Americké brusinky s mocným účinkem

Transkript

Americké brusinky s mocným účinkem
Znáte
Americké brusinky
s mocným účinkem
�
Data
Cranberries, americké brusinky –
ru° znorodé plody s lehce trpkým
aroma
Chutnají po ovoci a mají blahodárný vliv na
zdraví – to jsou Cranberries, americké brusinky.
Zářivě červené bobule s lehce trpkým aroma jsou
chut‘ovým požitkem a dokonale se hodí k příprav ě
ru° zných pokrmu° : s americkými brusinkami mu° žete vařit či
péci, chut‘ově dolad‘ovat slaná i sladká jídla. Sušené plody
jsou výborné jen tak jako malý snack, v salátu, jogurtu nebo dezertu. Brusinkovou
št‘ávu mu° žete pít čistou, řed ěnou nebo
v míchaných nápojích. Rozmanitost
brusinek je nekonečná – vyzkoušejte
ji také!
Jak přišly Cranberries
ke svému názvu?
Když se první Evropané roku 1620 usadili na východním pobřeží Severní Ameriky,
poznali díky Indiánu° m tamní brusinky. Když se
květy rostliny pohnuly ve větru, podobaly se pta čí
hlavě jeřába, a tak jim usedlíci dali jméno „Crane
Berry“ (Jeřábí bobulky), což bylo později zkráceno
na Cranberry.
a fakta
Cranberries jsou ryze americké
Cranberries brusinky pocházejí z oblasti Severní Ameriky. Ideální podmínky pro jejich pěstování nabízejí
státy Oregon, Connecticut, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, New Jersey, New York, Rhode Island, Washington
a Wisconsin.
Kdy je sezóna Cranberries?
Čerstvé Cranberries jsou k dostání od října do ledna. Sušené plody, brusinková št‘áva a jiné produkty jsou dostupné
po celý rok.
Už to víte?
Cranberries si nelze splést s evrop-skými. Oba druhy
rostlin pat ří k v řesovcovitým rostlinám, ale liší se ve
znacích a obsahu. Americké brusinky mají sv ětlou, tuhou
dužinu s intenzivní chutí a jemně trpkým nádechem.
Evropské brusinky naproti tomu vytvá řejí bobulky s
malým množstvím dužiny a velkým po čtem semenných
jader.
³
⁴
Pěstování Cranberries
Cranberries prospívá kyselá horská rašelinná pu° da. Plody
visí na malých keřících, z nichž některé jsou více než 100
let staré. Rostou v nepropustném podloží, v takzvaných
„bogs“ či „marshes“, jakýchsi lu° žkách, která jsou vyplněna
pískem, štěrkem, jílem nebo rašelinou.
Cranberries během roku
V květnu se rozvíjejí na poléhavých
brusinkových keřících nové lístky.
Od června se rozevírají bílé květy. Po
odkvětu se ukazují drobounké zelené
kuličky, které dozrávají. Plné zralosti
dosahují brusinky v září a říjnu. Poté se lístky zbarvují do
tmavočervena a začíná období klidu.
Podzimní sklizeň
Od poloviny září do začátku listopadu sklízejí farmáři zralé
Cranberries. Existují dva obecně rozšířené postupy.
... a sklízení Cranberries
Suchá sklizeň
Farmáři používají malé sklízecí stroje,
které se podobají mlátičkám s rotujícími hráběmi. Ty očesávají bobule přímo
z větviček. Plody se přepravují na dopravním pásu a hromadí se v kontejneru. Ručně přebírané putují čerstvé
brusinky na americký trh nebo jsou
určeny pro export.
Mokrá sklizeň
Cranberries na vodě plavou, protože každá bobule obsahuje mnoho vzduchových komu° rek. Této skutečnosti
využívají farmáři při sklizni. Zaplavují svá pole vodou a s
pomocí stroju° pak očesávají bobule z keříku° . Je to opravdu pestrobarevná podívaná: na podzim zdobí malá i velká
červená moře krajinu na severu Spojených státu° . Ještě během sklizně jsou Cranberries shromažd‘ovány v zásobníku,
vykládány přes běžící pás do nákladních automobilu° a převáženy do závodu° k dalšímu zpracování. Touto metodou je
sklízeno 95 % veškerých amerických brusinek.
⁵
⁶
Tak chutné, tak zdravé
Od indiánského všeléku k moderní domácnosti
Pro pu° vodní americké obyvatelstvo byly Cranberry zároveň
lékem i potravinou. Indiáni už před 300 lety užívali bobule
k hojení ran a zmírňování bolestí. Dnes jsou brusinky známé především díky svému blahodárnému vlivu na zdraví.
Zvlášt‘ je vyzdvihována jejich schopnost předcházet infekcím močových cest. Je to dáno jednou vlastností, pro kterou jsou tyto chutné plody v porovnání s ostatními druhy
ovoce jedinečné.
Protipřilnavý účinek zabraňuje
usazování škodlivin
Představte si suchý zip, jaký máte třeba na bundě nebo teniskách. Jakmile vložíte mezi oba silonové proužky, které jej
tvoří, kus papíru, nenajdou malé háčky na jednom proužku
žádnou oporu ve smyčkách druhého. Suchý zip nefunguje.
Právě to je princip protipřilnavého účinku Cranberries.
V Ě D Ě L I J S TE ?
Takzvané PAC jsou bezbarvé ho řké látky, které se mimo
jiné vyskytují i v čokolád ě a hroznech. Látky obsažené
v Cranberries však mají zcela zvláštní strukturu. Proto
jsou jejich ú činky tak jedine čné.
Zdroj: Cranberry Institute
⁷
Léčivý účinek Cranberries
Cranberries a jejich jedinečný
protipřilnavý účinek
Cranberries obsahují druhotné rostlinné látky, které mají
jednu zvláštní vlastnost: zabraňují bakteriím usazovat
se na sliznici. To je činí jedinečnými. Protipřilnavý účinek
proantokyanidu (PAC) přispívá k tomu, že jsou bakterie
jednoduše vyplavovány s močí a nemohou zpu° sobit zánět
močového měchýře nebo ledvin.
Model:
Onemocnění
zpu° sobené
bakteriemi
Sliznice
Vzniká infekce
Onemocnění
zpu° sobené
bakteriemi
Proantokyanidy
obsažené v
Cranberries
(PAC)
Sliznice
Infekci je zabráněno
Zdroj: Cranberry Institute
⁸
Protipřilnavý účinek...
Ochrana močového měchýře
Každá druhá žena onemocní alespoň jednou v životě zánětem močového měchýře. U mnohých se toto dlouhotrvající
a bolestivé onemocnění opakovaně vrací. Kdo pije denně
brusinkovou št‘ávu nebo jí plody, mu° že toto riziko snížit
až o 50 %.
Ústní hygiena
Protipřilnavý účinek Cranberries, amerických brusinek je
patrný i v ústní dutině: ústní voda s brusinkovým výtažkem snižuje při pravidelném užívání počet bakterií ve slinách. Na zubech a v mezerách mezi nimi se vytváří méně
zubního plaku, který je pokládán za hlavní příčinu vzniku
paradontózy a zubního kazu.
Zdravější žaludek
Cranberries obsahují také látky, které mohou zabraňovat rozmnožování bakterií v žaludku. Infekce z Helicobacter pylori je
příčinou onemocnění žaludeční sliznice stejně jako žaludečních a střevních vředu° , které zvyšují riziko výskytu rakoviny.
Díky protipřilnavému účinku pomáhají americké brusinky
chránit žaludek a střeva.
Proti stárnutí
Cranberries, americké brusinky patří mezi plody s nejvyšším obsahem antioxidantu° . Jsou tak jasnou jedničkou v
boji proti předčasnému stárnutí. Je to proto, že bioaktivní
látky ochraňují buňky před volnými radikály. Ty zpu° sobují
nejen stárnutí, ale i řadu onemocnění. Díky zabránění škodám zpu° sobených volnými radikály lze předejít předčasnému ochabování ku° že, rakovině či onemocnění srdeční
soustavy.
Zdroj: Cranberry Institute
… a účinné látky
Ochrana srdce a cév
Cranberries pu° sobí pozitivně i na zdraví srdce a cév. Plody
obsahují flavonoidy, kterým je připisována ochrana před
aterosklerózou, hlavní příčino srdečních onemocnění. Pozitivně ovlivňují hladinu cholesterolu a zamezují enzymu° m
zužovat tepny a podporují tak krevní oběh.
Zdravé plus
Díky vysoké koncentraci živin jsou Cranberries označovány
za „přirozeně funkční stravu“ – pochoutku s blahodárným
účinkem na zdraví.
Zdroj: Cranberry Institute
⁹
¹⁰
Zdravě po celý den…
Který druh Cranberries je nejlepší?
„Čerstvé, mražené nebo sušené Cranberries, brusinkový
prášek, št‘áva – všechny produkty z brusinek mají stejné
zdravotní účinky. Proto si každý mu° že vybrat podle toho,
co má nejraději“, říká Dr. Martin Starr, vědecký poradce
Cranberry Institute.
Celodenní ochrana
Díky denní porci Cranberries mu° žete chránit své zdraví. Pokud trpíte zánětem močového měchýře, měli byste si ráno
a večer vzít jednu porci. Protipřilnavý účinek začíná pu° sobit
asi 2 hodiny po požití a trvá až po dobu 10 hodin. Tak jste
chráněni po celý den.
… s živinami a stopovými prvky
¹¹
Cranberries jsou považovány za zdravé plody. Neobsahují žádný cholesterol ani tuk a mají jen nepatrný obsah sodíku. Dodávají tělu cennou vlákninu a
zásobují jej množstvím du° ležitých látek. Jsou ideální součástí
jídelníčku bohatého na ovoce a zeleninu.
Co se skrývá ve 100 g...
čerstvé Cranberries
46 kalorií, 0,4 g bílkovin, 0,1 g tuku, 12,2 g uhlohydrátu°
4,6 g vlákniny, 85 mg draslíku, 13,3 mg vitaminu C
slazené a sušené Cranberries
308 kalorií, 0,1 g bílkovin, 1,4 g tuku, 82,4 g uhlohydrátu°
5,7 g vlákniny, 40 mg draslíku
Zdroj: www.nutritiondata.com
V Ě D Ě L I J S TE ?
Druhotné rostlinné látky, které jsou v Cranberries
obsaženy a díky kterým tyto plody mají protip řilnavý
ú činek, nejsou citlivé na teplotu a nejsou proto
ni čeny varem.
¹²
Americké brusinky
Čerstvé Cranberries
Sezona čerstvých amerických brusinek trvá
od září do začátku ledna. Cranberries jsou baleny baleny v provzdušněných, děrovaných sáčcích nebo
miskách s pru° hlednou fólií. Cranberries v čerstvém stavu
nejlépe skladujte ve fólii na potraviny, v prodyšných sáčcích nebo originálním balení v boxech na zeleninu v chladničce. Zde je mu° žete uchovat po dobu 2 – 3 měsícu° .
Hluboce zamražené
Hluboce zamražené Cranberries jsou dostupné po celý rok
nebo si čerstvé plody mu° žete sami zamrazit. Před použitím
nenechávejte zmražené plody povolit, přišly by o svou pevnost. Cranberries jednoduše opláchněte studenou vodou a
pak připravte jako čerstvé plody.
Št‘áva a nektar
Št‘áva a nektar z Cranberries chutnají
ovocně, lehce trpce a zároveň jemně
sladce. Mu° žete je používat čisté,
s minerální vodou nebo je
míchat s jinými št‘ávami či alkoholickými nápoji.
na 6 způsobů
¹³
Cranberry želé
Cranberry želé a omááčka a patří mezi
klasické výrobky z amerických brusinek.
Den Díku° vzdání ve Spojených Státech
by byl bez této aromatické omáčky
nepředstavitelný stejně jako bez tradičního krocana.
Sušené Cranberries
Sušené brusinky se nejlépe hodí jako rychlý
snack, něco malého k zakousnutí mezi většími jídly, v
müsli a jogurtu nebo k
čerstvému ovoci. Mnoho
receptu° s čerstvými
brusinkami a jiným bobulovým ovocem lze stejně dobře připravit i se sušenými plody.
Prášek z Cranberries
Prášek z brusinek je v lékárnách, drogeriích a
obchodech s biopotravinami k dostání jako
potravinový doplněk
a je vhodnou alternativou k pokrytí denní potřeby pro tělo du° ležitých látek. Používá
se k prevenci onemocnění močového
měchýře a močových cest a je nabízen ve formě tablet nebo kapslí.
¹⁴
Cranberries v kuchyni
Po celý rok propu° jčují Cranberries nejru° znějším receptu° m
pikantně ovocnou chut‘ a jsou barevnou ozdobou nejru° znějších jídel. Kromě sezóny čerstvých plodu° mu° žete
při přípravě receptu° použít sušené Cranberries. Ponechte
suché plody několik hodin před přípravou namočené v
brusinkové či jablečné št‘ávě (50 g sušených Cranberries
odpovídá 100 g čerstvých plodu° ).
V Ě D Ě L I J S TE ?
Čerstvé Cranberries nejprve pocukrovat
Protože jsou čerstvé Cranberries velmi kyselé, m ěli
byste brusinky nejprve pocukrujte, než je použijete
v dezertu nebo salátu: rozpulte je a na 200g plodu°
použijte 50g cukru. Nechte krátce nasáknout.
Malá pochoutka
Sušené Cranberries dodávají na cestách jako zdravé
zobání rychle energii. Jsou ideální také pro d ěti, které
mají rády sladké.
Omáčka z Cranberries
Suroviny pro 6 osob:
125 g sušených Cranberries,
amerických brusinek
300 ml Cranberry nektaru
1-2 lžíce cukru
strouhaná ku° ra z 1 chemicky
neošetřeného pomeranče
su° l
Postup: Americké brusinky dejte spolu s nektarem, cukrem a pomerančovou ku° rou do hrnce. Za stálého
míchání povařte na středním plameni asi 10
minut. Dochut‘te solí a nechte vychladnout.
¹⁵
Další recepty najdete na:
www.cranberries-usa.cz
Nápady pro vaše recepty
Vybrali jsme pro vás několik receptu° s Cranberries. Stále nové nápady na
přípravu amerických brusinek najdete na www.cranberries-usa.cz
Vydavatel:
Cranberry Marketing Committee
1. vydání 11/2008
Odpovědný partner v České republice:
AMI Communications, spol. s r. o.
Týn 641/4
110 00 Praha 1
Telefon: +420 724 012 632
E-Mail: [email protected]
www.cranberries-usa.cz
www.AmerickeBrusinky.cz