Construction work

Komentáře

Transkript

Construction work
Construction work
Generell Informasjon
Versjon
3
Dato for offentliggjørelse
24.09.2013 04:08
Url
http://com.mercell.com/permalink/37685437.aspx
Endret dato
24.09.2013 04:08
Ekstern anbuds ID
318732-2013
Konkurranse type:
Tildeling
Dokument type
Kontraktstildeling
Prosedyre
Begrenset prosedyre
Kontrakt
Offentlig arbeidskontrakt
Reguleringer
European Communities, with participation by GATT countries
Tildelingskriterier
Det mest økonomiske anbudet
Oppdragsgiver
Firma
Městská část Praha 100063410
Avdeling
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, adresa: Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2
Adresse
Vodičkova 681/18
Postnr/By
11568 Praha 1
CZECH REPUBLIC
Telefon
+420 22 42 83 73 3
Faks
+420 22 42 67 22 4
E-post
[email protected]
Versjonsendringer
Contract award
Beskrivelse
12.10.2016 17:02
Side 1 av 8
Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1, 115 68, CZECH REPUBLIC. Telephone: +420 224283733. Fax: +420 224267224. E
-mail: [email protected]
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 13.2.2013, 2013/S 31-048507)
2013/S 071-117186
RE:
CPV:45000000, 45454100, 45211100, 45212350
Construction work
Restoration work
Construction work for houses
Buildings of particular historical or architectural interest
Instead of:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 08.04.2013 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek: 08.04.2013 (10:15)
VI.4.1.1) Internetová adresa (URL): —.
VI.4.3) Internetová adresa (URL): —.
—.
Read:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 12.04.2013 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek: 12.04.2013 (10:15)
VI.4.1.1) Internetová adresa (URL): http://www.compet.cz/
VI.4.3) Internetová adresa (URL): http://www.compet.cz/
I.1) Úřední název: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Contact point(s): Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal, Římská 104/14,
120 00 Praha 2, 115 68 Praha 1, CZ. Telephone: +420 224283733. E-mail: [email protected] Fax: +420 224267224.
12.10.2016 17:02
Side 2 av 8
Original text:
Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1, 115 68, ČESKÁ REPUBLIKA. Tel.: +420 224283733. Fax: +420 224267224. Email: [email protected]
(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 13.2.2013, 2013/S 31-048507)
2013/S 071-117186
Předmět:
CPV:45000000, 45454100, 45211100, 45212350
Stavební práce
Rekonstrukce budov
Stavební úpravy domů
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
Namísto:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 08.04.2013 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek: 08.04.2013 (10:15)
VI.4.1.1) Internetová adresa (URL): —.
VI.4.3) Internetová adresa (URL): —.
—.
Čtěte:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 12.04.2013 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek: 12.04.2013 (10:15)
VI.4.1.1) Internetová adresa (URL): http://www.compet.cz/
VI.4.3) Internetová adresa (URL): http://www.compet.cz/
I.1) Úřední název: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Kontaktní místo: Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal, Římská 104/14,
12.10.2016 17:02
Side 3 av 8
120 00 Praha 2, 115 68 Praha 1, CZ. Tel.: +420 224283733. E-mail: [email protected] Fax: +420 224267224.
Tildeling
Section V: Award of contract
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Sdružení Bau plus– Avers, Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC
Original text:
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr
uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb spočívající v
rekonstrukci budovy č. p. 120 v k. ú. Malá Strana v Letenské ulici (Thurn-Taxisův palác).
Oddíl V: Zadání zakázky
V.1) Datum zadání zakázky: 6.9.2013
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 3
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána Sdružení Bau plus– Avers, Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA
Utvidet beskrivelse
12.10.2016 17:02
Side 4 av 8
Contract award notice
Works
2013/S 185-318732
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Contact point(s): For the attention of: E-mail: Městská část Praha 100063410, Vodičkova 681/18, AK Janstová, Smetana &
Nevečeřal, adresa: Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2, Veronika Žáková, 115 68 Praha 1, CZECH REPUBLIC, [email protected]
Internet address(es):
Address of the buyer profile: https://zakazky.praha1.cz
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000, 45454100, 45211100, 45212350
Description
Construction work.
Restoration work.
Construction work for houses.
Buildings of particular historical or architectural interest.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 143 011 972 CZK
Excluding VAT
Section V: Award of contract
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Sdružení Bau plus– Avers, Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract: Value: 143 011 972 CZK
Excluding VAT
Original text:
12.10.2016 17:02
Side 5 av 8
Oznámení o zadání zakázky
Stavební práce
2013/S 185-318732
Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Kontaktní místo: K rukám: E-mail: Městská část Praha 100063410, Vodičkova 681/18, AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, adresa:
Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2, Veronika Žáková, 115 68 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected]
Internetové adresy:
Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.praha1.cz
I.2) Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
„Rekonstrukce budovy č. p. 120 v k.ú. Malá Strana v Letenské ulici (Thurn-Taxisův palác)“.
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Provádění
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Objekt č.p. 120 v k. ú. Malá Strana v Letenské ulici (ThurnTaxisův Palác).
Kód NUTS CZ010
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr
uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb spočívající v
rekonstrukci budovy č. p. 120 v k. ú. Malá Strana v Letenské ulici (Thurn-Taxisův palác).
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
45000000, 45454100, 45211100, 45212350
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
12.10.2016 17:02
Side 6 av 8
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 143 011 972 CZK
Bez DPH
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení
Omezené
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
1. výše nabídkové ceny. Váha 80
2. délka záruční doby. Váha 20
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 6-006437 ze dne 9.1.2013
Oznámení o zakázce
Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 71-117186 ze dne 11.4.2013
Oddíl V: Zadání zakázky
V.1) Datum zadání zakázky:
6.9.2013
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Sdružení Bau plus– Avers, Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 143 011 972 CZK
12.10.2016 17:02
Side 7 av 8
Bez DPH
V.5) Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami: Poměrná část: 22,70 %
Stručný popis hodnoty/poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: Elektroinstalace (ROSS Holding a.s.)
12,26 %, měření a regulace (SAUTER Automation, spol. s r.o.) 0,96 % zdravotně technické instalace, vytápění (KALMAX s.r.o.)
4,58 % vzduchotechnika, chlazení (TZB plus s.r.o.) 3,15 %, gastrotechnologie (InterGast a.s.) 1,79 %.
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2) Další informace:
Profil zadavatele: https://zakazky.praha1.cz, resp. http://www.praha1.cz/cps/verejne-zakazky-profil-zadavatele-26210.html.
V době odeslání tohoto formuláře ke zveřejnění docházelo k migraci dat z jednoho profilu zadavatele (
http://www.praha1.cz/cps/verejne-zakazky-profil-zadavatele-26210.html) na druhý (https://zakazky.praha1.cz), přičemž je
předpoklad, že původní profil (http://www.praha1.cz/cps/verejne-zakazky-profil-zadavatele-26210.html) zadavatele bude
později zrušen.
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
VI.3.2) Podání odvolání
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
20.9.2013
CPV koder
Kode
Beskrivelse
45000000
Bygge- og anleggsvirksomhet
45211100
Bygging av hus
45212350
Bygninger av særlig historisk eller arkitektonisk verdi
45454100
Restaurering
12.10.2016 17:02
Side 8 av 8