Podklady pro schvalování biologické léčby Všeobecnou zdravotní

Transkript

Podklady pro schvalování biologické léčby Všeobecnou zdravotní
Podklady pro schvalování biologické léčby Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
Tyto podklady vycházejí z doporučeného postupu ČS GE společnosti k biologické léčbě
Crohnovy nemoci a ulcerozní kolitidy
Indikace biologické terapie u Crohnovy choroby/CN – léky první volby:infliximab a
adalimumab
Střední a vysoká aktivita CN, selhání předcházející standardní terapie
Závažné mimostřední projevy:
Spondylartropatie
Pyoderma gangrenosum
Enteropatické artritidy
Oční manifestace /episkleritidy uveitidy/
Erytéma nodozum, pyoderma gangrenozum
Navození slizničního hojení
Fistulující forma Crohnovy choroby
Nutnost snížení dávky nebo vysazení kortikosteroidů
Prevence recidivy extraintestinálních projevů CN:
Spondylartropatie
Pyoderma gangrenosum
Enteropatické artritidy
Oční manifestace /episkleritidy uveitidy/
Erytéma nodozum, pyoderma gangrenozum
U nemocných kteří neodpověděli na terapii infliximabem je lékem druhé volby adalimumab.
Indikace biologické terapie u ulcerozní kolitidy /UC/ /- lékem jediné volby je infliximab/
Středně těžká a těžká formac UC nereagující na kortikoterapii a/nebo imunosupresivní léčbu .
Záchranná terapie u těžkého průběhu UC
Snížení nebo vysazení dlouhodobé kortikoterapie
Terapie extraintestinálních projevů UC spojench s aktivitou střevního zánětu /především
pyoderma gangrenosum a erytema nodosum/ rezistentních na kortikoterapii

Podobné dokumenty

PAPA syndrom

PAPA syndrom kloub je oteklý, zarudlý a bolestivý. Tento klinický obraz připomíná septickou (hnisavou) artritidu, která je však na rozdíl od artritidy u syndromu PAPA způsobena přítomností bakterií uvnitř kloub...

Více

Laparoskopické operace u ISZ

Laparoskopické operace u ISZ • Kosmetický efekt Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN

Více

zde

zde □ SOUČASNÁ MEDIKACE: ............................................................................ □ antihistaminika .............................................. □ β-blokátory .......................

Více

Doporučený diagnostický postup u Crohnovy nemoci

Doporučený diagnostický postup u Crohnovy nemoci /Celkově je tak aplikováno během indukční a udržovací léčby 8 infuzí/ Pacienům, kteří po indukčním režimu dosáhli klinické odpovědi a po další infuzi došlo k recidivě onemocnění, je možné podávat i...

Více

Bezpečnost podání anti-TNF alfa léčby u revmatických pacientů s

Bezpečnost podání anti-TNF alfa léčby u revmatických pacientů s u pacientů dostávající kortikoidy (15). Imunosupre108

Více

1 Syndrom PAPA Co je to?

1 Syndrom PAPA Co je to? Jelikož se jedná o vrozené onemocnění, vyléčit ho nelze. Přesto se dá léčit za použití léků ovlivňujících zánět a může se tak předejít nevratnému poškození kloubů Totéž platí pro kožní projevy, i k...

Více

Primární makroglobulinémie

Primární makroglobulinémie • cytostatika (chlorambucil nebo cyklofosfamid) a kolchicin – prospěšné u řady nemocných • depozita amyloidu mohou regredovat  stabilizace/zlepšení funkce orgánů, je-li hladina SAA udržována na < ...

Více

Klíště – nejmenší krevsající predátor

Klíště – nejmenší krevsající predátor Terapie •Odstranění klíštěte – co nejrychleji •Mnohočetná infestace •Americká forma - Dermacentor variabilis - odstranění všech klíšťat vede k zlepšení v průběhu 24 hodin a kompletní úzdrava za 72 ...

Více

Biologická léčba střevních zánětů (Crohnova choroba a ulcerózní

Biologická léčba střevních zánětů (Crohnova choroba a ulcerózní Biologická léčba je skupina léků používaných v některých oborech medicíny. Používá se i k léčbě některých pacientů se střevními záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), většinou v situacích,...

Více