Výroční zpráva 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2011
Plány pro nejbližší budoucnost
V rámci projektu na Zlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami
nás v roce 2012 čeká vypsání výběrového řízení na dodání nového vybavení
kuchyně. Nové vybavení bude stát téměř 300.000,- Kč a musí být do konce
května nainstalováno i zaplaceno. Z tohoto důvodu nás čeká hledání financí pro
tuto investici. Zejména na předfinancování této platby, neboť cca 61.000,- nám
bude refundováno zpětně až po ukončení projektu.
Výroční zpráva 2011
SETKÁVÁNÍ, o.s.
Poděkování
Srdečně děkujeme všem, kdo finančně i jinak přispěli, a tak
podpořili naši činnost.
Prohlášení
Tato výroční zpráva je řádně schválena výborem občanského sdružení
Setkávání v čele s předsedou Danielem Markem a Valnou hromadou
v Olomouci dne 6.3.2011.
www.travna.cz
2011
Obsah:
Informace o organizaci a její poslání
Výbor, revizoři a zaměstnanci
Spolupracující organizace
Přehled a popis akcí v Domě setkávání
Výkonný tým a propagace
Výsledovka analyticky
Rozvaha analyticky
Dárci a plátci členského příspěvku
Rekonstrukce a investice
Plány pro nejbližší budoucnost
Poděkování
Prohlášení
Poslání naší organizace a hlavní činnost
1-2
2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
Občanské sdružení Setkávání je otevřené ekumenické společenství,
vycházející z tradice ČCE a spolupracující s místními sbory. Setkávání navazuje
na tradici mezinárodních setkání mládeže, která se už od roku 1968 konají ve
vesnici Travná v Rychlebských horách.
Zaměřujeme se na setkání mládeže i dospělých, na kterých pomocí
vzdělávání, aktivního odpočinku a společné práce vzniká platforma vhodná pro
předávání zdravých hodnot od kladných vzorů. K tomuto účelů vlastníme objekt,
ve kterém se většina setkání koná. Pro potřeby vedení aktivit sdružení
organizujeme vzdělávací víkendy pro vedoucí s důrazem na vedení skupiny,
týmovou práci, studium, četbu, osobnostní růst a hodnocení.
Přijíždějí k nám převážně mladí lidé různého vzdělání, náboženství, lidé
různých národnostních, kulturních, sociálních a dalších skupin. Cílem setkání
jsou vzájemné rozhovory, zábava i společná práce. Samozřejmě je zde také
prostor pro ztišení se, modlitbu a sdílení duchovních zkušeností.
Konkrétní náplň akcí sahá od společných oslav Velikonoc a Nového roku přes
společnou dobrovolnou práci při údržbě Domu setkávání až po víkendy pro
konfirmandy. Podstatným rysem aktivit Setkávání je mezinárodní spolupráce. Do
akcí se pravidelně zapojují účastníci z Česka, Německa a z dalších zemí.
Pro pořádání těchto setkání sdružení provozuje Dům setkávání, který se
skládá ze staré části a přístavby. Nová část je nyní ve stavu plánování dostavby.
Ve staré části je možnost jednoduchého ubytování skupiny až padesáti lidí. Za
domem začíná les, blízko jsou turistické a cykloturistické cesty, běžkařské tratě,
ale také historické město Javorník. Pracujeme na rozšíření ubytovací kapacity,
zkvalitnění služeb a na zpřístupnění domu postiženým lidem.
1
Rekonstrukce a investice:
V roce 2011 byli firmou SEŠN spol. s.r.o. instalovály nové přední okapy na
starém domě za celkovou částku 33.497,- Kč. Dále započal projekt na Zlepšení
kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami. V rámci tohoto projektu bude
rekonstruována kuchyň a instalována tepelná čerpadla. Celý projekt bude mít
rozpočet na bezmála 500.000,- korun. Ze 70 % bude hrazen grantem z Programu
švýcarsko-české spolupráce rozdělovaném Nadací Partnerství skrze jejich
Blokový grant. Setkávání se na projektu spolupodílí 30 %, tedy částkou cca
150.000,- Kč. Pro zajištění spolufinancování jsme v listopadu 2011 zahájili
veřejnou sbírku. Skrze akci Litr pro Travnou se do 26. 2. 2012 již stačilo vybrat
celých 97.210,- Kč.
V měsíci září proběhla v rámci ji zmíněného projektu instalace tepelných
čerpadel a rekonstrukce místnosti kuchyně. Oboje provedla firma DAF INNOVA
s.r.o.. Tepelná čerpadla s jednotlivým výkonem 18 kW byla přes výměník
připojena ke stávajícímu topnému systému a ohřevu TUV (teplá užitková voda)
za 110.314,80 Kč. V místnosti kuchyně byly provedeny zcela nové rozvody vody,
odpadů i elektřiny tak, aby byla místnost připravena pro následnou instalaci
nového vybavení. Dále byl do kuchyně přiveden z venkovního uzamykatelného
boxu rozvod plynu. Je počítáno s používáním dvou propan-butanových 33 kg
lahví. Celá rekonstrukce místnosti kuchyně stála 86.810,- Kč. Následně bylo
původní vybavení kuchyně nainstalováno zpět, aby mohla kuchyň sloužit
následujícím akcím než bude pořízeno vybavení nové.
V létě proběhla pravidelná brigáda, především s těmito pracemi: opálení,
obroušení a natření dalších oken, betonování sloupků k plotu před domem,
oklepání vlhké omítky na pravé straně domu i oprava okapu tamtéž a sekání trávy
na pozemcích Setkávání
Správce Pavel Zvířecí v průběhu roku prováděl v našem domě malé udržovací
opravy, vytvořil zateplený průchod mezi sklepem v původním domě a části pod
dostavbou. Dále polystyrenem zateplil vchodové dveře do domu a okna z luxfer
nebo na WC.
10
Dárci a plátci členského příspěvku:
Bačo Marek
Batla Šimon
Bureš Petr
Černý Tomáš
Dospiva Jan
Dostál Václav
Dostálová Eva
Dušek Petr
Dušková Barbora
Gogela Tomáš
Harth Petr
Janča Štěpán
Jančová Lýdie
Jasinský Petr
Jersáková Věra
Jurečka Jiří
Jurečková Veronika
Juřenová Lenka
Kenning Jared
Kenningová Daniela
Knobloch Zdeněk
Kolařík Robert
Komendová Marta
Kontaktgruppe Travna
Koutecký Martin
Koutecký Tomáš
Kovariková Marcela
Krušinský Pavel
Kubíček Robert
Louda Matěj
Loudová Stralczynská Barbora
Lukáš Patrik
9
Lukášová Ludmila
Mach Samuel
Maláč Lukáš
Maláč Petr
Maláčová Ester
Marek Daniel
Marek Jiří
Marek Jiří st.
Materna Radek
Misler Michal
Oukropec Jan
Petr Adolf
Petrová Hana
Petrová Helena
Plachý Antonín
Sirůčková Štěpána
Solich Roman
Stralczynský Karel
Svobodová Gabriela
Šelepová Pavla
Ševčíková Bronislava
Škubalová Jana
Šupčík Radim
Šupčíková Renata
Tomešková Jana
Trampler Dan
Tramplerová Ivana
Urbanová Eva
Vladík Tomáš
Vojkůvka Aleš
Vraj Marek
Zálešák Jan
Základní informace
Název:
Adresa:
E-mail:
IČO:
Bank. spojení:
Setkávání
Travná 4, 790 70 Javorník u Jeseníku
[email protected]
68911611
164234401/0300 u ČSOB - ve stádiu rušení
27 00 120 870 / 2010 u Fio banky, a.s.
Počet členů:
101 členů k 31.12.2011
Registrace u MV ČR dne 30.4.1999 pod č.VS/1-1/39998/99-R
nejsme plátci DPH
Výkonný výbor
Předseda:
Daniel Marek
Tajemník:
Eva Urbanová
Hospodář:
Petr Harth
Další členové výboru:
Hana Petrová
Daniela Kenningová
Revizoři
Radek Materna
Mgr. Roman Solich
Mgr. Vlastislav Stejskal
Zaměstnanci
Fakturovaná práce – živnostník
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 Petr Jasinský, manažer Setkávání
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 Jaroslava Magyaricsová, účetní práce
Tomáš Kolman, lektor na akci The History Makers
Práce na DPP
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 Radim Foldyna, dohled nad domem
1. 6. 2011 - 31. 12. 2011 Pavel Zvířecí, správa a údržba domu
1. 8. 2011 - 31. 12. 2011 Táňa Zvířecí, správa a údržba domu
Urbanová Eva, lektorka na akci The History Makers
Kolařík Radek, lektor na akci The History Makers
2
Spolupracující organizace
České
» Město Javorník
Město Javorník, do jehož působnosti obec Travná spadá, je již tradičním
partnerem Setkávání, které má sídlo v jeho katastrálním území.
» Českobratrská církev evangelická - ČCE - zejména farní sbor Javorník
Ač jsme sdružením otevřeným a nemáme omezeno členství příslušností
k nějaké církvi, valná většina členů našeho sdružení je členy ČCE. Také díky této
církvi a aktivitě jejího faráře Adolfa Petra a jeho ženy Hany práce na Travné
započala a my na ni navazujeme. Všem církevním aktivitám taktéž nabízíme náš
dům k pronájmu.
Javornický sbor
Je malým sborem v pohraniční oblasti. Momentálně je administrovaným
sborem (nemá vlastního faráře) z Jeseníku a tamní farářka Daniela Havirová
dojíždí pravidelně v úterý vést biblickou hodinu a jednou do měsíce vede
bohoslužby. Sbor nám slouží jako místo duchovního občerstvení a ztišení před
Bohem. Mládež z Travné bohoslužby pravidelně navštěvuje a pomáhá
s potřebnými pracemi ve sboru. Pro členy sboru je tak velkým povzbuzením.
» Seniorátní odbor mládeže ČCE a Sdružení evangelické mládeže (SEM)
Práce s mládeží ČCE byla vždy neoddělitelnou Domu setkávání a to již od
doby jeho počátku v roce 1968. V této činnosti nadále pokračujeme a 70 až 90 %
účastníků většiny našich akcí pochází právě ze sborů ČCE v Moravskoslezském
seniorátu.
» Římskokatolická farnost Travná a Javorník
Farnost Travná a Javorník pod vedením kněze P. Piotra Niewiadomského je
vždy nakloněna k ekumenické spolupráci a rozvíjení přátelských vztahů
s křesťany jiných vyznání.
» Noemi, s.p.k.
Tato křesťanská seznamka, která působí v Čechách i na Slovensku, již
pravidelně využívá náš dům pro organizování svých pobytů s cílem pomoci
nezadaným křesťanům v jejich hledání osobního vztahu s Kristem, Boží vůle pro
jejich život a s navazováním kontaktů s podobně hledajícími křesťany.
» Swing, o.s.
Hlavním posláním SWING, o.s. je podpovat prosociální chování účastníků
aktivit, ovlivnit jejich postoje k rizikovému chování žádoucím směrem a k tomu
jim poskytovat potřebné informace, znalosti a dovednosti. Dále vést účastníky
aktivit k solidaritě a toleranci, k posílení společenské soudržnosti, vzájemnému
porozumění a respektování kulturní rozmanitosti.
3
Rozvaha analyticky v Kč
Aktiva
Číslo Název účtu
účtu
021 Stavby
022 Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
02x Dlouhodobý hmotný majetek
odpisovaný
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
07x Oprávky k dlouhodobému nehmo
tnému majetku
081 Oprávky ke stavbám
082 Oprávky k samostat. movitým věcem
a souborům movitých věcí
08x Oprávky k dlouhodobému hmot.
majetku
0xx Dlouhodobý majetek
211 Pokladna Olomouc
211 Pokladna Veřejná sbírka
21x Peníze
221 Účty v bankách
221 Účty v bankách – Provoz
221 Účty v bankách – Sbírka
221 Účty v bankách – Grant
22x Účty v bankách
261 Peníze na cestě
261 Peníze na cestě - mezi pokladnami
261 Peníze na cestě - mezi pokladnami
26x Převody mezi finančními účty
2xx Krátkodobý finanční majetek
a krátkodobé úvěry
311 Odběratelé
31x Pohledávky
3xx Zúčtovací vztahy
Aktiva celkem
Pasiva
Číslo Název účtu
účtu
321 Dodavatelé
32x Závazky
331 Zaměstnanci
33x Zúčtování se zaměstnanci
341 Daň z příjmů
348 Nároky na dotace
34x Zúčtování daní a dotací
37x Jiné pohledávky a závazky
3xx Zúčtovací vztahy
90x Vlastní jmění
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
93x Výsledek hospodaření
9xx
Pasiva celkem
Hospodářský zisk za období:
Hospodářský zisk celkem:
Počáteční
stav
442 260,00
97 094,00
146 540,00
685 894,00
-45 111,00
-45 111,00
-66 340,00
-25 118,00
-91 458,00
549 325,00
2 743,00
0,00
2 743,00
96 500,75
0,00
0,00
0,00
96 500,75
0,00
0,00
0,00
0,00
99 243,75
Obraty za
období MD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 970,00
13 870,00
142 840,00
127 114,02
45 459,64
78 549,56
213 062,35
464 185,57
20 500,00
300,00
60 000,00
80 800,00
687 825,57
Obraty za
období D
0,00
0,00
0,00
0,00
15 037,00
15 037,00
0,00
3 302,00
3 302,00
18 339,00
119 453,00
2 939,00
122 392,00
215 816,66
35 510,00
0,00
197 124,80
448 451,46
20 500,00
300,00
60 000,00
80 800,00
651 643,46
Obraty
rozdíl
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 037,00
-15 037,00
0,00
-3 302,00
-3 302,00
-18 339,00
9 517,00
10 931,00
20 448,00
-88 702,64
9 949,64
78 549,56
15 937,55
15 734,11
0,00
0,00
0,00
0,00
36 182,11
Koncový
stav
442 260,00
97 094,00
146 540,00
685 894,00
-60 148,00
-60 148,00
-66 340,00
-28 420,00
-94 760,00
530 986,00
12 260,00
10 931,00
23 191,00
7 798,11
9 949,64
78 549,56
15 937,55
112 234,86
0,00
0,00
0,00
0,00
135 425,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648 568,75 687 825,57 669 982,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 843,11 666 411,86
Počáteční
stav
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656 009,72
-7 440,97
-7 440,97
648 568,75
648 568,75
Obraty Koncový
rozdíl
stav
0,00
0,00
0,00
0,00
-575,00
-575,00
-575,00
-575,00
576,00
576,00
0,00
0,00
576,00
576,00
200,00
200,00
201,00
201,00
-7 440,97 648 568,75
7 440,97
0,00
7 440,97
0,00
0,00 648 568,75
201,00 648 769,75
17642,11
17642,11
Obraty za
období MD
275 038,80
275 038,80
29 320,00
29 320,00
4 316,00
150 000,00
154 316,00
0,00
458 674,80
7 440,97
0,00
0,00
7 440,97
466 115,77
Obraty za
období D
275 038,80
275 038,80
28 745,00
28 745,00
4 892,00
150 000,00
154 892,00
200,00
458 875,80
0,00
7 440,97
7 440,97
7 440,97
466 316,77
Výsledovka analyticky v Kč
Náklady
Náklady na údržbu
Palivo – uhlí a dřevo
Elektrická energie
Drobný majetek
Kancelářské potřeby
50x Spotřebované nákupy
Opravy, udržování a investice
Cestovné
Čistírna
Tel. a internet
Poštovné
Služby manažera - Petr Jasinský
Účetnické práce
Kancelář, poštovné a její služby veřejné sbírky
Propagace grantu - cedule a nálepky
Ostatní a jiné
51x Služby
Hlídání domu
Správa domu
Úklid domu
Lektorné na akcích
52x Mzdové náklady - DPP
Hygienické prostředky
Ostatní náklady
54x Ostatní náklady
55x Odpisy majetku
Celkem
Výnosy
60x Tržby z prodeje služeb
64x Úroky a přeplatky
Veřejná sbírka
Ostatní dary a členské příspěvky
68x Přijaté dary
68x Provozní dotace - grant
Celkem
Hospodářský zisk pro rok 2011
7
Zahraniční
24 846,00
26 917,00
32 497,00
3 990,00
328,00
88 578,00
267 362,80
20 944,00
6 007,00
13 533,66
1 427,00
30 700,00
4 500,00
2 939,00
3 130,00
6 821,00
357 364,46
2 808,00
17 293,00
6 844,00
1 800,00
28 745,00
4 073,00
11 484,00
15 557,00
18 339,00
» Evang.-Luth.Kirchgemeinde Pockau, Herzfeld, Berlin – Německo
Již od roku 1968 jezdí na Travnou hosté ze zahraničí. Tyto sbory z Německa
s námi zůstaly v kontaktu i po mnoha letech. Naši práci podporují modlitbami,
účastí i finančně.
» Kontaktgruppe Travná – Německo
Skupina lidí nejen ze spřátelených výše uvedených církevních sborů, která
vznikla v době potřeby návratu domu k původnímu účelu užívání, k jeho rozvoji
a vylepšení. Naše sdružení podporují finančně, zájmem, účastí i modlitbou.
» CVJM Strobel-Mühle Pockautal – Německo
CVJM je německé pojmenování pro mezinárodní organizaci YMCA. Toto
sdružení provozuje obdobný dům jako je Dům setkávání. Naše spolupráce teprve
začíná. Máme zájem o výměnu zkušeností, výměnné pobyty aj.
» Projekt Travná – Norsko
Tak jako německá Kontaktgruppe, existuje podobná skupina se stejným
posláním a náplní i v Norsku.
508 583,46
107 472,00
6 854,57
82 863,00
179 036,00
261 899,00
150 000,00
526 225,57
17 642,11
4
Akce v Domě setkávání
Akcemi které pořádáme navazujeme na tradici mezinárodních setkání
mládeže, které se již od roku 1968 konají ve vesnici Travná v Rychlebských
horách na severovýchodě České republiky. Těmito akcemi chceme šířit
křesťanství a křesťanské hodnoty, což je hlavním cílem Setkávání, o.s.,
především však jimi chceme naplňovat naši vizi, která zní:
Občanské sdružení Setkávání je společenství křesťanů,
které skrze setkání učí sebe i druhé,
jak žít po vzoru Ježíše Krista,
aby byli proměňováni jednotlivci, rodiny, církve i společnost.
Námi organizované akce jsou v přehledu tučně a jaký měli průběh se nejlépe
dozvíte ve vydaném zpravodaji.
Datum
24.3. - 2.5.
Přehled akcí uskutečněných v roce 2011
Název
Vedení
Počet lidí
Koncerty skupiny Rescued v Orlové, Kenningovi
Českém Těšíně, Krnově a Olomouci
8.4. - 10.4. The History Makers
Martin Koutecký
12
a Eva Urbanová
21.4. - 25.4. Velikonoční Travná - Tajemství
Výkonný tým
35
2.7. - 9.7. Farnost Karviná - dětský tábor
Barbora Tománková
47
10.7. - 17.7. Letní brigáda - K jádru křesťanství Martin Koutecký, Petr 26
Jasinský a Jiří Marek
8.8. - 12.8. KS Český Těšín
Daniel Brchaň
26
14.8. - 21.8. 36. přední hlídka Royal Rangers –
Jiří Šťudlík
21
pobyt rodin s dětmi
24.8. - 28.8. Rodinná Travná
Kenningovi
17
9.9. - 11.9. PWF 5 – Bůh láska jest
Martin Koutecký,
20
Pavlína Štefková
a Evča Urbanová
24.9. - 25.9. Rodinná rekreace
Martina Wernerová
7
26.10. - 30.10. Podzimní Travná – Ve vztahu
Výkonný tým
57
16.11. - 20.11. Poznávací pobyt
Robert Kubíček
38
a Vladimír Mrázek
9.12. - 11.12. Moravskoslezský SEM - Setkávání
Eva Urbanová
24
starší mládeže
27.12. - 1.1.12 Silvestrovská Travná - „Neboj se
Martin Koutecký
54
a následuj mě“
a Výkonný tým
5
Výkonný tým
Výkonný tým funguje od roku 2009. Tým má v současnosti na starost hlavně
přípravu, zajišťování a organizování akcí pro mládež, které Setkávání, o.s.
pořádá. Součástí zajišťování akcí jsou také vyučování, která se týkají
jednotlivých částí vize a společné čtení Bible na celý rok. Toto vyučování
výkonný tým vnímá jako velmi důležité proto, aby vize mohla být lépe chápána
a následně i uskutečňována. K setkáním týmu patří i zpětné hodnocení akcí, které
proběhly, ale také rozhovory, sdílení a společné modlitby.
Výkonný tým nechce však opomenout ani další oblasti v Setkávání, kterým je
třeba se věnovat: Rodinná Travná, dům, komunikace, partnerství a finance –
fundraising. Tým vnímá své omezené schopnosti a proto vidí potřebu růstu. Nejen
proto, že chce, aby do služby v Setkávání bylo zapojeno více lidí, ale také proto,
že chce předávat to, co na setkáních jeho jednotlivci zažívají.
Pro školní rok 2011/2012 vznikla koncepce „širšího týmu“. To znamená,
že tým je otevřen dalším 2-5 zájemcům. Tito noví lidé budou patřit do výkonného
týmu (kde mají členové právo rozhodovat a vytvářet směr služby v Setkávání).
Se stávajícími členy týmu stráví nově příchozí rok, aby zažili různá setkání
a pracovali na naplňování naší vize.
Současní členové týmu jsou:
Jared Kenning - ředitel Setkávání
Daniela Kenningová - členka výboru Setkávání
Eva Urbanová - členka výboru Setkávání
Petr Jasinský - manažer Setkávání
Martin Koutecký
Jan Zálešák
Propagace
» Vydali jsme Zpravodaj za rok 2011, ve kterém jsou otištěny reakce na akce
z roku 2011 spolu s fotografiemi.
» Naše webové stránky www.travna.cz obsahují všechny podstatné informace
o sdružení i jeho aktivitách.
» Snažíme se nadále propagovat náš dům a možnost ubytování v něm na
různých webech a věstnících o ubytování.
» Proběhly koncerty hudební skupiny Rescued z USA. Pro tyto i další
příležitosti byly vyrobeny propagační letáky, které přibližují aktivity sdružení.
6

Podobné dokumenty

Podivná paní - Pueri Gaudentes

Podivná paní - Pueri Gaudentes adresu. Opustili jsme nespolehlivé neplacené služby a zakotvili na serveru arachne.cz. S touto změnou tedy souvisí jak nová příjemná adresa www.pueri.cz (nebo jen krátce pueri.cz), tak nové e-mailo...

Více

The Assets of company versus assets by bankruptcy law

The Assets of company versus assets by bankruptcy law Majetková podstata podniku – účetní pohled Jedním ze základních obecných cílů účetnictví je informovat o uchování majetkové podstaty podniku (uchování kapitálu). Ukazatelem velikosti majetkové pods...

Více

Domov 7/2011 - Pavla Kirschner

Domov 7/2011 - Pavla Kirschner Začátek na konec Nový duch, který se usadil v patře, se ostatně hlásí už v chodbě přízemí, v němž bydlí maminka pána domu. Do původně bílé chodby přibyly dvě tonetky z půdy. „Aby nebyla tak steriln...

Více

Zdeněk Zídek

Zdeněk Zídek Benešová Monika Brown Vladěna Brtník Vladimír ing. Foitova Bukáčková Alena Buršíková Mária Management Club Canada Černý Jan, Liupno nad ČSÚ, Žižkova 1,ČB ČSÚ,Na padesátém 81 DANSEN a.s. DOKY Holida...

Více