zensen 1 2013

Komentáře

Transkript

zensen 1 2013
Ženšen
Číslo 1/2013
Časopis Komory TČM
Svět čínské medicíny . Akupunktura . Fytoterapie . Dietetika . Čínská kosmologie . Pohyb a energie ...
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Vážení čtenáři Ženšenu,
po dvou letech existence Komory lze říci, že jsme se ocitli na historickém milníku. Na poslední valné hromadě jsme totiž
po důkladné přípravě oficiálně navázali komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které bylo přímo na valné hromadě
zastoupeno velice významnými hosty. Komunikace s MZČR se během posledních týdnů přetváří v praktickou spolupráci a
přípravu zajímavých projektů do budoucna. Věříme tomu, že toto je způsob, jak pro TČM vybudovat bezpečné zázemí, aby
se mohla v České republice svobodně rozvíjet.
V nadcházejícím tříletém období, které jsme si vytyčili, si klademe za cíl co nejvíce posílit status TČM a status stále odborně
i početně sílící profesní skupiny praktiků. K tomu nám bude zapotřebí odborné i společenské podpory všech členů a
příznivců Komory a TČM.
Uvítáme Vaši účast ve vědeckých projektech, které připravujeme, uvítáme každého, kdo bude stát o posílení dobrého
jména Komory v médiích a mezi odbornou lékařskou veřejností. Uvítáme každého, kdo se bude chtít stát partnerem
Komory a podpoří některou z našich aktivit. Sledujte, prosím, aktuality, které uvádíme na našich stránkách www.
komoratcm.cz[1]. Hlaste se o členství na [email protected] [2]. Účastněte se akcí, které připravujeme na rok 2013.
Za účelem zlepšení naší schopnosti komunikovat jsme posílili úřad Komory, který je v současné době otevřen denně.
Postupně se nám daří činnosti Komory profesionalizovat, takže vedle nadšenců z řad praktiků a dobrovolníků přibývají i
ti, kteří pro Komoru pracují v rámci své profese za odměnu. Jsme si jisti, že toto je správný směr a doufáme, že využijeme
dobře všechny příležitosti, které se před námi objevují.
Za Vaši podporu a spolupráci Vám děkujeme.
Mgr. Miroslav Krutina
předseda PR sekce Komory TČM
03
2
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
OBSAH
4 | Autoři a přispěvatelé
6 | Zpráva o 3. Valné hromadě
10 | Příprava na setkání s profesorem Leungem
12 | Diagnostika dotazováním v tradiční čínské medicíny
16 | Akupunktura v těhotenství – část druhá
1. trimestr: samovolný potrat, těhotenská
nevolnost a zvracení
22 | Prázdná horkost - klinické postřehy
26 | Možnosti tradiční čínské fytoterapie v terapii
primární arteriální hypertenze
34 | Shouwu – bylina nesmrtelných?
38 | Příklady léčby TČM
42 | Letní škola japonské akupunktury v Tokiu
44 | Česká kuchyně pod drobnohledem čínské medicíny,
aneb Co kdyby měla Magdalena Dobromila Rettigová
šikmé oči (II.)
46 | Vstupní brána do vnitřních stylů – xingyiquan
48 | Svět 2013
50 | Pravidla pro autory článků
04
3
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Autoři
MUDr. Ludmila Bendová
Je internistka, v roce 1990 založila ČSBS. Do roku 1998 spolupracovala s UEMC - prof. Leung Kok Yuen, dosud spolupracuje
s Guangming Zhongyi Hanshou Daxue v Pekingu a TUTCM v Tianjinu Čína, kam jezdí na opakované stáže. Přednáší
nepovinný předmět čínská fytoterapie na 1.FarmF. UK v HK. Pracuje na klinice Pivoňka zabývá se fytoterapií i akupunkturou.
MUDr. Jiří Bílek
Je odborník v oblasti gynekologie. V současné době je prezidentem Komory TČM. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor všeobecné lékařství s atestací v oboru gynekologie-porodnictví. Absolvoval postgraduální studium „Akupunktura
a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue) a kurz „Základy
akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha. Věnuje se akupunktuře v centrech Most ke
zdraví a Nature Care v Praze. Přednáší akupunkturu na 1. lékařské fakultě UK a na 1.škole tradiční čínské medicíny.
MUDr. Anežka Bíziková
Vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK. Následovalo studium TČM: fototerapie při ČSBS a akupunktura na
IPVZ. Po praxi na interním lůžkovém oddělení působila na TČM Clinic, podílela se na odborné organizaci kongresů
TČM a vyučovala na TČM Institutu. Poté působila v centru čínské medicíny Most ke zdraví, spolupracuje se školou
TČM Longmen v Hradci Králové a vede vlastní kurzy čínské fytoterapie.
Zuzana Drahovzalová
V roce 2003 ukončila studium sinologie na FF UK v Praze, kromě toho studovala také na Univerzitě Nankai v Tianjinu. Od roku 2001
tlumočí na seminářích TČM v ČSBS a na stážích TČM v Číně. Věnuje se také tradičnímu taoistickému kung-fu.
Zhai Feng
Od 18 let se zabývá tradičním taoistickým kung-fu: wudangskými vnitřními styly se zaměřením na xingyiquan,
baguazhang a taijiquan a také „vnitřní prací“ (neigong). Pod vedením svého taoistického mistra procestoval velkou
část Číny, setkal se s mnohými známými mistry a seznámil se s mnohými školami a styly wushu. Do České republiky
přicestoval v červnu roku 1996 a od roku 2006 začal oficiálně učit, nejprve ve spolupráci se svou starší sestrou Zhai
Jun, od roku 2008 i ve své vlastní škole. Začátkem roku 2009 inicioval založení Asociace wudangského kung-fu
(wutao.cz), aby se vytvořil lepší prostor pro rozšiřování tradičního taoistického kung-fu, a aby mělo více lidí přístup
ke vhodným metodám cvičení tradičních bojových umění.
Nina Fibigerová
šéfredaktorka Ženšenu, novinářka a věčná studentka TČM
MUDr. Erika Goetzová
Byla první prezidentkou Komory TČM. Pracuje v Mostu ke zdraví v Praze 5 a je lektorkou TCM Institutu. Své znalosti
načerpala studiem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, během studia tradiční čínské medicíny při ČSBS
(dálkové studium university GuangMing): obor fytoterapie (5 let), obor akupuktura (3 roky), další doplňkové
semináře pořádané ČSBS ve spolupráci s univerzitou GuangMing, M. Vinogradoffem, G. Maciociou,V.Nachatoyem:
Feng Shui, Yi Jing, Wen Bing, Shan Han Lun, pediatrie, gynekologie,hepatologie, emoce a psyche v TCM.
Mgr. Miroslav Krutina
V Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v letech 1997-2008 působil v Českém helsinském výboru
a od roku 2004 vykonává advokacii. TČM studoval tři roky v ČSBS. Od 20 let se ve volném čase věnuje kung fu. Od
roku 2009 aktivně pracuje pro Komoru TČM, stál u jejího založení 8.1.2011 a dosud působí v jejím představenstvu.
4
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Redakční rada
Eva Joachimová
Eva Joachimová vystudovala Čínskou kosmologii a astrologii (Brin B.) a Ham Yu (LI ZI), studovala na Evropské univerzitě TCM
(Leung K. Y.), zabývala se studiem Yijingu (Vinogradoff M.). Od roku 1993 pracuje v soukromé praxi v Mladoticích, Ronov nad
Doubravou, v praxi Ham Yu kombinuje přístupy TČM, Feng shui, Yijing. Vede tříletou školu základů Ham Yu – Cesta bílého jeřába.
Giovanni Maciocia
Má za sebou 37 let klinické praxe a výzkumů, přednáší a napsal sedm učebnic čínské medicíny, které byly přeloženy
do devíti jazyků. Vytvořil dvě kategorie směsí: Tři poklady na léčbu běžných onemocnění a Ženský poklad na léčbu
gynekologických potíží. Inovativně přizpůsobuje čínské receptury západním podmínkám. Od roku 1974 vyučuje
akupunkturu a čínskou medicínu. Je hostujícím profesorem University TČM v Nanjingu.
Jiří Mařádek
Vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Během praxe v nemocnicích v Jilemnici a v Jičíně získal
atestaci z vnitřního lékařství a též z rehabilitace a fyzikální medicíny. Vzdělání v čínské medicíně si doplnil na 1.škole TČM, kde
je též dlouholetým lektorem, a na mnoha zahraničních stážích. Ve své praxi kombinuje akupunkturu, fytoterapii, qigong i
ostatní metody TČM. Je odborníkem na pulzovou diagnostiku, palpaci drah apod.
Martin Pavelka
Je sinolog, tlumočník a překladatel. Studoval na Karlově univerzitě, na Renmin Daxue v Pekingu a Shifan Daxue v
Taipei. Od roku 1997 tlumočí čínským lékařům TČM, v současnosti v TCM Clinic.
Martin Řezníček
Narodil se roku 1965, tedy ve znamení Hada a praktikuje jako terapeut na TCM Clinic. Je členem představenstva
Komory TČM. Potřebné znalosti načerpal studiem Školy pěti dovedností, Tajemství bylinných směsí Chinese Dragon
Formulas, Akupunktury 12 velkých kloubů, Omlazovacích technik a Skalpové akupunktury podle Dr. Jiao při
Institutu TČM.
MUDr. Zuzana Vančuříková
Vystudovala Fakultu dětského lékařství na UK v Praze. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Pardubicích
a poté na oddělení nukleární medicíny FN Královské Vinohrady. Nyní se již více než deset let věnuje tradiční čínské
medicíně a homeopatii. Zároveň se věnuje vzdělávání studentů TČM i laické veřejnosti.
Ženšen č. 1/2013 pro Vás připravili:
Redakční rada ve složení: Mgr. Vladimír Ando, Ph.D,
MUDr. Ludmila Bendová,
MUDr. Jozef Lucký,
MUDr. Dagmar Komárková,
Karel Šimonovský,
MUDr. Erika Goetzová,
MUDr. Michal Strnad
Šéfredaktorka: Nina Fibigerová
Design: Jozef Nevedel
Kontakt: [email protected], [email protected]
5
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Aktuality
3. Valná hromada Komory TČM
otevřela dialog s Ministerstvem zdravotnictví
Napsala: Nina Fibigerová
Čínský nový rok přivítala česká Komora tradiční čínské
medicíny 3. Valnou hromadou v sobotu 9. února 2013.
Na tento den letos připadlo předání vlády z rukou
Draka Hadovi, a zdá se, že silné datum znamenalo pro
Komoru TČM významný posun k nové kvalitě.
Předznamenal ho i výběr místa konání: prostředí
nedávno otevřené a architektonicky výjimečné
budovy Národní technické knihovny v Praze Dejvicích
dodalo letošní Valné hromadě slavnostní atmosféru.
Především však toto setkání přineslo naději na cestě
Komory k jejímu klíčovému cíli - veřejnému uznání
a legalizaci oboru TČM a to díky účasti zástupců
Ministerstva zdravotnictví.
Valná hromada nabídla již potřetí příležitost pro sdílení
informací o své činnosti, pro hodnocení předchozího
roku i vytýčení plánů a směrů pro další období.
Zároveň otevřela všem zúčastněným možnost aktivně
zasáhnout do dění v organizaci, jejímž posláním je
péče o rozvoj oboru TČM a jeho legalizaci.
Prezident Komory TČM Jiří Bílek v úvodní řeči uvítal
účastníky a předal slovo Miroslavu Krutinovi, který byl
zvolen předsedou 3. Valné hromady. Ten představil
program Valné hromady, sestávající ze tří bloků.
Dopolední část byla jako obvykle zaměřená na
praktické stránky fungování Komory. Vedle výroční
zprávy prezidenta a přehledu stavu hospodaření
byla jeho součástí také volba do uvolněných funkcí
v představenstvu Komory a diskuse o výši členských
příspěvků. Následovaly tématické prezentace
jednotlivých sekcí a komisí. Odpolední konferenci
otevřelo vystoupení prezidenta Komory Jiřího Bílka
a zástupců Ministerstva zdravotnictví, následované
panelovou diskusí. Po přestávce program pokračoval
ochutnávkou chryzantémového čaje, připraveného
Institutem TČM a ukázkou cvičení v podání dětského
oddílu. Program Valné hromady uzavřely ukázky
kaligrafických stylů v podání hostů Konfuciovy
akademie při univerzitě Palackého v Olomouci.
Jiří Bílek přednesl výroční zprávu, ve které vytýčil
jako hlavní prioritu Komory legalizaci praxe TČM.
Zdůraznil, že nezbytným předpokladem pro uznání
oboru TČM je kvalitní vzdělávání budoucích praktiků.
Ti by měli mít nejen řádné znalosti ve svém oboru,
ale též základní přehled v západní medicíně, aby
6
mohli být partnery lékařům v rámci systému péče o zdraví v ČR. Komora proto
vypracovala akreditační řád pro vzdělávací instituce, ve kterém jsou stanoveny
minimální kritéria pro vzdělávání praktiků TČM, vycházející ze standardů Evropské
asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) a Světové zdravotnické organizace
(WHO). Akreditační řád je k dispozici na webových stránkách Komory TČM www.
komoratcm.cz . Tam můžou zájemci najít i závazný Kodex profesionálního jednání
praktika vypracovaný ETCMA, jejíž je Komora TČM členem.
Zapojení do evropské komunity TČM v rámci plného členství v ETCMA je
významným úspěchem současného představenstva. Díky němu je činnost
Komory koordinována v širším mezinárodním kontextu a Komora má též možnost
toto dění aktivně ovlivňovat. Česká Komora TČM spolupracuje s ETCMA na
projektech na podporu TČM v Evropě a skrze ni navázala kontakt také se Světovou
zdravotnickou organizací WHO. Zástupci Komory se účastní významných
mezinárodních akcí v oblasti TČM. V letošním roce to jsou například setkání lídrů
evropských škol, valná hromada ETCMA v Krakově, kongres TČM v německém
Rothenburgu nebo konference výzkumného centra Britské akupunkturní
společnosti (ARRC, BAcC) v Londýně.
Jiří Bílek se ve výroční zprávě zmínil také o časopisu Ženšen. „Vedle akreditačního
řádu je to nejdůležitější počin Komory TČM v roce 2012,“ řekl. „Slouží ke
zviditelnění oboru, informuje členy o aktuálním dění v oblasti TČM a slouží i jako
prostředek k získávání financí pro činnost Komory díky možnosti prezentace
pro sponzory.“ Během roku 2012 byla zvolena redakční rada časopisu, složená z
předních odborníků v oblasti TČM. Ta spolu s šéfredaktorkou Ninou Fibigerovou
dohlíží na odbornost a kvalitu článků. Členy redakční rady jsou Vladimír Ando,
Ludmila Bendová, Erika Goetzová, Jozef Lucký, Dagmar Komárková, Michal Strnad
a Karel Šimonovský. Prezident vyzval všechny členy Komory, aby se autorsky
podíleli na tvorbě časopisu. Dalším důležitým informačním médiem jsou webové
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
aktuality
stránky a nově vytvořená facebooková stránka Komory
TČM, která by měla sloužit jako komunikační platforma
jak uvnitř Komory, tak i navenek. V závěru výroční zprávy
prezident poděkoval Ireně Hejkalové, předsedkyni sekce
fundraisingu, za neúnavné získávání finančních zdrojů pro
činnost Komory a organizační zajištění Valné hromady.
otevřel Jiří Bílek odpolední konferenci svým projevem, ve kterém hovořil o
významu postavení TČM ve společnosti u nás i v zahraničí a možnostech jejího
dalšího rozvoje. Hovořil o tom, že TČM není konkurencí medicíny západní,
ale rozšířením spektra možností řešení zdravotních problémů občanů.
Její nespornou výhodou je pak zejména důraz na prevenci a předcházení
nemocem.
Martin Řezníček, předseda rady pro hospodaření, přednesl
jako obvykle stručnou a jasnou zprávu o hospodaření
Komory v loňském roce. Komora do něj vstoupila s 85.000
korunami na účtu, které se během roku rozrostly na
potěšitelných 150,000 Kč, a s tímto výsledkem uzavřela
svůj finanční rok 2012.
Aktuálním problémem však nadále zůstává výběr
členských příspěvků, které v současné době stále tvoří
výraznou většinu zdrojů, potřebných pro činnost Komory.
Miroslav Krutina vyzval přítomné k diskusi s otázkou, zda
jejich současná výše není pro členy demotivující. Přestože
se v diskusi objevily i souhlasné názory, většina přítomných
označila výši příspěvků v poměru k významu Komory pro
rozvoj oboru TČM a rozsahu její činnosti za přiměřenou a
odmítla jejich paušální snížení. Valnou hromadou byla však
na návrh představenstva odsouhlasena možnost podání
žádosti o individuální snížení příspěvků pro členy, jejichž
ekonomická či sociální situace nedovoluje úhradu v plné
výši. Prezident Komory osobně ujistil členy o vstřícném
přístupu představenstva k těmto žádostem.
Nový a vstřícnější přístup ministra zdravotnictví Leoš Hegera k tzv. novým
léčebným postupům prezentoval zástupce této instituce, Mgr. Jan Růžička,
vrchní ředitel úseku mezinárodních vztahů kabinetu ministra. Ten byl
pověřen ministrem Hegerem úkolem vyjednávat o bilaterální smlouvě mezi
ministerstvem zdravotnictví ČR a ministerstvem zdravotnictví ČLR, v rámci
níž by měla být zahájena spolupráce obou států v oblasti rozvoje TČM. Mgr.
Růžička proto oslovil Komoru TČM jako potenciálního partnera při přípravě
těchto jednání.
„Ministerstvo zdravotnictví ČLR a čínské univerzity chtějí více podporovat
rozvoj vzdělávání a přenos informací o TČM a akupunktuře do ČR a střední
Volby do uvolněných funkcí přinesly změnu ve vedení
komise pro metodiku a výzkum, kde Lenka Kobásková
Mochnáčová nahradila Janu Míčánkovou, které se
narodila v době konání Valné hromady dcera. Předsedou
kontrolní komise se místo Jiřího Mařádka stal Jozef Lucký.
Z pozice předsedkyně pro právo a lobing na vlastni žádost
odstoupila Lenka Grindlerová. Ostatní předsedové sekcí a
komisí Komory budou pokračovat v práci.
Následovaly prezentace jednotlivých sekcí: představení
časopisu Ženšen, pozměněné podoby webových stránek
a facebooku Komory za tiskovou sekci, která zajistila také
vytištění limitované edice třetího čísla Ženšenu. Ten se na
Valné hromadě prodával za 250,- Kč. Účastníci vyplňovali
anketu, ve které vyjádřili svůj názor na obsah a grafickou
podobu časopisu a většina z nich uvedla, že by měli zájem
o to, aby časopisu vycházel v tištěné podobě.
Irena Hejkalová za sekci fundraisingu představila hlavní
sponzory, kteří využili možnosti inzerovat v časopisu nebo
přispěli na Valnou hromadu: firmy Bicom, Mycomedica,
TCM Institut, Pragon, TCM Herbs, Prami Praha, Naturcomp
a Most ke zdraví. Firmy Prami Praha a Naturcomp pak
vystoupily s prezentacemi vlastních produktů.
Po příjemném obědě, který zajistila firma Intercatering,
7
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Evropy. To je šance pro vás. Mohu za naše ministerstvo
nabídnout, aby se vaše Komora do této kapitoly
vzájemné spolupráce zapojila spolu s 1. LFUK a s
Všeobecnou fakultní nemocnicí. K podpisu smlouvy s
ČLR by mělo dojít během několika měsíců,“ řekl Mgr.
Růžička.
rozšiřování členské základny. Neméně důležitá pro zajištění rozvoje Komory je
její profesionalizace a zajištění nových zdrojů, zejména na poli grantů a hledání
sponzorů. Prioritou je též spolupráce se vzdělávacími institucemi při zavádění
standardů určených akreditačním řádem. V neposlední řadě pak bude Komora
rozvíjet spolupráci s ministerstvy zdravotnictví, školství a práce a sociálních věcí
coby klíčovými partnery pro další rozvoj TČM v ČR.
Mgr. Růžičkovi navštívil v loňském roce několik měst
v Číně, kde byl přítomen výkonu TČM na univerzitách
a v nemocnicích. „Jako pouze poučený laik jsem byl
nadšený, jak to je živý obor, jak vzkvétá, jak se dokážou
v Číně dívat na obor starý 2.000 let zcela moderním
způsobem. Vzniká moderní literatura v mnoha jazycích,
dokážou kombinovat moderní západní medicínu s tou
tradiční, s akupunkturou a s bylinami,“ řekl.
Letošní termín valné hromady kolidoval s konáním seminářů a vzdělávacích akcí,
jenž znemožnily účast mnohým současným či potenciálním členům. Abychom
do budoucna takové kolizi předešli, vyhlašujeme již nyní termíny příštích třech
setkání. Bude to tradičně vždy v sobotu následující po čínském novém roce, tj.:
1.2.2014, 21.2.2015 a 13.2.2016. Budeme se těšit.
Mgr. Růžička též zdůraznil, že pro každý způsob léčby
je třeba mít vypracován standard s měřitelnými
výsledky. „Zdravotník může použít nekonvenční
metody, ale osobně za ně ručí,“ řekl. Pro začleňování
nových léčebných metod je důležitá jejich organizace
a smoregulace. „Jste na správné cestě,“ zhodnotil
snahu Komory o nastavení jasných kritérií pro
vzdělávání praktiků a pravidel pro výkon praxe.
„Myslím, že je skvělé i pro nás jako pro ministerstvo, pro
potenciálního partnera, že vaše Komora vznikla, že se
zabýváte věcmi jako lege artis, vzdělávání, akreditace a
že máte vlastní řízení. To je podle mě základ, podhoubí
pro samoregulaci, a předpoklad pro to, aby se obor
tradiční čínské medicíny mohl více začlenit do systému
zdravotní péče v České republice. My, ministerstvo
zdravotnictví, vám rádi pomůžeme.“
Miroslav Krutina pak otevřel panelovou diskusi, do
které se zapojili spolu s Mgr. Růžičkou a prezidentem
Jiřím Bílkem i Lenka Romanová a Jozef Lucký.
Dr.Romanová se podělila s účastníky Valné hromady
o zkušenosti se systémem vzdělávání v oboru TČM
ve Velké Británii. Miroslav Krutina na závěr představil
petici na podporu TČM v České republice a požádal
členy Komory, aby ji do června šířili ve svém okolí a v
čekárnách svých center. „Podpora lidí, občanů ČR, nám
posíli mandát pro další lobing,“ řekl. Jednotlivé archy s
podpisy petentů by měly být vráceny do sídla Komory
do konce června.
Na závěr před doprovodným programem poděkoval
prezident Komory Jiří Bílek přítomným za účast na
valné hromadě 2013 a představil priority pro letošní
rok. Komora bude nadále pokračovat v naplňování
svých základních cílů, jimiž je proces legalizace a
prosazování dobré praxe TČM. Pro vlastní fungování
Komory je klíčové zlepšení péče o její členy, komunikace
s nimi, motivace pro jejich aktivní zapojení a dalsí
8
PRESTIŽNÍ LIMITOVANÁ EDICE
ŽENŠEN 3/2012
Výtisky na křídovém papíře si můžete objednat
na adrese [email protected]
Cena: 250,- Kč
Přijímáme závazné objednávky na Ženšen číslo 1/2013.
V případě dostatečného zájmu necháme první letošní číslo vytisknout.
Cena se bude odvíjet od počtu zájemců, nepřesáhne ale částku
za Ženšen 3/2012.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Svět čínské medicíny
Příprava na setkání s profesorem
Leungem
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
M
ěla jsem vzácnou možnost se s panem
profesorem Leungem setkat osobně
a to několikrát v rozmezí 15 let. První
setkání v červnu roku 1991 bylo ještě
v době mého plného invalidního
důchodu, kdy mě do Kanady za tím účelem pozval
pan Picard. Dlužno říci, že několik měsíců předtím jsem
doslovně utekla hrobníkovi z lopaty, prožila dva měsíce
na hranici mezi životem a smrtí na jednotce intenzivní
péče, přičemž nikdo nevěřil, že moje kůra mozková
přežila. Přesvědčovat o tom okolí bylo hodně náročné
vzhledem k současným neurologickým komplikacím.
Posléze se to podařilo a konečně mě propustili domů.
Ztratila jsem čtvrtinu své váhy, trpěla těžkou únavou,
subfebríliemi a řadou neurologických i dalších obtíží.
10
Některé dny byl úspěch se přemístit z prvního patra do přízemí a zpět. Euforie
z přežití postupně mizela a nahrazovala ji skepse z budoucnosti. Tehdy jsem ani
netušila, jak dlouhá cesta k návratu výkonnosti mě čeká… V té době bylo u nás
k dispozici jen minimum knih o čínské medicíně a žádné informace o čínských
bylinách.
V tomto stavu mě viděla lektorka UEMC paní Martine Francois Danihiez a poslala
mi balík bylin s důrazným příkazem, že pokud s nimi chci dále spolupracovat,
musím ten balík vypít. Výsledný odvar byl barvy i konzistence černého krému na
boty a chuť tomu odpovídala.
Pila jsem tyto odvary se směsicí strachu a zvědavosti pravidelně 3x denně. Asi
po týdnu jsem pocítila první záchvěvy vzpomínek na dobu před těžkým úrazem
se zřetelným pocitem pomalého návratu původních sil. Po měsíci se již výrazně
zmírnila únava a zvýšené teploty vymizely, po schodech i jinak jsem se pohybovala
bez problémů, což byl skoro zázrak.
Do Kanady jsem letěla se svým mužem a přestupovali jsme na chaotickém letišti
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Svět čínské medicíny
ve Frankfurtu. Dlouhý let do Vancouveru jsem prospala
a na letišti nás čekal pan Picard i s manželkou a třemi dětmi.
Bydlela jsem u něj doma a den dělila mezi čas strávený
překlady videokazet v přípravě na další semináře UEMC
v Praze a odpočinkem, který byl podmínkou vyšetření
pana profesora Leunga a jehož délka odpovídala mému
tehdejšímu zdravotnímu stavu. Nebyla jsem schopná
samostatné komunikace s počítačem a v tom mi pomáhal
můj muž, takže já jsem se věnovala jen překladu. V té době
pro mě pobyt u počítače po dobu několika hodin vyvolával
stavy chřipky a těžké únavy. Setkání s profesorem Leungem
předcházela příprava, která mě tak trochu seznámila s jeho
světem, kde ženy zaujímaly podřadné postavení mimo
domov, ale za to vládly uvnitř rodiny. Pokud muž hovořil
o svých dětech, myslel tím zpravidla pouze syny, neboť ti se
počítali do rodové linie, zatímco dívky se stávaly součástí
rodů cizích a pro vlastní rodinu měly jen malou hodnotu.
Životopis profesora Leunga - pokračování
Po ukončení bojů byly stále více znát devastující následky
války. Došlo to až tak daleko, že jsem se musel navíc začít
zabývat obchodem. Zjistil jsem, že pro obchod nemám
talent a že je to pro mne jen provizorní prostředek
k přežití. Pokaždé, když jsem si něco našetřil, utratil jsem to
za konzultaci u některého výborného lékaře, abych se stal
jeho žákem a prohloubil si znalosti.
Čas plynul. Ve věku, kdy má učenec nastoupit do nějaké
veřejné funkce zanguan 12, napsal na mne jeden významný
člověk oslavnou báseň a jeden přítel mi představil Huixian,
dívku z rodiny Ye. Byla tak krásná jako jarní květina, jako
podzimní luna. Když mi bylo 25 let, rozhodli jsme se
v druhém jarním měsíci oslavit naši svatbu, abychom
spojili svá srdce. Další rok se nám narodila naše nejstarší
dcera. Můj otec dal své vnučce jméno Xianghua 13 (Voňavá
květina), čímž chtěl zdůraznit, že se jedná o první dítě naší
rodiny, které se narodilo v Hongkongu.
Jak plynul čas, stávala se situace v zemi stále nestabilnější.
V roce 1949 západního kalendáře, který byl přijat jako
kalendář oficiální, došlo v hlavním městě ke státnímu
převratu, jak politickému, tak vojenskému. Mému otci bylo
v té době 78 let. Jednoho večera na počátku zimy zemřel
stářím v premisách své soukromé školy v Hongkongu,
kde praktikoval medicínu téměř třicet let. Pacienti se
shromažďovali před domem a plakali nad ztrátou lékaře,
kterého považovali za rovného Changshaovi 14.
Nejdříve jsem proléval krvavé slzy nad ztrátou otce, ale
pak jsem si vzpomněl, jak na mě naléhal, abych pokračoval
v povolání svých předků. Tehdy jsem pochopil, že mám
zanechat obchodní činnosti (Taozhu 15) a pokračovat po
svém otci v ordinování na jeho škole.
O několik let později se mi narodili dva synové, Zhongguo
a Zhongfeng, a poté má poslední dcera Kangning. Když
počítám dohromady chlapce a děvčata, mám celkem čtyři
děti. V současné době mají všechny své vlastní rodiny. Jsem
teď spokojený a usmívám se jako dědeček, který tráví čas se svými vnoučaty.
Vděčně přijímám tyto dary života.
Vysvětlivky k textu
12 – zanguan: doslova: mít špendlík v čepici, což je narážka na pokrývku hlavy císařských
úředníků
13 – Xianghua: Hongkong se v čínštině řekne Xianggang, což znamená „Voňavý
přístav“, Xianghua, s ohledem na text, může znamenat „Květina ze Xianggangu“,
tedy „Květina z Hongkongu“ (poznámka překladatele)
14 – Changsha, tzn. Zhang Zhongjing, byl prefektem v Changsha. Tento odstavec byl
přeložen za pomoci komentáře profesora Leunga.
15 – Taozhu: přezdívka Fan Liho, historické postavy čínského obchodníka, eufemismus
pro obchod
11
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Diagnostika
Diagnostika dotazováním
v tradiční čínské medicíně
Napsal: MUDr. Jiří Mařádek
„Nejzákladnějším úkolem lékaře
vědomí, nikoli vyléčení nemoci“
je
trénování
Arnold Mindell, Kvantová mysl a léčba
Byl jsem požádán o napsání článku do časopisu Komory
tradiční čínské medicíny v České republice. Protože
praktikuji čínskou medicínu patnáct let a jsem dlouholetým
přednášejícím u Československé sinobiologické
společnosti, vidím za ta léta určitou „rezervu“ ve výuce i
v praxi. Ona rezerva spočívá ve správné diagnostice potíží
klienta.
Jeden z největších problémů, se kterým se setkávám
nejen u studentů, ale i u pokročilých praktiků, je pohovor
s pacientem. Během pohovoru, který je zaměřený
12
na odhalení stavu definovaného na základě osmi osnov, teorie jin-jangu, pěti prvků
či šesti vrstev, praktikovi často uniká meritum (z latinského„co zasluhuje pozornost“)
věci. Zdá se mi, že uchopíme-li čínskou medicínu západně orientovanou myslí,
ocitáme se v zajetí Kronos (lineární čas) a poměrně málo vnímáme působení Kairos
(intuitivní, současný aspekt působení nelokálních příčin). Dále mám pocit, že
praktik provádějící v křehkém vztahu s klientem pohovor (komunikační aspekt) má
zřídkakdy jasně vyhraněné hranice svého poznání a svého vnitřního nastavení pro
vnímání pojmů jak klientových, tak svých reakcí (interpretací, spekulací, předsudků)
na slova, která k němu přicházejí z pacientových úst. Zjednodušeně řečeno je podle
mne nutná kvalitní sebereflexe, která bude užívána k tomu, aby praktik dokázal
správně vnímat, co klient říká, a správně zařazovat slova („termíny“) do kontextu
pojmů čínské medicíny.
Můžeme rozlišovat dva aspekty dotazování: obecné a specifické.
Dotazování v obecném smyslu je rozhovorem mezi lékařem a pacientem s cílem
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Diagnostika
zjistit, jak vznikly projevující se problémy a získat informace
o životních a pracovních podmínkách pacienta a jeho
citovém (psychickém), fyzickém (tělesném) a rodinném
(duchovním) prostředí. Smyslem zkoumání těchto aspektů
pacientova života je najít nakonec příčinu nebo příčiny
nemoci, spíše než identifikovat syndrom; nalezení příčin
nemoci je důležité pro to, aby se pacient a lékař mohli
ve vzájemné spolupráci pokusit takové příčiny odstranit
nebo minimalizovat (obrázek 1)
Dotazování ve specifickém smyslu se zaměřuje na identifikaci
převládajícího disharmonického vzorce (disharmonický
vzorec = syndrom), a to za použití libovolné metody
identifikace syndromů, například podle vnitřních orgánů,
podle drah, podle čtyř vrstev atd. V tomto okamžiku je
nutné velmi pozorně vnímat nastavení vlastní pozornosti
a smysl pacientem sdílených popisných slov.
Obr. 1
Je důležité nesetřít rozdíl mezi těmito dvěma aspekty;
dotazování na pacientovu rodinnou situaci, prostředí,
práci a vztahy nám poskytne představu o příčině, nikoli
o vzorci disharmonie. Když víme, že pacient je silně
pracovně vytížený podnikatel s nepříliš dobrými vztahy se
svými zaměstnanci nebo s problémy v manželství, neříká
nám to nic o tom, co by u něj mohlo být převládajícím
disharmonickým vzorcem, ale dozvíme se prostě,
že pravděpodobnou příčinou disharmonie je stres a citové
napětí. To, jak pacient interpretuje svůj život, jaká užívá
slova, je podstatné. Bude-li užívat slova „stres“, „napětí“,
„náročné úkoly“, „málo času“, pak je potřeba vnímat,
že takto má nastavený svůj vnitřní obraz. Tento vnitřní
obraz musíme při komunikaci vnímat a uvědomovat
si především jeho korelaci s tělesným projevem.
Tělesné projevy při slovech mohou být v podstatě
dvojího charakteru – „tahové“ a „tlakové“. Ty pak formují
tělesné pohyby a držení těla během komunikace.
Ke správné interpretaci slov pacienta je nutné mít kvalitně
vypracované sebeuvědomění (jak se cítím já při pohovoru,
co na mě působí a jak, jak držím své tělo a jak vnímám,
že drží tělo pacient, má vliv jeho držení těla na mé držení
těla a jaký?). Toto všechno se děje v pozadí pohovoru a má to nesmírný vliv
na vnímání pojmů pacientem užívaných. Tato znalost je při práci s pacientem
nezbytná, abychom se mohli pokusit odstranit nebo minimalizovat příčiny
nemoci.
V průběhu dotazování se dále ptáme na mnoho symptomů, jež zdánlivě
nemusejí s projevujícím se problémem souviset; děláme to proto, abychom
zjistili disharmonický vzorec (nebo vzorce), který leží za projevujícím se
problémem. Pacient může například přicházet s chronickou bolestí zad, z jejíž
příčiny podezíráme nedostatek jangu ledvin s vlhkostí. Dotazováním na střeva
a močení můžeme například zjistit, že v jednom z těchto dvou systémů jsou
další symptomy vlhkosti, což by potvrdilo původní diagnózu vlhkosti jakožto
příčiny bolesti zad. Co z toho plyne? Při dotazování musíme mít samozřejmě
v hlavě určitý koncept daný teoretickou bází (například znát základní etiologické
faktory bolestí zad), je však přísně nutné zůstat otevřený nelokálnímu poznání,
tj. neinterpretovat dříve, než pacient (společně se mnou, praktikem) své potíže
„lokalizuje“. Slova „pocit tíhy“ je třeba aktivně hledat (dotazem na ně) a zároveň
vnímat, jestli je pacient neříká jinak: „už toho mám naloženo dost“, „někdy
nemám chuť vstát a jít pracovat“, „necítím, že bych měl kořeny v zemi“. Zároveň
je nutné si všímat toho, jak se tělo při těchto slovech pohybuje, jak vstoupilo
do místnosti a jakým dojmem působí na mě jako tazatele. Mám-li pocit, že
jsem nějak paralyzovaný, nepřemýšlí mi to, sedí se mi nepohodlně a nutí mě
to se pohybovat, je docela možné, že jsem se s klientem ocitl na vztahové
úrovni, která je poznamenána tíhou. V tomto okamžiku je užitečné umět včas
detekovat vlastní tělesnou změnu.
Ne všechny symptomy a projevy ale patří k jednomu disharmonickému vzorci:
většina pacientů bude ve skutečnosti trpět nejméně dvěma souvisejícími
disharmonickými vzorci. Jestliže opět použijeme výše uvedený příklad,
dotazování na močení a vyprazdňování stolice nám v tomto případě může
potvrdit, že daný pacient skutečně trpí nedostatkem jangu ledvin s vlhkostí.
Tyto dva syndromy jsou spolu spojené, protože nedostatek jangu ledvin
vede k nedostatečnému ohřívání, pohybu, přeměně a vylučování tekutin,
které se mohou hromadit ve formě vlhkosti. Dotaz na jiné oblasti mimo
dolní část zad a močový systém je navíc vždy důležitý, protože může odhalit
jiné disharmonické vzorce, které nemusejí souviset s disharmonickými vzorci
působícími pacientovy projevující se symptomy. Abychom pokračovali ve výše
uvedeném příkladu, může se stát, že dotaz na střeva, močení a jiné systémy
odhalí stav stagnace čchi, který nemusí souviset s projevujícím se problémem.
Diagnóza dotazováním je těsně spojená s identifikací syndromu: jedno nelze
provádět bez důkladné znalosti druhého. Bez znalosti identifikace syndromů
by dotazování bylo nesmyslným a bezcílným procesem kladení otázek bez
jasné představy, jak naložit s odpověďmi a jak je využít k dosažení diagnózy.
Na druhou stranu by znalost identifikace syndromů bez důkladného chápání
diagnostických metod byla bez užitku, protože bychom postrádali dovednosti
a nástroje potřebné k tomu, abychom identifikace syndromů mohli dosáhnout.
Pro vytvoření diagnózy je tedy znalost identifikace syndromů nezbytným
předpokladem, ale prostředkem ke stanovení diagnózy je vlastní umění
diagnostikovat.
Umění diagnostikovat je základním kamenem umění léčit. Často už správná (a
vyslovená)diagnózapřinášíúlevu.Diagnózoujezároveňito,žeklientovinastavímeurčité
zrcadlo jeho působení na okolí. Všechny symptomy jsou návodem na změnu v životě
klienta, a bude-li změna díky léčbě akupunkturou či fytoterapií provázena vědomým
13
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
diagnostika
poznáním vlastního „já“ v kontextu fungování „ve vesmíru“,
je pravděpodobné, že vyléčení (pakliže je vůbec možné)
bude mít charakter posunu ve vlastním růstu (a to jak
u klienta, tak u praktika).
Diagnóza dotazováním je založena na základním
principu, že symptomy a projevy odrážejí stav vnitřních
orgánů a drah. Pojetí symptomů a projevů v čínské
medicíně je širší než v západní medicíně. Zatímco
západní medicína většinou uvažuje o symptomech
a projevech jako o subjektivních a objektivních
projevech nemoci, čínská medicína bere v potaz celý
obraz sestávající z mnoha různých projevů, které často
se skutečným procesem nemoci ani nesouvisí. Čínská
medicína používá k vytvoření obrazu disharmonie
projevující se u konkrétní osoby nejenom „symptomy
a projevy“ jako takové, ale také mnoho dalších
projevů. Dotazování tedy sahá daleko za „symptomy
a projevy“ týkající se stížnosti, s níž pacient přichází.
Jestliže si například pacient stěžuje hlavně na bolest
v nadbřišku, západní lékař by se dotazoval na symptomy
úzce spojené s touto stížností (například zda se bolest po
jídle zlepšuje nebo zhoršuje, zda přichází bezprostředně
po jídle nebo až po dvou hodinách, jestli dochází ke
zvracení potravy atd.). Čínský lékař by kladl podobné
otázky, ale také mnoho dalších, například: „Máte žízeň?“,
„Máte v ústech hořkou chuť?“, „Pociťujete únavu?“ a tak
dále. Mnoho takzvaných symptomů a projevů čínské
medicíny by v západní medicíně nebylo za symptomy
a projevy považováno. Například absence žízně (která
potvrzuje stav chladu), nerozhodnost (ukazující na
prázdnotu žlučníku), nechuť k mluvení (která naznačuje
prázdnotu plic), sklony k výbuchům hněvu (jež potvrzují
stoupající jang jater nebo oheň jater), touha ulehnout
(naznačující slabost sleziny), kalný vzhled očí (ukazující
na poruchy mysli a emocionální problémy), hluboká
rýha ve střední čáře jazyka (jež je příznakem náchylnosti
k hlubokým emocionálním problémům) a tak dále.
Kdykoli budeme hovořit o „symptomech a projevech“,
bude to ve výše uvedeném kontextu.
Doufám, že se mi ještě naskytne možnost toto téma
dále rozvést, nicméně vzhledem k omezenému
prostoru bych tento článek považoval za první ze série
poznámek k diagnostice. Na závěr bych chtěl říci ještě
jednu praktickou poznámku. Ke správnému uvědomění
sebe (sebeuvědomění) mohou sloužit například cvičení
čchi-kung (které posílením dolního rumělkového pole
mnohonásobně zvýší kineziologickou a kinetickou
citlivost praktika) nebo cvičení dle Feldenkreise.
Použitá literatura:
MACIOCIA, G.: Diagnosis in Chinese Medicine. Published by
Elsevier Ltd. First edition 2004. 1127 s.
14
Congres
a rt n er
2013
u n tr y
Co
sP
A u s tria
Announcement
44th international tcm Kongress in Rothenburg o. d. T.
May 7th – May 12th 2013
Psychiatry | Psychosomatic Medicine | Geriatrics
Kongres TČM v německém Rothenburgu je každoročním
svátkem všech, kdo se pohybují ve světě orientální
medicíny. Je to akce, jež svou velkorysostí a šířkou záběru
nemá obdoby a přitom si stále drží vlídnou a přátelskou
atmosféru, podpořenou magií středověkého města
vystavěného na ostrohu nad říčkou Tauber.
Vzpomínám si na svoji první návštěvu tohoto kongresu
i na radost až dětinskou, s níž jsem objevoval mně
doposud netušené pohledy a zkušenosti přednášejících
doslova ze všech kontinentů. Potvrdila se mi tam
představa, že současný svět TČM je nohem hlubší
a barevnější než ten, který jsem znal ze svých studií
v Pekingu. Mohu s jistou dávkou nadsázky říci, že se
mi tam otevřely oči. Rothenburg má již řadu let takové
jméno, že umí přitáhnout osobnosti, jež jsme zvyklí
vídat pouze na přebalech knih.
Na své si přijdou ti, kdo hledají praktické informace o léčbě konkrétních obtíží, kdo
chtějí zabrousit do filosofických kořenů našeho oboru, zájemci o specifické směry
jako je například japonská akupunktura, o výzkum, každodenní qigong v parku nebo
zenovou meditaci. V neposlední řadě je Rothenburg také společenskou událostí
a příležitostí pro navázání nových kontaktů.
V minulém měsíci nám kolegové z AGTCM (německá obdoba naší komory) poslali
již hotový program pro 44. ročník kongresu konající se v první polovině května 2013.
Podrobné informace najdete na http://www.tcm-kongress.de/en/index_cz.htm. Na
webových stránkách kongresu se můžete i přímo online zaregistrovat. Členové komory
mohou díky naší vzájemné spolupráci využít nabídku slevy z ceny kongresového
poplatku a totéž platí i pro studenty a ty, kdo se zaregistrují do 11. března 2013.
presented by
Jiří Bílek
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura
Akupunktura v těhotenství
– část druhá
1. trimestr: samovolný potrat, těhotenská
nevolnost a zvracení
Napsal: MUDr. Jiří Bílek
Ú
vodní část minisérie věnující se
akupunktuře v těhotenství uveřejněná
v minulém čísle časopisu Ženšen nabídla
shrnutí hlavních zásad pro terapii v tomto
specifickém čase v životě ženy. S potěšením
mohu napsat, že i u nás roste počet žen, které hledají
v akupunktuře bezpečnou alternativu k farmaceutické
léčbě, jejíž možnosti jsou v období gravidity omezené.
To platí zejména o prvním trimestru. Jeho nejčastějším
patologiím – samovolnému potratu, ranním
nevolnostem a těhotenskému zvracení – se budu
16
věnovat v této, tj. druhé části. Při léčbě nevolností a zvracení hraje akupunktura
prim i v rámci TČM, neboť při tomto druhu obtíží jsou možnosti přijímat bylinné
přípravky z evidentních důvodů omezeny.
I. Samovolný potrat
První trimestr je obdobím, kdy nejčastěji dochází k předčasnému ukončení
těhotenství, z celkového počtu je to více než 80 procent. Dochází zde
k nejbouřlivějšímu vývoji plodu a ten je tudíž nejvíce zranitelný. Na konci
dvanáctého týdne jsou orgány a orgánové soustavy plodu již víceméně formovány
a nastupuje stabilnější fáze těhotenství, kdy probíhá „pouze“ jejich další zrání.
Statistiky sbírané od 60. let ukazují, že na počet narozených dětí připadá více
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura
než 10–15 procent samovolných potratů (1). Toto číslo
je však s velkou pravděpodobností oproti skutečnosti
podhodnoceno, neboť vychází jen z klinicky evidovaných
případů a nezahrnuje bezpříznaková ukončení v nejranější
fázi embryonálního vývoje, které ženy zaznamenají jako
opožděnou menstruaci. V posledních letech se navíc toto
číslo zvyšuje, což je přičítáno zejména zvyšujícímu se věku
budoucích matek.
• BL32 ciliao – lokální bod, stimuluje pohyb čchi a krve v děloze
• LU7 lieque – podporuje vypuzení plodu
K dosažení kýženého výsledku je často třeba každodenního opakování
v průběhu několika dnů. Současně či následně přidáme k této sestavě body
s účinkem uklidnění ducha, například:
• PC6 neiguan,
• LR3 taichong – vyjma účinku na ducha rovněž podporuje pohyb v děloze
• yintang, ershenmen, anmian apod.
Postupy západní medicíny nabízejí ženám v souvislosti
s hrozícím potratem léčbu klidem a podporu těhotenství
hormonálními preparáty na bázi progesteronu. V pokročilejší
fázi, tj. u potratu nevyhnutelného či probíhajícího se
přistupuje k chirurgické revizi (tj. vyčištění) děložní
dutiny. Tento přístup je univerzální, jelikož teorie západní
gynekologie nenabízí možnost rozlišení jednotlivých
stavů, jež ke spontánnímu potratu vedou. Akupunktura
a fytoterapie v tomto ohledu představují rozšíření spektra
a možnost individuálního zacílení terapie. Vzhledem ke
statistické četnosti potratů se prvnímu výskytu nevěnuje
velká pozornost a další intervence se volí až při druhém, či
spíše třetím opakování, vedoucím k diagnóze habituálního
potratu, v TČM huatai (滑胎) „kluzký plod“.
Hrozící potrat
Dle TČM považujeme hrozící potrat za oslabenou funkci ústřední dráhy
chongmai a dráhy početí renmai, které se nedostatečně plní krví a nevyživují
dostatečně plod. Příčinou tohoto oslabení může být slabá konstituce,
dlouhodobé přetěžování, chronické onemocnění, nesprávné stravování,
emoční nerovnováha, horečnatá onemocnění či trauma. Z klinického hlediska
je oslabení chongmai a renmai spojeno s prázdnotou ledvin (jin či jangu),
prázdnotou krve, prázdnotou a propadávání se čchi nebo horkostí v krvi.
Terminologie TČM uvádí v souvislosti se spontánním
potratem několik kategorií. Západní diagnóze hrozící
potrat odpovídá termín tailou (胎漏 – těhotenské
vaginální krvácení) a taidong bu’an (胎动不安 – neklidný
plod). Nevyhnutelný, nebo probíhající potrat se nazývá
duotai (堕胎 – klesající plod), pokud probíhá v prvním
trimestru a xiaochan (小产 – malý porod) nebo banchan (
半产 – poloviční porod) pokud se vyskytne později. Odlišit
musíme také youjing (游经 – plovoucí menses), jež se
nezřídka objevuje v prvních měsících a představuje klinicky
nevýznamné špinění či slabé krvácení v období vynechané
menstruace. Každopádně však platí, že jakékoli vaginální
krvácení v průběhu těhotenství je třeba konzultovat s
gynekologem a sonograficky vyšetřit.
Uvažujeme-li nad úspěchem léčby hrozícího potratu, je třeba si uvědomit, že
více než polovina potratů je zapříčiněna chromozomální či morfologickou
malformací plodu neslučitelnými s životem (2), spadajícími z pohledu
TČM do kategorie prázdnoty ledvin. V těchto případech je plod potracen
navzdory jakýmkoli terapeutickým snahám, a ženy se tudíž nemusí obávat,
že by akupunkturní intervence měla za následek udržování těhotenství takto
postiženého plodu (3).
Z terapeutického hlediska nás zajímá zejména kategorie
hrozícího potratu (viz. níže), neboť pokročí-li stav do fáze
potratu probíhajícího, nelze jej již zvrátit. V této fázi může
akupunktura ženě pomoci pouze přirozeně vypudit obsah
dělohy a vyhnout se tak chirurgické revizi. Neméně důležitá
je psychická a následná podpora, neboť potrat značí
pro ženu stejný úbytek čchi, jin a esence jako porod.
Vezmeme-li navíc v úvahu psychické trauma způsobené
ztrátou chtěného těhotenství, představuje potrat
oproti fyziologickému porodu stav mnohem závažnější.
K vypuzení děložního obsahu použijeme stimulaci bodů
používaných k indukci porodu:
• LI4 hegu a SP6 sanyinjiao – stimulují děložní kontrakce
• CV4 guanyuan – směrem k CV2 qugu, podporuje zrání
děložního hrdla
Mezi příznaky upozorňující na hrozící potrat patří zejména vaginální krvácení
a bolesti v podbřišku nebo bedrech. Prognosticky lze říci, že čím jsou bolesti
a krvácení silnější, s tím pokročilejší fází potratu musíme počítat. Podaří-li se
naopak akupunkturou tyto příznaky zmírnit, zlepšují se vyhlídky na úspěšný
průběh těhotenství.
Na začátku naší léčby bychom měli vědět, je-li plod stále ještě živý a nejednáli se o tzv. zamlklý potrat. To znamená, že léčba začíná u gynekologa, který
provede vaginální a sonografické vyšetření. V opačném případě volíme postup
k vypuzení děložního obsahu popsaný výše. Rovněž je třeba vzít v úvahu
imperativ klidového režimu a zvážit akupunkturu v místě bydliště těhotné
ženy. Obecně lze doporučit dvě sezení během prvního týdne a dále jednou
týdně do vymizení příznaků.
Základní kombinací bodů pro léčbu hrozícího potratu je:
• GV20 baihui – (dopředu po směru dráhy) zvedá čchi, bráni klesání plodu
• KI9 zhubin – zklidňuje plod a působí preventivně proti děložním kontrakcím
Eventuelně též:
• CV4 guanyuan – (směrem k CV6) qihai; tonizuje ledviny, bráni poklesu čchi v
oblasti pánve a vaginálnímu krvácení; "Pozn.: v případě hrozícího potratu zde
neplatí obecná kontraindikace stimulace bodů hypogastria v těhotenství"
• SP1 yinbai – zastavuje vaginální krvácení; je vhodné použít moxu, pokud to
není kontraindikováno.
K základní kombinaci přidáme další akupunkturní body podle přítomného
klinického obrazu. Nejsem zastáncem stručných a zjednodušujících popisů
kvality pulzu a obrazu jazyka, a proto z důvodu omezeného rozsahu tohoto
článku uvedu k rozlišení jen klinické projevy jednotlivých syndromů. Jak jsem
17
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura
prvního trimestru nebo později. Vaginální krvácení je slabé, krev bledá ředěná,
současně je přítomna únava, palpitace a bledá pleť. Při poklesu čchi ženy pociťují
tíhu v podbřišku. V případě prázdnoty čchi a krve vybereme z následujících bodů:
• ST36 zusanli, CV12 zhongwan (pouze v 1. trimestru!) – doplňují čchi
• BL 20 pishu, BL23 shenshu – posilují slezinu a ledviny, potažmo čchi a krev
• BL17 geshu – doplňuje krev
• BL18 ganshu, LR8 ququan – vyživují krev jater
Lze využít moxu.
3. Horkost v krvi
V tomto případě může hrozící potrat nastat kdykoli během těhotenství. Krev
je jasně červená, žena pociťuje horkost, žízeň, neklid, trpí nespavostí, moč je tmavá.
Horkost v krvi nejčastěji nastává jako důsledek horečnatých onemocnění, případně
dlouhodobé emoční rozlady s následkem stagnace jaterní čchi a potažmo jaterního
ohně. Můžeme se s ní setkat též v případech nadměrného požívání pikantních jídel,
alkoholu či jiných potravin horké povahy. Zde volíme z následujících bodů:
• LR2 xinjiang – pročišťuje jaterní oheň
• SP10 xuehai, LI11 quchi – ochlazují krev
• BL17 geshu – doplňuje a chladí krev
• KI2 rangu a LR3 taichong – v této kombinaci též chladí krev
Moxa je v tomto případě přirozeně kontraindikována.
již uvedl v minulém čísle Ženšenu, patří akupunktura
v těhotenství do rukou zkušeného praktika a ten,
předpokládám, je s těmito nálezy obeznámen.
1. Prázdnota ledvin
S obrazem prázdnoty ledvin se setkáváme u potratů
v nejranější fázi těhotenství. Příčinou je nejčastěji
konstituční slabost, vysoký věk, přepracování či
opakované těhotenství. Je doprovázen bolestí
v bedrech, slabým vaginálním krvácením, únavou,
závratěmi, častým močením apod. Je třeba rozlišit
prázdnotu jin, jangu připadně obou principů. V případě
prázdnoty ledvin přidáme:
• BL23 shenshu, KI3 taixi – doplňují ledviny
• qimen (气门) – extrabod 2 cuny nad sponou
a 3 cuny od střední čáry; posiluje dělohu a bráni potratu;
(Pozn.: ani zde v případě hrozícího potratu neplatí
obecná kontraindikace stimulace bodů hypogastria
v těhotenství)
V případě prázdnoty jangu ledvin je vhodné
použít moxu, v případě prázdnoty jin je to naopak
kontraindikováno.
2. Prázdnota čchi a krve
S tímto typem prázdnoty se setkáváme u žen
s
vyčerpávajícím
chronickým
onemocněním,
dlouhodobou nadměrnou zátěží či nedostatečnou
výživou. K hrozícímu potratu dochází většinou v závěru
18
Nezapomínejme na obecná doporučení pro akupunkturu v těhotenství, která
nabádají k použití jednoduchých sestav a co nejmenšího počtu jehel. Osobně
přidávám k základní kombinaci zádové body shu a jeden či dva body další.
Razantnější postup vyžaduje pouze stav horkosti krve.
Namístě je též doplnit akupunkturní léčbu vhodnou bylinnou směsí a zejména
klidovým režimem. V případě prázdnoty sleziny a jangu ledvin je doporučeno
se vyhýbat se chladné syrové stravě, včetně studených tekutin, a namísto toho
zařadit do jídelníčku vývary, obilné kaše se skořicí, vařenou či restovanou zeleninu
apod. V případě prázdnoty jin ledvin je třeba se vystříhat substancí horké povahy,
jako je káva a alkohol, cukr či výrazná koření a zvýšit příjem brambor, tofu,
avokáda, červených fazolí apod. Horké substance jsou samozřejmě zapovězeny
i u stavů horkosti v krvi. Zde je naopak vhodné do jídelníčku zařadit ovoce
a zeleninové saláty.
V úvodu této kapitoly jsem zmínil diagnózu habituálního potratu (v TČM
huatai), značící opakovanou neschopnost úspěšně donosit plod. Příčiny
tohoto stavu víceméně odpovídají příčinám uvedeným u spontánního potratu
s tím, že se zde může projevit i stáza krve z dlouhodobé emoční nerovnováhy nebo
jako následek chirurgického zákroku. Také léčba má podobný základ, ale vzhledem
k tomu, že probíhá mimo těhotenství, si můžeme dovolit razantnější postupy,
stimulaci v těhotenství zapovězených bodů či zásahy do mimořádných drah včetně
renmai a chongmai. Důležité je však kromě léčby důrazně doporučit prodloužení
intervalu do dalšího těhotenství minimálně na šest, ideálně na 12 měsíců, aby byl
organismus ženy schopen doplnit čchi a krev ztracenou potratem a nevstupoval do
gravidity ve stavu prázdnoty. Toto zdůrazňuji s vědomím, že v praxi je to vzhledem
ke zvyšujícímu se věku žen vstupujících do těhotenství problematické.
II. Těhotenská nevolnost a zvracení
Přestože ne všechny těhotné ženy nevolností či zvracením trpí, je to natolik častá
komplikace, že je považována za jeden z raných příznaků těhotenství. Vyskytuje se
především během prvních 12 týdnů, avšak v závažných případech mohou obtíže
přetrvávat i déle. Většinou se jedná o spíše nepříjemnou a klinicky nevýznamnou
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura
nauzeu s občasným zvracením, ale je-li zvracení časté, vede
k vyčerpání budoucí rodičky a k nebezpečné dehydrataci
s rozvratem vnitřního prostředí. V takovém případě je nutné
neprodleně zasáhnout a ženu hospitalizovat. Metodami
TČM můžeme těmto závažným stavům předcházet.
Z pohledu TČM se jedná o poruchu rovnováhy v ústřední
dráze chongmai. Náhled na její původ se u různých
autorů liší. Při pohledu do historie najdeme například citát
Sun Simiaa: „Zastaví-li se v těhotenství měsíční krvácení,
(menstruační) tekutina zaplaví jinové orgány. Čchi jinových
orgánů se zahradí, srdce je neklidné a čchi proudí vzhůru.
To způsobuje zvracení.“ Z moderních autorů vysvětluje
tuto nerovnováhu G. Maciocia prázdnotou krve a esence
ledvin způsobenou zvýšenými nároky na výživu plodu
(4). B. Flaws ji naopak přičítá tomu, že malý vyvíjející se
plod nedokáže využít veškerou krev posílanou ústřední
drahou k děloze a tam pak dochází k její akumulaci (5).
Výsledkem je každopádně protisměrné proudění čchi
v chongmai, jež má vztah nejen k děloze, kde začíná, ale
vzhledem ke svému průběhu (skrze bod ST30 qichong) též
k žaludku. Toto protisměrné proudění – qini – brání klesání
žaludeční čchi (eventuelně čchi srdce) a způsobuje nauzeu
či zvracení.
Závažnost obtíží odráží stupeň nerovnováhy trávicího
ústrojí přítomné již před otěhotněním. Můžeme je
rozdělit do dvou základních patologickych kategorií –
nedostatečnosti a stagnace (plnosti). Vyšetření pulzu
může být u těhotných zavádějící a proto nám k rozlišení
mohou napomoci následující projevy:
Nedostatečnost
Stagnace (plnost)
Obtíže spíše po ránu
Obtíže spíše odpoledne
Tupá bolest
Silná bolest, rozpínání
Jídlo obtíže zmírňuje
Jídlo obtíže zhoršuje
Zlepšení po odpočinku
Zlepšení při lehké aktivitě
Zhoršení nauzey po zvraceni
Zmírnění nauzey po zvracení
Zvracení tekutin
Zvracení nestráveného jídla
Zvracení s odstupem od jídla
Zvracení bezprostředně po
jídle
Stavy nedostatečnosti se týkají především prázdnoty
sleziny a žaludku, stagnace se týká hlavně jaterní čchi.
Dlouhodobá stagnace jaterní čchi vede k akumulaci
horkosti napadající žaludek, dlouhodobá prázdnota
sleziny vede k akumulaci hlenu přispívající ke zhoršení
nauzey.
Základním léčebným principem těhotenské nevolnosti
a zvracení je harmonizace chongmai, dále pak potlačení
rebelující čchi, harmonizace žaludku a zastavení zvracení.
Na výběr máme z poměrně široké škály lokálních
Mečovitý výběžek
ST19
CV14
KI21
CV13
ST20
CV12
KI20
CV11
ST21
CV10
Dráha žaludku
Umbilicus
Dráha ledvin
i vzdálených bodů. Obecně lze harmonizaci mimořádných drah provést buďto
kombinací otevíracího a sdruženého bodu, popřípadě stimulací bodů v jejich
průběhu. V období těhotenství může představovat kombinace SP4 gongsun
a PC6 neiguan příliš silnou stimulaci, a proto ji používám pouze ve vážných
případech rezistentních na jemnější léčbu. Dobré výsledky mám naopak se
základní kombibací bodů ležících na chongmai, jež doporučuje D. Betts (6):
• KI27 shufu – koncový bod chongmai, (vzhledem k lokalizaci bodu pozor na
hloubku vpichu!!!)
• KI21 youmen – bod epigastia v průběhu chongmai (vzhledem k lokalizaci
bodu pozor na hloubku vpichu zejména u hubených žen)
• KI6 zhaohai - koncový bod chongmai
Velmi se mi osvedčilo též použití „ear press needles“ na KI27 a KI6, určeních
primárně pro ušní akupunkturu. Těmito jemnými jehlami si mohou ženy samy
stimulovat body v případě akutních obtíží.
U závažnějších stavů při přetrvávající nauzee můžeme přidat další významný
bod ležící na dráze chongmai – ST30 qichong.
K této základní kombinaci je pro dosažení dobrého výsledku třeba přidat
další body podle přítomného patologického obrazu. Jsou to jednak body
v oblasti epigastria na dráze ST, KI (ty leží zároveň na chongmai) a na renmai
(viz obrázek), a dále pak vzdálené body na dráze ST, bod PC6 neiguan a zádové
body shu sleziny a žaludku:
Body v oblasti epigastria (bezpečné jen v prvním trimestru!):
• ST19 burong – vhodný zejména pro plné syndromy s retencí potravy, vhodná
je kombinace s KI21 youmen a CV14 juque, jež leží na jedné horizontální linii.
Bod CV14 je přední bod mu srdce, a tudíž zklidňuje ducha a podporuje klesání
srdeční čchi
19
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
AKUPUNKTURA
• ST 20 chengman – požívá se rovněž při plných
syndromech v kombinaci s KI20 tonggu a CV13
shangwan, ležícími na jedné horizontální linii
• ST21 liangmen – podporuje pokles žaludeční čchi a
v kombinaci s ST44 neiting působí na stavy horkosti
v žaludku
• CV12 zhongwan – přední bod mu žaludku, vhodný
zejména u stavů prázdnoty žaludku a sleziny, vhodné
je použití v kombinaci s ST36 zusanli
• CV10 xiawan – bod křížení mezi drahami CV a SP,
podporuje klesání žaludeční čchi, zejména ve stavech
její prázdnoty
Vzdálené body:
• PC6 neiguan – hlavní vzdálený bod pro léčbu
nauzey a zvracení bez ohledu na typ syndromu a to
nejen v těhotenství, uvolňuje stagnující čchi z horního
a středního zářiče, rovněž působí pozitivně na
uklidnění ducha
• ST34 liangqiu – bod xi dráhy ST vhodný při léčbě
akutních obtíží, zejména plné povahy v kombinaci
s PC6
• ST36 zusanli – tento bod vybíráme při stavech
prázdnoty, u prázdného chladu v žaludku lze aplikovat
moxu
• ST40 fenglong – výborný vzdálený bod při stavech
plnosti v žaludku, a to nejen při akumulaci hlenů
• BL20 pishu – vhodný u stavů prázdnoty sleziny
a akumulace hlenů
• BL21 weishu – podporuje sestup žaludeční čchi
Shrnutí léčby těhotenské nevolnosti a zvracení
• Základní kombinace – KI27, KI21, KI6, ev. + ST30
• Pouze u závažných rezistentních případů
harmonizujeme chongmai pomocí kombinace SP4-PC6
K této základní kombinaci je vhodné přidat adresně
další body dle přítomného syndromu:
• Prázdnota žaludeční čchi s přítomností prázdného
chladu – ST36, CV12, CV10, BL20, BL21, PC6. Lze
aplikovat moxu.
• Prázdnota jin žaludku – ST36, CV12, ST21, ST44, PC6
• Napadení žaludku stagnující jaterní čchi – LR14,
GB34, CV12, PC6, ST34, ST36
• Horkost v žaludku – ST44, ST34, ST21, PC6, PC3
• Akumulace hlenu – ST40, SP9, CV12, ST19, ST20, BL20
• Prázdnota srdeční čchi – HT5, BL15, PC6, CV14, CV6
Při léčbě vždy respektujeme základní pravidlo
akupunktury v těhotenství o jemné stimulaci
co nejmenším počtem jehel. To platí zejména při
stavech prázdnoty. Moxu aplikujeme pouze při
přítomnosti chladu v žaludku.
Léčbu je žádoucí doplnit též o režimní a dietetická
opatření. Je zásadní zejména zabránit dehydrataci, neboť
20
ta nevolnosti zvýrazňuje! Je-li pro ženu obtížné pít větší množství tekutin, je třeba
je přijímat častěji v malých dávkách. Dobře většinou funguje bramborová polévka
a zeleninové nebo kuřecí vývary bez výrazného aroma. Pomáhá též mátový čaj nebo
čaj z čerstvého zázvoru (nejedná-li se o stav horkosti). Pokud žena netrpí chladem, je
možné tekutiny získat též rozpuštěním kostky ledu v ústech.
Pravidelný příjem malých dávek potravy je vhodnější než zaběhlý zvyk třech jídel
denně. Přejídání obtíže zhoršuje stejně jako hladovění, a proto je vhodné mít při
sobě “pohotovostní svačinu”. Výběr jídla je zcela idividuální. Obecně můžeme
říci, že nelze nic zkazit orientací se na batolecí stravu (vařená zelenina, obilniny,
polévky apod.), která je šetrná k trávicímu systému.
Klíčovým doporučením je dostatek odpočinku (fyzického i emočního) a spánku!
Přestože to nemusí být organizačně jednoduché, je třeba naslouchat svému tělu
a nastupující únavu brát jako imperativ k odpočinku. Zde by mělo zafungovat
okolí a sejmout z beder ženy některé povinnosti (například alespoň část péče
o děti a domácnost najmutím pomocné síly na několik týdnů).
Z potravinových doplňků lze doporučit již zmíněný zázvor nebo vitamin B6.
Randomizovaná studie australské studie University v Adelaide z roku 2004 na
souboru 291 žen ukázala srovnatelné výsledky (snížení intenzity nevolností
u všech žen) při užívání jednoho nebo druhého preparátu (7).
Zkušenosti z mé vlastní praxe ukazují, že k výraznému zlepšení nauzey u mírnějších
obtíží dochází již po dvou až třech sezeních, jež provádím dvakrát v týdnu.
U závažnějších stavů je však třeba pokračovat v akupunktuře často i několik týdnů.
Další výsledky studií o účinnosti akupunktury při léčbě těhotenské nauzey
a zvracení lze najít v souhrnném referátu výzkumného centra ARRC Britské
akupunkturní společnosti (British Acupuncture Council) na:
http://www.acupunctureresearch.org.uk/papers/BP10_obstetric.pdf
V dalším díle seriálu budeme pokračovat s doporučeními pro další patologické
stavy specifické pro pokročilejší období gravidity.
Citace:
(1)
Ústav zdravotnických informacín a statistiky ČR, Publikace: Potraty ČR 2011,s.21
IBSN: 978-80-7280-979-0, http://www.uzis.cz/publikace/potraty-2011
(2)
Prof. MUDr. A. Zwinger, DrSc. článek Spontánní potrat, 2004, www.levret.cz
(3)
MACIOCIA, G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine, s. 485.
(4)
MACIOCIA, G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine, s. 451.
(5)
FLAWS, B. Path of Pregnancy, Vol.1, s.10
(6)
BETTS, D. Acupuncture in Pregnancy and Childbirth, s. 21
(7)
Smith C, Crowther C, Willson K, Hotham N, McMillian V., A randomized
controlled trial of ginger to treat nausea and vomiting in pregnancy. Obstet Gynecol. 2004
Apr;103(4):639-45.
Použitá literatura:
MACIOCIA, Giovanni. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine. 2nd edition. Churchill
Livingstone, 2008. 959 s. ISBN 978-0-443-05458-7.
WEST, Zita. Acupuncture in Pregnancy and Childbirth. 2d edition. Churchill Livingstone, 2008.
272 s. ISBN 9780443103711.
BETTS, Debra. Acupuncture in Pregnancy and Childbirth. 1st edition. The Journal of Chinese
Medicine. 2006, 320s., ISBN 0 9510546 9 4
FLAWS, Bob. Path of Pregnancy, Volume 1. 1st edition, Blue Poppy Press, 1993, 235s., ISBN
0-936185- 39-2
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
„Poznat lze celý svět ale srdce jen mála lidí”
21
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Prázdná horkost - klinické
postřehy
Napsal: Giovanni Maciocia
Přeložil: Martin Pavelka
„Prázdná horkost“ vzniká z prázdnoty jin. Hned na
začátku bych rád vyjasnil dvě věci. Termín „prázdná“
horkost může vyvolávat dojem, že „prázdná“ horkost
není „skutečná“ horkost. Ačkoliv vzniká z prázdnoty
jin, je prázdná horkost „skutečnou“ horkostí
a rozpaluje stejně silně jako plná horkost.
Druhým důležitým bodem k vyjasnění je, že ačkoliv
prázdná horkost vzniká z prázdnoty jin, může
22
prázdnota jin existovat roky, než začne způsobovat vznik prázdné horkosti.
Takže, i když prázdná horkost vzniká z prázdnoty jin, trvá to, než se rozvine.
Pacient tedy může mít po léta prázdnotu jin bez prázdné horkosti.
Na jazyku je to jasně vidět. Prázdnota jin se projevuje na jazyce nedostatkem
povlaku. Při pouhé prázdnotě jin bez prázdné horkosti, jazyku bude sice chybět
povlak, ale bude mít normální barvu. Takových jazyků, kterým chybí povlak, ale
mají normální barvu, mám vyfocených několik desítek. Příkladem je jazyk na
obrázku 1.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Tento jazyk postrádá povlak a jsou na něm rozptýlené
žaludeční rýhy. Ukazuje tedy na výraznou prázdnotu jin
žaludku. Má normální barvu, což ukazuje, že zde ještě není
horkost žaludku. Pokud se to nebude léčit, nakonec začne
být jazyk červený; až se tak stane, bude to znamenat,
že kromě prázdnoty jin žaludku zde bude již i prázdná
horkost žaludku.
Na obrázku c.2 je zobrazený jazyk červený a bez povlaku.
Níže uvedený graf zobrazuje časovou osu prázdnoty
jin s prázdnou horkostí a zdůrazňuje, že je možné mít
prázdnotu jin dříve, než se vyvine prázdná horkost. Modrá
křivka zobrazuje jin, červená prázdnou horkost.
Prázdnou
horkost
například pročišťují qinghao a digupi. Příkladem směsi pročišťující
prázdnou horkost je pak qinghao biejia san (Prášek s qinghao
a biejia) nebo qinggusan (Prášek na pročištění kostí). Je samozřejmě možné
současně vyživovat jin a pročisťovat prázdnou horkost. V takovém případě
se začne směsí vyživující jin a přidá se několik bylin pročisťujících prázdnou
horkost.
I v akupunktuře je rozdíl mezi vyživováním jin a pročišťováním prázdné
horkosti. Na vyživení jin se použijí body jako SP6 sanyinjiao, CV12 zhongwan
nebo KI3 taixi. Obecně je na vyživení jin možné použít yuan body jinových
orgánů (KI3 taixi, LR3 taichong, SP3 taibai, LU9 taiyuan, HT7 shenmen).
Obecné klinické projevy prázdné horkosti (nezávisle na
orgánu) jsou:
• pocit horka odpoledne nebo večer
• sucho v ústech s potřebou pít po malých doušcích
• návaly horka ve tvářích (červeň na lícních kostech)
• sucho v krku v noci
• pocit horka v hrudi, dlaních a chodidlech (takzvaná
horkost pěti srdcí)
• suchá stolice
• malé množství tmavé moči
• plovoucí-prázdný a rychlý puls (fu-xu a shuo)
• červený jazyk bez povlaku
Pro každý orgán tedy máme jeden model prázdnoty jin
(bez prázdné horkosti) a jeden s prázdnou horkostí. Tento
rozdíl je také velmi jasně vidět na kategoriích bylin i směsí
čínské bylinné medicíny. Kategorie bylin a směsí, které
vyživují jin, je dost odlišná od bylin a směsí, které pročisťují
prázdnou horkost. Byliny vyživující jin jsou sladké
a chladné, zatímco byliny pročišťující prázdnou horkost
jsou hořké a chladné.
Mezi byliny vyživující jin patří například maimendong
a beishashen, které nutně nemusí pročišťovatí prázdnou
horkost. Směsí vyživující jin je například shashen maidong
tang (Odvar se shashenem a maimendongem).
Na pročištění prázdné horkosti by se použily body ohně jako jsou PC8 laogong,
HT8 shaofu, LR2 xingjian apod. Akupunktura je méně „konkrétní“ než bylinná
medicína, protože body ohně se mohou také používat na pročištění plné horkosti.
Etiologie prázdné horkosti
Protože prázdná horkost vzniká z prázdnoty jin, nemá prázdná horkost žádné
jiné specifické příčiny vzniku, než jsou příčiny vzniku prázdnoty jin. Podle mé
zkušenosti je nejčastější příčinou prázdnoty přepracovávání se, a to ve smyslu
dlouhé pracovní doby bez odpovídajícího odpočinku, brzké odchody z domova
s pozdními návraty, to vše dlouhá léta. Takto vymezené přepracovávání se je
obzvlášť škodlivé, protože vždy zahrnuje další dvě příčiny obtíží, které bývají
spojovány s přepracováním, tj. emoční stres a nepravidelnou stravu.
Podle mého názoru je zde nicméně jedna z příčin obtíží, která napomáhá
vzniku prázdné horkosti. Je jí emoční stres, a to hlavně s emocemi, které
vyvolávají stoupání čchi. Ve skutečnosti bývá prázdná horkost bývá spojována
se stoupáním čchi do hrudníku, hrdla a hlavy. Prázdná horkost způsobuje
stoupání čchi, protože vychází z prázdnoty jin. Jin je kořen, jenž máí čchi
„ukotvit“. Pokud je kořen oslabený, čchi začíná stoupat.
Emoce vyvolávající vzestup čchi, a tedy napomáhající prázdné horkosti,
jsou hněv, frustrace, rozhořčení, pocity viny, stud, obavy a strach. Ano, vím,
že se v Neijingu praví, že strach “způsobuje klesání čchi“, ale myslím si, že to
se jedná spíše o děs, než o strach. Vleklé stavy strachu, jako například vidíme
u chronických úzkostí, vyvolávají vzestup čchi a přerušují propojení mezi
spodní a horní částí těla a mezi ledvinami a srdcem. Stoupání čchi se pak
spojuje s prázdnou horkostí (která sama o sobě má tendenci stoupat), což
vyvolává pocity horka v obličeji a návaly horka ve tvářích (červeň na lícních
kostech).
23
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Nyní popíši modely prázdné horkosti pro každý z
jinových orgánů a pro žaludek. U každého orgánu
uvedu model prázdnoty jin (bez prázdné horkosti) i
model prázdnoty jin s prázdnou horkostí.
PRÁZDNOTA JIN SRDCE
Klinické projevy:
Bušení srdce, nespavost, spánek rušený sny, špatná
paměť, úzkost, sklony k lekavosti, duševní neklid,
znepokojenost, odpoledne nebo navečer sucho
v ústech a hrdle.
Jazyk: normálně zbarvený bez povlaku, nebo
s povlakem bez kořene
Puls: plovoucí-prázdný (fu-xu), zvláště na levé přední
pozici (cun)
Akupunktura:
HT7 shenmen, CV14 juque, CV15 jiuwei, CV4
guanyuan, SP6 sanyinjiao
Bylinná směs:
shashen maidong tang (Odvar se shashenem
a maimendongem)
Tři poklady:
Heavenly Empress (Nebeská císařovna)
PRÁZDNOTA JIN SRDCE S PRÁZDNOU HORKOSTÍ
Klinické projevy:
Bušení srdce, nespavost, spánek rušený sny,
špatná paměť, úzkost, sklony k lekavosti, duševní
neklid, znepokojenost, pocit horka doprovázený
podrážděním, navečer sucho v ústech a hrdle, žízeň
s potřebou pít po malých doušcích, pocity horka
navečer, červené líce, noční pocení, horkost pěti
srdcí
Jazyk: červený, červenější na špičce, bez povlaku
Puls: plovoucí-prázdný (fu-xu), zvláště na levé přední
pozici (cun), a rychlý (shuo)
Akupunktura:
HT7 shenmen, CV14 juque, CV15 jiuwei, CV4
guanyuan, HT6 yinxi, SP6 sanyinjiao, KI6 zhaohai, PC7
daling, LI11 quchi, HT9 shaochong, HT8 shaofu
Bylinná směs:
tianwang buxin dan (Elixír nebeského krále
na doplnění srdce)
Tři poklady:
Heavenly Empress (Nebeská císařovna)
PRÁZDNOTA JIN JATER
Klinické projevy:
Závratě, necitlivost či mravenčení v končetinách,
nespavost, zastřený zrak, plovoucí „tečky“ v očích,
suché oči, zhoršené vidění za šera, slabá menstruace
nebo vynechávání menstruace, šedo-bledá pleť bez
lesku, ale s červení v oblasti lícních kostí, svalová
slabost, křeče, zvrásnělé a křehké nehty, velmi suché
24
vlasy a pokožka, deprese, pocity marnosti
Jazyk: normálně zbarvený bez povlaku, nebo s povlakem bez kořene
Puls: plovoucí-prázdný (fu-xu)
Akupunktura:
LR8 ququan, SP9 sanyinjiao, ST36 zusanli, CV4 guanyuan, KI3 taixi
Bylinná směs:
yiguanjian (Všeprostupující odvar)
Tři poklady:
Root the Spirit (Zpevněný duch)
PRÁZDNOTA JIN JATER S PRÁZDNOU HORKOSTÍ
Klinické projevy:
Závratě, necitlivost či mravenčení v končetinách, nespavost, zastřený zrak,
plovoucí „tečky“ v očích, suché oči, zhoršené vidění za šera, slabá menstruace
nebo velmi silné menstruační krvácení (pokud je prázdná horkost závažná),
červeň v oblasti lícních kostí, svalová ochablost, křeče, zvrásnělé a křehké
nehty, velmi suché vlasy a pokožka, deprese, pocity marnosti, obavy, pocity
horka navečer, noční pocení, horkost pěti srdcí, žízeň s potřebou pít po malých
doušcích
Jazyk: červený bez povlaku
Puls: plovoucí-prázdný a mírně zrychlený (fu-xu, weishuo)
Akupunktura:
LR8 ququan, SP6 sanyinjiao, ST36 zusanli, CV4 guanyuan, KI3 taixi, LR2 xingjian,
LI11 quchi
Bylinná směs:
yiguanjian (Všeprostupující odvar) plus zhimu a mudanpi
qinghao biejia tang (Odvar s qinghao a biejia)
qinggusan (Prášek na pročištění kostí)
Tři poklady:
Nourish the Soul (Vyživení duše)
PRÁZDNOTA JIN PLIC
Klinické projevy:
Suchý kašel nebo kašel s trochou lepkavého hlenu, slabý a/nebo chraplavý
hlas, sucho v ústech a hrdle, podrážděné hrdlo, únava, nechuť mluvit, hubené
tělo nebo úzký hrudník, noční pocení
Jazyk: normálně zbarvený, suchý bez povlaku (nebo s povlakem bez kořene)
v přední části
Puls: plovoucí-prázdný (fu-xu)
Akupunktura:
LU9 taiyuan, CV17 danzhong (shanzhong), BL43 gaohuangshu, CV12 zhongwan,
SP6 sanyinjiao
Bylinná směs:
baihe gujin tang (Odvar s baihe na zpevnění kovu)
shashen maidong tang (Odvar se shashenem a maimendongem)
Tři poklady:
Jade Spring (Nefritový pramen)
PRÁZDNOTA JIN PLIC S PRÁZDNOU HORKOSTÍ
Klinické projevy:
Suchý kašel nebo kašel s trochou lepkavého hlenu, který může být s nitkami
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
krve, sucho v ústech a hrdle v noci, slabý a/nebo
chraplavý hlas, podrážděné hrlo, noční pocení, únava,
červeň v oblasti lícních kostí, nechuť mluvit, pocity
horka nebo mírně zvýšená teplota navečer, horkost
pěti srdcí, žízeň s potřebou pít po malých doušcích,
nespavost, obavy, hubené tělo, úzký hrudník.
Jazyk: červený bez povlaku
Puls: plovoucí-prázdný a rychlý (fu-xu a shuo)
Akupunktura:
LU9 taiyuan, CV17 danzhong (shanzhong), BL43
gaohuangshu, CV12 zhongwan, SP6 sanyinjiao, LU10
yuji, LI11 quchi
Bylinná směs:
yangyin qingfei tang (Odvar na vyživení jin a pročištění
plic)
Tři poklady:
Jade Spring (Nefritový pramen)
PRÁZDNOTA JIN LEDVIN
Klinické projevy:
Závratě, zvuky v uších, točení hlavy, špatná paměť,
zhoršený sluch, noční pocení, sucho v ústech a hrdle
v noci, bolesti beder, bolesti v kostech, noční poluce,
zácpa, malé množství tmavé moči, neplodnost,
předčasná ejakulace, únava, malátnost, deprese, mírné
obavy.
Jazyk: normálně zbarvený bez povlaku
Puls: plovoucí-prázdný (fu-xu)
Akupunktura:
CV4 guanyuan, KI3 taixi, KI6 zhaohai, SP6 sanyinjiao,
CV7 yinjiao, LU7 lieque a KI6 zhaohai v kombinaci (body
zprůchodňující renmai)
Bylinná směs:
zuoguiwan (Kulička na obnovení levé [ledviny])
liuwei dihuangwan (Šestisložková kulička s dihuangem)
Tři poklady:
Nourish the Root (Vyživení kořenů)
PRÁZDNOTA JIN LEDVIN S PRÁZDNOU HORKOSTÍ
Klinické projevy:
Závratě, zvuky v uších, točení hlavy, špatná paměť,
zhoršený sluch, noční pocení, sucho v ústech v noci,
horkost pěti srdcí, pocity horka navečer, návaly horka ve
tvářích, žízeň s potřebou pít po malých doušcích, bolesti
beder, bolesti v kostech, noční poluce se sny, zácpa,
malé množství tmavé moči, neplodnost, předčasná
ejakulace, únava, deprese, obavy, nespavost, nadměrné
menstruační krvácení.
Jazyk: červený bez povlaku; v závažných případech také
rozpraskaný
Puls: plovoucí-prázdný a mírně zrychlený (fu-xu,
weishuo)
Akupunktura:
CV4 guanyuan, KI3 taixi, KI6 zhaohai, KI10 yingu, SP6 sanyinjiao, CV7 yinjiao,
LU7 lieque a KI6 zhaohai v kombinaci (body zprůchodňující renmai), KI2
rangu
Bylinná směs:
zhi-bai dihuangwan (Dihuangová kulička s zhimu a huangbai)
da buyin wan (Kulička na velké doplnění jin)
erzhiwan (Kulička dvou vrcholných)
Tři poklady:
Heavenly Empress (Nebeská císařovna)
PRÁZDNOTA JIN ŽALUDKU
Klinické projevy:
Nechuť jíst nebo mírný hlad, ale bez chuti k jídlu, zácpa (suchá stolice), tupá
nebo mírně pálivá bolest v nadbřišku, sucho v ústech a v hrdle obzvláště
odpoledne, mírný pocit plnosti po jídle.
Jazyk: bez povlaku ve středu jazyka, nebo s povlakem bez kořene, barva
jazyka normální
Puls: plovoucí-prázdný (fu-xu) na pravé střední pozici (guan)
Akupunktura:
CV12 zhongwan, ST36 zusanli, SP6 sanyinjiao, SP3 taibai
Bylinná směs:
shashen maidong tang (Odvar se shashenem a maimendongem)
shen-ling baizhu san (Prášek s baizhu, renshenem a fulingem)
yiweitang (Odvar na podporu žaludku)
Tři poklady:
Jade Spring (Nefritový pramen)
PRÁZDNOTA JIN ŽALUDKU S PRÁZDNOU HORKOSTÍ
Klinické projevy:
Tupá nebo pálivá bolest v nadbřišku, pocity horka odpoledne, zácpa (suchá
stolice), sucho v ústech a v hrdle obzvláště odpoledne, žízeň s potřebou
pít po malých doušcích, pocity hladu ale bez chuti jíst, mírný pocit plnosti
po jídle, noční pocení, horkost pěti srdcí, krvácení z dásní, pocity horka
navečer.
Jazyk: červený a bez povlaku ve středu jazyka
Puls: plovoucí-prázdný (fu-xu) na pravé střední pozici (guan) a mírně
zrychlený (weishuo)
Akupunktura:
CV12 zhongwan, ST36 zusanli, SP6 sanyinjiao, SP3 taibai, ST44 neiting, ST21
liangmen, LI11 quchi
Bylinná směs:
shashen maidong tang (Odvar se shashenem a maimendongem) plus zhimu
a shihu
qingweisan (Prášek na pročištění žaludku)
Tři poklady:
Jade Spring (Nefritový pramen)
Zdroj: http://maciociaonline.blogspot.com/2012/06/empty-heat.html
25
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura + fytoterapie
Možnosti tradiční čínské
fytoterapie v terapii primární
arteriální hypertenze
Napsala: MUDr. Anežka Bíziková
T
Arteriální hypertenze má v dospělé populaci
ve vyspělých zemích prevalenci okolo 30
procent, v České republice v populaci mezi
25–64 lety 35 procent; postiženi jsou častěji
muži a obyvatelé měst. Z hlediska západní
medicíny dělíme arteriální hypertenzi na primární
(95 procent) a sekundární arteriální hypertenzi (do
5 procent). V článku se zaměřím pouze na primární
arteriální hypertenzi.
Sekundární arteriální hypertenze má z pohledu
moderní medicíny odstranitelnou příčinu, a proto
by vždy při diagnóze primární arteriální hypertenze
měla být vyloučena (například Connův syndrom,
feochromocytom, adrenální hyperplasie, chronická
26
onemocnění ledvin apod.). Diagnózu vyloučením (per exclusionem) by měl
provést internista nebo praktický lékař, do ordinace TČM obvykle pacienti přichází
se stanovenou diagnózou. Nicméně terapeut TČM by na sekundární příčiny měl
pomyslet v případě léčby rezistentní arteriální hypertenze nebo výskytu arteriální
hypertenze u velmi mladého pacienta nebo v případě, že provedl prvozáchyt
sám, popř. pacient nebyl potřebně vyšetřen. Pojme-li terapeut TČM podezření
na sekundární arteriální hypertenzi, měl by pacienta odeslat na interní vyšetření,
následuje laboratorní vyšetření z krve i moči, eventuelně i sonografie ledvin.
Úskalí diagnostiky
Diagnóza primární arteriální hypertenze je takzvaně per exclusionem čili
vyloučením, jak jsem již uvedla – diagnózu primární arteriální hypertenze
můžeme stanovit až po vyloučení příčin sekundární arteriální hypertenze.
Primární arteriální hypertenze jazykem západní medicíny znamená, že neznáme
příčinu, někdy se proto též nazývá esenciální (o možných příčinách se ještě
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura + fytoterapie
zmíníme dále). Jako arteriální hypertenzi diagnostikujeme
zvýšení krevního tlaku nad 140/90 mm Hg ve dvou
na sobě nezávislých měřeních, tato hranice je stanovena
arbitrárně. Ukazuje se, že i vyšší normální tlak (nad 120/80
mm Hg) v kombinaci s dalšími rizikovými faktory může vést
k orgánovým komplikacím arteriální hypertenze, které
pacienta potenciálně ohrožují. Hodnoty krevního tlaku
je tedy nutné brát jako spojité a hodnotit je i v korelaci
s dalšími rizikovými faktory kardiovaskulárních chorob:
hodnotou cholesterolu a dalšími onemocněními pacienta.
Například pro diabetiky, mladší pacienty nebo pacienty
s nefropatií je stanovena přísnější norma 130/80 mm Hg,
naopak u pacientů starších 60 let jsme benevolentnější.
Pro prognózu pacienta jsou rozhodující tlaky dosažené na
léčbě. Cílem léčby je snížit výskyt orgánových komplikací,
zejména postižení cévní stěny a akceleraci aterosklerózy,
dále hypertrofii (zvětšení) levé srdeční komory, která
vede k postupnému selhání srdce, a poškození ledvin s
mikroalbuminurií. Na tyto orgánové komplikace navazují
komplikace arteriální hypertenze, které potenciálně
vedou ke smrti pacienta nebo závažným zdravotním
obtížím. Jedná se zejména o ischemickou chorobu mozku,
projevující se jako cévní mozkové příhody, jejichž riziko
je u hypertoniků až šestkrát vyšší, o ischemickou chorobu
srdeční, projevující se jako infarkt myokardu nebo srdeční
selhání, jejíž riziko je u hypertoniků až třikrát vyšší, a o
onemocnění periferních cév a sítnice.
Pro rozhodnutí o léčbě je tedy nutné vzít v úvahu celé
kardiovaskulární riziko pacienta, nikoliv pouze výši
krevního tlaku; cílem léčby pak není pouhé snížení tlaku,
ale snížení celkové kardiovaskulární morbidity. S ohledem
na rizikové faktory je tedy diagnóza arteriální hypertenze
do jisté míry individuální. Uveďme si alespoň základní
rizikové faktory: věk, rodinná anamnéza, kouření, nízká
hladina HDL, vysoká sérová koncentrace triacylgycerolů,
porucha glukozové tolerance, zvýšená sérová hladina CRP,
fibrinogenu a homocysteinu, obezita.
Uveďme si praktický příklad: krevní tlak 150/90 mm Hg
budeme úplně jinak hodnotit u 26letého diabetika, který
má třeba dokonce již i projevy nefropatie, a u 80letého
pacienta po infarktu myokardu, u 60leté pacientky
s vysokým cholesterolem nebo u 50letého pacienta po
cévní mozkové příhodě se zvýšeným cholesterolem.
U každého z těchto pacientů budeme v léčbě jinak
razantní. Diagnózu arteriální hypertenze je tedy nutné
vždy posuzovat v kontextu dalších rizikových faktorů
kardiovaskulární mortality.
Patofyziologie
Dlouhodobě zvýšený krevní tlak poškozuje cévy a orgány,
vede k postupnému rozvoji orgánových změn a ke
komplikacím, které se významnou mírou podílejí na kardiovaskulární mortalitě
a morbiditě. Jde zejména o poškození srdce vedoucí k postupné systolické
dysfunkci a k srdečnímu selhání. Poškození cév a akcelerace aterosklerózy
pacienta ohrožují pacienta ischemickou chorobou mozku, tj. nebezpečím
cévních mozkových příhod.
Tlak krve je dán náplní a periferní rezistencí řečiště. Nechci zabíhat
do podrobností, které je možné si dostudovat v učebnici fyziologie, přesto
bych ráda pro následující souvislosti poukázala na určitá fakta.
Zvýšení krevního tlaku je fyziologický regulační systém, který dává organismu
možnost reagovat na zátěž fyzickou nebo psychickou. V moderních
výzkumech se ukazuje, že nadměrná a nevhodná stresová reakce je jednou
z hlavních příčin primární arteriální hypertenze. S trochou nadsázky můžeme
říci, že v pradávných dobách jeskynních lidí umožňoval tento regulační systém
pračlověku reagovat například v situaci, kdy z křoví vyběhl mamut. Pračlověk
s náležitě zvýšeným krevním tlakem efektivněji utíkal i útočil. Povšimněme
si jednoho podstatného faktu – útěk nebo útok trval jen časově omezenou
dobu. Tento regulační systém bohužel nepočítal s tím, že v dobách moderních
nás budou mamuti v nejrůznějších podobách honit nejen celý den, od chvíle
kdy ráno otevřeme oči, ale i v noci našich snech. Život zachraňující regulační
systém se tak v moderní době stal příčinou poruchy.
Zjednodušeně řečeno probíhá regulace krevního tlaku na podkladě
neuronálním (nervové buňky prodloužené míchy okamžitě reagují
na informace z baroreceptorů v cévách a přizpůsobují napětí cévní stěny,
srdeční výdej apod.). Tato reakce je prakticky okamžitá. Druhou částí
regulačního systému je humorální odpověď (zprostředkovaná stresovými
27
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura + fytoterapie
hormony – kortikoidy, zejména kortizolem). Tato
odpověď nastupuje s určitou latencí, trvá delší dobu,
a mimo jiné ovlivňuje např. vylučování tekutin
a minerálů v ledvinách, ale i dostupnost glukózy
pro boj nebo útěk. Cílem neuronální a humorální
reakce je adaptovat organismus na stresor a vytvořit
podmínky pro úspěšnou reakci – boj nebo útěk.
A zde právě narážíme na onu přírodou zamýšlenou
časovou omezenost této reakce: organismus prostě
není vybaven na to, aby tímto způsobem reagoval
dlouhodobě. Po určité době stresové zátěže následuje
fáze vyčerpání a porucha adaptačních mechanismů.
Tělo začne vyšší hodnotu krevního tlaku fixovat a ztrácí
schopnost vrátit se k normálním hodnotám, i když je
pomyslný mamut dávno za horami. Tyto mechanismy
se týkají nejen zvýšeného krevního tlaku, ale i zvýšení
glykemie (hladiny cukru v krvi) a celé řady dalších
biochemických ukazatelů. Z uvedeného je zřejmé,
že podobným mechanismem se u moderní populace
rozvíjí porucha glukozové tolerance, a tedy potenciálně
diabetes mellitus (zde samozřejmě vstupují do hry
další faktory, jako je např. genetická výbava apod.).
Vysoký krevní tlak poškozením stěny krevních cév vede
k poškození průtoku krve ledvinami, které spouští další
mohutný regulační systém (angiotenzin-aldosteron),
který dále vede ke zvýšení krevního tlaku (protože
ledviny si myslí, že kyslíku je málo). Toto zvýšení
krevního tlaku vede k dalšímu poškození průtoku krve
ledvinami a spirála se roztáčí. Vstoupit terapeuticky
do tohoto začarovaného kruhu není vůbec jednoduché,
a to mnohdy ani metodami TČM. Trvalé zvýšení
krevního tlaku vede k poškození cévní stěny, k rozvoji
endoteliální dysfunkce a k akceleraci aterosklerózy.
Poškození cévní stěny navíc přes regulační systém
angiotensin – aldosteron dále fixuje zvyšování
krevního tlaku, jak jsem již zmínila výše. Tělo se tak
dostává do nevratného procesu tkáňového poškození.
Arteriální hypertenze tedy není „pouhým“ zvýšením
krevního tlaku, ale je projevem komplexní
neurohumorální disregulace organismu, která jej
ohrožuje jako celek. Při bližším pohledu na moderní
výzkumy stresové osy nelze přehlédnout paralely
s tím, co víme z tradiční čínské medicíny. Tento vhled do
hormonální disregulace, se kterým si západní medicína
neví příliš rady, nám usnadní chápání klinického
průběhu a možností léčby metodami tradiční čínské
medicíny.
Možnosti tradiční čínské medicíny
Původní tradiční čínské texty pojem arteriální
hypertenze neznají, určité paralely nacházíme pod
onemocněními, jako jsou bolesti hlavy nebo závratě.
Nicméně na základě toho, co jsme si řekli v předchozí
části o celkové disregulaci organismu, bychom pouze
28
s tímto přístupem v léčbě pacientů nevystačili. V prvé řadě je nutné si uvědomit,
že přesto, že zvýšení krevního tlaku nebolí, rozvoj komplikací zvýšeného krevního
tlaku přináší výrazná rizika, která nelze podceňovat a je třeba jim důsledně
předcházet.
Etiologie
Příčinami arteriální hypertenze z pohledu TČM jsou: emoce, přepracování, úbytek
esence jing s věkem a nevyvážená strava, která vede k oslabení sleziny.
Klasicky zohledňovanými orgány jsou játra a ledviny, postupné vyčerpání jejich
yin vede k rozvoji komplikací arteriální hypertenze – vzestupu jaterního yangu
a vzniku vnitřního větru. U onemocnění cév a zmiňované celkové disregulace
nemůžeme opominout pána nad cévami - orgán srdce. Porucha na úrovni srdce
stojí nepochybně za sníženou compliance (poddajnost) cév a za nárůstem
periferní rezistence. S poruchou srdce také souvisí pozdní komplikace arteriální
hypertenze - krevní stázy. V neposlední řadě nesmíme zapomínat ani na podíl
sleziny, její oslabení vede ke vzniku hlenu, který se ukládá do cévní stěny a vede
k fixaci arteriální hypertenze, zvýšení cholesterolu a akceleraci aterosklerózy.
Zásadní podíl poruchy funkcí sleziny často nacházíme u diastolické hypertenze,
která je terapií poměrně hůře ovlivnitelná. Nemusí jít o oslabení sleziny jako
takové, ke kterému často vede nepravidelná strava v rámci hektického životního
stylu; oslabení sleziny často vzniká jen z prosté nerovnováhy jater a sleziny. Ani pak
však nesmíme na potenciální podíl sleziny a přítomnost hlenu v léčbě zapomínat.
Patofyziologie z pohledu TČM
Emocionální (stresová zátěž) postihuje játra a vede ke stagnaci jejich qi.
Nepravidelná nebo nevhodná strava vede narušením funkcí sleziny ke vzniku
hlenu. To vše je zhoršováno věkem a postupným vyčerpáváním esence jing
a ledvinové yin. Dochází k postupnému úbytku yin ledvin a jater. Játra nejsou
dostatečně svlažována a o to jsou citlivější ke stagnaci. Stav dále progreduje
v jaterní syndromy, jako je vzestup yangu jater nebo vítr jater, méně často vidíme
oheň jater. Oheň jater vidíme spíše u pacientů, kteří tento syndrom měli už
dříve z jiných důvodů, pak je arteriální hypertenzí zhoršen. Častěji se setkáváme
se vzestupem jaterního yangu nebo syndromy vnitřního větru. U predisponovaných
pacientů se vedle jaterních syndromů mohou nezávisle objevit syndromy
krevních stází nebo hlenu, častěji jsou ale komplikací těchto dlouhodobých stavů,
kdy dochází k postupnému oslabení sleziny s tvorbou hlenu a narušení toku krve.
Klinický průběh
V léčbě arteriální hypertenze je výhodné léčit nejen syndrom podle TČM, ale
zohlednit i klinické stádium a neopomenout ani očekávané komplikace. Po
komplikacích je potřeba velmi důsledně pátrat a přizpůsobit jim léčbu od počátku.
Onemocnění obvykle začíná na úrovni disharmonie toku qi, na cévách ještě
nejsou přítomny změny. Porucha na úrovni qi odpovídá v jazyce západním
neuronálně zprostředkované odpovědi na signály baroreceptorů. Tato fáze je
za určitých okolností plně reverzibilní. Pokud bychom tento stav neřešili, dojde
k jeho postupné fixaci a přechodu do 2. stadia. U pacientů v 1. stadiu lze často
diagnózu arteriální hypertenze zcela vyléčit a vysadit západní medikaci. Čím je
ale stav pokročilejší, tím je tato možnost nepravděpodobnější. Syndromologicky
1. stadium nejčastěji odpovídá stagnaci jaterní qi nebo jaternímu ohni. V prvním
stádiu akupunktura i bylinná léčba obvykle tlak velmi efektivně sníží, ale jen na
přechodnou dobu. Abychom zabránili opětovnému zvýšení krevního tlaku, je
nutné v léčbě zohlednit kořen, harmonizovat tok qi a hlavně pacienta dlouhodobě
sledovat i po normalizaci krevního tlaku.
Ve druhém stádiu dochází k postupnému vyčerpání yin jater a ledvin a vzestupu
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura + fytoterapie
jaterního yangu. Analogií této fáze je z pohledu západní
medicíny dlouhodobé negativní působení zvýšených
hladin kortizolu – odpovídá tedy nástupu humorální
regulace. Z hlediska vrstev nemoc postupuje hlouběji,
v léčbě je nutné pracovat s krví. V této fázi je odpověď
na léčbu oproti předchozímu stadiu pozvolnější.
V léčbě se výhodněji uplatní bylinná léčba. Často dochází
k nerovnováze na úrovni sleziny, s tvorbou hlenu, který
je počátkem cévních komplikací, optikou západní
medicíny – aterosklerózy. Velmi zjednodušeně můžeme
říci, že u syndromů hlenu bývá obvykle i laboratorně
zvýšený cholesterol. V moderních receptech se z tohoto
důvodu často užívá shanzha, které snižuje cholesterol
a harmonizuje trávení. Syndromologicky 2. stádium
nejčastěji odpovídá oboustranné nedostatečnosti yin jater
a ledvin, stoupání jaterního yangu, obvyklá je přítomnost
hlenu.
Ve 3. stádiu se stav komplikuje krevními stázami z narušení
toku krve, z hlediska západní medicíny tento stav odpovídá
rozvoji cévních komplikací, endoteliální dysfunkce a fixaci
vysokého krevního tlaku s následkem systolické dysfunkce.
Zjednodušeně řečeno, syndrom krevní stáz pravidelně
nacházíme u pacientů s diagnostikovanou ischemickou
chorobou srdeční. Ve 3. stádiu se rovněž často vyskytuje
syndrom vnitřního větru a hlenu. Kořen je prázdný
a vrcholek plný (hlen, vítr, krevní stázy). V léčbě je zásadní
rozhodnout, který aspekt je dominantní a neopomenout
léčbu kořene.
Syndromologie arteriální hypertenze
Ve své praxi používám syndromologii arteriální hypertenze
podle Giovanniho Maciocii (The Practice of Chinese
Medicine: The Treatment of Diseases with Acupuncture
and Chinese Herbs, 2e by Giovanni Maciocia CAc
(Nanjing) ), Giovanni Maciocia totiž zohledňuje klinická
stadia nemoci a některé přechodné stavy.
Vzestup yangu jater
Toto je nejčastější typ, zejména v počátečních stádiích
a u mladších pacientů. Klinicky přetrvává různě dlouho,
může trvat i několik let, než se objeví další komplikace.
U stoupajícího yangu jater si pacienti obvykle stěžují na
bolesti hlavy a závratě nebo naopak nemají žádné konkrétní
potíže. Diagnóza obvykle odhalí systolickou hypertenzi.
Z hlediska klinických fází jsme na úrovni disharmonie
na úrovni qi, komplikace ještě nemusí být vyjádřeny
a arteriální hypertenze může být plně reverzibilní.
Jazyk a pulz poukazuje na kořen: nedostatečnost krve
jater, nedostatečnost yin jater nebo stagnace jaterní qi.
Terapeuticky je nutné ponořit yang a následně léčit kořen.
Z receptů můžeme použít klasické formule na vzestup
jaterního yangu. V Practice of Chinese Medicine: The
Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese
Herbs, 2e by Giovanni Maciocia CAc (Nanjing),
nalezneme následující modernější recepty, oba zohledňují i horkost jater:
Zexie jiangya tang
zexie 50, yimucao 9, cheqianzi 9, xiakucao 6, shijueming 9, gouteng 9, sangjisheng
6, mudanpi 9, juhua 6
Tento recept ponořuje yang a pročišťuje horkost. Vysoká dávka zexie má silný
diuretický efekt a je tak na pomezí mezi tradiční čínskou a západní léčbou,
pro Evropany G. Maciocia doporučuje max. 20 g a dávku je v každém případě
nutno titrovat postupně. Tento recept je nutno posléze doplnit léčbou kořene.
Empirický recept dr. Fu Renjieho
tianma 9, gouteng 6, juhua 6, baishao 9, shijueming 9, huangqin 6, manjingzi 6,
longdancao 6, xuanshen 6
2. Vítr jater
Etiologie jaterního větru je obecně známá. U arteriální hypertenze je nejčastější
příčinou stoupající yang jater a prázdnota krve jater. Nadměrný oheň jater vidíme
jen u predisponovaných osob, nadměrná vnitřní horkost patří spíše do wenbing.
Terapeuticky vylučujeme vítr a léčíme kořen.
Jaterní vítr obvykle odpovídá systolické hypertenzi. Může být i v počátku
arteriální hypertenze zvláště u starších pacientů. Tento syndrom ještě stále
nemusí nutně znamenat přítomnost cévních komplikací a může ještě stále
odpovídat disharmonii na úrovni qi.
V Practice of Chinese Medicine: The Treatment of Diseases with Acupuncture
and Chinese Herbs, 2e by Giovanni Maciocia CAc (Nanjing) nalezneme
následující recepty:
Fufang xiakucao tang
xiakucao 10, juhua 10, shijueming 15, gouteng 15
Tuto jednoduchou ale účinnou kombinaci lze užít jako přídavek ke konstituční směsi.
Tianma gouteng yin jiajian
xuanshen 30, mudanpi 15, huainiuxi 50, huangbai 15, gouteng 50, dilong 30, zexie
30, sangjisheng 50, shanzha 15
Tato úprava tianma gouteng yin zohledňuje oproti klasickému složení více
horkost, shanzha je přidána na snížení cholesterolu. Dávky je nutné redukovat.
3. Oheň jater
Oheň jater není v případě arteriální hypertenze až tak častý, vyskytuje se spíše
u predisponovaných pacientů. V Practice of Chinese Medicine, 2nd edition:
The Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs, by Giovanni
Maciocia CAc (Nanjing), nalezneme variantu xiaoyaowanu a sancaotangu:
Xiaoyao jiangya tang
mudanpi 12, zhizi 12, huangqin 12, juhua 12, chaihu 6, baishao 30, fuling 15,
gouteng 15, xiakucao 15, danggui 9, bohe 3
Sancaotang
xiakucao 12, longdancao 6, yimucao 9, baishao 9, gancao 6
4. Stísnění qi jater s krví v protisměru
Tento přechodný syndrom patří de facto pod syndrom stagnace qi jater se
vznikem horkosti. V tomto podtypu dominuje nadměrný vzestup jaterní qi
a uvedená směs zohledňuje právě aspekt vzestupu: ponořuje qi a brání vytékání
krve. Klinicky u pacientů vidíme vedle obecných příznaků stagnace jaterní
qi příznaky nadměrného vzestupu, jako je například krvácení z nosu, kolísavá
hypertenze, hypertenzní špičky při rozčilení, pocity návalů do hlavy apod.
Z hlediska klinických stádií a pokročilosti arteriální hypertenze bychom tento
syndrom řadili mezi přechodné syndromy mezi vrstvou qi a vrstvou krve. Qi
jater vstupuje do krve a vytlačuje ji vzhůru, vrstva krve je tedy již zasažena.
29
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura + fytoterapie
Maciocia pro tento případ uvádí v Practice of Chinese
Medicine, 2nd edition: The Treatment of Diseases with
Acupuncture and Chinese Herbs, by Giovanni Maciocia
CAc (Nanjing) následující recept:
Shugan tiaoxue tang
chaihu 10, xiangfu 10, yujin 10, sugeng 10, chuanxiong
10, danggui 10, baishao 10, bohe 6
5. Nerovnováha jater a sleziny se vznikem hlenu
Nerovnováha jater a sleziny je velmi častá, obvykle je
brzy komplikována hlenem. Recept uvedený v Practice
of Chinese Medicine, 2nd edition: The Treatment of
Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs, by
Giovanni Maciocia CAc (Nanjing), harmonizuje játra
a slezinu, vyživuje slezinu, přeměňuje hlen. K přeměně
hlenu využívá tento recept zejména doplnění sleziny,
a tak není nadměrně vysušující, což je u stavů, kde
kořenem bývá nedostatečnost yin jater a ledvin,
výhodou. Přesto recept používáme pouze po dobu
řešení komplikace hleny, není vhodný jako konstituční
směs.
Peitu nuangan tang
taizishen 10, fuling 10, baizhu 10, shanyao 10, chenpi 10,
mugua 10, wumei 10, baishao 10
6. Hleny zahrazují čisté otvory a cévy
Tento syndrom je častý v pokročilých stádiích arteriální
hypertenze zejména u hypertoniků středního
a vyššího věku, obvykle již jsou přítomny cévní
komplikace. Často odpovídá diastolické hypertenzi,
vzhledem ke komplikaci hleny je obtížně terapeuticky
ovlivnitelný a je třeba dlouhodobé léčby. Stav je o to
zamotanější, že pod komplikací hleny bývá obvykle
kořenem nedostatečnost yin, což je opravdovým
fytoterapeutickým oříškem – vysušovat hleny, nezranit
yin a navíc ji i doplnit. Směsi je obvykle nutné citlivě
střídat a pečlivě sledovat klinický vývoj a stav yin.
Z hlediska klinického stádia odpovídá vrstvě krve,
s rozvojem cévních komplikací.
Z receptů můžeme použít klasický recept banxia baizhu
tianma tang nebo Maciocia uvádí v Practice of Chinese
Medicine, 2nd edition: The Treatment of Diseases with
Acupuncture and Chinese Herbs, by Giovanni Maciocia
CAc (Nanjing), následující empirický recept:
Empirický recept dr. Lu Fanga
tianma 15, shichangpu 15, yuanzhi 15, gualou 50,
gouteng 50, juhua 30, kunbu 15, xiakucao 25
7. Krevní stázy
Jedná se o chronický stav, obvykle i s diastolickou
hypertenzí, jazyk je fialový. Je již postižena vrstva krve
s rozvojem cévních komplikací, postihuje obvykle
pacienty středního a vyššího věku. Terapeuticky je
nesnadno ovlivnitelná. V léčbě je nutno rozhýbávat krev,
30
přeměňovat stázy, zprůchodňovat luo a otevírat otvory.
Můžeme užít klasický recept shentong zhuyu tang (danggui 9, chuanxiong 6, taoren 9,
honghua 9, moyao 6, wulingzhi 6, xiangfu 3, chuanniuxi 9, dilong 6, qinjiao 3, qianghuo
3, gancao 3) nebo Maciocia uvádí v Practice of Chinese Medicine, 2nd edition: The
Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs, by Giovanni Maciocia
CAc (Nanjing) následující empirický recept:
Empirický recept dr. Lu Fanga
danshen 50, yimucao 50, chuanxiong 50, meiguihua 50, honghua 15, jixueteng 25,
shanzha 15
Jedná se o jednoduchý ale účinný recept pro tak komplexní a chronickou
patologii. Lze ho používat i jako dodatek ke konstituční směsi a je možné užívat
ho dlouhodobě.
8. Oboustranná prázdnota yin jater a ledvin
Tento syndrom bývá kořenem arteriální hypertenze, na kterém se rozvíjejí
komplikace vzestupu jaterního yangu, hlenu nebo krevních stáz. Je tedy nutné
zohledňovat tento syndrom od počátku téměř vždy. Výrazně klinicky vyjádřený
tento syndrom vídáme v pozdních stádiích, kde již obraz nedostatečnosti yin
dominuje nad komplikacemi.
Můžeme použít klasický recept qi-ju dihuang tang, který vede účinek do očí a hlavy
nebo Maciocia uvádí v Practice of Chinese Medicine, 2nd edition: The Treatment
of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs, by Giovanni Maciocia CAc
(Nanjing) následující empirické recepty:
Empirický recept dr. Chai Ruijiho
heshouwu 18, nüzhenzi 9, shengdi 9, juhua 9, hanliancao 9, sangjisheng 9, huainiuxi
9, gouqizi 9, zhigancao 3
Tento recept hlavně doplňuje yin a ponořuje yang, oproti standardním směsím na
doplnění yin není tak statický, navíc zohledňuje mírně i horkost a vítr.
Empirický recept dr. Fu Renjiho
shengdi, shudi, juhua, gouqizi, heshouwu, baijili, shanzha, nüzhenzi, hanliancao, guya
Tento recept doplňuje yin, ponořuje vítr a harmonizuje trávení.
9. Oboustranná prázdnota qi a yin
Jedná se o chronické stadium arteriální hypertenze, postihuje zejména starší pacienty.
Obvykle již jsou přítomny cévní komplikace. K příznakům vzestupu jaterního yangu,
hlenu nebo krevních stáz se přidávají příznaky nedostatečnosti qi plic a srdce –
dušnost a palpitace, pocení, únavnost, otisky na jazyku. Tento syndrom odpovídá
postupnému rozvoji systolické dysfunkce levé komory srdeční a postupnému
srdečnímu selhání. U těchto pacientů je třeba qi podporovat opatrně, aby nedošlo
k nadměrnému vzestupu. Z klasických směsí lze užít shengmaisan nebo zhigancao tang
zhigancao, renshen, dazao, shengdi, maimendong, ejiao, humaren, shengjiang,
guizhi
Maciocia uvádí v Practice of Chinese Medicine, 2nd edition: The Treatment
of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs, by Giovanni Maciocia CAc
(Nanjing), následující empirický recept:
Empirický recept dr. Fu Renjiho
dangshen 9, huangqi 9, chishao 6, danshen 6, yinyanghuo 6, nüzhenzi 6, hanliancao
6, chenpi 6, guya 6
Jedná se o vyrovnaný recept, který doplňuje qi, oživuje krev, doplňuje yin i yang
ledvin, harmonizuje trávení, rozhýbává qi a odstraňuje horkost. Lze jej podávat
dlouhodobě a obvykle je dobře tolerován i staršími pacienty bez projevů stagnace.
10. Oboustranná nedostatečnost yangu sleziny a ledvin
Jedná se o chronický stav, k základnímu syndromu se přidávají i příznaky
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura + fytoterapiepie
prázdného chladu. Obvykle postihuje starší pacienty.
Je nutné postupovat obezřetně a doplňovat citlivě, aby
nedošlo k nechtěnému vzestupu qi, jaterního yangu či
větru nebo zhoršení hlenu.
Z receptů lze užít klasický youguiwan nebo Maciocia uvádí
v Practice of Chinese Medicine, 2nd edition: The Treatment
of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs, by
Giovanni Maciocia CAc (Nanjing), následující empirický
recept:
Empirický recept dr. Lu Fanga
dangshen 25, cangzhu 20, tianma 15, xianmao 25,
yinyanghuo 25, bajitian 25, tusizi 25, gegen 50
11. Disharmonie chongmai a renmai
Tento syndrom stojí trochu mimo klasický výčet, na tuto
možnost je vhodné pomyslet v případě, že arteriální
hypertenze začíná nebo se výrazně zhoršuje v období
klimakteria. Stav nedostatečnosti yin jater a ledvin
je prohlouben o nedostatečnost esence jing navíc
s disharmonií v drahách chong a ren. V těchto případech se
osvědčuje následující recept:
Erxiantang
xianmao 6, yinyanghuo 9, bajitian 9, huangbai 4,5, zhimu
4,5, danggui 9
Některé aspekty léčby
• Lokalizace procesu
Terapeuticky je vhodné nejen identifikovat syndrom jako
takový, ale pracovat i s dominantní lokalizací obtíží, jako
jsou např. projevy v hlavě, hrudi, srdci, středním zářiči
či krevních cévách. Můžeme tak efektivněji zacílit bylinnou
léčbu skrze tropismy bylin, event. volit celý recept podle
jeho směřování.
• Koncept skrytého patogenu
Současný čínský lékař Xia Dexin publikoval zajímavý
koncept, jak nahlížet na léčbu předpokládaných
komplikací arteriální hypertenze. Dle dr. Xia Dexina je
třeba předcházet komplikacím arteriální hypertenze
a pojmenovává je jako skrytý patogen: skrytý vítr, hlen,
vlhkost a krevní stázy.
V případě skrytého větru doporučuje dr. Xia Dexin přidat
ke směsi xixiancao, gouteng nebo tianma; v případě
skrytého hlenu gualou a zhuru, v případě skryté vlhkosti
banxia nebo dannanxing; v případě skrytých krevních stáz
přidává danshen, chuanxiong, taoren nebo honghua.
Je otázkou, jak přistoupit k takto preventivní léčbě.
Uvedené byliny nelze přidávat alibisticky do všech směsí
hypertoniků. Je nutné si uvědomit, že byliny, které léčí
skrytý hlen, vlhkost a vítr, zraňují yin. Proto je nutné do
směsi přidat i tonika yin nebo je nepodávat dlouhodobě
a hlavně ne bezdůvodně. Z výše uvedeného je jasné, že
právě zranění yin je alfou i omegou arteriální hypertenze.
Osobně nedoporučuji léčbu skrytého patogenu paušálně,
tento koncept by nás spíš měl vést k tomu, abychom na
potenciální komplikace arteriální hypertenze mysleli
a důsledně hledali jejich sebemenší známku v diagnostice a následně je
individuálně zohlednili v léčbě. Poněkud benevolentnější můžeme být snad
jen v případě léčby skrytých krevních stáz a používat dlouhodobě přiměřené
dávky danshenu, který nejenže rozhýbává krev, ale zároveň ji i doplňuje, takže
riziko jeho dlouhodobého užívání je přiměřené. Podle moderních studií navíc
stabilizuje aterosklerotické pláty.
Režimová opatření
Arteriální hypertenze je onemocnění, které úzce souvisí s moderním životním
stylem. Pokud pacienti nebudou spolupracovat, dojde mnohdy jen k záměně
západního antihypertenziva za východní. Je tedy nutné pacienty motivovat
ke změně životního stylu, abychom odstranili příčinu. Nefarmakologická
opatření a změny je nutné nejen u klientů zavádět, motivovat, ale i pravidelně
kontrolovat. Obvykle po šesti měsících klienti cítí subjektivní změnu, zlepšení
zdravotního stavu a kondice, pak již spolupracují lépe a sami si nově zažité
návyky udržují. Do té doby je vhodné neustále podporovat tyto změny.
Mezi zásadní režimová opatření patří:
• Redukce váhy pod BMI 25
S klienty je nutné důsledně probrat i dietetiku, nejen z pohledu složení stravy,
ale i její pravidelnosti. Nezapomínejme, že v případě arteriální hypertenze
je stav přítomností hlenu ze stravy zbytečně zhoršován, výskyt hlenu vždy
zhoršuje prognózu.
• Omezení příjmu tuků, hlavně nasycených a živočišných
• Omezit příjem soli pod 6 g/den
• Omezit alkohol
Klienti často argumentují oblíbeně medializovanou protektivní dávkou
alkoholu, málokdo ale ví, že tato protektivní dávka alkoholu je pro muže 30
g etanolu na den (pro ženy 20 g) , což odpovídá pro muže 250 ml vína nebo
31
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
akupunktura + fytoterapie
720 ml piva.
• Aerobní cvičení 30 minut denně
V moderních studiích bylo prokázáno, že aerobní
cvičení 30 minut denně s tepovou frekvencí 70 procent
submaximální tepové frekvence, kterou vypočítáme
jako 220-věk pacienta, je stejně účinné jako nízké
dávky antihypertenziv.
• Nekouřit
• Zvýšit příjem ryb/omega 3 mastných kyselin
• Dále lze doporučit protektivní příjem hořčíku
A v neposlední řadě nesmíme zapomínat na prevenci
stresu. S pacienty je třeba hledat příčiny disharmonie
v jejich osobním a pracovním životě. Hledat možnosti,
co lze s ohledem na jejich zdraví změnit. Vhodný
je nácvik relaxačních technik a pěstování volného
času. Prevence stresu je v léčbě zásadní: výzkumy
posledních let ukazují, že rozhodující pro zvládání
stresových situací je nejen jejich včasné rozpoznání
ale i schopnost „copingu“, tedy zvýšení kompetence
pacienta v této stresové situaci. Zjednodušeně řečeno
jde o sebevědomí, že pacient danou situaci zvládne
a není jen „pasivní obětí situace“. Tento postoj podporuje
pulzní vyplavování kortizolu, který nám umožňuje
zareagovat. Copingové mechanismy lze nacvičit.
Z tohoto pohledu je arteriální hypertenze také výzvou
postavit se aktivně ke svému životu, nenechat se
válcovat nemocí, která přišla odněkud z neznáma, ale
nechat se aktivně vyzvat ke změně v našich postojích,
přístupu k životu a svobodnému rozhodnutí, jak
chceme nebo nechceme žít nebo potenciálně stonat.
Taktika léčby
Primární arteriální hypertenze je diagnózou, která
doslova nutí terapeuta k propojení přístupů. Podle
závažnosti hypertenze volíme terapeutický postup
podle daného klinického syndromu podle zásad
tradiční čínské medicíny, zohledňujeme klinické
stádium, důsledně hledáme známky komplikací
a snažíme se jim předcházet. A samozřejmě nesmíme
opominout léčbu kořene nemoci. V praxi je nutné
dlouhodobé sledování pacientů, zavedení režimových
opatření a pravidelná monitorace tlaku.
Z hlediska průběhu a prognózy můžeme onemocnění
rozdělit na nově vzniklou poruchu a fixovanou poruchu,
což také musíme zohlednit v terapeutickém přístupu. V
léčbě bychom neměli opomíjet ani režimová opatření
a pravidelně je pacientům připomínat.
Léčba kořene by se dala stručně shrnout do
následujících terapeutických principů:
• Regulovat játra
• Rozhojňovat yin jater a ledvin
• Eventuelně podporovat slezinu
Možnosti léčby metodami TČM
Z uvedeného vyplývá, že metody TČM jsou
32
nejúčinnější v 1. klinickém stádiu, kdy ještě nedošlo k fixaci zvýšení krevního tlaku
a rozvoji cévních a orgánových komplikací. Pacienty v tomto klinickém stádiu
lze mnohdy zcela vyléčit a nasazenou antihypertenzní medikaci vysadit. Dávky
antihypertenziv je třeba snižovat uváženě po dohodě s ošetřujícím internistou.
Nicméně vzhledem k úzkým souvislostem onemocnění s životním stylem klienta
je nutné efekt podpořit režimovými opatřeními a změnou životního stylu. Velký
potenciál má léčba zejména mladších pacientů, kteří stojí před otázkou doživotní
léčby západními léky.
Následně je nutné dlouhodobé sledování krevního tlaku. Efekt je vhodné podpořit
doplněním yin jater a ledvin. U již normotenzních pacientů lze tuto podporu
podávat jen v souladu se sezónou jednou ročně v zimě a předjaří. Osvědčuje se mi
toto sezónní doplňování yin využít i ke kontrole a podpoře režimových opatření.
U pacientů ve 2. a 3. klinickém stádiu je již úplné vyléčení či vysazení medikace
mnohem méně pravděpodobné. V případě rozvoje komplikací je obvykle nutná
doživotní léčba čínskými bylinami, což je finančně poměrně náročné. Po vysazení
bylin totiž obvykle dochází k opětovnému zvýšení hodnot krevního tlaku. Klienti
jsou pak často zklamáni, že došlo „jen“ k záměně západního antihypertenziva za
východní, které navíc není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Je jasné, že pacienti
pak často zvolí raději doživotní antihypertenzní medikaci, kterou hradí pojišťovna,
než doživotní nebo alespoň několikaletou léčbu čínskými bylinami. Smutným
aspektem tohoto ekonomického rozhodnutí je, že nejčastějším nežádoucím
účinkem antihypertenziv z pohledu TČM je vyčerpání yin ledvin, což dále fixuje
a zhoršuje patologii. Takže čínská léčba, byť je nákladnější a mnohdy doživotní,
nevede na rozdíl od antihypertenziv k fixaci a dalšímu rozvoji stavu, ale naopak
k jeho stabilizaci a regresi.
Vzhledem k finanční nákladnosti se pak často v praxi uchylujeme i ke kombinační
léčbě metodami TČM a západními antihypertenzivy. To, co lze jednoznačně
nabídnout v kombinaci se západními léčivy, je korekce skákavé arteriální
hypertenze – tohoto efektu obvykle dosahujeme regulací toku qi. Dále lze
dosáhnout snížení dávek antihypertenziv, efektivní bývá i podpůrná léčba
u hypertoniků rezistentních i na kombinační léčbu antihypertenzivy. V těchto
případech často čínská fytoterapie přinese korekci tlaku do únosných hladin
v kombinaci se západními léky.
Závěr
Nezbývá než uzavřít, že léčba primární arteriální hypertenze musí být vpravdě
komplexní. Neměly by nám být neznámy přístupy západní medicíny, abychom
mohli pacienta fundovaně klinicky sledovat a spolupracovat s odborníkem
moderní medicíny.
Spoluprací můžeme dosáhnout kompenzace krevního tlaku mnohých pacientů
bez antihypertenziv, účinnější kompenzaci tlaku u pacientů léčených oběma
přístupy a užití nižších dávek léků k minimalizaci nežádoucích účinků západní
farmakoterapie.
Použitá literatura:
MACIOCA, Giovanni: Practice of Chinese Medicine: The Treatment of Diseases with Acupuncture
and Chinese Herbs. 2e by Giovanni Maciocia CAc (Nanjing). Churchill Livingstone 2008. 1501
s. ISBN 9780443074905
Přednášky ČSBS, 2001–2006
Přednáška ČSBS, NAČATOJ, V.: Léčba kardiovaskulárních onemocnění
MAREK, Josef a kol.: Farmakoterapie vnitřních nemocí. Grada 2010. 777 s. ISBN 978-80-2472639-7
KLENER, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
„Kdo hořkosti neokusil
sotva bude umět sladkost ocenit”
33
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
FYTOTERAPIE
Shouwu – bylina nesmrtelných?
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
V
posledních měsících jsem se zabývala
pátráním po zprávách o kořínku rdesna
mnohokvětého (Polygonum multiflorum
– shouwu). Bývá totiž uváděn v mnoha
směsích na podporu dlouhého života, jako
je například baxian changshou wan -- Pokroutky osmi
nesmrtelných, což je varianta liuwei dihuang wanu.
Zdroj pochybností pocházel ze IV. interny 1. LF Ke
Karlovu, kde ležel na pozorování z důvodu zvýšených
jaterních enzymů pacient konzumující mnohé bylinné
čaje ve snaze o zdravou životosprávu. Pil proto denně
různé bylinné čaje, a to jak západní, tak i východní
provenience, a tyto právě s obsahem shouwu.
Z těchto důvodů bylo těžké určit příčinu jeho obtíží,
které navíc nebyly velké. Údajně jen trpěl únavou.
34
Lékaři nejprve samozřejmě podezřívali byliny provenience čínské a obrátili se
se svými otázkami na internet, kde skutečně lze nalézt řadu citací k shouwu,
naštěstí v obou směrech pro i proti. (8, 9, 10)
Vyšší hodnoty jaterních testů po bylinách byly pozorovány v minulosti již
vícekrát. Vynikající článek o tom napsal pro Journal of Chinese Medicine (6)
renomovaný autor Mazin Al-Khafaji, který sledoval 1265 pacientů (ve věku od
6 měsíců do 92 let, 65 procent žen, 35 procent mužů, průměrný věk 37,3 roku)
během léčby čínskými bylinami minimálně 5 týdnů a maximálně 33 měsíců
dlouhé. 9,8 procenta pacientů mělo zvýšené ALT (alanin aminotransferáza) ještě
před započetím léčby, z nich 57,3 procenta normalizovalo hodnoty ALT během
léčby a u 38,7 procenta z nich nedošlo k žádné změně. U 8,46 procenta (107)
pacientů z celkového množství 1265 (100 procent), u kterých byla původně
hodnota ALT před léčbou čínskými bylinami normální, došlo ke zvýšení ALT
v průběhu léčby a u těchto 94 pacientů tedy v 94,9 procenta došlo v průběhu
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
FYTOTERAPIE
léčby čínskými bylinami k normalizaci ALT. Tento článek
mne velmi potěšil, protože v 90. letech jsem rovněž
kontrolovala laboratorně veškeré své pacienty užívající
byliny a docházela jsem ke stejným závěrům.
Vzhledem k tomu, že shouwu bývá citováno jako neškodná
bylina, jejíž kořen je možno dlouhodobě konzumovat
běžně ve stravě, je vhodné stručně rekapitulovat její
vlastnosti i když se prameny mírně rozcházejí. Podle
čínské lidové slovesnosti její kořen konzumoval jistý pan
He po několik let, vyléčil si všechny nemoci, ve vysokém
věku mu zčernaly vlasy, zplodil mnoho dětí a dožil se
více než sta let. Informace o úspěchu se rychle šířily
a přešly přímo do tříznakového jména kořene (heshouwu),
kde shou znamená hlava, wu černý či havran. Číňané
užívající kořen si tedy i dnes připomínají „vranihlava He“
(1). V běžně používané upravené podobě (zhishouwu)
má kořen mírně teplou povahu s hořkou a sladkou chutí
a tropismem ke dráze jater a ledvin. Úprava se týká varu
na páře nebo společně s černými sojovými boby. Lze jej
rovněž vařit s alkoholem nebo šťávou z lékořice, případně
se šťávou ze zázvoru, nebo v rýžovém odvaru a Ando (1)
cituje i var s dazao a niuxi. Vařené zhishouwu tedy vyživuje
krev i jin a navyšuje esenci. Doporučuje se u závratí,
rozostřeného vidění, předčasného šedivění vlasů, kterým
navrací černou barvu. Dále je vhodné u slabosti beder
a kolenou i bolestí končetin, nočních polucí i nespavosti
apod.
Rozdílům mezi upraveným (zhishowu, zhiheshouwu,
chishouwu) a neupraveným (heshouwu, shengshouwu,
shengheshouwu) se zevrubně věnují i další autoři,
například Benský (2). V syrovém stavu se totiž vůbec
nejedná o bylinu doplňující, nýbrž rozptylující horké
jedovatosti s účinky rovněž proti malárii a bolákům,
abscesům. V syrovém stavu se také doporučuje na svlažení
střev a proti zácpě z prázdnoty krve, neboť i syrové má
mírné účinky na doplnění krve. Situaci méně erudovaným
bylinkářům může znepřehledňovat i zástupné používání
jména heshouwu pro již upravený kořen, proto při čtení
složení receptur je třeba si uvědomovat kontext použití
shouwu. (2)
K těmto klasickým účinkům lze citovat moderní
pozorování, kdy syrová i vařená droga snižuje hodnoty
krevních lipidů, má příznivé účinky na ústup jaterní
steatózy (ztučnění jater) a má i mírné estrogenní účinky.
Pro tyto poslední účinky by shouwu nemělo být užíváno
u žen s karcinomy prsu. (3)
Z hlediska nežádoucích účinků se uvádějí průjmy,
u vysokých dávek (nad 15 g/den) vzácně i kožní vyrážky,
pocity znecitlivění kůže na končetinách a nakonec
jaterní problémy, a to na škále od zvýšených jaterních
enzymů, přes hepatitidu (zánět jater), žloutenku až po
cirhózu a bohužel i smrtí končící selhání jater! Dlužno ovšem říci, že v těchto
závažných případech se často jedná nikoli o užívání samotného shouwu, ale
spíše o užití komplexních směsí s ostatními bylinami (3); nicméně lze najít
i zprávy o vzniku cirhózy jater vázané na konzumaci jen samotného shouwu
(4). Naštěstí se jednalo o částečně vratný proces, kdy se po vysazení shouwu
stav jater zlepšil. Toto bylo pozorováno i u dětí, kde je vratnost procesu
výraznější a trvalé poškození vzácnější. Látky působící hepatotoxicky již byly
identifikovány a jedná se o TSG ( 2,3,5,4-tetrahydroxy-stilben-2 0-beta-Dglukosid), piscin a emodin. (5) V této studii bylo rovněž potvrzeno, že
upravené zhishouwu má mnohem menší hepatotoxicitu. V Číně, dle ústních
sdělení čínských kolegů, byly v posledních letech skutečně pozorovány
i případy velmi závažné, ale nikoli po samotném shouwu, nýbrž po přípravcích
na růst vlasů komplexního složení, kde dosud není jasné, proč k tak závažné
komplikaci došlo.
Závěrem snad možno doporučit dávat přednost zhishouwu před heshouwu.
Důležité je i respektování tradičních zásad pro kombinaci se stravou, kdy
se shouwu nemá konzumovat s cibulí, česnekem či ředkví (tj. vč. laifuzi). (1)
Shouwu také při přípravě nesmí přijít do styku se železem, pozornost bychom
tedy možná měli věnovat i případnému souběžnému užívání potravinových
doplňků s obsahem železa; neboť tradičně se nemá kombinovat s minerály
sloužícími jako zdroj železa, např. magnetovcem (cishi), hematitem/krevelem
(daizheshi), či limonitem/hnědelem (yuyuliang). (11) Rovněž je nutno velmi
dobře zvážit užití této drogy u jaterních obtíží, nebo u pacientů se známou
konzumací alkoholu, který situaci komplikuje (7). Samozřejmě není pochyb
o výhodách čínské medicíny a nesrovnatelně nižším riziku léčby čínskými
bylinami než u mnoha běžně užívaných západních léků. To však neznamená,
že nemáme zodpovědnost a povinnost nadále se vzdělávat o zásadách
bezpečnosti svého oboru a využívat interdisciplinární přístup zohledňující
i novodobé výzkumy.
Použitá literatura
1) ANDO, V. Farmakologie klasické čínské medicíny. Svítání 2007, pp 72, 976-979.
2) BENSKÝ, D., CLAVEY, S., STOGER, E. Materia Medica, Eastland press 2004, 3rd edition,
pp 744-748.
3) http://www.livestrong.com/article/149915-side-effects-of-he-shou-wu
4) BAE, S. et al. Korean Journal of Hepatology 2010, 16(2): 182-186 Case report.
5) JIE, Y. et al. Hepatotoxicity of major constituents and extractions of radix Polygoni
Multiflori and Radix Polygoni Multiflori Praeparata. Yunnan University of TCM.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jep 2011.07.055
6) AL-KHAFAJI, M. Monitoring of Liver enzymes in Patients on Chinese Medicine, Journal
of Chinese Medicine, 2013.
http://www.jcm.co.uk/product/view/7796/monitoring-of-liver-enzymes
7) YU, J. et al. Hepatotoxicity of major constituents and extractions of radix Polygoni and
Radix Polygoni Multiflori Praeparata.
Journal of Ethnopharmacology 2011, Vol. 137, No 3 pp 1291-1299.
8) http://www.itmonline.org/arts/hoshouwu.htm
9) WANG, M. et al. Lipid regulativ effects of Polygoni Multiflori radix, its processed
products and its major substances on steatosis human liver cell line L02. Journal of
Ethnopharmacology 2012, Vol. 139, No 1, pp 287-293.
10) FANG, H. et al. Effective components, toxic effects and research advances of Radix
Polygoni Multiflori. Journal of Ethnopharmacology 2010, Vol. 37, No 4, pp 283-286.
11) CHEN, J, CHEN, T. Chinese Medical Herbology and Pharmacology, pp. 927-929. Art
of Medicine Press, 2004.
35
Placená inzerce
12 stříbrných
pravidel
zdravého
stravování
1. Jezte jídlo – tedy opravdové jídlo, ne průmyslově zpracované konglomeráty a polotovary plné chemie a jim podobných ingrediencí, jež
jsou našemu organismu „od přírody“ (a přírodě vůbec) na hony vzdálené jako jsou rafinované cukry (jež jsou vskutku „rafinované“ ), ztužené
tuky, rafinovanou bílou mouku (neboť „čím je chleba bělejší, tím dříve budete na prkně“ – viz dnešní problém celosvětově rozšířené celiakie) a
celá řada dalších moderních „pochutin z rafinérií…“ Prostě nečerpejte své pohonné hmoty na stejném místě jako auta!
2. Jezte živé jídlo – jídlo, které se přirozeně (a tedy rychle) kazí, neboť jen takovéto
potraviny obsahují přirozené plísně a baktérie, jež napomáhají vyvažovat vnitřní prostředí
v našem organismu jako kupř. nepasterizované mléko (z kontejneru), nepasterizované
(kroužkové) pivo apod. Našemu vnitřnímu prostředí v organismu jsou naprosto cizí
všechny ty chemické emulgátory, stabilizátory, aromatizancia, konzervanty a další
chemikálie.
3. Jezte jednoduché jídlo – které obsahuje ne více než 5 složek – platí, že čím více
ingrediencí balené potraviny obsahují, tím více byly průmyslově zpracovány.
4. Jezte rostlinné jídlo – o tom, že rostlinné potraviny našemu tělu prospívají (na rozdíl
od dnešní nadměrné spotřeby masa), není pochyb, obzvláště pak tzv. zelené zeleniny
a hlavně luštěniny. A navíc jsou i méně „nasyceny energií“ , kterou má současný člověk
přehršle, tzv. v nadbytku a která vede pak k celé řadě civilizačních tělesných a duševních
nemocí.
5. Jezte domácí jídlo – pokud se stravujete po levných restauracích a závodních vývařovnách, vězte, že za kvalitu se platí - to jenom
my, Češi, nechceme utrácet za kvalitu na úkor kvantity – tedy plaťte víc a jezte míň. Nelze uvařit za málo peněz hodně muziky! V tom
případě jsou nejlepší bioprodukty z ověřených biofarem, případně úplně ideální pak z vlastní zahrádky či dvora, vlastnoručně uvařené a
„vlastnoústně zkonzumované“ (s dobrými lidmi, jež dotvoří tu pověstnou třešničku na dortu).
6. Jezte střídmě – v dnešní době platí více než kdy jindy aneb kdo pomalu jede, dále dojede. Podstatu lahůdky tvoří první sousto, ne
poslední. Kdo jí méně, více vše vychutná. Vždy se člověk cítí lépe lehce hladový než mírně přejedený!
7. Jezte pestře – zkuste si někdy sepsat za týden, jak fádní a omezený je náš výběr potravin.
8. Jezte pravidelně – pouze pravidelnost, tedy i určitý řád a pořádek, a to nejen v jídle, přináší našemu tělu
pocit harmonie.
9. Jezte pomalu – jen tak máte požitek a zážitek z jídla (gurmáni Francouzi či Italové by mohli vyprávět) a
jen tak se i dostaví dříve pocit sytosti a tedy sníme méně a cítíme se lépe. Zbytečná je pak otázka: Najedl
jsem se k prasknutí? Ale na místě je pak věta: Utišil jsem hlad a pochutnal jsem si!
10. Jezte v dobrém rozmaru, s dobrými přáteli a u jídelního stolu (to není tam, co stojí počítač). Raději
jezte v klidu (bez stresu) a hlavně s dobrou náladou nezdravého buřta, než když vystresovaní (stažení,
ustrašení či ve zlosti) zdlábnete rádoby zdravou brokolici – nemusíte hádat 2x, co je pro náš organismus
menší zlo.
11. Jezte bez extrémů - v případě, že občas porušíte zásady zdravé životosprávy, tak se nic zásadního nestane, pokud je organismus
dostatečně zdravý takovýto exces vykompenzovat. Pokud však je „posvícení“ častěji či organismus nemocný, následky se dostaví dříve či
později v podobě nemoci. Dobré je tedy po takovýchto hodech nastolit na několik dní přísnější režim a utáhnout si opasek.
12. Jezte a dopřejte si, neboť požitek z jídla je jedním z důvodů, proč jíme (nejen kvůli hladu). Takže všeho s mírou…včetně střídmosti!
Placená inzerce
A nikdy nezapomeňte snídat, a to správně! Ráno je vždy zapotřebí nejprve „v kamnech zatopit, postupně rozpálit kotel, aby kamna dobře
spalovala po celý den, a pak teprve na kamnech vařit“. A tak funguje i naše zažívání: pokud k rozdělání ohně použijeme „mokré dříví“ (tzv.
potraviny přinášející vlhko a chlad jako jsou jogurty, sýry, syrové ovoce a zelenina, ovocné džusy, zelený čaj…), nebo naopak „rozděláme
ohýnek pomocí benzínu“ (tzv. potraviny přinášející oheň jako je černá káva či alkohol), pak obojí je špatně a má na naše zažívání a celkový
chod organismu neblahý vliv. Takovým ideálním nápojem k snídani je pak Nápoj čínských MUDRců, který funguje jako „podpalovač Pepo“.
K rozdělání ohně je zapotřebí i „suché dříví“, v našem případě obilné kaše se skořicí (kupř. jahelné, ovesné, kukuřičné, rýžové, pohankové…)
nebo teplé polévky, kupř. hovězí či zeleninové vývary. V tom případě lze pak během dne (od 11. do 15. hodiny) pozřít i leccos „nezdravého“,
aniž by nás to nějak zásadně poškodilo na zdraví (pneumatika či mokré dříví také shoří v dobře rozdělaném ohníčku...).
Vždy si položte otázku – po dobrém jídle by se člověk měl cítit lépe než před ním!
Nápoj čínských MUDRců® (900)
YI YI REN TEA
Působení dle tradiční čínské medicíny:
• posiluje slezinu PI QI XU a vylučuje vlhkost SHI
• vylučuje hlen TAN a odstraňuje blokády YU
• ochlazuje horkost RE a vylučuje horké toxiny RE DU
• posiluje energii Qi ledvin a plic
• reguluje energii QI a harmonizuje střední ohniště
Z hlediska tradiční čínské medicíny se v Číně používá u stavů jako kupř:
• Obezita, metabolický syndrom (tj. nadváha + vysoký krevní tlak + zvýšený cholesterol a krevní tuky + srdeční nemoci + aterosklerosa),
žlučníkové a ledvinné kameny a písek, angína pectoris, revmatická onemocnění kloubů a svalů, artróza, celiakie, Crohnova nemoc, ulcerosní
colitis…
• Cysty, myomy, fibromy, strumy, lipomy, různé druhy nádorů, bulky v prsou, zvětšená prostata, zvětšená nosní mandle, zvětšené krční uzliny,
zvětšená štítnice, otoky končetin, uvolňuje napětí šlach a křeče v končetinách.
• Celulitida, bradavice, kožní výrůstky, mateřská znaménka, ekzémy, záněty kůže (lupénka, akné, růžovka, bércové vředy apod.) a zpomaluje
šedivění vlasů.
• Kašel (akutní i chronický), chronická rýma, záněty nosních dutin, po respiračních nemocech (po virozách, chřipkách, zánětech průdušek a
plic), po antibiotikách, kortikoidech a cytostatikách…
• Kancerostatické účinky tzn., že zpomaluje a zastavuje růst rakovinných buněk.
Popis dle tradiční čínské medicíny - Hlavní bylinou v čaji je slzovka. Jak vidno z předchozího, její výjimečnost spočívá v posilování
organismu (ledviny, slezinu, plíce), aniž by přitom „spalovala vlastní rezervy uložené v ledvinách“ a současně vylučuje škodliviny z
organismu (horké toxiny, vlhkost a hlen), čímž tato slzovka - jobovka není věrna svému jménu a naopak snaží se vše v dobré obrátit.
V podstatě je to ideální snídaně pro dnešního člověka, který potřebuje posilovat svůj organismus (bez vedlejších účinků) a současně i
drenážovat tělo od nežádoucích usazenin (z uzenin apod.), dnešním moderním žargonem tzv. detoxikovat, harmonizovat a tonizovat. Pro
čínský pojem vlhko a horko SHI RE se v současné době užívají termíny jako nadbytek volných radikálů, překyselení organismu, zanesení či
"zajedování" organismu apod.
Jak se uvádí v Bencaojing z roku 1625: Dlouhodobě používaná nadlehčuje tělo. Prostě, odstraní-li se vlhká škodlivost, slezina a žaludek jsou v
klidu a tím se napravuje střední zářič. Když je střední zářič v pořádku, pak dokáže vyživovat čtyři končetiny a zprůchodňovat krevní cévy.
Všichni známe ten pocit, kdy se cítíme jakoby nasáknuti a s pocitem tíže či únavy, jež nelze jen tak setřást. Slzovka to tzv. oplasknutí (či
vyždímání nasáklé houby na mytí tabule) za nás udělá!
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
KAZUISTIKA
Příklady léčby TČM
Napsala: MUDr. Zuzana Vančuříková
C
htěla bych se s Vámi podělit o své zkušenosti
při řešení některých klinických případů.
V jednom příkladu z nedávné doby metody
TČM velmi elegantně nahradily terapii
západní medicíny, i když z počátku stav
pacientky nevypadal příliš uspokojivě.
V září loňského roku přišla na první konzultaci 78letá
žena s výraznými kožními obtížemi na rukou a nohou.
Dle anamnézy se jí v únoru objevila slabá drobná
červená a svědivá vyrážka (urtica) na nohou, kterou
pacientka dávala do souvislosti s požitím citrusových
plodů. Byla vyšetřena na kožním oddělení, kde jí byla
38
doporučena terapie antihistaminiky a mastmi včetně kortikoidních, bez většího
efektu. Následná infuzní léčba zlepšila na tři dny svědění, poté se však stav vrátil
s postupně stoupající intenzitou.
Při první návštěvě měla pacientka na rukou a nohou splývající makulozní
(velkoskvrnitou), silně červenou vyrážku, ve skvrnách navíc s drobnými papulkami
(urtica). Vyrážka byla silně svědivá s tuhým podkožním otokem, na nohou velmi
výrazným, který na nohou způsoboval popraskání kůže.
Pacientka byla spíše horkokrevná, nepotila se, ale udávala někdy pocit ledových
rukou. Zažívací potíže neměla, ale trpívá občas zácpou a v posledním období
neměla chuť k jídlu. Dlouhodobě se léčí s vysokým krevním tlakem, špatně spí.
Styk s chemickými látkami, těžkými kovy neudávala, očkovaná nebyla, nestonala.
V posledním období prodělávala výrazný stres – vážné onemocnění manžela
(Alzheimer).
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
KAZUISTIKA
Jazyk je temně červený, povlak vpředu chybí, vzadu je
suchý, silnější, zbarvený dožluta.
Puls je rychlejší, spíše povrchový, lehce nepravidelný, vpravo
napjatý, vlevo spíše vlnovitý, silněji hmatný na pozici jater,
nejslaběji na pozici sleziny a také ledvin (v hloubi).
Citlivé jsou body na dráze osrdečníku.
Stav svědčí pro přítomnost horkosti i vlhkosti, jedovatosti
určitě v oblasti kůže, dále i pro stagnaci toku qi a krve,
stísnění jater – nejspíše emočního původu, oslabení qi
sleziny a yin ledvin.
Při prvním sezení jsem vybrala léčivo yuejutang – odvar
na uvolnění stísnění a podporu oběhu qi, kde tuto funkci
plní například xiangfu svou pálivou a sladkou chutí
a tropismem k játrům, dále také chuanxiong oživující
krev, uvolňující její stísnění, cangzhu a chenpi vysušují
vlhkost, podporují slezinu a žaludek, shanzhizi pročišťuje
horkost ze tří ohnišť, fuling podporuje vylučování moči,
tiší ducha a další součásti směsi napomáhají odstraňovat
jedovatosti, harmonizují a vyrovnávají směs. Směs byla
po krátkodobém podávání nahrazena upravenou směsí
texiao fengzhen tang, která vypuzuje vítr a pročišťuje
horkost při současném vyživení krve a bývá využívaná na
obdobné kožní příznaky. Z bylin fangfeng otevírá povrch
a rozptyluje vítr a vlhkost, chantui rozptyluje větrnou
horkost a vytlačuje vyrážky, cangzhu působí na vlhkost
a vítr, posiluje slezinu. Další pročišťují horkost, doplňují
yin, rodí tělesné tekutiny, odstraňují jedovatosti a zvlhčují
střeva. Akupunkturu jsem neaplikovala pro nedostatek
času pacientky.
Při kontrole za 14 dní se stav kůže příliš nezlepšil, otoky
nohou i svědění přetrvávali, ruce rovněž byly oteklé, vyrážka
již menší intenzity, kůže na nohou červená se žlutými
loupajícími se šupinami a na pohmat kůže byla teplá.
Pacientka má rovněž občasné návaly tepla, ale bez zvýšené
teploty, přetrvává občasný pocit studených rukou. Jazyk je
červený, přední polovina je bez povlaku. Puls je rychlý, spíše
povrchový, méně napjatý, vlnovitý.
Bylinná terapie: Směs jinqiangui qushi qingdu wan
odstraňuje vlhkost a pročišťuje jedovatosti; cílem bylo
pročistit horkost, odvést vodu a vlhkost, ochladit krev,
vypudit vítr a zastavit svědění. K tomu přispívají základní
byliny jako shengdihuang, který je sladký, hořký a chladné
povahy, pročišťuje horkost, ochlazuje krev, vyživuje yin
a rodí tekutiny, hořké a chladné qinpi, které pročistí
horkost, odstraňuje jedovatosti a pročišťuje játra, stejně
jako hořké a chladné byliny xixiancao, lianqiao, baixianpi
– ty podporují oběh v dráhách a tiší svědění. Chladné
byliny vyvažuje weilingxian, který je teplé povahy, pálivé
a sladké chuti, podporuje oběh a vypuzuje větrnou vlhkost,
a qianghuo. To je také teplé povahy a pálivé a hořké chuti.
Léčbu jsem tentokrát podpořila akupunkturou s využitím bodů LI11, který
rozptyluje horkost a vítr, a LU7. Oba body jsou ve vztahu k prvku kov (plíce,
tlusté střevo, kůže).
Při kontrole za 14 dní byla kůže rukou zlepšená, bez otoku, zmírněný byl
i otok nohou, výrazně zmírněné svědění, stolice bez potíží, tlak krve v normě
a zlepšil se spánek (budí se pouze jednou kolem jedné hodiny v noci), pocení
nevýrazné, jazyk je nadále červenofialový, puls rychlejší, napjatý. Zvolila jsem
kombinaci směsí yuejutang a jinqiangui qushi qingdu wan, akupunktura LI11,
LU7, TE5.
Na kontrolu přichází po třech týdnech. Stav pacientky je při kontrole výrazně
zlepšený, otoky nohou jsou jen velmi mírné, kůže na rukou i nohou je výrazně
zlepšená, přetrvává mírně červené zabarvení, bez výsevu urtiky, bez prasklin
a šupin. Je provedena akupunktura ve stejné kombinaci a doporučeny byliny
harmonicky podporující qi a krev.
Na další kontrolu pacientka nepřichází, stav je stabilizovaný a pro pacientku
uspokojivý.
Druhý příklad, který bych zmínila, je poměrně komplikovaný případ z období
mých počátků s TČM. Je naopak příkladem kombinované léčby léky západní
a nekonvenční medicíny s využitím TČM i homeopatie. Z průběhu léčení, které
nebylo z mé strany bez chyb, jsem se do budoucna velmi poučila.
Případ 25leté ženy vypadal při první návštěvě poměrně nekomplikovaně.
Mladá žena přišla původně s gynekologickými obtížemi: s opakujícími se
světlými výtoky, většinou bílými, jen zřídka zbarvenými do žluta, trvajícími
39
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
KAZUISTIKA
a harmonizující vztah sleziny a jater a působící i na stísnění qi jater a duševní
nerovnováhu - xiaoyaosan. Z hlediska následujícího vývoje situace to nebyla
zcela správná volba, obě směsi jsou ohřívající, a já jsem tehdy plně nerespektovala
skryté příznaky horkosti, jako je sklon k zácpě, občasná nesnášenlivost horka,
záněty spojivek a výtoky, někdy zbarvené do žluta.
Při kontrole zhruba za měsíc pacientka udává přetrvávající světlé výtoky s tím,
že vynechala antikoncepci, nestonala, mívá bolesti v pravém podbřišku a občas
zácpu. Jazyk je růžový, tenký, tečky po stranách, povlak žlutobílý, puls pravidelný,
dobře hmatný, slabý na pozici ledvin oboustranně.
Vzhledem k vysazení antikoncepce a světlým výtokům jsem se rozhodla použít
pouze byliny doplňující qi a krev, vyrovnávající menstruaci, působící na dráhy
renmai a chongmai a působící na chlad v děloze. Jednalo se o obdobu bylinné
směsi fuke zhongzi wan, což jsou byliny sice doplňující a rozprouďující krev, ale
opět mírně ohřívající. Zkombinovala jsem ji ještě s homeopatiky.
Při další kontrole po dvou měsících se pacientka zmiňuje o stresové situaci,
nestonala, objevilo se trochu akné, stolice je spíše zácpovitá, menstruace
v termínu, běžného průběhu. Mezi řečí, se slovy „když vám mám říci i drobnosti“
se zmiňuje o drobné červené vyrážce. Tentokrát to ale není urtika, ale petechie,
tedy drobné tečkovité krvácení do kůže, a já si všímám i modřin na nohou.
přibližně pět let. Užívala v té době antikoncepci, mívala
bolesti v oblasti vaječníků bez klinického nálezu.
Z dotazování vyplynulo, že je spíše zimomřivá, ale
občas se objeví horší snášení tepla, nepotí se. Závratě
ani bolesti hlavy neudává, mívá občas bolesti v bederní
oblasti. Moč je světlá, stolice pravidelná, normální
konzistence, zřídka zácpa. Chuť k jídlu je dobrá, má
ráda teplá jídla, většinou jí zeleninu a těstoviny. Pachuti
v ústech nemá, žízeň nemívá, pije teplé čaje. Dýchání,
srdeční akce apod. bez patologie. Bolesti v oblasti
vaječníků nekorelují s ovulací, kdysi UZ potvrzená cysta
vymizela spontánně, cyklus je ovlivněn antikoncepcí.
Sluch je bez potíží, mívá záněty spojivek. Hůře usíná,
spánek je povrchní. Prodělala běžné nemoci. V dětství
byla spíše „odstrkované“ dítě, to u ní vyvolávalo stres.
Jazyk je růžový, s nevýraznými mírně červenými
tečkami po stranách, pohyblivý, povlak je tenký, bílý
a vlhký.
Puls je pravidelný, přiměřeně rychlý, hmatný na všech
pozicích, celkově slabý, nejslabší je v pozici ledvin
a sleziny, nejsilnější v pozici jater, v kvalitě bez větších
rozdílů.
V této fázi jsem se rozhodla pro byliny mírně doplňující
yang ledvin, konkrétně upravený jinkui shenqiwan,
40
Puls je rychlejší, tenký, slabý stále na 3. pozici v hloubi, jazyk je sice stále růžový,
ale s drobnými červenými tečkami po celém jazyku, nejvíce po stranách. Celkový
stav svědčí pro přítomnost horkosti, nejspíše ve vrstvě krve a v oblasti jater. Mimo
homeopatických léků vybírám směs na pročištění horkosti ve vrstvě krve a směs
na posílení sleziny, qi a krve. Směs danggui liuhuang tang (odvar šesti žlutých
s kořenem anděliky), byla vybrána s cílem pročistit horkost, vyživit krev, vyživit
yin ledvin, podpořit tekutiny a zabránit krvácení. Její součástí jsou byliny jako
danggui, shendihuang, shudihuang, huanglian, huangqin, huangbai. Tato směs
byla doplněna směsí bazhengtang, která harmonizuje qi a krev, slezinu a žaludek.
Kontrola proběhla po týdnu léčby, nové petechie se netvoří, nadále přetrvávají
modřiny, několik je nových. Obvodní lékař odmítá provést krevní testy, proto
pokračujeme v léčbě včetně homeopatie a K vitaminu, a krevní testy jsou
provedeny na jiném pracovišti. Potvrzují snížený počet krevních destiček, který
nadále a rychle klesá bez klasicky zjištěné příčiny nyní i v budoucnu. Je nasazena
kortikoidní terapie. Z hlediska TČM pokračujeme v léčbě, která posiluje qi
ledvin, sleziny a harmonizuje funkci jater (jisheng shenqitang, guipiwan, tianma
shouwu tang, houba yunzhi), dle situace nasazujeme byliny pročišťující horkost
(qinghao biejia tang, qingshu yiqi tang) podporující yin ledvin, plic, srdce (baihe
gujin tang, tianwang buxin tang). S naší doprovodnou léčbou se krevní parametry
překvapivě rychle zlepšují a nezhoršují se ani při postupném snižování kortikoidní
terapie. Pomocí bylinné léčby, postavené na diagnostice TČM, pomáháme řešit
i po kortikoidech sníženou obranyschopnost, projevující se bronchitidami
a opakovanými výsevy oparů.
Stav pacientky se na tři roky stabilizoval, poté se po velké stresové zátěži objevil
relaps onemocnění, objevily se opět příznaky tzv. idiopatické trombocytopenické
purpury. Prakticky obdobným způsobem se stav stabilizoval.
Nyní je žena zhruba osm let po první atace onemocnění, porodila své první dítě
a mimo běžných obtíží je v pořádku.
Tuto kazuistiku jsem vybrala především jako příklad možnosti spolupráce západní
a východní medicíny, a také trochu jako upozornění na některá úskalí při léčbě
našich pacientů.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
„Člověka neposuzuj podle jeho zevnějšku.
Vodu moře nelze měřit korcem”
41
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
JINE METODY
Letní škola japonské
akupunktury v Tokiu
Napsala: Mgr. Renáta Šotová
V
srpnu 2012 jsem využila příležitosti
zúčastnit se již 54. ročníku letní školy
meridiánové terapie v Tokiu, organizované
každoročně Asociací meridiánové terapie.
Organizátoři akce pravidelně zvou místní
nejzkušenější terapeuty, jejichž prostřednictvím
předávají znalosti a zkušenosti několika stovkám
japonských účastníků. Naše asi patnáctičlenná
skupinka zahrnovala akupunkturisty z USA, Kanady,
Austrálie, Švédska, Rumunska, Turecka, i Japonska.
pro praktiky TČM může být fakt, že se pomocí moxovacích technik velmi dobře
doplňuje jin.
Výběr bodů se také řídí jinými pravidly než v akupunktuře TČM. Léčba zahrnuje
jak tzv. léčbu kořene, tak léčbu vrcholku. Mnohem využívanější než diagnostika
jazyka je diagnostika břicha a hrudníku, stejně jako pulzová diagnostika. Existuje
spousta zajímavých technik, které je možné například za pomoci shinkanu
provádět, a bez povšimnutí nemůže zůstat ani pediatrická akupunktura
„shonishin“, kde se pozornost více než na body zaměřuje na akupunkturní dráhy
a místo jehlami jsou dráhy povrchově stimulovány pomocí speciálních kovových
nástrojů.
Vzhledem k tomu, že pojem „japonská akupunktura“
není v našich končinách příliš rozšířený, dovolím si
zmínit pár základních a velmi všeobecných (téměř
laických) poznámek, co si pod tímto pojmem
představit.
Existuje více japonských stylů, které se liší v přístupu k pacientovi, a meridiánová
terapie je pouze jedním z těchto stylů. Překvapilo mě zjištění (jak je prezentoval
Stephen Brown), že velká část akupunkturistů v Japonsku používá biomedicínský
model (kam patří např. léčba „trigger points“ apod.). TČM, meridiánová terapie
i např. Toyohari je zastoupena menšinou.
V meridiánové terapii se většinou používají tenké
jehly, často o průměru 0,14 mm. Takováto tloušťka
jehly nejen poskytuje komfort pacientovi, ale zároveň
umožňuje terapeutovi lépe vnímat reakci pacienta na
stimulaci akupunkturního bodu. K vpichu takto tenké
jehly se často používá shinkan, což je ocelová, případně
plastová trubička. Silnější jehly se používají například
v případě nutnosti užít moxu na jehle nebo při léčbě
stagnace. Velmi významnou součástí je použití přímých
(na kůži) i nepřímých moxovacích technik. Zajímavostí
Nyní zpět ke konferenci. Účastníci byli rozděleni podle úrovně znalostí
do jednotlivých tříd. Naše zahraniční skupina měla samostatný program
s překladem do angličtiny, kterou bravurně zajišťoval Stephen Brown z USA. Pan
Brown se v Japonsku narodil a akupunkturu zde i studoval. Díky jeho osobním
kontaktům jsme například měli možnost se v předvečer zahájení konference
setkat s jeho dlouholetým mentorem Shudo Denmei, v té době osmdesátiletým
charizmatickým pánem, autorem několika knih přeložených do angličtiny. Shudo
Denmei sensei je jednou z nejvýraznějších akupunkturních postav v Japonsku
a když poslední den prováděl demonstrace léčby, jeho masérský stůl byl
v naprostém obležení ze všech stran. Bylo od něj nesmírně milé, že nám
42
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
JINE METODY
v rámci přednášky nabídl možnost se s ním jednotlivě
vyfotografovat, a také mě velmi překvapil jeho upřímný
zájem dozvědět se více o důvodech naší návštěvy letní
školy, stejně jako o stavu akupunktury v zemích našeho
původu. Součástí našeho setkání byla i výměna vizitek,
což je v Japonsku téměř obřad. Vizitky se předávají oběma
rukama „čelem“ k příjemci a od toho je pak očekáváno
důkladné prohlédnutí vizitky. Je naprosto nepřijatelné
se na vizitku nepodívat a schovat si ji hned do kapsy.
Shudo Denmei sensei tedy vizitky podrobil drobnohledu
a zapisoval si poznámky z naší konverzace do notesu.
Při zpáteční cestě metrem do hotelu na druhém konci
města jsem se plná dojmů tak zabrala do studia vizitek
od všech ostatních kolegů, až jsem si nevšimla, že metro
hlásí něco o Jokohamě. Podařilo se mi nasednout do
expres vlaku a málem jsem dorazila do sousedního
města, druhého největšího v Japonsku. Tokijské metro je
kapitola sama o sobě a je dobré si v té změti všímat, jestli
vlak, do kterého na správném nástupišti nasedáte, staví
v každé zastávce, anebo je to expres. Později jsem zjistila,
že čas od času zabloudí i kolegyně Američanka, která
v Japonsku žije už asi 18 let.
Konference samotná trvala tři dny a na konci prvního dne
nás všechny oficiálně uvítali barbeque na zahradě Ariake
Medical College, kde se letní škola konala.
Našimi lektory bylo devět zkušených terapeutů, z nichž
každý měl jeden a půl nebo dvě hodiny na přednášku.
Viděli jsme precizní techniku napichování, dozvěděli
jsme se o léčbě dětí. Ichikawa sensei je specialistkou
na moxovací metody a když ji člověk pozoroval při
demonstraci léčby, skoro by si myslel, že k dýchání
potřebuje moxu a ne vzduch. Dále jsme se dozvěděli
o léčbě depresí a psychologických problémů, o pulzové
diagnostice, o léčbě kloubů i například o speciální
technice, která už upadla téměř v zapomnění a které se
říká Dashin. Při ní se poklepává speciálním kladívkem na
jehlu.
Vzhledem k tomu, že v japonských stylech akupunktury
se klade velký důraz na praxi, lektoři se snažili nejenom
demonstrovat své techniky, ale také opravit naše vlastní
chyby, ať už se jednalo o postoj těla při napichování či
vlastní techniky s jehlou.
Celá konference byla zakončena několikahodinovým
maratonem, kdy v sále bylo seřazeno jedno lůžko za
druhým a všichni pozvaní lektoři léčili dobrovolníky.
Účastníci pak mohli volně přecházet od jednoho lůžka
k druhému a pozorovat demonstraci s výkladem terapeuta.
Po skončení konference byl jednodenní oddech
s výletem do Kamakury, víc než hodinu cesty vlakem
z Tokia. V Kamakuře se nachází hrobka akupunkturisty Sugiyama Waichi,
který vynalezl shinkan, už zmiňovanou trubičku, skrze kterou se napichují
jehly. V Kamakuře je ještě jedna zajímavost, a to jedenáctimetrový Velký
Buddha, který odolal válkám i přírodním katastrofám a v zeleném údolí
poklidně a důstojně sedí už od roku 1252.
Následující dva dny jsme se přesunuli do akupunkturní školy, kde se k naší
skupince cizinců připojili místní akupunkturisté, studující jakýsi nadstavbový
kurz akupunktury, po jehož ukončení se stanou kvalifikovanými lektory
akupunktury. I přes občasnou jazykovou bariéru, kdy jsme pracovali v týmu
cizinec-Japonec při praktickém nacvičování, bylo zajímavé porovnání úrovně
místních akupunkturistů. Jejich napichování jehlou se mi zdálo být bezchybné,
zcela určitě bezbolestné. Moc mě potěšilo, že moje japonská kolegyně chtěla,
abych i na úkor toho, že se nestihneme vyměnit, pokračovala v přímé moxovací
technice (tonetskyu) jejího břicha - právě totiž měla menstruační bolesti jednoduše proto, že jí to dělalo dobře a bolest rychle odeznívala. Byla dost
překvapená, že tuto techniku znám, v Číně totiž údajně příliš rozšířená není.
Součástí fakulty bylo také oddělení výzkumu. Nejprve jsme se seznámili s tzv.
„sham“ akupunkturou, pak jsme přešli k praktičtějším záležitostem. Japonci jsou
totiž hračičkové a rádi vše zdokonalují. Takže jsme měli (ve formě grafu) příležitost
zjistit na obrazovce počítače, jak dokonalá je naše technika napichování apod. Na
můj dotaz, zda je možné změřit teplotu moxy na kůži, náš výzkumník okamžitě
odběhl pro přístroj, který jsme se jali s nadšením testovat.
Celý workshop skončil v salónku hotelu, kde pro nás bylo připraveno pohoštění
a dostali jsme certifikáty o účasti na Letní škole.
Japonci jsou k cizincům nesmírně milí a pohostinní. Není neobvyklé, že si zajdou
kus cesty, jen aby vám pomohli najít místo, které právě hledáte. Lektoři se zcela
očividně snažili vměstnat co nejvíce informací do času, který jim byl vymezen.
Byl to týden naplněný spoustou zajímavých zážitků a obohacujících znalostí,
které jsem bez zbytečných průtahů uplatnila hned po svém návratu domů.
43
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Dietetika
Česká kuchyně pod drobnohledem
čínské medicíny, aneb Co kdyby
měla Magdalena Dobromila
Rettigová šikmé oči (II.)
Napsal: Martin Řezníček
V
minulém čísle jsme se zamysleli nad některými
vybranými skvosty typicky české kuchyně, kdy
byl výběr ovlivněn časem vánočním, a dnes v tom
budeme pokračovat. Vlajkovou lodí na menu
sestaveném paní Magdalenou Dobromilou
Rettigovou by jistě mohla být například pečená kachna
se zelím a knedlíkem a slavnostnímu nedělnímu obědu
by pravděpodobně předcházel hovězí vývar s játrovými
knedlíčky. Nyní si oba pokrmy rozebereme „po čínsku“.
Sůl
povaha neutrální, chuť slaná, harmonizuje střední zářič, zvlhčuje
Zelí
povaha svěží, chuť sladká, pročišťuje horkost, uvolňuje močení
Cibule
povaha teplá, chuť ostrá a hořká (vařením sládne), doplňuje yang, přeměňuje tan
Mouka
povaha neutrální, chuť sladká, zvlhčuje, zahleňuje
Kachna
povaha neutrální, chuť sladká a slaná, doplňuje yin,
zpevňuje slezinu a odvádí vlhkost
Jablko (v případě, že přidáváme k zelí)
povaha svěží, chuť sladká a kyselá, pročišťuje horkost, doplňuje yin
Kmín
povaha teplá, chuť ostrá, rozhýbává a doplňuje qi (je
aromatický)
Červené víno
povaha teplá, chuť sladká a kyselá, doplňuje qi a krev, doplňuje játra a ledviny
(alkohol zahřívá)
44
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Dietetika
Mrkev
povaha neutrální, chuť sladká, doplňuje játra, prospívá očím, vysušuje vlhkost a
zpevňuje slezinu
Petržel
povaha teplá, chuť ostrá a sladká, otevírá povrch, odstraňuje škodlivý chlad
Celer
povaha svěží, chuť sladká a ostrá, pročišťuje horkost, harmonizuje střed,
odstraňuje vlhkost
Cibule
povaha teplá, chuť ostrá a hořká (vařením sládne), doplňuje yang, přeměňuje
tan
Česnek
povaha teplá, chuť sladká a ostrá, zahřívá střed, doplňuje žaludek, odstraňuje
vlhkost
I přes skutečnost, že pojivem u játrových knedlíčků je nepříliš prospěšná mouka,
hovězí vývar mocně doplňuje slezinu a žaludek, doplňuje krev a qi, zahřívá
střed a prospívá očím. A také je velmi chutný :).
Pečením se původně neutrální kachna dostává povahou
do plusu, ale protiváhou je svěží zelí (případně s jablkem),
u kterého se povaha vařením příliš nezmění. Aromatický
kmín a cibule pomáhají přeměnit tan. Podtrženo a sečteno,
o pečené kachně se zelím lze říci, že zejména doplňuje yin,
zpevňuje slezinu a odvádí vlhkost. Pouze příloha v podobě
knedlíků (bramborových v našem případě) nás více zatíží dodává yin (matérii) a zvlhčuje. Ale není to tak zlé, co myslíte?
Zato hovězí vývar s játrovými knedlíčky je přímo
požehnáním pro naši slezinu.
Hovězí (vývar je stravitelnější než maso)
povaha teplá, chuť sladká, zpevňuje slezinu, doplňuje
žaludek, doplňuje qi a krev
Vepřová játra
povaha neutrální, chuť sladká a slaná, doplňují krev, zahřívají
střed, doplňují játra
Kuřecí prsa
povaha teplá, chuť sladká, doplňují slezinu a žaludek,
zahřívají střed, doplňují qi, krev a esenci
Vejce
povaha neutrální, chuť sladká, doplňuje qi a krev, tiší plod
Pepř, koření
povaha horká, chuť ostrá, doplňuje a rozhýbává qi, zahřívá
střed
Sůl
povaha neutrální, chuť slaná, harmonizuje střední zářič,
zvlhčuje
Závěrem článku se s vámi chci podělit o tip na pokrm (jak k snídani, tak
během dne), který opakovaně získal přední místo na pomyslném žebříčku
nejchutnějších jídel, která společně vaříme během praktické výuky studentů při
TCM Institutu. Jmenuje se Pikantní zeleninová pánev s tofu.
• Je posilující a lehce osvěžující
• Vytváří qi a šťávy
• Vhodné při qixu
• Při suchosti snížit dávku či vynechat čili a pórek
Ingredience: sezamový olej, mrkev nebo fenykl, pórek, sůl, citron, kurkuma, tofu,
pepř nebo čili, sojová omáčka.
V horké pánvi nebo woku rozehřát sezamový olej, osmažit nadrobno nakrájené
mrkve či fenykl, kolečka pórku, přidat sůl, trošku citronové šťávy, kurkumu, tofu
nakrájené na kostky a společně smažit 1 až 2 minuty, dochutit pepřem a čili.
Přikryté pokličkou dusit zhruba 5 minut a pokapat sojovou omáčkou.
Hodí se k prosu či rýži (Barbara Temelie, Beatrice Trebuth – Kuchařka podle pěti
elementů)
Nyní si dovolím zopakovat několik pravd, které všichni dobře známe, ale přesto
je při jídle dodržuje jenom málokdo. Při jídle bychom se měli věnovat jídlu.
Neměli bychom číst noviny, ani sledovat TV, a už vůbec ne se hádat s partnerem.
Každé sousto řádně rozžvýkat a během jídla, ani po něm, příliš nepít. Od paní
Rettigové o ode mne pro dnešek vše.
Mějte se (a smějte se) a dobrou chuť!
Pozn.: Jelikož posouzení povahy, chuti, tropizmu a účinků potravin se v některých
případech může lišit autor od autora, vycházím z názorů většinových, či ze„středního
proudu“, zejména z knihy Liu Jilin, Gordon Peck: Chinese Dietary Therapy.
45
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
POHYB A ENERGIE
Vstupní brána do vnitřních stylů
– xingyiquan
Napsali: Zhai Feng a Zuzana Drahovzalová
T
Xingyiquan patří do vnitřních stylů
tradičních čínských bojových umění. Xingyi,
doslova forma a mysl, znamená absolutní
jednotu vnější formy s vnitřní myslí. Ve
srovnání s baguazhang nebo taijiquan,
jsou pohyby a využití síly v xingyiquan relativně
jednoduché, proto bývá také „vstupní bránou“ do
vnitřních stylů. Poměrně rychle pomáhá osvojit si
základní zásady, které jsou značně odlišné od stylů
vnějších, a staví pevné základy pro další dovednosti
vyžadované v baguazhang nebo taijiquan.
I tento styl se zařazuje do taoistického směru, proto
klade důraz na vnitřní práci (neigong). Ve vnitřní práci
46
je mysl vedena ke koncentraci a uvolnění a vědomí se postupně projasňuje.
V tomto procesu se musí student nejdříve oprostit od zažitých vzorců
myšlení a postupně si zvyká na specifický způsob vnímání. Je to postupný
proces, který není lehké dovršit najednou. Vyžaduje se naprostá jednota
vnější formy a vnitřní mysli. Pouze tehdy dokáže mysl při reakci na útočníka
vyvolat maximální latentní energii těla, nebo jak se říká: „myslí se rozhýbe čchi
a pomocí čchi se mobilizuje síla“ (yi yi xing qi, yi qi cui li) a okamžik před tím,
než dojde ke kontaktu s nepřítelem, se síla vymrští.
V xingyiquan se napodobují specifické dovednosti mnohých zvířat a zdůrazňují
se principy „pěti prvků“ (wuxing) a „šestera spojení“ (liuhe). Techniky jsou pevné a
hutné, síla je prudká a zároveň plynulá. Údery jsou krátké a síla je pronikavá. Pohyby
jsou přímé, údery mohou být tvrdé i měkké. Xingyiquan je prostý a dynamický
styl, jehož pohyby jsou jednoduché, praktické a uspořádané. Zaměřuje se na boj
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
POHYB A ENERGIE
na krátké vzdálenosti, na rychlý útok a přímý úchop. I když
se techniky v každé škole liší, základní principy zůstávají
stejné. Klade se důraz na to, aby „mysl vedla čchi a čchi vedla
sílu“ (yi yi ling qi, yi qi dao li). Mysl a forma jsou dva aspekty,
zároveň však tvoří jednotu. Prostřednictvím vzájemného
přizpůsobování se formy a mysli a prostřednictvím působení
vnitřního na vnější a vnějšího na vnitřní se kultivují oba
aspekty současně. V xingyiquan se psychickým a fyzickým
tréninkem dosahuje posílení tělesné kondice i kultivace
charakteru. Forma je uvolněná a mysl ve střehu. Vnější forma
se neomezuje pouze na jeden vzorec, pro způsob boje jsou
charakteristické mnohé nepravidelné změny a početné
sekvence technik.
Základní sestavy xingyiquan tvoří sestava pět prvků
(wuxingquan) a dvanáct zvířat (shi’erxing). Jednotlivé
pohyby se většinou cvičí samostatně, tříbí se kung-fu,
a ne pohyby. Dvanáct forem xingyiquan odráží bojové
dovednosti zvířat, jako jsou drak (long), tygr (hu), kůň
(ma), želva (gui), kohout (ji), opice (hou), krahujec
(yao), vlaštovka (yan), mytický pták (dai), had (she), orel
(ying) a medvěd (xiong). Při cvičení se však nehledá
vnější podoba, ale vnitřní smysl. Základní sestavy
vznikly napodobením způsobu lovu a obrany těchto
zvířat. Techniky připomínají jejich pohyby a vystihují
smysl těchto pohybů. Co se týče pěti prvků, vystihuje
xingyiquan vlastnosti kovu, dřeva, vody, ohně a země.
Jejich charakteristikou je útok skrytý v obraně.
Tento styl má velký význam pro zdraví a je velice
praktický v boji. Z vnitřních stylů je nejjednodušší
a mohou ho cvičit lidé různých tělesných konstitucí.
I když je relativně jednoduchý, ten kdo v něm dosáhne
mistrovství, může „půl krokem a jedním úderem beng
porazit Podnebesí“. Není totiž důležité, co cvičíme,
kolik pohybů nebo sestav umíme, důležité je cvičit
správně a vytrvale. Mistrovství se nedosahuje složitými
technikami a sestavami. Naopak, ty nejjednodušší věci
bývají nejdůležitější. Pro jejich jednoduchost je ale
často lidé přehlížejí.
---------------------------------------------------------------Co znamená pojem neijiaquan - vnitřní styly? Jaký je
rozdíl mezi vnitřními a vnějšími styly (waijiaquan)?
„Vnitřní“ v pojmu „vnitřní styly“ znamená vnitřní princip,
vnitřní smysl, vnitřní energie čchi. To znamená, že vnitřní
styly vycházejí z tradičního čínského vnímání těla,
z učení o vnitřních drahách. Jsou to bojové styly, které
se zaměřují především na cvičení mysli a vnitřní energie.
Tzv. „vnější styly“ kladou naopak větší důraz na trénink
fyzické formy, těla. Říká se, že vnitřní styly tříbí esenci,
čchi a ducha; vnější styly cvičí šlachy, kosti a povrch těla.
Pokud ovšem chce někdo dosáhnout vyšší úrovně, musí
ve skutečnosti trénovat vnitřní i vnější zároveň.
47
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Čínská kosmologie
Svět 2013
H
motě bude v letošním roce velet jinová
Země. Se Zemí je trochu problém, jedná se
o nesmírně jemnou a laskavou matku. Hýčká
si svá kuřátka pod křídly, krmí je, chová je,
ale hned je pleskne, jakmile budou chtít
teplé hnízdo opustit. HAD se svým stahováním do nitra
a mimořádně silný vliv centralizace Letící hvězdy bude
jakýkoli pohyb mimo hnízdo velmi ztěžovat.
Země je, pro nás lidi, symbolem mnoha významů a není
divu, lidstvo přináleží k prvku Země. Na to, abychom tuto
moudrost zjistili, se nemusíme ani trmácet tak daleko na
východ, snad všechny kultury světa používají v určitých
obměnách rčení: „Prach jsi a v prach se obrátíš“. Řada
kultur Zemi nazývá matkou – a ne bezdůvodně. Podle
původní čínské medicíny je Země zodpovědná za naši
výživu a potažmo tak za celý náš postnatální život.
Hospodářství Země je vlastně synonymem našeho
pozemského Bytí.
Definice prvku Země ze Suwen, jedné z nejstarších knih
světa - tak jak nám ji předkládá doktor Ando v prvním díle
Klasické čínské medicíny, říká:
Středu patří barva žlutá. Čchi středu vniká do sleziny
a vychází ústy, její esence je uchovávána ve slezině a
nemoci jí zapříčiněné se odrážejí na kořenu jazyka. Její
chuť je sladká, druhově patří k zemi, ze zvířat je spjata
se skotem, z obilovin s kao-liangem, její roční období
je pod znamením planety Saturn. Nemoci, které jí byly
způsobeny, se poznají na masu (svalstvu), z čichových
vjemů k ní patří vůně.
Čínská medicína hovoří u živých tvorů o dvou základních
energiích, o energii prenatální, energii vrozené, zděděné
od rodičů, a energii postnatální, energii získávané po
celou dobu naší pozemské pouti. S vrozenou energií toho
moc nenaděláme, ale o energii postnatální se už můžeme
opravdu starat. I když tady by se spíš hodilo použít termín:
„musíme se starat“. Protože jenom kvalitní energie bude
schopná zajistit v chodu tak rozsáhlý komplex, jakým
48
Napsala: Eva Joachimová
náš organizmus je. A navíc se musí postarat o energii do zásoby. Nenadálá příhoda,
kterou bychom neuměli řešit, kde by nám chyběla síla, nás může přímo připravit
o život, takže myslet na dostatečnou zásobu energie je pro vládce Země stejně
důležité, jako myslet na všechno, co potřebujeme k dennímu životu.
Z orgánů našeho těla přiřazuje čínská medicína k Zemi slezinu a žaludek. Nazývá
je „postnatálním kořenem“, doslova „kořenem pozdějšího nebe“ a „pozdější nebe“
není ničím jiným, než naší známou jinovou sférou, naším Bytím. Tím není myšleno
žádné lichocení, výčet práce sleziny nám zabere celou stránku, jen tak mimochodem,
společně se žaludkem zajišťuje 75 procent potřebné energie pro naše tělo. Další
čtvrtinu zajišťují plíce, a jako vždy, s dalšími počty si staří Mistři poněkud zalaškovali,
protože tvrdili, že zbylou energii získáváme pomocí ostatních smyslů. I když – neříká
úsloví našich předků „Jez do polosyta, pij do polopita, dožiješ se dlouhá léta“ vlastně
totéž?
Se Zemí je spojena energie vlhka, žaludek proto pro svou činnost potřebuje vlhko
a také teplo. Tím může být teplá tekutina (čaj, polévka) a také třeba aperitiv. Tělo se ale
nespoléhá jen na to, co dostane zvenčí. Potravu dostatečně zvlhčí a oteplí slinami. Po
nás se chce jediné, potravu pořádně rozkousat. Žaludek potravu připraví a na řadě je
slezina, která z naší snídaně uspořádá hodokvas pro tělo, kvalitní a vydatnou energii,
která postačí na denní provoz, ochrání organizmus před nebezpečnými nájezdníky
zvenčí a ještě kousek energie uloží pro strýčka Příhodu.
Země má ráda stabilitu, jejím pohybem je sezení. Nemůžeme jí víc ublížit, než když
při jídle chodíme. Chůze se přiřazuje ke Dřevu a Dřevo Zemi ovládá. Pojídáme-li párek
v rohlíku při cestě na pracovní poradu, nejenže významně zatěžujeme žaludek
i slezinu a velmi pravděpodobně ani jeden ani druhý nebudou schopni kvalitní práce,
ale navíc si destabilizujeme celý organizmus. Země si na ty, kteří nemají čas na jídlo,
našla zajímavou lest. Posadí je ke knížce nebo k televizi a má vystaráno. Ne že by si až
tak moc pomohla, oči patří ke Dřevu, takže je opět dynamizováno a překáží trávení,
ale pro Zemi přece jenom přijatelněji.
K Zemi patří chutě sladká a mdlá a tuky. V rozumné míře jejich přijímáním
napomáháme ke zkvalitnění Země, větší množství ji ale začne zatěžovat a můžeme
se dostat do úplně opačné situace. Přemýšlení se nám změní v zacyklené přemítání,
vnímání reality v ustaranost, stabilita v tíhu.
Potřeba stability ale není jen tak nějaký pochybný kapric země. Žaludek je odpovědný
za příjem a rozklad potravy, jeho energie klesá dolů a harmonizuje. Slezina přeměňuje
zpracovanou potravu na vyživující esenci a zvedá ji nahoru, neupotřebené tekutiny
odesílá z těla do ledvin. Jeden jediný prvek tak zajišťuje hned několik zásadních funkcí
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Čínská kosmologie
– klesání, harmonizaci, soustřeďování a stoupání. Aby se toto
všechno mohlo dít najednou, je stabilita opravdu zapotřebí.
Pokud se cítíme z jakéhokoli důvodu rozhozeni, víme, že
nebude všechno v pořádku nejen s trávením.
k úniku krve. Ten poznáme snadno, například častými modřinami. A že se nejedná
o nic nevýznamného, si můžeme lehce ukázat na pankreatitidě, zánětu slinivky.
Smrt při ní může nastat například právě krvácením do mozku (slinivka je v tradiční
čínské medicíně brána jako součást sleziny, samostatně se o ní nepojednává).
Žaludek zajišťuje nejen sestup potravy z úst do nitra
organizmu, ale také sestup neupotřebeného do střev. Sestup
neupotřebeného má přednost před příjmem potravy, proto
nás všechny moudré knihy nabádají k jednoznačnému
ukončení jídla. Tím dáme žaludku jasný povel – konec jídla =
žaludek vše zpracuje a postará se o sestup neupotřebeného.
Pokud po jídle nebo mimoděk třeba při sledování televize
ještě chroustáme sušenky či brambůrky, žaludek může
říct dost! Přestane přijímat a začne pracovat na vyloučení
neupotřebeného. V první řadě se stará o sestup zbylé
potravy do tenkého střeva, ovšem pokud to nestačí, zvolí
další jednoduchou cestu. A my se trápíme říháním, škytáním,
v horším případě nevolností až zvracením. Mezitím se ovšem
cítíme nafouklí jako balónky a máme pocit, že nám někdo
nasypal do žaludku kamení.
Žaludek se nazývá „mořem vody a obilovin“, někdy se do
této definice ještě přidává „energie a krev“, aby bylo jasné, že
Země opravdu rozhoduje o životě a smrti člověka. V pulsové
diagnostice neexistence pulsu na pozici žaludku znamená
konec života.
Slezina se flákat opravdu nestačí. Kromě vyživovací povinnosti a kontroly
dostatečnosti krve a kvality krevního řečiště má na starosti svaly a čtyři končetiny.
Ale ani toto není všechno. Na kvalitě činnosti sleziny záleží naše myšlení. Vědomá
mysl, sídlící v srdci, pracuje ve stabilní Zemi. Využívá schopnosti Země proměňovat
– stoupat i klesat podle reálné potřeby a zároveň harmonizovat. A pokud Země
není spokojená, mohli bychom říci – pokud je vychýlená ze svého středu, pak bude
vychýlené i naše myšlení. Můžeme klesat na duchu, nebo se vznášet a nevnímat
realitu, kterou nám Země strká přímo před oči. Můžeme dokonce opravdu vnímat
nereálně.
Tuto definici jsem si bohužel ověřila na vlastní kůži – jeli jsme
ze semináře a u Valašského Meziříčí přímo před námi vyletěla
motorka ze silnice a spadla do příkopu. Jela jsem s lékařem,
který dokonce před časem sloužil v nemocnici v Meziříčí. Ihned
jsme zastavili, přivolali sanitku a šli jsme ke zraněným. Lékař
šel k dívce, ležela v trávě, sténala, vypadala zraněná. Chlapec
seděl vedle motorky, nebyl od krve, nepůsobil nijak ztrápeně, jen
šokovaně – což samozřejmě nebylo divu. Podívala jsem se na
jazyk, ten byl dost světlý, opět odpovídal prožitému traumatu,
ale zděsila jsem se z pulsové diagnostiky, chlapci chyběl puls na
žaludku. Právě přijela sanitka, apelovala jsem na lékaře, aby se
věnovali hlavně chlapci, že z pohledu čínské medicíny je jeho
stav závažný. Když jsme přijeli domů, telefonoval kolega lékař do
nemocnice a opravdu – chlapec během převozu do nemocnice
zemřel na závažné vnitřní krvácení.
Málo platné, jsme děti Země a ať chceme či ne, musíme
se chovat podle toho. Z toho je zřejmé, co bychom ráno
měli snídat [1]. Rozhodně by to nemělo být nic studeného
a kyselého, tedy žádná studená zelenina, ovoce nebo
džusy – to si mohou dovolit lidé v oblastech subtropických
a tropických. Ideální je polévka či kaše, pro nás jsou asi
nejpřijatelnější ovesné vločky či obilné kaše. Pokud lpíme na
ovoci, můžeme si ho dát nakonec, rozhodně ale ne na začátek.
Problémem není jen složitější trávení. Země se připravuje
na další velmi důležitý úkol. Následující hospodářství,
hospodářství Ohně – Tepla (11 – 15 hodin) bude aktivizovat
krev a úkolem Země je připravit řečiště tak, aby nedocházelo
V horším případě můžeme pociťovat i problémy tělesné. Zemdlený duch a mžitky
před očima se mohou kombinovat s rozpínáním břicha, průjmem, hubnutím,
těžkými únavami, otoky, zahleněním, ale také třeba alergiemi, které musíme
chápat jako neadekvátní reakce vychýlené Země. Slezina bude v letošním roce
zvlášť napadnutelná, po celý rok bude muset být její energie nesmírně aktivní
a to ji bude velmi vyčerpávat. Už v loňském roce jí nebylo do zpěvu, projevilo se to
například v nárůstu onemocnění cukrovkou. V letošním roce se problémy sleziny
a slinivky mohou prohloubit – budeme například výrazně závislejší na sladkém.
Stejnou službu nám ale udělá chuť mdlá, takže obecně bychom se i v chutích
měli omezit a držet se s kořeněním spíš zpátky. Alarmující je i stále rostoucí počet
celiakie. Nesnášenlivost obilí (v našich podmínkách hlavně pšenice) znamená
neschopnost stability, neschopnost držet se v centru nebo se alespoň do něj
vracet.
Vidíme, že úsloví našich předků o zlaté střední cestě je více než na místě. Máme
kliku, že žijeme v centru Evropy, vše hraje pro to, abychom se ve středu skutečně
cítili. Jsme obyvatelé centrální země a kořeny jsou pro nás stejně důležité, jako
vzduch. Maličko nám ublížil vstup do EU, nebezpečně jsme se posunuli na východ,
do oblasti prvku Dřevo, které Zemi destabilizuje jedna radost. Zatímco totiž
v Evropě jsme centrem a tedy zemí středu - prvku Země, v Evropské unii leží Česká
republika v její východní části a tady zůstaneme do té doby, než vstoupí do EU
Ukrajina.
Nikdy nám nebude vlastní stěhovat se za prací, jak je obvyklé třeba v dřevěné
Americe, málokomu svědčí neustálé změny. Ale změna je život a tak musíme
Zemi podporovat alespoň tím, že jí dáme, co její jest. Rozumné (ovšem skutečně
rozumné!) množství sladkého a tučného – nebo lépe mdlého, klid na jídlo a na
učení. Země se nám za to odvděčí vyrovnanými emocemi, uceleným myšlením
a kvalitní kondicí těla. To není málo, co říkáte?
Co říci na závěr?
Shrneme-li vše, co nám vládci času navrhují, máme se držet zlaté střední
cesty, nechat věci plynout, a hlavně být sebou samým. Dbát na životosprávu,
udělat si pořádek v sobě i na své cestě. Prostě a jednoduše – nic víc a nic míň.
_______________________________________________________________
[1] Ráno mezi 7 – 11 hodinou se otevírá čas pro práci Země, tedy i žaludek a slezinu
49
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 1/2013
Horoskop
PRAVIDLA PRO AUTORY ČLÁNKŮ
D
ěkujeme všem autorům za příspěvky do časopisu
Ženšen. Vždy uvítáme, když se s námi formou článků
podělíte o své vědomosti a zkušenosti, ať už jste
zkušený praktik TČM nebo začátečník.
Pokud máte v úmyslu napsat článek pro časopis
Ženšen, oceníme, zkonzultujete-li s námi téma
předem. Obecně lze říci, že máme zájem jak o aktuality
z oboru, tak o odborné články z oblasti historie TČM, akupunktury,
fytoterapie, dietetiky a o kazuistiky z klinické praxe. Pro širší
veřejnost jsou určeny články o cvičení, fengshui, čínské kosmologii
nebo reportáže z Vašich pobytů v Číně, které mohou být napsány
populárnějším stylem.
Časopis je publikován čtvrtletně v internetové podobě na
stránkách Komory TČM, vždy v březnu, červnu, září a prosinci a je
tematicky zaměřen na příslušné roční období.
O tom, zda článek bude v časopisu zveřejněn, rozhoduje redakční
rada po jeho přečtení, publikaci nelze garantovat předem. Můžeme
se na Vás obrátit se žádostí o doplnění, vysvětlení nebo změnu
v textu.
Články posílejte v programu Word jako přílohu emailem na adresu
[email protected] nebo [email protected] Oceníme,
pokud nám pošlete také fotografie či obrázky a to rovněž v příloze,
ve formátu jpg.
Pokud přispíváte do časopisu poprvé, nabízíme Vám možnost
uveřejnění Vaší krátké prezentace v seznamu autorů. Pokud
máte zájem, pošlete nám emailem svoji malou fotografii
a profesní charakteristiku ve třech až čtyřech větách. Uveřejníme je
v příslušném čísle Ženšenu.
Copyright je definován v licenční smlouvě, která je ke stažení zde.
Při psaní čínských odborných termínů TČM je třeba dodržovat
tato základní pravidla:
* Názvy akupunkturních bodů se píší v souladu se standardem
schváleným WHO (http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/
Jh2947e/4.2.html), tj. nejprve mezinárodní zkratka dráhy s číslem
bodu bez mezery či spojovníku, za nimi pak čínský název bodu
v pinyinu s malým počátečním písmenem. Podle stejného
standardu se píší i čínské názvy akupunkturních drah.
50
Např.: LR3 taichong, SP6 sanyinjiao, CV12 zhongwan, GV14
dazhui, shoushaoyin xinjing, zuyangming weijing apod.
* Čínská jména léčiv v pinyinu se píší s malým počátečním
písmenem jako jedno slovo.
Např.: danggui, maziren, shudihuang, dongchongxiacao,
chaobaizhu, zhigancao apod.
* Odborné termíny v pinyinu se píší s malým počátečním
písmenem. Víceslabičné lexikální jednotky se píší jako jedno
slovo.
Např.: yangxu – prázdnota jangu, ganyu – stísnění jater,
weihuo – žaludeční oheň, shenyinxu – prázdnota jin ledvin,
pangguangjing – dráha močového měchýře apod.
* Odděleně po slovech se píší víceslovná spojení, např.: ganyu
qizhi – stísnění jater ze stagnace čchi, feiqi shangni – protichůdný
vzestup čchi plic, huoxue huayu – oživovat krev a přeměňovat
sraženiny, ganqi fan wei – jaterní čchi napadá žaludek, zutaiyang
pangguangjing – taiyangová nožní dráha močového měchýře
apod.
* S počátečním velkým písmenem se píší jenom vlastní jména,
např. osob, děl, institucí apod.: Zhang Zhongjing, Li Shizhen,
Huangdi neijing, Shanghanlun, Bencao gangmu.
Citace:
V textech článků určených do odborné sekce časopisu jsou
vyžadovány citace pramenů, které dokládají hlavní tvrzení
článku.
V zájmu sjednocení metody citací a bibliografických záznamů
budou zápisy v Ženšenu uváděny podle mezinárodních citačních
norem ISO 690 a ISO 692, které jsou u nás nejrozšířenější.
V tomto čísle záznamy upravila redakční rada, v následujícím
čísle budou uvedeny návody, které poslouží autorům k vytváření
záznamů v souladu s uvedenými normami.
Těšíme se na spolupráci s Vámi,
Redakce časopisu Ženšen

Podobné dokumenty

Časopis Komory TČM

Časopis Komory TČM tradiční, s akupunkturou a s bylinami,“ řekl.

Více

Implementace přípravku klasické čínské medicíny do

Implementace přípravku klasické čínské medicíny do Klasická čínská medicína má pro nás náznak tajemna a díky zcela jinému teoretickému základu může vzbuzovat jistou nedůvěru. Nicméně její účinky jsou nepopiratelné. Vaginální kulička NaturGyn Scarle...

Více

Zápis ze semináře profesorky - 1. škola tradiční čínské medicíny

Zápis ze semináře profesorky - 1. škola tradiční čínské medicíny quchi, zusanli, dazhui, feishu, baihui - anmianxue (bod na spánok) + shuaigu GB8 - hegu, waiguan TE5, - geshu BL17 - shenshu, yaoyangguan GV3 - ciliao BL32 - fengshi GB31, xuanzhong GB39 zavádzanie...

Více

Jídelní a nápojový lístek

Jídelní a nápojový lístek Ovocné a bylinné čaje: Ovocné čaje - vlastně nečaje, protože se nepřipravují z klasických čajových lístků, ale z ovoce a ovocných listů. Jsou velmi oblíbené pro svoji neodolatelnou chuť patří mezi...

Více

Časopis Komory TČM

Časopis Komory TČM (wutao.cz), aby se vytvořil lepší prostor pro rozšiřování tradičního taoistického kung-fu, a aby mělo více lidí přístup ke vhodným metodám cvičení tradičních bojových umění.

Více

Seznam knih Therapy Centre

Seznam knih Therapy Centre ČERVINKA, Jiří ŠAFRÁNEK, Jiří UHLÍŘ, Jan HERMOVÁ, Sabine BRAGDON, Allen D.; FELLOWS, Leonard CAIATIOVÁ, Maria; DELAČOVÁ, Světlana; MÜLLEROVÁ, Angelika CHAUVELOVÁ, Denise; MICHELOVÁ, Viviane KOHLOV...

Více

Ženšen - Komora TČM

Ženšen - Komora TČM rada po jeho přečtení, publikaci nelze garantovat předem. Můžeme se na Vás obrátit se žádostí o doplnění, vysvětlení nebo změnu v textu. Články posílejte v programu Word jako přílohu emailem na adr...

Více