Ing. Jiří Crha /ODS/

Transkript

Ing. Jiří Crha /ODS/
Ing. Jiří Crha /ODS/
1. místo na kandidátní listině Občanská demokratická strana
pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Odpovědi na otázky Svazu cestujících ve veřejné dopravě
1) Kraje jsou objednateli regionální veřejné dopravy – vlakové i autobusové. Jaké jsou v
tomto ohledu Vaše cíle nejen pro následující 4 roky? A jaká zlepšení pro cestující v
regionální dopravě chcete prosazovat?
Integrovaný dopravní systém, který se postupně v JMK budoval již od roku 2002 je na dobré
úrovni. V následujícím období chceme tento systém zefektivnit zejména v návaznosti na
zaměstnavatele v kraji.
2) Plánujete v regionální železniční dopravě otevřít trh pro všechny železniční dopravce a
vyhlásit výběrová řízení na provoz regionální osobní železniční dopravy ve Vašem kraji?
Konkurence na železnici je jednou z priorit našeho volebního programu. Do roku 2019 je
podepsána smlouva s Českými drahami, podle které je možné až na 55% tratí vpustit
konkurenci. Toho chceme v maximální míře využít. Od roku 2020 budeme prosazovat
konkurenci ve 100% tratí.
3) Brněnské hlavní nádraží neodpovídá potřebám cestujících ve 21. století. Budete při
modernizaci železničního uzlu Brno podporovat projekt přestavby nádraží ve stávající
poloze, nebo upřednostníte stavbu nového nádraží v odsunuté poloze mimo centrum
města?
Při modernizaci Brněnského nádraží upřednostňujeme stavbu nového nádraží v odsunuté
poloze.
4) Budete podporovat urychlení výstavby nové vysokorychlostní tratě Praha – Brno, která
zkrátí cestu vlakem mezi centry obou měst ze současných dvou a půl hodin na jednu
hodinu a umožní veřejné dopravě plnohodnotně konkurovat přetížené dálnici D1?
Urychlení výstavby nové vysokorychlostní tratě Praha - Brno podporuji.
5) Evropská unie podporuje projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci. Budete usilovat
o obnovení přeshraniční železniční tratě Hevlín - Laa an der Thaya z ČR do Rakouska?
Obnovení železniční tratě Hevlín - Laa podporuji za předpokladu získání finančních
prostředků z fondů EU. Rozvíjení příhraniční spolupráce jižních okresů našeho kraje je jedna z
možných cest rozvoje cestovního ruchu a tím i tvorby nových pracovních míst, která tolik
chybí právě v těchto oblastech.

Podobné dokumenty

zde - Teiko cup

zde - Teiko cup Skupina A, D - Hřiště 2 ( 8:00 – 13:00 ) Skupina A 1. Jerevan Slavičín 2. Bimbáni Horní Moštěnice 3. LA Cucaraca Trenčín (SK) 4. F1 Sport Bar 5. Players Orlová Skupina D 1. Hari team 2. MPR Žilina ...

Více

Zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2016

Zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2016 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje radě města rozhodnout o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2016 z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Důvodová zpráva:...

Více

Celé znění smlouvy - z 09.05.2012

Celé znění smlouvy - z 09.05.2012 kalkulaci budou oceněny nejvýše do ceny obdobných položek, nebo nejvýše do ceny položek v katalozích ÚRS. Dodatečné práce budou zahájeny až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. 10.5.Zhotovitel...

Více

všeobecných obchodních podmínkách služby InChange

všeobecných obchodních podmínkách služby InChange skupině RYANT, jak je definována v bodě 2.4 výše. Poskytovatel je oprávněn uvádět Objednatele v seznamu svých referenčních zákazníků. Poruší-li kterákoli ze smluvních stran prokazatelně své povinno...

Více

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Všechny rezervace provedené prostřednictvím systému jsou oboustranně závazné. Tyto rezervace není možné stornovat. Uhrazená částka je nevratná. Časy zkoušení na sebe navzájem navazují, a proto je č...

Více

Muslim ze Sýrie

Muslim ze Sýrie Pocházím ze Sýrie a jsem muslim. Kvůli mému původu a náboženskému přesvědčení se spousta lidí domnívá, že jsem buď uprchlík, nebo násilný člověk či radikál. To ale není můj případ, na základě své v...

Více

Vladimír Charvát /Piráti - Svaz cestujících ve veřejné dopravě

Vladimír Charvát /Piráti - Svaz cestujících ve veřejné dopravě Vladimír Charvát /Piráti/ 1. místo na kandidátní listině Česká pirátská strana pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Více