N°|3 2007 - Schachermayer spol. s ro

Komentáře

Transkript

N°|3 2007 - Schachermayer spol. s ro
Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4
NEPRODEJNÉ
3/2007
Odborný časopis pro truhlářství, průmysl a obchod
Novinky Whirlpool
ve vestavných spotřebičích
Informujte se o nové nabídce setů.
Silné myšlenky zvyšují
šance na Váš úspěch !
S jistotou …
• Nejvyšší možné ochrany proti korozi
s MACO TRICOAT-povrchovou úpravou
S jistotou …
• Vysoké tepelné izolace bez tepelných mostů
díky novým FIBER-THERM prahům u posuvnězdvižných elementů
S jistotou …
• Dlouhodobé a spolehlivé funkce po mnoho let
S jistotou …
• Vyšší ochrany při katastrofách
jako jsou povodně,laviny,požáry
S jistotou …
• Účinné odolnosti proti nežádoucím
hostům až do třídy odolnosti WKIII
S jistotou …
• Lehce dosažitelné odborné pomoci od technických poradců fy MACO a proškolených
pracovníků obchodních partnerů
TECHNIKA V POHYBU
Tiráž
Editorial
Vydání 3/2007
Ročník 1.
Vychází 6 x ročně
Náklad 6 000 ks
SCH Partner
odborný časopis firmy Schachermayer
Vydavatelství:
Schachermayer, spol. s r.o.
Mezi Vodami 1935/7
143 01 Praha 4
Na další vydání časopisu
SCH Partner 4/2007
se můžete těšit 6.8. 2007.
Redakční uzávěrka
podkladů 2.7.2007.
REDAKCE
Šéfredaktor:
Šárka Ayeni
Tel. +420 244 001 311
Fax +420 244 001 340
E-mail: [email protected]
Objednávky inzerce:
Nábytkové kování
Filip Vorel
Tel. +420 244 001 318
Fax +420 244 001 340
E-mail: fi[email protected]
Stavební kování
Ing. Martin Kubec
Tel. +420 381 282 111, 888
Fax +420 381 282 246
E-mail: [email protected]
Distribuce:
Eva Cholenská
Tel. +420 244 001 366
Fax +420 244 001 340
E-mail: [email protected]
Redakční rada:
Ing. Jan Bejček, MBA
Ing. Martin Kubec
Šárka Ayeni
Filip Vorel
Vážení obchodní přátelé,
Výroba interiérového nábytku v České republice zaznamenala za posledních 17 let obrovský
vývoj. Během této doby vzniklo mnoho truhláren a výrobců nábytku, kteří velice rychle reagují
na evropské trendy v oboru nábytkového kování. Proto se stalo zařazování novinek do výroby
nábytku velmi žádané a tento trend přetrvává i nadále.
Ani my nechceme usnout na vavřínech. Naše společnost si dala za cíl podporovat výrobce
a nabídnout jim maximální servis. Jednak formou návštěv našich obchodních zástupců, kteří
díky své znalosti sortimentu mohou poskytnou odbornou radu. Či intenzivní podporou
v zázemí firmy, kde jsou v telefonním prodeji připraveni poskytnout žádané informace
asistenti obchodních zástupců. Nedílnou součástí této podpory jsou také odborné články, které
pro Vás pravidelně připravujeme v časopise SCH PARTNER, který právě držíte v rukou.
Jako novinku jsme pro tento rok připravili rozšíření již známé přílohy časopisu SCH PARTNER,
Schachermayer EXPRESS. Nový Schachermayer EXPRESS speciál je zaměřený vždy na jednu
konkrétní část sortimentu. Bude přinášet speciální nabídky, které najdete pouze u firmy
Schachermayer. V prvním vydání Vám představíme express nabídku vestavných spotřebičů od
renomovaných výrobců. Zboží bude nyní nově publikováno bez cen a express cenovou
nabídku si můžete vyžádat přímo u svého obchodního zástupce.
Věříme, že informace, které naleznete v tomto čísle Vašeho časopisu SCH PARTNER a jeho
přílohách, Vás zaujmou, potěší a třeba i inspirují ve Vaší další činnosti.
Pomáháme Vám být uspěšnými ...
SCH Partner je nezávislý, apolitický
časopis rozesílaný zdarma všem
partnerům firmy Schachermayer.
Obsahuje produktové informace.
Všechna práva k uveřejněným dílům jsou
vyhrazena. Kopírování, publikování nebo
rozšiřování kterékoliv části časopisu
je povoleno výhradně se souhlasem
vydavatele.
Copyright Schachermayer, spol. s r.o,
Praha/2007, vytištěno v České republice.
Za případné chyby či překlepy je ručení
vyloučeno. Změny vyhrazeny.
Filip Vorel
Vedoucí nákupu nábytkového kování
e-mail do redakce: [email protected]
3
NEAPEL a JASPER
Nerezové kování pro skleněné a dřevěné posuvné dveře
V interierové serii NAPEL a JASPER nabízí HELM perfektní kombinaci náročné posuvné techniky
a moderního designu.
Spojení jemně broušeného nerezu se sklem, nebo s nejrůznějšími druhy dřeva, nezanechává co se týče
dveřních výplní žádnou otázku otevřenou. Systémy jsou vhodné pro ukotvení ke zdi či na skleněnou dělící
stěnu a mohou být nainstalovány na jednokřídlé nebo dvoukřídlé posuvné dveře. K designovým seriím nabízí
HELM také madla.
NEAPEL a JASPER je možné použít v následujích případech:
- Jedno a dvoukřídlé posuvné dveře
- Váha křídla do 100kg
- Dveře ze dřeva nebo skla
- Uchycení na skleněné dělící stěny a do zdiva
- Pro tloušťku skla 8,10 a 12 mm
- Pro tloušťku dřevěných dveří od 38-42 mm
Obsah
INFO SCHACHERMAYER
6
8
Nejširší sortiment
v Evropě
SCH Partner
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
16
Výklopné kování
pro horní skříňky
LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁLY
26
Den Braven
3D systém
27
Lepidla na dřevo
Rakoll
Předání certifikátu
nejlepším ...
SPOJOVACÍ TECHNIKA
BÍLÁ TECHNIKA / SPOTŘEBIČE
19
9
Nový Team-Leader
pro Moravu
10
Těšte se na
Wood-Tec 2007
Seriál:
Jak vybrat spotřebiče
Test závěsů
12
Slovo odborníka:
Správné kladení
parketových
a dřevěných podlah
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
14
15
Výsuvná zásuvka
Den Braven 3D systém
28
fischer Kotva F-M
NÁŘADÍ A NÁSTROJE
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
11
28
21
22
30
SIA Brusivo
31
Svěrky Wolfcraft
Dorma
Contour
Design
Závěsy Variant
24
Závěs
Exacta 495
25
Nářadí Solido
Vícebodové elektricky
ovládané zámky
Winkhaus
23
Soklová zásuvka
od firmy ninka
30
PRIMO - Okenní
přesahová těsnění
STROJE
32
SCH Investment
33
Dřevoobráběcí stroje
34
Rozdělení regionů
SCH Partner 2007/3
5
INFO-SCHACHERMAYER
,,97% VŠECH PRODUKTŮ V KATALOZÍCH JE U FIRMY SCHACHERMAYER
NASKLADNĚNO“ TO JE NEPORAZITELNÉ…
07
1 / 20
dami
zi Vo
Me
/7,
1935
01
143
Od
ha
Pra
bo
4
rn
EJNÉ
OD
NEPR
a
ý č
so
pi
r
s p
o
tru
hl
á
t
řs
ví,
pr
ům
ys
l a
ob
ch
od
k
M: chyte
ú
DE
TAN ek bez
v
pro
ON í zásu
TIP vírán
Ote
SCH
tner
Par
dd
1.in
7_0
200
7
200
2.3.
4:15
10:1
1
Nejširší sortiment
pro řemeslo a průmysl v Evropě
20 let – vzorce pro rychlé služby ,,97-48“ od firmy Schachermayer - 97% všech
produktů v katalozích je k dispozici na skladě ...
Po studijní cestě po středozápadu spojených států zavedl Senátor h.c. Roland
Schachermayer vzorec ,,97-48“.
Chtěl pojmenovat velký objem skladu
a rychlé tempo doručení, v jednom jednoduchém a snadno zapamatovatelném
sloganu doslova „v jednom jmenovateli“. „Mým snem bylo dosáhnout 100%
disponibility zboží skladem“ vzpomíná
Roland Schachermayer na začátky zavedení vzorce před 20 lety a dodává „ale
dosažení 100% bylo i u pouhé tisícovky
položek, i za plného nasazení, nemožné.
Stát se může cokoliv, kdykoliv a kdekoliv.
Již tehdy bylo na programu 75 000 skladových položek a naši nákupčí měli kvůli
mým „100% nárokům“ na čele krůpěje
potu. Stejně vysoké nároky museli začít
6
SCH Partner 2007/3
klást i na výrobce a dodavatele. To vše
se pak promítalo dále.
,,97 - tomu nevěřil ani sám
Schachermayer…“
Byl spuštěn proces změn, který zasáhl
jak výrobní proces u našich dodavatelů
tak i Schachermayer logistický systém.
Po sledu neústupných jednání se sjednotili dodavatelé, nákup i vedení obchodní
ho oddělení na 97% disponibilitě (pro
náš skladově vedený sortiment).
Roku 1986, v roce zavedení vzorce,
vzniklo nové odbytové centrum. Zároveň
byla také přijata důležitá logistická opat-
Senator h.c. Roland
Schachermayer:
„Lepší služby - to je
naše nabídka“
SCH Partner
ření pro bezproblémový chod této sekce. Tehdy však mnozí zákazníci o 97%
pochybovali, dnes je ale u společnosti
Schachermayer považují za samozřejmost.
Když u firmy Schachermayer
objednáte, je zboží skladem…
Tak zní heslo a bylo i je u SCH partnerů
oblíbené. Vyjímkou jsou jen tři procenta
ze sta.
Na 97% disponibilitu skladu bezprostředně navazuje i druhá část: dodávka
maximálně do 48 hodin. To platí pro kompletní zpracování zakázky, od objednání
přes organizaci až po urychlené doručení atd. Slovo „logistika“ je pod střechou
firmy Schachermayer pokládáno za klíč
k uspěchu. První úspěchy patří právem
senátorovi R. Schachermayerovi.
Od roku 1994 se fungování vzorce
97 - 48 podařilo ještě vylepšit, neboť
v novém SCH logistickém centru bylo
a bude vše záviset na rychlosti. Dnes je
lhůta dodání v Rakousku rychlejší, ne do
48 hodin, ale již do 24 hodin.
Záběr na chod
SCH logistiky.
Jen minuty uplynou
než odjede tradiční
žlutá přepravka.
97-100% zboží
je na skladě.
Z toho mají prospěch i všichni
SCH partneři…
... protože nemusí na vydání požadovaných výrobků a zboží zdlouhavě čekat.
To jak známo šetří čas a čas jsou peníze.
SCH přináší
slogan představující
rychle fungující
logistické služby.
SCH Partner 2007/3
7
REPORT-SCHACHERMAYER
SPRÁVNĚ POCHOPENÁ A PROSAZOVANÁ FIRMNÍ STRATEGIE HRAJE SVOU ROLI
Nejen
zisk a obrat ...
Zisk a obrat není jediným cílem
společnosti Schachermayer Česká
republika. Samozřejmě sledování
a hodnocení plnění cílů v oblasti ziskovosti, provozních nákladů, obratu,
V Brně předal ocenění
obchodnímu zástupci
Karlu Růžičkovi
obchodní ředitel
Jan Bejček
podílů na trhu a dalších explicitních
ekonomických ukazatelů je bezesporu velmi důležité. Chce-li firma dlouhodobě uspět na trhu, musí k těmto
cílům stanovovat i celkovou strategii
firmy. Na naplňování firemní strategie
se pak podílí všichni zaměstnanci.
(zleva) Team Leader
pro Čechy
Vladislav Pancner,
Obchodní ředitel
Jan Bejček,
oceněný obchodní
zástupce Filip Klus,
jednatel Společnosti
Schachermayer
Česká republika
Jaroslav Kališ
Vedení společností Schachermayer Česká
republika se rozhodlo v letošním roce pravidelně ocenit ty obchodní zástupce, kteří
firemní strategii svou prací podporují a naplňují. Hodnocení bude probíhat čtvrtletně za
každou oblast Čechy a Morava zvlášť formou děkovného certifikátu.
Hodnocení provádí obchodní ředitel Jan
Bejček ve spolupráci s Team Leadery
Vladislavem Pancnerem a Oldřichem
Kubišem.
Za oblast Čechy bylo vyjádřeno poděkování za podporu stanovené firemní strategie obchodnímu zástupci Filipu Klusovi.
Děkovný certifikát za první čtvrtletí byl
v pátek 18. května předán osobně Team
Leaderem Vladislavem Pancnerem za
přítomnosti všech obchodních zástupců,
obchodního ředitele a jednatele společnosti
Schachermayer Česká republika. Děkovný
certifikát za oblast Morava byl na dubnovém
setkání obchodních zástupců v Brně předán
také Karlu Růžičkovi.
Oběma obchodním zástupcům vedení společnosti Schachermayer Česká republika
gratuluje a ještě jednou děkuje za uplatňování firemní strategie v jejich svěřených
regionech v období prvního čtvrtletí 2007.
V jednotlivých číslech časopisu SCH
PARTNER budeme průběžně zveřejňovat
jména obchodních zástupců, kterým patří
dík za uplatňování prodejní firemní strategie
ve svěřených regionech.
8
SCH Partner 2007/3
INFO-SCHACHERMAYER
INFORMACE PŘÍMO Z CENTRA DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI SCHACHERMAYER
Morava
má svého
Team-Leadera
(BJ) Obchodní zástupci se svým Team
Leaderem tvoří v prodejním oddělením
skupinu, která je v přímém osobním
kontaktu se zákazníky. Jeden z hlav-
„ zbytečně
nepromarní žádnou
volnou chvíly ...“
ních úkolů této skupiny je poskyto-
posílen o dva Team Leadery v oblastech
vat svým zákazníkům kvalitní službu
Čechy a Morava.
a odborný servis. Na pozici Team Leader pro oblast Morava byl jmenován
Oldřich Kubiš. Schachermayer Česká
republika je tímto krokem kompletně
Oldřich Kubiš nastoupil u firmy
Schachermayer v roce 2003 jako
obchodní zástupce pro jižní Moravu.
Paleta zákazníků, o které se pan Kubiš
dlouhodobě staral byla velice pestrá.
Tvořili ji nejrůznější truhláři, kuchyňská studia, výrobci dřevěných oken
a dveří, ale i velcí průmysloví výrobci kuchyní, jako je HANÁK NÁBYTEK,
Sykora a nebo KORYNA nábytek. Všem
těmto zákazníkům pan Kubiš vždy
poskytoval kvalitní službu a odborný servis. Pokud přišla na trh nějaká
technická novinka, rád a ochotně tuto
novinku svým zákazníkům předvedl
a vysvětlil. To stejné platilo v případě,
kdy se měnil s dobou trend designu.
Zákazníci byli v tomto případě včas
upozornění na tyto trendy a mohli tak
v předstihu reagovat.
Team Leader pan Kubiš se svou skupinou obchodních zástupců na Moravě
je nyní připraven i nadále poskytovat
zákazníkům vysokou kvalitu služeb
a odborný servis.
Vzhledem k tomu, že Team Leader je
v terénu v přímém kontaktu s obchodními zástupci, vzniká tím daleko více
prostoru pro řešení i těch nejnáročnějších požadavků našich zákazníků. Zároveň chceme využít bohatých
obchodních zkušeností pana Kubiše
při prodeji širokého sortimentu nábytkového a stavebního sortimentu.
SCH Partner 2007/3
9
INFO-SCHACHERMAYER
VZHŮRU NA JUBILEJNÍ DŘEVAŘSKÝ VELETRH WOOD-TEC
Předčí jubilejní
WOOD-TEC 2007 ty minulé?
(SA) Ve dnech 11. - 14. 9. 2007 pro-
běhne v brněnském veletržním areálu již desátý mezinárodní veletrh
strojů, nástrojů, zařízení a materiálů
pro
dřevozpracující
průmysl
WOOD-TEC 2007, který si během
Podle předsedy výstavního výboru veletrhu
WOOD-TEC, docenta L. Slonka, bude jubilejní ročník veletrhu „nepochybně opět přehlídkou nových technologií a novinek…
vzhledem k situaci v oboru zpracování dřevní hmoty očekávám přehlídku toho nejlepšího a udržení dosažené úrovně.”
ně největším veletrhem… Nejinak tomu
bude i v roce 2007,“ definuje pozici jeden
z nejpovolanějších odborníků – ing. Karel
Svoboda, ředitel Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení (SVDSZ).
„WOOD-TEC je nejvýznamnější výstava v ČR
pro prezentaci a předvedení nových výrobků
jednotlivých firem. Získává stále na váze,
v teritoriu nových zemí EU je bezkonkurenč-
Přípravy na jubilejní desátý WOOD-TEC 2007
jsou již v plném proudu. Zaleťte si s námi na
malý poznávací výlet .
WOOD-TEC 2007 v plné přípravě
předchozích ročníků vydobyl pozici
nejen největší středoevropské akce
Tip:
WOOD-TEC 2007
svého druhu, ale jedné z nejvýznam-
10. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů,
zařízení a mateiriálů pro dřevozpracující
průmysl
nějších i v globálním měřítku.
11. - 14.9. 2007
Výstaviště Brno
Bude překonán WOOD-TEC
2005?
Již čtyři ročníky po sobě dosahoval
WOOD-TEC rekordních výsledků a pořadatelé dělají všechno pro to, aby tento
trend vydržel i pro ten jubilejní v letošním roce. WOOD-TEC 2005 navštívilo
22 584 platících návštěvníků z České
republiky a 33 zahraničních zemí.
Posledních čtyři ročníky po sobě byly
rekordní i co se plochy týče: v roce 1999
se WOOD-TEC uskutečnil na čisté výstavní ploše 9.602 m2 a poslední ročník 2005
již proběhl na rekordních 12.682 m2 plochy.
Jaký bude WOOD-TEC 2007?
Největší veletržní novinkou je nový termín
pořádání v září. Co naopak zůstává tradiční konstantou brněnského „dřevařského“
veletrhu, je podpora ze strany Evropského
sdružení výrobců dřevozpracujících strojů EUMABOIS.
10
SCH Partner 2007/3
Vítáme Vás na palubě ...
Stavební a nábytkové kování
Na palubě našeho stánku získáte
přehled o novinkách ze světa
nábytkového a stavebního kování.
Nářadí a nástroje
Těšte se na širokou škálu profesionálního značkového nářadí a pomůcek
pro truhláře.
Kuchyňské spotřebiče, dřezy,
baterie
Startujeme novou designově
zajímavou řadu spotřebičů a s nimi
ladící dřezy a armatury.
Spojovací technika,
lepící a těsnící materiály
Přistáváme přímo u nejnovějších
technologií z oboru spojovací
techniky, lepících a těsnících
materiálů.
Hotové stavební díly
Přelétáme přes nabídku hotových
stavebních dílů, kde shlédnete např.
podlahy nebo dveře.
Přivezete si co nejvíce teoretických i praktických informací pro svou současnou
i budoucí odbornou vizi. Těžko si lze představit, že by let některý tuzemský
odborník zmeškal. Cestujte jen první třídou ...
REPORT-SCHACHERMAYER
KVALITATIVNÍ A PEVNOSTNÍ TEST DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ
... aby dveře vydržely
(zdroj: Dveře dělají domov) Při koupi
jakéhokoli zboží se každý z nás
zajímá jak dlouhou záruku výrobce,
na námi vybraný výrobek, poskytuje.
Zákonná povinnost dvou let je standardem, ale přestává být výjimkou
i doba delší. Společnost Sapeli nabízí
svým zákazníkům u vybraných
modelů dveří záruku v délce trvání
pěti let.
Co dává Sapeli ten klidný spánek, že si
dovolí poskytnout pětiletou zárukou na
své výrobky? Rozhodně je to vynikající
úroveň výrobních zařízení a kvalitní
výkony pracovníků, kteří dokáží produkovat výrobky ve špičkové kvalitě.
Ovšem výroba je z tohoto pohledu až
v druhém sledu. Před tím, než jdou dveře či zárubně do výroby probíhají u nich
náročné testy. Pojďme se blížeji podívat
na testování z pohledu jejich zatížení při
simulovaně intenzivním provozu
tzv. bytovém zatížení. K tomuto účelu
Sapeli využívá speciální zařízení, které
neustále otevírá a zavírá nainstalované
zkoušené dveře. Pohyblivé přístrojové
rameno simulující lidskou ruku otevírá
a zavírá dveřní křídlo s intenzitou odpovídající dennímu provozu po dobu
27 let. Dveře tímto způsobem absolvují 200 000 cyklů otevření a zavření
dveřního křídla. Celá zkouška trvá přibližně 30 dní a během této doby se
vyzkouší jak pevnost a stabilnost konstrukce vlastního dveřního křídla, tak
i kvalita použitých dveřních závěsů.
Jedny z posledních modelů dveří, které
Závěs, který
nevydržel zkoušku
280 000 cyklů
... dobře patrné je
“odření“ mechanických částí závěsu
vlivem zvětšení vůlí.
se dosud těmto zkouškám podrobily byly
novinky roku 2006 – dveře Fantazie
a Kubika.
Mimo testování vlastní konstrukce, pevnosti a stálosti dveřního křídla se touto
zkouškou ověřují kvalitativní a pevnostní
vlastnosti kovových závěsů.
Na následujících fotografiích vidíte dva
skryté závěsy pro bezpolodrážkové dveře.
První foto ukazuje závěsy, které nevydržely náročnou zkoušku 280 000 cyklů,
a proto nebyly zařazeny do výroby. Velmi
dobře patrné je “odření“ mechanických
částí závěsu vlivem zvětšení vůlí.
Na druhé fotografii je pant, který naopak
zkouškou prošel na výbornou a ani po
zatížení 280 000 cyklů na nich není patrné opotřebení v podobě zvětšených vůlí.
Toto je jasný důvod, proč byl doporučen
do dveří Sapeli.
Do výroby jsou zařazeny pouze takové
konstrukce dveřních křídel, zárubní
a dveřních komponent, u kterých má
Sapeli jistotu, že i po náročném používání
Průběh testování na speciálním zařízení, které neustále
otevírá a zavírá nainstalované zkoušené dveře.
ha, které prověřují kvalitu značky Sapeli.
Jejich výsledky dokazují, že pětiletá záruka u dveří a zárubní Sapeli není rozhodně
žádným problémem. 5-ti letá záruka je
určena pro vybrané druhy dveří – samozřejmě ty nejžádanější a mezi zákazníky
Sapeli nejoblíbenější. Týká se čtrnácti
designových typů dýhovaných dveří –
Akord, Alegro, Damier, Tenga, Swing, Klára, Sport, Domino, Elegant, Variant, Karolína, Venecia, Bergamo a dveří Harmonie
s eliptickým zaoblením povrchu. Prodloužená záruka se týká i novinek roku
2006 – dveří Fantazie a Kubika. Záruka se
samozřejmě vztahuje jak na otočné tak
i posuvné modely a je zároveň poskytnuta i na zárubně Normal v dýze a zárubně
pro dveře Harmonie, Fantazie a Kubiky.
Závěs TECTUS TE 310,
který zkoušku na
280 000 cyklů vydržel
budou mít minimálními nároky na údržbu
a budou sloužit po celou dobu životnosti
výrobku.
Prezentované zkoušky jsou jedny z mnoSCH Partner 2007/3
11
INFO-SCHACHERMAYER
SLOVO ODBORNÍKA: PODMÍNKY PRO SPRÁVNOU
PŘÍPRAVU PODKLADU PŘED KLADENÍM
PARKETOVÝCH A DŘEVĚNÝCH PODLAH
Správné kladení
parketových
a dřevěných podlah
Na stavbě, kde budou pokládány
parketové nebo dřevěné podlahy
musí být ukončeny všechny stavební práce včetně dokončovacích
s mokrými procesy: malířské, natěračské apod., při kterých by se mohla zvýšit relativní vlhkost vzduchu,
a tím i následně vlhkost dřevěných
podlah.
Nejčastější chybou při pokládce
parketových podlah je neprovedená
kontrola důležitých parametrů pro
pokládku dřevěných podlah, které
ovlivňují jejich pozdější užívání.
Před pokládkou dřevěných podlah
je důležitá:
1. Kontrola vlhkosti podkladu na který bude pokládána nebo lepena dřevěná podlaha. Podle ustanovení ČSN
74 4505 Podlahy – Společná ustanovení, změna 1, čl. 5.14, (z listopadu
1999) byly upraveny nejvyšší dovolené vlhkosti podkladu hrubé podlahy v hmotnostních procent, na které
se kladou parketové vlysy, dřevěné
podlahy nebo podlahové dílce.
12
SCH Partner 2007/3
Nejvyšší dovolené vlhkosti jsou stanoveny
takto:
- betonová vrstva pod dřevěné parkety
(vícevrstevné, mozaikové, vlysové)
2,5 %
- betonová vrstva pod dýhované dřevěné
parkety
2,5%
- betonová vrstva pod laminátové
podlahoviny
2,5%
- anhydritová vrstva pod dřevěné
podlahy
0,5%
- anhydritová vrstva pod dřevěné
podlahy s podlahovým topením 0,3 %
- betonová vrstva pod povlaky a dřevěné
podlahy
4,0%
- dřevěná podlaha pod povlaky, hrubé
podlahy dřevěné
6,0%
Překročení nejvyšší vlhkosti podkladu
negativně ovlivňuje kvalitu položené podlahy. Například u parketových vlysů, které
zvětšují svůj objem se zvyšující se vlhkostí, dochází ke zkorýtkování a u lepených
parket až k odlepení od podkladu, v případě malých dilatačních spár po obvodu
podlahy k celkovému zvlnění podlahy.
2. Kontrola odchylek od rovinnosti povrchu podkladní podlahy pod
nášlapnou vrstvou, podle ustanovení
ČSN 74 4505, čl. 3.3.2 nejvyšší odchylka v rovinnosti podkladu je pro lepení
nebo kladení u:
- mozaikových parket
2 mm
- dřevěných podlahovin - parketových
vlysů
4 mm
Podle ustanovení ČSN 74 4505, čl.
3.3.1 mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy je dovolená největší
odchylka 2 mm/2 m v místnostech pro
trvalý pobyt osob – podlahy v obývacích
pokojích, v ložnicích, v dětských pokojích, v kuchyních, v příslušenství bytu,
nemocničních pokojích, kulturních zařízení, obchodech nebo ve vnitřních komunikacích objektu, pokud nášlapnou vrstvu
tvoří parketové vlysy, mozaikové parkety
apod.
Při zjištěných větších odchylkách než
dovoluje ČSN se povrch podkladu vyrovnává nivelační nebo samonivelační stěrkou.
Před aplikací nivelační stěrky se nejprve
provede penetrace podkladu a teprve po
dokonalém vyschnutí penetračního nátěrů
se povrch vyrovnává nivelační stěrkou.
Nivelačních stěrek i penetračních nátěrů
je na českém trhu dostatečný výběr od
různých výrobců (např. BONA, UZIN, KIESEL, PUFAS atd.).
Penetrační nátěry např.:
- BonaBond D 410, D 510 – disperzní
penetrační nátěry pro přípravu podkladů pod vyrovnávací stěrkové hmoty
BonaBond H 600, H 610, H 620 a H
630
- UZIN-PE 317 – rychleschnoucí rozpouštědlový penetrační nátěr
Stěrkovací hmoty např.:
- BonaBond H 600 – vyrovnávací samonivelační stěrkový tmel pod parkety
- BonaBond H 610 – vyrovnávací stěrka
se zvýšenou tvarovou stabilitou
- UZIN-NC 174 – vysoce pevná cementová vyrovnávací hmota pro parketové
a laminátové podlahy
- PUFAS AKAPLAN – samonivelační
vyrovnávací hmota pro vysokou zátěž
- PUFAS AKAFLEX – samonivelační
vyrovnávací pružná hmota na dřevěné,
betonové podlahy a cementové mazaniny pro vnitřní použití
- KIESEL SERVOPLAN N 600 – nivelační
vyrovnávací hmota pod parkety se
SCH Partner
hodnocení dřevěné podlahy. Podlahy
podle ČSN 74 4505, čl. 3.10.2 je nutné chránit před pronikáním par stropem parotěsnou zábranou. Rosný bod
nastává jestliže se vnitřní a vnější teplota liší o 10,0°C (přesně 9,2°C) a více °C.
Stačí, aby se v místnosti nad podlahou
v zimním období netopilo a podle druhu
konstrukce podlahy dochází ke vzniku rosného bodu, a tím ke kondenzaci
vodních par. Zvýšení vlhkosti se projeví
v objemových změnách dřevěných součástí v parketové podlaze. Parketové
vlysy konkávně zkorýtkují a při malých
dilatačních spárách dochází ke zvlnění
parketových vlysů. Parotěsnou zábranu
lze nahradit vodoodpudivou dvousložkovou epoxidovou hmotou např. BonaBond R 410, UZIN-PE 460, apod.
3. Kontrola pevnosti v tlaku vyrovnávacích vrstev podle ustanovení ČSN
74 4505, čl. 3.8.2.
Je-li vrstva součástí podkladu připojeného k nosné konstrukci, je stanovená
pochůzná pevnost:
- u dřevěných podlah
4,5 MPa
- u mozaikových parket
11,5 Mpa
- u plovoucích podlah pevnost v tahu za
ohybu
22,5 MPa
(kontrola se provádí např. Schmitovým
kladívkem)
sníženým vnitřním pnutím použitelná
v každé tloušťce nánosu
Proti pronikání vlhkosti existují dvousložkové epoxidové nátěry, které částečně nahrazují parotěsnou zábranu (např.
dvousložkový epoxidový nátěr BonaBond
R 410).
4. Před pokládkou dřevěných podlah
by se měla provést kontrola konstrukce skladby podlahy. Častou závadou je
nesprávný návrh konstrukce podlahy, kde
se zapomíná na kondenzaci vodních par.
Například dochází k promrzání železobetonové podlahy z fasády, nebo u skladby podlahy s tzv. košickým plechem
a mazaninou tlustou asi 5 cm bez parotěsné zábrany, je tato skladba ještě více
náchylnější na tvorbu vodního kondenzátu
již při rozdílu teplot 10°C a dochází k zneIng. František Stránský
Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský Praha
s.p.
Tabulka. 1
Předepsané vlhkosti dřeva v interiéru a v exteriéru
odborný znalec
v oblastech: dřevěná
okna, dveře, podlahy,
schody a nábytek
Předepsané vlhkosti dřeva v interiéru a v exteriéru
Předepsaná
vlhkost
dřeva v %
5
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Uzavřené budovy
s topením
Uzavřené budovy
bez topení
Zastřešené otevřené
budovy
Parketové
vlysy
Nábytek interiér budov
Okna
a vnější dveře
Doporučená
relativní vlhkost
vzduchu při 20°C
25%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
5. Před pokládkou celomasivních
parketových vlysů se musí parketové
vlysy (v rozbaleném stavu) aklimatizovat 5 až 7 dnů v místnosti, kde budou
pokládány, při provozním vlhkostním
režimu, který bude v místnosti s parketovými podlahami dlouhodobě bude.
Dřevo je heterogenní materiál a ve vztahu k okolnímu prostředí je hydroskopické, tzn. schopné přijímat a odevzdávat
vodu. Změny vlhkosti a obsahu vody
jsou spojeny s objemovými změnami
jeho rozměrů. Dřevo má speciální rovnovážnou vlhkost, jenž je závislá na
faktorech klimatu prostředí, tedy na
teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
V letním období se v místnosti pohybuje
relativní vlhkost vzduchu asi od 50 %
do 85%, ale v zimním (topném) období
je relativní vlhkostí poloviční, tj. asi od
20% do 45%. Tyto klimatické výkyvy
mají za následek nerovnoměrné změny
ve dřevě. Už při nižší relativní vlhkosti
vzduchu pod 45% vznikají v parketové
podlaze mezi parketovými vlysy spáry.
Vznik spár v tomto topném období lze
omezit použitím zvlhčovačů vzduchu.
Zvlhčovače vzduchu musí být naddimenzovány tak, aby relativní vlhkost
vzduchu neklesla pod 45 %. Relativní
vlhkost vzduchu 50% je dosažena při
teplotě + 20°C a 9 g vody/m3. Předepsaná vlhkost dřeva výrobků podle
použití při doporučené relativní vlhkosti
vzduchu je uvedena v Tabulce 1.
pokračování v dalším vydání
SCH Partner 4/2007
SCH Partner 2007/3
13
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
ELEKTRICKÁ VÝSUVNÁ
ZÁSUVKA
Skrytá
energie
(VF) Komfortní provedení zápustné zásuvky je moderním a velmi elegantním řešením pro
konferenční stoly, kuchyně, kanceláře apod… Velkou výhodou těchto zásuvek je jejich
zapuštění nejen v době, kdy nejsou používané, ale i když jsou spotřebiče, telefony, počítače
připojeny.
Pro zvýšený zájem o výsuvné elektrické zásuvky,
jsme k současnému modelu se třemi zásuvkami
přidali nový model, který je opět opatřen třemi
zásuvky a navíc dvěma datovými/telefonními
přípojkami.
Tento nový model najde své uplatnění především
v kancelářích a konferenčních místnostech. Zde
jsou používány počítače, tiskárny, skenery, telefony a další elektrická zařízení, která již déle než
7 let musí splňovat evropskou normu. Elektrická
zástrčka u těchto zařízení musí být vybavena
zemnícím kolíkem i zemnícími plíšky po jejích
stranách. Z tohoto důvodu je nová výsuvná
zásuvka vybavena euro zástrčkami s postraními
zemnícími plíšky.
Do kuchyní, kde mohou být použité i starší elektrické přístroje, doporučujeme použít původní
výsuvnou zásuvku bez datových přípojek která
je vybavena zásuvkami s českou normou se
zemnícím kolíkem.
Tip:
Variabilita použití těchto zásuvek jak do
pracovní desky, tak do dna horní závěsné
skříňky, popřípadě i do boku korpusu rozšiřuje
možnosti jejich využití v nábytkových
sestavách kreativním způsobem.
El. zásuvka výsuvná (v české normě)
3 x 220 V, obj. č. 334 980,
Pouhým zatlačením na okraj kulatého krytu zásuvky
dojde k jeho naklopení a již je možné zásuvku
vysunout do libovolné polohy a zapojit napájecí kabel
jednotlivých elektrospotřebičů.
El. zásuvka výsuvná (v euro normě)
3 x 220 V, 2 x datová/telefonní přípojka,
obj. č. 374 026
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
SOKLOVÁ ZÁSUVKA POD VESTAVNOU TROUBU
Objevte prostor tam,
kde byste nehledali
Prostor pod vestavnou troubou, bývá často nevyužitý a nebo díky mělké zásuvce
využitý jen částečně. Firma Ninka nabízí řešení v podobě vysoce kvalitní plastové
soklové zásuvky.
Její instalace je díky integrovaným
bočnicím pro výsuvy blum 30 kg
velice snadná. Při objednání této
zásuvky je třeba se pouze rozhodnout,
zda si přejeme zásuvku s tlumením
(obj. č. 356 969) nebo bez tlumení
blumotion (obj. č. 356 964 ). Tím
získáme kompletní zásuvku včetně
všech potřebných dílů k její montáži.
Zvolené korpusové lišty přišroubujeme
do korpusu šíře 600 mm dle přiloženého
schématu a plastová zásuvka je
okamžitě funkční.
horní hrana zásuvky
Při montáži soklové zásuvky je největší
důraz kladen na přesné seřízení výšky
čílka zásuvky ve vzájemné poloze se
soklem, který je k zásuvce také připevněn. I zde nabízí německá firma Ninka
propracované řešení. K již vyrobenému
čílku soklové zásuvky přišroubujeme ze
zadní strany po stranách dva adaptéry
pro uchycení k zásuvce. Tyto adaptéry nasuneme díky jemnému rastru do
požadované polohy ve vztahu k zásuvce
a zaaretujeme páčkami, které jsou sou... lišty
částí těchto adaptérů.
přišroubujeme do
Další dva adaptéry přišroubujeme dle
přiloženého schématu k části soklu,
který se bude společně se zásuvkou
vysouvat a nastavíme jeho optimální
vzdálenost od zásuvky, tak aby lícoval
s okolní linií soklů. Tímto se zásuvka
stává zcela integrovanou se sousedními
korpusy a nabízí velký a lehce udržovatelný prostor na pekáče a rošty, pro
které se v kuchyni nenajde nikdy dostatek místa.
korpusu a plastová
zásuvka je
okamžitě funkční.
upevňovací díl soklové nohy
323 396
soklová noha pod vestavnou troubu
323 390 - 323 394
Otočením páčky aretujeme
uchycení adaptéru
pro horní čílko
Nastavitelný adaptér
pro uchycení soklu
Soklová noha
obj. č.
323 390-394
Tip:
Abychom vytvořily dostatečný prostor pro soklovou
zásuvku, doporučujeme použít soklové nohy pod vestavnou troubu viz. přiložený nákres. Příruba této soklové nohy umožňuje její umístění mimo pohyb soklové
zásuvky.
Příruba k soklovým nohám (323 390-394)
obj. č.
323 396
SCH Partner 2007/3
15
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
VÝKLOPNÉ KOVÁNÍ - NASTUPUJÍCÍ TREND PŘI ŘEŠENÍ MODERNÍCH KUCHYNÍ
Změní vzhled celé kuchyně...
Výklop? A proč ne!
(VF) Výklopy se při řešení horních kuchyňských skříněk stávají stále žádanější. Důvody pro tento trend existují dva. Zásuvky dolních skříněk
se realizují stále širší, 900 mm široký výsuv již není žádnou zvláštností. Abychom k takto širokým modulům uměli navrhnout i adekvátně
široké korpusy horních skříněk, je třeba použít jiné řešení než dvoukřídlá dvířka. Druhým důvodem se stává maximální dostupnost horní
skříňky při vyklopení dvířek mimo oblast běžných pracovních úkonů. Podle velikosti dvířek a jejich pohybu při vyklopení rozeznáváme
v současnosti čtyři druhy výklopů.
Firma Schachermayer tento moderní trend zcela respektuje a nabízí kromě výrobků vlastní značky (plynový pístový výklop Solido), výklopy
vycházející z dílen dvou renomovaných značek Blum a Huwil. Od firmy Huwil si představíme kolekci výklopů s kováním zasahujícím pouhých
138 mm do korpusu. Je tedy vhodné i do koupelnového nábytku.
Blum AVENTOS HF
Skládací výklop
AVENTOS HF je určený pro šířky korpusu
od 450 do 1800 mm a pro výšky korpusu
od 480 do 1040 mm. Minimální hloubka
korpusu je 278 mm. Celá škála těchto
rozměrů je pokryta kombinací tří zdvihacích mechanizmů a čtyř druhů nastavitelných teleskopů.
Výklop SENSO je určen pro vybrané
výšky korpusů 550, 600, 650, 720, 800,
865 mm. Skutečná výška korpusu se
může jen lehce od těchto výšek lišit viz.
návod k použití. Výklopné kování SENSO
je určeno pro čílka od 3 do 16 kg. Oba
modely jsou vybaveny středovými závěsy mezi dělenými dvířky s pojistkou pro
ochranu prstů.
obj. č.
318 200-318 202
318 205-318 208
318 227, 318 226
385 772, 311 458
318 220, 318 225
Filip Vorel
Vedoucí nákupu
nábytkového kování
Výkyvný výklop
Již podle názvu se jedná o výklop s plynulým pohybem, takřka bez použití síly,
jednodílného velkoplošného čela nad horní závěsné skříňky. Oba modely zaručují
zastavení čílka v jakékoliv poloze jeho
pohybu.
Model AVENTOS HS je určen pro výšku
výklopu od 350-800 mm a váhu výklopu 2-21,5 kg. Min. hloubka korpusu je
276 mm. Korpusy tohoto kování mohou
dosahovat až 1800 mm šířky.
Model VERSO, si poradí s výškou výklopu od 420 do 800 mm o váhou čílka
od 2 do 17 kg. Tento model je určeno pro
korpusy do šířky 1200 mm.
16
SCH Partner 2007/3
...Schachermayer
tento moderní trend
zcela respektuje
a nabízí kromě
výrobků vlastní
značky (plynový pístový výklop Solido),
výklopy vycházející
z dílen dvou renomovaných značek
Blum a Huwil.
Blum AVENTOS HS
obj. č.
318 300-318 313
Huwil VERSO
obj. č.
318 050-319 053
319 090-319 093,
319 080
Huwil SENSO
obj. č.
318 130-318 146,
318 150, 318 748
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
Huwil STRATO
Zdvihací výklop
obj. č.
319 070-319 077
319 090-319 092
319 080
Blum AVENTOS HL
Zdvihací výklop vynese dvířka jen lehce
před korpus skříňky a potom vodorovně
nahoru, čímž nebrání dalším případným
skříňkám umístěných nad stávající skříňkou. Zároveň dvířka nezasahují výrazně
do prostoru kuchyně.
Blum připravuje model AVENTOS HL, který by se měl začít prodávat zhruba v srpnu 2007.
Huwil má v této kategorii novinku v podobě modelu STRATO. Tento výklop je určen
pro výšku korpusu od 420 mm do 650 mm
a váhu čela od 2 kg do 16 kg.
Blum AVENTOS HK
obj. č.
318 330 - 318 333
318 310, 318 311
Standardní výklop
Huwil výklopné nůžky MAXI C
obj. č.
318 680
318 681
AVENTOS HK by se měl začít prodávat již
v červnu 2007. Tento model se stane další vývojovou řadou, která svou konstrukcí
naváže na úspěšné plynové písty pro
výklopná dvířka.
Huwil v této kategorii výklopů nabízí
například model MAXI C, se kterým se
každá dvířka zdají lehká.
Všechny zmíněné modely již splňují standardy seřízení dvířek ve třech směrech, možnost
použití dřevěných dvířek i dvířek s hliníkovými rámečky. U kování blum montujeme celý
zdvihací mechanizmus do korpusu, kam se u zákazníka zasouvají teleskopy čí výkyvná
ramena. U kování Huwil se upevňují do korpusu nejdříve nosné adaptéry, které nevyčnívají mimo skřínku. Zdvihací mechanika s výkyvným ramenem se na adaptér připevňuje až při
instalaci kuchyně u zákazníka. V obou případech je zaručena bezpečná přeprava korpusu
k zákazníkovi.
Tip:
OVERMAX
obj. č.
319 040
319 041
Zcela nové řešení sklopného a výklopného synchronizovaného kování, které
nám umožňuje při sklopení spodního
čílka, které je na dosah ruky, automaticky vyklopit i čílko horní.
Kování je umístěno jako součást přední
strany bočnic. Z tohoto důvodu je minimální tloušťka bočnic korpusu 18 mm.
Obě čílka při svém sklopení respektive
vyklopení přesahují pod či nad korpus,
což předpokládá zavěšení skříňky do volného prostoru.
SCH Partner 2007/3
17
BÍLÁ TECHNIKA / SPOTŘEBIČE
SERIÁL: VYBÍRÁME VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE
6. smysl ...
... nejen pracuje
ale i myslí za Vás
(VF) Asi největší nárůst prodeje
poslední doby zaznamenaly myčky
nádobí pro domácnosti. Postupně se
myčka nádobí stává zcela samozřejmým spotřebičem, bez kterého si již
mladá generace kuchyň ani nedokáže
představit. Nejenže zastane tak nezáživnou práci, jako je mytí nádobí, ale
dokonce tuto práci provede s menší
spotřebou vody a energie něž při běžném omývání pod tekoucí vodou.
Vestavné myčky nádobí
Kvalitu mytí zvyšuje také systém
změkčování vody, protože měkčí
voda na nádobí nezanechává barevné
mapy. Pokud si myslíte, že myčka není
schopna připravit pro návštěvu nádobí
včas, existují dnes již speciální extra
krátké mycí programy, které zvládnou
mírně znečištěné nádobí umýt během
29 minut. Pro silně znečištěné nádobí
jako jsou hrnce a dokonce i v kombinaci se sklenicemi je možné použít volitelnou funkci přídavné předmytí. Nádobí
ve spodním koši bude předmyto při
55°C a tím se zesílí účinnost mytí.
Elektronika myčky reguluje spotřebu
vody v závislosti na druhu a síle znečištění nádobí tím, že kontroluje mycí vodu
infračerveným paprskem a zjišťuje přítomnost nejmenších částeček potravin.
Podle aktuálního stavu rozhodne, jestli
bude znovu přivedena čistá voda.
Nemalou pozornost bychom měly
věnovat řešení pro uložení nádobí. Koše,
etažéry a další rozdělovníky umožňují ideálně umístit nádobí tak, aby se vzájemně
nedotýkalo. Pouhým sklopením propracovaných rozdělovníků proměníme držák
na talíře a skleničky v prostorný koš na
hrnce a pánve. Kompletní výsuv zaručuje
vysunutí celého koše z myčky ven a tím lze
mnohem pohodlněji plnit prostor i v jeho
zadní části. V případě, že myčka umožňuje horní koš zcela vyjmout, získáváme
více místa pro pekáče, filtry odsavačů par
a další prostorově náročné předměty.
Výměníky tepla, které získávají teplo
z mycího cyklu pro předehřátí studené
vody z kohoutku se společně s kondenzačním sušením starají o extrémně nízké
hodnoty spotřeby. Kondenzační sušení je
hygienické, protože není přiváděn žádný
vnější vzduch, voda kondenzuje na stěnách myčky, ne na nádobí. Po skončení
programu se již neobjeví nepříjemná oblaka horké páry.
Funkce automatického přizpůsobení mycímu prostředku umožňují mýt nádobí se
všemi druhy na trhu dostupnými mycími
prostředky (2in1, 3in1, 4in1 nebo tekuté
či konveční mycí prostředky) bez nutnosti
dalšího programování.
Díky funkci odložený start je možné posunout spuštění mycího cyklu až o 19 hodin.
Tichý chod myčky umožní umývat nádobí přes noc a navíc lze využít i levnějších
energetických tarifů.
Tip:
Pro vestavěné myčky nádobí, jejichž
ovládací panel je zcela zakryt nábytkem
a hlučnost myček se pohybuje na
prahu slyšitelnosti nabízíme možnost
projektování světelného bodu během
mycího procesu na zem, takže odpadá
nepříjemné otevírání myčky, kdy bude
Vaše nádobí umyté.
SCH Partner 2007/3
19
life’s details
Společnost Teka patří v oblasti kuchyní mezi špičkové značky dřezů a vestavných spotřebičů. Je jedním z největších světových výrobců
kuchyňských dřezů a jediným technologickým výrobcem na dnešním trhu, který nabízí plně integrované řady, tzn. dokážeme vybavit kuchyň od
začátku do konce značkovým zařízením Teka.
Při výběru varné desky můžeme vycházet z několika různých provedení, které společnost Teka nabízí.
Nabídka je velmi pestrá od provedení plynových hořáků na nerezové, smaltové nebo skleněné desce
přes kombinaci plyn – sklokeramika, klasické sklokeramické desky nebo kombinace sklokeramika –
indukce až po indukční desky různých tvarů. Ty jsou vysoce výkonné a přitom šetří čas (cca 50%)
a peníze (cca 45% energie).
Momentálně jsou nejpopulárnější sklokeramické desky ve tvar „ledviny“, „vějíře“ nebo elipsy“.
Všechny modely sklokeramických desek značky Teka jsou vybaveny dotykovým ovládáním. U většiny
modelů je možné naprogramování vypnutí ohřevu jednotlivých zón a přednastavení udržování nízké
teploty. Některé desky mají více průměrové zóny, umožňující přepínání dle průměru hrnce. Praktický
je také bezpečnostní vypínač, který automaticky vypne plotýnku, pokud jí omylem zapomenete
vypnout. Vyšší modely mají nové provedení plotny, které jsou navíc vybaveny senzorem, který při
odebrání hrnce z plotny, tuto plotnu vypne.
Horkovzdušné a multifunkční trouby také obsahují všechny dostupné know – how jsou převážně
ovládané dotykovým systémem. Vyšší modelové řady jsou vybaveny teleskopickými pojezdy plechů
a úpravou interiéru Crystal Clean (snadno čistitelný smalt). Součásti výbavy všech prodávaných trub je
otiskuvzdorná povrchová úprava , která je odstínově shodná s protiotiskovou úpravou na mikrovlnných
troubách, myčkách, pračkách nebo chladničkách Teka.
Široká je také nabídka odsavačů par a pachů s automatikou, kontrolními senzory vlhkosti, časovači zvolených nebo naprogramovaných
činností a lehce udržovatelnými metalickými filtry či bodovým osvětlením varného pole.
V nabídce dřezů Teka si můžete vybírat od vestavných, podstavných, integrovaných až po nástavné. Dřezy jsou vyrobené z nerezu nebo
přírodního granitu v široké barevné škále se speciální antibakteriální úpravou. Dřezy lze kompletovat s bateriemi, které jsou navrženy tak, aby
skvěle doplnily řadu dřezů Teka a vytvořily designově přitažlivou kreaci ve Vaší kuchyni.
Nedílnou součásti kuchyně se stávají koše na třídění odpadu a drtič odpadů, který zabezpečí rychlé a bezpečné odstranění organických zbytků
z Vaší kuchyně.
drtiče • trouby • varné desky • digestoře • mikrovlné trouby • dřezy • kuchyňské baterie • pračky • myčky • lednice
P.R.
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
NOVÉ TRENDY - VÍCEBODOVÉ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ZÁMKY WINKHAUS
Vícebodové elektricky ovládané
zámky Winkhaus
Společnost Schachermayer by Vám
BlueMotion - vícebodový (3-bodový) plně elektromotorický zámek
ráda představila vícebodové elektricky
Kontrolovaný přístup? Vícebodové uzamknutí? Bezpečný únik osob? ANO!
ovládané zámky Winkhaus, které sledují trend doby ve vícebodovém uza-
Popis funkce:
mykání vstupních dveří do rodinných
- pomocí elektromotoru odemyká i uzamyká všechny
uzamykací body (2xhák, střelku a závoru)
- kování klika-koule (klika zevnitř, koule zvenku)
- mechanická funkce cylindrické vložky je vždy
nadřazena elektronickým funkcím zámku z důvodu
bezpečnosti
- klika instalovaná z vnitřní strany může plnit funkci
„panikové kliky“ dle únikové normy EN179
- panikové kování instalované z vnitřní strany může
plnit svou funkci dle únikové normy EN1125
- musí být instalována cylindrická vložka s funkcí
volného běhu spojky!!!
domů, činžovních či panelových domů,
2
obchodních či kancelářských komple-
8.1
7
xů apod. Elektricky ovládané zámky
1
3
8
Winkhaus je možné ovládat různými
9
13 14 15 16
20 19 18 17
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
12
10
ovládacími systémy.
11
4
1.1
6
Vícebodové elektricky ovládané zámky
Winkhaus BlueMotion a EAV je možné
ovládat prostřednictvím bezpotenciálního aktivačního kontaktu, který může
přicházet od:
- EPS (elektronický požární systém)
- EZS (elektronický zabezpečovací
systém)
- ACS, přístupový systém (klávesnice,
čipová čtečka apod.)
- dálkové ovládaní
- odchodové tlačítko
- dveřní ovladač
- domácí telefon
Netzteil/Powersupply
230 V AC, 50/60 Hz, 20 VA
24 V DC, 0.5 A
PE
N
L
Akku/Accu
19.2 V, 110 mAh
Winkhaus Türtechnik
133 136 2
5
CC
0050300000
1040300001
A+A- PFA V+V- PFS
- napájení 24V DC, 1A (krátkodobě 1,3A)
- příslušenství: externí řídící jednotka, kabelová
průchodka konektorová + kabel 6 m s konektorem,
síťový zdroj 230V/24V DC, záložní zdroj, magnetický
kontakt
8.1
Winkhaus Türtechnik
133 134 7
CC
0050300000
1050300001
PFA A- A+
6.1
EAV - vícebodový (3-bodový) elektromechanický zámek
Funkce dveřního otvírače (bzučáku, vrátného)? Vícebodové uzamknutí? ANO!
Popis funkce:
5.1
Tip:
Další možné ovládání je biometrie od
společnosti E KEY v provedení TOCA
HOME 1, TOCA HOME 2 a TOCA
HOME PC.
3
1
5.2
5
7
2
4
10
8
9
N
L
Netzteil Art.-Nr.1240179
CC
Prim.230V-AC; 50 Hz;Si.100 mA
Sek.12V-DC;max.0.9A
6
WinkhausTürtechnik GmbH &. Co
KG
++ -
Popis funkce:
- mechanicky samozamykací zámek (samozamyká
2xhák a střelku)
- pomocí elektromotoru odemyká oba háky a střelku
- kování klika-koule (klika zevnitř, koule zvenku)
- mechanická funkce cylindrické vložky je vždy
nadřazena elektronickým funkcím zámku z důvodu
bezpečnosti
- pokud je závora v uzamknutém stavu pomocí
cylindrické vložky, je blokována funkce vnitřní
kliky a prostřednictvím elektromotoru není možné
zámek/dveře
- napájení 12V DC, 1A (krátkodobě 1,3A)
- příslušenství: kabelová průchodka konektorová
+ kabel 6 m s konektorem, síťový zdroj 230V/12V
SCH Partner 2007/3
21
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
KDYŽ TVAR PROMLOUVÁ
Dorma Contur Design –
jednotná designová linie
pro kompletní řadu produktů
Vedle požadavku na dokonalou technickou funkčnost mají moderní systémy kování v oblasti dveřní techniky
také rostoucí nároky optické a estetické.
Nový Dorma Countur Design tyto nároky v maximální míře splňuje - spojuje
moderní vzhled s optimální funkčností a navíc zajišťuje jednotný design
ucelené skupiny dveřních ovladačů
– dveřních zavíračů, automatických
zákazníci jsou
v centru naší
pozornosti
kdekoliv na světě
Jedním z prvních výrobků, vytvořených v produktové řadě DORMA Contur
Design je uzavírací dveřní systém
DORMA TS 93 pro jednokřídlé i dvoukřídlé protipožární a protikouřové dveře. Charakteristickým znakem nové
designové linie je harmonické pouzdro
zavírače s koncovkami v „Loch-designu“. Přes názornou formu podtrhuje
tento systém jak jednoduchou estetiku klasického stavebního slohu, tak
i výtvarnou koncepci moderní budovy.
Zavírač DORMA TS 93 EMR je navíc
vybaven vestavěnou kouřovou centrálou, která je spolu s elektromechanickou aretací a případně řadičem pořadí
zavírání elegantně skrytá v kolejničce
zavírače.
otvíračů otočných dveří a automatických posuvných dveří.
Pro architekty tak vzniká možnost
průběžně a jednotně realizovat projekty v oblasti objektové výstavby.
Dorma Contur Design v oblíbené verzi
„red dot„ oceníte především při kombinaci výrobků různých produktových
linií firmy DORMA.
22
SCH Partner 2007/3
Vedle designu přesvědčuje systém
DORMA TS 93 také perfektní technickou specifikací a funkčností výbavy .
Již standardní výbava TS 93N umožňuje díky „cam action“ technologii
(vačkové zavírače s lineárním chodem ) otvírání dveří téměř bez odporu.
V neposlední řadě systém disponuje
standardně tlumením otvírání a zpožděním zavírání.
Varianta TS 93 EMF umožňuje exaktní
aretaci jednokřídlých protipožárních
dveří pomocí elektromechanického
zařízení. V případě požáru zruší aretaci a dveře automaticky uzavře.
U varianty TS 93 G-SR stejně jako
i u TS 93 G-SR-EMR se jedná o provedení pro dvoukřídlé dveře s regulací
pořadí zavírání. Vždy zajistí správný
chod i postavení dveřního křídla včetně jeho uzavření ve správném pořadí.
Široká variabilita řešení u systému
DORMA TS 93 jen potvrzuje jeho pozici jako ideální řešení pro preventivní
požární ochranu.
Harmonie a souhra Interiéru
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
NOVÉ ZÁVĚSY VARIANT OD FIRMY SIMONSWERK
Nový impuls
pro vaše
interiérové dveře
Novým impulsem pro vaše interiérové dveře se mohou stát nově naskladněné interiérové panty
od firmy Simonswerk, které určitě splňují nejnáročnější požadavky na moderní interiér současné
architektury
Variant V 0026 WF
+
Variant V 4400 WF
= dokonalý výsledek pro vaše dveře
Informace pro objednání:
VARIANT V 0026 WF
křídlový díl na falzové dveře
227 081
227 082
227 083
matný chrom
matný nikl
chrom
VARIANT V 4400 WF
rámový díl na falzové dveře určený pro
dřevěnou zárubeň
Panty pro
interiérové dveře
VARIANT
TECTUS
Dobrý interiér se pozná podle toho,
227 078
227 079
227 080
matný chrom
matný nikl
chrom
Díky plastové vložce rámového dílu
se jedná o závěs, který nevyžaduje
údržbu.
že vše navzájem spolupůsobí v
harmonii a souladu a to platí i o
dveřích kde těmito prvky jsou dveřní
křídlo s klikou a panty.
Dveřní panty od Simonswerku splňují
všechny požadavky kladené pro
VARIANT V 4426 WF Soft
Informace pro objednání:
VARIANT V 4426 WF Soft
227 075
227 076
227 077
matný chrom
matný nikl
chrom
Závěs pro náročnější interiéry na
falzové dveře určené pro dřevěnou
nebo ocelovou zárubeň v designu
Soft, který nevyžaduje udržbu.
nejnáročnější interiéry moderní
architektury svým důrazem na detail,
neomezenou rozmanitostí povrchů
a osobitým Designem.
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
ZÁVĚS EXACTA TYP 495 OD FIRMY OTLAV
Kvalita a síla
spojené v jeden celek
Tento závěs jsme vám již několikrát
představili v předešlých číslech,
jedná se o trojdimenzionální závěs
určený pro dřevěné dveře vyráběný
ve žlutém nebo bílém pozinku s tím,
že je možné závěs krytkovat širokou
škálou krytek a tím docílit dokonalého sladění povrchové úpravy závěsu
a dveřního křídla.
V tomto článku bychom vás rádi více
informovali o parametrech doporučené
výrobcem, které se týkají počtu pantu
v závislosti na váze a velikosti dveřního
křídla a neposlední řadě také o nejoptimálnějším umístění pantu na dveřní
křídle z hlediska maximálního využití
nosnosti pantu .
Váha ,kterou je závěs schopen unést
ovlivňuje několik základních faktorů :
1. velikost křídla
2. váha křídla
3. počet pantů
4. umístění pantů
5. kvalita materiálu dveřního popř. okenního křídla
6. preciznost a kvalita montáže
7. mezera mezi rámem a rámovým
dílem nesmí být větší než 6 mm
8. síla materiálu dveří popř. okna v místě
spojení pantů a rámu
24
SCH Partner 2007/3
V následujících tabulkách je výrobcem doporučený počet pantů v závislosti na velikosti
a váze křídla, hodnoty jsou určeny pro závěs Exacta typ 495 Ø 14 se čtyřmi čepy pro váhu
křídla 30kg, 50kg, 70kg (ve sloupci je uvedená výška křídla, v řádku šířka křídla)
... zaostřeno
na kvalitu.
Na obrázcích
je znázorněno
výrobcem
doporučené
rozmístění závěsů
na dveřním křídle
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
OKENNÍ PŘESAHOVÁ TĚSNĚNÍ PRIMO V SORTIMENTU SCHACHERMAYER CZ
PRIMO Okenní přesahová těsnění
Tepelně-izolační vlastnosti oken ovlivňují tři základní aspekty: konstrukce
rámů a křídel, typ a způsob zasklení
a zvolený typ těsnění. Někteří výrobci již mají ve své nabídce i eurookna
s profilem širším než je IV68, což přispívá ke zlepšení tepelně izolačních
parametrů oken.
Tyto moderní okenní profily jsou opatřeny zdvojeným těsněním. Kromě
standardního „falcového“ těsnění
jsou křídla osazována ještě přesahovým těsněním.
Bývá někdy označováno jako protiprachové či protihlukové. Těsnění má
výborné fyzikální vlastnosti. Teplotní
použití je od -40 do + 70°C. Tvarovou
a délkovou stabilitu „ má na svědomí“
silonové vlákno v horní části profilu.
• AC - Termoplastický elastomér. Je
kompatibilní se všemi druhy povrchových hmot
• F - vlákno v horní části těsnění zvyšuje pevnost a stálost rohu
• H - označuje zpevněná „ záda“, která
zajišťují stabilitu v drážce a usnadňují
montáž
Informace pro správné objednání:
Těsnění ACF 6020
Výška falce: 2,5 mm
Šířka drážky: 3 mm
Hloubka drážky: 5 mm
Mezera pod naléhávkou: 6 mm
225 552 bílá
225 553 béžová
226 152 rustikal
225 554 hnědá
226 153 antracit
Těsnění ACF 5891 H
Výška falce: 2,5 mm
Šířka drážky: 3 mm
Hloubka drážky: 5 mm
Mezera pod naléhávkou: 8,5 mm
226 156 bílá
226 157• béžová
226 158 rustikal
226 159• hnědá
226 160• antracit
Těsnění ACF 5473 H
Výška falce: 10 mm
Šířka drážky: 3 mm
Hloubka drážky: 5 mm
Mezera pod naléhávkou: 6 mm
224 599 bílá
226 154 rustikal
224 600 hnědá
226 155 antracit
Těsnění ACF 5855
Výška falce: 18 mm
Šířka drážky: 4 mm
Hloubka drážky: 7 mm
Mezera pod naléhávkou: 5 mm
226 148 bílá
226 149 béžová
226 150 rustikal
226 151 hnědá
226 547 antracit
• zboží není skladem, lze objednat
SCH Partner 2007/3
25
LEPÍCÍ A TĚSNÍCI TECHNIKA
VÝHODY TĚSNÍCÍHO A IZOLAČNÍHO SYSTÉMU DEN BRAVEN 3D
Těsnící a izolační
Den Braven 3D systém
Volba osazování výplní stavebních
otvorů okenním systémem Den Braven
3D, je nový, dokonalejší způsob, jak
efektivně utěsnit a především chránit
kritická místa po obvodu okenních
rámů popř. venkovních dveří, výloh
a vrat. V současnosti převládá jediný
způsob montáže. Rám se mechanicky
ukotví a spára se vyplní PUR pěnou.
Tento postup je však z dlouhodobého hlediska nedostatečný, protože
nebere ohled na přirozenou vlhkost
v místnosti, která se sráží právě
v místě s nejnižší teplotou – připojovací spáře – a poškozuje tepelnou
izolaci. Z exteriérové strany pak může
být připojovací spára namáhána zvýšenou nasákavosti omítky, netěsnosti
parapetů apod.
Tento systém je rozdělen do tzv. tří zón. Z nichž každá
plní jinou funkci a spolu tvoří kompaktní funkční celek.
26
SCH Partner 2007/3
Řešení systému Den Braven 3D
v místě ostění
Řešení systému Den Braven 3D
Výhody tohoto systému:
• Vyšší odolnost proti zatékání
• Těsnost proti průvanu a pronikání
chladu
• Zamezení pronikání prachu do spáry
• Vyšší odolnost ve spáře proti
akustickému tlaku a zvýšení útlumu
hluku
• Prodloužení životnosti výplně jakožto
celku
• Snížení rizika vzniku poruch
(neestetické praskliny, vznik map po
zatékání popř. zahnívání dřevěných rámů
a vzniku plísní)
• Zvýšení dilatační schopnosti
• Kompenzování vnitřních sil
v konstrukci v důsledku objemových
změn a rozdílnosti povahy stavebních
materiálů
• Přenesení vnějšího zatížení prostředím
a teploty (nárazový vítr, otřesy, důlní
činnost)
• Možnost delší časové prodlevy mezi
osazením výplní a prováděním omítek
nebo zateplovacích systémů.
(PU pěna není vystavena UV záření, do
konstrukce neproniká voda apod.)
v místě parapetu
LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ TECHNIKA
LEPIDLA NA DŘEVO OD FIRMY RAKOLL - JISTOTA DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI
Lepidla,
která opravdu drží
Lepidla na dřevo RAKOLL Vám nabízí jistotu dlouhodobých zkušeností a současně i inovační potenciál
vyplývající z neustálého vývoje.
Tato lepidla se prodávají ve více jak
100 zemích světa, přičemž firma
H.B.Fuller má pobočky ve 43 zemích.
Prodejní strategií výrobce není „jen“
prodávat lepidla, ale nabídnout svým
odběratelům i kvalitní technický servis a know-how jednoho z největších
světových výrobců lepidel.
Firma H.B.Fuller byla založena v r.
1.887 v St.Pauli, Minesota, USA. Své
aktivity pak rozšířila do Evropy r. 1982
zakoupením skupiny ISAR-RAKOLL
Chemie., přičemž základy lepidel
RAKOLL jsou datovány již od r. 1865
– tehdy na bázi kostního klihu a želatiny. V 60-tých letech min. století pak
nastal výrazný rozvoj lepidel na bázi
PVAc a EVA
nové lepidlo ICEMA R 145/31 s poměrně
dlouhou otevřenou dobou až 45 minut
nebo lepidlo ICEMA R 145/12 s otevřenou
dobou 15 minut. Tato lepidla se vyznačují velkou variabilitou lepených materiálů
od dřeva přes pozink, nerez, legovanou
ocel, hliník, barevné kovy), duroplastické
Lepidla lze zjednodušeně rozdělit na
disperzní, tavná, močovino-formaldehydová a reaktivní.
Nejrozšířenější jsou lepidla disperzní.
Tato lepidla jsou rozdělena podle normy
CZ EN 204/205 do tříd dle vodoodolnosti na D1 – D4.
K univerzálním typům lepidla na dřevo
patří např.: RAKOLL EXPRESS D-3 , který lze využít k lepení materiálů určených i do prostor s vyšším výskytem
páry a kondenzované vody jako kuchyně, koupelny apod.
Pro lepení oken, dveří apod. pak doporučujeme použít lepidlo RAKOLL GXL-4,
případně 2-složkové lepidlo RAKOLL
DUPLIT AS+Rakoll Duplit Harter fls,
v případě lepení exteriérových prvků
doporučujeme následně použít velmi
důkladnou povětrnostní ochranu pomocí vhodného nátěru.
Velmi dobrou volbou je i reaktivní vodou
inicializované jednosložkové polyureta-
umělé hmoty, DKS, polyester, tvrzené PVC,
ABS, SAN, PA, dřevěné až po cementové
materiály.
Pro dýhování a lepení ve vyhřívaných
lisech doporučujeme použít lepidlo na
bázi močovino-formaldehydové pryskyřice Isarit E1.
Rakoll Express D3
Rakoll Express 25
Rakoll Express D2
obj. č.
334 971 (5 kg)
334 972 (30 kg)
obj. č.
334 960 (5 kg)
334 961 (30 kg)
obj. č.
334 969 (5 kg)
334 970 (30 kg)
Rakoll GXL 4.
Rakoll Duplit AS
Rakoll Duplit fls
obj. č.
334 973 (30 kg)
obj. č.
334 963 (5 kg)
334 963 (30 kg)
obj. č.
334 965 (0,25 kg)
334 964 (1,50 kg)
Info:
Ve specifických případech Vám, doporučujeme obrátit se na naše obchodní zástupce, kteří Vám odbornou radou pomohou při výběru
nejvhodnějšího typu lepidla a doporučí i vhodný způsob zpracování.
Rakoll Icema
Rakoll Isarit E1
obj. č.
334 968 R145/31
334 967 R145/12
obj. č.
334 966 (25 kg)
SCH Partner 2007/3
27
LEPÍCÍ A TĚSNÍCI TECHNIKA
Den Braven 3D systém správně objednat
Doplňky
Foliefix na parozábrany
310 ml
obj. č. 224 687
Mutli čistící ubrousky
obj. č. 776 071
Kompresní páska TYP
10/2 HB 10 x 10/18
20/3 HB 20 x 15/12
10/4 HB 10 x 20/9
15/4 HB 15 x 20/18
obj. č.
226 012
226 013
226 014
226 015
Flexi těsnící okenní páska I
50 mm x 30 m
75 mm x 30 m
100 mm x 30 m
150 mm x 30 m
obj. č.
226 016
226 017
226 018
226 019
Flexi těsnící okenní páska E
50 mm x 30 m
75 mm x 30 m
100 mm x 30 m
150 mm x 30 m
obj. č.
226 020
226 021
226 022
226 023
SPOJOVACÍ TECHNIKA
FISCHER MONTÁŽNÍ KOTVY PRO OKENNÍ RÁMY
Kotvení okenních rámů kotvou F-M
Hmoždinky a kotvy slouží k rychlé a stabilní montáži otvorových výplní. Ze širokého sortimentu si dnes představíme fischer rámovou
hmoždinku pro okenní rámy F-M. Jedná se o celokovovou speciálně rozříznutou hmoždinku pro vysoké namáhání příčnou silou. Utažením
metrického šroubu (Pz3) se vtáhne bezpečnostní kuželka do těla hmoždinky a hmoždinka se rozepře, aniž by se upevňovaný předmět
přitáhl proti stavební hmotě. Maximální utahovací moment 5Nm.
Kotva F-M (obr.1) je vhodná do betonu,
pěnoslikátu, ale i do děrovaných cihel.
Výhodou této kotvy je její zvýšená antikorozní ochrana, která je zaručena díky
povrchové úpravě z žárového pozinku.
Další její výhodou jsou výtažné síly (síly
při lomu), které jsou vyšší než u jiných
typů kotvení.
Nezanedbatelnou vlastností je též větší pevnost v ohybu, což je oceňováno
hlavně při větších kotevních délkách.
Pro kotvu F-M je možno použít krytky
v barvě bílé a hnědé (obr. 2).
Obr. 1
Kotva F-M
Naším společným
cílem je poskytovat
nadprůměrné služby
zákazníkům k jejich
plné spokojenosti
Informace pro objednání:
popis
Kotva F-M
Kotva F-M
Kotva F-M
Kotva F-M
Kotva F-M
Kotva F-M
Kotva F-M
popis
Krytka 10
Krytka 10
28
SCH Partner 2007/3
Obr. 3
Krytka
pro kotvu F-M
průměr x délka
10 x 72 mm
10 x 92 mm
10 x 112 mm
10 x 132 mm
10 x 152 mm
10 x 182 mm
10 x 202 mm
balení
obj. číslo
100
100
100
100
100
50
50
460 274
460 275
460 276
460 277
460 278
460 279
460 273
barva
balení
obj. číslo
bílá
hnědá
100
100
460 287
460 288
NÁŘADÍ A NÁSTROJE
Štípací boční kleště
Ostří je indukčně tvrzeno, povrchová
úprava matný chrom. Plastová rukojeť
ze dvou komponentů s protiskluzovou
povrchovou úpravou
NÁŘADÍ KTERÉ NEZKLAME
Nářadí solido nesrovnatelné
obj. č. 160 920
obj. č. 160 921
délka 140 mm
délka 160 mm
Kombinované kleště
Ostří je indukčně tvrzeno, povrchová úprava matný chrom Plastová rukojeť ze dvou
komponentů s protiskluzovou povrchovou
úpravou
obj. č. 160 835
obj. č. 160 836
obj. č. 160 837
Firma Schachermayer je obchodní
délka 160 mm
délka 180 mm
délka 200 mm
firmou, která v současné době dispoČelní štípací kleště
Vyrobeny ze speciální kované a legované
nástrojářské oceli, ostří je indukčně tvrzeno. Hlava kleští je broušená, fosfátovaná
a leštěná. Rukojeť je opatřena plastovou
povrchovou úpravou.
nuje sortimentem v rozsahu 132 tisíc
položek. Nejenže u tohoto zboží garantujeme termín dodání podle známého
vzorce 97-48-10, ale zaručuje servis
obj. č. 160 880
obj. č. 160 881
obj. č. 160 882
obj. č. 160 883
obj. č. 160 921
za podpory obchodních zástupců
a asistentů v telefonním prodeji.
Každý obchodní zástupce nabízí
zákazníkovi kompletní služby pro pro-
délka 180 mm
délka 200 mm
délka 220 mm
délka 250 mm
délka 160 mm
Sika kleště
Rukojeť je opatřená plastovou povrchovou úpravou
dávaný sortiment a konzultuje s ním
obj. č. 161 330
délka 240 mm,
maximální ø 35 mm
veškeré jeho požadavky. Na základě
těchto zkušeností získaných při dlouhodobé spolupráci se zákazníkem,
6-ti dílný set šroubováků
vytváří firma Schachermayer vlastní
(plochý/pozidrive)
produkty pod značkou Solido.
Tyto výrobky jsou šité na míru požadavkům stálých zákazníků a vytvářejí
optimální poměr kvality a ceny.
Rádi bychom Vám představili novinku
v sortimentu Solido v podobě nářadí,
které nalezne své místo v každé dílně.
Přesvědčte se sami.
Svinovací metr
Kompaktní provedení, kryt s protiskluzovou povrchovou úpravou a poutkem
pro zavěšení. Zpětná brzda, rychlá aretace. Certifikát EG, přesnost II
obj. č. 167 700
délka 3 m, šířka 16 mm
obj. č. 167 701
délka 5 m, šířka 19 mm
obj. č. 167 702
délka 8 m, šířka 22 mm
Šroubovák tvoří šestihran z ušlechtilé oceli
(Chrom – vanadium –
molybden). Ocel je tvrzená s povrchovou
úpravou matný chrom
s přesným černým hrotem. Ergonomická rukojeť je vyrobená ze tří
komponentů a opatřena
čitelným označením.
Obsah setu obj. č. 156 546:
Po 1ks plochých šroubováků: 3,5x75;
4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
Po 1ks „pozidriv“ šroubováků PZ 1/80;
PZ 2/100
6-ti dílný set šroubováků Torx
Šroubovák tvoří kulatina
z ušlechtilé oceli (Chrom
– vanadium – molybden).
Ocel je tvrzená s povrchovou úpravou lesklý
chrom s přesným černým
hrotem. Ergonomická
rukojeť vyrobená ze tří
komponentů je opatřena
čitelným označením.
Obsah setu obj. č. 156 547:
Po 1ks Torx TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
Sada očkoplochých klíčů 15°
Profi provedení s 15° vyosením. Normované
klíče z oceli CV, satinovaná povrchová úprava. Vysoká kvalita za přijatelnou cenu
obj. č. 150 580
8-dílná sada: 8, 9, 10,
11, 13, 14, 17, 19 mm
obj. č. 150 582
12-dílná sada: 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
obj. č. 150 584
12-dílná sada: 10, 11,
13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
SCH Partner 2007/3
29
NÁŘADÍ A NÁSTROJE
SIA - BRUSIVO ŠVÝCARSKÉ KVALITY
Švýcarská kvalita
Broušení samotného či lakovaného dřeva patří k závěrečným povrchovým úpravám, které často rozhodují o finálním vzhledu výrobku.
Nabízíme brusivo Sia, výrobek švýcarské kvality.
Celý proces výroby flexibilního brusiva Sia probíhá zcela automaticky
na výrobních linkách, kde se na
vstupu odvíjí role podkladového
materiálu na který se postupně
nanáší základní vrstva pojiva, brusná zrna, krycí vrstva pojiva, na závěr
přísady a hotový brusný materiál je
opět navinut do výsledné Jumborole. Z tohoto materiálu se připravují
hotové výrobky pro ruční broušení
(houbičky, archy, role) nebo strojového broušení (kotouče, pásy).
Základním materiálem pro flexibilní
brusivo je používán papír (podle
jeho gramáže odstupňován od A do
rozmístění na podkladovém materiálu.
Právě v tomto místě výrobního procesu dochází k přidělování rozhodujících
vlastností brusiva.
Mechanický posyp brusného zrna na
základní vrstvu pojiva vytváří málo
agresivní brusnou plochu. Při elektrostatickém posypu dochází k natočení
těžší části brusného zrna směrem
k podkladovému materiálu. Ostrá část
brusného zrna tvoří agresivní povrch
s vyšším brusným výkonem. Při uzavřeném posypu zrna pokrývají celý
povrch podkladového materiálu. Dosahujeme tím většího výkonu, úběr
a drsnost povrchu broušeného materiálu je menší. Při otevřeném posypu
jsou zrna rozmístěna v předdefinovaném rozestupu a pokrývají cca 30% až
70% podkladového materiálu. Brusiva
s otevřeným posypem jsou používána
při broušení hliníku, měkkého dřeva,
barev a laků. Volný prostor mezi zrny
při broušení dobře odvádí odbroušený
materiál.
U samotného brusného zrna rozlišujeme jeho tvrdost (stupnice 1 mastek -
10 diamant a velikost. Velikost zrna
udává číslo odpovídající počtu otvorů
v
sítu
o
velikosti
1 in2
(25,4 mm x 25,4 mm), kterými takto
označená zrna propadnou (Brusivo
s označením P200 má jemnější brusná
zrna než brusivo s označením P60).
Aktivní přísady jsou přimíchány přímo
do krycí vrstvy pojiva nebo nanášeny
jako další povlaky na brusná zrna.
Tyto přísady usnadňují při broušení
vytváření třísek, snižují teplotu tření,
zabraňují „zasklívání“ (tzn.: přísady
ochraňují zrno, zahřáté na vysokou
teplotu, před nalepením prachu a vzniku skleněného efektu).
Pro udržení požadované kvality brusiva doporučujeme jeho skladování
v originál balení v regálech či na paletách. V příliš suchém nebo příliš vlhkém prostředí může dojít k jeho deformaci a tím i snížení jeho kvality.
Tip na závěr
Jak poznáme z označení brusiva Sia z jakého materiálu je vyrobeno?
H), látka (s označením H, JJ, J, X, Y,
Z je opět odstupňována podle své
flexibility), jejich kombinace, fíbr
a fólie.
Brusná zrna jsou uchycena
v požadované poloze základní vrstvou pojiva (nejčastěji syntetickou
pryskyřicí), tím je fixováno jejich
30
SCH Partner 2007/3
Př. 1960 siarex kotouče. Podkladovým materiálem je papír a brusná zrna jsou vyrobena
z korundu.
1XXX
papír
X4XX
granát
2XXX
tkanina
X5XX
keramika
3XXX
kombinace (plátno+papír)
X6XX
smirek
4XXX
fibr
X7XX
karbid křemíku
5XXX
fólie
X8XX
zirkon
X9XX
korund
NÁŘADÍ A NÁSTROJE
ŠIROKÝ SORTIMENT PRAKTICKÝCH SVĚREK OD FIRMY WOLFCRAFT
Wolfcraft ...
... inovace a kompetence
Rodinný podnik, který byl založen v Německu roku 1949 dnes zaujímá se svými osmi dceřinými společnostmi v Evropě a USA vedoucí postavení na mezinárodním trhu v oblasti
inovačního nářadí (obráběcí technika, strojové stoly, transportní systémy, spojovací technika atd.) a příslušenství elektrických nástrojů všeho druhu.
Firma Wolfcraft se koncentruje na
žádaný sortiment, inovace produktů
s esteticky a ergonomicky přesvědčujícím a mnohonásobně oceněným
designem. V současné době je pod
značkou Wolfcraft nabízeno kolem
2.500 druhů zboží, mezi nimiž je přes
200 jejich patentovaných výrobků.
Wolfcraft
hledá nápady
pro své výrobky
podle nároků
svých uživatelů.
Ne vždy vyvíjí firma Wolfcraft nové výrobky, ale především inovuje a vylepšuje
stávající produkty současného trhu.
Snaží se vždy odhalit rozhodující problém a ten optimálně vyřešit při vývoji
nového produktu. Pro všechny tyto
výrobky je typický společný Wolfcraft design vysoká ergonomie a lepší funkč-
nost. Dalším společným znakem těchto
výrobků je vysoká kvalita ve své třídě ve
znatelně dobrém poměru ceny a výkonnosti.
Firma Schachermayer nabízí pro velkou
oblibu u truhlářů svěrky Wolfcraft:
Jednoruční svěrka
Svěrák C
200 - 450 mm
obj.č. 190 375
75 - 100 mm
obj.č. 145 231
Svěrka Komfort
Svěrák
100 - 300 mm
obj.č. 145 114
100 - 800 mm
obj.č. 145 230
Stolařské ztužidlo
Pružinová svěrka FZ
120 - 300 mm
obj.č. 145 119
120 - 700 mm
obj.č. 145 121
120 - 1000 mm
obj.č. 145 122
FZ40 rozpětí 40 mm
obj.č. 145 123
FZ60 rozpětí 60 mm
obj.č. 145 124
SCH Partner 2007/3
31
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
ATRAKTIVNÍ NABÍDKA SCHACHERMAYER – LEASINGU A SERVISU
Zvýhodněné leasingové podmínky,
ve kterých je již zahrnuto pojištění
strojů standardního typu.
(Linz/Banky) ) „ Basel II“ je zajímavý
Jinými slovy :
finanční produkt pro naše partnery,
Cenově výhodné financování zahrnující
kteří chtějí investovat, pokud firma
pojištění strojů a cenově výhodný balí-
Schachermayer vloží na pomyslnou
ček servisních služeb.
misku vah při jednání s partnerskýLeasing šitý na míru
mi bankami svoji vlastní velikost.
Schachermayer vložil pro blaho svých
zákazníků na tuto pomyslnou misku
vah svoji vlastní velikost a nabízí nyní
... příznivé leasingo-
leasingové modely pro standardní vé podmínky,
odolávající jakému-
stroje, poprvé včetně pojištění strojů koliv srovnání
a to za ty nejvýhodnější podmínky.
Aby byla finanční nabídka zcela kompletní, zahrnuje i dodatečný balíček
servisních služeb - za férové podmínky v poměru cena a výkon.
Schachermayer vytvořil pro investory
strojů nabídky leasingu šité doslova
na míru. Výhodou těchto nabídek jsou
výhodné cenové podmínky a rychlá
realizace investování. Ale nejzajímavějším bodem na výše zmíněném leasingu je asi zahrnutí pojištění strojů
do leasingové nabídky. Toto pojištění strojů je již zahrnuto v leasingové
smlouvě. Pojistné plnění při poškození stroje nese firma Schachermayer.
Odborníci firmy Schachermayer říkají:
„Takto chceme pojistit našim zákazníkům nový stroj proti poškození po
dobu 2 let – pojištění dokonce zahrnuje i závady způsobené chybou uživatele“
mi bankami, což garantuje diskrétní,
jednoduché a rychlé vyřízení leasingu
– v nejkratší možné době. Tím nejdůležitějším z pohledu investora, který
si bude pořizovat nový stroj, budou
ale určitě příznivé leasingové podmínky,
odolávající jakémukoliv srovnání. Odborný
poradce firmy Schachermayer propočítá
ihned bezkonkurenčně výhodné leasingové splátky. Rychlá investice by
měla tedy takto ihned přispět k větší
rentabilitě u obchodních partnerů.
Schachermayer snižuje tarify za
poskytování servisních služeb!
Naši ser visní technici jsou stále
proškolováni přímo u výrobců strojů a mohou samostatně provádět
i odbornou servisní činnost. Díky
tomu můžeme výrazně snížit tarify za poskytování servisních služeb.
Samozřejmě jsou Vám k dispozici
i technici z centrály v Linci – za stejně
výhodné podmínky.
Nebyrokratické a bezkonkurenčně výhodné leasingové splátky,
rychlé vyřízení leasingu.
Při tvorbě leasingového balíčku nabízí
Schachermayer důvěru a jistotu, které
vznikly na základě dlouholeté spolupráce mezi firmou SCH a partnerský-
Kontakt pro rychlou informaci
Oddělení dřevoobráběcích strojů
Tel.: +42 02 / 440 013 23
www.schachermayer.cz - email: [email protected]
32
SCH Partner 2007/3
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Broušení
se správným přítlakem
Širokopásová bruska SKO 111 C
Perfektní výsledek zaručí pouze optimální přítlak při broušení na všechny místa broušeného dílu. To je zaručeno patentovanou elektronicky řízenou dělenou patkou - dělená přítlačná lišta v kompaktní konstrukci, šířka segmentů 35 mm.
Technické údaje:
Pracovní šířka:
Posuv pásu:
Pohon brusného pásu:
Motor pohonu:
Celkový jmenovitý příkon cca:
Provozní napětí:
100 mm
plynulý 2,5-13 m/sek.
frekvenčně řízený 2-18m/sek.
15 kW
17 kW
400 V / 50 Hz
Vybavení stroje:
- válečkový stůl na vstupu
- nakládací stůl na výstupu - sklopitelný
- automatické měření tloušťky přímo na stroji „Standard“ 0-50mm
Budoucnost řezání již dnes u firmy Striebig
Vertikální desková pila COMPACT 5220
Kompaktní a flexibilní - pro menší formáty desek.
Vysoce kvalitní optika a příkladná ergonomie se u modelu COMPACT pojí s vysokou
funkčností. Pila zaručuje přesné řezy s ostrými hranami – principem je řez na čisto.
Pilou lze přesně uříznout desky z dřevotřísky, akrylového skla, spojované desky, plastové desky, desky z neželezných kovů a deskové materiály jako MDF nebo OSB.
Technické údaje:
Délka řezu:
Výška řezu vertikální:
Výška řezu horizontální:
Hloubka řezu:
Výkon motoru:
Hmotnost cca:
4600 mm
2200 mm
2100 mm
60 mm
3 kW
670 kg
Preciznost mistra
Pila na dýhy s frézovacím agregátem LZ 5/2
První liga jemného obrábění.
Vyspělá technika modelu LZ 5/2 zaručuje rychlou a efektivní práci a řezání dýh bez
otřepu. Kombinovaným užitím pilového agregátu a frézovací hlavy je zaručen optimální výsledek při jednom průchodu. Možnost hydraulického zvedání a spouštění pilového a frézovacího agregátu, spouštěcí a manuálně nastavitelný šířkový doraz a odnímatelný pokosový doraz s digitálním indikátorem – tyto technické detaily zařazují
model LZ 5/2 do špičkové třídy pil pro jemné obrábění. Pila je vhodná na řezání: dýh,
plastů, akrylu, dřevěných materiálů, lehkých slitin, kartonů atd..
Technické údaje:
Délka řezu a frézování:
Výška řezu a frézování:
Potřebné místo d x š x v:
Výkon motoru:
3050 mm (3500, 4000, 4500 mm)
40 mm
4550 x 700 x 1350 mm
2,2 kW
SCH Partner 2007/3
33
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
34
SCH Partner 2007/3

Podobné dokumenty

hana urbancová - ZkusToZdrave.cz

hana urbancová - ZkusToZdrave.cz Samsona. Přečíst si můžete o tom, že na budějovickém sídlišti Máj bylo pěkně horko, i když se slunce zrovna schovávalo za mraky. Přinášíme také dva zajímavé rozhovory. V prvním jsme si o budějovick...

Více

Regulační ventil najížděcí G 92

Regulační ventil najížděcí G 92 bubliny - zpravidla v místě nejužšího průřezu proudění vlivem místního poklesu tlaku. Tento stav výrazně snižuje životnost exponovaných součástí a může vést ke vzniku nepříjemných vibrací a hluku. ...

Více

Ceník dveří a zárubní

Ceník dveří a zárubní Při tlouštce zdi nad 30 cm příplatek za dekor CPL3/4/DDL – 150 Kč

Více

Interiérové vybavení

Interiérové vybavení Interiérové vybavení

Více

N°|6 2005

N°|6 2005 Firma KLAES pre Vás opäť pripravila novinku, ktorou Vám uľahčíme Vašu prácu a zvýšime Váš komfort pri predaji a výrobe okien. Ročný Update roku 2005 Vám prináša nový pohľad na spracovanie kovania p...

Více

upevňovací technika

upevňovací technika To je zarážení spon, hřebíků nebo kolíčků za pomoci nástroje. Nebo: jednodušší, lehčí a rychlejší práce než s kladivem a hřebíky. Je úplně jedno, z které strany se to vezme sponkování má obrovskou ...

Více