Návštěvní řád - Relaxační centrum a bazén Homolka, Praha

Komentáře

Transkript

Návštěvní řád - Relaxační centrum a bazén Homolka, Praha
Návštěvní řád
relaxačního centra a bazénu Homolka
1. Relaxační centrum Homolka je zařízení určené k relaxaci klientů, k regeneraci jejich zdraví a
k odpočinku.
2. Klient vstupuje do areálu relaxačního centra po zaplacení vstupného nebo na základě platné
permanentní vstupenky vydanou firmou Aura-cz.
3. Jednorázová vstupenka do bazénu opravňuje klienta k pobytu na daný čas v bazénu, sauně,
posilovně a v zimní zahradě s letní terasou.
4.
V sauně je nutné používat prostěradlo.
5. Klienti si mohou zakoupit permanentky a bonifikační karty – čas a rozsah služeb je stanoven pro
každý typ v aktuálním ceníku.
6. Klienti mají na odkládání svého oblečení k dispozici šatní skříňku.
7. K ukládání cenných předmětů slouží trezorové skříňky na recepci centra (doklady, mobily peníze,
apod.).
8. Při vstupu do šatny se klient přezuje v zóně označené žlutou čárou, odloží si oděv do skříňky a před
oblečením plavek se osprchuje.
9. Klient je povinen nosit s sebou do areálu vlastní neklouzavou, čistou obuv, kterou používá při pohybu
po areálu. V areálu je zakázáno běhat, skákat do bazénu, konzumovat jídlo a ochucené nápoje.
10. U bazénu může klient volně využívat lehátka, lavičky a vířivou vodní lavici, prostor zimní zahrady.
11. Děti do 18 let mohou vstupovat do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby (osoby starší 18 let). Za
bezpečnost dětí v areálu centra ručí jejich doprovod.
12. Vstup dětí mladších 3 let je zakázán.
13. V době, kdy je otevřeno veřejnosti, zde není možné bez souhlasu provozovatele provádět žádné
aktivity, jež by rušily nebo obtěžovaly ostatní klienty (např. provozování plavecké školy, kurzů).
14. V prostorách bazénu a saun visí piktogramy, které názorně zobrazují pravidla chování klientů. Není
dovoleno skákání do vody, používání velkých nafukovacích předmětů a konzumování potravin u
bazénu. Pro občerstvení je vymezena výhradně zimní zahrada.
15. V sauněse klienti řídí pokyny pro saunování, před vstupem do ochlazovacího bazénku je nutno se
umýt pod tekoucí vodou. Je nutno dodržovat maximální kapacitu 6–8 osob v sauně. Klienti vstupují
do sauny nazí, k sezení a ležení na lavicích používají výhradněprostěradlo. Děti do 18 let mají přístup
pouze v doprovodu dospělé osoby. Sauny jsou pravidelně kontrolovány zaměstnanci relaxačního
centra (masér, recepční apod.)
16. Před použitím posilovnyse každý klient převlékne do sportovního oblečení a čisté sportovní obuvi, je
zakázáno cvičit v plavkách. Po cvičení – před vstupem do bazénu – je nutné se osprchovat. Děti do 15
let nemají do posilovny přístup.
17. Při odchodu z centra každý klient odloží zapůjčené prádlo na místo k tomu určené a v recepci
odevzdá klíč.
18. Prostory centra nelze v průběhu pobytu bez převlečení do civilního oděvu z hygienických důvodů
opouštět. V prostoru bazénu je povolen pro klienty pobyt jenom v plavkách.
19. V prostorách centra jsou klienti povinni dodržovat hygienické zásady a chovat se ohleduplně
k ostatním návštěvníkům. Veškeré nejasnosti, dotazy a připomínky konzultujte s recepční centra.
20. V případě porušení návštěvního řádu může být klient vykázán bez náhrady.

Podobné dokumenty

Návštěvní řád - Relaxační centrum a bazén Homolka, Praha

Návštěvní řád - Relaxační centrum a bazén Homolka, Praha 11. Děti do 18 let mohou vstupovat do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby (osoby starší 18 let). Za bezpečnost dětí v areálu centra ručí jejich doprovod. 12. Vstup dětí mladších 3 let je zakázán...

Více