ak k kk k k k k I k kk kk k j I a kkkkjkkkkkkk kkkk kkkkkkkkjk kjj b j j

Komentáře

Transkript

ak k kk k k k k I k kk kk k j I a kkkkjkkkkkkk kkkk kkkkkkkkjk kjj b j j
Srdce Krista, Boha svého (Píseň k srdci Panny Marie)
T: L.Holain (1843-1916),H: P.Chaloupský (*1964)
1.Srd - ce Kris - ta,
2.Srd - ce tvo - je,
Bo - ha své - ho,
lás - kou vzňa - té
a kk k kj k
j
k k
j
b j
kk kk k kk kk
j
jj
j
a kdo Srd - ci
Pá - nu své - mu
a kjj k kj k
k k kj k k k
k
b
ten ctí, kdo je
krá - sou ctnos - tí
I
kk
k
k
kk
k
kk
kk
k
k
kk
k
kk
Mat - ky je - ho, čest a chvá-lu
v tou-ze sva - té
ži - vot ce - lý
kk
jj
I
mi - lu - je
zá - ři - lo,
kj k jj
i
j
kkk
vě - nu - je.
slou - ži - lo.
kk k kk k k kk kk k kk kk k kk kk k djjj
j
j
jj
k jj
k
k
k
j
j
I
I
Ref.
Má - ti
mo - je
kkk
k
k
k
a ek k k j
j
j
b
důs - toj - ně
ať
kkk
k
k
k
a kk kj
jj
j
b
na ne - bi,
kj k jk k k
jj j
j
I
lás-kou na - plň
I
cti a chvá - ly
ve - le - bí,
kj k jk k
k
jj j
j
srd - ce mé,
kk kk kj k k kk k j
kk
j kj k k k j
j
j
kk kk kk k
kj k k k
k k
srd - ce tvé.
kj k jj
j k kj k
kkk
Copyright ©2007 <Petr Chaloupský OP (*1964)> All Rights Reserved
ředitel kůru od sv.Jiljí, Praha, Dominikánský konvent www.chaloupsky.op.cz
I

Podobné dokumenty

a f34 ksksksks ksksk j I ksksksksksks af34

a f34 ksksksks ksksk j I ksksksksksks af34 a f ks ks ks ks ks ks k j a f kks ksk ks ks k k k bf k ek j

Více

a54oksks ksksksks ksk I oksksksksks ksksk I

a54oksks ksksksks ksk I oksksksksks ksksk I jímž hrd - la ře - čí po - žeh - nal.

Více

Píseň ke cti sv. Dominika

Píseň ke cti sv. Dominika 10.K prchavým světským radostem - nepřijal právem srdce své, tak došel v sídle nebeském - odměny nepomíjivé.

Více

Chci, Pane, chválit Tě

Chci, Pane, chválit Tě den o de dne víc, chci hle dat tvo ji tvář a po zná vat mi lost tvou, chci te be

Více