Volant Xtech® MX-V5 Xtreme Racing Wheel USB

Transkript

Volant Xtech® MX-V5 Xtreme Racing Wheel USB
Volant Xtech®
MX-V5 Xtreme Racing Wheel USB+PS2+PS3
Návod k zapojení, instalaci a obsluze
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Pro nejlepší využití všech jeho možností a vlastností si prosím před
použitím důkladně přečtěte tuto příručku a vždy dodržujte pokyny v ní uvedené. Pak Vám bude jistě Vaše nové herní
zařízení dobře sloužit po mnoho hodin hraní Vašich oblíbených her. Přejeme Vám spoustu hezkých chvil a zážitků
s naším herním zařízením.
Váš Xtech electronics.
Obsah balení
•
•
•
•
•
•
závodní volant s připojovacím USB kabelem
nožní pedály s propojovacím kabelem k volantu
samostatná řadicí páka s ruční brzdou s připojovacím kabelem k volantu
speciální dvouramenný držák volantu k desce stolu s uchycovacím závitem
instalační CD Xtech s ovladači Vibration Feedback® a několika hrami zdarma
návod k zapojení, instalaci a obsluze v českém jazyce
Specifikace
•
•
•
•
•
•
•
Volant je kompatibilní s počítači PC(USB) a konzolemi PlayStation PS2 a PS3
2 osy, 12 individuálních tlačítek (programovatelné), osmisměrný D-PAD
Samostatná řadící páka s ruční brzdou, nožní pedály, mechanický držák ke stolu
Zabudované 2 vibrační motory Vibration Feedback(R)
3 režimy fungování: digitální, analogový a Negcon (ten jen pro PlayStation)
Úhel otáčení 180 stupňů
Držák ke stolu a 7 přísavek zajišťující stabilní připevnění volantu.
Volant Xtech® M X-V9 M ega Racing W heel USB+PS2+P S3
(c) Xtech electronics®
www.xtech.cz
Stránka 1
Rozložení a funkce jednotlivých tlačítek
5 / L1
6 / R1
7 / L2
8 / R2
11 / L3
12 / R3
směrový kříž D-PAD
1,2,3,4 /
9 / SELECT
Ruční pedály (vzadu)
MODE
10 / START
Použití volantu s počítačem PC (USB)
Systémové požadavky (PC)
• Port USB
• Windows98/ME/2000/XP/Vista/Windows7
• DirectX 7.0 nebo vyšší
Instalace ovladačů pro Windows98/ME/2000/XP/Vista/Windows7
• Vlož instalační CD do mechaniky → Spusť instalační program a postupuj podle instalačního programu
• Po instalaci připoj zástrčku ovladače do USB portu počítače → ovladač bude automaticky nalezen počítačovým
systémem.
Připojení volantu
• Zapoj zástrčku nožních pedálů k volantu
• Zapoj řadící páku k volantu
• Zapoj zástrčku volantu do počítače PC (USB)
Volba herního módu
Pedály volantu je možné u PC her nastavit do dvou různých módů. Výchozí mód je vždy DIGITAL, ve kterém pedály
reagují skokově naplno ihned po sešlápnutí pedálu. Pro plynulé zrychlování a brzdění je třeba přepnout volant do
druhého módu ANALOG – současně drž stisknuté tlačítka 9 a 10 cca. 3 sekundy dokud dioda nezmění barvu na žlutou
(zelenou u PlayStation), tlačítka poté uvolni a stiskni pro potvrzení levé tlačítko ovládacího kříže D-PAD. Tím je volant
přepnut do režimu ANALOG. Zpět do módu DIGITAL jej přepneš stejným způsobem, jen pro potvrzení použij pravé
tlačítko D-PAD.
Nastavení citlivosti volantu
• Stiskni současně tlačítka 9 a 10 a drž je po dobu 3 vteřin – rozsvítí se žlutá dioda
• Následně opakovaně stiskni tlačítko 9, dokud nebude nastavena odpovídající úroveň citlivosti. Vybraná úroveň
citlivosti je signalizována blikáním žluté diody (nízká citlivost – pomalé blikání, vysoká – rychlé blikání, střední –
dioda svítí nepřetržitě)
• Stiskni tlačítko MODE pro potvrzení výběru. (Pro PlayStatiton použij zde D-PAD směrem nahoru)
Testování a kalibrace volantu
Klikni: START → OVLÁDACÍ PANELY → HERNÍ ZAŘÍZENÍ (vyber volant) → VLASTNOSTI – záložka TEST PAGE
Testování osy volantu a pedálů:
• otoč volant doleva a doprava – kursor osy X se bude posouvat shodně s otáčením v testovacím okně
• stiskni pedál brzdy – kursor osy X/Y se v testovacím okně posune směrem dolů (ANALOG mód)
• stiskni pedál plynu – kursor osy X/Y se v testovacím okně posune směrem nahoru (ANALOG mód)
Testování tlačítek od „1” do „12”:
• stiskni jakékoliv tlačítko od 1 do 12 na ovladači – ekvivalent tl. se v testovacím okně rozsvítí červeně
Volant Xtech® M X-V5 Xtrem e Racing W heel USB+PS2+PS3
(c) Xtech electronics®
www.xtech.cz
Stránka 2
Testování směrového tlačítka (D-PAD):
• stiskni NAHORU, DOLŮ, VLEVO, VPRAVO a 45°, 135°, 225°, 315° na směrovém tlačítku – odpovídající směrové
šipky „POV INFO” se budou objevovat v testovacím okně
Kalibrace (pouze pokud volant v testu nefunguje korektně):
• Klikni na záložku CALIBRATION pro zkontrolování nastavení osy ovladače. Kalibraci je možné provádět pouze
v režimu ANALOG. Jestliže se kurzor „+” nenachází v centrální pozici (X i Y = 127), klikni na „Default” a následně
na „Set” pro provedení kalibrace zařízení na hodnotu 127. Během kalibrace nesmí být stlačen žádný pedál a
volant musí být v centrální pozici.
Kontrola efektů vibrací:
• Přepni do módu ANALOG. Klikni na záložku Effect Page pro kontrolu vibračních motorů zařízení. Během
analogového režimu přesuň osu volantu vlevo nebo vpravo – vibrační motor zařízení začne pracovat. Stlačením
pedálů otestuješ druhý vibrační motor. Intenzitu vibrací lze regulovat posuvníkem RUBLE INTENSITY a
nastavenou hodnotu potvrdíš tlačítkem APPLY.
Řešení případných problémů
Volant nelze v nastavení hry
nalézt
-
Volant ve hře nevibruje
Řízení reaguje pozdě a poté ihned
na maximum
zkontrolujte řádné připojení do USB portu počítače, popř. ověřte správnou funkci
volantu – viz. kapitola Testování a kalibrace volantu
volant je nutné připojit ještě před spuštěním hry
je také možné, že hra volant jako ovládací zařízení vůbec nepodporuje
-
v nastavení hry zkontrolujte, zda je vybavena povely funkcí Force Feedback® nebo
Vibration Feedback® a zdali je tato funkce zapnuta (nastavení hry - Options)
- ujistěte se, že máte správně nainstalovány ovladače z CD – viz. Kontrola efektů
vibrací
- ukončete všechny programy a restartujte PC
- některé hry vibrace Vibration Feedback® nepodporují – v takovém případě se
nejedná o závadu volantu
Pravděpodobně máte zapnutý mód Digital. Pro plynulé ovládání řízení je nutné mít
zapnutý mód Analog. Přepněte volant do správného módu, viz. kapitola Použití volantu.
Řízení reaguje plynule, ale ne
úplně od začátku zatáčení
Každé analogové ovládací zařízení má určitou „vůli“ (prodlevu) v odezvě, tzv. Dead Zone.
Některé hry umožňují nastavení šířky Dead Zone přímo ve hře (např. menu Options –
Controllers – Dead Zone). Nastavení této vlastnosti je u každé hry jiné. Dead Zone není
vadou volantu.
Jaký je rozdíl mezi funkcemi
®
Vibration Feedback a Force
®
Feedback ?
Force Feedback (FF) a Vibration Feedback (VF) využívají ke své činnosti stejné povely
programů (her). FF má motor v ose volantu a během jízdy sám volantem pohybuje a
klade odpor při zatáčení. VF má dva samostatné motory s různou intenzitou vibrací,
které jsou přenášeny do celého volantu během hraní pro větší realističnost prožitků při
hraní her.
Přejdi do možností vibrací hry a změň sílu vibrací nebo vibrace zcela vypni.
Během hry jsou vibrace příliš silné
nebo nepřetržité
®
®
Vibrace jsou během hry příliš
slabé
Přejdi do možností EFFECT PAGE a zvětši sílu působení vibrací nebo vypni možnost jejich
tlumení v nastavení hry.
Lze současně připojit více herních
®
zařízení Xtech do jednoho
počítače, např. volant a gamepad?
Ano, lze. Pokud jsou ovladače obou zařízení zaměnitelné, tzn. že volant je funkční
s ovladačem od gamepadu a naopak, použijte ovladač od gamepadu.
Lze digitální pedály pod volantem
naprogramovat např. jako řadící
páku ?
Ne, toto nelze. Oba pomocné digitální pedály pod ramenem volantu jsou pevně spojené
s nožními pedály a nelze jim tudíž přiřadit jinou funkci.
Volant Xtech® M X-V5 Xtrem e Racing W heel USB+PS2+PS3
(c) Xtech electronics®
www.xtech.cz
Stránka 3
Použití volantu s konzolí PlayStation 2 (PS2)
Připojení volantu
• Zapoj zástrčku nožních pedálů k volantu
• Zapoj řadící páku k volantu
• Zapoj zástrčku volantu do konzole PlayStation
Volba herního módu
Volant podporuje tři herní módy – digitální (dioda nesvítí), analogový (dioda svítí červeně) a Negcon (dioda červené
bliká). Jednotlivé módy se přepínají pomocí tlačítka MODE. (Pozor- důležité! Některé hry přepnutí módu nepovolují a
samy si zvolí optimální mód). V Digital módu reagují volant i pedály skokově tj. cca od 1/3 reagují na plný výkon.
V analogovém módu reaguje volant plynule a pedály skokově. V Negcon módu reagují volant i pedály plynule.
Programování ovládacích prvků
Přeprogramovat lze: L3/R3, páčky pod volantem, pedál brzdy a plynu, řadicí páku a ruční brzdu.
Tyto prvky lze přeprogramovat těmito tlačítky: L1, L2, R1, R2 a všechny čtyři grafická tlačítka vpravo.
Jak programovat
1) Zmáčkni současně tlačítka „SELECT a START“a podrž je cca. 3 sekundy, dokud se nerozsvítí zelená dioda LED.
2) Zmáčkni prvek, který chceš přeprogramovat (např. pedál plynu) – zelená dioda začne blikat.
3) Zmáčkni tlačítko, které chceš přiřadit (např. L1) – dioda zhasne, pedálu plynu je nyní přiřazené tlačítko L1.
Vrácení původního nastavení ovládacího prvku
1) Zmáčkni současně tlačítka „SELECT a START“, podrž je cca. 3 sekundy, dokud se nerozsvítí zelená dioda LED.
2) Zmáčkni prvek, kterému chceš vrátit původní hodnotu (např. pedál plynu) – zelená dioda začne blikat.
3) Zmáčkni stejný prvek znovu (např. pedál plynu) – dioda zhasne, pedálu plynu je nyní přiřazena původní hodnota.
Vrácení původního nastavení všech prvků – reset
1) Zmáčkni současně tlačítka „SELECT a START“a podrž je cca. 3 sekundy, dokud se nerozsvítí zelená dioda LED.
2) Stiskni a podrž tlačítko „START“ cca. 4 sekundy, dokud nezhasne dioda LED.
Nastavení citlivosti volantu
Volantu lze nastavit tři stupně citlivosti – popis nastavení najdeš v první části návodu v kapitole pro počítače PC.
Použití volantu s konzolí PlayStation 3 (PS3)
Připojení volantu
• Zapoj zástrčku nožních pedálů a řadící páku k volantu
• Zapoj volantu do konzole PlayStation3
• Zapni konzoli a stiskni tlačítko MODE, dokud zelená dioda nepřestane blikat.
Použití volantu
Stiskni a přidrž tlačítko MODE více jak dvě sekundy pro vstup do režimu nastavení. Následně zvol odpovídající kanál.
Volba je signalizována diodami v těle volantu.
LED1 ~ 4 = kanál 1 ~ 4
LED2 + 4 = kanál 6
LED1 + 4 = kanál 5
LED3 + 4 = kanál 7
Další případná nastavení se vždy dále řídí použitou hrou – více informací najdeš v návodu ke hře.
Dovozce a distributor
Xtech electronics®, Palackého 295, 271 01 Nové Strašecí
EKO-KOM č. EK-F04020333 www.ekokom.cz
Elektroodpad: člen REMA System – www.remasystem.cz
tel. 602 330 600
Fax: 313 573 007
[email protected]
www.xtech.cz
Xtech electronics® a Vibration Feedback® včetně loga jsou registrované ochranné známky.
Tato příručka je vlastnictvím firmy Xtech electronics (c) Petr Brožek – jakékoliv neautorizované šíření celku či jeho částí je bez souhlasu vlastníka zakázáno !
verze 09.06
Volant Xtech® M X-V5 Xtrem e Racing W heel USB+PS2+PS3
(c) Xtech electronics®
www.xtech.cz
Stránka 4

Podobné dokumenty

Zákon o elektronickém odpadu

Zákon o elektronickém odpadu rádi bychom Vás touto cestou oficiálně informovali o stanovisku a postupu společnosti MCS plus spol. s r.o. ve věci aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z e...

Více

Product Sheet

Product Sheet Power consumption: 5 V DC up to 180 mA 180 degrees steering wheel free rotation Wheel diameter 10” 1.9m steering wheel cable 1.5m foot pedal unit cable Product size: 345x314x260mm (LxHxW)

Více

THRUSTMASTER Volant Universal Challenge 5 in 1

THRUSTMASTER Volant Universal Challenge 5 in 1 1. Zapojte USB konektor (14) do USB pozice v PC. 2. Windows ® XP, Vista, nebo Win7 automaticky detekují nové zařízení a nainstalují ovladače. 3. Pro kontrolu klepněte na tlačítko start / nastavení ...

Více

Spit - Fous Střechy sro

Spit - Fous Střechy sro Šroubovák SPIT BS10 Li-ion 10,8V - 1,5Ah Šroubovák SPIT SDI 146 Li-ion 14,4V - 1,5Ah Šroubovák SPIT HDI 246 Li-ion 14,4V - 4Ah Šroubovák SPIT BS18 Li-ion 18V - 2Ah Nabíječka BS18 18V Šroubovák SPIT...

Více