Antická architektura Řecka

Komentáře

Transkript

Antická architektura Řecka
Antická architektura Řecka
http://www.athens.cz/parthenon/
Dórský
řád
Hefaistův chrám v Aténách
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3rsk%C3%BD_%C5%9
9%C3%A1d
http://www.thomasgransow.de/Athen/Akr
opolis/Akropolis_Geschichte.html
Parthenon na Akropoli v
Aténách
rekonstrukce
http://tlc.howstuffworks.com/family/parthenon-and-the-acropolislandmark.htm
současný stav
http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Parthenon.htm
Artemidin chrám v Efesu - rekonstrukce
http://www.thomasgransow.de/At
hen/Akropolis/Akropolis_Geschic
hte.html
http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Martin/2.
%20Starov%C4%9Bk/4.%20%C5%98ecko/1.%20Architektura/2.%20I%C3%B3nsk%C3%BD%20%
C5%99%C3%A1d/
Korintský řád
Chrám Dia Olympského
v Aténách
Akantové listy
http://en.wikipedia.org/wiki/Corinthian_order
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1
m_Dia_Olympsk%C3%A9ho
http://www.pixmac.cz/fotka/korintsk%C3%BD+sloup
/000036865291
Akropole v Aténách
http://www.novinky.cz/ekonomika/256673-slavnou-atenskou-akropoli-si-muzepronajmout-kazdy-staci-par-desitek-tisic.html
http://www.thomasgransow.de/Athen/Akropolis/
Akropolis_Geschichte.html
http://www.planetware.com/map/athens-acropolis-map-gr-acro.htm
Řecké antické
divadlo
(schéma)
http://library.brynmawrschool.org/architecture_greek.asp
http://www.daviddarling.info/encyclopedia_of_history/G/Greek_theatre.html
Divadlo v Epidauru
http://fz.wz.cz/fotky/um.arch/divadlo2.htm
Mauzoleum v Halikarnasu
jeden ze 7 divů světa
Nedochovaný náhrobek, 30x24x40 metrů, iónské sloupy
http://knowledgeoverflow.com/wonders-of-the-world/
jméno autora
Marie Davidová
název projektu
Informatika a digitální technika
číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0158
číslo šablony
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
předmět/ třída (ročník)
Výtvarná výchova/ kvinta - oktáva
pořadové číslo DUM
5
datum
10.11.2012
název DUM
Antická architektura Řecka
metodická poznámka k využití
Výuková prezentace kapitoly dějin umění. Určeno pro frontální výuku s
půlenou nebo celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium.

Podobné dokumenty

EU 9-55 D řecko

EU 9-55 D řecko a lidem nepřátelští Kyklópové ­ tři jednoocí  obři kující pro Dia blesky

Více

RENESANCE

RENESANCE str. 12 – Sixtinská kaple – AUTOR NEUVEDEN Česká televize [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.ceskatelevize.cz:8001/ct24/kultura/201685michelangelo-v-sixtinske-kapli-zachytil...

Více

1 - Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22

1 - Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 íhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Antygraniastos%C5%82uphttp://pl.wikipedia.org/wiki/Antygraniastos%C5%82up

Více

UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘECKA

UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘECKA Registrační číslo projektu:

Více

Řecko-perské války

Řecko-perské války • Navíc Řekové vedli válku spravedlivouobrannou.

Více

ukazování a skrývání, I: Smrt zvířat

ukazování a skrývání, I: Smrt zvířat obecnÌch sv·tk˘, byly pochopitelnÏ n·kladnÏjöÌ a v AthÈn·ch nab˝valy skuteËnÏ masov˝ch rozmÏr˘. N·kladnost obÏtÌ p¯itom ˙zce souvisela s rozmachem n·mo¯nÌ moci a demokracie.18 Zvl·ötÏ pro chudöÌ ob...

Více

Stáhnout - ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi

Stáhnout - ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Advertising/TheBurgerKing?from=Main.TheBurg erKing http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3%A7aise.svg http://www.onlineomalovanky...

Více