Kaskáďan 2016 / červenec

Transkript

Kaskáďan 2016 / červenec
červenec 2016 / číslo 4
• Kaskáda Kids Golf Tour 2016
‒ presented by UAX!
• Golf pro děti a mládež
– investice do budoucnosti
• 3. ročník charitativního turnaje
Kometa Golf Challenge
Golf Club Brno | Zpravodaj pro členy klubu
Petr Uhlík ‒ osobnost českého golfu
Petr Uhlík, golfový publicista
a TV komentátor, president GC Konopiště
Jak je možné, že hraješ golf 40 let, jak
ses k tomu dostal a kde jsi začínal?
Není to čtyřicet, ale pouze 39. Byla to
náhoda, kdy jsem jako osmnáctiletý
trávil čas s rodiči a prarodiči v Mariánských Lázních, kde byli na léčení,
a poté, co jsem prvních deset dnů pobytu trávil od rána do večera s bratrem
na tenisových kurtech, jsme oba cítili,
že by to chtělo změnu. A pochopitelně
se naskýtala možnost vyzkoušet golf,
což tenkrát nebylo nic exkluzivního.
Prostě jste vyjeli na kopec u golfového
hřiště, dali jsme dvacetikorunu starému pánovi, který seděl na louce na
rybářské židličce, měl vedle sebe jedno
obnošené železo a kyblík omlácených
golfových míčků, a on vám vysvětlil, jak
se drží golfová hůl, jak se u toho stojí
a jak máte švihnout. Dodnes si pamatuju jeho jméno – jmenoval se pan Vokoun. Jediné, co takový elév musel, bylo
dohledat míče do posledního, jinak nesměl odejít. Bylo to tenkrát nedostatkové zboží. Když jsem k němu přišel naposled, řekl mi jméno člověka, na něhož
se mám v Praze obrátit. Ten mě pak pár
měsíců trénoval v Motole a prodal mi
první hole. Koupil jsem si je s kamarádem napůl. V tom setu nebyly ani dvě
hole od stejného výrobce. Nejkrásnější
byla skoro nová devítka Spalding, o tu
jsme losovali. Hole mi pak při rekonstrukci klubovny někdo ukradl a na deset let jsem hrát přestal. Na nové jsem
jako student neměl a byly jiné aktivity.
Vrátil jsem se takřka přesně za deset
let, v létě 1988, kdy paradoxně Cestovní kancelář mládeže pořádala zájezdy
s výukou golfu do Šilheřovic. Myli jsme
se ve společné umývárně ve smaltovaném žlabu, spali ve spacáku na půdě
klubovny a bag s holemi – byla to docela zvláštní směska – nám stál u hlavy.
Prostě jiná romantika. A tam asi vztah
ke golfu prožil svoji recidivu.
Jak v té době golf vypadal? Můžeš
nějak porovnat současný stav golfu
s tím „dávným“?
Je asi skoro nemožné přiblížit na malém
prostoru, jaký to je rozdíl, protože to byl
zcela jiný svět. Diametrálně odlišná kvalita vybavení, oblečení, obutí, ale třeba
zcela nepopsatelný rozdíl v údržbě hřišť,
který se odvíjí od financí, kvality strojového vybavení, zavedení závlah na greenech a fairwayích i možností dnešních
greenkeeperů. Pamatuji si, jak jsem na
jedné jamce minul green snad o pět
metrů a byl jsem v trávě po pás a navíc
v dutém pařezu. Hlava driveru byla tenkrát asi tak velká, jako dnešní pětka dřevo, solidně ho dokázal trefit jen opravdu
špičkový hráč, dnes je to pomalu nejjednodušší hůl v bagu. Vozíky – například
právě v Ostravě – vyráběl s pomocí koleček od tehdejších východoněmeckých koloběžek chlapík z údržby strojní
traktorové stanice. Ale to, co by i dnešní
golfisté mohli brát jako velkou výzvu,
byl tehdejší vztah lidí, které jsem znal,
k samotné hře. Byla to svátost, místo,
kde jakékoli porušení pravidel, nebo jen
pomyšlení na něco takového, byl skoro
smrtelný hřích. Někomu to může připadat přehnané, pro mě to platí dodnes.
Instruktora golfu nám dělala zdravotní
sestra kolem padesátky s handicapem
přes dvacet, Draha Čeporanová, dej jí
Pán Bůh nebe. Možná nevěděla všechno
o švihu a neměla tu správnou terminologii, ale k základům hry, které předávala
spolehlivě, patřila i elementární slušnost
a pokora, což je u golfu podstatnější, než
třísetmetrový drive...
Slyšel jsem od známých, že o sobě
prohlašuješ, že nemáš rád golfisty.
Je to nadsázka, póza nebo skutečná
neláska? Co ti na golfistech vadí?
Bylo by asi správné dát v téhle otázce
slovo golfista do uvozovek. Nemám rád
lidi, kteří si hrají na hráče golfu. Mají
kvalitní vybavení, u jejich počátků stál
profesionální trenér, ale základní půvab
téhle hry nepochopili. Nejsou ochotní
podstoupit tvrdý test, kdy si nic neodpustím, což nemusí být otázka pouze
morálních kvalit. Zažil jsem člověka,
který neměl v civilním životě právě nejlepší pověst. V momentě, kdy zahrál
první ránu do lesa, kam nebylo vůbec
vidět, tak po chvíli vyletěl míč na fairway. Povídám, jestli leží dvě. Řekl, že
leží pět, a šlo se dál. On to prostě měl
takhle nastavené, nechával si golf čistý.
Je to hra, kde je velice snadné propadnout nezdravé ctižádosti a ve jménu něčeho tak pochybného, jako je handicap
resp. nějaká hmotná výhra v turnaji, začít podvádět. Zažil jsem několik situací,
kdy můj spoluhráč ve flightu podváděl,
byl mnou přistižen, otrávil mi hru až do
Kaskáda je součástí World of Leading Golf
Co přesně znamená World of
Leading Golf?
World of Leading Golf je mezinárodní organizace sdružující špičková hřiště Evropy, v současné době má cca
50 členů. Golfisté milují cestování
za golfem a poznávání nových hřišť.
WLG jim dává návod, jak v dané
zemi navštívit opravdu ta hřiště,
www.golfbrno.cz
která stojí za to. Je to určitý standard
nebo chcete-li punc kvality.
Dostane se do toho seznamu hřišť
každý resort, který si to zaplatí,
nebo je prováděna nějaká selekce?
Jak probíhá? Dá se nějak poznat,
kteří že návštěvníci byli na
„výzvědách“?
To rozhodně nikoli, pouze „zaplatit“ se
to opravdu nedá. Meritorní záležitostí
je proces hodnocení kvality daného
golfového resortu. Ten se provádí na
základě tzv. „mystery shoppingu“, tedy
přesněji řečeno anonymního hodnocení parametrů kvality, které jsou
dopředu přesně definovány. Stupnice
kvality je od 0 do 100 bodů celkem.
Hranicí pro vstup do systému je 60
bodů. Historickým rekordem ohodnocení v systému WLG je 92 bodů.
Kaskáda obdržela při posledním hodnocení 79 bodů. To nás nominovalo
mezi kandidáty na vstup do systému.
Hodnocení kvality resortu probíhá 3x
za rok, pokud by resort opakovaně nedosahoval uspokojivých výsledků, byl
by ze systému vyloučen. V rámci systému WLG probíhá samozřejmě centrální marketing, kdy jsou členská hřiště
promována a doporučována k návštěvě. Členové klubů působících na člen-
konce a ještě se mě v jejím průběhu pokoušel poškozovat. Jeden čas, kdy byly
tzv. VIP turnaje na vrcholu popularity,
to byl docela častý úkaz a tuhle kategorii hráčů jsem začal doslova nenávidět.
Do značné míry se to změnilo, honba za
handicapem už dnes není tak zběsilá,
nesmyslně vysoko dotovaných turnajů
také ubylo, takže ruku v ruce s tím se
zmírnila i moje určitá nevraživost a podezíravost vůči neznámým golfistům. Je
to bohužel asi nějaká úchylka, která přichází právě s těmi uvedenými lety – po
hře si většinou pamatuji všechny rány
celého flightu v průběhu kola.
Na Kaskádě čas od času hraješ,
jaký k ní máš vztah?
Je to vztah profesionální a osobní,
i když je nelze úplně striktně oddělit.
Hřiště jsem sledoval ještě v jeho trochu
komplikovaném pravěku a pak už od
počátků aktuální výstavby, natáčel jsem
na něm v průběhu prací a dělal jsem
i rozhovory s architektem Gauntem.
Myslím, že odvedl solidní práci. Je tu
řada jamek, které splňují právě jednu
za základních podmínek designérské
kvality – jsou zapamatovatelné a mají
potřebnou herní logiku, což se nedá říci
o řadě hřišť, která i u nás navrhovala
relativně známá jména a jejich kanceláře. Podstatný je i racionální přístup
k využití prostoru, jaký mám k dispozici,
rozumná kombinace jamek hraných po
vrstevnici i po spádnici, respekt k tomu,
co mi krajina sama o sobě nabízí. Osobně oceňuji, jak se v posledních letech
zvedla kvalita údržby – hřiště je dobře
hratelné a je příjemné se na ně vracet.
Máš nějaké poselství pro čtenáře,
které ti došlo v průběhu let na
golfových hřištích?
ských hřištích WLG navíc mohou při
návštěvě resortů, které patří do systému, čerpat nejrůznější výhody.
Jaká hřiště z České a Slovenské
republiky jsou v systému World of
Leading Golf? (jasně, že už jsem si to
nagoogloval) 6
V České republice jsou 3 členská hřiště,
Mariánské Lázně, Casa Serena a Kaskáda. Pokud je mi známo, nabídku na
členství obdržel ještě Albatross a tím
má být počet resortů v ČR uzavřen. Na
Slovensku je členem pouze Penati.
Co od členství v takto prestižním
klubu golfových hřišť očekáváte?
Očekáváme větší zájem o návštěvu resortu ze strany zahraničních klientů. Ti
rozhodně na takové doporučení dají.
A pokud přijedou, nebývá to obvykle na
jednu noc, zahrají si všechny kombinace,
využijí ubytování a další služby resortu.
Mají z toho nějaké výhody také naši
členové klubu?
editorial
www.golfbrno.cz
I v posledním čísle zpravodaje před
prázdninovou přestávkou přinášíme
pestrou mozaiku informací. Kromě
rozhovoru s českou golfovou osobností Petrem Uhlíkem si můžete přečíst o tajném hodnocení Kaskády,
o práci s mládeží, o nových zápisech
do Hole in One klubu a podobně.
Přeji pěkné čtení a jen znovu připomínám, že další číslo vyjde až v září,
tedy kdybyste zahořeli touhou něco
členům klubu sdělit, budete to
muset vydržet o měsíc déle.
Jaromír Klanica
Je toho asi víc, ale jedno poznání je
docela živé. Týká se lidí, kteří nejsou
ochotní dát golfu dostatek svého času
a energie, a přitom by chtěli dosahovat
dobrých výsledků. Když jim to zrovna
nejde, chovají se nepříčetně a otravují
hru ostatním. Přímá úměra platí i tady
a nedá se obelhat. Je dobré si to uvědomit – pokud jsem v kategorii rekreant,
pak musím buď tvrdě máknout, abych
se z ní dostal, nebo si užívat golf takový,
jaký na mě zrovna dneska vyšel. A pokud přijde ten DEN – což se občas stane – pak poděkovat, ale nemyslet si, že
to tak bude pořád. Když tu hru milujete,
není co řešit. 
Děkuji za rozhovor,
Jaromír Klanica
Ano, členové klubu budou osloveni,
zda mají zájem o bezplatné vystavení
personifikované členské karty systému
WLG, která je pak opravňuje k čerpání
benefitů podpůrných programů systému jako je např. program „Feeling
like a member“ či služby v rámci WLG
Concierge Service. Podrobné informace členové získají buď na adrese www.
worldofleadinggolf.com nebo v brožuře WLG, která je dostupná na recepci
resortu Kaskáda.
To musí být práce snů, jezdit
po světě po golfu a hodnotit hřiště.
Nevíte náhodou, jak se stát zaměstnancem ve World of Leading Golf? 6
WLG nemá zaměstnance, snad jen
kromě 3 lidí v managementu. Najímají
si zkušené odborníky v oblasti golfu,
kteří pak jezdí anonymně hodnotit
hřiště. Způsob výběru opravdu netuším, ale při nejbližší příležitosti se na to
zeptám. 
Na otázky redakce
odpovídal Jiří Palát
1
KASKÁDA KIDS GOLF TOUR 2016
‒ presented by UAX!
V neděli 19. června proběhl již druhý turnaj ze série turnajů
pro děti do 14 let z Junior Golf School a TPI Junior Golf School.
Celkem 60 dětí a juniorů soutěžilo v pěti kategoriích. Na turnaj přijel i Radek Leskovjan, designér a majitel společnosti
UAX, který předal dětem medaile a ceny vlastní výroby 6.
Přinášíme Vám nejen krásné výsledky, ale i pár fotografií
z tohoto krásného turnaje.
GOLF
TOUR
presented by
Termíny konání turnajů v roce 2016 :
8. května
19. června
4. září
8. října - Závěrečné finále
Podrobné výsledky najdete na serveru ČGF v příloze
tohoto turnaje, kompletní fotogalerii GOLF
pak najdete na
TOUR
http://golfkaskada.rajce.idnes.cz/
presented by
Příští turnaj proběhne v neděli 4. září, při příležitosti 10
výročí Golf resortu Kaskáda, těšíme se na Vás! 
Unikátní série golfových turnajů pro děti do 14 let,
které pro děti z Junior Golf School, TPI Junior Golf School a školního golfu
připravila Kaskáda Golf Academy.
GOLF
TOUR
Mezinárodní mistrovství
dorostenců a juniorů na Kaskádě
28. ‒ 30. 7. 2016
POZVÁNKA
V polovině prázdnin se na Kaskádě odehraje druhé nejvýznamnější české mistrovství – Mezinárodní mistrovství dorostenců a juniorů. Jak již z názvu vyplývá, je
rozděleno do dvou chlapeckých a dvou dívčích kategorií a to dorostenců/dorostenek (věková kategorie do 18 let včetně) a juniorů/juniorek (do 21 let včetně).
Tradičně početnější bývají kategorie dorostenců a dorostenek, kde kromě české
špičky také najdeme řadu mladých zahraničních nadějí, především z Německa,
Rakouska, Slovinska, Itálie, Ruska, Švýcarska a dalších evropských zemí. Pro řadu
těchto hráčů znamená případný úspěch na šampionátu pozvánku na významné
evropské turnaje jak mládežnické, tak mezi dospělými. V loňském roce byl hostitelským resortem Golf & Spa Resort Kunětická Hora a v jednotlivých kategoriích
zvítězili Kristýna Frýdlová a Jan Černohorský (dorostenecké kat.) a Kateřina Vlašínová s Jakubem Pokorným (juniorské kat.).
Přijďte se podívat a podpořit mladé české reprezentanty! 
presented by
8. května
19. června
4. září
8. října - Závěrečné finále
Děti do 8 let
Děti 9 ‒ 14 let
Ročník 2010 a mladší
‒ hra 6 jamek akademie
1. Moučka Eduard
31
2. Michelfeit Jan
41
3. Szalay Michal
43
Ročník 2010 a mladší
Ročník 2006 a 2007
Ročník 2002 a 2003
2
Ročník 2008 a 2009
Ročník 2004 a 2005
Ročník 2008 a 2009
‒ hra 12 jamek akademie
1. Janík David
54
2. Matoušek David
55
3. Juráček Jan
63
Ročník 2006 a 2007
‒ hra 9 jamek železná,
oranžová odpaliště
1. Otiepková Ester
2. Kostlán Bořek
3. Beck Tomáš
45
45
48
Ročník 2004 a 2005
‒ hra 9 jamek železná,
červená odpaliště
1. Pololáník Petr
2. Hlinomazová Sofie
3. Zavřelová Tereza
46
47
49
Ročník 2002 a 2003
‒ hra 9 jamek železná,
žlutá/červená odpaliště
1. Falberová Sára
2. Pololáník Jan
3. Kaspar Tadeáš
47
48
52
Radek Leskovjan předává ceny
červenec 2016 / číslo 4
Golf pro děti a mládež
– investice do budoucnosti
Když jsem napsal tenhle titulek, došlo
mi s nepříjemným překvapením, že
slovní spojení „investice do budoucnosti“ je dosud pro moji generaci zatíženo stigmatem časů, kdy se slibovala „světlá budoucnost“ a chtělo se
poroučet větru a dešti. Jenomže jazyk
je tak důležitou součástí identity malého národa, že si nemůžeme dovolit
na dlouhá léta „dát do karantény“ některá slova.
Když jsem si takhle sémanticky vyčistil stůl, napadá mne s větší naléhavostí, že žádná budoucnost neexistuje
bez investicí do přítomnosti. Nikdy
nemůžeme v budoucnu sklidit to, co
jsme dnes nezaseli. To je obvyklý pohled naší kultury na běh času. Jenomže existují i jiné koncepce toho, jak
člověk žije v čase. Například indiánský
kmen Mapuche v Chile to vidí tak, že
člověk tkví v přítomnosti, před sebou
má minulost, na kterou se dívá a spatřuje své všechny úspěchy i dluhy a selhání. A za zády má budoucnost, která
ho někdy postrkuje a občas se mu valí
přes hlavu jako nemilosrdně rozvodněná řeka.
Pokusím se podívat na vztah našeho golfu vůči dětem a mládeži tímto
konceptem lidu Mapuche v dalekém
Chile, kde nyní pracuji. Možná to přinese něco objevného. Když se tedy
dívám na minulost, která se přede
mnou otevírá jako mapa, vidím ledacos. Spatřuji situaci před rokem 1989,
kdy bylo v celém Československu jen 8
golfových hřišť a náš sport byl všechno
jenom ne masový. I z té doby si však
pamatuji rodiny, které své děti učily
golf, vodily je na hřiště a vychovávaly
své potomky v golfové kultuře, etiketě
a filosofii – i když rodiče věděli, že tím
svým dětem nezískávají žádné kladné „kádrové body“. Ti rodiče to dělali
navzdory převládajícímu paradigmatu společnosti, protože v hloubi duše
byli přesvědčeni, že hraní golfu je pro
jejich děti nejen užitečné fyzicky, ale
že golfová kultura pomáhá kultivovat
dětské osobnosti směrem k rovným
a čestným lidem. Dále na té mapě
minulosti vidím zásadní obrat po roce
1990, kdy nastává golfový boom a přibývá hřišť a golfistů. Mění se rovněž
paradigma společenského vnímání
golfu. Tento kříženec sportu a hry se
postupně stává společensky žádou-
cí a nakonec i prestižní aktivitou. To
zákonitě přivedlo do „golfové obce“
i hezkých pár blbů, snobů a snobek.
Ale to provází každou módní vlnu.
Rozvoj golfu u nás však podle mého
názoru měl převážně pozitivní vlivy
a projevy. Jedním z takových pozitiv
byl i vznik Tour dětí a mládeže.
V roce 2005 jsem se s rodinou vrátil
zpět do ČR po více než čtyřech letech
práce ve Venezuele. A se mnou také
moje dcera Betty, které bylo okolo 16
let. Nikdy předtím neměla oficiální
HCP a hrávala jen se mnou a s kamarády. Ale talent asi měla. Zapojila se do
Tour mládeže a o nějakých 25 turnajů později přebírala titul mistryně ČR
v kategorii kadetek. Golfová sezóna
2005 pro mne byla nezvyklá. Hrál jsem
málo a většinu času jsem strávil jako
řidič a jediný člen jejího realizačního
týmu na turnajích, kde jsem si nervozitou kousal nehty, protože rodiče (a to
bylo správné) nesměli své děti na hřišti doprovázet. A tak jsem strávil mnoho desítek hodin nejen pitím kávy, ale
také pozorováním toho, jak byly tur-
„Dnešní ráno určí celý den.
Co uděláš první měsíc,
ovlivní celý rok.“
Přísloví indiánů Mapuche
naje organizovány a kolik za tím vším
bylo práce ze strany dobrovolníků.
Mapa minulosti nás poté vedla do
Portugalska a do Chile. Už nemám tak
těsný kontakt s naší Tour mládeže, ale
věřím, že je to nadále skvělá věc. Že
mnoho obětavých lidí dělá to nejlepší
reálně možné, aby se děti učily nejen
mechaniku švihu – ale zejména to,
co jsem zmínil výše: golfovou kulturu
a etiku, která pomáhá vychovávat lidi
s vysokou morální integritou, prostě
zdravé osobnosti, které nepodvádějí,
mají úctu k ostatním a jsou schopny
sebereflexe.
A rozsah článku mne nabádá, abych
se v tomto časovém konceptu Mapuche nyní věnoval budoucnosti, kterou
máme za zády. Nemůžeme ji ještě spatřit, ale podle toho, jak nás rýpá do
žeber, tak si více méně uvědomujeme,
že je nutno cosi dělat. Že asi nevystačíme s tím, co jsme dokázali v minulosti
a přítomnosti. Napsal jsem už hodně
článků na toto téma. V několika z nich
jsem pochválil program České golfové
federace, který má za cíl více přiblížit golf ve školách. Je to určitě dobře.
Avšak nebude to mít ČGF lehké. Golf
má v naší společnosti také mnoho nepřátel, kteří nenávidí tento sport iracionálně, avšak s velkým přesvědčením.
V „táboře“ těchto nepřátel golfu se
najde široké spektrum ideologií a světonázorů – od pohrobků těch, kteří
nám kdysi rozorávali meze i golfová
hřiště, přes ortodoxní ambientalisty
až po zmatené populisty. Nedávno se
jedna vysoce postavená dáma nechala
slyšet, že „máme mnoho zbytečných
golfových hřišť, kde je příliš drahé hrát
s těmi pálkami“...
Věřím, že seznamovat děti a mladé lidi s golfem je velmi záslužná věc
a skutečná investice do budoucnosti.
A všichni lidé, kteří pomáhají přibližovat golf ke školám, mají moji úctu
a vděk. Jen bych rád upozornil na některé příklady ze zahraničí, které by
bylo výhodné kopírovat. Mnoho let
sleduji závěrečné turnaje mistrovství
amatérů Latinské Ameriky. Mezi prvními 20 je vždy nejméně 15 hráčů, kteří
studují na universitách v USA a hrají za
své alma mater universitní golfovou
ligu. Rovněž americká profesionální
PGA Tour je do značné míry jakýmsi
pokračováním této universitní ligy.
A teď cítím, že mne budoucnost
uhodila varovně do zad s velkou naléhavostí. Náš systém golfové výchovy
dětí a mládeže skutečně není špatný.
Ale už nyní můžeme statisticky vyhodnotit, že se nám příliš velká část talentů ztrácí ve věku vstupu na university
nebo do pracovního procesu. Jsem
přesvědčen, že náš golf doopravdy dospěje až tehdy, kdy se podaří vytvořit
funkční universitní ligu. Máme dostatek hřišť a současný vývoj golfového
trhu napovídá, že mnozí provozovatelé hřišť by byli ochotni školám umožnit
hru za zvýhodněné ceny přes týden
a v dopoledních hodinách.
Nevím nakolik je naše školství
mentálně zralé takovou myšlenku přijmout. Ale jsem přesvědčen, že by to
byl významný krok tím směrem, kam
jsme věřili, že jednou půjdeme – k rozvinuté společnosti západního civilizačního okruhu. 
Ondřej Kašina, Santiago de Chile
Exkluzivně pro Zpravodaj
Výzva klubu
HOLE in ONE
Již tradičně přinášíme krásnou vzpomínku na Hole in One, tentokrát od
Antonína Kuchyňky na sedmé jamce
železné devítky. Bylo to na oficiálním
turnaji, takže radost je o to větší.
Do seznamu šťastných ran přibyly
i dva neoficiální zásahy od Saši Navrátila a Šárky Vinklerové, ovšem jejich
popis události se ke mě zatím nedo-
stal. Je možné, že jamku na jednu
ránu zahráli i někteří další hráči, jen
o tom nemám žádnou zprávu. Prosím napište, aby bylo v seznamu členů Hole in One klubu i vaše jméno. 
A jak se to stalo?
Radek Kobza z ArchDesignu mě pozval na jejich turnaj, který se konal
předminulý týden na Kaskádě, šla se
Železná a pak Kamenná.
Ve flajtu mi dělali společnost bratr
Roman, švagrová Ellen a můj další častý spoluhráč Miloš Vránek. Začali jsme
na jedničce Železné. Kupodivu jsem
byl v dobrém rozpoložení, přestože
na předcházejícím turnaji jsem zahrál
šrot, a za ‒ jak nás znáš ‒ bujaré nálady jsme se postupně prokousávali
jamkami. Odpaly z týčka byly celkem
slušné, hra v poli také, ale ty paty J.
Dobrá nálada nás neopouštěla, a tak
jsme dostali k jamce číslo 7. Vzhledem k tomu, že se mi na předchozích
jamkách dařilo maličko líp než mým
spoluhráčům, byl jsem honér a jako
takový jsem stanul na odpališti první.
Dobře víš, že se jedná o třípar z kopce
dolů, toho dne byla jamka cca. 150
m vzdálená, napíchnutá přímo před
námi, ale také za bunkrem, tipuju cca.
4 m. Vzal jsem tedy 5 želízko, založil,
napřáhl a vypálil. Romča, který úder
sledoval, prohlásil, že to vypadá dobře, směr rána opravdu měla, ale maličko jsem pochyboval o vzdálenosti.
Míček ale nezklamal a k mé spokojenosti dosedl za bunkrem a dokonce
s doběhem. V tento okamžik jsem si
začal říkat „výborně“ a začal si představovat, jak budu patovat do birdíku.
Nicméně míček se blížil víc a víc jamce, až …zmizel 6. Byla maličká prodleva, nikomu z flajtu nedocházelo,
co přesně se stalo, ale potom jsme
začali bláznit, křičet, objímat se a tak.
Pocity to byly fantastické, i když
zprvu mi to úplně nedocházelo, a tyto
dobré pocity ve mně vřely až do konce dne. Bohužel to mělo také vliv na
moji následující hru, ale pral jsem se
sám se sebou snad statečně a stačil si
ještě maličko vylepšit HCP. A dle toho,
co se má, jsem zakoupil 7 lahví champagne a na vyhlášení výsledků turnaje, kde jsem díky svému zásahu vyhrál
nearest, jsem tento můj dá se říct golfový životní úspěch, díky vypíchnutí
mého výkonu konferenciérem Radkem Kobzou a za všeobecné podpory,
se všemi účastníky zapil.
Trvalo to zhruba desetiletí aktivního golfu, cca 15 turnajů ročně,
ale přestože jsem to nečekal a nikdy
zrovna tento úspěch neřešil, se mi to
povedlo dle mého názoru poměrně
brzo a myslím, že na to kromě obrovského štěstí měla vliv také skvělá
nálada ve flajtu a tím pádem neviditelná podpora kamarádů.
That’s it 6 
3. ročník charitativního turnaje
Kometa Golf Challenge
V sobotu 4. června 2016 se konal už
třetí ročník golfového turnaje, který
je spojený s brněnským fenoménem, jakým je popularita hokejového klubu Kometa Brno. Že lze této
skutečnosti využít k dobročinné věci,
dokázaly už předchozí dva ročníky.
Hráči golfu, partneři hokejového A-týmu a fanoušci si mohou zakoupit
účast ve flightu, který je doprovázen
vždy jedním aktivně hrajícím hokejistou, a celý výtěžek akce jde na konto
nadačního fondu KOMETA.
Kromě účasti v turnaji přispěli
účastníci také zakoupením míčů na
charitativní soutěž Nearest to Pin či
lístků do tomboly, nákupem reklam-
www.golfbrno.cz
ních předmětů a hlavně závěrečnou
dražbou autentických hokejových dresů, hokejky, brankářské lapačky a vyrážečky. Právě aukce předmětů dokázala
svojí adrenalinovou podstatou vyhecovat přihazující zájemce k velkorysým
nabídkám.
Veškerý výtěžek použije Nadační
fond KOMETA na pomoc dětem s poruchou autistického spektra, takže vynaložených finančních prostředků nikdo
nelitoval. Celková suma bude oficiálně
oznámena a předána v přestávkovém
programu v některém z domácích ligových zápasů v hokejové sezóně. 
Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili a pomohli.
foto: Ivo Dostál
3
Golf for Music for Golf
Turnaj s neopakovatelnou atmosférou!
V pátek 22. a sobotu 23. července 2016 se na Kaskádě odehraje již III. ročník
benefičního golfového turnaje Golf for Music for Golf. Hlavním smyslem akce
je získání finanční podpory pro organizaci hudebního festivalu Concentus
Moraviae a pokračování v oblíbené tradiční společensko-sportovní události,
při níž se golf snoubí s hudbou.
Celá akce na Kaskádě odstartuje pátečním slavnostním večerem, kterým
účastníky bude provázet Marek Eben.
Na úvod zazní krátký koncert virtuózního cembalisty, zakladatele špičkového barokního orchestru Collegium
1704 a vyhledávaného dirigenta Václava Lukse, který v předvečer samotného golfového turnaje účastníkům
nabídne ochutnávku ze své festivalové dramaturgie ročníku 2017.
Navazovat bude večeře snoubená
s vínem z festivalové vinotéky, které
představí sommelier Pavel Chrást.
Účastníci turnaje budou ke skvělým
golfovým výkonům naladěni příjemným večerem s hudbou, dobrým jíd-
lem a krásným vínem! V sobotu ráno
bude zahájen (opět s hudbou) samotný golfový turnaj, který je přichystán
s laskavou podporou golfového resortu Kaskáda a osmnácti festivalovými
městy.
Concentus Moraviae je hudební
festival, který probíhá ve dvou desítkách měst Jižní Moravy, Vysočiny
a Dolního Rakouska. Za 21 let jeho
existence se podařilo vybudovat událost, která se zařadila mezi významné
hudební festivaly v České republice
a která má své nezastupitelné místo
i v rámci celé střední Evropy. Je zaměřen především na komorní hudbu,
kvalitní dramaturgii a také na to, aby
se špičkové produkce hodily co nejvíce do určitého místa a aby s ním akusticky souzněly. Velká většina koncertů
se koná na naprosto výjimečných místech, na zámcích, hradech, synagogách, nádvořích, zkrátka na místech
s jedinečnou atmosférou.
Organizátoři pořádají již třetím rokem benefiční golfový turnaj a oslovují touto cestou donátory, kteří si
uvědomují význam tohoto festivalu
nejen pro hudební obec, ale také pro
celkové kultivovaní prostoru, ve kterém žijeme. Rádi by tak oslovili další
osobnosti, především z tohoto regionu, aby je přitáhli a ukázali jim, jaký
festival je. Většina lidí, kteří si v minulosti k festivalu „přivoněli“, si ho tak
zamilovala, že ho řada z nich už dlouhodobě podporuje. Hráči se účastní
turnaje s tím, že velká část účastnického poplatku přispěje k udržení mimořádně vysoké kvality festivalu.
Také ceny pro úspěšné hráče
v různých kategoriích turnaje budou
mimořádně zajímavé. Připravena je
nabídka, která bude mixem cen hudebních, vinných (z respektované festivalové vinotéky), golfových a cen od
festivalových měst. 
Více na
www.concentus-moravaie.cz
Hrajte
s prezidentem
V pondělí 20. června jsem si poprvé
zahrál rundu na výzvu „Hrajte s prezidentem“. K mému hostu, Jarkovi
Klanicovi se přidal Radovan Hlavinka (10) a Aleš Vítek (54). Hendikepy
uvádím proto, neboť nás příjemně
překvapila Alešova velmi dobrá hra.
Držel s námi krok a museli jsme konstatovat, že základy, které mu Petr
Šafarčík dal, byly skvělé.
S potěšením musím konstatovat, že kluboví ambasadoři si nepřišli pouze zahrát, ale měli i věcné připomínky. Na vedení resortu
bylo spíš téma toalety. Nicméně
příslib, že se s tím počítá jsme už
dostali. Aleše mrzí, že lidé nezdraví, zejména ti mladší. Pohled nového člena je cenný. Apeluji nejenom
na rodiče, ale i na trenéry.
Příštím hostem prezidenta bude
Jiří Palát a hrát se bude v pondělí
18. července v 15:00. Dvě místa
jsou volná a místa si zarezervujete
přes recepci. 
:-juraj Werner
Klubový turnaj
5. 6. 2016
(c) Concentus Moraviae / Jiří Sláma
I N Z E RC E
HCP + 9,0 ‒ 11,4
PICEK Libor
KŘENEK Jan
POLIŠENSKÝ Zdeněk René
HCP 11,5 ‒ 19
ŠUSTEK Jan
POLAN Richard
KLEMENT Pavel
HCP 19,1 ‒ 54
GEORGIEV Mário
GEORGIEV Karel
MACHOVÁ Taťána
Tiráž
Kaskáďan
Zpravodaj Golf Club Brno
Vydavatel: Golf Club Brno, č. p. 1772,
664 34 Kuřim
Šéfredaktor: Jaromír Klanica
Redakční rada: Jiří Palát, Jiří Hůrek,
Michal Král, Veronika Tumová
Grafické zpracování: Renáta Košíková
Tisk: Vydavatelství CCB
Místo vydání: Brno
e-mail: [email protected]
www.golfbrno.cz
4
červenec 2016 / číslo 4

Podobné dokumenty