Indonesie - Ivan Uhlir

Komentáře

Transkript

Indonesie - Ivan Uhlir
Studium v rámci výměnných programů s TU v Indonésii
Bandung: Institut Technologi Bandung (ITB) (výborné klima)
nebo Jakarta: Atma Jaya Katolik University, Trisakti University (je tam horko),
chystáme Udayana University, Jimbarang, Bali
PROČ INDONÉSIE ?
Snaha o vyvážení styků ČR s různými oblastmi světa. Tradiční partner 1950-67
Země s 220 mil. obyvateli, obrovskou rozlohou a velkým přírodním bohatstvím.
Vzpamatovává s měnové krize 1998 = možnosti spolupráce na rozvoji i pro ČR
Krásná země s vyspělou a tradiční kulturou, s velmi přátelským a neagresivním
obyvatelstvem, s velikou náboženskou tolerantní, 90% jsou muslimové.
Dobrá bezpečnostní situace. Dobrá zdravotní péče v městech universit.
Snadný místní jazyk, dobrá plošná znalost angličtiny.
PROČ INSTITUT TECHNOLOGY BANDUNG ?
Snesitelné klima, Bandung je cca 800m/mořem.
Vynikající odborná úroveň srovnatelná s ČVUT.
Většina učitelů studovala v Evropě, USA nebo Japonsku.
Studijní programy v angličtině.
Z 90% kompatibilní se studijním programem na FS !!!
Materiální podmínky: 10 000Kč/měsíc, 10 měsíců
PODMÍNKY PRO UCHAZEČE
Absolutní absence rasizmu, náboženské nesnášenlivosti a evropské nadutosti
Zájem a pochopení pro orientální kulturu
Znalost angličtiny (TOEFEL > 450)
Přiměřený studijní prospěch < 2,0
Dobrý zdravotní stav
! výjezd se doporučuje na 2 semestry! vzhledem k aklimatizaci a nákladům
dopravy. S prodloužením stipendia a studijních víz jsou potíže, s krácení nejsou.
MECHANISMUS PŘÍPRAVY VÝJEZDU DO IDN
Do konce října přihlásit se u Prof. Uhlíře - [email protected],
Prof. Uhlíř sdruží zájemce do skupiny a pak konsultuje a řídí celou přípravu skupiny.
V polovině listopadu bude zahájena výuka indonéštiny, předmět Kurz Indonéštiny pro
výměnné zájezdy, KIV, 2146060, 0+2, z, 2kr. Předmět je ukončen zápočtem v letním
semestru. Účelem předmětu naučit se základy indonéštiny až do komunikativní úrovně pro
potřeby běžného života v Indonésii.
Vlastní studium v Indonésii však probíhá v angličtině. Znalost indonéštiny není nutná,
obyvatelstvo Indonésie mnohem víc umí anglicky než Češi, na universitě je po dohodě ve
studijních skupinách výuka v angličtině. Ale zdvořilost je umět aspoň pozdravit v místní řeči.
V indonéštině je vhodné na indonéské universitě pokračovat a po návratu složit zkoušku jako
druhý jazyk. Indonéština je logický a snadný jazyk, který vzniknul jako vědecky sestavené
esperanto z místních jazyků a malajštiny. Mé jednoduchou neskloňuje, nečasuje, tvoří slova
skládáním. Výslovnost je téměř stejná s češtinou (proto dělá Angličanům potíže).
Výuka indonéštiny pokračuje za pobytu v Indonésii a je uznatelná jako zápočet z předmětu
Kurz technické indonéštiny , KTI 1, 0+2, z, 2kr., uznatelný po návratu.
Po návratu je možno složit zkoušku v předmětu Kurz technické indonéštiny, KTI2 , 2144062,
0+2, 2kr, z, Tato zkouška je uznána jako zkouška ze druhého jazyka v magisterském studiu.
Do poloviny března uchazeči podle pokynů prof. Uhlíře připraví potřebné formální
dokumenty, které pošle na [email protected]:
Cover Letter = motivační dopis anglicky – individuálně ! - důvody proč chce studovat
na ITB.
CV anglicky s fotografií
scan datové strany cestovního pasu platného ještě 18 měsíců po plánovaném návratu
Academic Report - anglicky- ze studijního oddělení potvrzený výpis zámek z KOS
Studijní plán ve formuláři schedule.xls - anglicky, je základním dokumentem
Formulář „Porovnání obsahů předmětů“, form-4.doc, vyplněný jako výpis
studijního plánu viz minulý bod
Potvrzení lékaře o zdravotním stavu a příslib cestovního zdravotního pojištění
Na základě těchto dokumentů Prof. Uhlíř požádá pro o souhlas proděkana a děkana FS.
Dokumenty zašle do konce března na partnerskou universitu v Indonésii se žádostí o
schválení přijetí s prominutím školného podle MoU mezi universitami a zahájení řízení o
studentská víza.
Měsíc trvá schválení na partnerské universitě a další 2 měsíce se čeká na indonéská
studentská víza.
Po oznámení o udělení studijních víz (VIZAS) student uzavře a zaplatí cestovní zdravotní
pojištění, podepíše Smlouvu o finančním příspěvku na pobyt na Zahraničním oddělení R
ČVUT, koupí letenku, v doprovodu prof. Uhlíře absolvuje zdvořilostní pohovor v angličtině
(indonésky pozdravit) na Velvyslanectví Indonéské republiky v Praze, po kterém jsou mu víza
vepsány do pasu. Je předpoklad, že studijní víza budou udělena do konce června.
Odlet je v polovině srpna, kdy začíná na indonéské universitě zimní semestr, který končí
v prosinci. Letní semestr začíná v únoru a tvá do konce května.
Ubytování je na koleji university nebo u jejího oficiálního partnera na jednolůžkových
pokojích, evropské úrovně.
Z bezpečnostních a pedagogických důvodů není dovoleno:
vlastní ubytování u soukromníků bez písemného souhlasu proděkana FMAE
řízení motorových vozidel, s výjimkou motocyklů do 150ccm
Student je povinen:
dbát pokynů pedagogů partnerské university
účastnit se kulturního a společenského programu university
respektovat náboženské cítění a zvyky studentů a obyvatel (nekrát si na misonáře)
do 30 dne každého měsíce podat zprávu prof.Uhlířovi o průběhu studia o pobytu
jednou za pobyt česká skupina uspořádá akci propagace ČVUT a ČR
česká skupina po návratu uspořádá během října společnou prezentaci o pobytu pro
ostatní studenty, vedení FS a ČVUT a učitele, Velvyslanectví Indonesie.
V Indonésii je dobrá lékařská péče, včetně nemocniční (nedej Bože!), hrazená z cestovního
pojištění uzavřená v Praze. Nebezpečí infekčního onemocnění není veliké, ale je dobré (i
v ČR) být očkován proti hepatitidě. Také je dobře před odletem z ČR dát si do pořádku chrup.
Rozhodně se však nenechávejte od ziskuchtívých lékařů a hygieniků okrádat a očkovat proti
spavé nemocí, týfu a jiným exotických chorobám, nekupujte zde drahá a neúčinná
antimalarika. Na ostrovech Jáva, Bali kde jsou partnerské university, Lombok, Flores,
Sulawesi (Celebes), kde budete žít acestovat takové nemoci nejsou! V omezeném výskytu
jsou na Kalimantanu (Borneo) a Irianu ( Nová Guinea), v případě cesty tam se poraďte
s indonéským lékařem, ne s čským, který to zná ze stoletých knih.
Z nemocí můžete potkat tropickou horečku Dengee, roznáší komár. Malárie to není, průběh je
podobný chřipce, následky nenechává. Také se můžete setkat se salmonelozou ( znate z ČR).
Dejte svému tělu první měsíc na aklimatizaci. Cestujte nejkratší cestou na universitu, větší
cestování si nechte na lednové a letní prázdniny. Zimní semestr začíná v polovině srpna a
končí před Vánoci, v lednu jsou prázdniny máte -li zkoušky. Letné semestr začíná koncem
ledna.končí koncem května. D1/2 června do ½ srpna si nechte na krásné cestování.
Profil university INSTITUT TECHNOGOGI BANDUNG – Indonésie.
Institut Technology Bandung ( indonésky Institut Technologi Bandung) je nejstarší vysoká
technická škola v Indonésii. Zároveň je jednoznačně universitou s nevyšší prestiží v Indonésii
vůbec v celé jihovýchodní Asií. V hodnocení universit ve světových žebříčcích je více než 10
míst nad ČVUT. Většina současných významných osobností indonéského průmyslu ale i
průmyslu okolních zemí jsou absolventi některé z fakult ITB. Tato státní universita je dobrou
vizitkou technického vzdělání v Indonésii. Je bohatě podporována indonéskou vládou,
současnou a všemi minulými a je úzce napojena na indonéský průmysl. To je vidět na
technickém vybavení university s rozsáhlými a dobře vybavenými laboratořemi. Mnoho
zahraničních firem, jako Siemens, Philips, Honeywell, Jenbacher školu obdarovalo zařízeními
či celými vybavenými laboratoře pro svoji propagaci ve významné 200 milionové Indonésii.
Universita se skládá ze širšího spektra fakult, od klasických stavební, elektro, strojní přes
velmi důležitou fakultu geologickou až po fakultu matematickou a fakultu uměleckou.
Výhodou je úzká spolupráce až prolínání fakult.
Technické fakulty mají organizaci studia, odpovídající modernímu světovému standardu
podle Boloňské konference: 4 roky bakalářské studium, 2 roky masterské studium, 3 roky
doktorské studium (o tom, že bakalářské studium v ČR tam raději nemluvte). Proto je snadné
pokračování ve studiu ze i na jiných světových vysokých školách. Většina učebních textů na
ITB je v angličtině i když oficiální jednací a vyučující jazyk je indonéština. Všechny fakulty
vyučují podle individuálního plámu i v angličtině. Většina učitelů absolvovala některý stupeň
vysokoškolského vzdělání na zahraniční universitě v Americe, Evropě nebo Japonsku.
ITB má rozsáhlé kontakty se zahraničím. Jsou zaměřeny na USA ( MIT, Utah ), Holandsko
(bývalá koloniální metropole ke které má Indonésie stale velmi blízký vztah), Anglii,
Německo a Japonsko. Mnoho studentů z ITB v dalším vzdělávání pokračuje na partnerských
universitách v těchto zemích, které jim dávají mnoho poměrně vysokých stipendií. Na ITB
běžně studuje kolem 200 zahraničních studentů ze všech zemí světa.
Rozsáhlé a inspirující jsou i vědecké a průmyslové projekty na kterých ITB spolupracuje.
Kontakt na ITB je vstupenkou do spolupráce s indonéským průmyslem, brannou k obchodu
s Indonésií.
S ITB jsem navázal kontakt v březnu 2000, kdy jsem v doprovodu pana velvyslance ČR Ing.
Šarapatky navštívil rektora ITB pana prof. Dr. Lilik Hendrajaya. Na schůzce byly navrženy
zásady spolupráce ITB s ČVUT, zejména strojní fakultou. Od té doby na ITB každým rokem
studuje 3 – 8 studentů z FS ČVUT, celkem přes 50 studentů.
Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc
fakulta strojní ČVUT
garant spolupráce

Podobné dokumenty

Marie a Marta

Marie a Marta příběhy nás učí vztahu k Bohu, jak žít svou víru. Učí nás vidět a chápat, co od nás Bůh jako od svých lidí čeká, co to znamená být jeho obrazem v tomto světě. Je to ta nejtěžší otázka, která před n...

Více

Exotické ovoce

Exotické ovoce Toto o voce je u nás známé pod svým anglickým názvem "passion fruit". Pochází z Brazílie, ale pěstuje se i v Indonésii. Zralé ovoce je oranžové nebo žluté a má hladký povrch. Abyste se dostali k st...

Více

ve formátu PDF - Univerzita Karlova

ve formátu PDF - Univerzita Karlova Vysoká vojenská škola v Bratislavě (VPA, rok ukončení 1976) European Business School Praha - Schloss Reichartshausen SRN (diplomní studium v německém jazyce s integrovanou zahraniční praxí v podnik...

Více

Lidových novinách - Ústav jižní a centrální Asie

Lidových novinách - Ústav jižní a centrální Asie i právní stát. Vláda Beaty Szydłové zareaguje slovy, že ona instituce je zpolitizovaná. A v Polsku vyjdou do ulic odpůrci vlády a Kaczyńského konzervativců. V pátek vydala svůj verdikt k Polsku tak...

Více

PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Bacily přecházejí na člověka z hovězího, vepřového nebo drůbežího masa, ale někdy i ze sýrů, ovoce a zeleniny, které jsou nedbale zpracované. Tento růst je do značné míry připisován industrializaci...

Více