přednáška VII

Transkript

přednáška VII
Gymnospermické rostliny
(nahosemenné)
• Dokonalá převaha sporofytu nad
gaetofytem
• Dřeviny s otevřenými kolaterálními
svazky
• Listy stálezelené, zřídka každoročně
opadavé
• Květy jednopohlavné, bezobalné v
šišticových květenstvích
• Hlavní rozvoj v druhohorách
•
•
•
•
•
Oddělení: kapraďosemenné
Oddělení: cykasy
Oddělení: jinany
Oddělení: gnetoyty
Oddělení: jehličnany
– Třída: kordaity
– Třída: jehličnaté
•
•
•
•
Řád: borovicotvaré
Řád: blahočetotvaré
Řád: cypřišotvaré
Řád: tisotvaré
Kapraďosemenné
• Vyhynulé
• Habitem se podobaly stromovým
kapradinám
• Opylované větrem
• Známé z devonu a karbonu
Cykasy
• Dřeviny stromového habitu
• Vějířové lichozpeřené listy nahloučené
na vrcholu kmene
• V šišticích šupinovité mikrosporofyly s
množstvím prašníků
• Megasporofyly v terminálním souboru,
nesou nahá vajíčka
• Opylení větrem
Cycas circinalis – cykas indický
Cycas revoluta – cykas japonský
Jinany (Ginkgophyta)
•
•
•
•
Nejstarší zástupci v karbonu
Jediný recentní druh jinan dvoulaločný
Pochází z Číny
Typické vějířovité listy
Gnetofyty (Gnetophyta)
• Rozmanitý vzrůst a vzhled – husté
stromky, keře, polokeře i liány
• Jednodomé nebo dvoudomé
Epheda distachya –
obsahuje alkaloid efedrin a
jeho deriváty
Gnetum gnemon –
dužnaté plody, liána
pěstovaná v
jihovýchodní Asii jako
ovocná dřevina
Welwitschia mirabilis – dřevina rostoucí na pobřežních
písčitých pouštích jihozápadní Afriky
Jehličnany (Pinophyta)
• Stromy nebo keře, listy vyvinuty v úzké
čárkovité jehlice
• Šišticovitá květenství
• Na Zemi od konce prvohor
• Jehličnaté lesy – produkce dřeva
Třída: kordaity
• V karbonu tvořily součást rozsáhlých
bažin, sedimentačních pánví a močálů
• Na konci permu náhle vyhynuly
• Vysoké bohatě větvené stromy s
různotvarými listy
• Podílely se na vzniku černého uhlí
Třída: jehličnaté
• Jehličnany převážně vysokého
stromovitého vzrůstu
• Listy jehlicovité, eliptické šupinovité, s
jedinou žilkou
• Mikrosporofyly nesou na spodní straně
2-20 mikrosporangií produkující pylová
zrna
• Objevily se již koncem karbonu
Řád: Borovicotvaré
čeleď: borovicovité
• Mohutné vysokokmenné rostliny s
rozsáhlým sekundárním dřevem
• Stálezelené, zřídka opadavé
• Jehlicovité listy na brachyblastech
• Pylová zrna mají 2 vzdušné vaky
• Jedle, smrk, modřín, cedr, borovice
Cedr atlaský
Jedle bělokorá
Smrk ztepilý
Borovice vejmutovka
Douglaska
tisolistá
Borovice blatka
Smrk omorika
Čeleď: tisovcovité
•
•
•
•
Stálezelené i opadavé
Listy šupinovité i jehlicovité
Pryskyřičné kanálky
Šišky dřevnaté nerozpadavé, semena
křídlatá
• Severní Amerika, východní Asie,
Tazmanie
Kryptomérie japonská
Tisovec dvouřadý
Sequoiadendron
giganteum
Sequoia sempervirens – spolu s
předchozím zástupcem největší
stromy světa
Metasekvoje čínská
Řád: blahočetotvaré
čeleď: blahočetovité
•
•
•
•
•
Druhotně tloustnoucí kmen
Husté jehlicovité nebo šupinovité listy
Šišky dřevnatějící
U nás jako pokojové rostliny
Některé druhy jako bonsaje
Blahočet ztepilý – u nás jako
pokojová rostlina
Podocarpus totara – z Nového
Zélandu, kvalitní dřevo
Řád: cypřišotvaré
čeleď: cypřišovité
• Velké bohatě větvené stromy, ale i
malé keře
• Stálezelené s pryskyřičnými kanálky
• Rostou po celém světě
Zerav západní – do živých
plotů
Zerav obrovský
zeravinec
Cypřišek spp.
Zeravec východní
Jalovec obecný – koření,
léčitelství, likéry
Jalovec chvojka – okrasný, prudce
jedovatý
Juniperus virginiana – S. Amerika
Jalovec čínský
Řád: tisotvaré
čeleď: tisovité
• Stromy nebo keře s jednožilnými
jehlicovitými listy bez pryskyřičných
kanálků
• Těsně pod vajíčkem vyrůstá
prstencovitý val, ve zralosti obaluje
semeno jako dužina (míšek)
Tis červený
Toreja japonská
Angiospermické rostliny
krytosemenné
Oddělení: Magnoliophyta
• Třída: dvouděložné – 59 řádů
• Třída: jednoděložné – 11 řádů
Hlavní znaky dvouděložných
•
•
•
•
•
Dvě dělohy
Kořen hlavní a kořeny vedlejší
Původně dřeviny, odvozené byliny
Kolaterální cévní svazky do kruhu
Žilnatina listů zpeřeně nebo dlanitě
větvená
• Květy nejčastěji spirální květní obaly
rozlišeny na kalich a vnitřní korunu
Řád 1: šácholanotvaré
(magnoliotvaré)
• Čeledi:
– Šácholanovité
– Láhevníkovité
– Muškátovníkovité
– Badyáníkovité
– Schisandraceae
Šácholanovité
• Stálezelené nebo opadavé stromy a
keře s velkými květy
• Plody skládají souplodí vypadající jako
šiška
* P 6-∞ A ∞ G ∞
• Plodem měchýřek nebo nažka
Šácholan Soulangeův
Liliovník tulipánokvětý
Šácholan hvězdovitý
Šácholan obvejčitý
Láhevníkovité
• Dřeviny (i liány) s celistvými listy a
velkými 3četnými květy.
• Květní lůžko dužnatí a s dužnatými
plody vytváří jedlé souplodí
* K 3 C 3-12 A 3-∞ G ∞-1
• Plod měchýřek, nažka, bobule
Asimina triloba
Cananga odorata – silice kor. lístků
Muškátovníkovité
• Dřeviny se vždyzelenými listy,
dvoudomé
• 3četné jednopohlavné květy
• Tropy
• ♂* P (3) A 2-30; ♀* P (3) G 1
• Plodem je bobule
Muškátovník pravý – dužnatý
plod pukající dvěma
chlopněmi. Mezi nimi je
semeno obalené roztrhaným
míškem (arillus).
Usušený míšek je muškátový
květ.
Badyáníkovité
• Vždyzelené keře, stromy a liány.
• V pletivech mají sekreční buňky se
silicemi nebo pryskyřicemi
• Severní Amerika, východní Asie
n. ♂ - ♀* P 12-20 A 8-15 G 8-20
• Plod měchýřek, zřídka bobule
Badyáník pravý
Schisandraceae
•
•
•
•
•
Liány se střídavými listy
Jednopohlavné jednotlivé květy
Plodem je bobule
Východní Asie a Severní Amerika
Dva rody s 50 druhy
Schisandra chinensis – magnolka
čínská, limoník
Jako ovoce a v lidovém léčitelství.
Řád 2: vavřínotvaré
• Čeledi:
– Vavřínovité
– Sazaníkovité
Vavřínovité
• Stromy nebo keře s kožovitými
vždyzelenými listy se siličitými
buňkami
• Květy drobné, jedno i oboupohlavné,
3četné, plodem bobule nebo
peckovice
• Tropy a subtropy jihovýchodní Asie a
Ameriky
n. ♂-♀ * P 3+3 n. K 3 C 3 A 3+3+3 G (1-3)
Vavřín ušlechtilý
Kafrovník
Skořicovník cejlonský
Avokádo
Sazaníkovité
•
•
•
•
Dřeviny se vstřícnými listy
Oboupohlavné květy
V pletivech sekreční buňky se silicemi
Severní Amerika, Čína, Japonsko,
Austrálie
* P ∞ A 5-∞ G ∞
• Plodem je nažka
Sazaník květnatý –
vonné kořeny, větévky i
listy, okrasný
Chimonanthus praecox – kvete v lednu
před vyrašením listů
Řád 3: vřesnotvaré
• Čeleď: všesnovité
• Dřeviny s jednoduchými listy, některé
druhy mají aromatické žlázky
• Jednopohlavné květy (jehnědy)
• Jednodomé
• Plodem peckovice
• Severní Amerika
Myrica cerifera –
vylučuje ve vnější
vrstvě oplodí peckovic
rostlinný myrikový
vosk
Řád 4: pepřovníkotvaré
• Čeleď: pepřovníkovité
• Často liány, ale i byliny a dřeviny
• Jednoduché listy, malé obou i
jednopohlavné květy v hroznovitých
květenstvích, plodem je bobule
• Většinou v tropech
n. ♂-♀↓ P 0 A 2-3 G (1-6)
Pepřovník černý
Pepřovník dlouhý
Pepřovník opojný – z
rozdrceného kořene a
kokosového mléka se v
Polynésii připravuje opojný
nápoj kawa
Pepřovník betelový – původní v Indomalajsku.
Listy obsahují silice ostré peprné chuti. Semena
palmy arekové obalení betelovými listy s
přidáním páleného vápna se žvýkají jako slabé
narkotikum.
Řád 5: láčkovkotvaré
• Čeleď: láčkovkovité
• Hmyzožravé tropické byliny
• Střední žilka listové čepele přechází
úponkou v baňkovitou láčku s víčkem
• Láčka vyplněna tekutinou s trávícími
enzymy
• Tropy jihovýchodní Asie
• Plod tobolka
láčkovka
Řád 6: podražcotvaré
• Čeledi:
– Podražcovité
– Rafflesiaceae
Podražcovité
• Popínavé vytrvalé byliny i dřeviny s
jednoduchými listy
• Květy jedno i oboupohlavné, trojčetné
• Tropy a subtropy
• Plodem tobolka
* n. ↓ K (3) C 0 ∕A 6-12 G 4-6 ∕ s odchylkami
Kopytník evropský
– voní kafrem, má
palčivou chuť,
jedovatý
Podražec křovištní –
páchne, jedovatý
Podražec velkolistý –
okrasná liána
Rafflesiaceae
• Nezelené parazitické rostliny na
tropických a subtropických dřevinách
• Prokaulom – prýt bez cévních svazků,
funguje jako haustoria a přímo nese
květy
Rafflesia arnoldii
Řád 7: leknínotvaré
• Čeledi:
– Leknínovité
– Lotosovité
– Růžkatcovité
Leknínovité
•
•
•
•
•
Vodní byliny s plazivým oddenkem
Listy plovoucí na hladině
Velké oboupohlavné květy
Většina druhů v tropech a subtropech
Plodem měchýřky
* K 4-6 C 0-∞ A 3-∞ G 3-∞
Leknín bělostný
Stulík žlutý
Leknín hvězdový
Euryale ferox
Viktorie královská
Cabomba spp.
Lotosovité
• Jeden rod, vodní a bahenní rostliny
• Štítovitá listová čepel
• Plodem oříšky
Lotos žlutý
Lotos ořechonosný
Růžkatcovité
• Vodní ponořené byliny
• Po celém světě
• Plodem je oříšek
♂ * P7-12 A 4-27; ♀ * P 8-12 G 1
Růžkatec bradavčitý
Růžkatec ostnitý
Řád 8: pryskyřníkotvaré
• Čeledi:
– Čemeřicovité
– Pryskyřníkovité
– Dřišťálovité
– Chebulovité
Čemeřicovité
•
•
•
•
Vytrvalé i jednoleté
Listy střídavé nebo v růžici
Květy v hroznech
Plodem měchýřky, výjimečně bobule
nebo nepravá tobolka
* n. ↓ P 2-8 n. K 5 C 5 A ∞ G 1-8
Čemeřice
Černá
Nachová
Zelená
Blatouch bahenní
Ostrožka stračka
Ploštičník evropský
Oměj šalamounek
Pryskyřníkovité
• Jednoleté i vytrvalé, někdy popínavé
dřeviny , plodem je nažka
• Květy oboupohlavné
• Na všech světadílech
• Ostrá chuť – alkaloidy, saponiny,
glykosidy
* n. ↓ P4-20 n. K 5 C 5 A 4-∞ G 1-∞
Jaterník podléška
Žluťucha orlíčkolistá
Hlaváček jarní
Sasanka hajní
Lakušník vodní
Pryskyřník plazivý
Koniklec luční
Dřišťálovité
• Keře a byli s jednoduchými střídavými
listy
• Květy 2 až 3četné, obsahují nektária
• Plodem bobule, tobolka
* K 3+3 C 3+3 A 3+3 G (1-3) – s odchylkami
Dřišťál obecný – kromě
plodů je celá rostlina
jedovatá
Škornice alpská
Mahónie cesmínolistá
Chebulovité
• Liány se střídavými jednoduchými listy
• Drobné květy v bohatých latách,
jednopohlavné 2-3četné
• Plodem je peckovice
• V pletivech sekreční nádržky, alkaloidy
• Tropy
Chebule korková –
jedovaté plody, jejichž
semena používají
domorodci k mámení ryb
Chondrodendron
tomentosum – léčivý
kořen
Cocculus laurifolius –
výroba šípového jedu
kurare