Anti-TPO v séru

Komentáře

Transkript

Anti-TPO v séru
Anti-TPO v séru
Abstrakt
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální
peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v
tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je
tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek
vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých
koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy
tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování
průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO
prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší
důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.
Synonyma
Protilátky proti tyreoidálním mikrosomům
Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu
Tyreoidální peroxidáza (TPO) se vylučuje na apikálním povrchu poškozených buněk
štítné žlázy a proti ní se vytvářejí autoprotilátky. Koncentrace Anti-TPO se stanovují
pomocí imunoanalytických izotopových i neizotopových metod. Tyto moderní
kvantitativní metody jsou citlivější a specifičtější než semikvantitativní metody jako
např. nepřímá hemaglutinace nebo mikroskopová imunofluorescence. Důležitou
charakteristikou metody, používané ke stanovení koncentrace Anti-TPO, je povaha
antigenu, která byla využita k tvorbě protilátek (eventuálně monoklonálních
protilátek) imunoanalytického systému. Diagnostické systémy s vysokou klinickou
specifitou a senzitivitou využívají enzymaticky aktivní nativní TPO k imunizaci.
Role v metabolismu
Autoprotilátky se vyskytují s různou frekvencí u všech autoimunních onemocnění
štítné žlázy (Hashimotova tyreoiditida, Gravesova choroba, primární myxedém).
Stejně jako u anti-TG, se také Anti-TPO někdy vyskytují v nízkých koncentracích i u
zdravých osob. V těchto případech, stejně jako u jiných autoprotilátek specifických
proti antigenům jiných orgánů, stoupají jejich koncentrace u osob starších 60-ti let a
opět klesají u osob starších 90-ti let. Autoimunní onemocnění štítné žlázy jsou
charakterizovaná celou řadou různých imunologických projevů a fenoménů v podobě
tvorby různých protilátek. Stanovení jednotlivých typů protilátek v séru pacienta má
široké použití v diagnostice a sledování průběhu autoimunních onemocnění štítné
žlázy.
Distribuce v organismu, obsah ve tkáních
Nízké koncentrace autoprotilátek proti TPO se vyskytují i u 1-5 % jedinců zdravé
populace. Přehled prevalence výskytu Anti-TPO u patologických stavů štítné žlázy (viz
tabulka, údaje jsou platné pro IRMA stanovení Anti-TPO pomocí soupravy
IMMUNOTECH Praha a kalibraci mezinárodním standardem IRC 65/93). Patologicky
zvýšené koncentrace Anti-TPO se vyskytují především u Hashimotovy choroby (90 %
případů) a Basedowovy choroby (70-75 % případů), řidčeji, a to i jen přechodně v
určité fázi onemocnění, u Quervainovy tyreoiditidy. U Hashimotovy choroby nalezené
koncentrace Anti-TPO odpovídají intenzitě a průběhu choroby. Vysoké koncentrace
Anti-TPO se vyskytují i po prodělaném zánětu štítné žlázy (zbytek endokrinně aktivní
tkáně). V některých případech, např. u imunogenní tyreoiditidy, se Anti-TPO
nevyskytují vůbec. U Hashimotovy choroby je opodstatněné stanovení obou
autoimunních protilátek Anti-Tg a Anti-TPO. U M. Basedow lze Anti-TPO prokázat v
70 až 75 % případů. Nalezené koncentrace odpovídají většinou průběhu choroby.
Zvýšené koncentrace Anti-TPO se vyskytují též u poporodní tyreoiditidy. Toto
onemocnění se může u žen objevit už v průběhu těhotenství nebo po porodu.
Poporodní tyreoiditida se vyskytuje v průmyslových zemích s frekvencí asi 4,9 % s
velkými regionálními výkyvy.
Onemocnění
Zdraví jedinci
Hashimotova
tyreoiditida
Hypotyreoeóza
M.Basedow (začínající)
M.Basedow
(pokračující)
Struma (eutyreoidní)
Izolovaný adenom
Karcinom štítné žlázy
Anti- TPO
%
1-5
90-95
IU/ml
pod 60
nad 1000
10-40
70-75
60-70
do 1000
300-10000
150-1000
10-20
15-25
10-25
do 1000
do 1000
do 1000
Poznámky
Lze doporučit, aby každá laboratoř si ověřila vlastní rozmezí normálních a
patologických koncentrací Anti-TPO, vzhledem k tomu, že jednotlivé diagnostické
soupravy využívají k přípravě protilátek pro imunoanalytický systém tyreoidální
peroxidázu s různým stupněm čistoty a zachované enzymové aktivity.
Autorské poznámky
Autor: Šafarčík Kristian
Poslední revize: 31.7.1998
Dodatek
použito z programu SLP

Podobné dokumenty

ZDE - Lab Tests Online CZ

ZDE - Lab Tests Online CZ Vysvětlení screeningových programů pro děti, dospělé i nastávající maminky

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Samotná schopnost vazby protilátky na TSH receptor, stejně jako schopnost receptor aktivovat je zcela individuální. Nemělo by nás tedy překvapit, že existují pacienti s relativně nízkými koncentra...

Více

Cen?k vy?et?

Cen?k vy?et? Oddělení klinické biochemie TN

Více

Biochemie II, cv. 9, prázdný protokol

Biochemie II, cv. 9, prázdný protokol Negativní dusíková bilance: NIN < NOUT, ); vlastní proteiny jsou zdrojem energie, odpad dusíku jsou desítky g den-1 ⇒ výrazné ↓ tnosti (ztráta 1 g dusíku ~ - 30 g svalové hmoty)

Více

Biomarkery v gynekologické endokrinologii

Biomarkery v gynekologické endokrinologii 6. Autoprotilátky vůči hormonům, receptorům, enzymům a dalším sloučeninám zapojeným do mechanizmů hormonálních účinků (př.: protilátky vůči tyroidální peroxidáze, tyreoglobulinu, stimulující protil...

Více

Analyzátory architect firmy Abbott Laboratories

Analyzátory architect firmy Abbott Laboratories rozpustnost a  stabilitu reakční směsi ve vodním roztoku a tím současně optimalizují řadu funkčních charakteristik metod. Mezi ty nejdůležitější patří vedle kalibrační stability (více než 30 dní) n...

Více