Technický list Jotun Durasol

Komentáře

Transkript

Technický list Jotun Durasol
Technický list
19980
^(
ValidationDate).
19980
3
3
1
Approved
Jotun Durasol
POPIS PRODUKTU
Tato prášková barva neobsahující olovo je vyvinutá pro odolnost vůči nejdrsnějším klimatickým podmínkám a splňuje
průmyslové požadavky na vysokou kvalitu a dlouhodobý estetický povrch. Tento produkt neobsahující TGIC v sobě
spojuje vynikající vlastnosti zachování lesku a stálobarevnosti a zajišťuje nejvyšší stupeň odolnosti proti korozi.
Oblasti použití
Tento produkt vřele doporučujeme pro architektonické aluminiové extruze a obložení, kde jsou vnější povrchy
vystaveny velmi tvrdým klimatickým podmínkám a kde jsou důležité vyspělá ochrana proti korozi, udržení lesku a
barvy.
Při použití sítotisku nebo těsnicích tmelů je vhodné provést samostatné zkoušky, abyste zajistili kompatibilitu a aby
byla splněna požadovaná kritéria kvality.
VLASTNOSTI PRÁŠKU
Skladování
Uchovávejte na suchém chladném místě. Maximální teplota 25 °C. Maximální relativní vlhkost 60 %. Trvanlivost
produktu je 6 měsíců od data výroby za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
APLIKACE
Předúprava
Celková kvalita nátěrové hmoty závisí do značné míry na typu podkladu a typu a kvalitě jeho předúpravy. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme dodržovat pokyny a doporučení dodavatele prostředku pro předúpravu povrchu.
Doporučované typy předúpravy pro nejčastěji používané podklady jsou:
Podklad
Hliník
Závěrečný oplach (dejonizovaný)
Předúprava
Chromátování
Poslední stékájící vodu z předmětu je třeba testovat při 20 °C.
Vytvrzení
Datum vydání:
9 Listopad 2015
Strana: 1/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com
Technický list
Jotun Durasol
Vybavení
Vhodný pro nanášecí zařízení Corona nebo Tribo.
VZHLED
Barva
Zvolený rozsah barev RAL. Další barvy lze vyrobit na přání.
Lesk
EN ISO 2813 (60°)
22 ± 5
*Je-li povrch aplikace příliš malý nebo nevhodný ke změření lesku pomocí měřiče lesku, je třeba lesk porovnat vizuálně
s referenčním vzorkem (ze stejného úhlu pohledu).
Měření lesku práškových barev s metalickým efektem může vykazovat rozdíl od hodnot specifikovaných v tomto
dokumentu. Doporučujeme vizuální porovnání s referenčním vzorkem.
KVALITA NÁTĚROVÉ HMOTY
Technické údaje uvedené níže jsou pro tento produkt typické, pokud jsou aplikovány následujícím způsobem:
Podklad
Pochromované aluminiové panely
Tloušťka podkladu (mm)
0,8
Tloušťka filmu (µm)
50-70
Typické hodnoty z testů.
Vlastnosti
Standard
Výsledek
Přilnavost
EN ISO 2409 (2 mm)
Odolnost proti rázu
EN ISO 6272 /ASTM D2794
Splňuje hodnotu 2,5 Nm bez odpojení
(průměr dopadajícího předmětu 15, barvy po zkoušce odtržení lepicí pásky.
9 mm)
Zkouška hloubením
EN ISO 1520
Splňuje 5 mm deformaci bez odlepení po
odtrhové zkoušce pásky.
Pružnost
EN ISO 1519
Splňuje ohybovou zkoušku přes cylindrický
trn 5 mm bez odpojení barvy po zkoušce
odtržení lepicí pásky.
Tvrdost filmu
EN ISO 2815
Odolnost proti deformaci podle Buchholze:
> 80
Datum vydání:
9 Listopad 2015
Gt 0
Strana: 2/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com
Technický list
Jotun Durasol
Odolnost vůči maltě
EN 12206-1
Vrtací, frézovací a řezací
zkouška
Maltu musí být snadné odstranit bez
jakýchkoliv zbytků.
Bez vločkování nátěru.
Odolnost vůči postřiku
neutrální solí
ASTM B117
Bez vzniku puchýřků nebo ztráty přilnavosti
po 4000 hodinách.
Odolnost proti vlhkosti
obsahující SO2
EN ISO 3231 (0.2 I SO2)
Bez infiltrace přesahující 1 mm na obou
stranách vrypu po 40 cyklech.
Odolnost proti vlhkosti
EN ISO 6270-2
Bez infiltrace přesahující 1 mm na obou
stranách vrypu po 4000 hodinách.
Odolnost vůči mlze kyseliny
octové
ISO 9227
Po 2000 hodinách testování – maximálně
16 mm² infiltrace po délce vrypu 10 cm.
Urychlené stárnutí
DIN EN ISO 11507 (UVB - 313)
Cyklus: 4 hodiny při 50 ºC UV a 4 hodiny
při 40 ºC kondenzace. Nedochází ke
křídování, vynikající zachování lesku a
stálobarevnosti po 1200 hodinách testování.
Urychlené stárnutí
DIN EN ISO 11507 (UVA – 340)
Cyklus: 8 hodin při 60 ºC UV a 4 hodin při
45 ºC kondenzace. Nedochází ke křídování,
vynikající zachování lesku a stálobarevnosti
po 5000 hodinách testování.
Zkouška přirozeným stárnutím
ISO 2810 (South Florida, 27 ºN)
Nedochází ke křídování, vynikající
zachování lesku a stálobarevnosti po 10
letech expozice (úhel 45 º na jih).
Index povrchové zápalnosti
ASTM E 84-06a
Třída 1 nebo A
Vznik kouře
ASTM E 84-06a
Třída 1 nebo A
Schválení
Tento produkt je certifikován podle standardu Qualicoat Class 3 a jeho vlastnosti týkající se povětrnostních podmínek
splňují AAMA 2605. Schválení je konkrétní podle barvy a místní pobočky společnosti Jotun Powder Coatings.
Záruka produktu
Tento produkt je zaštítěn 30-letým záručním systémem na produkt, je-li používán na architektonickém hliníkovém
podkladu a v souladu s podmínkami.
Vyloučení opovědnosti
Informace v tomto dokumentu jsou uvedeny podle nejlepších znalostí a vědomostí společnosti Jotun, na základě
laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako
takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun. Jotun poskytuje záruku
pouze na kvalitu samotného produktu. Lze uskutečnit drobné odlišnosti produktu pro splnění místních předpisů. Jotun si
vyhrazuje právo měnit uvedené informace bez dalšího upozornění.
Doporučujeme uživatelům, aby vždy kontaktovali Jotun ohledně poskytnutí konkrétních doporučení týkajících se
všeobecné vhodnosti tohoto produktu pro jejich potřeby a konkrétní aplikační postupy.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu platí verze v anglickém jazyce
(Velká Británie).
Datum vydání:
9 Listopad 2015
Strana: 3/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com
Technický list
Jotun Durasol
Datum vydání:
9 Listopad 2015
Strana: 4/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com

Podobné dokumenty

Technický list Jotun Facade 2403

Technický list Jotun Facade 2403 laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun...

Více

Technický list Jotun Facade 2481

Technický list Jotun Facade 2481 laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun...

Více

Technický list Jotun Super Durable 2901

Technický list Jotun Super Durable 2901 Při použití sítotisku nebo těsnicích tmelů je vhodné provést samostatné zkoušky, abyste zajistili kompatibilitu a aby byla splněna požadovaná kritéria kvality.

Více

Technický list Jotapipe DL 3003

Technický list Jotapipe DL 3003 laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun...

Více