MUDr. Daniel Černý

Komentáře

Transkript

MUDr. Daniel Černý
MUDr. Daniel Černý
Narozen 4. 2. 1974, Varnsdorf, okr. Děčín
Vzdělání
1980-1988
1988-1992
1992-1993
1993-1998
2001
ZŠ Jiříkov
Gymnázium Rumburk
Simsbury High School, Connecticut, USA
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – obor stomatologie
Atestace I. stupně - stomatologie
Odborná praxe (chronologicky)
1998-2001
Stomatologická klinika FN v Hradci Králové - asistent
2001-2007
Stomatologická klinika FN v Hradci Králové, Konzervační oddělení – odborný asistent
Vyučované předměty:
Preklinická stomatologie – amalgám (1. ročník)
Preklinická stomatoloie – kompozita (2. ročník)
Endodoncie a rentgenologie (3. ročník)
Klinická stomatologie (3. – 5. ročník)
2001-2007
Dentální praxe DCM, Hradec Králové (částečný úvazek)
od 2007
DCM klinika s.r.o., Hradec Králové (zástupce vedoucího lékaře)
Členství v odborných společnostech / redakční rady
2007-2009
zakládající člen a první prezident České akademie dentální estetiky o.s.
od 1999
Společnost preventivní stomatologie – člen od r. 1999, od září 2002 člen výboru
společnosti
1999-2001
Dental Education in Europe – DentEd, reportér skupiny „Restorative dentistry“,
2001-2004
DentEd Evolves – člen pracovní skupiny „E-learning“
od 2007
člen - Česká endodontická společnost o.s.
od 2007
člen - American Dental Association
od 2009
člen redakční rady časopisu LKS
od 2010
Hradecký dentální vzdělávací institut - spoluzakladatel
Ostatní
1995-1998
2005-2007
Člen Akademického senátu Univerzity Karlovy – studentská komora
Člen Akademického senátu Univerzity Karlovy – zaměstnanecká komora
Odborné přednášky a kurzy
1. Černý, D: In the Heart of Europe, UBC, Vancouver, Kanada, 21/09/1999
2. Černý, D.: Zkušenosti s part-time teachers, Oblastní sněm ČSK, LF UK HK, 30/11/1999
3. Černý, D.: Virtuální výuka stomatologie v současnosti, 4. Sazamův den, LF UK HK, 30/09/2000
4. Černý, D., Bednář, P., Ságlová, S.: Bitewingový snímek – móda nebo nezbytnost?, Pražské
dentální dny, ND na Vinohradech, Praha, 06/10/2000
5. Černý, D.: Bitewingový snímek, Pedostomatologie 2, vyžádaná přednáška pro kurz ČSK, Praha,
28/10/2000
6. Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: Endodoncie – teoretický kurz, FN HK, 13/05/2000
7. Ságlová, S., Černý, D.: Endodoncie – praktický kurz, FN HK, 23/09/2000
8. Bednář, P, Černý, D.: Endodoncie – teoretický kurz, FN HK, 21/10/2000
9. Ságlová, S., Černý, D.: Endodoncie – praktický kurz, FN HK, 04/11/2000
10. Černý, D., Bednář, P.: Endodoncie – praktický kurz, FN HK, 11/11/2000
11. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu – praktický kurz, FN HK, 03/03/2001
12. Černý, D.: Endodoncie – praktický kurz, FN HK, 17/03/2001
13. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu – praktický kurz, FN HK, 13/10/2001
14. Bednář, P., Černý, D., Hubková, V., Šustová, Z.: Pedostomatologie – téma 2, Praha, 19/01/2002
1
15. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu – praktický kurz, ČSK Olomouc, 02/02/2002
16. Černý, D., Bednář, P.: Víkend se zubním kartáčkem – praktický kurz, ČSK Olomouc,
31/08-01/09/2002
17. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu – praktický kurz, ČSK Olomouc, 14/09/2002
18. Černý, D.: Amalgám – teoretický kurz, ČSK Olomouc, 15/09/2002
19. Černý D.: Bitewingový snímek – přednáška – Dentálny týždeň, Tatranská Lomnica, Slovensko
25/10/2002
20. Černý, D.: Procedurální nehody a komplikace v endodoncii, Sazamův den 2002, HK, 16/11/2002
21. Černý, D.: Endodoncie – praktický kurz, ČSK Olomouc, 17/11/2002
22. Černý, D.: Endodoncie – teoretický kurz, FN HK, 22/02/2003
23. Černý, D.: Amalgám – teoretický kurz, FN HK, 23/02/2003
24. Černý, D.: BTW – teoretický kurz, FN HK, 23/03/2003
25. Černý, D.: Nástrojové vybavení v endodoncii, VS ČSK, Olomouc, 11/04/2003
26. Černý, D.: Procedurální nehody v endodoncii, VS ČSK, Olomouc, 12/04/2003
27. Černý, D.: RTG v endodoncii, VS ČSK, Olomouc, 13/04/2003
28. Černý, D.: BTW – teoretický kurz, ČSK Olomouc, 13/09/2003
29. Černý, D.: BTW – teoretický kurz, FN HK, 20/09/2003
30. Černý, D.: Amalgám – teoretický kurz, FN HK, 21/09/2003
31. Černý, D.: Nekróza mezizubní papily, kazuistika, Pražské dentální dny 2003, 22/10/2003
32. Černý, D., Bednář, P.: Endodoncie v přímém přenosu, Hradec Králové, 12/06/2004
33. Černý, D.: Intraorálne snímkovanie, Bite-wing, digitálne techniky v rentgenologii, panoramatické
snímkovanie, Piešťany, Slovensko, 19/06/2004
34. Černý, D, Bednář, P.: Ústní hygiena z pohledu sestry, Olomouc, 05/11/2004
35. Černý, D., Bednář, P.: RTG vyšetření v zubní ordinaci, chyby. Diagnostika zubního kazu - Bite Wingový snímek, Olomouc, 13/11/2004
36. Černý, D.: RVG – pro a proti (klinicko ekonomický pohled), Interdental Bratislava, 13/05/2005
37. Černý, D.: Amalgam in 2005, 52nd Congress of IADS, Praha, 12/08/2005
38. Ságlová, S., Černý, D., Bednář, P.: Ověření validity měření laserového fluorescenčního přístroje
Diagnodent v experimentální studii, PDD 2005, Praha, 15/10/2005
39. Černý, D., Bednář, P., Závodský, P.: Individuální ústní hygiena, seminář Stomatologické kliniky FN
HK, 22/03/2006
40. Černý, D.: Skloionomerní cementy, seminář Stomatologické kliniky FN HK, 19/04/2006
41. Černý, D.: Fáze práce dentální hygienistky, Indent, Mezinárodní dentální veletrh a konference,
Ostrava, 12/05/2006
42. Černý, D.: 1. molár s rozsáhlou destrukcí – záchrana nebo extrakce?, 2. Trenčiansky
stomatologický kongres, Trenčín, Slovensko, 13/05/2006
43. Černý, D.: Konzervační rekonstrukce zubu – indikace jednotlivých postupů, Interdental 2006,
Bratislava, Slovensko, 18/05/2006
44. Černý, D.: Volba terapeutického postupu, XI. Stomatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm,
24/09/2006
45. Černý, D., Bednář, P., Závodský, P.: Časová náročnost jednotlivých fází endodontického ošetření,
Pražské dentální dny 2006, Praha, 13/10/2006
46. Černý, D., Bednář, P., Mounajjed, R.: Kritéria volby výplňové terapie, Pražské dentální dny 2006,
Praha, 14/10/2006
47. Černý, D.: Cyklus přednášek ze záchovné stomatologie, Piešťany, 15-18/11/2006
48. Černý, D.: Indikace výplňových materiálů – volba optimálního řešení z pohledu pacienta i lékaře,
Piešťany, 16-17/03/2007
49. Černý, D.: Racionální ústní hygiena aneb jak se neztratit, Dental Tribune Institute, Praha,
20/04/2007
50. Černý, D.: Indikace výplňových materiálů, Olomouc, 27/04/2007
51. Černý, D.: Indikace přímých a nepřímých rekonstrukcí zubů, 37. Topolčanské stomatologické dny,
Topolčany, Slovensko, 09/06/2007
52. Černý, D.: Dentální hygiena – technika, metodika, motivace, Dental Tribune Institute, Olomouc,
22/06/2007
53. Černý, D.: Výplňová terapie a endodoncie – pečlivé řemeslo, RKZL Topolčany, Madeira,
Portugalsko, 19-26/08/2007
54. Černý, D.: Fotografická dokumentace estetických (a jiných) výkonů, Pražské dentální dny 2007,
Praha, 11/10/2007
55. Černý D.: Jak a čím fotit, kurz, Praha, 26/1/2008
56. Černý, D.: Zobrazovací metody v praxi PZL, teorie, Olomouc-jaro, Olomouc, 04/04/2008
57. Černý, D.: Indikace výplňových materiálů – volba optimálního řešení z pohledu pacienta i lékaře,
Banská Bystrica, 19-20/04/2008
58. Černý, D.: FRC – moderní postendodontické ošetření, Interdental Bratislava, 24/05/2008
2
59. Černý, D.: Kompozitní pryskyřice – přímo nebo nepřímo?, Výroční setkání ČADE o.s., Praha,
13/06/2008
60. Černý, D.: Zachování vitální pulpy – nejdokonalejší endodontické ošetření, IX. kongres České
ortodontické společnosti, Špindlerův Mlýn, 20/09/2008
61. Černý, D.: Endodoncie pro PZL? Pražské dentální dny 2008, Praha, 16/10/2008
62. Černý, D., Seifertová, K.: Spektrum práce dentální hygienistky, Pražské dentální dny 2008,
17/10/2008
63. Černý, D.: Endodoncie pod lupou. SKZL Bratislava. 30/01/2009
64. Černý, D.: Adhezivní zubní lékařství. SKZL Bratislava. 31/01/2009
65. Černý, D.: Endodoncie pod lupou. Kongres ČES, Praha. 3/10/2009
66. Černý, D.: Endodoncie – II. RKZL Bratislava. 9/10/2009
67. Černý, D.: Kofferdamy. Praktický kurz. RKZL Bratislava. 10/10/2009
68. Černý, D., Závodský, P.: Případy, které se zasloužily o mé vzdělání. PDD 2009, Praha.
69. Černý, D.: Endodoncie systematická & praktická, Teoretický kurz pro PZL, Hradec Králové,
17/04/2010
70. Černý, D., Mounajjed, R., Cevallos,M.: Specializace - naše cesta k týmové spolupráci. 3. výroční
setkání ČADE, Praha, 12/06/2010
71. Černý, D.: Stratifikace výplní postranního úseku s využitím duálně tuhnoucí kompozitní pryskyřice,
PDD 2010, Praha, 07/10/2010
72. Černý, D.: Výplňová terapie bez rizika, HDVI, Hradec Králové, 30/10/2010
73. Černý, D.: Indikace resekce kořenového hrotu, Plenární zasedání ČSCHS, Praha, 15/01/2011
74. Černý, D.: Endodoncie v kostce, HDVI, Hradec Králové, 26/02/2011
75. Černý, D.: Endodoncie v kostce, SKZL, Nitra, Slovensko, 09/04/2011
76. Černý, D.: Základy intraorální RTG diagnostiky, HDVI, Hradec Králové, 30/04/2011
77. Černý, D.: Stratifikace výplní postranního úseku s využitím duálně tuhnoucí kompozitní pryskyřice,
Interdental, Bratislava, Slovensko, 14/05/2011
78. Černý, D, Seifertová, K., Sobotová, M.: Preventivní prohlídka - týmová práce, InDent 2011,
Ostrava, 20/05/2011
79. Černý, D.: Endodoncie v kostce, teorie, HDVI, Praha, 10/06/2011
80. Černý, D.: Práce s mikroskopem, praktický kurz, HDVI/Dentamed, Praha, 16/06/2011
81. Černý, D.: Vybrané kapitoly z endodoncie a záchovné stomatologie, CK TOP Dent Plus, Tropea,
Kalábrie, 29/06-05/07/2011
Publikace
Kapitoly v knihách:
1. Dental Education in Europe – Towards convergence, kapitola „Restorative dentistry“, TNP funded
by EU, Dental Press Kft., Budepest 2001. ISBN 963-005305-5
2. Vybrané kapitoly z dentoalveolární chirurgie, kapitola „Interproximální projekce“, Karolinum, Praha
2003, ISBN 80-246-0582-1, 5 stran.
3. Praktický rádce zubního lékaře, kapitola „Preventivní stomatologie“, Verlag Dashofer, Praha 2006,
ISBN 80-86229-98-X, 29 stran.
4. Praktický rádce zubního lékaře, kapitola „Konzervační stomatologie“, Verlag Dashofer, Praha
2005-2008, ISBN 80-86229-98-X, 203 stran.
Poster:
1. Hubková, V., Černý, D., Mareš, J.: Decreasing the distance between Eastern and Western dental
programmes, ADEE annual meeting, Stockholm, Švédsko, 07/09/2000
Původní práce:
1. Ságlová, S., Bednář, P., Černý, D.: Resekce kořenového hrotu není řešením nekvalitní
endodoncie, Quintessenz, 5, IX, 10/2000, s.20-23
2. Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: „Rezistenční hledisko při zhorovení trepanačního otvoru“ LKS,
č.2, 2001, 12-14
3. Ságlová, S., Černý, D., Bednář, P.: „Zcestná preparace v endodoncii“, Prakt. zub. Lék.,
2003,51,2,50-59
4. Ságlová, S., Bednář, P., Černý, D.: „Aproximální kaz a jeho výskytu 18letých středoškoláků“
Prakt.zub.Lék., 2003,51,5,154-163
5. Ságlová,S., Bednář, P., Černý, D.: Kauzální terapie chronické periodontitidy. Prakt. zub. Lék.,
2003, 51(3):87-98
6. Závodský, P., Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: “Umíme pečovat o vlastní chrup? Výsledky
šetření v otázkách ústní hygieny u středoškolské populace”, Prakt.zub.Lék., 53, 2005, 1, 3-6
3
7. Ságlová, S., Černý, D., Bednář, P., Závodský P.: “Ověření validity měření zubního kazu laserovým
fluorescenčním přístrojem KaVo Diagnodent”, Prakt.zub.Lék., roč.53,2005,42-48
8. Závodský P., Bednář, P., Černý, D., Ságlová, S.: Přesnost elektronického stanovení pracovní
délky apexlokátorem RayPex 4, Prakt. zub. lék., roč. 53, 2005, 4, 68-72
9. Bednář, P., Ságlová, S., Černý,D., Závodský, P., Zmátlová, O., Pršalová P., Hadravová, M.,: “Vliv
morfologie aproximální plochy zubu na vytvoření převislé výplně II. třídy”, Prak.zub.Lék, roč.54,
2006, č.1, 23-27
10. Černý, D.: Fotografická dokumentace v klinické zubní praxi. Progresdent, roč. 13, 2007, č.6, s.
16-20.
11. Zallmannová H., Černý, D.: Předoperační snímek - proč nejít do práce naslepo, MIR LKS, č.1,
2011, s. 16-17
12. Černý, D., Zallmannová, H.: Akutní pulpitis - co to bolí, MIR, LKS, č.2, 2011, s.42-43
13. Černý, D., Zallmannová, H.: Periapikální projasnění - diagnóza nebo symptom?, MIR, LKS, č.3,
2011, s.62-63
14. Zallmannová, H., Černý, D.: Vertikální fraktura kořene, MIR, LKS, č.4, 2011, s.80-81
15. Černý, D., Zallmannová, H.: Trepanační otvor - jak dobře vidět na práci, MIR, LKS, č.5, 2011, s.
106-107
Souborné referáty:
1. Černý, D., Bednář, P.,Ságlová, S.: Bite-wing – souhrnný referát I., LKS, 2004, 14(2): 9-13
2. Černý, D., Bednář, P., Ságlová, S.: Bite-wing – souhrnný referát II., LKS, 2004, 14(3): 10-13
Kazuistiky:
1. Černý, D., Slezák, R.: Léčba bolavých ústních koutků?, LKS 9, 1999, č.4, s.10-13
2. Slezák, R., Černý, D.: Lichenoidní změny ústní sliznice jako reakce na amalgámovou výplň, LKS
10, 2000, č.1, s.14-16
3. Bednář, P., Černý, D., Ságlová, S.: „Nekróza tkání po rekonstrukci zubu – komplikace
intraligamentární anestézie?“ Prakt. Zub. Lék., 2001, roč. 49, 21-24
4. Bednář P., Ságlová S., Černý D.: „Rezistenční hledisko při zhotovení trepanačního otvoru“ LKS, č.
2, 2001, 12-14
5. Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: Chronická, akutně exacerbovaná periodontitis na pilířích
rozsáhlé protetické práce. Možnosti terapie – chirurgický nebo konzervativní přístup? Kazuistika,
Prakt. zub. Lék., 2002, 50,č.2,35-42
6. Černý, D.: Ošetření frakturovaných řezáků pomocí zachovaných úlomků zubů. LKS, č.11, 2010, s.
222-227
7. Cevallos Lecaro, M.D., Mounajjed, R., Černý, D.: Náhrada jednoho zubu implantátem v esteticky
významné oblasti kombinovaná s kostní augmentací, LKS, č.1, 2011, s. 7-15
Jiné:
1. Černý, D.: Návštěva na Univerzitě Britské Kolumbie, SCAN 10, 2000, č.1, s.15
2. Oliver R, Paganelli C, Cerny D, Gravert C, Klinge B, Kordass B, Johnson L, O'Keefe J, Onisei D,
Podestá MT, Schleyer T, Spallek H.: 4.3 Towards a global superstore of quality-assured
modularized learning programmes. Eur J Dent Educ. 2002;6 Suppl 3:147-51.
3. Černý, D.: Říjen – měsíc zdravých zubů, Dental Tribune CZ&SK Edition, 2006, č.5, s.2
4. Černý, D.: Endodontické ošetření, Lékařské listy, ZN, 2010, č.22, s.26
Granty
1. Černý, D., Bednář, P.: Zkvalitnění výuky ve fantomové laboratoři, FRVŠ, S3, 2949/2003
2. Černý, D.: Inovace praktické výuky ve stomatologické fantomové laboratoři, FRVŠ, F3-a,
993/2004
Absolvované odborné stáže, celodenní nebo vícedenní kurzy, kongresy
1. Sedelmayer, J.: Praktický seminář nácviku čištění zubů podle nové školy individuální orální
prevence, Nové Město na Moravě, 19-23/07/1999
2. Stomatologické curriculum, UBC, Vancouver, Kanada, 07-29/09/1999
3. Sedelmayer, J.: Základy aplikace kompozitních materiálů, Praha, 06-07/11/1999
4. Ústní hygiena – recall, Společnost preventivní stomatologie, Tichonice, 1999, 2000, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5. Schmage, P.: Postendodontické ošetření, teoretický kurz, 27-28/05/2000
6. Endodoncie, dr. J. Coil, UBC, Vancouver, Kanada, 07–21/07/2000
7. Pražské dentální dny, kongres ČSK, Praha, 2000 - 2010
8. Sedelmayer, J.: Amalgám – praktický kurz 2, Praha, 26/11/2000
9. Trinkner, T.: Estetická revoluce, Praha 07/03/2001
4
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Medsoft 2001, kongres, Olomouc, 10-11/04/2001
Stomatologická klinika UKE, Hamburg, Německo, stáž, 28/05-01/06/2001
Sedelmayer, J.: Bitewingový snímek, Praha, 17/06/2001
Slice of Life, kongres, Mnichov, SRN, 31/07-04/08/2001
Sazamův den 2001, HK, 06/10/2001
Roubalíková, L.: Strojové opracování kořenového kanálku, ČSK Olomouc, 08/02/2002
Medsoft 2002, Hradec Králové, 16-17/04/2002
Devoto, W.: Jen krůček k dokonalosti II, Praha, 21/02/2003
Šebek: Parodontologie, VS ČSK, 08/03/2003
Medsoft 2003, Brno, 22-23/04/2003
Ivančaková, R.: Pedostomatologie, Praha, 15/02/2004
Mangani, F.: Estetická stomatologie, Praha, 16/04/2004
Sedelmayer, J.: Parodontologie – propedeutika, praktický kurz, Vysočina, 21/08/2004
Vanini, L.: Rekonstrukce z kompozitních materiálů – výzkum a praxe, Hradec Králové,
25-26/02/2005
Bargholz, C.: Endodoncie pro pokročilé, Praha 09/04/2005
Il composito nel terzo millennio, didattica, clinica e ricerca, kongres, Cernobbio, Itálie,
22-24/09/2005
Sedelmayer, J.: Principy záchovného zubního lékařství, Praha, 12/11/2005
Hutter, J.: Endodoncie pro 3. tisíciletí, Praha, 25-26/11/2005
Devoto, W., Rondoni, D.: Přímá a nepřímá kompozitní rekonstrukce, Hradec Králové,
17-18/03/2006
Westermann, W.: Plastická a rekonstrukční chirurgie parodontu v praxi, praktický kurz, Praha,
31/03-01/04/2006
D’Arcangelo, C.: Od adheze k postendodontické rekonstrukci přímé a nepřímé, teorie, Brno,
13/04/2007
Westermann, W.: Rozhodovací kritéria v pradontologii, teoretický kurz, Praha, 19/05/2007
Chicago MidWinter Meeting, Chicago, USA, 21-23/02/2008
Edelhoff, D.: Postendodontické ošetření, teorie, Praha, 29/03/2008
Westermann, Edelhoff, Mitterthies: Estetika, Praha, 23/05/2008
1. výroční setkání České akademie dentální estetiky, Praha, 13-14/06/2008
Chicago MidWinter Meeting, Chicago, USA, 25-28/02/2009
2. výroční setkání České akademie dentální estetiky, Praha, 12-14/06/2009
Lussi, F. a další: GABA erosion symposium, Praha, 31/03/2010
Friedman, S.: Endodoncie - praktický kurz, Praha, 28/04/2010
3. výroční setkání České akademie dentální estetiky, Praha, 12/06/2010
2. kongres ČES, Praha, 03/10/2010
Open Wokshop ČADE: Okluze, Praha, 12/03/2011
Hülsmann, M.: Endodoncie, Praha, Quintessenz, 19/03/2011
InDent, Ostrava, 19-21/05/2011
5

Podobné dokumenty

AKČNÍ NABÍDKY KERR SPOFADENTAL DUBEN–ČERVEN 2014

AKČNÍ NABÍDKY KERR SPOFADENTAL DUBEN–ČERVEN 2014 Don‘t miss the Swiss – Adhezivní rekonstrukce vitálních a devitálních zubů (Znojmo | areál Louckého kláštera) Zahraniční přednášející: Prof. Didier Dietschi dr. med. dent, PhD, Prof. Serge Bouillag...

Více

akční nabídky

akční nabídky 3× Cleanic + Pro-Cup Junior ZDARMA 3× Cleanic ve 100g tubě + Pro-Cup Junior měkký 30 ks (992/30) nebo Pro-Cup Junior tvrdý 30 ks (993/30) ZDARMA Příchutě: Máta, s fluoridem (3180), Zelené jablko, s...

Více

Untitled

Untitled Endodontista samouk – případy, které se zasloužily o mé vzdělání Daniel Černý, Petr Závodský

Více

Endodontické ošetření - Dentální klinika Jan Stuchlík

Endodontické ošetření - Dentální klinika Jan Stuchlík DENTÁLNÍ KLINIKA JAN STUCHLÍK D32 s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8, 18600, IČ 24151831 tel: 604442442, 273130160

Více

3_stomatologie.

3_stomatologie.  vyš. pomocí sondy a zubního zrcátka  RTG vyšetření  léčba  konzervativní léčba

Více

ošetření frakturovaných řezáků pomocí zachovaných

ošetření frakturovaných řezáků pomocí zachovaných D.C.M. klinika, s. r. o., Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 2009 - Galerie Jaroslava Fragnera

Výroční zpráva 2009 - Galerie Jaroslava Fragnera doprovodný program/ komentované prohlídky 26.8. 2009 a 8.9. 2009 Výstava prací české architektonické kanceláře, která v roce 2009 oslavila dvacet od svého založení. Vedoucí osobnosti studia, Richar...

Více

Finální informace NK 2015

Finální informace NK 2015 zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Více

Budišovský zpravodaj 5/2011 - Město Budišov nad Budišovkou

Budišovský zpravodaj 5/2011 - Město Budišov nad Budišovkou své priority. Stál jsem na terase KD a měl před sebou školu, školku, nově přijaté zařízení bývalého pionýrského domu. Město nemá ani po 20 letech projektů a různých žádostí tělocvičnu. V havarijním...

Více