Bulletin č. 5

Komentáře

Transkript

Bulletin č. 5
5 / 2002
KVĚTEN
Jeden den v MAMMA HELP CENTRU • Seriál o výživě
Zajímavé internetové adresy • Film o rekonstrukci prsu!
SLOVO DO DUŠE
Milá děvčata,
Dnešní Slovo do duše bude poněkud netradiční. Jak možná víte, ženy, co slouží
v MAMMA HELP CENTRU, absolvují pravidelná „sezení“ s klinickou psycholožkou
a psychoterapeutkou Mgr. Marií Zemanovou. Po našem posledním setkání jsme ji
požádaly o pár řádků k „aktuálním“ otázkám a tak vznikla tato dvě krátká zamyšlení:
Zamyšlení první na téma laický terapeut
Před sedmi lety jsem v rámci zahraniční stáže navštívila v New Yorku klub Gilda, jedno ze
svépomocných zařízení pro onkologické pacienty, které se od ostatních lišilo pro mě
zajímavými zásadami, např. omezeným členstvím, aktivitami pro rodinné příslušníky,
příjemným prostorem pro setkávání všech se všemi.
V amerických nemocnicích jsem pak potkala mnoho „dobrovolníků“, kteří tam
navštěvovali onkologické pacienty a v rámci těchto návštěv s nimi provozovali velmi
různé aktivity. Byli mezi nimi i bývalí onkologičtí pacienti, kteří přinášeli pro nemocné
jakési nevyřčené poselství, že se jejich nemoc „rakovina“ dá přežít.
Zejména tato dvě setkání mě a moji kolegyni inspirovala. Po návratu jsme se snažily
vytvořit tým takových dobrovolníků – bývalých onkologických pacientů, kteří by se
i v našich podmínkách stali nositeli takového poselství. Zřejmě jsme ale předběhly
dobu.
Nicméně naše myšlenka jen „usnula jako Šípková Růženka, která čeká na svůj čas a na
svého prince“. Nemusela jsem čekat sto let. Po pěti letech jsem potkala Janu
Drexlerovou, stačilo jen pár setkání a nápad spojit obě myšlenky našel v Janě velmi
schopného realizátora. Zrodil se Mamma Help, který spojuje obě tyto aktivity. Ve velmi
příjemném prostředí poskytuje nově diagnostikovaným pacientkám a jejich rodinným
příslušníkům svoji podporu a pomoc. Ze zakládajících členek postupně vykrystalizovalo
několik velmi schopných laických terapeutek, které pravidelně „drží službu“ a to nejen
ve vzniklém klubu, resp. Centru, ale také na telefonu a internetu. A já jen žasnu.
Na posledním našem „supervizním setkání“ vznikla diskuse právě kolem tohoto pojmu –
laický terapeut. Uvědomily jsme si, jaký je v tom obsažený protimluv. Na první pohled
totiž tento pojem vybízí kdekterého laika, aby se stal terapeutem. Jenže tyhle ženské,
o jejichž původní profesi, jak si tak uvědomuji, nemám ani tušení, už věnovaly mnoho
hodin práci na sobě, protože se na vlastní kůži přesvědčily, že samotný úmysl pomáhat
nestačí.
A tak mi jen zbývá poděkovat vám, splnily jste moje přání vytvořit živé a tvořivé
společenství, které se věnuje onkologickým pacientům.
2
Zamyšlení druhé na téma tabu smrti
Jana vyslovila pochybnost, zda zveřejňovat v bulletinu sdružení jména těch členek, které
svůj zápas s nemocí nevybojovaly. Ozvalo se několik kritických hlasů ze strany těch, které
jinak bulletin velmi rády čtou. Mluvily jsme o tom dlouho a velmi otevřeně. Výsledkem
diskuse byl návrh otevřít toto téma i na stránkách bulletinu. Rozhodla jsem se napsat svůj
postoj k tomuto problému.
Pracuji ve zdravotnictví již téměř 25 let. Pamatuji dobu, kdy nádorová onemocnění patřila
mezi společenská tabu a tento fakt odsouval onkologické pacienty do suterénů nemocnic,
aby nebyli ostatním na očích. Už tehdy mě to velmi popuzovalo. S úlevou jsem přivítala
ještě předrevoluční snahy některých osvícených lékařů a dalších odvážlivců, mezi něž
patřila doktorka Haškovcová a třeba i tehdy ještě tajně vysvěcený kněz doktor Halík.
Otevření se Evropě a světu po listopadu 89 přineslo v tomto ohledu ještě víc možností pro
diskusi. Také díky tomu se péče o pacienty a jejich blízké velmi zlidštila. Rozvoj lékařské
vědy dokáže dnes uzdravit mnohem více onkologických pacientů, mnohem více, ale ne
všechny. To je realita. Nechci ty „méně úspěšné pacienty“ stěhovat někam do suterénu jen
proto, aby mi nekazili statistiku. Potřebuji o nich vědět, nechci na ně jen tak zapomenout,
jsou pro mě stejně důležití jako ti šťastnější, kteří se uzdravili.
A tak milá Jano, pokud bych se nějakým řízením osudu ocitla na druhém břehu, moc bych
si přála mít svoje místo v našem bulletinu. Děkuji předem.
Mgr. Marie Zemanová, klinický psycholog, psychoterapeut
Děvčata, i já musím v této souvislosti dodat pár slov:
o tom, jaký posun nastal v pojetí naší pomoci druhým oproti začátkům Mamma HELPU,
resp. jaký je rozdíl mezi denním provozem Centra, otevřeného pro všechny –
a svépomocnou komunitou (tedy samotným sdružením, nebo, jak jinde také s oblibou
říkají – klubem), mluvil Dr. Pecha na naší valné hromadě a já jsem se toho tématu také
podrobněji dotkla. Chtěla bych se ale nyní spíš obrátit na vás, které jste možná také měly –
máte? – dilema, zda přijmout ( a jak) obě strany mince, které to naše sblížení s sebou
nutně přináší, nastane-li ta nejtěžší situace…Je to fantastická vzpruha, vidět a vědět, že lze
přežít ( a žít relativně normálně) – a je to těžká rána, dozvědět se, že právě ta, kterou jsem
si tolik zamilovala, neměla to štěstí… Já myslím, že tuto otázku řešili (řeší) ve všech
pacientských komunitách, co jich na světě je, je to přirozené a lidské, ten vlastní strach i ta
bolest a jsem moc vděčná těm z vás, které mi zavolaly a řekly svůj názor a já jim mohla
vysvětlit svůj postoj, nebo se o to aspoň pokusit…Jak ráda bych byla pouze poslem
dobrých zpráv! Těžko se o tom mluví, a ještě hůř píše, ale promiňte mi to, já se s těmi
děvčaty potřebuju a chci rozloučit, protože jsem je měla ráda a protože jsme přece kus
cesty šly společně! Já vím, s jakými obavami pokaždé otevíráte bulletin, jestli tam ten
rámeček někde není – já si také každý měsíc vroucně přeju, abych ho nemusela
použít…Lhát ale nemůžu. Jsem vám moc vděčná, že jste mi umožnily, abych si to sama
srovnala v hlavě a děkuju vám, že jsem vám mohla napsat svůj názor.
vaše Jana
3
Stalo se koncem roku to, co se bohužel stává i mezi zdravými lidmi, někdo blízký
navždy odešel. Vím, že to bylo pro Janu velké dilema, jestli o tom v bulletinu napsat. Byly
to naše kamarádky. Scházely jsme se, prožily s námi kousek svého života a chybí nám.
Moc. Já jsem se seznámila blíže hlavně s Vendulou. Byla plná elánu, nadšení a optimismu.
Vzdělaná, přátelská, nesmírně taktní žena, kterou jsem si hned zamilovala. Později jsme se
sešly ještě na rekondičním pobytu na Šumavě. Tam jsme byly spolu na jednom pokoji, a já
jsem poznala ještě více její krásnou povahu, a měla jsem tak vlastně možnost strávit s ní
poslední hezké chvíle, kdy byla opravdu šťastná. Tak jsem si ji zamilovala, že mi opravdu
chybí jako moje velmi blízká příbuzná. Nosím si v duši na ni vzpomínku a uvědomuji si,
že mimoděk užívám její originální výrazy, kterými mě obohatila. Jsem ráda, že Jana
v bulletinu věnovala našim přítelkyním malou, milou vzpomínku. Překvapilo by mě
(a myslím, že nejenom mě), kdyby to tak nebylo. Nechci na ně zapomenout a myslím, že
ani většina z vás, staly se přece načas součástí našeho života.
Určitě pro mnohé z nás to bylo také nepříjemné připomenutí nemoci a vzbudilo to
znovu ten pečlivě potlačovaný, ale občas se vynořující strach a nejistotu. Ale ani před tím
nelze utíkat. Se strachem je třeba se naučit bojovat. Nebylo by asi správné pomocí
bulletinu vytvářet ochranářské prostředí, ve kterém bychom si osobovaly právo na
rozhodování, které zprávy vám máme zatajit a které ne. Předkládáme je tak, jak je přináší
život a myslíme si, že jich přináší většinu pozitivních. Učíme se žít jako „normální“ lidé.
Časem to jistě dokážeme. Nechceme si ze strachu zacpávat uši, vypínat televizi, nečíst
časopisy nebo nechodit mezi lidi. To by už asi nebyl plnohodnotný život, ale pouze iluze
života. Vždyť se svým strachem a trápením nejsme samy.
A pokud se v bulletinu znovu objeví onen tmavě orámovaný rámeček, budu to
považovat nejen za samozřejmost, ale hlavně za projev lidskosti a lásky k bližnímu.
Ida
Ještě jedno ohlédnutí za Pragomedikou
Před třemi lety jsem pracovala ve „fabrice“ v kantýně. Každodenní styk s lidmi
přinášel neustále nové informace, a co jsme se nestihly dovědět tam, to dopověděly ženské
v poledne při obědě u okýnka.Tak jsem se i já poprvé dostala blíže k informacím
o preventivním vyšetření prsů. Dvě sympatické ženy si povídaly o vyšetření, které je čeká
a byly z toho malinko nervózní. My z druhé strany okénka, jak už to tak chodí, jsme se
později začaly vyptávat a ony ochotně odpovídaly. Teď už se prý o ty svoje „Kačenky“
nebojí, protože chodí na pravidelné kontroly na mammograf a vyšetření není nijak
bolestivé, snad jen trochu nepříjemné. Ochotně nám radily jak si na takové vyšetření dojít
a jak často. Celý život jsem svým prsům nevěnovala pozornost, protože jsem nebyla
spokojená s jejich „velikostí“. Bylo mi v té době teprve 42 let, ale začala jsem si také sama
občas prsa prohmatávat a něco mi na jednom přišlo podivné Komické na tom bylo, že
jsem nevěděla, jestli to tak má vypadat, protože jsem se nikdy o to nezajímala. Přesto jsem
se rozhodla, že se na to zeptám své gynekoložky a na závěr gynekologické prohlídky jsem
ji požádala i o prohlédnutí prsů . Se shovívavým úsměvem mi sdělila, že je vše v pořádku.
Za čas již změny byly viditelné i pouhým okem a od jiných lékařů jsem se dověděla, že
jdu docela „pozdě“.
4
Proč vám vlastně svůj příběh tady vyprávím. Byla jsem nedávno s dalšími děvčaty
z našeho sdružení ve stánku na Pragomedice. Měly jsme s sebou silikonový model prsou s
nádory, na kterém jsme demonstrovaly samovyšetřování. Téměř všechna mladá děvčata,
i když některá se smíšenými pocity, si vyzkoušela, jak to vypadá, když něco není
v pořádku. Starší ženy to pouze komentovaly, že jich už se to netýká (?). Nejtěžší bylo
přesvědčit ženy středního věku, tedy ty, které patří do nejvíce ohrožené skupiny. Snad jen
desetina si v klidu vyzkoušela jak při samovyšetřování postupovat. To bylo fajn. Některé
se nechaly přesvědčit a i když neskrývaly svou hrůzu a odpor, přece jenom si to také
nakonec vyzkoušely. To už tedy vůbec nebylo fajn. No a ostatní ? Některé si myslely, že
když chodí na pravidelné kontroly tak to nepotřebují, a zbytek žen neměl ani odvahu
přistoupit, natož s námi o něčem takovém mluvit. Prostě před „TÍM“ utekly. Z toho mi
bylo hrozně smutno. A za těmi se mi chtělo zavolat: „Vy, co jste měly štěstí, že vás
nepotkalo to, co mne, naučte se znát svá prsa, dokud jsou zdravá!!! “
Štěpánka
SERIÁL
Co pro sebe můžeme udělat my samy?
4. část
V textu je použit článek Výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění autorů
J. Fialy a Z. Brázdové, vydaný MOÚ Brno.
Zpracování, uchovávání a příprava potravin
Chemické látky
V potravinovém řetězci a v pitné vodě se mohou vyskytovat různé znečisťující
chemické látky. Například zbytky chemických látek k hubení škůdců a plevelů,
veterinárních léků, průniky chemikálií z obalů, těžké kovy apod. Pokud se však při výrobě
a kontrole dodržují obecně platné předpisy, které jsou v souladu s pravidly v ostatních
vyspělých zemích, není se třeba obávat zvýšeného rizika onkologického onemocnění
z důvodu chemické kontaminace vody a potravin. Ale vysoká kontaminace způsobená
nesprávným použitím, zneužitím nebo průmyslovou havárii je zcela jinou situací
a nepochybně může představovat zvýšení rizika.
Mikroorganismy
Kromě chemických látek mohou být potraviny kontaminovány mikroorganismy, či
spíše chemickými látkami vznikajícími jejich činností. Patří sem hlavně kontaminace
různými typy mykotoxinů, což jsou škodlivé látky, které jsou vylučovány různými druhy
plísní. Podle výsledků provedených studií je pravděpodobné, že aflatoxin, jeden
z mykotoxinů, zvyšuje riziko primární rakoviny jater. To znamená při skladování potravin
dodržet předepsané podmínky, při kterých nedochází k rozvoji plísní, a pro nás je důležité
plísní zasažené potraviny nekonzumovat ani po odstranění viditelných plísňových povlaků
(i když je ještě možné u starších lidí vidět, jak po odkrojení plesnivého krajíce zbytek
chleba dojídají, třeba jako topinky, v domnění, že po tepelné úpravě je vše v pořádku).
5
Aditiva
Aditiva jsou chemické látky, které na rozdíl od kontaminace jsou do potravin
úmyslně přidávány za účelem vylepšení vlastností nebo konzervace. Do této skupiny patří
barviva, aromatizující látky, ochucovadla, rozpouštědla, umělá sladidla, náhražky tuku a
dále řada konzervačních látek, jako antioxidanty, dusičnany, dusitany a další. Situace je
podobná jako u ostatních chemických látek. Nejsou žádné důkazy o tom, že by řádně
regulované a kontrolované využívání těchto látek jakkoliv ovlivnilo riziko nádorového
onemocnění konkrétních potravin (tady doporučuji zapojit zdravý selský rozum a kde to
není nutné, nepoužívat nadbytek polotovarů nebo hotových výrobků).
Sůl
Strava bohatá na sůl a slané potraviny pravděpodobně zvyšuje riziko rakoviny
žaludku. Příjem soli ze všech zdrojů by měl být u dospělých nejvíce 6 g/den. Proto se
doporučuje omezit konzumaci slaných potravin, snížit množství soli při přípravě pokrmů a
k dochucení jídel na stole používat spíše koření. Špatné stravovací návyky se tvoří již
v dětství a později se velmi těžce odstraňují. Nadměrné solení je také nevhodné i při
dalších onemocnění, jako např. u vysokého krevního tlaku a špatné funkci ledvin.
Zmrazování
Jsou přesvědčivé epidemiologické důkazy, že zmrazování potravin snižuje riziko
rakoviny žaludku. Pravděpodobným mechanismem působení je snížení příjmu soli jako
konzervační látky a zvýšení dostupnosti konzumace ovoce a zeleniny (vlákniny) i
v zimních měsících. Chlazení a mražení potravin je nejvhodnější způsob uchovávání
potravin a měl by být užíván přednostně před jinými druhy konzervace.
Konzervace a uzení
V rámci hodnocení tohoto faktoru byla posuzována zejména konzervace masa, uzenin
a ryb, a to uzením a přidávání dusitanů a dusičnanů. Podle získaných údajů se jeví jako
možné zvýšení rizika nádorů střev a konečníku. Tyto výrobky obsahují také většinou
vysoký podíl tuku. Uzeniny a jinak konzervované maso a masné výrobky by neměly být
pravidelnou součástí stravy, ale měly by být konzumovány pouze příležitostně.
Tepelná úprava
Připravujeme-li jídla za velmi vysokých teplot, vznikají karcinogenní látky a podle
studií je nutno považovat za možné, že strava bohatá na maso připravované smažením
a zvláště grilováním zvyšuje riziko nádorového onemocnění žaludku, střev a konečníku.
Takováto příprava by měla být výjimečná a měli bychom i dávat přednost vaření a dušení.
Dosud publikované údaje dostatečně prokazují, že výživa patří mezi vůbec
nejvýznamnější určující rizika nádorových onemocnění. Jako nejdůležitější se ukazuje
zajištění dostatečného příjmu ochranných látek v přirozené formě, obsažených převážně
v ovoci a zelenině. Z dalších ochranných faktorů je velmi významná pohybová aktivita.
Naopak mezi rizikové faktory patří hlavně alkohol, vysoká konzumace tuků, obezita
a nadměrná konzumace červeného masa. Je důležité si uvědomit, že na základě
6
potvrzených důkazů můžeme třiceti až čtyřiceti procentům všech nádorových onemocnění
předejít správnou výživou. Celkový přehled míry prokázaného efektu jednotlivých
výživových faktorů shrnuje následující tabulka.
Celkový přehled míry prokázaného efektu jednotlivých
výživových faktorů
sní?ení rizika
zv?sení rizika
Vysok? pøíjem energie
Obezita
Pohybová aktivita
Jednoduché cukry
Slo?ené cukry
Tuky
Bílkoviny
0
Karotenoidy
Vitamín C
Vitamín E
Selen
Cereálie
Zelenina
Ovoce
Maso
Vejce
Mléko
Alkohol
Káva
Èaj
Aflatoxiny
Sùl
Zmrazování
Uzení
Grilování
Pøidané chem. látky a
kontaminace
v povoleném mno?ství
0
7
Jaká by tedy měla naše strava být. Měla by být hlavně pestrá. Měla by obsahovat
dostatečné množství ochranných látek, které jsou obsaženy hlavně v ovoci a zelenině.
Dejme přednost přírodním zdrojům vitamínů před umělými. K těm se uchylujme až při
jejich skutečném nedostatku, který je nutno urychleně dodat. Omezme množství tuků,
cukrů a soli v potravinách, častěji do jídelníčku zařaďme ryby a drůbež, omezme maso
vepřové, hovězí, uzené a uzeniny. Při přípravě jídel dejme přednost vaření a dušení. Pro
sebe a své milé si nejlépe a většinou nejzdravěji uvaříme sami. Potraviny chraňme proti
plísním v ledničce (i pečivo) nebo mrazničce. Alkohol pijme jen výjimečně a raději
kvalitní červené víno nebo pivo. Nekuřme! A proč to všechno? Protože stravou lze
ovlivnit až 40 % nádorů.
HLÁSÍME, ŽE…
máme za sebou úspěšně letošní valnou hromadu, kdo tam byl, dostal výroční zprávu
a mňamku k tomu navíc… Ale vážně:
•
schválili jste zprávu předloženou výborem sdružení včetně zprávy o hospodaření
a zprávy dozorčí rady, do výboru jste jako novou posilu zvolili Petru Šímovou a do
dozorčí rady Olgu Růžičkovou, za tříletou práci v těchto orgánech jsme poděkovali
Ingrid Selecké a Martě Brachtlové.
•
Víte, co máme v plánu letos: ještě tři rekondiční pobyty a jeden víkend, dvojí instalaci
výstavy MAMMA ART, jeden Společenský večer v Atriu s dražbou – prosím,
upozorněte nás, víte-li o vhodných artefaktech, které bychom mohli získat a nabídnout
– vydání kuchařky (stále ještě můžete posílat originální recepty!), natočení
videokazety s vhodným cvičením (jako výsledek FYZIO MAMMA TEPLICE, jehož
pokračování bude v Praze v říjnu).
•
S radostí hlásíme, že od srpna počínaje poběží na ČT 1 náš spot k preventivním
prohlídkám na mammografu! Nejaktuálnější je ovšem Happening na Vrchu sv. kříže,
což je akce pro rodiny s dětmi, zaměřená také na informace pro ženy, aby věděly, kdy
a jak se objednat na vyšetření, a taky, aby si zkusily samovyšetřování na našem
modelu. Je to společný projekt všech čtyř pražských organizací a pomůže nám
sponzorsky Avon Cosmetics, Dům dětí a mládeže z Prahy 3 a spousta dalších…Máme
v plánu nabízet tam naše nádherné noční košile s nápisem PROVĚŘOVÁNO na hrudi
– věnovala nám je firma Roche!
•
Jako vloni, i letos je každý měsíc připravena minimálně jedna odborná přednáška,
snažíme se témata vybírat aktuálně, podle vámi projeveného zájmu. Každý měsíc je tu
pro vás RYOR, objednávat si můžete i prádlo z Úpavanu, zbývá tu ještě pár poukázek
na denzitometrii (kdo jste si ještě nenechal zkontrolovat stav svých kostí?),
potřebujete-li Life energy nebo Wobenzym, stačí se zastavit u nás v Centru…
•
Lidka Knorová přináší každý měsíc spoustu štětečků a barev a taky nepřeberně nápadů,
kdo chodíte na arteterapii pravidelně, víte, že přikluše vždycky s něčím novým!
•
Na valné hromadě jsme také rozdaly žluté kytičky těm, co se s nimi dva dny na to
vydaly do ulic – jak to dopadlo, dozvíte se příště!
8
•
Kdo přijít nemohl, až budete mít cestu kolem, můžete si výroční zprávu (už bez
mňamky) v Centru vyzvednout dodatečně…
•
Poděkovat tento měsíc chceme za sponzorské dary firmě ROBINCO CS, a.s. –
SERVIS, která nám bezplatně ošetřila, zregenerovala a novou barvou nakrmila naši
dýchavičnou kopírku, firmě ACTUM, která za nás na letošek opět zaplatila poplatek
za naši internetovou doménu, firmě Pharma Avalanche, která přispěla na naši výroční
zprávu, a do budoucna se těšíme na spolupráci s firmou SERVIS Jarov, s.r.o., která
nám na základě uzavřené smlouvy slíbila převzít patronát nad naší Felicií (doufejte, že
kromě pravidelných kontrol nebude moc zásahů potřeba!).
•
Nejradostnější zpráva nakonec: spojenými silami – zásluhou pánů Ludvíka Samohela,
který prostory vyklidil a vymaloval, Josefa Krechtera a jeho spolupracovníků, kteří se
postarali o elektřinu, i pana Vymlátila, který ji zrevidoval, a sádrokartonářské firmy
pana Motla (moc šikovně a hlavně rychle to pro nás vymysleli i udělali) – se nám
podařilo zdolat rekonstrukci prostor v domě číslo 6! A nejen to, uspěli jsme také ve
výběrovém řízení, vypsaném úřadem městské části Praha 3, a díky finančnímu
příspěvku ve výši 59.500,- můžeme zakoupit potřebné vybavení!
•
Děkujeme všem, kdo nám tak ochotně pomohli a zveme vás k nám do artedílny
i tělocvičny – začínáme od června!!!
•
Chcete se s námi naučit tai-chi? Snadná pomoc – přijďte v úterý ( od 4. 6.) v 17.00.
Na cvičení s relaxací vás ve středu (od 5. 6.) zve Jindra, opět od 17.00. Po
prázdninách přibude ještě jóga a rehabilitační cvičení zaměřené na hrudník.
•
V artedílně – poprvé ve čtvrtek 13. června – si zařádíme s barvami a s Lidkou. Kromě
avizovaných dárků pro Amazonky na vás čeká ještě překvapení (vezměte si ale na
sebe něco, čemu nevadí nějaká barevná šmouha navíc…)
•
Neseďte doma – přijďte si popovídat i odpoledne k nám do Centra! (A kdybyste
někdo toužil po záhonku, či měl doma nějaké zbytečné keříky – přijďte si obhlídnout
náš dvoreček!)
•
Úřad městské části Praha 3 nás ovšem podpořil v letošním roce hned dvakrát –
dostaneme také téměř deset tisíc na říjnový Společenský večer v Atriu, a já
věřím, že si ostudu ani letos neuděláme!
Gratulace
těm z nás, které oslaví v červnu své narozeniny:
Jana K., Blanka L. a Zdeňka V. – 1. 6., Irena L. (60)
a Zina S. – 2. 6., Alena B. – 3 .6., Věra H. – 4. 6.,
Jarmila V. (60) – 5. 6., Helena Fialová (30) – 6. 6.,
Marie T. – 8. 6., JUDr. Zuzana P. – 9. 6., Miroslava O.
a Illona Z. – 12. 6., Ivona F., Jana H. (55) a Jarmila R.
– 13. 6., Jana D. – 14. 6., Blanka S. – 17. 6., Eva S.
a Petra Š. – 20. 6., Hana M. – 22. 6., Jaroslava N. – 23.
6., Jiřina H. – 24. 6., Jana Š. – 27. 6., Ludmila Sch. –
28. 6., Miroslava N. – 29. 6., Ladislava L.(60) – 30. 6.
9
Jeden den
v MAMMA HELP CENTRU
Ještě rychle uklidím po snídani a „vybíhám“ na metro. Jako obvykle všechno
stíhám jen tak tak. Je středa. To je náš den v MAMMA HELP CENTRU. Štěpánka už vaří
vodu na čaj a andulka Ferdík vesele poskakuje a křičí (určitě radostí, že má zase
společnost). Ještě si rychle přečteme vzkazy předchozích služeb v knize a už zvoní telefon
a současně vchází první návštěva. Hned její první dotaz nám ukázal, kam se bude
směrovat naše dnešní služba. Tiskem proběhla zpráva o možnosti bezplatného vyšetření
na 17ti diagnostických pracovištích v rámci prevence rakoviny prsu. Paní se byla tedy
v nemocnici objednat, ale o ničem tam nevěděli. Měla sice v ruce noviny, ale z takto kusé
zprávy jsme se nic konkrétnějšího nedověděly. A tak jsme všem zatím doporučovaly vždy
ochotné DTC na Praze 4, které, jak se během dne ukázalo, bylo také součástí této akce.
Jakmile proběhne sdělovacími prostředky jakákoliv zpráva o problematice rakoviny prsu,
okamžitě se to projeví i v Centru. Většina klientek sice volá v domnění, že je možné se
přímo u nás na vyšetření objednat, ale dostane od nás alespoň správné telefonní číslo,
a pokud možno i několik přátelských rad a nabídku případné pomoci.
Jen by to chtělo takové výzvy častěji.
Další návštěva je mimopražská. Paní už měla delší dobu podezření, že něco není
v pořádku, ale byla ujišťována, že zatím o nic vážného nejde. Neustále na to myslela a tak
jí děvčata z Centra zařídila konzultaci na pražském diagnostickém pracovišti. Diagnóza
nebyla optimistická, ale důležité je, že nádor byl zachycen poměrně včas a paní Karla,
i když nešťastná a uplakaná, nám přišla poděkovat za pomoc a načerpat sílu do boje
s nemocí. Na léčbu se vrátí po operaci zpět do Písku, zůstane s námi ale ve spojení.
Vyslechneme řadu osudů. Od lhostejnosti rodiny, laxnosti některých odborníků, zrady
partnera, strachu z dalšího života, ale se vším se snažíme společně bojovat. Centrum se tak
stává dopoledne místem, kde se lidé, kteří potřebují pomoc, scházejí s těmi, kteří ji mohou
nabídnout, a pro mnohé jsme také útočištěm při každodenním ozařování na onkologii ve
FNKV. Už se na ně těšíme. Na Hanku, Květu, Janu a další. Jejich kroky k uzdravování
a pomalá změna v myšlení k optimismu je pro nás balzámem na duši. Je to náš hnací
motor, protože věříme, že naše práce má smysl. Je to těžké, ale krásné zároveň. I když se
nám stala i nepříjemná věc. Přišel někdo příliš horlivý a přemírou „jobovek“, které
posbíral snad po všech čekárnách, nám klientku vyděsil.Víme, každý má právo se
vypovídat, ale prosíme vás, které máte po léčbě, berte v Centru ohledy na nováčky!
Je poledne, chystáme si něco rychlého k jídlu a já ochutnávám Štěpánčinu
neobyčejně originální kuchyň a rozebíráme poslední návštěvu. Moc jsme se při ní poučily
a dověděly se něco samy o sobě. Vařím si druhé kafe a Štěpánka staví dnes už třetí
konvici na čaj. Právě včas, zvoní návštěva. Přišly hned tři, jedna i s manželem a nejsou tu
poprvé. Jejich usměvavé tváře svědčí o tom, že děvčata z ostatních služeb už udělala kus
užitečné práce. Je to zajímavá změna mít u stolu při debatě muže. U čaje jsme probraly
10
nabídku prádla, paruk, kosmetiky, rekondice, prostě pohodový „babinec“ (i pánský
doprovod to ocenil a zapojil se do hovoru). Na chvíli se odmlčel dokonce Ferdík i telefon
(dávají si kupodivu oba po poledni pauzu). Po příjemné hodince návštěvy odcházejí
a míjejí se ve dveřích s naší Janou. A jde všechno ráz naráz. Novinky, úkoly, Jana přináší
dobré zprávy a potěší svými úspěchy… Rychle do sebe něco „hází“ a většinou utíká dál,
aby se v podvečer vrátila a v klidu teprve mohla udělat svou práci. Není neobvyklé, že tu
zůstává často i pozdě do noci.
Ještě se Štěpánkou po sobě trochu uklidíme, Ferdíkovi popřejeme klidnou dobrou
noc a zamykáme. Pomyslně předáváme štafetu další dvojici, Marcele a Jindře, a těšíme se
na další společnou středu.
Ida
ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Neděle 2. června Happening pro rodiny s dětmi na Vrchu sv. kříže, Praha 3
(společná akce všech pražských organizací žen s rakovinou prsu – přijďte nás
podpořit do našeho stanu, kde budeme učit samovyšetřování! (10.00 – 17.00 hodin)

Sobota 8. června ve 12.00 na Václavském náměstí – start AVON POCHODU –
sraz mammahelpek v 10.00 na schodech u Národního muzea! Kdo nechcete jít
celou trasu, přijďte alespoň odpoledne na Petřín, a pomozte nám opět s edukací ve
stanu!

Čtvrtek 6. června, od 17.00 – pravidelná kosmetická poradna Ryoru (další bude
až po prázdninách – objednejte si do zásoby!)

Čtvrtek 13. června od 16.00 – S Lidkou Knorovou, poprvé v nové artedílně!!!
Přijďte se podívat, přijďte si něco zkusit – přineste si bavlněná trička, bavlněné
ubrousky, květináče, porcelánové hrníčky či tácky. Pomůžete nám vyrobit nějaké
dárky pro Amazonky?

Čtvrtek 20. června od 17.00 s Dr. Havlíčkovou z kožní kliniky FNKV – Vše, co
chcete vědět o vlasech!

Čtvrtek 27. června od 17.00 – Rekonstrukce prsu!!! (Dr. Nejedlý, FNKV)

V sobotu 15. června odjezd do Karlovy Studánky – informace o cestě vkládáme
všem přihlášeným k bulletinu!
POZOR: 1. týden v červenci je v MAMMA HELP CENTRU zavřeno !
11
NAŠE TIPY
Není bylina, aby na něco nebyla
Toto okřídlené úsloví má jistě hluboké kořeny v minulosti, kdy naši předci většině
nemocem předcházeli nebo je léčili bylinkami. Máte-li zájem některé z nich (po případné
konzultaci) vyzkoušet, můžete si vybrat ze široké nabídky v mnoha lékárnách
a prodejnách zdravé výživy.
kašel tlumící (Tusstop)
na spaní (Somnozen)
uklidňující (Psychozen)
ke kloktání (Pricangin)
na vykašlávání (Hlenven)
žaludeční (Anulcin)
na slinivku (Pancrezen)
jaterní (Hepatozen)
srdeční (Cardoton)
na zlepšení paměti (Pamet)
snižující krevní tlak (Descendor)
kožní – pro vnitřní použití (Uniderm)
ženský tlumivý ( Femizen)
ženský regulační (Gynozen)
na podporu plodnosti (Gravizen)
pánský (Don Chuan)
dámský (Casanova)
protirevmatický (Rheumozen)
protiprůjmový (Tormezen)
krevní (Hemozen)
podpůrný při nádorech (Cancerozen)
protistresový (Eleuterozen)
detoxikační (Detoxozen)
protiastmatický (Astmozen)
proti bolestem (Algozen)
čaj pro dobrý den (Čaj tetky Agáty)
minerální (Jan-Zen)
vlasový stimulátor (Capollozen)
střevní (Strevozen)
na bioenergii (Energozen)
antibiotický (Fytonzinen)
zmirňující následky mrtvice (Apozen)
pro lepší náladu (Dobronal)
oční (Oftalmozen)
nosní (Nasozen)
pro podporu zažívání (Amarozen)
antidiabetický (Diazen)
žlučníkový (Cholezen)
srdce uklidňující (Cardosed)
cévní (Cevozen)
protisklerotický (Asclerin)
ledvinový (Urozen)
proti močovým kaménkům (Lithozen)
prostatický (Prostazen)
protialergický (Alergozen)
projímavý (Laxozen)
chřipkový (Imunozen)
redukční (Stopapet)
proti lupence (Psoriazen)
lymfatický (Lymfozen)
Čaje si také můžete objednat na adrese: Jančova a Zentrychova apatyka, Horní náměstí 5,
Olomouc, PSČ 772 00, tel.:068/522 14 00
12
Z JINÝCH SDRUŽENÍ
Občanské sdružení Alfa Human Service, které se věnuje tvorbě internetového
informačního servisu s názvem Alfabet, nabízí na svých internetových stránkách
(www.alfabet.cz) návod jak postupovat v situacích, které vznikají v životě rodiny se
zdravotně postiženým dítětem. Neorientuje se jen na postižení fyzické nebo psychické, ale
je určen i pro dlouhodobě nemocné děti, děti s metabolickými poruchami, děti po úraze
nebo děti s poruchami učení a chování. Na svých stránkách nabízí konzultace s lékaři
a odborníky, doporučenou literaturu, kontakty na rodiny podobně postižených dětí,
zdravotní pomůcky a protetiku, lázně, ozdravovny a rehabilitace, právní a sociální pomoc.
Zúčastnily jsme se „křtin“ tohoto nového pomocníka a přejeme mu hodně návštěvníků na
jeho stránkách a spokojené děti a jejich rodiče.
INTERNET
Zajímavé internetové adresy:
Chcete-li si vyplnit test vašeho osobního rizika, pokud jde o nádorové onemocnění prsu,
podívejte se na server RizikaNemociPrsu.cz, kde MUDr. Josef Patera, CSc. nabízí
spoustu otázek a závěrečné vyhodnocení, a to jak pro ženy zdravé, tak i již nemocné.
Podobný test můžete najít i na www.yourcancerrisk.harvard.edu - tam je to ovšem
v angličtině.
Nejlepší zdroje informací o prevenci jsou na www.preventcancer.org, a na
cancer.gov/cancer_information/prevention, naopak informace o rakovině prsu hledejte
na www.imaginis.com, nebo www.breastcancer.org, nebo www.breastcancerfund.org či
na www.breastcancercare.org.uk.
Zcela praktické informace, tentokrát už v češtině, vám nabídne například adresa
www.crs.cz/mapy/mapammg.php, kde si můžete prohlédnout mapu mamografů v ČR,
pokud vám jde o správnou techniku samovyšetřování prsu, podívejte se na
www.zdrav.cz/toISO2/varia/szu_let/samo_rs.htm
Výběr adres: Michaela Hanáková, MOU Brno
A naše kamarádka Eva Pavelka z USA nám nabízí odkaz na adresu autorky Dr. Loren
Eskenazi, www.reconstructingaphrodites.com (to je opět anglicky).
RECENZE
Na pozvání České televize jsme se zúčastnily předpremiérového promítání dvou
dílů cyklu dokumentárních filmů DIAGNÓZA. Do vysílání České televize ji
připravuje už téměř dva roky společnost VVV - Věda, vzdělání, veřejnost.
Co o tomto projektu říká jeho vedoucí – Jaromír Herskovič:
„Jde nám o to, abychom na základě působivého lidského příběhu představili
moderní medicínu, lékařský um a novinky z léčebných postupů a technik. Našeho hrdinu –
13
pacienta – se snažíme sledovat od stanovení diagnózy přes samotný lékařský výkon až
k vyléčení. Nahlížíme nejen do duše člověka, ale doslova i do jeho nitra – někdy takříkajíc
i smrti do očí.“
Jednotlivé dokumenty cyklu by měly být i jistým varováním pro ty, kteří zanedbávají nebo
si málo váží svého zdraví.
„Zhoubné nádory varlat – Zbývá jen statečnost…“
První z dokumentů je osobním dramatem sólisty baletu Národního divadla Stanislava
Feča. Prodělal operaci takového nádoru a po hluboké osobní i zdravotní krizi se dokázal
vrátit zpět na baletní pódia. Kamera jej sleduje ve scénách z baletů, ve kterých tančí hlavní
role. Nemoc, která mu na čas přerušila cestu k vrcholné kariéře, ustoupila.
(vysílání: 29. 5. ve 21.30/ČT2, reprízy 30. 5./ČT2 a 5. 6./ČT1)
“Rekonstrukce prsu – Krása není všechno…“
Druhý dokument vypráví příběh mladé pacientky, zdravotní sestry z onkologické léčebny
na Pleši, která před lety prodělala ablaci prsu, chemoterapii i ozařování a nyní ji specialisté
z Vinohradské nemocnice chybějící prs rekonstruovali z vlastní tkáně. Ocenili jsme nejen
s jakou odvahou dokázala o svém problému veřejně mluvit, ale i ukázat výsledky
rekonstrukce. Vyjádřily jsme jí po promítání veliký dík a obdiv za nás všechny a slíbily
jsme si, že se určitě nevidíme naposled.
Věříme, že i pro vás budou tyto pořady zajímavé a kdo by o vysílání druhého dokumentu
přišel, může ho shlédnout na kazetě, kterou nám Česká televize věnovala.
(vysílání: 5. 6. ve 21.30/ČT2, reprízy 6. 6./ČT2 a 13. 6/ČT2)
RECEPTY
Něco zdravého zelného:
Salát lehký
300 g kyselého zelí, 100 g vařených brambor a 150 g rozpůlených hroznových kuliček
smícháme s 3 kávovými lžičkami dobrého oleje a ochutíme špetkou muškátového květu navrch možno ještě posypat čerstvou petrželkou.
Salát vydatnější
2 kávové lžičky oleje smícháme s propasírovaným stroužkem česneku a mletým pepřem,
vmícháme do 200 g kyselého zelí, přidáme na kostičky pokrájené velké rajče (bez
semínek), nadrobno nakrájenou čerstvou bazalku a navrch místo petrželky nasypeme
kostičky šunky.
14
Něco nezdravého masového:
Kotlety v ostré směsi
Na oleji lehce opraž česnek (1 stroužek na jednu kotletu), orestuj v tom kotlety, přidej
sterilovanou červenou kapii (proužky), bobkový list, nové koření, pepř a jeden rajský
protlak, chvíli to dus, mírně podlévej - a těsně před podáváním (asi 3 minuty) - zasyp
majoránkou!
A teď zas něco vegetariánského:
Příprava klíčených semen
Semena propláchneme studenou vodou. Naplníme jimi sklenici asi z 1/3 a po okraj
dolijeme vodou. Večer celý obsah znovu propláchneme. Druhý den vše dáme na síto
(cedník), pod které vložíme misku s vodou tak, aby semena nebyla namočena ve vodě
a překryjeme je vlhkým hadříkem. Opět ráno a večer semena propláchneme znovu čistou
vodou. Další den jsou klíčky hotové. Nejvhodnější délka klíčků ke konzumaci je 5
milimetrů. Delší klíčky už nejsou moc chutné. Konzumuje se klíček i s mateřským
semínkem. Ze zkušenosti – nejchutnější je naklíčená čočka. Chutná jako mladý hrášek.
Nesmí se toho udělat najednou moc – snadno se přejí.
(Z knihy Vegetariánská kuchařka od manželů Červených)
Milá Kamila poslala moudrá slova,
která pro nás opsala v čekárně Klaudiánovy nemocnice:
Trápíme-li se z jakéhokoliv důvodu, odnáší to naše zdraví. Tisícileté zkušenosti
dosvědčují, že po duševním trápení a stresu propukají v lidském těle všemožné choroby, ty
nejhorší nevyjímaje.
Zvažme, zda nám kdokoli stojí za to, abychom si kvůli němu poškozovali zdraví. Pro něčí
hloupost, hrubost či nevědomost? Mohu svým trápením něco změnit? Čí je to vlastně
problém, můj nebo jeho? Zkusme si odpovědět, a jen velmi málo našich smutků projde
takovým sítem. Snad jen ty, při kterých jde skutečně o život, nebo když jsme my sami byli
původci něčího smutku.
Bulletin MAMMA HELP!
vydává Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Adresa: U Vinohradské nemocnice 4/2256, 130 00 Praha 3
Tel. 02/ 7273 26 91, 7273 1000, 7273 86 96, 7273 86 97, 7273 86 98
www.mammahelp.cz, e-mail: [email protected]
Redakce: Jana Drexlerová, Ida Bartošová, grafika: Helena Fialová
Tisk: UNITISK Kněževes
15
Neseďte doma:
přijďte do naší nové artedílny a tělocvičny!
Těšíme se na vás.

Podobné dokumenty