Závěrečná zpráva projektu - Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové

Transkript

Závěrečná zpráva projektu - Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové
Letní jazyková škola 2015
Závěrečná zpráva projektu
Cíl projektu
Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru
zaměstnání, ale i pro integraci mladých lidí do společnosti. Znevýhodněné děti mají menší možnosti
rozvíjet jazykové dovednosti, proto jim projekt nabídl příležitost, jak je zlepšit nad rámec tradiční školní
výuky a jak rozvinout komunikační schopnosti v cizím jazyce.
Časový rámec
leden - duben 2015
duben 2015
květen 2015
9. 8. – 31. 8. 2015
září 2015
► zajištění partnerů projektů a jeho financování, stanovení kritérií
pro účastníky školy
► vyhlášení výběrového řízení pro zájemce o účast v letní jazykové škole
► výběr 20 účastníků kurzu angličtiny dle stanovených kritérií
► realizace jazykového kurzu angličtiny ve Velké Británii
► zjištění zpětné vazby od účastníků kurzu a zpracování závěrečné zprávy
Výběr účastníků
Děti z dětských domovů, které měly zájem o účast v letním jazykovém kurzu, musely splnit několik
podmínek: dovršení věku 14 let, vysokou osobní motivaci pro zlepšení jazykových znalostí a také
stanovenou úroveň znalostí anglického jazyka. Zástupci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
ověřovali splnění podmínek pomocí vyplněného přihlašovacího formuláře, známek dle vysvědčení,
životopisu a motivačního dopisu v angličtině. Na základě stanovených kritérií bylo vybráno 20 mladých
lidí, kteří se následně úspěšně účastnili letní jazykové školy.
Průběh letního jazykového kurzu
Intenzivní jazykový kurz angličtiny v délce 2 týdnů (15 - 22 lekcí týdně) probíhal v termínech 10. 8. –
21. 8. 2015 a 17. 8. – 28. 8. 2015. Společnost CK INTACT zajistila studentům dopravu, ubytování a kurz
na jazykových školách v Londýně i v dalších městech – Harrogate, Worthing, Manchester, Leeds, York
a Sidmouth.
První den na škole studenti vykonali rozřazovací zkoušky a podle výsledku byli zařazení do jednotlivých
skupin. Výuka jazykového kurzu probíhala jak tradiční formou, tak formou her, kvízů a diskusí. Studenti
velmi oceňovali přátelský a vstřícný přístup pedagogů. V závěru kurzu studenti vykonali zkoušku a
obdrželi certifikát se slovním hodnocením.
Tento jazykový kurz byl pro mě neuvěřitelný, protože jsem poznal novou zemi a také nové přátele,
s kterými si stále píšu i po skončení jazykového pobytu. International language school byla skvělá, naučil
jsem se lépe komunikovat v angličtině a také hlavně rychle reagovat, to byl pro mě největší přínos.
Jiří K.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové I Senovážné nám. 2, Praha 1 I +420 224 216 883 I www.vdv.cz I [email protected]
Myslím si, že se moje angličtina určitým způsobem zlepšila, hlavně mám ale obrovskou chuť a motivaci
se v ní zlepšovat, abych se jednou do Anglie mohla podívat znovu, možná tam i jednou pracovat, Anglie
mě opravdu nadchla. Děkuji, jsem nesmírně ráda, že jsem tam mohla strávit skvělé dva týdny.
Nikol. S.
Ubytování v hostitelských rodinách
Studenti byli ubytováni v rodinách, které jim zajišťovaly ubytování, jídlo a pomáhaly jim s orientací
v novém prostředí a přípravami do školy. Některé rodiny se studentům věnovaly i v jejich volném čase.
Ohlasy studentů na přístup rodin byly vynikající.
Moje hostující rodina byla úžasná!!! Celou cestu jsem si
říkala, že je divné přijít k někomu domů, zazvonit… „Tak
tady mě máte“. Nakonec jsem nechtěla tuto rodinu
opustit. Kdybych měla napsat nejsilnější zážitek, tak by to
byly společné večeře. Takový pocit, když usednete
s rodinou ke stolu, tak, jak to vidíte ve filmech, tak, jak
byste si přáli… pro mě, jako pro holku z dětského domova,
je to obrovské štěstí.
Ivana Š.
Aktivity ve volném čase
Na výuku navazovaly doprovodné aktivity, které pořádaly školy, nebo si je studenti organizovali
samostatně. Díky výletům, sportovním aktivitám a jiným setkáváním ve volném čase studenti mohli
nejen lépe poznávat jiné kultury a zvyky, ale také navázat nová přátelství, kterých si cení přinejmenším
stejně jako zdokonalení angličtiny.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové I Senovážné nám. 2, Praha 1 I +420 224 216 883 I www.vdv.cz I [email protected]
Ve škole to bylo skvělé! Učitelé byli velmi příjemní a dokázali nás mnoho naučit. Také jsem ve škole
našla mnoho nových kamarádů z jiných zemí, což je pro mě určitě dobré do budoucna. Školní program,
který byl k dispozici po vyučování, byl velmi pestrý. Mohlo se jít na bowling, zajet si o víkendu do
Londýna, zazpívat si karaoke. Díky těmto aktivitám se dalo lépe seznámit a hlavně mluvit, mluvit,
mluvit..
Miroslava B.
Závěr
Studenti se z kurzu vrátili nadšení a vděční za tuto příležitost. Nejenže si zdokonalili angličtinu, zbavili
se ostychu z komunikace v cizím jazyce, ale poznali také život v jiné zemi, její kulturu a tradice, mohli
pobývat v rodinném prostředí a zažít něco nového. Navázali přátelství, která mohou být na celý život.
v Anglii se mi moc líbilo a jsem opravdu ráda, že jsem mohla jet. Na začátku jsem se opravdu bála,
protože jsem nikoho neznala, ale nakonec se mi nechtělo zpátky do Čech . Ve škole to bylo vážně moc
super i kolektiv. A určitě mohu říct, že jsem se něco nového přiučila. Každý den jsme jezdili s kamarády
po památkách, které byly moc zajímavé.
Iva K.
Když mi bylo devět let, začala jsem se učit angličtinu. Vždy jsem tuto zem obdivovala pro jejich kulturu,
tradice a především jazyk. Představovala jsem si, že do Anglie jednou pojedu… ale věděla jsem, že můžu
maximálně snít. Byl to můj sen a ve svých 21 letech mohu říci, že se mi můj sen splnil. Chtěla jsem zkusit
štěstí a požádala jsem VDV. Můj jazyk nebyl a není špatný, potřebovala jsem hlavě mluvit, prolomit
bariéru, nestydět se mluvit s mluvčím…
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové I Senovážné nám. 2, Praha 1 I +420 224 216 883 I www.vdv.cz I [email protected]
Ivana Š.
Celých čtrnáct dní bylo pro mě velkou zkouškou. Poprvé jsem byla sama tak dlouho v cizině, ale zvládla
jsem to! Dokázala jsem si, že umím samostatně cestovat, komunikovat v angličtině a vyřídit si spoustu
věcí spojených s pobytem v zahraničí. Co jsem se naučila v zahraničí, určitě využiji při svém studiu na
střední škole v oboru hotelnictví a cestovní ruch. Děkuji Vám, Thank you very much!
Miroslava B.
Poděkování partnerům a dárcům
Děkujeme dárcům a partnerům, kteří se na jazykové škole podíleli. Bez jejich přispění bychom projekt
nemohli uskutečnit, a tak poděkování všech dětí, které se letošní jazykové školy zúčastnily, patří
zejména jim. Projekt podpořila paní Jana Strømsnes, ČSOB Asset Management, PhDr. Jindra
Čekanová a CK INTACT – studium v zahraničí, s. r. o.
.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové I Senovážné nám. 2, Praha 1 I +420 224 216 883 I www.vdv.cz I [email protected]
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové I Senovážné nám. 2, Praha 1 I +420 224 216 883 I www.vdv.cz I [email protected]

Podobné dokumenty