inzerce - Žďárský průvodce

Transkript

inzerce - Žďárský průvodce
Červen 2015 • číslo 20 • ročník III.
ŽĎÁRSKÝ PRŮVODCE
Kulturně inzertní měsíčník
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Hamry nad Sázavou, Nové Veselí a okolí
Čtěte více na str. 3
0ÝVWR
RĿÑ£UUQ
QDG6£]DYRXY
Y£VV
VUG
GHÏ
ÏQÝ]
]YHQ
QD
'(1å'›58
6.. 6. 2015
od 10.00
å'›5›&,352å'›5›.<
Stavebnice Merkur
zaplní muzeum
Čtěte více na str. 6
Čtěte více na str. 2
Fes val dechovek letos v domě kultury
Nabídka práce
firem z regionu
Strany 14 a 15
inzerce
2
číslo 20 / 2015
Kulturně inzertní měsíčník
FESTIVAL DECHOVEK 2015
Fes val dechových hudeb Vysočiny
proběhne v letošním roce trochu
netradičně v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Pokud bude pěkné
počasí, bude připraveno posezení
a občerstvení i venku za budovou
směrem k řece. Venkovní posezení
bude propojeno přímo se sálem
prostřednictvím dvou širokých východů. Milovníci slunce a zeleně
tak budou moci poslouchat oblíbenou dechovku i zde. Stolové uspořádání sálu umožní návštěvníkům
nejen větší soukromí, ale i prostor
pro zakoupené pohoštění. Hudba
bude v letošním roce hrát nejen
k poslechu, ale i k tanci, protože
pro tancech vé bude připraven
taneční parket. Tento požadavek
nebylo možné v uplynulých letech
vzhledem k venkovnímu terénu
uspokojivě vyplnit. V letošním
roce se milovníci dechové hudby
mohou těšit na Bystřickou kapelu,
Strahovanku, jihočeské Babouky
a jako každý rok zahraje a slovem
provede Jan Sedlařík a jeho Veselá
sedma. Fes val se uskuteční v neděli 14. června od 14.00 hodin v již
zmíněném Domě kultury ve Žďáře
nad Sázavou. Všichni jste srdečně
zváni.
inzerce
Bosch Car Service
Kompletní kontrola vašeho vozidla
před dovolenou
REINPO
Letní akce:
Kontrola
vozu
před dovo
lenou
1 Kč
Kontrola
klimatiza
ce
za pouhýc
h
299 Kč*
*Cena ne
obsahuje
odsátí a na
Akce platí
plnění ch
do 31. 8. 20
ladicího mé
15
dia
Reinpo autoFIVE
Jihlavská 1007 • 591 01 Žďár n/S
Tel.: 566 522 324
servis: 774 180 222
prodej vozů: 724 011 479
[email protected]
www.autofive.cz
Bez ztráty záruky
v záruční době
číslo 20 / 2015
www.zdarskypruvodce.cz
Co je DEN ŽĎÁRU?
• KDO TO VYMYSLEL A NAPLÁNOVAL, KDO TO ZAJIŠŤUJE?
Nápad vznikl na radnici, program sestavila kulturní komise,
garantem oslav je odbor školství, kultury a sportu.
• CO SE OČEKÁVÁ? Letos se jedná
o novou akci s předpokladem,
že do dalších let se stane Den
Žďáru tradiční a oblíbenou kulturní akcí. Zviditelnění města
Žďár nad Sázavou v regionu.
• KDO VĚCHNO SE BUDE PODÍLET?
Město, neziskové organizace ve
městě, Knihovna M. J. Sychry,
Ac ve – SVČ, ZUŠ F. Drdly, taneční folklorní soubory, TJ Žďár – oddíl moderní gymnas ky, Dechová hudba mladých, pěvecký sbor
Svatopluk, žďárský swingový orchestr, italský pěvecký sbor Stella Alpina, Flamberg – společnost
historického šermu, Blues Mine
Trio, Letrourou, Fuga, SE.S.TA,
Sbor dobrovolných hasičů, divadelní spolek Žďár, Modelové království, Římskokatolická farnost
I a II, Regionální muzeum.
• KDY A KDE PŘESNĚ
BUDE UZAVÍRKA?
6. 6. 2015 od 8.00 do 23.00 hod,
uzavírka náměs bude od křižovatky ul. Žižkova (od KB) po
křižovatku s místní komunikací –
ulice k městskému divadlu (pro
Vesně) v délce cca 600 m.
'(1å'›58
6.. 6. 2015
od 10.00
å'›5›&,352å'›5›.<
BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM
1$012+$067(&+9(ĿЃĚ(
H
¯Q£P
]DÏ Y
1ƒ0Ü675(38%/,.<SµGLXPSěHG6WDURXUDGQLF¯KRUQ¯Ï£VW, DWULXP
•
.1,+291$0-6<&+5<
•
0Ü676.‹',9$'/2
•
'2/(Ŀ$/2921ƒ0Ü67
•
+Ě,Ģ7Ü=$62.2/29128
•
)$56.ƒ+801$
•
02'(/29‹.5ƒ/29679
•
32871.267(/69-$1$1(3208&.‹+2
1$=(/(1‹+2Ě(
1ƒ0Ü675(38%/,.<
Ŀ/87Ÿ3(6
87
7(A 2'2M
C+
A
• KDY TO BUDE? KDE? 6. 6. 2015
od 10.00 do 22.00 hodin. Kde –
náměs Republiky, Doležalovo
nám., hřiště za Sokolovnou, Farská humna, atrium za obchodními domy, věž kostela sv. Prokopa, městské divadlo, knihovna
M. J. Sychry, Modelové království, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
0ÝVWR
WR
RĿÑ£UUQ
QDG6£]DYRXY
Y£VV
VUG
GHÏ
ÏQÝ
Ý]YH
Ý]
YH
HQ
QD
N(
Den Žďáru je kulturní akce pro všechny. V programu by si měl
každý najít svůj oblíbený program, sejít se a posedět s přáteli.
Žďáráci pro Žďáráky.
3
1(1(&+7(6,7$.‹8-7
Muzejní noc
Noční prohlídka města se speciálním výkladem
5. června 2015
1$1ƒ0Ü676('267$1(7(
/,1.28$ĿЃ56.‹0+'
Dračí Pilák
Závody dračích lodí na Pilské nádrži
7. června 2015
&(175800Ü67$%8'(
352'235$988=$9Ě(12
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ZDARNS.CZ
Generální partner:
,ůĂǀŶşƉĂƌƚŶĞƎŝ͗
7872$.&,32̃'ƒ
0Ü672ĿЃ51$'6ƒ=$928
inzerce
4
číslo 20 / 2015
Kulturně inzertní měsíčník
Kulturní program na měsíc červen 2015
DIVADLA
Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Pátek 5. června 2015 v 19.00 h.
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Dejvické divadlo Praha
RACEK
Režie: Michal Vajdička
Hrají: Klára Melíšková, Jaroslav
Plesl, Veronika Kubařová, Ivan
Trojan, Miroslav Krobot, David
Novotný, Lenka Krobotová, Václav
Neužil, Zdeňka Žádníková, Pavel
Šimčík a další. Čechovova hra Racek, napsaná v roce 1898, vypráví
o nelehkém a téměř marném hledání lásky a životního štěs , o síle,
jíž je zapotřebí k vymanění se
z ubíjející každodennos a nalezení vlastní cesty. O odvaze k životu,
který je jiný, než jsme si ho představovali, o pracovitos .
Je jedinou z Čechovových her, která se věnuje otázce umění, vztahu
umění a umělce k životu.
Doprodej vstupenek:
přízemí 340 Kč; balkon 310 Kč
inzerce
FESTIVALY
Neděle 14. června 2015 ve 14.00 h.
Dům kultury Žďár nad Sázavou
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
VYSOČINY
BYSTŘICKÁ KAPELA, STRAHOVANKA, VESELÁ SEDMA, BABOUCI
Stolová úprava, hudba k tanci
a poslechu, občerstvení zajištěno
Vstupné: 120 Kč / E-vstupenky
Předprodej vstupenek: pokladna
DK, Kino Vysočina
VÝSTAVY
25. dubna – 27. června 2015
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
„ŽĎÁR V DOBĚ PROTEKTORÁTU 1939–1945“
Výstava fotografií a dokumentů.
Otevřeno 23. 5. – 28. 6. každou
sobotu a neděli od 13.00 do 17.00
hodin (s průvodcem), středa 27. 5.
10.00–12.00, čtvrtek 28. 5. 8.00–
12.00, pátek 5. 6. 18.30–20.30 a
sobota 6. 6. 13.30–18.30 (v době
představení)
PŘIPRAVUJEME
2.–28. června 2015
Výstavní síň Staré radnice
Žďár nad Sázavou
7. a 8. srpna 2015
Zámek Kinských Žďár nad Sázavou
33. ročník
JAROSLAV MATĚJKA –
OBRAZY A OBRÁZKY
HORÁCKÝ DŽBÁNEK
Vernisáž v úterý 2. června 2015
v 18.00 hodin na Staré radnici
ve Žďáře nad Sázavou
Úvodní slovo Mgr. Čestmír Svoboda, hudební vystoupení Aleš Bartoš
Otevřeno úterý–pátek 10.00–12.00,
14.00–17.00 hodin, sobota a neděle
14.00–17.00 hodin.
Pátek 7. srpna od 17.00 hodin
Old Boys Poutníci, Devítka, Kamelot, Neřež
Sobota 8. srpna od 14.00 hodin
Robert Křesťan a Druhá tráva, Petra Černocká, G-runs ʼnʼ Roses, Jaroslav Samson Lenk, The fireballs,
Děda Mládek Illegal band
Uvádí: Jiří „Moravský“ Brabec,
zvuk: Petr Stejskal. Tvořivé a umělecké dílny, bohaté občerstvení.
Vstupné: Pátek 260 Kč; sobota
300 Kč; dvoudenní 480 Kč / E-vstupenky. Předprodej vstupenek: pokladna DK, Kino Vysočina, Výstavní síň Staré radnice
Předprodej vstupenek:
Pokladna Domu kultury Po, Út, St
13.00–17.00 hodin
Pokladna Kina Vysočina je otevřena
hodinu před představením do začátku posledního představení
E-vstupenky/ON-LINE předprodej
Upozornění – vstupenky lze zakoupit den po zahájení předprodeje.
UPOZORNĚNÍ:
Pokladna Domu kultury bude
od 10. 6. do 16. 8. 2015 uzavřena.
Pokladna Kina Vysočina bude
od 20. 7. do 19. 8. 2015 uzavřena.
Poznámka – pronájem: Kultura
Žďár není pořadatelem akce.
Pokud zajišťujeme prodej vstupenek na takto označené akce, nelze
na tyto pořady využívat slevenek
Žďasu a SODEXO PASS.
číslo 20 / 2015
www.zdarskypruvodce.cz
5
Načerpejte novou energii Amma masáží
-pr- „Babičko, a jakpak se na tu lopatu sedá...“
napadlo mě poprvé, když jsem uviděla speciální křeslo pro provádění Amma masáže.
I když ani křeslo možná není ten správný výraz,
protože po dobu Amma masáže vlastně velmi
pohodlně klečíte s tělem a hlavou opřenými ve
speciální konstrukci a pak jen cí te, jak po vaší
hlavě, krku, ramenech a zádech kmitají něčí šikovné ruce.
Současná podoba masáže je inspirována tradičním japonským uměním masáže Amma. Vychází
ze spojení východní filosofie práce s tělem a moderními požadavky dnešní doby na rychlou regeneraci člověka. Cílem masáže je posílit „ťi“, čili
tok životní energie, a to zprůchodněním energeckého toku. Dochází ke s mulaci akupresurních
bodů umístěných na meridiánech. Tím se docílí
zlepšení celkového toku energie, která souvisí
s harmonizací celého těla.
Protože se Amma masáž provádí vsedě a přes
oblečení, dá se prak kovat i v kancelářích k odstranění únavy, při přípravě organismu k vyšším
výkonům a posílení pro stresové odolnos .
Amma masáž se dá nazvat i tancem. Má svůj
rychlý rytmus a přesnou choreografiii.
AMMA MASÁŽ je řešením
pro nás všechny se sedavým
zaměstnáním, pro osoby,
které jsou vystavovány větší
námaze zad, ale hlavně pro
ty, kteří potřebují rychlé a
účinné uvolnění a relaxaci.
Navozuje harmonický stav
a dává příjemný pocit dokonalého uvolnění a pohody,
uvolňuje ztuhlé a boles vé
klouby a svaly, snižuje napě v oblas zad a zmírňuje
migrény a boles hlavy.
Pokud jste zvědaví, jak se
„na tu lopatu sedá“, nezbývá vám, než ji přijít vyzkoušet. Zažít nádhernou relaxaci a nabi energii.
Irena Hrnčířová
tel. 776 031 373
inzerce
6
číslo 20 / 2015
Kulturně inzertní měsíčník
Kulturní program Nového Města
na Moravě na měsíc červen 2015
o
NOVA CIVITAS
Vra slavovo náměs
19. 6. 2015
14.00 Novoměstské školy
a příspěvkové organizace
18.00 Ocenění sportovních výkonů
18.30 Karol Komenda Trio
20.30 Voila
22.00 O5 a Radeček
Doprovodný program
8.00–15.00 SOŠ
8.00–15.00 Moreau agri
8.00–18.00 Atrakce pro dě – vodní aquazorbing, dětské
hřiště, vodní autodrom
14.00–17.00 NSS – kavárnička
20. 6. 2015
10.00 Dechovka
12.00 Reprodukovaná hudba
15.00 Pohádka pro dě
16.00 Smažený zelí
17.30 Bengál
19.00 Terne Čhave
20.30 Hoochachos
22.00 Debbie
inzerce
Doprovodný program
8.00–17.00 Řemeslný jarmark
8.00–12.00 Farmářský trh
8.00–13.00 Prezentace místních
neziskovek
8.00–19.00 Atrakce pro dě
10.00–12.00 Novoměstské
mažoretky
10.00–16.00 Lodičky
Podrobný program se připravuje.
Časy jsou orientační.
VERNISÁŽ VÝSTAVY MERKUR
25. 6. – začátek 16.00 – Horácké
muzeum – Nové Město na Moravě
Výstava věnovaná stavebnici
MERKUR ve výstavním sále muzea. Hrací dílna se součástkami
a nářadím MERKUR, historické
modely a stavebnice, robo ka
MERKUR, moderní mechatronické
učební pomůcky, modelová železnice MERKUR, model funkčního
parního stroje, fotografie z výroby
stavebnice.
Výstava potrvá do 31. srpna 2015.
číslo 20 / 2015
www.zdarskypruvodce.cz
7
Využijte výhodných cen!
Ze širokého sortimentu
aktuálně vybíráme:
Sekačky na trávu McCulloch
motory: Briggs&Stratton
různé šířky sekání:
40, 46, 51 a 53 cm
Bubnová
sekačka Tekton
•
•
•
•
•
český výrobek s vysokou kvalitou
spolehlivý pomocník po celý rok
šířka záběru: 60 cm
max. výkon: 1800 m2/hod.
dvojrychlostní pojezd
P & L, spol. s r.o., Brněnská 33, 591 01 Žďár n. Sázavou
tel.: 566 620 763, e-mail: [email protected]
www.zahradnitechnika-zdar.cz
inzerce
8
číslo 20 / 2015
Kulturně inzertní měsíčník
1RY¿+\XQGDLL
6SOQÝQ¿VHQÏHVN¿FKěLGLÏı
1RY¿+\XQGDLLMHYı]RNWHU«PMVWHYŀG\VQLOL-HKRSěLWDŀOLY¿GHVLJQEXGH
SDVWYRXSURRÏL]DW¯PFRY\OHSģHQ«M¯]GQ¯YODVWQRVWL]GRNRQDOHQ«PRWRU\YÏHWQÝ
7XUER*'LDQRY£VWXSĊRY£GYRXVSRMNRY£SěHYRGRYNDY£VSě¯PRQDGFKQRX
6DGDSWLYQ¯PLEL[HQRQRY¿PLVYÝWORPHW\DFK\WU¿PSDUNRYDF¯PDVLVWHQWHPVH
Y\KQHWHVWUHVRY¿PVLWXDF¯PDEXGHWHVLPRFWSOQÝXŀ¯YDWSRKRGO¯YHQWLORYDQ¿FK
SěHGQ¯FKVHGDGHONWHU£QDE¯GQHMDNRMHGLQ¿Yı]YHVY«Wě¯GÝ6SROHKQRXWVH
PıŀHWHLQDSURVWRUQ¿LQWHUL«UDYHON¿]DYD]DGORY¿SURVWRUVREMHPHPDŀ
OLWUıLQDģSLÏNRYRXNYDOLWXSRGORŀHQRXOHWRX]£UXNRXEH]RPH]HQ¯
2WHVWXMWHQRYRXLXQHMEOLŀģ¯KRSDUWQHUD+\XQGDL
AUTOCENTR
HUDEC, spol.s r.o.
$XWR%$/9,1VSROVUR
Masarykova
1494, Nové Mìsto na Moravì
8ÎHUYHQ«KRPO¿QD%UQR
tel.: 566 618 049
po-pá: 8:00-17:00 so: 9:00- 11:30
www.autocentrhudec.hyundai.cz
3RURYQHMWHQRY¿+\XQGDLVMLQ¿PLYR]\QDZZZSRURYQHMK\XQGDLF]+\XQGDL,QIRFHQWUXP
.RPELQRYDQ£VSRWěHED+\XQGDLLoNRPELQRYDQ£VSRWěHEDONPHPLVH&2JNP
)RWRJUDILHMHSRX]HLOXVWUDWLYQ¯1DE¯GNDSODW¯XSDUWLFLSXM¯F¯FKDXWRUL]RYDQ¿FKSURGHMFı+\XQGDL
Brodská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Vstupenky do kina si můžete zakoupit v předprodeji pokladny Domu kultury (otevřeno po, út, st 13.00 - 17.00 hodin)
Zakoupit a rezervovat můžete současně i ze svých domovů (viz E-vstupenka)
Čtvrtek 18. června 2015
Čtvrtek 4. června 2015
17:00 Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha Pro milovníky Paula Coelha!!!
17:00 Sedmero krkavců
Letní výpravná pohádka pro celou rodinu!!!
(Pohádka / Fantasy) Česko / Slovensko, 2015 - 97 min.
120,-Kč
(Životopisný / Drama / Hudební) Brazílie, 2014 - 112 min. T
110,- Kč
Zbaví Martha Issová své bratry prokletí, které na ně uvrhla jejich matka?
Skvělý film o neuvěřitelném životním příběhu spisovatele Paula Coelha. Překonal
Nové zpracování klasické pohádky Boženy Němcové v režii Alice Nellis?
hranice, za kterými už je pouze šílenství, nebo smrt, ale nikdy se nevzdal myšlenky
stát se spisovatelem!!!
19:30 Šílený Max: Zběsilá cesta
Nenechte si ujít!!!
*******
Café Bar
BijáK
ve vestibulu
kinaVysočina!
Otevřeno
v promítací dny
vždy půl hodiny
před prvním filmem
až do začátku
posledního promítání.
program
informace na
www.dkzdar.cz
*******
(Akční / Dobrodružný / Sci-fi) Austrálie, 2014 - 114 min. 3D T 15+
120,-Kč
Pokračování veleúspěšné postapokalyptické série režiséra George Millera, které si
nemůžete nechat ujít! Postavu, kterou proslavil Mel Gibson, nekompromisně
nahrazuje Tom Hardy!
19:30
Leviatan - Filmový klub Nejen pro pravidelné návštěvníky filmového klubu!!!
(Drama) Rusko, 2014 - 140 min. T 15+
90,-Kč
Ruský Film Andreje Zvjaginceva z roku 2014, zasazený do drsného ruského severu
na pobřeží Barentsova moře vás dostane jak kamerou, tak režií i příběhem!!!
Pátek 5. června 2015
18:30 Špión
Skvělá zábava pro všechny!!!
(Komedie) USA, 2015 - 120 min. 12+
120,- Kč
Špión bez koulí s povolením zabíjet! Tento nový americký film má našlápnuto
se stát komedií léta 2015!!
Pátek 19. června 2015
První online psychologický horor na světě!!!
18:30 Odebrat z přátel
(Horor / Thriller) USA, 2014 - 83 min. T 15+
110,-Kč
Zesměšnit člověka jeho nelichotivou fotkou nebo videem na netu vás může stát
život!!! Pomsta bude dnes večer online!!!
Sobota 6. června 2015
14:30 Malá z rybárny
Nenechte si ujít!!!
(Loutkový / Romantický / Drama) Česko, 2015 - 71 min. 2D 12+
100,- Kč
Režisér Jan Balaj přenesl motiv malé mořské víly do současného velkoměsta!!
Více jak 60 loutek v jedné z největších českých loutkových pohádek současnosti!!
Sobota 20. června 2015
Budete se bát!!!
14:30 Sobota s hororem! - Insidious 3: Počátek
(Horor) USA, 2015 - 97 min. T 15+
120,- Kč
Nová kapitola děsivé hororové série. Nadaná jasnovidka (Lin Shaye) kontaktuje
mrtvé.
17:00 Sobota s hororem! - Odebrat z přátel Pomsta bude dnes večer online!!!
(Horor / Thriller) USA, 2014 - 83 min. T 15+
110,-Kč
Zesměšnit člověka jeho nelichotivou fotkou nebo videem na netu vás může stát
život!!! První online psychologický horor na světě!!!
17:00
Život je život
Ondřej Vetchý navíc v dvojroli!!!
(Komedie) Česko, 2015 - 95 min. 12+
110,-Kč
Herecký koncert filmových manželů Ondřeje Vetchého a Simony Stašové, kteří
řeší milostné eskapády svých tří dcer v nové české komedii!!!
Nenechte si ujít!!!
19:30 Druhá míza
(Komedie / Drama) USA, 2015 - 100 min. T
100,-Kč
Vynikající Al Pacino v roli stárnoucího rockera se pokusí změnit svůj život. Inspirují
ho k tomu slova Johna Lenona, který mu kdysi napsal: "Zůstaň věrný sám sobě.
Zůstaň věrný své hudbě."
Neděle 7. června 2015
14:30 Sedmero krkavců
Letní výpravná pohádka pro celou rodinu!!!
(Pohádka / Fantasy) Česko / Slovensko, 2015 - 97 min.
120,-Kč
Zbaví Martha Issová své bratry prokletí, které na ně uvrhla jejich matka?
Nové zpracování klasické pohádky Boženy Němcové v režii Alice Nellis?
17:00
Skvělá zábava pro všechny!!!
Špión
(Komedie) USA, 2015 - 120 min. 12+
120,- Kč
Špión bez koulí s povolením zabíjet! Tento nový americký film má našlápnuto
se stát komedií léta 2015!!!
Čtvrtek 11. června 2015
17:00 Samba
Příběh ze současné Paříže, který si zamilujete!!!
(Komedie / Drama) Francie, 2014 - 120 min. T 12+
80,-Kč
Tvůrci filmu Nedotknutelní natočili nové komediální drama opět s charismatickým
Omarem Sy!!
19:30
Film června!!!
Jurský svět
(Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-fi) USA, 2015 - 125 min. 3D
140,- Kč
Producent Spielberg se po dvaceti letech vrací k pravěkým ještěrům s filmovou
technikou 21. století. Laboratorně zmutovaná zvířata si zatouží vylepšit jídelníček
některými z řad ošetřovatelů a posléze i návštěvníků !!! Park se otevírá!!!
Pátek 12. června 2015
18:30 Jurský svět
Film června!!!
(Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-fi) USA, 2015 - 125 min. 3D
140,- Kč
Producent Spielberg se po dvaceti letech vrací k pravěkým ještěrům s filmovou
technikou 21. století. Laboratorně zmutovaná zvířata si zatouží vylepšit jídelníček
některými z řad ošetřovatelů a posléze i návštěvníků !!! Park se otevírá!!!
Sobota 13. června 2015
14:30 Sedmero krkavců
Letní výpravná pohádka pro celou rodinu!!!
(Pohádka / Fantasy) Česko / Slovensko, 2015 - 97 min.
120,-Kč
Zbaví Martha Issová své bratry prokletí, které na ně uvrhla jejich matka?
Nové zpracování klasické pohádky Boženy Němcové v režii Alice Nellis?
17:00 Jurský svět
Film, který se musí vidět v kině!!!
(Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-fi) USA, 2015 - 125 min. 2D
120,- Kč
Chris Pratt, jako filmový biolog nevidí nebezpečí v pravěkých ještěrech, ale
laboratorně odchovaných monstrech. Osud mu dává za pravdu!! Park se otvírá!!!
Poslední možnost v kině Vysočina!!!
19:30 Život je život
(Komedie) Česko, 2015 - 95 min. 12+
110,-Kč
Nenechte si ujít Ondru Vetchého a Simonu Stašovou!!!
Neděle 14. června 2015
Pohádkový animovaný let plný humoru pro děti!!!
14:30 Pírkovo dobrodružství
(Animovaný / Rodinný) Francie, 2014 - 90 min. 2D
100,-Kč
Ptačí sirotek Pírko touží odletět do teplých krajin s hejnem dalších kamarádů.
Podaří se mu to?
17:00
Jurský svět
Film, který se musí vidět v kině!!!
(Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-fi) USA, 2015 - 125 min. 3D
140,- Kč
Chris Pratt, jako filmový biolog nevidí nebezpečí v pravěkých ještěrech, ale
laboratorně odchovaných monstrech. Osud mu dává za pravdu!! Park se otvírá!!!
INFORMACE:
telefon: 566 502 253, e-mail: [email protected]
Pokladna Kina Vysočina je otevřena 1 hodinu
před představením; telefon: 564 407 559
ON-LINE PŘEDPRODEJ: www.dkzdar.cz
19:30
Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha Pro milovníky Paula Coelha!!!
(Životopisný / Drama / Hudební) Brazílie, 2014 - 112 min. T
110,- Kč
Skvělý film o neuvěřitelném životním příběhu spisovatele Paula Coelha. Překonal
hranice, za kterými už je pouze šílenství, nebo smrt, ale nikdy se nevzdal myšlenky
stát se spisovatelem!!!
Neděle 21. června 2015
Nový sportovní animovaný film pro celou rodinu!!!
14:30 Hurá na fotbal
(Animovaný / Sportovní) Argent. / Špaň. / Indie / USA, 2013 - 106 min. 2D 100,-Kč
Malý Amadeus je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana,
ale musí bojovat o svoji lásku!!
Film, který se musí vidět v kině!!!
17:00 Jurský svět
(Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-fi) USA, 2015 - 125 min. 2D
120,- Kč
Ještě jedna možnost uvidět pokračování veleúspěšné filmové série na téma pravěcí
ještěři. Tentokrát s Chrisem Prattem a s filmovou technikou 21. století. Park se
otevírá!!!
Čtvrtek 25. června 2015
Pokud se chcete opravdu pobavit, neváhejte!!! Od 5 do 100 let!!!
17:00 Mimoni
(Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015 3D
130,-Kč
Zamysleli jste se, proč vlastně ti roztomilí Mimoni slouží padouchům s velkým P?
A co takhle šlohnout britské korunovační klenoty???
Premiéra dobrodružného filmu USA!!!
19:30 Sejmi prezidenta
(Akční / Dobrodružný) Finsko / Vel. Brit. / Německo, 2014 - 90 min. T 12+ 100,- Kč
Přežije prezident USA (Samuel L. Jackson) po sestřelení teroristy jejich hon
v laponské pustině pouze za pomoci třináctiletého domorodého chlapce???
Pátek 26. června 2015
Pokud se chcete opravdu pobavit, neváhejte!!! Od 5 do 100 let!!!
18:30 Mimoni
(Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015 3D
130,-Kč
Zamysleli jste se, proč vlastně ti roztomilí Mimoni slouží padouchům s velkým P?
A co takhle šlohnout britské korunovační klenoty???
Sobota 27. června 2015
Pokud se chcete opravdu pobavit, neváhejte!!! Od 5 do 100 let!!!
14:30 Mimoni
(Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015 2D
120,-Kč
Zamysleli jste se, proč vlastně ti roztomilí Mimoni slouží padouchům s velkým P?
A co takhle šlohnout britské korunovační klenoty???
Vincentův svět
17:00
Kultovní záležitost!!!
(Komedie) USA, 2015 - 104 min. T
100,-Kč
V dlouho očekávané filmové verzi cenami ověnčeného úspěšného seriálu kanálu
HBO „Vincentův svět“ se opět sejdou herci z původního seriálu, v čele s Kevinem
Connollym, Adrianem Grenierem, Kevinem Dillonem, Jerry Ferrarou a Jeremym
Pivenem.
19:30
Temné kouty
Od autorky zmizelé další lahůdka!!!
(Drama / Mysteriózní / Thriller) Francie, 2015 - 104 min. T 15+
120,- Kč
Mysteriózní thriller Temné kouty je adaptací knižního bestselleru slavné spisovatelky
Gillian Flynn.
Neděle 28. června 2015
Od 5 do 100 let!!!
14:30 Mimoni
(Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015 3D
130,-Kč
A ještě jednou Mimoni rozvibrují vaše bránice!!!
Nová česká rodinná komedie!!!
17:00 Andílek na nervy
(Komedie / Rodinný) Česko, 2005 - 104 min. 12+
110,- Kč
14 letá faschion bloggerka je nově nucena žít na vesnici, což jí připadá, jako v ZOO
plné exotů. Jak se s tím vypořádá? Hrají P. Řezníček, A. Kadeřávková, P. Černocká,
M. Vladyka, L. Rybová a další.
T - film v původním znění s cs titulky 12+ - film nevhodný do 12 let
3D - prostorová projekce - 3D brýle
15+ - film přístupný od 15 let
w w w. d k z d a r. c z
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
ČERVEN
10
číslo 20 / 2015
Kulturně inzertní měsíčník
Nechte teplo venku!!!
-pr- Blíží se léto a s ním také první dlouhé slunečné dny, které trávíme při posezení na terasách,
balkonech a pod pergolami. Sezóna grilování,
opalování a mnoho strávených chvil na zahradě
či u vody. Ale co dělat, když je horkých dnů příliš
a váš dům či byt je sluncem vyhřátý natolik, že
nejde ani vyvětrat? Každý z nás hledá po náročném dni chvíli klidu v chladivém s nu. Jak tedy
ochránit interiér před úmorným horkem?
Ideálním řešením jsou exteriérové s nící prvky,
které zamezují pronikání slunečních paprsků již
před oknem, díky čemuž se interiér nepřehřívá, a
které zároveň chrání vaše okna před povětrnostními vlivy a dotváří design vašeho domu.
Venkovní žaluzie – s n a bezpečí zároveň
V
Venkovní žaluzie patří mezi nejpoužívanější
s nící prvky. Efek vně zamezí vniknu slunečních paprsků skrze okna, a zajis tak příjemný
s n bez přehřívání interiéru. Díky naklápění lamel můžete libovolně regulovat intenzitu světla a zajis t si dokonalé soukromí.
U novostaveb a rekonstruovaných objektů lze
venkovní žaluzie zabudovat do nadokenních
schránek, které nejsou zvenčí vidět. Venkovní
žaluzie lze také instalovat dodatečně pomocí
předokenního boxu.
Venkovní rolety
– několikanásobná ochrana
Markýzy – ideální doplněk
pro vaši terasu či balkón
Při výběru rolet nelze myslet pouze
na s n, ale také na hluk, prach, či
nezvané domácí návštěvníky – jak
lidské, tak hmyzí. Venkovní rolety
všechny tyto elementy dokonale
eliminují. Je pouze na vás, jakou si
vyberete barvu a materiál, aby vaše
rolety dokonale ladily k omítce vašeho domu. Jejich instalace je možná
do již zasazených oken, nebo rovnou
při stavbě.
Ať už potřebujete zas nit verandu
svého rodinného domu, letní zahrádku restaurace nebo vchod do
obchodu, nikdy neuděláte chybu
s kvalitní markýzou. Díky variabilnímu použi nosných systémů a krycích materiálů získáte stylový a zároveň funkční doplněk venkovního
prostředí domu. Ovládání je možné
manuálně nebo elektronicky.
S
5%
na nákup exteriérové
s nící techniky
Tento slevový kupon uplatníte při
nákupu exteriérové s nící techniky
v prodejnách MAZEL, s. r. o.
Platnost slevového kuponu do 31. 7. 2015
MAZEL, s. r. o., Novoměstská 7, Žďár nad Sázavou, 608 878 882, www.mazelsro.cz
číslo 20 / 2015
www.zdarskypruvodce.cz
Jupí! Pouť!
Fejeton
Milé čtenářstvo, pozor! Pokud byste čekali, že se na následujících řádcích setkáte s tradičním odsouzením „komediantů“ a cen, se kterými
jste se mohli potkat o víkendu v půli máje, budete nejspíš zklamáni.
Avšak pěkně popořadě.
Pouť je podle jakési definice cesta za účelem návštěvy určitého místa,
které má náboženský význam. Už od dob starého zákona kráčeli chlapíci
k nejrůznějším místům, kde se mohli setkávat s bohem, později se ťapkalo k hrobům svatých mučedníků, ještě později se cílem stala Svatá země,
se vzrůstajícím vlivem katolické církve se rozšiřoval počet míst spojených
s nejrůznějšími zázraky a tak dále a tak dále. V době rekatolizace přišel
další nárůst a od roku 1722 se začínají hordy věřících valit na „naši“ Zelenou horu. Tolik stručný, snad až pseudohistorický úvod…
Pokud by si někdo myslel, že tyto
cesty na poutní místa jsou jenom
chým průvodem modlících se
věřících, mýlil by se. Velká srocení lidu vždy vábila nejrůznější
obchodníky, kejklíře, komedianty,
občerstvováře… No však
lidé
přece potřebují také jíst a pít a po
rozjímání se tak trochu pobavit.
To dalo a dá rozum. Pravda je také
ta, že taková pouť bývala ještě
mírnějším místem zábavy, osobně myslím, že vrcholem, který bychom dnes už nesnesli, byly třeba
takové veřejné popravy a mučení.
To muselo být obdivných výkřiků
a nesouhlasného bručení, pokud
se kat dobře netrefil a konče nky
uťal třeba až napodruhé.
A to vše sledované dětskýma
očima zírajícíma vedle kytlice,
z mázem piva v ruce. A my se budeme pohoršovat nad m, jak
„přičmoudlí“ komedian vyvádějí,
přitom tehdejší (světská i církevní)
moc nám servírovala áčkový horor
v přímém přenosu… Viděno našima očima.
Suma sumárum: lidé se bavili
po celé dějiny, bavili se tak, jak jim
to doba umožnovala. No a dnešní doba staví na tom, že chceme
všechno rychle a hezky zabalené,
hodně adrenalinu a hodně cukru,
hodně hlasitě. Takže čemu byste
se, milí poutníci, divili?
Pokud se vám nelíbí, že je pouť
hlasitá, nechoďte tam. Pokud vám
párky a gyros připadají nechutné,
nekupujte si je. Pokud vám žužu a
turecký med připadají jaksi divné,
nevozte je rodičům z pou . A třeba pokud nechcete pla t 50 Kč za
3 střely vzduchovkou na válečky,
prostě je neplaťte a nestřílejte.
Když nás/vás bude více, třeba se
jednou dočkáme něčeho jiného.
Já tedy myslím, že je všechno
v pořádku. Občanstvo se sjíždí
a okukuje, věřící kráčejí v klidu
na Zelenou horu, mládež ječí na
uhrančivých atrakcích a školkáčci
mají pusy od cukrové vaty. Jestli vám připadá, že je to nějaký
snadný způsob výdělku, tohle
kočování a komediantsví, vrhněte
se na to také.
Čili: trochu svobody a tolerance
k většinovým Čechům, přežít pár
dní v nafouknutém městě a všechno je, jak má být, jak bylo po celé
dějiny.
Snad kromě ceny pronájmu
místa, se kterou by mohla nová
radnice do budoucna něco udělat, neboť cena 100 Kč za den a
metr čtvereční je myslím spíš nižší
nežli vyšší. A město by mohlo být
takovým milým hraboškem, který
bude do našeho rozpočtu syslit
krejcárky, abychom je pak smysluplně utráceli.
Luděk Lopour
11
12
číslo 20 / 2015
Červen 2015
Po 1. 6. – Balónkové hrátky
zábavné odpoledne pro dě
k MDD v pobočce Nádražní
Po 1. 6. – Pá 12. 6.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Žáci prvních tříd žďárských škol
budou slavnostně pasováni v oddělení pro dě a mládež
Kulturně inzertní měsíčník
So 6. 6. 9.00–13.00 hod.
Knihovna Žďárákům –
knihovna všem
Hry, literární soutěže a kvizy pro
dě i dospělé v rámci akce „DEN
ŽĎÁRU“. Otevřeno ve všech odděleních až do 13.00 hodin.
V průběhu června:
Prezentace přečtených knih
Žáci 3. A ZŠ Palachova ze třídy
Mgr. Jitky Maršounové vyberou
ukázky ze svých čtenářských listů
Výstavy v knihovně:
1.–26. 6.
TOULAVÉ BOTY – výstava prací
dě ze 3. A ZŠ Palachova (oddělení pro dě a mládež)
1.–26. 6. – ŽIRAFA
Výtvarné práce dě ze 3. A
ZŠ Palachova
(oddělení pro dě a mládež)
1.–26. 6.
FOTO Z DĚTSKÝCH AKCÍ
Ohlédnu za polole m,
co všechno se podařilo
(oddělení pro dě a mládež)
20. 5. – 30. 6.
RADOSTNÉ TVOŘENÍ
Výstava Marie Kostelecké
(ves bul Čechova domu)
Kontakt: www.knihzdar.cz, [email protected], tel: 566 623 766
inzerce
číslo 20 / 2015
www.zdarskypruvodce.cz
13
Červen v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou připravilo k 70. výročí konce 2. světové války tři výstavy, které potrvají
do 27. června 2015. Dvě z nich jsou k vidění v hlavní výstavní budově na Tvrzi, tře ve ves bulu Městského divadla.
1) Výstava modelů „Čechoslováci na frontách 2. světové války“. Na výstavě, připravené spolkem Třebíč Nuclear Model Club ve spolupráci s Regionálním muzeem, jsou prezentovány například modely letadel, tanků,
obrněných vozidel, repliky výzbroje a výstroje včetně uniforem.
2) Výstava fotografií „Žďár v květnových dnech roku 1945“. Hlavní důraz
je kladen na událos ve Žďáře z 9. a 10. května 1945, tedy na ústup německé armády spojený s ničením města a smr mnoha obyvatel. Byla to
jedna z největších pohrom ve žďárské historii. Místopisně pojatá výstava
poukazuje na nejdůležitější místa událos a také příběhů, které se udály
9. května.
3) Výstava fotografií a dokumentů „Žďár v době protektorátu 1939–1945“.
Pozor! Výstava se nachází ve ves bulu Městského divadla. Je otevřena
o víkendech od 13.00 do 17.00 a navíc v pátek 5. června od 18.30 do 20.30
a v sobotu 6. června od 13.30 do 18.30. Přibližuje různé oblas života
v době protektorátu – na jedné straně rozmach výstavby v prvních letech
války, rozmach sportu a rozkvět kina, na straně druhé lístkový systém, holocaust a statečné jednotlivce, kteří neváhali položit svůj život v boji pro
totalitní moci a nesvobodě.
Text: Miloslav Lopaur,
Foto: Kamila Dvořáková
MUZEJNÍ
NOC
Sedmá žďárská muzejní noc,
která začne v pátek 5. června
ve 20.00 a skončí úderem půlnoci, se bude odehrávat nejenom v hlavní výstavní budově
na Tvrzi, kde budou návštěvníkům otevřené výstavy k výročí
2. světové války, ale především
v samotném centru města. Návštěvníci na Tvrzi obdrží plán
trasy, na které je budou čekat
průvodci s připravenými zajímavostmi ze žďárských dějin.
V případě nevlídného počasí se
bude náhradní program odehrávat v Moučkově domě. Akce se
koná v rámci celorepublikového
Fes valu muzejních nocí 2015,
pořádaného Asociací muzeí a
galerií České republiky.
Text: Stanislav Mikule
VĚŽ KOSTELA SV. PROKOPA
V sobotu 6. června od 13.00 do 20.00 bude pro veřejnost letos
podruhé přístupná věž žďárského farního kostela sv. Prokopa.
Prohlídka s výkladem, doplněným fotografiemi starého Žďáru,
bude zdarma.
Text: Stanislav Mikule, foto: Kamila Dvořáková
14
Nabídka pracovních míst
číslo 20 / 2015
Kulturně inzertní měsíčník
V případě
zájmu
o propagaci
Nabídka
práce
pracovní
nabídky
firem z regionu
V případě zájmu o propagaci
pracovní nabídky volejte na
tel. 603 927 191 nebo pište
na [email protected]
Nabídky publikujeme také na
www.zdarskypruvodce.cz
a www.facebook.com/groups/zdarskypruvodce/
nabídka prácovních míst
Pro rozšíření pozice na trhu CooperStandard Automotive ve Žďáru nad Sázavou hledá:
OPERÁTOR
dělník ve výrobě
SEŘIZOVAČ
NÁKUPČÍ
INŽENÝR KVALITY
PROCESNÍ INŽENÝR
TRAINEE
program pro absolventy
VOŠ a VŠ
O NÁS
Pro více informací se,
prosím, obraťte na personální
oddělení:
TEL
E-MAIL
Nikola Slavíková
+ 420 566 339 185
[email protected]
Společnost CooperStandard Automotive je nadnárodní společnost
sídlící v USA. Závod ve Žďáru nad Sázavou byl založen před 16ti lety a od
té doby platí za jednoho z nejvýznamnějších a nejstabilnějších
zaměstnavatelů kraje Vysočina, který svým zaměstnancům nabízí
zajímavé finanční ohodnocení a spoustu firemních benefitů. Je zde
zaměstnáno přibližně 1000 zaměstnanců. Žďárský závod patří pod divizi
Fluid a zabývá se výrobou palivových, brzdových a jiných potrubních
systémů sloužící k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních
médií v automobilu.
číslo 20 / 2015
www.zdarskypruvodce.cz
Nabídka pracovních míst
15
inzerce
Řádková inzerce
KOUPÍM SHÁNÍM
HLEDÁM
Škrdlovické sklo, vázy, mísy a jiné
druhy i celé komplety. Platba hotově. Tel. 704 093 428
Hledám rodinný dům na Vysočině
do 2 000 000 Kč. Tel. 721 485 518
Staré obrazy různých mo vů
s podpisem i bez. Jsem sběratel.
Platba v hotovos .
Tel. 704 787 323
Hledám byt na Vysočině
do 1 800 000 Kč. Tel. 721 485 518
Sběrné místo řádkové a firemní inzerce
na pokladně zverimexu Zvěrokruh
v Kauflandu ve Žďáře nad Sázavou

Podobné dokumenty

chorvatsko

chorvatsko -HPLÏW\ěLFHWMVHPVDPDDP£P]WRKRGHSUHVHȂVWÝŀXMHVLQHMHGQDP£QH]DGDQ£ NDPDU£GND0£PSURQÝO«NȌ-HÑWHQD.RORORÑGR&KRUYDWVND9\SDGQHWH]RNUXKX VW£O«SDUW\QDMGHWHQRY«]Q£P«DXG...

Více

Art Sympozium Všeradice 18. - 28.7. 2007, katalog

Art Sympozium Všeradice 18. - 28.7. 2007, katalog Umění nás provází celým životem. Již od dětských let a našich prvních obrázků. U některého z nás

Více

Noviny Zažít město jinak 2012

Noviny Zažít město jinak 2012 posezení vznikne ve spolupráci Veronicy Bujeiro s kolemjdoucími či kavárenskými hosty site-specific divadelní hra, kterou si bude možné na místě číst. Výtvarné aktivity si připravili Marc Philip va...

Více

Servoperl royal a Servoperl royal schnell.

Servoperl royal a Servoperl royal schnell. 3UR]DPH]HQY]QLNXVNYUQGRGUäXMWHSURVPQ‡VOHGXMFSRN\Q\ 1]N‹WHSORW\SURGOXäXMGREXSRWÌHEQRXSURY\WYU]HQVS‡URYDFKPRW\ FRäPÚäHY‹VWNH]P¬Q¬EDUHYQ‹KRWQX9GÚVOHGNXYOKNRVWL]...

Více

zde - KSPS Praha

zde - KSPS Praha Šlechta měla vlastní provoz mimo hradby. Měšťané postupně koncentrovali svou výrobu do jednoho většího pivovaru, ten ale museli šlechtě prodat, protože se po třice leté válce neúměrně zadlužili. Vr...

Více

Říjen 2015 - Žďárský průvodce

Říjen 2015 - Žďárský průvodce Kulturní program v Novém Městě na Moravě Kino – Pořád jsem to já 6. 10. 2015 - začátek: 20.00 Kulturní dům – velký sál Drama, USA, 2014 Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je ...

Více