972, 1976, 1977, 1980-1982, 1987, 1988, 1991-1993, 1995-1996 (ročník IV-XIV, kompletní).
7
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS
FOLIA CLASSICA: 1979.
FOLIA HISTORICA: 1989.
FOLIA IURIDICA: 1993.
Sn 4
ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSISI
HISTORICA: 1960,1961.
PHILOLOGICA: 1960,1961.
7
ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAWIENSIS
ANTIQUITAS: 1963, 1966, 1970, 1974-1975, 1978, 1983, 1984, 1987, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999 →
CLASSICA WRATISLAWIENSIA: 1961-1971, 1977, 1981, 1987, 1993 →
ANGLICA WRATISLAWIENSIA: 1993, 1994, 1996 →
ROMANICA WRATISLAWIENSIA: 1968, 1982, 1996 →
Sm 18
ACTES DU XI CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES ONOMASTIQUES
1974, 1975.
2
27
ADLER
viz JAHRBUCH der Kaiserliche köningliche Heraldischen Gesellschaft "Adler"
AEGYPTUS : Rivista Italiana di egittologia e di papirologia
1954-1960, 1965, 1966, 1968, 1970-1972, 1974-1975, 1977-1981, 1983 →
Sr 3
AEVUM
1971-1996.
Sq 11-12
AEVUM ANTIQUUM
1988-1996.
B 43
A.I.O.N. : Annali dell´ Istituto Universitario Orientale di Napoli
1985-1986, 1992-2004.
Sn 16
AKADEMICKÝ BULLETIN
1997.
1
AKORD
1942-1948.
Ss 13
ALTARUL BANATULUI
1995-1999.
13
ALTERTUM
1955-1991.
Sq 18
ALUZE : časopis pro literaturu, filosofii a jiné
1999.
13
AMERICAN JOURNAL OF ANCIENT HISTORY
1976-1989, 1990-2000-2003.
Sn 17
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY
1960, 1964-1976, 1978-1981, 1983.
Sp 19
AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY
1953-1977.
Sr 32-33
AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION
1966-1970, 1972, 1974-1976.
Sn 32
ANALECTA BOLLANDIANA : Revue critique d‘hagiographie
1969, 1976, 1995-2000.
8
3
ANALECTA MALACITANA
1978-1985.
Sm 12
ANALECTA PRAEMONSTRATENSIA
1925-1935, 1937-1943.
23
ANGLICA WRATISLAWIENSIA
viz ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS
ANNALES : economies, sociétés, civilisation
(od r. 1994 změna podnázvu : histoire, sciences, sociales)
1956-2006. (některé ročníky neúplné)
Ss 15-19
ANNALES DU MIDI : Revue de la France méridionale
1993-2000.
8
ANNALES PUBLIÉES TRIMESTRIELLEMENT PAR L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
viz PALLAS : Revue d’etudes antiques
ANNALES UNIVERSITATIS SARAVIENSIS
1959, 1972-1974, 1997, 1999 →
(některé přeřazeny pod monografie, viz katalog - edice)
Sn 12
ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS de Rolando Eötvös nominatae
1972, 1974-1976.
Sr 2
ANNALI (PALERMO)
1968-1970.
Sr 2
ANNALI DEL SEMINARIO DI STUDI DEL MONDO CLASICO : Archeologia e storia Antica
1979-1987.
Sq 20
ANNALI DEL SEMINARIO DI STUDI DELL’EUROPA ORIENTALE
Sezione linguistico-filologica
1982-1984.
Sr 2
ANNALI della facoltá di lettere e filosofia dell’Universitá di Cagliari
1961-2001 (1998 rejstřík za léta 1926-1998).
Sr 2
ANNALI della facoltá di lettere e filosofia dell´Universitá degli studi di Milano - ACME
1982-1990, 2006 →
Sn 18
ANNALI della facoltá di lettere e filosofia Napoli
1951-1990, 1998-2001.
Sq 23
ANNALI della scuola normale Superiore di Pisa
1992.
27
4
L´ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE
1956, 1957, 1964, 1965, 1967 →
Chodba Antického oddělení
L´ANNÉE PHILOLOGIQUE
1973 →
Af 5-8
L´ANNÉE SOCIOLOGIQUE
1925, 1997-2000.
13
ANNUAIRE : École practique des hautes études
SEKCE HISTORICKÁ: 1963-1964.
SEKCE RELIGOINISTICKÁ: 1970-1979.
11
ANNUAIRIO BIBLIOGRAFICO DI STORIA DELL‘ARTE
1958-1967, 1970-1989, 1991.
27
ANNUAL OF THE BRITTISH SCHOOL AT ATHENS
1988, 1990-1992.
Sm 3
ANTEMURALE
1966, 1968-1971.
27
ANTICHTHON
1972.
27
ANTIK TANULMÁNYOK
viz STUDIA ANTIQUA
ANTIKE UND ABENDLAND
1973, 1979.
Sm 23
ANTIKE WELT
1979-1983, 2000 (neúplné).
Sm 23
ANTIQUITAS
viz ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAWIENSIS
ANTIQUITÉ VIVANTE
viz ŽIVA ANTIKA
ANTONIANUM : periodikum trimestre
1970-1973, 1996-1998.
8
ANZEIGER FÜR DIE ALTERTUMSWISSENSCHAFT
1948 →
Sq 19
APOCRYPHA – Revue internationale des littératures apocryphes
1990-1996, 1998, 1999, 2001 →
Bj 8
5
ARABICA
1958.
27
ARCTOS : Acta philologica Fennica
1958, 1966-1967, 1969, 1972, 1974-1994, 1996 →
Sn 24
ARETHUSA
1973 →
Sn 9
ARHEOLOŠKI VESTNIK
1993-1998.
Sp 12
ARCHAEOLOGICA PRAGENSIA
1984.
6
ARCHAEOLOGICAL REPORTS
1955, 1962-1972.
dále viz JOURNAL OF HELLENIC STUDIES (časopisy se sloučily)
1991 →
Sq 34
ARCHAIOLOGIKA ANALEKTA EX ATHENON (Athens Annals of Archaeology)
1989 (XXIII).
Sl 33
ARCHEOLOGIČNY PAMJATKY URSR
1958, 1960-1963.
So 30 (Q 01)
ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY
1949-1952, 1959-1962,1964-1985.
Sm 26-27
ARCHEOLOGIJA
1965, 1966, 1968-1992.
So 30 (Q 01)
ARCHIV FÜR BEGRIFFSGESCHICHTE
1967, 1969-1972.
Sq 12
ARCHIV FÜR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE
1968-1998.
Sm 17
ARCHIV FÜR KULTURGESCHICHTE
1995-1997.
8
ARCHIV FÜR PAPYRUSFORSCHUNG
1920, 1953, 1958, 1960, 1966.
Sn 30
ARCHIV FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE
1892.
1
6
ARCHIV ORIENTÁLNÍ
1929, 1931-1934, 1940-1944, 1947, 1950-1951, 1953-1984, 1996, 1997.
Sr 16-17
ARCHIVES INTERNATIONALES D´HISTOIRE DES SCIENCES
1994.
8
ARCHIVNÍ ČASOPIS
1951, 1952, 1958-1962, 1969-1974, 1979, 1984.
21
ARCHIVNÍ ZPRÁVY ČSAV
1970-1976, 1978-1983.
21
ARCHIVUM LATINITATIS MEDII AEVI
(známo též jako Bulletin du Cange)
1936, 1940, 1947-1969, 1974-2000, 2002, 2007 →
16
ARCHIVUM TREBONENSES
1973.
21
ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOS´CIELNE
1959-1968.
10
ARCHIWUM DO DZIEJOW LITERATURY I OS´WIATY W POLSCE
1892, 1895, 1897, 1904, 1910, 1914.
10
ARIEL : izraelská revue pro umění a literaturu
1965, 1966, 1973-1979, 1985, 1993, 1996, 1997.
16
ATEIZMUS
1988, 1989.
C44
ATHENAEUM : listy pro literaturu a kritiku vědeckou
1884-1893.
Sq 5
ATHENAEUM : Studi di Letteratura e Storia dell‘Antichitá
1956 →
Sq 2-5
ATTI dell´Accademia delle scienze di Torino
1981, 1982, 1984-1996.
Sn 3
ATTI dell´Accademia dei scienze morali e politiche (Napoli)
1995.
Sn 3
ATTI della Accademia nationale dei lincei notizie (Ottava)
1952, 1954, 1955, 1960, 1961, 1963, 1964, 1968-1970.
So 20
7
ATTI della Accadimia nazionale dei lincei – redinconti
1954, 1955, 1959-1962, 1964-1966, 1968-1971.
So 20
ATTI della Accademia Pontiana
1980.
Sq 6
ATTI E MEMORIE dell´Accademia Toscana di scienze e lettere la Colombaria
1975.
Sq 6
AUSTRIACA
1991.
27
AVRIGA
(dříve : Zprávy Jednoty klasických filologů)
1959 →
315 (nebo Sq 33)
BALCANICA POSNNANIENSIA
1993.
10
BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN - JAHRBUCH
1992, 1993.
11
BEITRÄGE ZUR SÄCHSISCHEN KIRCHENGESCHISCHTE
1892.
27
BERICHT
1952, 1965, 1968, 1970, 1972.
27
BERICHTE ÜBER DIE VERHANDLUNGEN
1895, 1906.
Sn 4
BERYTUS
1954-1958, 1961-1968.
Sp 12
BESEDY ČASU
1912.
27
BIBLIOGRAFIA BULLETINU MÚZEUM
1986.
15
BIBLIOGRAFIA GRÉCKYCH A LATINSKÝCH ŠTÚDIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2006 (za roky 1993-2005) →
Ae 5
BIBLIOGRAFICKÝ KATALOG ČSR
(viz též Československá bibliografie, Český katalog bibliografický)
ČESKÁ KNIHA (ČESKÉ KNIHY) : 1923-1963, 1935-1947 (knižní novinky, díl II O-Ž), 1945-1963 (soupis,
díl I. A-M)1970-1976, Rejstřík: 1926, 1972.
8
ZVLÁŠTNÍ SEŠIT 1958 : Zahraniční krajanské noviny, časopisy a kalendáře do r.1938.
ČESKÁ LITERATURA DRAMATICKÁ: 1909-1920 (v 1 svazek).
ČLÁNKY V ČESKÝCH ČASOPISECH : 1953-1970 neúplné; Rejstřík autorský: 1961-1964; Rejstřík
předmětový: 1953, 1955, 1959-1961.
ZAHRANIČNÍ KRAJANSKÉ NOVINY, ČASOPISY A KALENDÁŘE : 1958.
So 1-5 (So 30)
BIBLIOGRAFICKÝ KATALOG ČSR
SLOVENSKÉ KNIHY: 1969-1985.
ČLÁNKY VE SLOVENSKÝCH ČASOPISECH: 1969-1986.
15
BIBLIOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVNICKÉ LITERATURY (Bibliography of Czechoslovak Legal
Literature)
1945-1958. (1 svazek).
315
BIBLIOGRAFIE ŘECKÝCH A LATINSKÝCH STUDIÍ
1947 (za léta 1775-1900), 1993 (za léta 1988-1989), 1997 (za léta 1990-1992), 2005 (za léta 1993-1996) →
Ae 5
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DE L´HUMANISME ET DE LA RENAISSANCE
1965, 1967-1978.
Q 06
BIBLIOTECA CLASSICA ORIENTALIS
1956-1968.
Sp 3
BIBLIOTHÉQUE D´HUMANISME ET RENAISSANCE
1964, 1965, 1971-1974, 1995-1997.
8
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
viz též ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAWIENSIS
1995.
11
BIBLIOTHÉQUE ÉGYPTOLOGIQUE
1909.
B 01
BLAHOVĚST
1857, 1872.
7
BOHEMIA : Jahrbuch des Collegium Carolinum
1965, 1966.
23
the BOHEMIAN REFORMATION AND RELIGIONS PRACTICE
1998.
27
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS HELLENICOS
1967, 1969, 1972-1976.
Sn 18
BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
1990-1998.
Sr 12
9
BRÁNA PAMÁTEK
2003-2006.
2
BRATISLAVA
1927, 1929-1937.
6
BRNĚNSKÝ ARCHIVNÍ VĚSTNÍK
1958,1959.
21
BULLETIN – Historický Ústav AV
1993, 1994, 1998 →
1
BULLETIN ANALYTIQUE DE BIBLIOGRAPHIE HELLÉNIQUE
1955, 1957, 1959.
So 34
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DU CEFRES : francouzské společenské vědy
1994-2003.
Sr 26
BULLETIN CODICOLOGIQUE
1959-1989, 2003, 2004.
C 26
BULLETIN ČESKOMORAVSKÉ KOMISE PRO SROVNÁVACÍ CÍRKEVNÍ DĚJINY
1998.
1
BULLETIN D’INFORMATION DE L’INSTITUT DE RECHERCHE
1962, 1963, 1967, 1968.
Sq 33
BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE
1922, 1940-1945, 1956-1969, 1972-1973, 1975-1977, 1990-1992.
Sp 17-18
BULLETIN DE RECHERCHES DE L´INSTITUT DE LA CULTURE MÉDIÉVALE
1971, 1975.
12
BULLETIN DU CANGE
(též jako Archivum latinitatis medii aevi)
1947-1969, 1974 →
16
BULLETIN DU GRECO
1983, 1984.
27
BULLETIN HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR
1993, 1996, 1998-2007.
1
BULLETIN INTERNATIONAL de l´Academie Polonaise des sciences et des lettres
1902, 1905-1912, 1914-1917, 1919-1932.
10
10
BULLETIN NATIONAL SZÉCHENYI LIBRARY (anglicky)
2004, 2005, 2007.
Ce 4
BULLETIN OF RESEARCH IN THE HUMANITIES
1982.
12
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES
1954 →
Sr 34
BULLETIN VÝZKUMNÉHO STŘEDISKA PRO DĚJINY STŘEDNÍ EVROPY
2005.
2
BULLETTINO DELLA Commisione archeologica comunale di Roma
1949-1962, 1965-1973.
Sp 12
BULLETTINO dell’Instituto archeologico germanico, sezione romana
viz MITTEILUNGEN des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung
BULLETTINO dell´Istituto storico Italiano per il medio evo e Archivio muratoriano
1921, 1954, 1956, 1963, 1967, 1978.
11
BÜHNE UND WELT
1907.
So 9
BYZANTINOSLAVICA
1911, 1933-34, 1937-1946, 1949-1953, 1962, 1979, 1980, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993 →
25
BYZANTINOSLOVACA
2008.
Do 3
CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE
1958-1983.
24
CAHIERS DE L´INSTITUT DU MOYEN-ÂGE GREC ET LATIN
1969-1979, 1987-1990, 1996 →
11
CAHIERS DU CERFES
1995, 1998-2006.
Sr 26
CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE
1997-2001.
13
CAHIERS POLOGNE-ALLEMAGNE
1960.
27
CALIFORNIA STUDIES IN CLASSICAL ANTIQUITY
roku 1982 změna názvu, viz CLASSICAL ANTIQUITY
11
1968-1975, 1977 →
Sp 11
CAMOENAE HUNGARICAE (sborník)
2005 →
16
CANDELA
1937, 1946.
13
CARNUNTUM - JAHRBUCH
1955-1964.
So 32
Le CENTRE ARCHEOLOGIQUE DU VAR
(do r. 1997: Travaux du centre arch. du var)
1995-1998.
C 45
CENTRO INTERNATIONALE DI STORIA DELLO SPAZIO E DEL TEMPO
viz SCIENZA E STORIA
26
CIRCE DE CLÁSICOS Y MODERNOS
2005-2006.
26
CLASSICA ET MEDIEVALIA
1968-1970, 1973, 1979-1988, 1990.
Sp 6
CLASSICA WRATISLAVIENSIA
viz ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS
CLASSICAL ANTIQUITY
(do r.1982 viz CALIFORNIA STUDIES IN CLASSICAL ANTIQUITY)
1982, 1984 →
Sp 11
CLASSICAL BULLETIN : a journal of International Scholarship and special topics
1992-1997, 2000.
Sn 33
CLASSICAL PHILOLOGY
1974-1999, 2001-2006.
Sn 23
CLASSICAL REVIEW
1953-1974, 1976-1997.
Sm 13-14
CODICES MANUSCRIPTI
1975-1988, 1990, 1992, 1999.
11
COLUMBEIS
1986, 1988.
27
COMITATUS
1998 →
12
9
COMMENTATIONES HUMANARUM LITTERARUM (viz monografie, řada)
1970, 1973-1974, 1976, 1979-1982, 1996-1997, 2000, 2002 →
COMMUNIO VIATORUM : a teological journal
1961-1990 neúplné, 1992 →
Sm 24
COMPARATIVE LITERATURE STUDIES
1991-1997.
12
CONSULTATIONES DE CONSULTATIONE Comenios Institute of Education, Prague
19
CONTRIBUTIONS ONOMATOLOGIQUES
viz ONOMATOLOŠKI PRILOZI
CONVERGENCE
1983.
13
CRISTIANESIMO NELLA STORIA
1982, 1984, 1985, 1989-1992.
11
CRONACHE ERCOLANESI : bollettino del Centro internazionale per lo studio dei papiri Ercolanesi
1984-1989, 1993, 1996-1999, 2003 →
Sp 10
CYRILL – časopis pro katolickou hudbu posvátnou…
1884, 1909-1911, 1914-1919, 1923, 1927-1929.
7
ČAS
1892, 1893, 1897, 1898.
Ss 2
ČASOPIS ARCHIVNÍ ŠKOLY
1923-1938.
21
ČASOPIS ČESKÉHO MUSEUM
1833, 1837, 1840, 1842-1880, 1882-1940, 1946-1967, 1971-1973.
2
ČASOPIS KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA
1898, 1925-1929, 1931-1938.
14
ČASOPIS MATICE MORAVSKÉ
1869-1876, 1878-1882, 1891, 1893-1940, 1943, 1946-1948, 1950-1973, 1975-2004 (neúplné).
3
ČASOPIS MORAVSKÉHO MUSEA V BRNĚ
1951-1959, 1972.
3
ČASOPIS MORAVSKÉHO MUSEA ZEMSKÉHO
1901-1914, 1916, 1980.
13
3
ČASOPIS NÁRODNÍHO MUZEA
1833, 1837, 1840, 1842-1854, 1917-1940, 1946-1967, 1971-1973, 1988. Rejstřík 1827-1966.
2
ČASOPIS MUSEA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
1870, 1903, 1909,
2
ČASOPIS PRO ČESKÉ AGRÁRNÍ DĚJINY
1914.
2
ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII
1911-1962, 1967, 1969-1971.
1
ČASOPIS PRO VZDĚLÁNÍ ČESKÝCH ŽEN A DÍVEK
1906.
C 19
ČASOPIS RODOPISNÉ SPOLEČNOSTI
1929-1938-1939, 1941-1944.
18
ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ
1908, 1916, 1925, 1927-1942, 1946-1948, 1950-1953, 1955-1961.
18
ČASOPIS SPOLEČNOSTI WLASTENSKÉHO MUZEUM V ČECHÁCH
1827.
2
ČECHISCHE REVUE
1907-1912.
23 + Ss14
ČESKÁ VĚDA
viz VĚDA ČESKÁ
ČESKÁ LITERATURA
1953-1990, 1992 →
Sm 8-9
Česká literatura dramatická
viz BIBLIOGRAFICKÝ KATALOG
ČESKÁ MYSL - časopis filosofický
1900-1910, 1912-1914, 1917, 1921-1937, 1945.
Ss 8-9
ČESKÁ UMĚLECKOHISTORICKÁ BIBLIOGRAFIE
1971-1980.
So 34
ČESKÉ MUSEUM FILOLOGICKÉ
1895-1904.
1
ČESKOSLOVENSKÁ BIBLIOGRAFIE
viz též ČESKÝ KATALOG BIBLIOGRAFICKÝ
14
(dále pod názvem BIBLIOGRAFICKÝ KATALOG)
1920, 1921.
So 29
ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
viz ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
ČESKÝ BIBLIOFIL
1934-1939.
7
ČESKÝ ČASOPIS FILOLOGICKÝ
viz LISTY FILOLOGICKÉ
315
ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ
(dříve Československý časopis historický)
1895-1940, 1946-1949, 1953 →
4-5
ČESKÝ DIALOG
1998.
27
ČESKÝ LID
1893-1904, 1906-1914, 1924-1925, 1953-1955, 1992, 1996, 1997.
22
DACOROMANIA
1973-1980.
Sm 23
il DATINI
1994.
27
DÉDALO
1965-1975.
So 27
DĚJINY A SOUČASNOST
1959-1969, 1992 →
5
DĚJINY – TEORIE – KRITIKA
2004 →
16
DĚJINY VĚDY A TECHNIKY
1971, 1973-1986.
18
DEUTSCHE BIBLIOGRAPHIE
1967, 1970-1973.
Sm 5
DEUTSCHE LITERATURZEITUNG
1941-1944, 1954-1969, 1971-1990.
Sp 23-24
DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS
1966-1972, 1987-1997.
15
8
DEYLŮV OBZOR
1918.
17
DIALOG
1968, 1969.
1
DÍLO
1915-1917.
17
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
1957, 1960.
14
DISCORSI
1981-1991 (neúplné).
Sn 4
DIVADELNÍ LISTY
1901.
So 9
DIVADELNÍ SVĚT
1912-1920, 1926-1928.
So 9
DIVADLO
1920-1923, 1926-1928.
So 9
DOCUMENTA PRAGENSIA
1981, 1983-1984, 1986, 2004 →
6 (od roku 2004 Do 7)
DUCHOVNÍ PASTÝŘ
1970-1973.
17
ECCLESIA – arte, architettura e comunicazione
1968.
13
ECKART
1930, 1932.
13
ECHO LATINA
1990, 1993,1994.
Sm 33
EIRENE : Studia Graeca et Latina
1960 →
315
EKKLEZIAZTIKOZ FAROZ
viz HEKKLEZIAZTIKOZ FAROZ
16
ELÁN
1930.
17
ELENCHUS BIBLIOGRAPHICUS BIBLICUS
1972, 1973.
8
ELLENNIKA
viz HELLENIKA
ELEUTHERE KUTHREAS
1979-1983.
So 27
ELIJÁŠ – o duchovním životě pravoslaví
1993-1994.
14
EMERITA : revista de linguistica y filologia clasica
1940, 1946 →
Sq 24-26
EMUNA – ISRAEL FORUM
1976-1979.
13
The ENGLISH HISTORICAL REVIEW
1923-1924.
13
EOS : commentarii Societatis philologae Polonorum
1952 →
Sq 26-27
EPETERIS
1969-1970, 1979-1980.
So 27
EPIGRAPHICA
1982, 1989, 1992-1996.
Sn 33
EPISTEMONIKÉ EPETERIS
1970-1973.
So 27
ERANOS
1964-1995 (chybí 1994/2, 1995/2).
Sn 24
ESTETIKA : časopis pro estetiku a teorii umění
1965, 1992, 1996, 1997, 2000.
5
les ÉTUDES CLASSIQUES : revue trimestrielle de recherche et d‘enseignement
1936, 1947, 1953-1955, 1959-1965, 1969 →
Sq 1-2
ETUDES CODICOLOGIQUES
viz STUDIE O RUKOPISECH
17
ÉTUDES ET TRAVAUX
1966, 1968-1973, 1975-1976, 1978-1979.
Sm 31
les ÉTUDES PHILOSOPHIQUES
1995, 1997-2002.
14
EUPHROSYNE : rivista de filologia clássica
1973-1993, 1995 →
Sp 2
EVA
1906.
Sn 27
EVANGELISHER HAUSFREUND
1903.
13
EX ORIENTE LUX
1903.
13
FAVENTIA
1979-1981, 1985-1989.
So 32
FILOLOGIA MEDIOLATINA : studies in Medieval latin texts and their transmission
1994 →
8
FILOMATA
1961-1967, 1971-1973, 1983-1990.
Sn 17
FILOSOFICKÝ ČASOPIS
1955, 1965 →
Sm 6-7
FILOZOFSKI VESTNIK
1994, 2001-2004, 2008 →
Sn 3
FLORENTIA ILLIBERITANA : revista de Estudios de Antigüedad Clássica
1991-1996.
Sm 32
FOLIA DIPLOMATICA
1971, 1976.
21
FOLIA HISTORICA BOHEMICA
1979 →
5
Folia philologica
viz LISTY FILOLOGICKÉ
FORUM SCIENTIAE
1995.
27
18
FREIBURGER ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND THEOLOGIE
1995-1997.
11
FRÜHMITTELALTERLICHE STUDIEN
1995.
24
GERION
1983-1992.
Sn 2
GERMANOSLAVICA
1931-1937, 1996.
23
GLAS – odelenie istorijskich nauka (Beograd)
1996.
16
GLOSY ZE STRAHOVA
1965, 1967, 1968, 1970.
15
GLOTTA – Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache
1912, 1956-1973, 1975-1996.
Sr 4
GNOMON
1938, 1954-1973, 1975-1997.
Sr 23-25
GRAECOLATINA ET ORIENTALIA
1969-1974, 1978-1988, 1993.
Sm 5
GRAECO-LATINA BRUNENSIA
1998-2000.
7
GRAECO-LATINA PRAGENSIA
1960, 1963, 1966, 1971, 1972, 1974, 1976, 1980, 1982, 1983, 1987, 1988.
7
GREEK AND BYZANTINE STUDIES
1958-1960.
Q 03
GREEK, ROMAN AND BYZANTINE STUDIES
1963-1965, 1967-1972.
So 32
GREGORIANUM
1995, 1996.
11
GYMNASIUM
1939-1942, 1957-1981, 1983-1992.
Sq 30-31
HARVARD THEOLOGICAL REVIEW
19
1971, 1975, 1978, 1981, 1984, 1986, 1987.
C 11
HEKKLEZIAZTIKOZ FAROZ
1983.
Sn 2
HELLENICA : filologiko istoriko kai laografiko periodiko syggramma
1940-1965, 1993, 1994, 1997 →
Sn 2
HERALDICKÁ ROČENKA
1990 →
Dj 1
HERALDIKA A GENEALOGIE
1968, 2000, 2002 →
Dj 1
HERMES
1937, 1954 →
Sr 18-20
HESPERIA
1956-1981.
Sp 3-4
HISPANIA ANTIQUA
1971-1973, 1975, 1977, 1978.
Sn 12
HISTORIA : Zeitschrift für alte Geschichte
1955-1966, 1973, 1975-1992.
Sm 19-20
HISTORICA (Praha)
1959-1983, 1985, 1990.
20
HISTORICA SLOVACA : Časopis Slovenskej učenej spoločnosti
1940/41, 1945-1946, 1947.
6
HISTORICAL ABSTRACTS - H.A. BULLETIN
1955-1960,1962-1971.
Sr 13
HISTORICAL JOURNAL
viz UNIVERSITY OF BIRMINGHAM HISTORICAL JOURNAL
HISTORICKÁ DEMOGRAFIE
1989, 1990, 1992-1994.
5
HISTORICKÁ EKOLOGIE
1988.
5
HISTORICKÁ GEOGRAFIE
1969-1980, 1982, 1983, 1985-1988.
5
20
HISTORICKÉ LISTY
1991-1993.
5
HISTORICKÉ ŠTÚDIE
1956, 1961, 1971, 1973.
6
HISTORICKÝ ČASOPIS (Bratislava)
1957, 1958, 1962, 1968.
6
HISTORICKÝ SBORNÍK KARLOVARSKA
1955.
2
HISTORIE/HISTORICA : Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Acta facultatis
philosophicae Universitatis Ostraviensis)
1993, 1994.
7
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT
1970, 1975.
27
HISTORISCHES JAHRBUCH
1971.
27
HLÍDKA LITERÁRNÍ
(od 1896 jen Hlídka)
1888-1941.
31
HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
1978-1986, 1989.
5
HOST : měsíčník pro moderní kulturu
1924-1925, 1926.
31
HUDEBNÍ VĚDA
1966, 1967, 1969-1980, 1985, 1986, 1996, 1997.
6
HUMANISTICA LOVANIENSIA : Journal of neo-latin studies
1968 →
25
HUMANISTISCHE BILDUNG
1977-1987.
Sm 27
HUSITSKÝ TÁBOR : sborník husitského revolučního hnutí
1978-1994, 1999, 2002, 2004.
17
CHIRON
1971 → (1989 chybí)
Sm 10-11
21
der CHRISTLICHE ORIENT
1930.
27
CHRONIKA TES LAPETHOS
1972-1981.
So 27
ILLINOIS STUDIES in language and literature
1923-1940, 1942, 1946, 1949-1951.
30
L‘ ILLUSTRATION
1927.
17
IMAGINATION : Zeitschrift für Freunde der Alter Buches
1988, 1989.
26
INSCRIPTIONES GRAECAE
1873, 1877, 1878, 1882, 1883, 1888, 1877, 1892, 1893, 1895, 1897-1899, 1902, 1904, 1908, 1909, 1912-1915, 1927, 1929,
1931, 1932, 1935, 1939, 1940, 1957, 1981.
Chodba Antického oddělení
INSTITUT DE RECHERCHE ET D´HISTOIRE DES TEXTES
1962-1966.
Sq 33
INVIGILATA LUCERNIS : Quaderni di "Invigila Lucernis"
viz též QUADERNI DI "INVIGILITA LUCERNIS"
1979 →
14
IRENIKON
1974-1983, 1985, 1987.
Sm 32
IURA : rivista internazionale di diritto romano e antico
1979, 1980-1984, 1986-1989, 1992.
Sn 16
JAHRBUCH Bayerische Akademie der Wissenschaften
1993, 1994.
15
JAHRBUCH der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich
1880-1911, 1913-1917, 1921-1927, 1929-1932, 1942-1943.
23
JAHRBUCH der Kaiserliche köningliche Heraldischen Gesellschaft "Adler"
1900, 1901, 1905, 1908, 1909, 1911, 1914, 1915-1916.
11
JAHRBUCH der ÖSTERREICHISCHEN BYZANTINISTIK
1971-1981.
17
JAHRBUCH des COLLEGIUM CAROLINUM - BOHEMIA
22
1966.
23
JAHRBUCH der THEOLOGISCHEN SCHULE BETHEL
1931, 1936
13
JAHRBUCH FÜR ANTIKE UND CHRISTENTUM
1958-1961, 1963-1969, 1971 →
Sq 16
JAHRBUCH FÜR DIE GESCHICHTE MITTEL- UND OSTDEUTSCHLANDS
1955.
11
JAHRBUCH FÜR GESCHICHTE
1967(neúplné), 1972-1979, 1981-1990.
33
JAHRBUCH FÜR GESCHICHTE DES FEUDALISMUS
1977, 1980, 1982.
8
JAHRBUCH FÜR NUMISMATIKA UND GELDGESCHICHTE
1968, 1971, 1973-1990.
Sn 13
JAHRBUCH FÜR REGIONALGESCHISCHTE
1972.
27
JAHRBÜCHER FÜR GESCHICHTE OSTEUROPAS
1981, 1983, 1984-1987 (neúplné).
27
JAHRESBERICHT DER GÖRRESGESELLSCHAFT
1877.
27
JAHRESBERICHT FÜR ALTERTUMSWISSENSCHAFT
1885-1889, 1944.
dále pod názvem JAHRESBERICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER KLASSISCHEN
ALTERTUMSWISSENSCHRIFT
1944-1955.
Sm 12
JAHRESBERICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER KLASSISCHEN ALTERTUMSWISSENSCHRIFT
viz JAHRESBERICHT FÜR ALTERTUMSWISSENSCHFT
JAHRESBERICHT DES SÄCHSISCHEN ALTERTUMSVEREINS
1927, 1933-1934.
23
JAHRESHEFTE DES ÖSTERREICHISCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS IN WIEN
1895 Beiblatt, 1946, 1952, 1956-1992.
Sp 10
JANUS
1908-1921, 1923-1941.
13
23
JIHOČESKÝ PŘEHLED
1926.
2
JIHOČESKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ
1961, 1971-1980.
2
JIŽNÍ MORAVA
1968.
2
JOURNAL ASIATIQUE
1935.
27
JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM
1995-1997.
Sm 25
the JOURNAL OF ECCLESIASTICAL HISTORY
1972, 1974-1979, 1981, 1982, 1997.
12
JOURNAL OF HELLENIC STUDIES and Archaeological reports
1944, 1945, 1950-1960, 1963-1972, 1991→
Sq 34
JOURNAL OF JURISTIC PAPYROLOGY
1946, 1948-1953, 1955-1956, 1961-1962, 1965.
Sn 30
the JOURNAL OF MEDIEVAL LATIN
1991-1993.
8
JOURNAL OF MITHRAIC STUDIES
1976.
27
JOURNAL OF ROMAN STUDIES
1956-1963, 1965-1968, 1970-1981, 1983-1997.
Sr 5-6
JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS
1969, 1971-1973, 1995-1997.
12
KADMOS : Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik
1980.
Sn 4
KAIROS : revue de Philosophie
1991-2000.
13
KERIA : Studia Latina et Graeca
1999 →
Sm 11
24
KLIO
1963-1970, 1972-1989, 1990.
Sq 9
KNIHOVNA : vědecko- teoretický sborník
1959, 1962.
6
KNIHY A DĚJINY
1994 →
B 09
KNIŽNÍ NOVINKY
1935-1947. Díl II. 0-Ž (Vyšlo 1948)
So 29
KÓKALOS – studi pubblicati dall´Istituto di Storia Antica dell´Universita di Palermo
1974, 1988-89.
Gb5
KRATYLOS
1969-1978, 1987-1990.
Sn 17
KRÁSNÉ MĚSTO - časopis přátel Kutné Hory
1992, 1993.
2
KRITICKÝ SBORNÍK – revue pro literaturu, umění a filosofii
1992.
15
KRITIKA
1924, 1925.
Ss 12
KROK : časopis věnovaný veškerým potřebám středního školstva
1887, 1889-1899.
Ss 12
KROK : listy vědecké se zvláštním zřetelem k potřebám gymnasií a realek
1865, 1887-1891,1893,1894,1897-1899.
Ss 12
KRONIKY A KRONIKÁŘI
1977, 1978.
2
KŘESŤANSKÁ REVUE
1963-1991.
Sn 25
KUDĚJ - časopis pro kulturní dějiny
1999-2006.
3
KUNSTHISTORISCHES INSTITUT in Florenz, Jahresbericht
viz JAHRESBERICHT KUNSTHISTORISCHES INSTITUT in Florenz
KWARTALNIK HISTORICZNY
1953, 1954, 1956-1961, 1967-1972, 1974-1975, 1979-1985, 1987-1991.
25
11
les LANGUES NÉO-LATINES
1975.
27
LATOMUS
1966-1979, 1987-1989.
Sn 10-11
LETOPIS MATICE SRPSKE
2006, 2007.
16
LETOPIS SLOVENSKÉ AKADEMIE ZNANOSTI I UMETNOSTI
1968, 1974, 1978, 1993-1998.
Sn 3
LISTY FILOLOGICKÉ – Folia philologica
1874 → (1942-1945 pod názvem Český časopis filologický)
Sp 29-32 (nebo 315)
LISTY Genealogické a heraldické společnosti v Praze / ACTA GENEALOGICA AC HERALDICA
1969.
18
LITERÁRNÍ ARCHÍV
1966-1990.
16
LITERÁRNÍ LISTY : časopis věnovaný zájmům literárním
1886, 1888, 1889, 1891-1899.
Ss 13
LITERÁRNOMÚZEJNÝ LETOPIS
1986.
6
LITTERATURES
1988.
27
LITUANO-SLAVICA POSNANIENSIA : Studia historica
1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1997.
10
LUMÍR
1935-1937, 1939 (neúplné).
Ss 2
LUSTRUM : Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums
1968, 1977, 1983, 1987 →
Sn 19
MATERIALY DO HISTORII FILOZOFII SREDNIOWIECZNEJ W POLSCE
(do roku 1969 viz Materialy i studia zakladu historii filosofii staroz. i sredniowiecznej)
1970-1975.
9
MATERIALY I STUDIA ZAKLADU HISTORII FILOSOFII STAROZ. I SREDNIOWIECZNEJ
(od roku 1970 viz Materialy do historii filosofii sredniowiecznej w Polsce)
1964-1969.
26
9
MEANDER
1950-1951, 1953-1963, 1965-1991.
Sr 30-31
MEDIAEVAL STUDIES
1995, 1996, 2006.
12
MEDIEVALES
1982-1986.
8
MEDIAEVALIA BOHEMICA
1969, 1970, 1974.
5
MEDIEVALIA ET HUMANISTICA
1943-1946, 1948, 1950, 1955-1957, 1960, 1962, 1964, 1966, 1972.
10
MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA
1991 →
5
MEDIAEVALIA PHILOSOPHICA POLONORUM
1960, 1961, 1963, 1967, 1970, 1971, 1973-1977, 1979, 1980, 1982, 1984, 1988-1990, 1992, 1995-1996.
10
MEDIUM AEVUM
1958-1981, 1983-1992.
8
MĚLNICKO : vlastivědný sborník kraje Dykova
1938, 1939, 1940.
2
MEMORIAS DE HISTORIA ANTIQUA
1986, 1987, 1989, 1990-1999, 2000-2003.
Sm 32
MENERVA : Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia
1998, 1999.
16
MERIAN
1961.
27
MÉTIS : revue d’antropologie du monde grec ancien
1986.
Sn 4
MINOS : revista de filología Egea
1992-1997, 2000-2001.
14
27
MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST GYMNAZIJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ : sborník referátů
z konference 24.-25.6.1999 v Jičíně
(Supplementum 5 ke sborníku Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ)
2000.
2
MINULOSTÍ ROKYCANSKA
1994-1998.
2
MINULOSTÍ ZÁPADOČESKÉHO KRAJE
1972, 1975, 1997-2000.
2
MISCELLANEA : Sborník příspěvků k 80. narozeninám prof. J. Procházky
1969.
2
MISCELANEA oddělení rukopisů a vzácných tisků
1971 →
Cg 4
MISCELANEA MUSICOLOGICA (FF UK)
1962, 1971, 1975, 1981, 1988.
7
MITTEILUNGEN aus dem Landesarchive des Konigreiches Bohmen
1906.
27
MITTEILUNGEN des Bohmischen Landesarchivs
1943.
27
MITTEILUNGEN des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich
1979, 1984, 1986.
27
MITTEILUNGEN des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung
1969-1974, 1976 →
Sp 15-16
MITTEILUNGEN des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung
1967, 1968.
11
MITTEILUNGEN des Kunsthistorischen Institutes in Florenz
1972-1983, 1988.
Sq 6
MITTEILUNGEN des Österreichischen Staatsarchivs
1970, 1972.
11
MITTEILUNGEN des Vereines für Geschichte der Deutschen in Bömen
1904, 1920, 1923, 1925.
23
MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH
1964-1968, 1970, 1972, 1973, 1975-1985.
11
28
MNEMOSYNE
1956-1961, 1963-1980.
Sq 10
MODERNÍ REVUE pro literaturu, umění a život
1896, 1898, 1899.
Ss 3
MORAVSKÉ HORÁCKO
1930.
2
MORAVSKÉ MUZEUM V BRNĚ
1959-1960.
15
le MOYEN AGE : revue d’histoire et de philologie
1995, 1996, 1997.
8
MUSEE VIVANT
1954-1957, 1959-1960, 1962, 1964.
16
MUSEO DI ZARAGOZA : boletin
1985-1990.
So 27
MUSEUM
1957- 1958.
27
MUSEUM CRITICUM
1984-1989.
So 32
MUSEUM HELVETICUM
1971-1977, 1979, 1980, 1981.
Sr 17
MUSEUM INTERNATIONAL : a quaterly review
1984-1992, 1992-1995.
29
MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÉ PRÁCE : časopis Společnosti přátel starožitností
1965, 1967, 1968, 1971, 1992-1995.
18
MUZEJNÍ PRÁCE
1957, 1958, 1960 (neúplné).
18
MUZEJNÍ ZPRAVODAJ (dále viz REGIOM)
1990.
6
MÚZEUM : metodický, študijný a informačný materiál
1954 (č.2-4), 1955-1959, 1966-1977, 1981-1993 (neúplné).
Obsah a index roč. 1953-1958.
32
29
MYRTIA : revista di filologia clássica
1986-1994.
Sn 9
NA HROZNATOVĚ MÍSE : sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé
1999 →
13
NÁROD A ŠKOLA
1905-1906.
Sn 27
NÁRODOPIS LIDU ČESKOSLOVANSKÉHO
1930. (Moravské Horácko)
1934, 1938. (Plzeňsko)
2
NÁRODOPISNÝ SBORNÍK ČESKOSLOVANSKÝ
1897-1902, 1904, 1905.
22
NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK ČESKOSLOVANSKÝ
1906-1947.
22
NAŠE DOBA : revue pro vědu, umění a život sociální
1894-1914, 1916, 1918, 1920, 1921, 1923-1926, 1928-1934, 1946 (č.1), 1949 (č.5).
Ss 10-11
NAŠE ŘEČ
1917-1951, 1953, 1957-1959, 1966, 1968-1981.
1
NAŠE VĚDA
viz VĚDA ČESKÁ
NATIONAL GEOGRAPHIC
1997.
27
NEDĚLE : katolický náboženský týdeník
1947.
1
NEUES ARCHIV FÜR SÄCHSISCHE GESCHICHTE
1927-1930, 1932, 1935.
23
NIPSIS – časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filosofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte
2006 →
14
NORICA – Berichte und Themen aus dem Stadtarchiv Nürnberg
2006, 2007.
13
NOVÁ PŘÍTOMNOST
1998.
27
NOVÉ ATHENEUM
1919, 1920.
30
27
NOUVELLE REVUE DU XVIe SIÉCLE
1995-1997.
8
NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE
1983-1985, 1987-1992.
Sn 26
NOVINA : list duševní kultury české
1908-1912.
Ss 16
NOVINKY ZAHRANIČNÍCH PUBLIKACÍ
1993-1996.
Sr 13
NOVINKY LITERATURY
Řada 1 (filosofie): 1970-1979.
Řada 4: 1969, 1970.
Řada 6: 1969-1979.
NOVITÁ BIBLIOGRAFICHE ANTICHITÁ GRAECA E ROMANA
1977, 1978, 1980, 1981.
So 27
NOVÝ ORIENT
1991, 1996, 1997.
27
NOVÝ ŽIVOT : měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu
1897, 1902-1907.
Ss 3
NUMEN : International review for the history of religions
16
NUMISMATICKÉ LISTY
1945-1946, 1947-1965, 1971, 1978-1980, 1986, 1987.
20
NUMISMATICKÝ ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÝ
1934-1936, 1939-1942, 1950-1952.
20
NUMISMATICKÝ SBORNÍK
1953-1962, 1971-1973, 2005 →
20
NUMIZMATIKA I EPIGRAFIKA
1960, 1963, 1966.
Q01
OBZOR LITERÁRNÍ A UMĚLECKÝ
1899-1901.
31
OCNUS : quaderni della scuola di specializzazione in archeologia
1995-2002, 2004 →
Sr 12
31
ODROZENIE I REFORMACJA W POLSCE
1966-1979, 1981-1990.
10
OCHRANA PAMÁTEK : sborník Klubu za Starou Prahu
1957, 1958, 1960, 1961.
17
OIKUMENE
1976-1986.
So 32
O.K. : ohlášené knihy národní agentuře ISBN v ČR
1997-2004.
So 18
OKRESNÍ ARCHIV V OLOMOUCI (výroční zpráva OA)
1977, 1980, 1981.
21
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA (Wroclaw)
1970, 1973, 1974, 1976, 1979.
22
ONOMASTICA SLAVOGEMANICA : Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu
Leipzig
Philologisch-historische Klasse: 1970, 1973, 1974, 1976.
22
ONOMASTICKÉ PRÁCE
1966, 1968, 1970.
22
ONOMASTICKÝ ZPRAVODAJ
viz ZPRAVODAJ MÍSTOPISNÉ KOMISE
ONOMATOLOŠKI PRILOZI : Srpska akademija nauka i umetnosti, odel’eně jezika i kňiževnosti
1986-1990, 1997, 2002.
16
OPUSCULA ROMANA : Annual of the Swedish Institute in Rome
viz též ACTA INSTITUTI ROMANI REGNI SUECIAE
(od roku 2008 změna názvu i podnázvu: OPUSCULA : Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome)
1960, 1996, 1999 →
Sp 12
ORIENTAL INSTITUTE
1997.
27
ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA
1960, 1961, 1975.
27
ORLICE : časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické
1990-1991.
18
ORPHEUS : journal of Indo- European and Thracian Studies
2005 →
32
ORPHEUS : rivista di umanitá classica e cristiana
1958-1960, 1963, 1964, 1966, 1974-1975, 1988-1999, 2000, 2004, 2005.
Sm 30
ORTHODOX REVUE : časopis pro pravoslavnou theologii
1997-2001. (volně navazuje PARRÉSIA – revue pro východní křesťanství)
Baa 5
ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR KUNST UND DENKMALPFLEGE
1977.
11
ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR VOLKSKUNDE
1970.
11
ÖSTERREICHISCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT
1997 (vyšlo 1998).
Sp 10
ÖSTKIRCHZLICHE STUDIEN
1972-1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1986.
27
OSVĚTA : listy pro rozhled v umění, vědě a politice
1872-1892, 1894-1914.
Ss 4-6
OTAVAN
1917-1922, 1924-1931.
22
PAEDAGOGICA HISTORICA
1971, 1974.
27
PALESTINE EXPLORATION QUARTERLY
1952-1960.
C 07
PALLAS : revue d’Etudes Antiques
1982-1985, 1987, 1989-1991.
Sn 26
PALLAS SILESIA (řazeno jako monografie, Fc 1)
1997 (Tom 1.), 1998 (Tom 2.).
25
PAMÁTKY A PŘÍRODA
1982.
2
PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ
1922-1930.
Supplementa: 2, 5, 6 (1993-1996).
2
PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH
1985, 1987-1990, 1993.
2
33
PAMIETNIK AKADEMII UMEIJETNOŚCI W KRAKOWIE
1889.
10
PAMIETNIK LITERACKI
1960.
10
la PAROLA DEL PASSATO : rivista di studi antichi
1960-1970, 1973, 1975, 1976, 1979-1997.
Sn 20-21
le PAROLE E LE IDEE
1959, 1960.
27
PARRÉSIA : revue pro východní křesťanství (volně navazuje na Orthodox revue)
2007 →
Baa 5
PAST & PRESENT : a journal of historical studies
1995, 1996, 1997.
12
PATRISTIC STUDIES
1923, 1927, 1930, 1947, 1949.
Baa 5-6
PAX : časopis pro přátele liturgie a řádu sv. Benedikta
1926-1931.
7
PEGASUS : the journal of the University of Exeter
1965-1994, 1997 →
Sm 33
la PENSÉE
1969.
14
PERFICIT
1975, 1976, 1978-1980.
PERITIA : Journal of the Medieval Academy of Ireland
1994, 2000.
13
PHILOBIBLON
1986.
27
PHILOLOGIA HISPALENSIS
1986-1994, 1996 →
Sm 11
PHILOLOGICA PRAGENSIA : časopis pro moderní filologii
1960-1970, 1972-1974, 1976, 1977-1986.
Sm 4
PHILOLOGUS
1930, 1958, 1963-1968, 1970, 1971-1990.
34
Sq 17
PHOENIX : journal of the Classical Association of Canada / revue de la Société canadienne des études
classiques
1957-1997.
Sn 34-35
PHONETICA SARAVIENSIA
1993, 1994 (Nr. 11,13,14).
2
PHRONESES
1968.
C 40
PLATON
1955-1990, 1993, 1995 →
Sq 32-33
PLZEŇSKO
1919, 1934, 1938.
2
PODŘIPSKO : vlastivědný sborník
1990-2001.
2
POHLEDY
1996.
27
POKROKOVÁ REVUE
1913.
Ss 3
POMEZÍ ČECH A MORAVY
1998.
2
POSEL Z BUDČE
1991-1999, 2002, 2003.
2
PRAGUE STUDIES IN NATHENATICAL LINGUISTICS
1983.
C 00
PRÁCE KOMISII FILOLOGII KLASYCZNEJ
1973, 1996, 2003 →
C 48
PRÁCE MUSEA V HRADCI KRÁLOVÉ
1966.
2
PRÁCE MUSEA V KOLÍNĚ
1982, 1984, 1987.
2
PRÁCE Z DĚJIN AV
1997.
1
35
PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ
1966, 1971, 1972, 1975, 1977, 1982, 1983, 1986, 1987, 1994-1996, 2000, 2007.
6
PRAŽSKÝ SBORNÍK VLASTIVĚDNÝ
1962.
6
PRÁVNĚ HISTORICKÉ STUDIE
1955-1962, 1966, 1980.
1
PRIMUM LEGERE : Annuario delle Attività della Delegazione della Valle del Sarno dell‘ A.I.C.C.
2003, 2005.
16
PROBLEMES D´HISTOIRE DU CHRISTIANISME
1972, 1973.
27
PROGRESS OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES IN THE US AND CANADA
1942, 1944, 1947.
27
PROTESTANT
1993.
14
PRŮZKUMY PAMÁTEK
1994, 1999, 2000.
2
PRZEGLAD HUMANISTYCZNY
1930.
10
PRZEGLAD ORIENTALISTIČNY
1975, 1977-1988.
So 27
PRZEGLAD POWSZECHNY
1889.
10
PRZEGLAD ZACHODNY
1977.
Sn 12
PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY…
2007 →
So 24
PŘEHLED REVUÍ
1913-1914.
Ss 15
PUBLICATIONS IN CLASSICAL ARCHAEOLOGY
1946, 1954, 1957.
C 00
36
PULPUDEVA
1976, 1980, 1983, 1986.
So 34
QUADERNI CATANESI DI STUDI CLASSICI E MEDIEVALI
1979.
27
QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE NEOLATINE
1985.
27
QUADERNI DI "INVIGILITA LUCERNIS"
viz též INVIGILATA LUCERNIS
1992 →
14 (též Do 5, Sw 7 - duplikáty)
QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA
1970, 1971, 1976 →
Sm 34
QUAESTIONES MEDII AEVI
1981, 1986.
8
the QUARTERLY JOURNAL OF THE LIBRARY OF CONGRESS
1969.
27
RAZPRAVE DISSERTATIONES
1995-1997, 2007.
C 11
REFLEXE : filosofický časopis
1990 →
Sm 33
REFORMAČNÍ SBORNÍK
1921, 1928-1934, 1937, 1939, 1941, 1946.
1
REGIOM : Zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově
(do roku 1990 pod názvem MUZEJNÍ ZPRAVODAJ
od roku 1996-97 změna podtitulu : Kulturně-vlastivědná revue okresu Břeclav)
1990, 1993-2001.
6
RECHERCHES AUGUSTINIENNES ET PATRISTIQUES
1958, 1965 →
13
RECHERCHES INTERNATIONALES A´ LA LUMIÉRE DU MARXISME
1958, 1963.
Q05
REJSTŘÍK PŘEDMĚTOVÝ. REJSTŔÍK AUTORŮ
K Bibliografickému katalogu ČSR. Články v českých časopisech
1955, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964.
So32
RELIGIO : revue pro religionistiku
1994 →
37
14
RENAISSANCE AND REFORMATION / Renaissance et réforme
1996, 1997.
12
RENAISSANCE MITTEILUNGEN
viz WOLFENBÜTTELER-RENAISSANCE MITTEILUNGEN
RENAISSANCE QUARTERLY
1995-1997.
11
REPERTOIRE D´ART ET D´ARCHEOLOGIE
1969.
So 34
REVISTA ARCHEOLOGICĂ
1993.
Sq 20
REVISTA ITALIANA DI PRAGA
1927.
2
REVUE ARCHÉOLOGIQUE
1993, 1997 →
Sq 20
REVUE d´ ÉTUDES AUGUSTINIENNES ET PATRISTIQUES
(do roku 2003 Revue des Études Augustiniennes)
1991 →
13
REVUE D´HISTOIRE DES SCIENCES
1997 →
14
REVUE D´HISTOIRE DES TEXTES
1971-1994.
8
REVUE D´HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE
1934-1936, 1939, 1981,1982, 1985, 1986, 1995.
8
REVUE DE L´HISTOIRE DES RELIGIONS
1997-2002.
14
REVUE DES ÉTUDES GRECQUES
1917, 1920-1923, 1929, 1930, 1932, 1934-1939, 1945-2006.
Sr 9-11
REVUE DES ÉTUDES LATINES
1927, 1940, 1942, 1945, 1946, 1954, 1956-1958, 1960-1965, 1967-1977, 1979, 1981-1991, 1995.
Sr 6-7
REVUE DES ETUDES SLAVES
1979.
27
38
REVUE DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES
1973.
27
REVUE DES LANGUES ROMANES
1931-1933.
Sm 31
REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUE TCHÉCOSLOVAQUES
1919-1924.
1
REVUE EPIGRAPHIQUE
1913.
Sn 4
REVUE HISTORIQUE
1997 →
14
REVUE LATINE
1905.
27
REVUE MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ
viz UNIVERSITAS - REVUE MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ
REVUE MORAVSKO-SLEZSKÁ
1906.
2
REVUE NUMISMATIQUE
1989-1991, 1993-1995.
C 09
REVUE PHILOSOPHIQUE de la France et de l‘Étranger
1997 →
14
REVUE PRO RELIGIONISTIKU viz RELIGIO
REVUE REVUÍ : přehled revuí
1905-1911, 1913-1914.
Ss 9
REVUE ROUMAINE D´HISTOIREE DE L´ART
1972-1978.
Sp 12
RHIENISCHE VIERTELJAHRSBLATTER
1984.
27
RHEINISCHES MUSEUM FÜR PHILOLOGIE
1871, 1942, 1954-1969, 1990-1997.
Sp 22
RICERCHE LINGUISTICHE
1958.
So 32
RIVISTA DI ARCHEOLOGIA
1981, 1985 →
39
Sq 20
RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE (ROMA)
1959-1961, 1963-1971.
Sp 6
RIVISTA DI FILOLOGIA E DI ISTRUZIONE CLASSICA
1957, 1960-1961, 1963-1971, 1974-1996.
Sn 5-6
RIVISTA DI STUDI BIZANTINI ENEOELLENICI - ROMA
1957, 1963-1982.
Sm 5
RIVISTA DI STUDI CLASSICI
1974, 1977.
Q 05
RIVISTA DI STUDI POMPEIANI
1987 →
Chodba Antického oddělení
ROCZNIKI HISTORYCZNE
1971-1979, 1981-1987, 1989-1990.
9
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
1949-1976, 1978-1992.
10
ROČENKA ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU VE MŠENĚ
1959.
27
ROČENKA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
1930.
27
ROČENKA KOMENSKÉHO EVANGELICKÉ BOHOSLOVECKÉ FAKULTY V PRAZE
1975, 1979.
14
ROČENKA UNIVERSITNÍ KNIHOVNY V PRAZE
1956-1961.
6
ROMANICA WRATISLAVIENSIA
viz ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAWIENSIS
RÖMISCHE HISTORISCHE MITTEILUNGEN
1983-1985.
8
RÖMISCHES ÖSTERREICH : Jahreschrift der Österreichischen Gesellschaft für Archäologie
1977-78 (vyšlo 1979), 1998-2002, 2005-2007.
Sc 32
ROZHLEDY : národohospodářské, sociální, politické a literární
1892-1896.
Ss 2
40
ROZPRAVY : časopis pro otázky sociální obnovy/časopis pro křesťanskou obnovu
1935-1939.
31
ROZPRAVY AVENTINA
1925-1932.
17
ROZPRAVY ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ
TŘÍDA I (vědy filosofické, právní a historické): 1891-1892.
TŘÍDA III (filologická): 1891-1892, 1895.
1
ROZSEVAČ : náboženský týdeník pro katolický lid
1945-1948.
1
RUCH FILOSOFICKÝ
1921-1923, 1928-1929, 1931-1934, 1941.
Ss 13
RUSSIE ET CHRÉTIENTÉ
1949-1950.
27
SACRIS ERUDIRI
1984, 1985, 1992-1993.
14
SAECULUM
1957-1962, 1964-1983, 1995-1997.
9
SALVE
1992.
1
SANAT TARIHI YILLIGI
1964-1970.
Sn 12
SANDALION
1980-1988, 1991.
Sr 2
SÁZAVSKO – historie, tradice, současnost. Sborník
1993 →
20
SBORNÍK ARCHIVNÍCH PRACÍ
1951-1961, 1963, 1966-1984, 1988.
21
SBORNÍK ARCHIVU MINISTERSTVA VNITRA
1926-1940.
21
SBORNÍK BRATISLAVA
1923-1924, 1926, 1929, 1931.
6
41
SBORNÍK FILOLOGICKÝ
1910-1913, 1915, 1917, 1922, 1926, 1930, 1931, 1934-1935, 1936-1939, 1940-1946, 1955-Studia Antiqua.
1
SBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
1922-1926, 1927, 1931, 1958.
7
SBORNÍK HISTORICKÉHO KROUŽKU
1900-1901.
20
SBORNÍK HISTORICKÝ
1953-1985.
20
SBORNÍK CHEBSKÉHO MUZEA
1994-2000.
2
SBORNÍK MATICE MORAVSKÉ
viz ČASOPIS MATICE MORAVSKÉ
SBORNÍK MATICE SLOVENSKEJ
1937, 1938-1939.
6
SBORNÍK MĚSTSKÉHO HISTORICKÉHO MUZEA V PLZNI
1920.
2
SBORNÍK MUZEA BLANSKO
2000.
20
SBORNÍK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE
ŘADA A - HISTORIE: 1956-1962, 1966-neúplné, 1968, 1975, 2008 →
ŘADA C – LITERÁRNÍ HISTORIE: 1956, 1958-1961, 1970-1972, 1975, 1977-1978, 1983, 1986,
1987 (č.1.), 1991, 1997-1998, 2001, 2005, 2007.
2 (rok 2005 – Bz 4)
SBORNÍK PRACÍ (FF UP – OLOMOUC)
1968.
2
SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERSITY
ŘADA A - jazykovědná: 1952-1976, 1979-1982, 1984-1999, 2002, 2004 →
ŘADA B - filosofická: 1953 →
ŘADA C - historická: 1954 →
ŘADA D - literárněvědná: 1955-1971, 1973-1983, 1994 →
ŘADA E – archeologicko-klasická: 1956-1970, 1972 →
ŘADA F - uměnovědná: 1957 →
ŘADA G – sociálně-vědná: 1970 →
ŘADA N – klasická (Graeco-Latina Brunensia): 1998-99 (vyšlo 2000) →
7
SBORNÍK PRACÍ FILOSOFIKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY - HISTORIE/ HISTORICA
1993, 1994.
7
SBORNÍK PRACÍ JAZKOVĚDNÝCH A LITERÁRNĚ VĚDNÝCH Vysoké školy pedagogické v Olomouci
1955-1957, 1959, 1960, 1961.
42
7
SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ
1970, 1986, 1998 (Suppl. 2).
21
SBORNÍK PRO HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY
1946, 1947.
2
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM HLAVNÍHO MĚSTA
1907, 1920, 1911, 1922, 1923, 1932, 1930, 1933, 1938, 1935.
6
SBORNÍK SLOVANSKÝ
viz SLOVANSKÝ SBORNÍK
SBORNÍK SPOLEČNOSTI JAROSLAVA VRCHLICKÉHO
1915-1918, 1921-1923, 1932-1934.
Ss 9
SBORNÍK SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ
1991, 1992.
18
SBORNÍK VELEHRADSKÝ
1880, 1881, 1883, 1885 (ročníky I + II v jednom svazku, ročníky III + IV v jednom svazku).
Nová řada: 1931, 1932, 1939.
1
SBORNÍK VLASTIVĚDNÝCH PRACÍ Z PODBLANICKA
1979, 1981.
2
SBORNÍK ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI : historie
1976.
20
SCIENZA E STORIA
1983, 1984, 1986, 1995, 2001.
26
SCRIPTORIUM : revue internationale des études relatives aux manuscrits / international review of
manuscript studies
1956, 1957, 1959-1960, 1966-1977, 1979-1988, 1996, 1997.
26
SCRITTI SCELTI DI TERESA MANTERO
2000.
16
SEMINARIUM KONDAKOVIANUM
1933, 1935-1938.
Sq 7
SEVENTEENTH CENTURY NEWS
1973-1998.
29
SEVERNÍ MORAVA : vlastivědný sborník
1990, 1992-1995.
6
43
SEZIONE DI ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA
1979-1987.
Sq 20
SEZNAM PŘÍRŮSTKŮ ZAHRANIČNÍ LITERATURY
1955-1971.
C 73
SCHOLIA : natal studies in classical antiquity
1992-2004.
Sr 13
SITZUNGSBERICHTE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
1862.
27
SITZUNGSBERICHTE DER SACHSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG
1972-1979, 1981-1994.
11
the SIXTEENTH CENTURY JOURNAL : the journal of Early Modern Studies
1995-1997.
12
SLASKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA
1970-1991.
9
SLAVIA
1954-1975, 1996.
Sm 16
SLAVISCHE RUNDSCHAU
1929-1931.
23
the SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW
1987, 1998.
27
SLEZSKÝ SBORNÍK – ACTA SILESIACA
1945-1948, 1950-1953.
20
SLOVANSKÁ KNIHOVĚDA
1947.
27
SLOVANSKÝ PŘEHLED
1899-1913, 1925-1931, 1935-1939.
Sp 25
SLOVANSKÝ SBORNÍK.
1881, 1883, 1884,1887.
22
SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA
1956-1972, 1974-1987.
So 24-25
44
SLOVENSKÁ LITERATURA
1978, 1980, 1981, 1988.
Sn 11
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA
viz BIBLOGRAFICKÝ KATALOG: Slovenské knihy, články ve slovenských časopisech
1970.
Sq 7
SLOVESNÁ VĚDA : sborník pro literární historii, theorii literatury a literární kritiku
1948-1949, 1951.
1
SLOVO : Hrvatskoga filološkoga instituta u Zabrebu
1991-1999, 2008.
17
SLOVO A SLOVESNOST
1937-1943, 1947-1948, 1949, 1951, 1959-1972, 1974-1986.
32
SMER : revue pro duchovný život
1943, 1944.
Sm 16
SOBÓTKA
1950, 1954-1962, 1967-1970, 1972-1991.
viz též SLASKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA
9
SOCIÁLNÍ STUDIA
viz SBORNÍK PRACÍ FF Brněnské university – řada G
7
SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS
1996.
27
SOUDOBÉ DĚJINY
1994.
27
SPECULUM : a journal of medieval studies
1954-1998.
12
ŚREDNIOWIECZE STUDIA O KULTURZE
1961, 1965, 1966.
10
STALETÁ PRAHA
1973, 1979, 1980, 1990, 1991.
6
STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM
Příloha časopisu ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE
1997.
17
STRAHOVSKÁ KNIHOVNA
1966-1982.
6
45
STRAKONICKO
1938.
2
STŘEDNÍ EVROPA
1993.
27
STŘEDNÍ MORAVA : kulturně-historická revue
1966.
2
STŘEDOČESKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ
1957, 1958.
2
STŘEDOČESKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK : muzea a současnost, řada společensko-vědní
1995.
2
STUDI E BIBLIOGRAFIE (CREMONA)
1990.
27
STUDI MEDIEVALI
1960, 1974.
8
STUDIA ANTIQUA (Antik Tanulmányok)
1954, 1955, 1958-1966.
So 34
STUDIA COMENIANA ET HISTORICA : časopis pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální
dějepis moravsko-slovenského pomezí
1971 →
19
STUDIA COPERNICANA (viz monografie)
1994, 1995, 1998, 1999.
Cf 3
STUDIA ET TEXTUS miscellanea
1978.
11
STUDIA EVANGELICA (viz monografie)
1964-1982 (svazky III-VII).
Baa 6-7
STUDIA GEOGRAPHICA
1989.
27
STUDIA HERCYNIA
1997-2004.
27
STUDIA HISTORIAE OECONOMICAE
1966-1983, 1988, 1994, 1997, 1998.
28
46
STUDIA HISTORYCZNE
1968.
27
STUDIA MEDIEWISTYCZNE
1961, 1967-1971, 1973-1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983-1989.
9
STUDIA NEOARISTOTELICA – časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii
2004 →
Sn 18
STUDIA PAPYROLOGICA : rivista Espaňola de papirologia
1962, 1965, 1968-1979, 1981-1983.
So 23
STUDIA PATRISTICA (viz monografie)
1957-1976 (svazky I-XIV).
Baa 6-7
STUDIA WARMINSKIE
1993.
14
STUDIA ŹRÓDLOZNAWCZE
1957-1963, 1965-1983, 1985-1991.
26
STUDIE ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV v Brně : Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách
1996.
20-21
STUDIE K DĚJINÁM A KULTUŘE VÝCHODNÍCH SLOVANŮ (viz monografie)
1990.
Bx 7
STUDIE O RUKOPISECH
1962 → (v ročníku 1997-1998 bibliografie a rejstřík)
17
STUDIE Z DĚJIN HORNICTVÍ
1980, 1981.
2
STUDIEN ÜBER HANDSCHRIFTEN
viz STUDIE O RUKOPISECH
STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY
viz UNIVERSITY OF CALIFORNIA STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY
STUDIES IN THE RENAISSANCE
1955-1965, 1972-1973.
12
STUDII CLASICE
1959-1974, 1979-1981, 1983-1986, 1988, 1989, 1991.
Sm 23
STUDII SI CERCETARI DE ISTORIE VECHE
1953-1972.
C61 (B 28, Sq 32)?
47
STUDII SI CERCETARI DE ISTORIE VECHE SI ARCHEOLOGIE
1953-1978, 1980-1984, 1986-1990.
Sm 2-3
STUDIUM OVETENSE
1975-1989, 1991, 1992.
Sn 12
SUDETENDEUTCHE FAMILIENFORSCHUNG
1928, 1929, 1932-1934.
23
SUPPLEMENTA ITALICA
1997, 2000.
27
SYMBOLAE OSLOENSES
1937, 1939, 1940, 1942 (různé články od 1928 – od Eitrem, Fa 1).
Sn 4
SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM
1991.
Sn 4
SYNERGIA – časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii
2003 →
14
TABONA : revista de prehistoria y de arqueologia
1992-1993.
Sq 33
TÁBORSKÝ ARCHIV
1987-1999, 2002-2004.
17
TEOLOGICKÁ REFLEXE : časopis pro teologii
1995 →
6
TEOLOGICKÉ TEXTY
1990-1996 (neúplné).
13
TEOLOGICKÝ ČASOPIS (Teologická fakulta Trnavskej university v Bratislave)
2003 →
13
TEXT
1994.
27
THEOLOGIA EVANGELICA
1948-1951.
1
THEOSOFISTA
1936.
27
the TIMES LITERARY SUPPLEMENT
1995-1997.
48
29
THEATER /das THEATER
1911.
So 9
le THÉATRE
1905, 1906, 1908-1910.
So 9
THEOLOGISCHE LETERATURZEITUNG
1979-1984, 1986-1987.
24
THESIS : A Journal of Foreign Policy Issues
1997, 1999.
14
THRACO - DACIA
1989.
Sn 4
TRADITIO : studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion
1955-1970, 1980.
12
TRAVAUX DU CENTRE ARCHEOLOGIQUE DU VAR
1995-1997.
Sm 27
TRAVAUX LINGUISTIQUES DE PRAGUE
1966.
So 27
TVAR – časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu
1949, 1953-1956 (neúplné).
15
TYCHE : Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik
1986-1991.
Sy 22
UMĚNÍ : časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV
1968-1969, 1971, 1973-1975, 1978-1984, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996.
5
UMĚNOVĚDNÉ STUDIE : časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV
1978, 1983, 1984.
5
UMJETNOST STECAKA
1965.
27
UNIVERSITAS - REVUE MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ
1991, 1992, 1996, 2000.
7
UNIVERSITAS COMENIANA : Graecolatina et orientalia
1971-1973, 1981, 1982.
viz též GRAECOLATINA ET ORIENTALIA
1969-1974, 1978-1988, 1993.
49
C 29
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM HISTORICAL JOURNAL
1957-1958.
27
UNIVERSITY OF CALIFORNIA STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY
1904, 1916, 1954, 1957.
So 27
UNSERE HEIMAT : Monatsblatt des Vereines für Landeskunde und Heimatschutz von Meder-Österreich
und Wien
1932.
23
ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ
1979.
2
VĚDA A ŽIVOT
1935, 1937-1939, 1942, 1943, 1945-1946, 1948, 1972-1985.
18
VĚDA ČESKÁ (NAŠE VĚDA) : kritický měsíčník
1914-1943, 1946-1948.
18
VESNA
1890-1893, 1896, 1897.
C 19
VESTNIK DREVNEJ ISTORII
1970-1993.
C 37
VĚSTNÍK ČESKÉ AKADEMIE císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
(od roku 1918 VĚSTNÍK ČESKÉ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ)
1890, 1893-1945, 1947-1949, 1951, 1952-1956, 1990.
1
VĚSTNÍK KRÁLOVSKÉ ČESÉ SPOLEČNOSTI NAUK
1891-1903, 1905-1907, 1909-1917, 1920-1922, 1924-1944, 1946, 1947, 1950, 1951.
1
VĚSTNÍK MĚSTSKÉHO MUSEA V KLATOVECH
1909-1911.
2
VĚSTNÍK MUSEJNÍHO SPOLKU královského města Rakovníka a politického okresu Rakovnického
1931, 1932.
2
VETERA CHRISTIANORUM : rivista del Dipartimento di Studi classici e cristiani Universitá degli Studi Bari
1964 →
14
VIATOR : Medieval and Renaissance Studies
1980-1987, 1989-1996.
12
50
VICHIANA
1972-1974.
So 32
VLAST : časopis pro poučení a zábavu; kulturní revue
1894, 1895, 1911-1912, 1928-1929, 1932, 1937, 1939, 1941.
Sm 16
VLASTIVĚDNÁ ROČENKA SOKA BLANSKO
1994, 1995, 1996.
2
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK ČESKÉHO JIHOVÝCHODU
1926-1929.
2
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK MORAVSKÝ
1959, 1960, 1979, 1980, 1993.
2
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PODŘIPSKO
viz PODŘIPSKO : vlastivědný sborník
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK VÝCHODOČESKÝ
1929.
2
VOLNÉ SMĚRY : umělecký měsíčník
1902-1906, 1908, 1911-1913, 1918, 1921-1922, 1928, 1934-35.
C 73
VOX LATINA
1966-1970, 1972, 1974, 1975, 1978-1985, 1996.
Sm 32
VOX PATRUM
1986, 1990 →
Baa 1
VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA ZAHRANIČNEJ MUZEOLOGICKEJ LITERATÚRY
1962, 1964-1973, 1976-1985, 1987, 1989, 1990.
16
VÝHLEDY : měsíčník pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární
1939-1941.
Sm 16
VÝCHODOKŘESŤANSKÁ STUDIA (viz monografie)
2004.
Baa 5
VYŠEHRAD : list pro křesťanskou kulturu
1945-1948.
1
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
1956.
15
WESTDEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND KUNST
1909.
27
51
WIEK OŚWIECENIA
viz též ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAWIENSIS
1989, 1994.
11
WIENER STUDIEN : Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition
1879-1885, 1902, 1903, 1905-1907, 1910, 1911, 1916, 1917, 1928-1942, 1957-1980, 1994 →
Sn 31-32
WISŁA
1887-1903, 1905.
Sp 9
WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT der Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Gessellschaftswissenschaftliche Reihe
1973-1986, 1989, 1990.
28
WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT der Universität Rostock, Gessellschafts- und
Sprachwissenschaftliche Reihe
1973-1984, 1988-1990.
28
WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
1888, 1889, 1891, 1895, 1898-1918.
So 33
WOLFENBÜTTELER - RENAISSANCE MITTEILUNGEN
1987-1997.
8
WORT und DIENST
viz JAHRBUCH der THEOLOGISCHEN SCHULE BETHEL
YALE CLASSICAL STUDIES
1961, 1969.
Sn 4
The YEARBOOK OF THE SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
viz LETOPIS SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
The YEARS WORK IN CLASSICAL STUDIES
1906-1912.
Sq 6
Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ : vlastivědný sborník
1988 →
Supplementum 1994, 2000.
2
Z KRALICKÉ TVRZE
1991-1997.
18
Z MINULOSTI DĚČÍNSKA A ČESKOLIPSKA
1974, 1977.
2
ZA STAROU PRAHU : věstník pro ochranu památek
1924, 1926-1932, 1934-1938, 1941.
6
52
ZÁPISKY KATEDRY ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN A ARCHIVNÍHO STUDIA FF UK PRAHA
1956, 1960-1963.
21
ZBORNIK MATICE SRPSKE – za drustbene nauke
2002, 2004, 2005.
16
ZBORNIK MATICE SRPSKE – za scenske umetnosti i muziku
2004, 2005.
16
ZBORNÍK Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
viz GRAECOLATINA ET ORIENTALIA
viz UNIVERSITAS COMENIANA : Graecolatina et orientalia
ZEITSCHRIFT FÜR ARCHÄOLOGIE DES MITTELALTERS
1993.
24
ZEITSCHRIFT FÜR GESCHISCHTSWISSENSCHAFT
1975, 1995.
27
ZEITSCHRIFT FÜR KATALANISTIK
1988-1994.
Sq 6
ZEITSCHRIFT FÜR KIRCHENGESCHICHTE
1970.
24
ZEITSCHRIFT FÜR KUNSTGESCHICHTE
1995-1997.
24
ZEITSCHRIFT FÜR OSTFORSCHUNG
1960, 1966-1972, 1978, 1980-1982, 1984-1994 (neúplné).
16
ZEITSCHRIFT FÜR OSTMITTELEUROPAFORSCHUNG
1995.
27
ZEITSCHRIFT FÜR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK
1967-1976.
So 26
ZEITSCHRIFT FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE
1925.
24
ZLÍNSKO OD MINULOSTI K SOUČASNOSTI
(1979-1987 název: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti)
1985, 1987, 1995-1999.
20
ZPRAVODAJ : Klub genealogů a heraldiků Ostrava
1981, 1984-1989.
18
53
ZPRAVODAJ MÍSTOPISNÉ KOMISE ČSAV (od roku 1986 Onomastický zpravodaj místopisné komise
ČSAV)
1961-1989, 1993-1994.
22
ZPRÁVA za první pololetí : Muzeum J.A.Komenského v Uh. Brodě
1964-1968.
18
ZPRÁVY ARCHIVU UNIVERZITY KARLOVY
(dříve Archivní zprávy)
1976, 1977, 1980, 1982, 1984, 1985, 1989.
21
ZPRÁVY CHEBSKÉHO MUZEA A OKRESNÍHO ARCHIVU
1983, 1984, 1988, 1992.
20
ZPRÁVY JEDNOTY KLASICKÝCH FILOLOGŮ
(později AVRIGA – Zprávy Jednoty klasických filologů)
1959 →
315
ZPRÁVY Kabinetu muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze
1959-1962.
So 6
ZPRÁVY Klubu za starou Prahu
nedatováno
6
ZPRÁVY MĚSTSKÉHO MUZEA V NĚMECKÉM BRODĚ
1918-1921 (vyšlo 1922), 1926-1931.
2
ZPRÁVY O ZASEDÁNÍ KRÁLOVSKÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI NAUK V PRAZE
1881-1894, 1896, 1898-1990-1903, 1905-1918, 1920-1922, 1924-1952, 1960, 1961.
1
ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE
1937, 1955-1961, 1992-1997, 2000, 2001, 2003 →
17
PAMÁTKOVÁ PÉČE
1962-1969, 1971, 1972.
17
příloha PAMÁTKOVÉ LISTY
17
ZPRÁVY ZEMSKÉHO ARCHIVU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
1906, 1908, 1910, 1915, 1918, 1924, 1932, 1939, 1946.
21
ZVON
1938.
So 9
ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PŘI ČSAV
1988.
1
54
ŽIVA ANTIKA - ANTIQUITÉ VIVANTE
1953-1971, 1973-1990, 1993 →
Sp 5
ŽIVOT : revue pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kultura a politiku
1929-1936.
31
55

Podobné dokumenty

viz Seznam časopisů

viz Seznam časopisů Bulletin d´Archeologie Marocaine Bulletin d´archéologie sud-est européenne Bulletin de correspondance hellénique Bulletin de la Societé archéologique d´Alexandrie Bulletin de Musée hongrois des bea...

Více