1 Příklad vyplňování formuláře přílohy č. 8

Komentáře

Transkript

1 Příklad vyplňování formuláře přílohy č. 8
Příklad vyplňování formuláře přílohy č. 8 - elektrozařízení
Zpracovatel elektroodpadu přijal od firmy REO s.r.o., Srbsko ORP Beroun, která zajišťuje
zpětný odběr elektrozařízení, 10 t velkých domácích spotřebičů a od obyvatel 1 t malých
domácích spotřebičů. Velké domácí spotřebiče firma zpracovala a vzniklo jí: 6 t železných
kovů ( odpad 19 12 02), které předala provozovně firmy SS s.r.o, Chlum, ORP Vlašim, 2 t
neželezných kovů (odpad 19 12 03), které předala provozovně firmy Recyklace a.s., Lidice,
ORP Kladno, 1 t plastů (odpad 19 12 04) , které předala provozovně firmy Zprac s.r.o,
Benešov, ORP Benešov, 0,5 t olověných akumulátorů (odpad 16 06 01), které prodala firmě
Kovohutě a.s., Příbram, ORP Příbram, a 0,5 t kabelů a vodičů (kód 17 04 11), které předala
provozovně firmy Adam a.s., Nespeky, ORP Benešov.
Zpracováním 1 t malých domácích spotřebičů (20 01 36) firmě vzniklo: 0,3 t železných kovů
(kód 19 12 02), které předala provozovně firmy SS s.r.o, Chlum ORP Vlašim, 0,1 t
neželezných kovů (kód 19 12 03), které předala provozovně firmy Recyklace a.s., Lidice,
ORP Kladno, 0,2 t malých elektrických motorků (odpad 16 02 16), které předala provozovně
firmy Využ. a.s., Kozlov ORP Jihlava,, 0,1 plastů (kód 19 12 04), které předala firmě
ABC.a.s., Čerčany, ORP Benešov a 0,3 t dřeva (kód 19 12 07), které spálila ve vlastní
spalovně.
Poznámka - provozovatel kolektivního systému:
V případě, že firma přebírá elektrozařízení (výrobek) od provozovatele kolektivního systému,
pak podle § 38 odst. 8 zákona o odpadech se toto elektrozařízení (výrobek) stává odpadem
teprve ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. V tomto případě
tedy firma přebírající elektrozařízení (výrobek) se stává původcem tohoto odpadu a v příloze
č. 8 jej vykazuje kódem A00 – vlastní produkce.
Vykazování dalšího nakládání pak je obdobné jako v uvedeném příkladě.
Způsob vyplnění hlášení listu č. 2 je uveden v následujícím formuláři.
1
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení
s odpady za rok: 2005
IČ
2 0 5 4 5 6 7 9
Číslo provozovny
o produkci a nakládání
3
Strana č.
1
4
Počet stran listu č. 2
List č. 2
Poř.
číslo
1
1
Kategorie
odpadu
Označení
skupiny
elektrozařízení
45)
N
5
V
Označení odpadů
Kód druhu Název druhu odpadu
odpadu
nebo číslo
z tab. č. 1
2 5)
35)
16 02 13 zařízení
Množství odpadu (tuny)
Celkem
19 12 02 železo
O
V
19 12 03 nežel. kovy
O
V
19 12 04 plast
O
V
16 06 01 akumulátor
N
V
V
9
23456701, REO s.r.o., adresa, Beroun, 2102, 531057
10,000
BN18
A00
2,000
AN3
35674589, , SS s.r.o, adresa, Chlum, 2125, 529770
A00
2,000
1,000
V
5
8
BN30
6,000
V
4
7
Z toho dle
sloupce 8
6,000
V
3
Partner
IČ, název provozovny, IČZÚJ a adresa provozovny ,
kód obce s rozšířenou působností provozovny
6
10,000
V
2
Kód
způsobu
nakládání
AN3
24352323, Recyklace a.s., adresa,
532584
Lidice, 2109,
A00
1,000
0,500
AN3
25413652, Zprac
529303
s r.o., adresa,
Benešov, 2101,
A00
0,500
2
AN3
25412563,Kovohutě a.s., adresa, Příbram,
539911
2120,
6
17 04 11 kabely
O
V
0,500
V
7
20 01 36 El. zařízení
O
M
0,500
1,000
O
8
19 12 02 železo
O
M
19 12 03 nežel. kovy
O
0,300
0,100
O
10
16 02 16 malé el-motorky
O
0,200
O
11
19 12 04 plast
O
0,100
O
12
19 12 07 dřevo
O
O
0,100
M
BN18
AN3
35674589, , SS s.r.o, adresa, Chlum, 2125, 529770
AN3
24352323, Recyklace a.s., adresa,
532584
Lidice, 2109,
A00
0,200
M
Nespeky, 2101,
A00
0,100
M
25874121, Adam a.s., adresa,
530263
Srbsko, 531758
A00
0,300
M
AN3
BN30
1,000
O
9
A00
0,300
AN3
00216352, Využ a.s., adresa, Kozlov, 6105, 587427
A00
O
AN3
52147802, ABC a.s., adresa,
529516
A00
0,300
AD10
V sloupci 8 „PARTNER“ se vyplňují všechny údaje o PROVOZOVNĚ partnera !
3
Čerčany, 2101,

Podobné dokumenty

Formulář ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ

Formulář ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ Kontakt (telefon, e-mail, adresa):_____________________________________________________________ Žádám o  pořízení kopie zdravotnické dokumentace  zapůjčení RTG dokumentace/  pořízení CD nosiče (...

Více

Bio-Life.cz

Bio-Life.cz Nebráníme se spolupráci s ostatními servery, proto jestliže máte zájem o přebírání článků, platí následující pravidla: a) přebírající server je povinen v případě zájmu o přebrání článku informovat ...

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů 2 t neželezných kovů (odpad kat.č.19 12 03), které předala provozovně firmy Recyklace a.s., Lidice, ORP Kladno, 1 t plastů (odpad kat.č.19 12 04) , které předala provozovně firmy Zprac s.r.o, Beneš...

Více

Záruční program pro ojeté vozy Mercedes Benz

Záruční program pro ojeté vozy Mercedes Benz Záruka je vázaná na vozidlo a nároky ze záruky přecházejí při prodeji motorového vozidla na nového majitele. 4. Rozsah Záruka slouží Vaší co možná nejlepší profilaci na trhu a odlišení se od konkur...

Více

Zápis ze dne 6.4.2016

Zápis ze dne 6.4.2016 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 4. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřej...

Více

č. 352/2005 Sb.

č. 352/2005 Sb. (2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce neb...

Více