Víte, - Lab Tests Online CZ

Komentáře

Transkript

Víte, - Lab Tests Online CZ
Víte,
Nenechte s
vou nemoc
dlouho hlo
dat...
co skrývá
vaše krev
?
Neriskujt
e a necht
e
si udělat
krevní te
sty.
www.labora
Váš průvod
ce po světě
tornitesty.cz
laboratorníc
h vyšetření.
Cítíte se unaveni?
Máte zažívací potíže, časté bolesti
hlavy, problémy s močením nebo se
příliš zadýcháváte?
Konzultujte své potíže s lékařem.
Nechte si co nejrychleji vyšetřit krev.
Čas zde hra
je zásadní
roli!
www.laboratornitesty.cz
Najdete zde odpovědi na své otázky:
Proč se nechat vyšetřit?
Stručné shrnutí důvodu odběru
krve a moči
Co je vyšetřováno?
Jaké látky se vyšetřují, jakou
mají v těle funkci a co se stane, pokud
nejsou ve správném množství…
Jak je vyšetření využíváno?
Zda přímo určí diagnózu, pomůže
odhadnout riziko vzniku choroby
nebo úspěšnost průběhu léčby…
Kdy je vyšetření vyžadováno?
Preventivně, při prvních příznacích
choroby, nebo ke stanovení účinnosti
léčby…
Informace získáte na webových
stránkách osvětového projektu
LabTestsOnline www.laboratornitesty.cz
Tento projekt vznikl na podporu lepší
informovanosti nejen pacientů, ale i lékařů.
Název LabTestsOnline se skládá ze slov
laboratorní testy online a nyní funguje již
v 17 zemích světa. Správnost údajů
garantují odborníci z oboru klinické
biochemie a dalších lékařských oborů.
Co výsledek znamená?
Jakou nemoc může signalizovat, jaká
vyšetření je třeba doplnit…
Jaké nemoci a obtíže nás mohou
potkat?
Popis nemoci, příznaků, vyšetření
a léčby
Jaké látky laboratoře testují?
Abecední seznam vyšetření,
vysvětlení zkratek…
Co všechny ty odborné výrazy
znamenají?
Abecední seznam odborných výrazů
se stručným vysvětlením
Zdravotně gramotný člověk
má mnohem větší šanci
na šťastný život ve zdraví.
Informační stránky www.laboratornitesty.cz
jsou součástí projektu „Zdravotní gramotnost
národa“.