finální program - Česká resuscitační rada

Transkript

finální program - Česká resuscitační rada
RESUSCITACE ‘ 11
Česká resuscitační rada a GUARANT International pořádají ve spolupráci s
Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP,
Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP,
Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP,
Českou kardiologickou společností – pracovní skupinou akutní kardiologie,
Českou pediatrickou společností ČLS JEP – sekcí intenzivní medicíny,
Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy – územním střediskem záchranné služby
a Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM
ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
pod záštitou European Resuscitation Council (ERC)
11. května 2011
Clarion Congress Hotel, Praha
PROGRAM SYMPOSIA
RESUSCITATION 2011
SCIENTIFIC SYMPOSIUM OF THE
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL ON
I M P L E M E N TAT I O N
VALLETTA, MALTA
14 - 15 OCTOBER 2011
ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: 31 MAY
DEADLINE: EARLY REGISTRATION 1 AUGUST | LATE REGISTRATION 30 SEPTEMBER
www.resuscitation2011.eu
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
je mi velkou ctí, že Vás mohu přivítat na I. odborném symposiu České resuscitační
rady Resuscitace 2011, které se koná v návaznosti na V. česko-slovenský kongres
intenzivní medicíny v pražském Congress Hotelu Clarion.
Česká resuscitační rada, národní partner European Resuscitation Council (ERC), byla
založena teprve v loňském roce. Přestože patří k nejmladším společnostem, dokázala
si již v prvních měsících existence najít v odborné komunitě svoje pevné místo. Zahájila
intenzivní osvětovou činnost, spolupracuje na řešení několika projektů se státními
institucemi, připravila první certifikovaný kurz ERC, který se uskuteční koncem června
v Praze, vytvořila multioborovou platformu, kde jsou sdružovány společné zájmy
několika odborných lékařských společností. Členům České resuscitační rady je
pravidelně zasílán elektronický zpravodaj s vybranými novinkami z oboru. Rok 2010 byl
z hlediska kardiopulmonální resuscitace významný i celosvětově. Po pěti letech byly
vydány nové doporučené postupy pro resuscitaci, jejichž hlavní změny bychom Vám
rádi v rámci našeho symposia představili. Rovněž jsme si připomněli výročí padesáti
let kardiopulmonální resuscitace. Díky převratnému objevu umělého dýchání z úst
do úst a nepřímé srdeční masáže byly dodnes zachráněny stovky tisíc nemocných
s náhlou zástavou oběhu, kteří do té doby neměli žádnou šanci na přežití.
Kardiopulmonální resuscitace svým obsahem přesahuje hranice jednoho medicínského oboru, a dokonce přesahuje hranice
medicíny jako takové. Provázanost pomoci poskytnuté laiky s následnou vysoce kvalifikovanou péčí zajišťovanou několika
medicínskými obory, často v superspecializovaných centrech, je pro kvalitní přežití náhlé zástavy oběhu nezbytná. Nikde jinde
není tato spojitost tak důležitá jako v resuscitační medicíně, kde je navíc kritickou veličinou čas. Nerozhodnost na jakémkoliv
stupni tzv. řetězce přežití (chain of survival) snižuje pravděpodobnost přežití srdeční zástavy. Naším cílem je proto šířit v principu
jednoduché zásady resuscitace nejen napříč různými obory medicíny, ale současně ovlivnit co největší počet laiků. Srdeční
zástava patří mezi málo situací, při nichž ať uděláme cokoliv, nelze nic zkazit. Můžeme „pouze“ zachránit život…
Přeji Vám, aby se Vám v Praze líbilo a Vaše účast na symposiu přispěla ke zlepšení úspěšnosti resuscitací v České republice.
Za organizační výbor
MUDr. Anatolij Truhlář
předseda ČRR
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
VĚDECKÝ VÝBOR
Anatolij Truhlář
Marek Uhlíř
Radek Mathauser
Hana Tesaříková
Karel Cvachovec
Vladimír Černý
Jana Šeblová
Tomáš Janota
Eduard Kasal
Jarmila Drábková
Roman Škulec
Roman Gřegoř
Karel Dlask
Pavel Dostál
Jan Bradna
předseda ČRR
místopředseda ČRR
předseda ČSARIM
předseda ČSIM
předsedkyně SUMMK
předseda PS akutní kardiologie ČKS
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
PROGRAM SYMPOSIA
od 07:30
Registrace účastníků
09:00–09:30
Zahájení symposia
Anatolij Truhlář, Hradec Králové
Vladimír Černý, Hradec Králové
Karel Cvachovec, Praha
Jana Šeblová, Kladno
Udělení čestného členství
Organizační sdělení
09:30–10:30
Od rozdmýchávání ohně k obnově vitálních funkcí
Předsedající: Jana Šeblová, Jarmila Drábková
50 let kardiopulmonální resuscitace
Jarmila Drábková, Praha
European Resuscitation Council: making resuscitation available to all
Maaret Castrén, Stockholm
Systémové (ne)uspořádání výuky první pomoci v České republice
Marek Uhlíř, Praha
Diskuze
10:30-11:50
Základní neodkladná resuscitace
Předsedající: Eduard Kasal, Ondřej Franěk
Základní neodkladná resuscitace – nová doporučení 2010
Radek Mathauser, Jaroměř
Rozpoznání zástavy oběhu laiky – nejslabší článek řetězce přežití?
Ondřej Franěk, Praha
Vliv časné defibrilace na přežití srdeční zástavy
Eva Smržová, Ústí nad Labem
PRO-CON diskuze: Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné
PRO: Anatolij Truhlář, Hradec Králové
CON: Eduard Kasal, Plzeň
Panelová diskuze
11:50–12:50
Přestávka na oběd (obědový balíček)
12:50–14:20
Rozšířená neodkladná resuscitace
Předsedající: Vladimír Černý, Tomáš Janota
Rozšířená neodkladná resuscitace – nová doporučení 2010
Eduard Kasal, Plzeň
Potřebujeme při resuscitaci ještě nějaké léky?
Anatolij Truhlář, Hradec Králové
PRINCE and PRINCESS study – hot news
Maaret Castrén, Stockholm
Terapeutická hypotermie – důkazy pro a proti
Roman Škulec, Beroun
PRO-CON diskuze: Všichni nemocní po KPR by měli být směřováni do kardiocentra
PRO: Tomáš Janota, Praha
CON: Roman Škulec, Beroun
Panelová diskuze
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
14:20–15:45
Specifické aspekty neodkladné resuscitace
Předsedající: Karel Dlask, Marek Uhlíř
KPR ve specifických situacích
Vladimír Černý, Hradec Králové
Resuscitace u dětí – nová doporučení 2010
Daniel Blažek, Praha
Psychologicko-etické aspekty kardiopulmonální resuscitace
Jana Šeblová, Kladno
Právní aspekty neodkladné resuscitace
Lubomír Vondráček, Praha
Život po životě…
Marek Uhlíř, Praha
Jan Ježek, Velká Bíteš
Abdul Almawiri, Hradec Králové
Roman Zindulka, Hradec Králové
Panelová diskuze
15:45–16:00
Závěr symposia
KPR v kostce aneb co si dnes odnést domů…
Anatolij Truhlář, Hradec Králové
16:00–16:30
Kávová přestávka
WORKSHOPY
08:00–16:30
Workshopy v rámci doprovodné výstavy
Defibrilace pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED)
Nácvik použití supraglotických pomůcek k zajištění dýchacích cest
Nácvik koniotomie na modelu
Zajištění intraoseálního vstupu do cévního řečiště
16:30–17:15
Základní neodkladná resuscitace a resuscitace s použitím jednoduchých pomůcek
(pouze pro 30 předem přihlášených účastníků)
Jose Dizon, Kutná Hora
Marek Uhlíř, Praha
Jan Bradna, Kladno
Dominik Horn, Praha
Martin Slezák, Brno
Radek Mathauser, Jaroměř
Martin Trhlík, Praha
17:15–18:00
Základní neodkladná resuscitace a resuscitace s použitím jednoduchých pomůcek
(pouze pro 30 předem přihlášených účastníků)
Jose Dizon, Kutná Hora
Marek Uhlíř, Praha
Jan Bradna, Kladno
Dominik Horn, Praha
Martin Slezák, Brno
Radek Mathauser, Jaroměř
Martin Trhlík, Praha
Účastníci workshopů Základní neodkladná resuscitace se shromáždí v 16:25 a 17:10 u registrace,
kde bude umístěn informační stojan se jmenným seznamem předem registrovaných účastníků.
Pro vítěze soutěže v zajištění dýchacích cest laryngeální maskou Supreme věnuje firma CHEMELEK
multimediální přehrávač APPLE iPod Touch.
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
50 LET KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
ŠKODA 1201 SANITA (1960)
V roce 1960 byla v časopise JAMA uveřejněna první kazuistika
popisující úspěšné použití nepřímé srdeční masáže u člověka
(Kouwenhoven WB, Jude JR, Knickerbocker GG.: Closedchest cardiac massage.). Ve stejném období byl v tehdejším
Československu používán k přepravě zraněných a nemocných
sanitní vůz Škoda 1201. Karosérie sanity byla oproti běžné
dodávce delší, vzadu byl prostor pro dvoje nosítka a sedadlo
doprovodu.
Technické údaje: Motor vpředu s pohonem zadních kol.
Řadový čtyřválec OHV, objem 1221 cm³, karburátor Jikov,
výkon 33 kW (45 PS) při 4200 ot/min, točivý moment 86 Nm
při 2500 ot/min. Čtyřstupňová převodovka, rozvor 2685 mm,
rozchod 1250/1320 mm, vnější rozměry 4620 x 1680 x 1600 mm,
hmotnost 1187 kg, maximální rychlost 100 km/h.
Vystavený exponát pochází ze soukromé sbírky manželů Maškových z Hradce Králové a „vystupoval“ mimo jiné v televizním
seriálu Sanitka. Ukázku vozidla podpořila Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (www.zzskhk.cz).
MERCEDES-BENZ ML 280 CDI 4MATIC
V současnosti zajišťují přednemocniční neodkladnou péči
posádky zdravotnických záchranných služeb s moderní
technikou. Zásahové vozidlo rychlé lékařské pomoci (RLP) je
v tzv. setkávacím systému využíváno k rychlé dopravě lékaře
na místo zásahu, kde se RLP potkává s nelékařskou posádkou
rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve „velké“ sanitce. Tento
způsob využívání lékaře je velmi flexibilní a poskytuje možnost
jeho účelnějšího využití. Při mimonemocniční zástavě oběhu
je na místě události poskytována rozšířená neodkladná
resuscitace oběma posádkami současně.
Technické údaje: Motor vpředu s pohonem všech kol. Podélně
uložený šestiválec, objem 2998 cm3, výkon 140 kW (190 PS)
při 4200 ot/min, točivý moment 440 Nm při 1400 ot/min. Vnější
rozměry 4790 x 1920 x 1820 mm, rozvor 2970 mm, hmotnost
2110 kg, maximální rychlost 200 km/h, zrychlení 0-100 km/h
10.4 s.
ELEKTROMOBIL SMART ED (2010)
Sériová výroba modelu Smart fortwo electric drive začala
na podzim roku 2009. První automobily byly uvedeny do provozu
v Berlíně a následovala další evropská, americká a asijská
města. Od podzimu 2010 se k těmto lokalitám připojila i Praha.
První vůz dovezený do České republiky v rámci projektu
energetické společnosti E.ON a firmy Mercedes-Benz byl
předán pražské záchranné službě. „Elektrická sanitka“ je
používána k zásahům v centru hlavního města a na jedno nabití
lithium-iontových akumulátorů ujede v městském provozu
přibližně 120 km. Akumulátory lze dobíjet z běžné domácí
elektrické zásuvky nebo u speciálních dobíjecích stojanů.
Technické údaje: Elektromagnetický motor o výkonu 30 kW
(41 PS) s pohonem zadních kol. Vnější rozměry 2500 x 1516 x
1549 mm, rozvor 1812 mm, hmotnost 854 kg, maximální rychlost
112 km/h, zrychlení 0-60 km/h 5,7 s. Emise CO2 0 g/km.
Vystavenou techniku používá Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – územní středisko záchranné služby
(www.zzshmp.cz).
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
SEKRETARIÁT SYMPOSIA
OBECNÉ INFORMACE
GUARANT International
Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Tel: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448
E-mail: [email protected]
Web: www.csimkongres2011.cz, www.resuscitace.cz
Certifikát
Symposium je součástí kontinuálního vzdělávání lékařů
a sester. Každý z účastníků symposia obdrží při registraci
certifikát o účasti.
Jmenovky
Účastníci jsou povinni po celou dobu symposia nosit
jmenovku, kterou obdrží při registraci. V případě ztráty
jmenovky bude účtován poplatek 100 Kč.
MÍSTO KONÁNÍ
Clarion Congress Hotel Prague ****
Freyova 33, 190 00 Praha 9 – Vysočany
(stanice metra B – Vysočanská)
Tel.: +420 211 131 111
www.cchp.cz
Informace pro přednášející
Dovolujeme si požádat všechny přednášející, aby své
přednášky v elektronické podobě donesli do přípravny pro
řečníky v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však
během přestávky před danou sekcí. V přípravně pro řečníky
bude k dispozici pomocný personál a lze zde přezkoušet či
upravit Vaše přednášky. Přednášející musí dodržet stanovený
časový limit pro přednášku.
REGISTRACE
Registrační přepážka bude umístěna ve foyer ve 3. patře.
Středa 11. května 2011
7:30–18:00
Registrační poplatky
Symposium Resuscitace 2011
750 Kč
Registrační poplatek symposia Resuscitace 2011 zahrnuje:
• vstup na odborný program
• vstup na výstavu
• občerstvení v době kávové přestávky
• obědový balíček
• kongresovou tašku
• program symposia
• potvrzení o účasti
Přednášky jednotlivých řečníků budou umístěny
na webových stránkách www.resuscitace.cz
Jednací jazyk
Jednacím jazykem symposia je čeština a angličtina.
Výstava
Součástí kongresu je výstava, která bude probíhat ve foyer
sálu Nadir. Vstup na výstavu je zahrnut v registračním
poplatku.
Výstava bude otevřena v následujícím čase:
Středa 11. května 2011
08:00–17:00
Obědy
Obědové balíčky budou vydávány v hlavním foyer
od 11:50 do 12:50 hodin.
Kávová přestávka
Kávová přestávka bude servírována v hlavním foyer
od 16:00 do 16:30 hodin.
Parkování
V případě potřeby můžete využít podzemní garáže hotelu
Clarion a nákupní galerie Fénix s kapacitou 600 parkovacích
míst. Parkovné není zahrnuto v ceně registračního poplatku.
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
PARTNEŘI
Partner kongresových tašek
Partner finálního programu
Partner kongresových šňůrek
Vystavovatelé
Mediální partneři
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
POSTERY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
Základní neodkladná resuscitace
& automatizovaná externí defibrilace
Zkontrolujte vědomí
Jemně postiženým zatřeste
Hlasitě jej oslovte: „Jste v pořádku?“
Pokud nereaguje
Zprůchodněte dýchací cesty a zkontrolujte dýchání
Pokud nedýchá normálně
nebo nedýchá vůbec
Pokud normálně dýchá
Volejte 155 & přineste AED
(pokud je k dispozici)
Okamžitě zahajte resuscitaci
Položte svoje ruce na střed hrudníku
postiženého a proveďte 30 stlačení hrudníku:
t Hrudník stlačujte do hloubky alespoň 5 cm
frekvencí nejméně 100/min
t Obemkněte svými rty ústa postiženého
t Plynule do nich vdechujte,
dokud se nezvedne hrudník
t Jakmile hrudník klesne, vdech zopakujte
t Pokračujte v resuscitaci
*
Otočte postiženého do
zotavovací polohy na boku
t Volejte 155
t Neustále kontrolujte, zda
normálně dýchá
KPR 30:2
Zapněte AED & nalepte elektrody
Postupujte neprodleně podle hlasových pokynů přístroje
Nalepte jednu elektrodu pod levé podpaží
Nalepte druhou elektrodu pod pravou klíční kost, vpravo od hrudní kosti
Pokud je na místě více zachránců, nepřerušujte KPR během nalepování elektrod
Odstupte & proveďte defibrilaci
Postiženého by se nikdo neměl dotýkat:
- během analýzy srdečního rytmu
- při defibrilačním výboji
Resuscitaci ukončete, pokud se postižený začne probouzet (hýbe se, otevírá oči a normálně dýchá).
Pokud zůstává v bezvědomí a normálně dýchá, otočte jej do zotavovací polohy*.
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz
✃
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_BLSAED_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
POSTERY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
Resuscitace v nemocnici
Kolaps/závažné zhoršení stavu
Hlasitě volejte o pomoc
& zhodnoťte stav nemocného
Pokud nejsou přítomny
známky života
Pokud jsou přítomny
známky života
Přivolejte resuscitační tým
KPR 30:2
Zhodnoťte stav (ABCDE)
Zjistěte obtíže a zahajte léčbu
Kyslík, monitorace, žilní vstup
s použitím O2 a pomůcek
k zajištění dýchacích cest
Je-li třeba,
přivolejte resuscitační tým
Nalepte elektrody/
připojte monitor
Předejte nemocného
resuscitačnímu týmu
Proveďte defibrilaci
(pokud je indikována)
Rozšířená neodkladná resuscitace
(po příchodu resuscitačního týmu)
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_IHBLS_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council
✃
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
POSTERY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
Rozšířená neodkladná resuscitace
Univerzální algoritmus
Bezvědomí
Zástava dechu nebo jen občasné
lapavé nadechnutí
Přivolejte resuscitační tým
KPR 30:2
Připojte defibrilátor/monitor
Minimalizujte přerušování masáže
Zhodnoťte
srdeční rytmus
Defibrilovatelný rytmus
(fibrilace komor/bezpulzová
komorová tachykardie)
1 defibrilační
výboj
Okamžitě pokračujte
2 minuty v KPR
Minimalizujte přerušování
masáže
Nedefibrilovatelný rytmus
(bezpulzová elektrická
aktivita/asystolie)
Obnovení spontánního
oběhu
OKAMŽITÁ LÉČBA PO
SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ
t 1PTUVQ"#$%&
t ƲÓ[FOÈPYZHFOBDFBWFOUJMBDF
t TWPEPWÏ&,(
t -ÏǏCBWZWPMÈWBKÓDÓQDzÓǏJOZ
t ,POUSPMBUǔMFTOÏUFQMPUZ
léčebná hypotermie
Okamžitě pokračujte
2 minuty v KPR
Minimalizujte přerušování
masáže
BĚHEM KPR
REVERZIBILNÍ PŘÍČINY
t ;BKJTUǔUFWZTPLPVLWBMJUV,13TQSÈWOPVGSFLWFODJBIMPVCLV
stlačování hrudníku i jeho úplné uvolňování
t 1DzFELBäEâNQDzFSVÝFOÓN,13TJEBMÝÓǏJOOPTUEPQDzFEVOBQMÈOVKUF
t 1PEFKUFLZTMÓL
t ;WBäUFEFöOJUJWOÓ[QǾTPC[BKJÝUǔOÓEâDIBDÓDIDFTUBLBQOPNFUSJJ
t 1PEFöOJUJWOÓN[BKJÝUǔOÓEâDIBDÓDIDFTUOFQDzFSVÝVKUFTSEFǏOÓNBTÈä
t ;BKJTUǔUFWTUVQEPDÏWOÓIPDzFǏJÝUǔQFSJGFSOÓäÓMBOFCPJOUSBPTFÈMOÓ
vstup)
t Podejte adrenalin každých 3-5 min
t Zajistěte léčbu reverzibilních příčin
t )ZQPYJF
t )ZQPWPMÏNJF
t )ZQPLBMÏNJFIZQFSLBMÏNJFNFUBCPMJDLÏQDzÓǏJOZ
t )ZQPUFSNJF
t 5SPNCØ[BLPSPOÈSOÓUFQOZQMJDOÓFNCPMJF
t 5BNQPOÈEBTSEFǏOÓ
t 5PYJDLÏMÈULZJOUPYJLBDF
t 5FO[OÓQOFVNPUPSBY
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz
✃
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_ALS_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council
,POTJMJVNTQFDJBMJTUZ
NepraviEFMOÏ
1SBWEǔQPEPCOǔBUSJPWFOUSJLVMÈSOÓSFFOUSZ
UBDIZLBSEJF
t /BUPǏUFTWPEPWÏ&,(TFTJOVTPWâNSZUNFN
t 1DzJPQBLPWÈOÓ[OPWVQPEFKUFBEFOPTJOB[WBäUF
BOUJBSZUNJDLPVQSPGZMBYJ
Ano
0COPWFOÓTJOVTPWÏIPSZUNV ,POTJMJVNTQFDJBMJTUZ
1SBWEǔQPEPCOǔøVUUFSTÓOÓ
t ,POUSPMBTSEFǏOÓGSFLWFODF
OBQDzCFUBCMPLÈUPS
Ne
Nepravidelná tachykardie s úzkými QRS
komplexy
1SBWEǔQPEPCOǔöCSJMBDFTÓOÓ
,POUSPMBTSEFǏOÓGSFLWFODF
t #FUBCMPLÈUPSOFCPWFSBQBNJM
t 1DzJ[OÈNLÈDITSEFǏOÓIPTFMIÈWÈOÓ[WBäUF
QPEÈOÓEJHPYJOVOFCPBNJPEBSPOV
;BKJTUǔUFBOUJLPBHVMBǏOÓMÏǏCVQDzJUSWÈOÓIPEJO
NepraviEFMOÏ
Jsou QRS komplexy úzké
(< 0,12 s)?
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz | Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium | Referenční číslo Poster_10_ALS-TACH_01_01_CZE Autorská práva:European Resuscitation Council
LBSEJPWFS[FNVTÓCâUWäEZQSPWFEFOBWBOBMHPTFEBDJOFCPDFMLPWÏBOFTUÏ[JJ
Komorová tachykardie
OFCPOFKBTOâSZUNVT
t "NJPEBSPONH*7CǔIFN
NJOVUOÈTMFEOǔBNJPEBSPO
NHCǔIFNIPEJO
Supraventrikulární tachyarytmie
s blokádou Tawarova raménka
QPLVEWNJOVMPTUJQPUWS[FOB
t QPEFKUFBEFOPTJOKBLPQDzJ
QSBWJEFMOÏUBDIZLBSEJJTÞ[LâNJ
LPNQMFYZ
t 1PVäJKUFWBHPWÏNBOÏWSZ
t "EFOPTJONH*7SZDIMâNCPMVTFN
QDzJOFVTQPLPKJWÏPEQPWǔEJQPEFKUFNH*7
QDzJOFVTQPLPKJWÏPEQPWǔEJQPEFKUFEBMÝÓDI
NH*7
t t,POUJOVÈMOÓNPOJUPSBDF&,(
Jsou úzké
QRS komplexy
pravidelné?
1SBWJEFMOÏ
4UBCJMOÓ
stav
Jsou široké
QRS komplexy
pravidelné?
1SBWJEFMOÏ
;KJTUǔUF[EBKTPVQDzÓUPNOZ[ÈWBäOÏQDzÓ[OBLZ
1. Šok
2. Synkopa
*TDIÏNJFNZPLBSEV
4SEFǏOÓTFMIÈOÓ
Á[LÏ
ÀJSPLÏ
/FTUBCJMOÓ
stav
.PäOÏTSEFǏOÓBSZUNJF
t Fibrilace síní s blokádou
Tawarova raménka
MÏǏCBKBLPQDzJöCSJMBDÓTÓOÓTÞ[LâNJ
LPNQMFYZ
t Fibrilace síní při preexcitaci
[WBäUFBNJPEBSPO
t Polymorfní komorová tachykardie
OBQDzUPSTBEFTEFQPJOUFToQPEFKUF
NBHOFTJVNHCǔIFNNJOVU
t "NJPEBSPONH*7CǔIFN
10-20 minut a zopakování kardioverze
OÈTMFEOǔ
t "NJPEBSPONHCǔIFNIPEJO
NBYWâCPKF
Kardioverze synchronizovaným
výbojem*
t ;IPEOPǸUFTUBWOFNPDOÏIP"#$%&
t ;BIBKUFQPEÈWÈOÓLZTMÓLV[BKJTUǔUFäJMOÓWTUVQ
t .POJUPSVKUF&,(LSFWOÓUMBLB4Q02OBUPǏUFTWPEPWÏ&,(
t *EFOUJöLVKUFSFWFS[JCJMOÓQDzÓǏJOZB[BIBKUFKFKJDIMÏǏCVOBQDzNJOFSÈMPWÈEZTCBMBODF
"MHPSJUNVTUBDIZLBSEJF
Rozšířená neodkladná resuscitace
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
POSTERY
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
✃
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
POSTERY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
Rozšířená neodkladná resuscitace
Algoritmus bradykardie
t;IPEOPǸUFTUBWOFNPDOÏIP"#$%&
t;BIBKUFQPEÈWÈOÓLZTMÓLV[BKJTUǔUFäJMOÓWTUVQ
t.POJUPSVKUF&,(LSFWOÓUMBLB4Q02OBUPǏUFTWPEPWÏ&,(
t*EFOUJöLVKUFSFWFS[JCJMOÓQDzÓǏJOZB[BIBKUFKFKJDIMÏǏCV
OBQDzNJOFSÈMPWÈEZTCBMBODF
Ano
;KJTUǔUF[EBKTPVQDzÓUPNOZ[ÈWBäOÏQDzÓ[OBLZ
1. Šok
2. Synkopa
*TDIÏNJFNZPLBSEV
4SEFǏOÓTFMIÈOÓ
Ne
"USPQJONH*7
Uspokojivá
PEQPWǔǒ
Ano
Ne
Ano
Dočasná léčba:
t "USPQJONH*7
PQBLPWBOǔEPNBYJNÈMOÓEÈWLZNH*7
t *TPQSFOBMJOǽHNJO
t "ESFOBMJOǽHNJO
t "MUFSOBUJWOÓGBSNBLB
Riziko asystolie?
t3FDFOUOÓBTZTUPMJF
t"7CMPLÈEB**TUVQOǔ.PCJU[PWBUZQV
t"7CMPLÈEB***TUVQOǔTFÝJSPLâNJ234
komplexy
t,PNPSPWÈ[ÈTUBWBT
Ne
nebo
t ;FWOÓLBSEJPTUJNVMBDF
,POTJMJVNTQFDJBMJTUZ
;BKJÝUǔOÓUSBOTWFOØ[OÓLBSEJPTUJNVMBDF
Observace
"MUFSOBUJWOÓGBSNBLB
t "NJOPGZMJO
t %PQBNJO
t (MVLBHPOWQDzÓQBEǔQDzFEÈWLPWÈOÓCFUBCMPLÈUPSZOFCPCMPLÈUPSZ
LBMDJPWâDILBOÈMǾ
t "USPQJONǾäFCâUOBISB[FOHMZLPQZSPMÈUFNWƎ3OFOÓSFHJTUSPWÈO
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz
✃
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_ALS-BRAD_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
POSTERY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
Základní neodkladná resuscitace dítěte
Postup pro zdravotnický personál
NEREAGUJE?
Hlasitě volejte o pomoc
Zprůchodněte dýchací cesty
NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ?
5 umělých vdechů
NEJSOU ZNÁMKY ŽIVOTA?
15 stlačení hrudníku
2 umělé vdechy
15 stlačení hrudníku
Po 1 minutě KPR volejte tísňovou linku 155
nebo přivolejte resuscitační tým
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_PaedBLS_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council
✃
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
POSTERY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
Resuscitace dítěte
Rozšířená neodkladná resuscitace
Bezvědomí
Zástava dechu nebo jen občasné
lapavé nadechnutí
KPR (5 umělých vdechů, dále 15:2)
Připojte defibrilátor/monitor
Minimalizujte přerušování masáže
Přivolejte resuscitační tým
(samotný zachránce provádí
nejdříve 1 minutu KPR)
Zhodnoťte
srdeční rytmus
Defibrilovatelný rytmus
(fibrilace komor/
bezpulzová komorová
tachykardie)
1 defibrilační
výboj 4 J/kg
Okamžitě pokračujte
2 minuty v KPR
Minimalizujte
přerušování masáže
Nedefibrilovatelný rytmus
(bezpulzová elektrická
aktivita/asystolie)
Obnovení
spontánního oběhu
OKAMŽITÁ LÉČBA PO
SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ
t 1PTUVQ"#$%&
t ƲÓ[FOÈPYZHFOBDFBWFOUJMBDF
t 7ZÝFUDzFOÓEÓUǔUF
t -ÏǏCBWZWPMÈWBKÓDÓQDzÓǏJOZ
t ,POUSPMBUǔMFTOÏUFQMPUZ
t -ÏǏFCOÈIZQPUFSNJF
Okamžitě pokračujte
2 minuty v KPR
Minimalizujte
přerušování masáže
BĚHEM KPR
REVERZIBILNÍ PŘÍČINY
t ;BKJTUǔUFWZTPLPVLWBMJUV,13TQSÈWOPVGSFLWFODJBIMPVCLV
stlačování hrudníku i jeho úplné uvolňování
t 1DzFELBäEâNQDzFSVÝFOÓN,13TJEBMÝÓǏJOOPTUEPQDzFEVOBQMÈOVKUF
t 1PEFKUFLZTMÓL
t ;BKJTUǔUFWTUVQEPDÏWOÓIPDzFǏJÝUǔQFSJGFSOÓäÓMBOFCPJOUSBPTFÈMOÓ
vstup)
t 1PEFKUFBESFOBMJOLBäEâDINJO
t ;WBäUFEFöOJUJWOÓ[QǾTPC[BKJÝUǔOÓEâDIBDÓDIDFTUBLBQOPNFUSJJ
t 1PEFöOJUJWOÓN[BKJÝUǔOÓEâDIBDÓDIDFTUOFQDzFSVÝVKUFTSEFǏOÓ
masáž
t Zajistěte léčbu reverzibilních příčin
t Hypoxie
t Hypovolémie
t Hypokalémie/hyperkalémie/metabolické příčiny
t Hypotermie
t 5FO[OÓQOFVNPUPSBY
t 5PYJDLÏMÈULZJOUPYJLBDF
t 5BNQPOÈEBTSEFǏOÓ
t 5SPNCPFNCPMJF
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz
✃
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_PALS_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
POSTERY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
PO CELOU DOBU SE PTEJTE: NEPOTŘEBUJEME DALŠÍ POMOC?
Resuscitace novorozence po porodu
Novorozence osušte
Porod
Odstraňte veškeré mokré roušky a přikrývky
Spusťte stopky nebo si poznamenejte čas
Zhodnoťte svalový tonus,
dýchání a srdeční frekvenci
Pokud dýchá lapavě nebo nedýchá vůbec:
Zprůchodněte dýchací cesty
Proveďte 5 umělých vdechů
Zvažte monitoraci SpO2
30
sekund
60
sekund
Znovu zhodnoťte stav
Pokud se srdeční frekvence nezvýšila,
sledujte pohyby hrudníku
Pokud se hrudník nezvedá:
Znovu zkontrolujte správnou polohu hlavy
Zvažte udržování průchodnosti dýchacích cest pomocí dvou osob
nebo použití dalších manévrů za tímto účelem
Zopakujte umělé vdechy
Zvažte monitoraci SpO2
Zkontrolujte reakci novorozence
Uspokojivá
preduktální SpO2
2 min: 60%
3 min: 70%
4 min: 80%
5 min: 85%
10 min: 90%
Pokud se srdeční frekvence nezvýšila,
sledujte pohyby hrudníku
Pokud se hrudník zvedá
a srdeční frekvenci nelze zjistit nebo je pomalá (< 60):
Zahajte srdeční masáž
3 stlačení hrudníku na každý vdech
Srdeční frekvenci znovu kontrolujte každých 30 vteřin
Pokud srdeční frekvenci nelze zjistit nebo je pomalá (< 60):
Zvažte zajištění žilního vstupu a podání farmak
www.erc.edu | [email protected] - www.resuscitace.cz
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_NLS_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council
✃
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS)
PROVIDER COURSE
OREA Hotel Pyramida, Prague, June 27 – 28, 2011
General information
Objective
The ALS course teaches the theory and practical skills to effectively treat cardiorespiratory arrest, peri-arrest situations
and special circumstances, and to prepare senior members of a multidisciplinary team to treat the patient until transfer to
a critical care area is possible.
Who the course is suitable for
This course is designed for healthcare professionals who would be expected to apply the skills taught as part of their clinical
duties, or to teach them on a regular basis. Appropriate participants include doctors and nurses working in critical care areas
(e.g. A&E, CCU, ICU, HDU, operating theatres, medical admissions units) or on the cardiac arrest / medical emergency team
and paramedics.
All applicants should hold a current clinical appointment and professional healthcare qualification.
Pre-course preparation
The course comprises lectures, practical skill stations, workshops and assessments. The manual (written in English) is sent
to the candidate one month before the course date and the candidate is strongly advised to study this thoroughly before
completing a pre-course multiplechoice questionnaire (MCQ). This MCQ must be handed in, with the question paper, on arrival
at the course centre. This pre-course assessment provides a baseline measure upon which new leasing can be evaluated and
it should be completed without reference to the manual.
Competence in cardiopulmonary resuscitation is an essential prerequisite to the course.
I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
11. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha
Instructors
ERC certified Maltese, British, Polish, and Czech ALS instructors
Course language
English (at least basic knowledge of reading and communication skills is necessary)
Programme
Lectures
• Advanced Life Support in Perspective
• Causes and Prevention of Cardiac Arrest
• Acute Coronary Syndromes
• ALS Treatment Algorithm
• Post Resuscitation Care
Skill stations and workshops
• Airway Management
• Monitoring, Rhythm Recognition and 12-lead ECG
• Initial Assessment and Resuscitation
• Tachycardias and bradycardias
• Blood Gases
• Cardiac Arrest in Special Circumstances
• Cardiac Arrest Management (CASTeach)
Discussion
• Ethics / Legal aspects / DNAR
Demonstration
An experienced faculty will give a teaching demonstration. This introduces the concept of role-play and simulated cardiac
arrest management, assessment of the critically ill patient, shockable / non-shockable algorithms, positive critiquing, and
team leadership skills.
Assessments
Assessments are based on clinical scenarios that allow the candidate to effectively demonstrate the core competencies that
have been taught on the course.
An MCQ paper is taken on the last day.
Course registration
Registration fee
Closing Date:
Registration form available at:
Registration E-mail:
Course organizer:
Partners
CZK 14.300 (€ 550) incl. meals and an ALS manual
May 27th, 2011
www.resuscitace.cz
[email protected]
Czech Resuscitation Council

Podobné dokumenty