Newsletter OCH na říjen 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem

Komentáře

Transkript

Newsletter OCH na říjen 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem
Newsletter
Oblastní charity
Ústí nad Labem
PŘIPRAVUJEME:
2 8 .
ROTAHU FEST
romský hudebnětaneční festival
sobota 4. 10. od 13h
Dům kultury Ústí nad
Labem
V Y D Á N Í
Ř Í J E N
2 0 1 4
Milí přátelé, přinášíme vám nové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete informace o aktuálním dění u nás. Přejeme krásný začátek podzimu…vám,
kterým také „...není člověk lhostejný“.
Akce Oblastní charity
ROTAHU FEST
Akce CSPR Světluška:
V sobotu 4. října od 13.00 se bude ve velkém sále Domu kultury v Ústí nad Labem konat již VIII. ročník
2. 10.—Prohlídka s
princeznou- zámek
Velké Březno
romského tanečně-hudebního festivalu – Rotahufest, který pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem -
6. 10.—Den otevřených dveří
Festivalu se zúčastní 10 souborů z organizací pracujících s romskými dětmi a mládeží. Taneční a hudební
7. , 14. a 21.10. - DDM
kořeny kultury, která je stejně plnohodnotná a originální, byť v současné době společensky opomíjená.
Dům Světluška.
soubory tak budou mít možnost přiblížit veřejnosti romskou tradiční kulturu a ukázat tak majoritní společnosti
Na festivalu se budou prezentovat dětské taneční a hudební soubory z Ústeckého kraje, z nichž porota
Akce CPR Ovečka:
vybere vítěze Ceny za přínos romské kultuře. Soutěžit se bude dále v kategoriích: tra-
6. 10.—Den otevřených dveří
diční romský tanec, moderní tanec a hudební
9. 10. 2014 od 10.00hod
Lenčiny zpívánky
ocenit svého favorita v divácké anketě.
vystoupení. Diváci budou moci hlasovat a
Moderátorkou akce bude Iveta Demeterová,
jako host vystoupí romská teplická kapela
Akce DPS Ludmila:
Gipsy strings.
1. 10. – Přednáška od
studenta Jakuba – Staré
Chabařovice
od
13:30hodin
Festival je podpořen Ministerstvem kultury,
Fondem Ústeckého kraje a Magistrátem
města Ústí nad Labem.
3. 10.—Taneční terapie
s Jiřinou od 14:00hodin
6. , 7. 10.—Den otevřených dveří
Akce Dům
Samaritán:
6. 10.—Den otevřených
dveří
DEN CHARITY
Oblastní charita Ústí nad Labem se připojuje k celostátní kampani Den charity, kterou pořádá
Charita Česká republika. Ve dnech 6. a 7. října uspořádají jednotlivá zařízení Dny otevřených
dveří a doprovodné akce. Jejich přehled naleznete na straně 2 tohoto newsletteru.
Úkolem kampaně je seznámit širokou veřejnost s naší činností a posláním, zajímavou formou
představit zájemcům jednotlivá pracoviště a zařízení. pokračování na str. 2
Newsletter
Oblastní charity
Ústí nad Labem
PŘIPRAVUJEME:
2 8 .
DEN CHARITY:
pondělí 6.10.
Dny otevřených dveří v zařízeních Oblastní charity Ústí
nad Labem:
V Y D Á N Í
Dům pokojného stáří sv. Ludmily:
možnost prohlídky
zařízení , představení
služeb ve dnech 6. a 7.
10. od 8.00 do 16.00;
aktivity pro uživatele:
6.10. od 13h muzikoterapie, 7.10. od 10 h
lehké aktivní cvičení s
míčky
Dům Světluška:
8.00—16.00 představení služeb, prohlídka
zařízení
Centrum pro rodinu
Ovečka:
8.00—16.00 představení služeb, prohlídka
zařízení
2 0 1 4
Co se u nás dělo v září
8. NAROZENINY CPR OVEČKA
V září oslavilo Centrum pro rodinu Ovečka osmé narozeniny
a při této příležitosti proběhla v herně zábavná akce pro
širokou veřejnost. Pro děti bylo přichystáno občerstvení,
hry, malování na obličej a probíhala také sbírka hraček. Vybrané hračky budou přerozděleny do ostatních služeb.
Dům Samaritán:
od 9.00 možnost prohlídky zařízení, popovídání s pracovníky, převzetí propagačních
materiálů, dopoledne
tvořivé dílny pro klienty, odpoledne sportovní
či společenské hry a
grilování pro klienty
Ř Í J E N
Děti z Nízkoprahového zařízení Tykadlo se v průběhu září
loučily s létem a připravovaly podzimní výzdobu. Děti vyráběly krásné dekorace draků, hub, listů a další podzimní tematiky. Největší úspěch měla u dětí akce „Tykadlo má talent“, kdy se děti účastnily talentové soutěže. Od konce září je pro děti z NDZM Tykadlo připraven kroužek Zábavného vaření, který bude probíhat každý týden pod vedením lektora vaření.
V. ZAHRADNÍ SLAVNOST V LUDMILE
Ve středu 17. 9. 2014 se v Domě pokojného stáří svaté Ludmily uspořádala tradiční, již pátá Zahradní slavnost, která se
konala na počest patronky Domova, svaté Ludmily a celostátního Dne Charity ČR. Na slavnost byli pozváni senioři,
jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci, studenti a přátelé
Domova. Během akce hrála kapela, nechybělo taneční a
pěvecké vystoupení. Pro všechny
účastníky byla připravena bohatá tombola a občerstvení. Slavnost se vydařila, počasí nám přálo, našim
cílem bylo vzájemné sblížení se s rodinami seniorů,
které vede k rodinnému prostředí v institucionálním
zařízení. Tímto děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří se na organizaci slavnosti podíleli.
DEN CHARITY
pokračování ze str. 1
V rámci akce Den Charity jsou nejčastěji pořádány dny otevřených dveří, exkurze, výstavy,
koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Akce se konají zpravidla kolem svátku sv.
Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

Podobné dokumenty

Newsletter OCH na listopad 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem

Newsletter OCH na listopad 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem označených vozíků. Dobrovolníci budou označeni jednotně zástěrami s logem akce.

Více

Co se u nás dělo v prosinci - Oblastní charita Ústí nad Labem

Co se u nás dělo v prosinci - Oblastní charita Ústí nad Labem Muzea města Ústí nad Labem (úterý 6. ledna od 17h) nebo v Činoheráku Ústí, kde si můžete dát teplý nápoj za dobrovolný příspěvek do pokladničky. Naši zaměstnanci pro vás budou nápoje připravovat 6....

Více

Newsletter OCH na prosinec 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem

Newsletter OCH na prosinec 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem Milí přátelé, přinášíme vám nové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete informace o aktuálním dění u nás. Přejeme krásné adventní dny…vám, kterým také „...není člov...

Více