Instrukce k používání Bezpečnostního klíče

Komentáře

Transkript

Instrukce k používání Bezpečnostního klíče
Instrukce k používání
Bezpečnostního klíče
Bezpečnostní klíč
Bezpečnostní klíč představuje moderní prostředek k vysoké bezpečnosti internetového bankovnictví Citibank
Online.
Bezpečnostní klíč je k dispozici ve formě SMS nebo Osobního klíče, tzv. autentikačního kalkulátoru. Oba
klíče fungují na základě šifrovacích technologií a jsou spolehlivým způsobem, jak ochránit Vaše informace a
finance.
K využívání služeb internetového bankovnictví Citibank Online je třeba registrace aktuálního čísla mobilního
telefonu klienta pro příjem SMS zpráv u Citibank nebo zakoupit Osobní klíč, jehož poplatek za vydání se řídí
aktuálním sazebníkem produktů a služeb k balíčku Citi konto a k balíčku Citigold.
Volba Bezpečnostního klíče pro vstup do internetového bankovnictví Citibank Online:
Volba typu bezpečnostního klíče závisí pouze na Vaší preferenci. Bezpečnostní klíče můžete i
libovolně kombinovat.
SMS klíč je pro Vás vhodnější, pokud vyžadujete jednoduchost a máte nastavené aktuální číslo
svého mobilního telefonu pro komunikaci se Citibank.
Osobní klíč je pro Vás volbou, pokud preferujete konzervativní přístup s dodatečnou ochranou
samotného autentikačního kalkulátoru.
SMS klíč je šesti místný jednorázový číselný kód, zaslaný zdarma na klientův mobilní telefon formou SMS
zprávy.
AKTIVACE SMS klíče
SMS klíč nemusíte aktivovat. SMS klíč k internetovému bankovnictví Citibank Online máte k dispozici pro
mobilní číslo, které jste uvedli na Smlouvě o otevření Citibank účtu nebo na Źádosti o vydání Citi kreditní
karty. Pokud využíváte službu elektronických výpisů nebo službu CitiAlert, SMS klíč Vám bude zaslán na
mobilní číslo, které jste uvedli při registraci k těmto službám.
Číslo mobilního telefonu můžete kdykoliv ověřit nebo aktualizovat:
Prostřednictvím zákaznické linky Citiphone 233 062 222 nebo prostřednictvím Citibusiness VIP linky
pro firemním klientelu 233 062 330
Úpravou nastavení služby elektronických výpisů a služby CitiAlert v internetovém bankovnictví
Citibank Online.
Zasláním požadavku volbou Služby Zákazníkům/Změna klientských údajů/Adresa trvalého bydliště v
internetovém bankovnictví Citibank Online.
Upozornění: platnost vygenerovaného jednorázového bezpečnostního kódu je časově omezena!
3
Osobní klíč je malé přenosné zařízení, tzv. autentizační kalkulátor, který generuje osmimístný jednorázový
bezpečnostní kód pro vstup do internetového bankovnictví Citibank Online. Osobní klíč funguje samostatně a
nijak se Citibank nekomunikuje. Osobní klíč může tedy být použit kdykoli a kdekoli je potřeba. Navíc je osobní
klíč chráněn pětimístným číselným PIN kódem, který si volíte sami při prvním nastavení osobního klíče.
AKTIVACE Osobního klíče
Osobní klíč je potřeba před prvním použitím aktivovat prostřednictvím zákaznické linky CitiPhone 233 062
222 nebo prostřednictvím Citibusiness VIP linky pro firemní klientelu 233 062 330.
Při PRVNÍM POUŽITÍ Osobního klíče si musíte zvolit PIN kód k tomuto klíči, který
zabrání jeho potenciálnímu zneužití.
Zmáčkněte červené tlačítko
Na displeji Osobního klíče se objeví nápis NEW PIN
Zvolte si nový pětimístný PIN kód
Objeví se nápis PIN CONF
Znovu vyplňte svůj nový PIN kód
Objeví se jednorázový Bezpečnostní kód, který můžete použít k přihlášení do internetového
bankovnictví Citibank Online
Osobní klíč se po chvíli vypne sám, případně jej můžete vypnout stiskem červeného tlačítka.
Rozhodnete-li se ZMĚNIT svůj PIN kód, zadejte svůj starý PIN kód a zmáčkněte dlouze červené tlačítko.
Poté můžete zadat nový PIN kód.
BEŽNÉ POUŽITÍ je jednoduché:
Aktivujte Osobní klíč stiskem červeného tlačítka
Vyplňte PIN lód, který jste si zvolili pro Osobní klíč
Pokud zmáčknete špatnou číslici, použijte červené tlačítko, které vás vrátí o krok zpět
Objeví se osmimístný jednorázový bezpečnostní kód
Tento kód opište do políčka „Jednorázový bezpečnostní kód“ v přihlašovací obrazovce internetového
bankovnictví Citibank Online, dostupné na adrese www.citibankonline.cz
Osobní klíč se po čase vypne sám, případně jej můžete vypnout stiskem červeného tlačítka
4
Upozornění: platnost vygenerovaného jednorázového bezpečnostního kódu je časově omezena!
Poznámka: Osobní klíč nijak s bankou nekomunikuje, nehlásí svoji polohu, ani nevyžaduje GSM signál.
Pokud zadáte špatný PIN:
Na displeji se objeví nápis FAIL 1,stiskněte červené tlačítko
pro znovuzadání PIN kódu
Pokud znovu zadáte špatný PIN kód, objeví se nápis FAIL 2, opakujte procedure
Maximálně můžete zadat špatný PIN kód pětkrát (zadání správného PINu vynuluje odpočet špatných
zadání)
Poté se objeví v pravém horním rohu dipleje malý nápis LOCK
V tom případě Osobní klíč vypněte
Po opětovném zapnutí se objeví na displeji vygenerované číslo pro znovu nastavení nového PIN
kódu
Toto číslo nahlašte na lince CitiPhone
5
VÍCE INFORMACÍ 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU:
Zákaznické linky CitiPhone
233 062 222
233 061 567 (pro firemní klientelu CitiBusiness v době
od 8.00 do 18.00 hodin)
Internetové stránky
www.citibank.cz
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank“).

Podobné dokumenty

Brozura Uz ani krok.indd

Brozura Uz ani krok.indd bezpečnost elektronického přístupu k bankovním produktům v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s použitím takového přístupu k bankovním produktům s výjimkou př...

Více