Nový katalog ke stažení-ZDE.

Komentáře

Transkript

Nový katalog ke stažení-ZDE.
KOTEL
NA ŠTĚPKU
6 – 200 KW
www.hargassner.cz
PŘEDMLUVA
Naší filozofií je zdravá příroda a
spokojení zákazníci
Více jak 30 let zkušeností a přes 80.000 spokojených
zákazníků nás naplňuje hrdostí, ale není to důvodem, abychom zpomalili. Právě naopak. Na nejvyšší příčce naší filozofie je spokojenost zákazníků a ochrana životního prostředí a určují tak i nadále naší cestu. Nízké emisní hodnoty při
vyšší účinnosti, maximální komfort a dlouhá životnost jsou
již nyní základem značky Hargassner. Přesto bychom se
chtěli i v budoucnu zaměřovat na již osvědčené postupy a
nadále neustále hledat ještě lepší řešení. Výzkum a kontrola
kvality proto ve vysoké míře formují naši každodenní činnost
Anton & Elisabeth Hargassner a jejich synové Anton & Markus
2
OBSAH
•přes 30 let zkušeností
4 – 5
Přehled kotlů na štěpku
6 – 7
Vytápění štěpkou
•exportujeme do celého světa
8 – 9
Přehled Eco-HK
10 – 11
Eco-HK 20 – 60 kW
•přes 30.000 m² firemní plochy
12 – 13
Eco-HK 70 – 120 kW
14 – 15
WTH 150 – 200 kW
•více jak 80.000 zákazníků
16 – 17
Lambda Touch-Tronic
18 – 19
Příslušenství, regulace
•úspěchy na mezinárodní úrovni
20 – 21
Vynášení Eco-RA
22 – 23
Transport a skladování
24 – 25
Příklady skladů
26 – 27
Systémy plnění
28 – 29
Topné kontejnery
30 – 31
Technická data
3
KOTLE NA
ŠTĚPKU
6 – 200 KW
20 – 60 kW
Zvláště vhodné pro:
• rodinné a bytové domy
• zemědělské usedlosti
Doporučeno našimi zákazníky
Zemědělské hospodářství
rodinná firma Putz
„Rozhodli jsme se pro ECO-HK,
protože nás přesvědčili argumenty
o úspoře energie, nákladů a otočný
vibrační rošt pro použití různých paliv!
Nesmíme zapomenut ani na to, že
topení funguje v plně automatickém
režimu.“
4
70 – 120 kW
150 – 200 kW
Zvláště vhodné pro:
• hotely / restaurace
• veřejné budovy
Zvláště vhodné pro:
• veřejné budovy
• průmyslové odvětví
Ubytovací zařízení
Landgasthof Ebnerwirt
Školka & škola
„ Chtěli jsme plně automatické topení,
které nám zajistí více komfortu. Čas,
který jsme tímto topením ušetřili, je
enormní. Velkým pozitivem je využití
veškerého zbytkového dřeva z našich
lesů.“
„My jsme se u nás rozhodli využít Hargassner topný kontejner investovaný
dodavatelem tepla. Přesvědčilo nás
to, že se nemusíme starat o investiční
náklady, dodávky štěpky a údržbu
zařízení.“
5
VAŠE VÝHODY
Jaké přednosti přináší
topení štěpkou?
Pro výrobu štěpky se používá výhradně zbytkové dřevo z
domácích lesů, popř. z pil. Zbytkové dřevo se až jeden rok
skladuje na vzduchu a slunci, mimo les. Na podzim, se dřevo
štěpkuje a transportuje do skladu.
Zemědělec tak využívá štěpku pro výrobu tepla pro vlastní
potřebu, nebo zásobuje firmy ve svém okolí.
Přednosti pro průmyslové využítí a veřejné budovy:
•
•
•
•
•
•
levnější palivo při vyšším komfortu
stabilní, protože se jedná o domácí produkt
nezávislost na plynu či LTO
dodávky místními zemědělci, lesníky a pilami
vytváření hodnot v příslušném regionu
účinný a úsporný kotel
Tímto se štěpka stává nejlevnější formou vytápění
ve srovnání s fosilními palivy, elektřinou popř. tepelnými čerpadly.
Výhody pro zemědělce:
•
•
•
•
využití zbytkového dřeva
dodatečné příjmy prodejem štěpky
minimální úsilí při použití strojní výroby
enormní úspora pracovního času využitím automatického
systému topení
• účinný a úsporný kotel
Štěpka
Další paliva:
Dřevní pelety
Pelety jsou z přírodního dřeva a vyrábějí se lisováním pilin, prachu a drtě,
která vzniká jako vedlejší produkt při průmyslovém zpracování dřeva.
Přednosti pelet jsou zřejmé:
• jednoduché plnění skladu přímo z cisterny
• nenáročné na objem skladu
Dřevní pelety
6
Pelety - charakteristika
(ÖNORM M 7135 / EN ISO 17225-2)
Výhřevnost
5 kWh/kg
Hmotnost
650 kg/m³
Ø / délka
6 mm / ca. 5 - 40 mm
Obsah vody
w < 10%
Prim. energy. náročnost 2-2,7%
Štěpka - charakteristika
(ÖNORM 7133 / EN ISO 17225-4)
4 kWh/kg při 25% W
Výhřevnost
200-250 kg/m³
Hmotnost
Velikost
G30-G50 / P16 S-P31 S (tř. A1-A2)
W20-W35 / M 20 (tř. A1-A2)
Obsah vody
Prim. energ. náročnost < 2,0%
Miscanthus - slonní tráva
Pro zajištění dostatku energie v budoucnu, je třeba hledat nová paliva
Při spalování Miscanthu může dojít, oproti štěpce, ke vzniku zvýšených
emisních hodnot. Na zákaldě odlišných národních směrnic a mezních hodnot emisí, není ve všech zemích spalování Miscanthu povoleno.
Přednosti slonní trávy/Miscanthu:
• enormní výnosy
• nenáročné na pěstování
Pelety & brikety ze slonní trávy
ÚSPORA TOPNÝCH NÁKLADŮ
Porovnání cen energií
Nejlepší alternativa k oleji & plynu – Roční úspora topných nákladů*
Úspora u pelet
Top. náklady v %
Dlouhodobé porovnání
nákladů na topení
biomasa – LTO*
Úspora u štěpky
Cena top. oleje
(= 100 %)
Cena top. oleje = 100 %
100
90
80
79 %
70
za
V průměru t byly
10 le
h
íc
n
d
le
pos
43%
vnější o
pelety le a o 62 %
k
a štěp
olej
než topný
62 %
57 %
60
63 %
61 %
55 %
50
40
50 %
55 %
56 %
35 %
37 %
Cena pelet v %
k top. oleji
47 %
43 %
46 %
46 %
39 %
30
37 %
40 %
39 %
31 %
33 %
32 %
2011
2012
20
Cena štěpky v %
k top. oleji
10
0
2004
Srovnání energ. zdrojů*
2005
2006
Energieträgervergleich
2007
2008
2009
2010
2013
10
8,5
8
Snižte
Vaše
dy!
pné nákla
8,5
7,5
6,5
5,7
6
to
4,3
4
Rozdělíme-li náklady jednotlivých paliv na cent /
kWh, vyjde nám zajímavé
porovnání.
2014
3,3
3,3
kus. dřevo
měkké 50 €/rm
kus. dřevo tvrdé
60 €/rm
2,5
2
0
Cent/kWh
Roční úspora nákladů*
PŘÍKLAD: 30 KW KOTEL
štěpka
20 €/spm
až
€ 2.950
úspor
pelety
210 €/t
LTO
0,75 €/Liter
PŘÍKLAD: 100 KW KOTEL
Pelety : LTO
úspora: ca. 1.800 €
Pelety : LTO
úspora: ca. 6.000 €
Pelety : plyn
úspora: ca. 1.250 €
Štěpka : LTO
úspora: ca. 2.950 €
Pelety : plyn
Štěpka : LTO
úspora: ca. 4.140 €
úspora: ca. 9.870 €
Štěpka : plyn
úspora: ca. 2.400 €
Štěpka : plyn
úspora: ca. 8.000 €
plyn
0,065 €/kWh
tep.čerpadlo
0,158 €/kWh
až
€ 9.870
úspory
koks
0,64 €/kg
LPG
0,72 €/Litr
Základ:
Pelety
210 Euro / T *
LTO
0,75 Euro / l *
Štěpka 20 Euro / srm *
Kus. dřevo60 Euro / rm *
Plyn
65 Euro / MWh *
* Vypočteno dle průměrných cen paliv za posledních 10 let
zdroje: Statistika Österreich, Energie Control, Zemědělská a hospodářská komora Österreich, etc.
7
ENERGETICKÝ GÉNIUS
Jediněčné přednosti
Energeticky úsporný
-provoz
Plynule regulovatelný EC-sací ventilátor s podtlakovou regulací
Hargassner používá u Eco-HK úsporné EC-sací ventilátory.
Hlavní výhodou této GreenTech EC-technologie je jednoznačně její vysoká účinnost a to až 90 %. Tím dochází k
úsporám energie a snižují se náklady na el. energii. Podtlakové čidlo neustále měří tlakové poměry ve spalovacím prostoru. Na základě těchto dat reguluje Lambda-Touchtronic
otáčky sacího ventilátoru a udržuje tak podtlak na optimální
hodnotě. Čidlo měřící teplotu ve spalovací komoře optimalizuje spalování. Tento koncept garantuje spalování s nejnižšími hodnotami emisí a nejvyšší účinností.
Energeticky úsporné vynášení
Nízký odběr el. energie vynašeče, která činí pouze 0,18
kW (u kotlů 70–200 kW: 0,25–0,37 kW) spolu s vysoce
účinnou a robustní převodovkou s čelním ozubením, dělá
vynášení energeticky úsporné a snižuje tak zákazníkovi náklady na el. energii. Proti běžnému systému vynášení tak lze
dosáhnout úspory až 67 %.
Díky enormně vysoké účinnosti převodovky, která činí až 90
% nechá běžné šnekové dopravníky daleko za sebou.
Energeticky úsporné zapalování
Na základě nové konstrukce se nám na jedné straně podařilo snížit příkon pouze na 300 W (o až 1000 W méně) a na
druhé straně zvýšit efektivitu průběhu zapalování.
•úspora energie přesahuje 88 %
•inteligentní kontrola zapalování
•bezhlučný chod
GENIÁLNÍ
úspora energií
&
GENIÁLNÍ
snižuje náklady
8
Eco-HK
Jedinečný vibrační čistící rošt
OV
PATE NT
ÁN O
Skládá se ze dvou vedle sebe stupňovitě umístěných vibračních roštů, kterými lze pohybovat nezávisle na sobě.
To umožňuje jednoduše a pohodlně spalovat štěpku, ale i
energetické plodiny, jako např. Miscanthus.
Pro udržení homogenní vrstvy žhavé vrstvy, lze rošty Během spalování cíleně pohybovat.
Při použití štěpky/pelet jako paliva, se při odpopelnění otočí
a otevře pouze zadní otočný rošt. Popel propadne a zbytek žhavé vrstvy zůstává k dispozici.
U studeného kotle proběhne, před novým spuštěním, kompletní vyčištění spalovací komory. Oba rošty se otočí,
studený popel a cizí předměty, jako např. kameny, hřebíky
apod. propadnou.
Při spalování Miscanthu, apod., který je nachylný na vytváření strusky, dojde k rozlámání nalepené strusky, díky režimu
„Funkce lámání“ otočného roštu.
Jedinečný
vibrační rošt:
Komfortní provoz při
používání různých
paliv
9
Eco-HK 20 – 60 kW
KOTEL NA ŠTĚPKU
• nákladově úsporný díky Eco-provozu
• nový systém roštů: vibrační otočný rošt
• regulace žhavé vrstvy s lambda sondou a
automatickým rozeznávání paliva
• nové Eco-vynášení, energeticky úsporné díky
0,18 kW-motoru
• nová technologie spalování Eco-Control
• lámací Z-propusť pro 100% bezpečnost proti
zpětnému prohoření
• patentované vynášení popela s roštem na polétavý
& roštový popel
to
pen
íš
ko
ú
95
u
st
nno až
či
těp
LET A
K
ZÁRUího listu
ručn
dle zá
06
17
01nový systém roštů „dvojitý otočný vibrační rošt“.
02regulace výšky žhavé vrstvy
03čištění výměníku tepla (v 1. průtahu)
04systém odsávání popela pro dlouhé intervaly
údržby (volitelné)
05nové zapalování: 300 W, bez ventilátoru
06moderní, integrované dotykové ovládání
07dvoukomorová dávkovací propusť ve tvaru Z
08sací ventilátor (EC- motor) s kontr. podtlaku
09recirkulace –součást kotle
10integr. kotlový směšovací uzel -, volitelné
11Eco-RA – nové, energ. úsporné vynášení
12patentované vynášení popela pro polétavý i roštový popel
13není vyžadována dochlazovací smyčka ( termická pojistka)
14kontrola podtlaku
15spalovací komora obklopena vodní clonou
16difuzor (rozptylovač) z kvalitní ocel. litiny
17lambda sonda
18možný nouzový provoz na kusové dřevo
14
13
08
09
18
03
16
10
15
02
05
01
04
12
10
02
Plně šamotová spalovací
komora s recirkulací sériově
Optimalizované čištění zvyšuje
účinnost!
Na základě přesné, bezdotykové kontroly žhavé
vrstvy pomocí senzorů, se dle kvality používaného paliva, dosahuje efektivního spalování.
Nezáleží, jaké palivo máte uskladněno – štěpku
měkkou, nebo tvrdou, suchou, nebo vlhkou –
řídící jednotka pomocí lambda sondy a kontroly
teploty ve spalovací komoře rozezná příslušnou
výhřevnost a nastaví optimální směs paliva a
vzduchu.
Vaše topná soustava je tak vždy spuštěna dle
požadovaného výkonu za optimálních hodnot
spalování.
To je komfortní ovládání budoucnosti – neustálé
ruční nastavování zařízení dle druhu paliva je již
technikou minulosti.
Šamotová spalovací komora zaručuje svou
speciální akumulační funkcí vysoké teploty během spalování (i při část. zatížení), minimalizuje
dobu zapalování a redukuje emise.
Pro zabránění zastruskování popela (pokud je
palivo příliš suché, popř. u nízkého bodu tání), je
každý kotel Eco-HK sériově vybaven systémem
recirkulace spalin. Abychom se dostali pod relativně nízký bod tání u Miscanthu apod., používáme systém chlazení žhavé vrstvy v topeništi.
Popel lze následně bezproblémově likvidovat
pomocí automatického vynášecího zařízení.
Nově vyvinutý koncept čištění nyní čistí v pravidelných intervalech VŠECHNY trubky tepel. výměníku – NOVĚ – už v 1. průtahu (ze
žáruvzdorného materiálu). Hrany šnekových
turbulátorů efektivně zbavují trubky kotle zbytků
polétavého popela, který následně padá přímo
do vynášecího šneku popela.
Tento nově vyvinutý systém odpopelnění v pravidelných intervalech čistí kotel. Šnek na vynášení popela transportuje jak polétavý popel, tak
i popel z roštu do plně integrovaného popelníku. Popel je během ATE NTOVÁNO
P
transportu rozmělněn a v popelníku pak zhutňován.
Výsledkem je komfort čištění a zvýšení roční
účinnosti kotle.
ÁN O
Integrované, moderní dotykové
ovládání – stačí jen zapojit
Odsávání popela prodlužuje
interval údržby až na jeden rok
Nový systém Lambda-Touch-Tronic splňuje
všechny nároky obsluhy. Vyznačuje se jedinečnou konstrukcí a jednoduchou obsluhou.
Volitelně lze doobjednat odsávání popela s velkou 300l boxem.
Toto odsávání transportuje popel automaticky
přes systém trubek z kotelny do boxu na popel,
který stojí ve venkovním krytém prostoru. Box
lze 1x ročně pohodlně vyprázdnit pomocí vhodného dopr. protředku (traktor…). Hargassner
Vám nabízí nejvyšší možný komfort obsluhy – s
promyšlenou čistící technikou!
Podrobnosti naleznete na str. 16 – 17
11
07
18
cm
V
PATE NTO
ÁN O
Jako příslušenství lze
ke kotli doobjednat
integrovaný kotlový
směšovací uzel s energeticky ůsporným čerpadlem a směšovačem.
WTH 150 – 200
V
PATE NTO
Integrovaný směšovací uzel
• jednoduchá a rychlá
montáž
• kompaktní a cenově
výhodné
• připraveno k okamžitému
• zapojení
Dvoukomorová lámací
Z-propusť
Kotel na štěpku s
-vynášením
Lámací Z-propusť, koncipována speciálně pro
používání štěpky.
• zaručuje 100% bezpečnost proti zpětnému
prohoření
• hloubka komory 18 cm
• pro dlouhé kusy
• bezporuchový provoz
• energeticky úsporná
• s tvrzenými hranami nožů
Eco-vynášecí šnek transportuje štěpku s vynaložením minima energie přes lámací komoru do
podávacího šneku. Ten následně dávkuje palivo
do spalovací komory.
Podrobnosti naleznete na str. 20 – 25
11
Topné Kontejnery
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Eco-HK 20 – 60
Kontrola žhavé vrstvy &
regulace lambda sondou
Eco-HK 70 – 120
Kompletní technické informace na str. 30-31
TECHNOLOGIE KOTLŮ
Eco-HK 70 – 120 kW
KOTEL NA ŠTĚPKU
• úsporný díky Eco-provozu
• nový systém roštů: vibrační lámací rošt
• nové Eco-vynášení, energeticky úsporné díky
0,18 kW-motoru
• nová technologie spalování Eco-Control
• regulace hladiny žhavé vrstvy s lambda sondou a
automatickým rozeznáváním typu paliva
• dvoukomorová lámací Z-propusť pro 100% bezpečnost proti zpětnému prohoření
• patentované vynášení popela s roštem na polétavý
& roštový popel
to
pen
ko
ú
95
u
st
nno až
či
p
í št ě
LET A
K
ZÁRUího listu
ručn
dle zá
17
06
13
14
08
09
03
16
01nový system roštů „vibrační lámací rošt“.
02regulace výšky žhavé vrstvy v topeništi
03 čištění výměníku tepla (i v 1. průtahu)
04 popelník (systém odsávání popela pro dlouhé
intevaly údržby - volitelně)
05 nové zapalování: 300 W, bez ventilátoru
06 integrované moderní dotykové ovládání
07dvoukomorová lámací Z-propusť
08odtah (EC-motor) s podtlak. regulací
09recirkulace - sériově
10integrovaný kotlový směšovací uzel - volitelně
11Eco-RA – nové, energeticky úsporné vynášení
12patentované vynášení polétavého a roštového
popela
13není nutno instalovat termickou pojistku (dochlazovací smyčka)
14 kontrola podtlaku
15 spalovací komora obklopena vodní clonou
16 difuzor (rozptylovač) z kvalitní ocel. litiny
17 lambda sonda
18 možný nouzový provoz na kusové dřevo
15
10
02
05
01
12
04
02
12
Plně šamotová spalovací
komora s recirkulací sériově
Optimalizované čištění zvyšuje
účinnost!
Na základě přesné, bezdotykové kontroly žhavé
vrstvy pomocí senzorů, se dle kvality používaného paliva, dosahuje efektivního spalování.
Nezáleží, jaké palivo máte uskladněno – štěpku
měkkou, nebo tvrdou, suchou, nebo vlhkou –
řídící jednotka pomocí lambda sondy a kontroly
teploty ve spalovací komoře rozezná příslušnou
výhřevnost a nastaví optimální směs paliva a
vzduchu.
Vaše topná soustava je tak vždy spuštěna dle
požadovaného výkonu za optimálních hodnot
spalování.
To je komfortní ovládání budoucnosti – neustálé
ruční nastavování zařízení dle druhu paliva je již
technikou minulosti.
Šamotová spalovací komora zaručuje svou
speciální akumulační funkcí vysoké teploty během spalování (i při část. zatížení), minimalizuje
dobu zapalování a redukuje emise.
Pro zabránění zastruskování popela (pokud je
palivo příliš suché, popř. u nízkého bodu tání), je
každý kotel Eco-HK sériově vybaven systémem
recirkulace spalin. Abychom se dostali pod relativně nízký bod tání u Miscanthu apod., používáme systém chlazení žhavé vrstvy v topeništi.
Popel lze následně bezproblémově likvidovat
pomocí automatického vynášecího zařízení.
Nově vyvinutý koncept čištění nyní čistí v pravidelných intervalech VŠECHNY trubky tepel. výměníku – NOVĚ – už v 1. průtahu (ze
žáruvzdorného materiálu). Hrany šnekových
turbulátorů efektivně zbavují trubky kotle zbytků
polétavého popela, který následně padá přímo
do vynášecího šneku popela.
Tento nově vyvinutý systém odpopelnění v pravidelných intervalech čistí kotel. Šnek na vynášení popela transportuje jak polétavý popel, tak
i popel z roštu do plně integrovaného popelníku. Popel je během ATE NTOVÁNO
P
transportu rozmělněn a v popelníku pak zhutňován.
Výsledkem je komfort čištění a zvýšení roční
účinnosti kotle.
Eco-HK 70 – 120
Kontrola žhavé vrstvy &
regulace lambda sondou
Kompletní technické informace na str. 30-31
Eco-HK 20 – 60
TECHNOLOGIE KOTLŮ
Integrovaný směšovací uzel
Integrované, moderní dotykové
ovládání – stačí jen zapojit
Odsávání popela prodlužuje
interval údržby až na jeden rok
Nový systém Lambda-Touch-Tronic splňuje
všechny nároky obsluhy. Vyznačuje se jedinečnou konstrukcí a jednoduchou obsluhou.
Volitelně lze doobjednat odsávání popela s velkou 300l boxem.
Toto odsávání transportuje popel automaticky
přes systém trubek z kotelny do boxu na popel,
který stojí ve venkovním krytém prostoru. Box
lze 1x ročně pohodlně vyprázdnit pomocí vhodného dopr. protředku (traktor…). Hargassner
Vám nabízí nejvyšší možný komfort obsluhy – s
promyšlenou čistící technikou!
Podrobnosti naleznete na str. 16 – 17
11
07
18
cm
V
PATE NTO
ÁN O
WTH 150 – 200
ÁN O
• jednoduchá a rychlá
montáž
• kompaktní a cenově
výhodné
• připraveno k okamžitému
• zapojení
Dvoukomorová lámací
Z-propusť
Kotel na štěpku s
-vynášením
Lámací Z-propusť, koncipována speciálně pro
používání štěpky.
• zaručuje 100% bezpečnost proti zpětnému
prohoření
• hloubka komory 18 cm
• pro dlouhé kusy
• bezporuchový provoz
• energeticky úsporná
• s tvrzenými hranami nožů
Eco-vynášecí šnek transportuje štěpku s vynaložením minima energie přes lámací komoru do
podávacího šneku. Ten následně dávkuje palivo
do spalovací komory.
Podrobnosti naleznete na str. 20 – 25
13
Topné Kontejnery
V
PATE NTO
Jako příslušenství lze
ke kotli doobjednat
integrovaný kotlový
směšovací uzel s energeticky ůsporným čerpadlem a směšovačem.
WTH 150 – 200 kW
KOTEL NA ŠTĚPKU
st
nno až
či
to
pen
íš
LET A
K
ZÁRUího listu
u
93
ko
ú
• Lambda Touch-dotyková regulace s automatickým rozeznáváním paliva
• šamotová spalovací komora pro vysoké teploty spalování a dvojitý stupňovitě posuvný rošt
• dvojitá klenba & turbo-kameny pro opimalizaci spalování a lambda sondou
• automatické čištění kotle s automatickým vynášením
roštového a polétavého popela
• primární vzduch & přívod předehřátého sekundárního
vzduchu
• dvoukomorová lámací Z-propusť pro 100% bezpečnost proti zpětnému prohoření
ručn
dle zá
těp
01plně šamotová spodní komora
02tepelný výměník kotle
03turbulátory
04odlučovač polétavého popela
05lambda sonda
06odtah. ventilátor s regulovatelnými otáčkami
05
13 termická pojistka (dochlazovací smyčka)
14ventilátor
15primární vzduch
16sekundární vzduch
17automatické zapalování
18podávací šnek
19posuvný rošt
20rošt pro odpopelnění
21motor posuvného roštu
22motor roštu na odpopelnění
23stupňovitý posuvný rošt
24míchadlo polétavého popela
25motor míchadla polét. popela
26dvojitá, lámací Z-propusť
27Eco-RA – nové, energeticky úsporné vynášení
07regulace podtlaku
08dvojitá klenba s turbo kameny
09motor pohonu vynášení popela
10vynášecí šnek na polétavý/roštový popel
11popelník
12automatické čištění kotle
13
02
13
02
06
12
07
03
08
16
14
04
24
23
01
17
22
11
25
09
14
15
10
20
19
18
21
Lambda sonda a odtahový
ventilátor s regulovatelnými
otáčkami
Plně šamotová, vysoce výkonná
spalovací komora s posuvným
roštem
Automatické
čištění kotle a
vynášení popela
Ovládací jednotka neustále pomocí lambda sondy měří aktuální výhřevnost paliva a na základě
analýzy reguluje optimální dávkování vzduchu
a paliva.
Podtlaková zásuvka neustále měří tlakové poměry ve spalovací komoře. Na základě těchto
dat následně reguluje Lambda-Hatronic otáčky ventilátoru a udržuje podtlak v optimálních
hodnotách. Tento koncept garantuje spalování
s nejnižší teplotou spalin a zajišťuje tím nejvyšší
možnou míru účinnosti.
To je komfortní obsluha budoucnosti – neustálé
ruční nastavování hodnot na kotli dle paliva je
technikou minulosti.
Plně šamotová spalovací komora zaručuje svou
speciální akumulační funkcí vysoké teploty během spalování (i při částečném zatížení), minimalizuje proces zapalování. Použití kvalitních
materiálů zajišťuje dlouhou životnost šamotových cihel. Posuvný rošt s velkoryse dimenzovanou plochou a samostatně regulovanými rošty
na podávání a odpopelnění, garantuje optimální
spalování. Konstrukce roštu odolávající vysokým
teplotám s optimalizovanými prostupy vzduchu
a samočistícím efektem zaručuje dlouhou životnost. Rošt se čistí automaticky a transportuje
nespalitelné části ke šneku na popel.
Nově vyvinutý systém vynášení popela čistí výměník tepla v pravidelných intervalech. Vynášecí
šnek na popel transportuje zbytky polétavého a
roštového popela do externě umístěného popelníku. Popel je během transportu rozmělněn
a v nádobě zhutněn. Dosahuje se tak dlouhých
intervalů pro vynášení popela.
Dle průběhu topení, se také připojuje automatické čištění kotle. Hrany šnekovitých turbulátorů účinně očišťují stěny kotle od zbytků
polétavého popela, který následně padá přímo
ke šneku na popel.
Eco-HK 70 – 120
Eco-HK 20 – 60
TECHNOLOGIE KOTLŮ
Kouřový cyklon - odlučovač
prachu ze spalin
Vynášení popela – šikmý šnek
s boxem
Nový systém Lambda-Touch-Tronic splňuje
všechny nároky obsluhy. Vyznačuje se jedinečnou konstrukcí a jednoduchou obsluhou.
Volitelně:
pro vyčištění spalin při vysokém podílu jemných
částic v palivu.
Pomocí tohoto šikmého šneku je popel automaticky dopravován do 300 l boxu. Tím je výrazně
prodloužen interval pro odvoz popela a zvyšuje
se tím zákazníkovi komfort obsluhy.
Dvoukomorová lámací
Z-propusť
Kotel na štěpku s
-vynášením
Lámací Z-propusť, koncipována speciálně pro
používání štěpky.
• zaručuje 100% bezpečnost proti zpětnému
prohoření
• hloubka komory 22 cm
• pro dlouhé kusy
• bezporuchový provoz
• energeticky úsporná
• s tvrzenými hranami nožů
Eco-vynášecí šnek transportuje štěpku s vynaložením minima energie přes lámací komoru do
podávacího šneku. Ten následně dávkuje palivo
do spalovací komory.
Podrobnosti naleznete na str. 16 – 17
WTH 150 – 200
Integrované, moderní dotykové
ovládání – stačí jen zapojit
Kompletní technické informace na str. 30-31
PŘÍSLUŠENSTVÍ
22
cm
26
V
PATE NTO
ÁN O
Podrobnosti naleznete na straně 20 – 25
15
Topné Kontejnery
27
LAMBDA-TOUCHTRONIC
Lambda sonda s autom.
rozeznáním paliva
Pohodlně se opřete –
Váš kotel za vás udělá
zbytek
Hargassner Lambda-Touch Tronic se vyznačuje výjimečně
přehlednou konstrukcí a jednoduchou obsluhou. Pomocí
sondy lze ovládat celý otopný systém od dodávky paliva,
přes spalování až po režimy topných okruhů a bojlerů. Pracuje v závislosti na povětrnostních podmínkách a proto včas
rozezná změny podmínek a upraví tak plynule podle situace
výkon kotle. Tím je kotel vždy nastaven do optimálního výkonového režimu, čímž zákazník dosahuje úspory nejen na
palivu, ale odpadají ostatní, zbytečné náklady.
Ohřev užitkové vody
Ovládání topných okruhů (TO)
Vy nastavíte pouze požadovanou teplotu bojleru a časy pro
ohřev. Vše další zařídí regulace!
Lambda-Touch-Tronic umí regulovat a řídit několik, na sobě nezávislých
topných okruhů. V zásadě může zákazník definovat
různá nastavení:
např. nastaví u jakého TO, v jakou denní dobu by zde chtěl mít v příslušné
místnosti určitou teplotu.
Hargassner Vám garantuje teplou vodu po celý den. Samozřejmostí je kontrola teplé vody i mimo normálních ohřívacích
časů bojleru, a to pomocí systému „ Regulace - Boiler- Minimum “.
Další předností oproti ostatním výrobcům kotlů je v automatické regulaci ohřevu bojleru. Zde se při ohřevu bojleru redukuje výkon
topných okruhů pouze krátkodobě a nedochází tak k omezení teploty v
místnostech.
Doma budete mít neustále příjemně teplo.
LEISTUNGSBRAND
Kessel
HK1
Boil 1
Aussen
o
78 Rauch
o
60 HK2
o
55
o
-7
175
o
52
Mi, 18. 02. 2009 7:03
6 - 9 hod
fáze topení
Doba topení 1: 6 – 9 hod.
Venku je -7°C, takže výrazně pod
mezní hodnotou +16°C. Topení
se zapne.
16
Kessel
HK1
Boil 1
Aussen
o
68 Rauch
o
42 HK2
o
50
o
-1
o
160
o
38
Mi, 18. 02. 2009 11:43
9 - 15 hod
inteligentní
využití
zbytk. tepla
Chytrým využitím zbytkového tepla, je po vypnutí kotle uspořená energie
účinně předávána do příslušných topných okruhů.
Tímto promyšleným využití zbytkového tepla je i po vypnutí kotle uspořená
LEISTUNGSBRAND
energie efektivně
předávána do topných okruhů. HEIZUNG AUS
LEISTUNGSBRAND
o
Systém 3G denní/noční-logika snižování umožňuje zákazníkovi nastavit 3 mezní hodnoty pro venkovní teplotu. Zadá jednu hodnotu pro „Topení přes den“ jednu pro „Snížení teploty přes den“ a jednu pro „Snížení v
noci“ “. Proto poběží Vaše topení pouze tehdy, pokud je opravdu zapotřebí.
Tím dochází k úsporám energie bez omezení komfortu.
dennísnížení
Denní doba snížení: 9-15 hod.
Venku soupne teplota na -1°C,
výrazně pod mezní hodn.snížení
+8°C. Topení: denní režim snížení.
Kessel
HK1
Boil 1
Aussen
o
73 Rauch
o
52 HK2
o
60
o
1
o
170
o
45
Mi, 18. 02. 2009 18:33
15 - 22 hod
fáze topení
Doba topení 2: 15 – 22 hod.
Venkovní teplota stoupne na
+1°C; takže výrazně pod mezní
hodnotu +16°C. Topení zůstane
zapnuto.
Kessel
HK1
Boil 1
Aussen
o
39 Rauch
o
00 HK2
o
58
o
-2
Do, 19. 02. 2009
o
50
o
00
3:18
22 - 6 hod
inteligentní
noční
využití zbytk. snížení
tepla
Noční snížení: 22 – 6 hod.
Ochladí se na -2°C, takže ne pod
mezní hodnotu pro noční snížení
-5°C. Topení se vypne.
NEJVYŠŠÍ KOMFORT OBSLUHY
Kotel před uvedením do provozu: Displej
Lambda-Touch-Tronic zobrazuje, že kotel není
v chodu. Bojler a zásobník jsou studené, popř.
nedochází k jejich ohřevu.
Kotel v plném výkonu: Displej zobrazuje kotel v provozu. Bojler a zásobník jsou již nahřáté.
TO předávají teplo do jednotlivých obytných
místností.
Kotel v částečném výkonu: Kotel běží na
poloviční výkon. Bojler a zásobník jsou zahřáté.
TO předávají teplo do jednotlivých obytných
místností.
17
REGULACE-PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vše pro Vaši
regulaci
Hargassner nabízí pro dotykové ovládání různá další příslušenství – jak pro rozšíření topných okruhů, tak i pro komfortní dálkové ovládání pro celý topný systém.
Přídavná deska plošného spoje - A
Tato deska plošného spoje pro topné okruhy slouží
k rozšíření o jeden topný okruh a jeden bojler. Může
být integrována v kotli nebo v modulu topného
okruhu. Další přídavné desky plošného spoje mohou být použity i v regulátorech topných okruhů.
Modul topného okruhu - HKM
Tento HKM modul slouží pro rozšíření topných
okruhů a bojlerů. Na kotel lze následně připojit max.
2 přes směšovač regulované top. okruhy & 1 bojler
s BW-oběhovým čerpadlem. Navíc lze napojit jeden
externí topný okruh, popř. jeden centrální zásobník a
jeden další modul HKM.
Tento HKM modul slouží pro rozšíření topných
okruhů a bojlerů. Na kotel lze následně připojit
max. 2 přes směšovač regulované topné okruhy
& 1 bojler s BW-oběhovým čerpadlem. Všechny
topné okruhy lze řídit přes dotykový displej. Navíc
lze napojit jeden externí topný okruh, popř. jeden
centrální zásobník a jeden další modul HKM.
HARGASSNER
HKM s dotykovým ovládáním
PUFFER SOLAR
Solární zásobník & logika
Regulace s dotykovým ovládáním-HKR Touch
Přídavná deska plošného spoje - F
Pro různá dálková vedení, řízení a ovládání čerpadla
dálkového vedení včetně směšovače s integrovaným čidlem dálkového vedení.
18
Logika cizího tepla
HARGASSNER
Regulace TO na základě stavu počasí s dotykovým
ovládáním pro až 2 přes směšovač regulované topné okruhy & 1 bojler s BW-oběhovým čerpadlem;
jedním zásobníkem, popř. jedním “cizím” kotlem,
čerpadlem pro dálkové vedení, popř. zásobník, externí TO (max. 8 HKR). SD-slot a nahrávání dat.
Další rozšíření s až 2 HKM umožňuje napojení
dalších 4 topných okruhů a 2 bojlerů.
Solární PSP-logika se 3 čidly a dělenou regulací je
revolucí u ohřevu zásobníků.
Garantuje u kotle dlouhé doby průběhu, snižuje
četnost spínacích cyklů a dosahuje tak maximální
účinnosti soustavy. Na pokrývání odběrových špiček se používá systém nuceného ohřevu zásobníku. Solární logika: primárně se využívá ohřevu
solární energií a až při zvýšeném odběru se zapojí
kotel na štěpku.
FW
Na přání zákazníka lze do systému integrovat mimo
umístěný kotel na pevná paliva, kotel na olej nebo
plyn. Vlastní přepínání mezi kotlem na štěpku a „cizím“ kotlem je plně zautomatizováno.
Kaskádové řízení
Kaskádové řízení umožňuje spínání jednotlivých kotlů zapojených do kaskády (až 6 kotlů). Tato regulace
ovládá dle požadavku na výkon přes CAN-Bus různé kotle, vždy podle venkovní teploty a dle provozních hodin. Při výpadku jednoho z kotlů v kaskádě
umožňuje jeho nahrazení jiným.
Mobilní
dálkové ovládání
pro Vaše topení!
NOVÁ:
APPLIKACE
Dálkové ovládání
Analogové FR 25: pomocí analogového DO
lze individuálně nadefinovat teplotu v místnostech, jako i ohřev či snižování teploty. FR25 lze
napojit jak s nebo bez vlivu pokojové teploty.
Funkční kontrolka informuje zákazníka o stavu
jeho topení.
LCD FR 35: pomocí toho LCD-dálkového ovládání lze odečítat teplotu v místnosti / venkovní
a bojleru. Můžete TO zapínat / vypínat a samozřejmě nastavovat i různé fáze topení a snížení teploty. FR35 lze napojit s nebo bez vlivu
pokojové teploty. Funkční kontrolka informuje
zákazníka o stavu jeho topení.
+
LCD FR 35 s rádiovým spojením: stejné
funkce jako model výše, ale přidaná funkce rádiového spojení s vysílačem, a přijímačem.
FR 40 s dotykovým ovládáním: všechny
funkce kotle lze ovládat pohodlně z obyváku.
Můžete nastavovat teploty v místnostech, jakož
i režimy topení a veškeré teploty ohřevu a spínací časy.
App-likace: pomocí této nové aplikace od
Hargassner můžete jednoduše a rychle provádět změny na Vašem topení, popř. stahovat
informace během celého dne. Důležité informace jsou ihned přenášeny přes SMS nebo
e-mail na Vaše mobilní zařízení, takže kdykoli
máte přehled o stavu Vaší otopné soustavy.
(Předpoklad: Internet Gateway – internet.
připojení)
SMS: nyní máte Vaši otopnou soustavu pod
kontrolou, i když nejste zrovna doma. Poruchy
jsou automaticky zobrazovány na Vašem telefonu, můžete zapínat / vypínat topné okruhy
a nastavovat požadovou teplotu. To vše pohodlně a absolutně bezpečně z Vašeho telefonu!
Web-řešení: přes Hargassner Web-servis
může Váš instalační technik – jednoduše a
pohodlně – přes zabezpečené heslo, provádět
dálkovou údržbu Vašeho kotle.
(Předpoklad: Internet Gateway –internet. připojení)
ModBus-rozhraní: na vyžádání
19
Eco-RA
Šetří energii
& snižuje náklady
V
PATE NTO
ÁN O
03
04
02
01
tážní
Malé mon
ry
ě
zm
ro
tí skladu
max. využi
2
/2
18cm
NOVĚ
01 Dvokomorová, lámací Z-propusť
Z-propusť koncipována speciálně na
použití štěpky
• hloubka komory 18 cm / 22 cm
• pro dlouhé kusy dřeva
• zaručuje 100% bezpečnost proti
zpětnému prohoření
• lze jednoduše vyměnit
• s tvrzenými hranami nožů
04 Modulární konstrukce
• flexibilní při plánování
• prodloužení šneků 400 – 2000 mm
• jednoduché ustavení a montáž
• rychlá údržba, bez zbytečných nákladů
• možnost výměny jednotlivých částí
• odnímatelné víko
odnímatelné víko
02 Kloubová hlava
• flexibilní úhel naklonění a natočení
• maximální flexibilita při plánování a montáži
03 Lámací komora
• drtí dlouhé kusy dřeva
• vysoká bezpečnost provozu
• s patentovaným bezpečnostním spínačem
20
05 Speciální uspořádání pérových ramen
• Ø do 4 m = 3 ramena
• úsporné přesazení 1:16
• Ø 4,5 až 5 m = 4 ramena
• úsporné přesazení 1:25
ÚČINNÉ SYSTÉMY VYNÁŠENÍ
Šetří energii!
Jedinečné výhody na první pohled
OV
PATE NT
až 67 % úspory energií
ÁN O
kW
0,6
úspory
energie
0,3
0,2
0,1
0
0,55 kW
67 %
0,37 kW
0,4
0,25 kW
0,5
0,18 kW
ECO-RA svou nízkou spotřebou hnacího výkonu - pouze
0,18 kW (kotel 70–200 kW: 0,25–0,37 kW), výkonnou a
robustní čelní převodovkou, je velice úsporný. Snižuje tak
zákazníkovi náklady na odběr elektrické energie. Oproti
běžným systémům vynášení může úspora dosáhnout až
67%. Svou vysokou účinností převodovky, která přesahuje 90% , nechává běžné šnekové převodovky daleko za
sebou. Nová modulární konstrukce garantuje jednoduchou
manipulaci se šneky i žlabem s odnímatelným víkem.
běžné pohony
05
06
07
08
•
vy
06 Nový stírací límec
• nejlepší přísun paliva
• vice paliva vešnekové šachtě
• dokonalé vyprázdnění skladu
• menší odpor při plnění
• menší opotřebení
Masivní konstrukce
• robustní
• dlouhá životnost
• bezpečný provoz
• bezúdržbová
Masivní a ozubená hlava hřídele
á ú či n
n
08 Patentované volnoběžné vynášecí kolo
• Dokud se ramena nezatáhnou pod desku, zůstává kolo stát
• poloviční vynaložené úsilí
• netvoří se duté prostory
OVÁN O
PATE NT
07 Nový šnek & šachta
• velkoryse dimenzováno
• nehrozí ucpání palivem
• vhodné pro štěpku do G50
• progresivní stoupání šneku
sok
t•
90
os
Není nutná šikmá podlaha!
• efekt separování cizích předmětů
• úspora nákladů
vka účinn
do
řes
tp
os
čelní přev
o
09
u RA 450 a RA 500
OVÁN O
PATE NT
09 Eco-vynášecí převodovka
• vysoká účinnost
• úspora energie
• vysoce efektivní
• dlouhá životnost
Robustní čelní převodovka s úsporným
přesazením 1:16 popř. 1:25
Systémy pohonu - porovnání:
Šneková převodovka
• velké ztráty - tření
• nízká účinnost
Čelní převodovka
• nízké tření
• vysoká účinnost
21
SYSTÉM VYNÁŠENÍ
Hargassner - štěpka
Transportní a skladovací systémy
01
09
07
08
10
17
13
05
11
06
04
12
03
02
Kotelna a sklad v úrovni podlahy ve vedlejší budově (popř. v samostatné kotelně)
Kotelna a sklad
ve sklepě vytápěné budovy
Plnění skladu se provádí přímo ze štěpkovače, popř. traktorem s čelní
radlicí.
Plnění skladu se provádí pomocí horizontálního plnícího šneku pod stropem s venkovním ukotvením v šachtě.
22
Speciální řešení!
Kotelna a sklad v topném kontejneru
Plnění skladu se provádí vertikálním plnícím
šnekem.
Hargassner
Eco-vynášení
NOVĚ
15
14
16
18
01kotel
02podávací šnek
03podávací šnek – kontrola teploty
ETÜ
04dvoukomorová, lámací Z-propusť
05kloubová hlava
06hnací motor podávacího šneku +
Z-propusť
07hnací motor vynášecího šneku +
vynášecího kola
08lámací Z-propusť
09bezpečnostní víko s funkcí zpětného chodu
10prodloužení vynášení (modulární
provedení)
11sklad paliva – kontrola teploty
TÜB
12vynášecí šnek
13 účinné pérové rameno
14vynášecí zařízení s rameny a volnoběžným kolem (patentováno)
15volnoběžné kolo (patentováno)
16Eco-převodovka vynášení (čelní
převodovka)
17servisní otvor
18není nutná šikmá podlaha
Kotelna a sklad
ve vedlejší budově
Kotelna
pro okolní síť
Plnění skladu (v 1. patře) se provádí pomocí vertikálního plnícího systému.
Odběr je přes vynášecí zařízení s propadovou trubkou.
Samostatná budova s kotelnou a skladem. Sklad je pod zemí a lze jej pohodlně naplnit ze shora.
23
VARIANTY SKLADŮ
Pro každou situaci u zákazníkamáme vždy to správné řešení
Jeden z nejdůležitějších bodů při pořizování kotle na štěpku,
je naplánování skladu paliva. Nezáleží na tom, zda má být v
domě nebo ve vedleší budově, zda ve sklepě nebo v 1. pa-
tře - Hargassner má řešení pro každou situaci, která u zákazníka může nastat. Samozřejmě vždy tak, aby se dal sklad
naplnit pohodlně a byl dostatečně dimenzovaný.
HARGASSNER
Skladování štěpky v přízemních skladech:
Velký, otevřený přízemní sklad s vertikálním plnícím systémem.
Velký, otevřený přízemní sklad s přímým plněním.
Oddělený sklad se spojovacím a šikmým šnekem.
HARGASSNER
Sklad štěpky ve sklepě:
Sklad štěpky ve sklepě obyt. domu s horizontálním plnícím šnekem.
24
Sklad štěpky v odděleném bunkru s velkým otvorem pro naplnění.
Sklad štěpky v odděleném bunkru se šikmým
šnekem pro transport do vyšších prostor.
NÁVRHY VARIANT
Skladování štěpky v 1 patře:
Vynášení s modulovou
propadovou trubkou:
Sklad se nachází v 1 patře, kotelna v
přízemí. Žádný problém! Hargassner
pro tyto případy nabízí nově vyvinutý
modulární systém propadových trubek.
Mezi systémem vynášení a podávacím
šnekem se namontuje propadová
trubka. Nový systém se skládá ze
základního modulu a různě dlouhých
mezikusů v délkách 100, 200, 500,
1.000 und 2.000 mm. Pro přesné napojení existuje stavitelná / teleskopická trubka, kterou lze nastavit v rozmezí
30 - 500mm.
Velký sklad štěpky v 1 patře s vertikálním plnícím systémem a propadovou trubkou
Při nutnosti odbočky, můžete použít
dvě 30° kolena. Upevnění spojení se
realizuje pomocí utahovacích objímek.
Dvě vynášecí kola na jedné lámací Z-propusti:
Pokud máme v patře dvě vynášecí kola, lze je spojit do jednoho podávacího
šneku s 2 Z-lámacími propustmi, nebo
do jednoho Y-kusu propadové trubky.
Návrhy variant pro vícenásobné sestavy
Dvojité-, trojité- popř. čtyřnásobné systémy:
Tento koncept sestavy ukazuje právě u středních a velkých otopných soustav své přednosti. Svou speciální a cílenou konstrukcí
pro jeden, dva nebo až tři kotle, lze celkový výkon optimálně
přizpůsobit příslušnému ročnímu období. Provozní bezpečnost a
kapacita skladu se zdvojnásobuje a to vše při optimálním poměru
ceny / výkonu.
Přednosti:
• vysoká bezpečnost provozu
• optimální využití hluchým míst
• velký přepravní výkon
• optimální poměr cena / výkon
NOVĚ:
y až 6
cí kaskád
la
u
g
s re
k
0
0 W
kotlů a 12
Dvojité vynášecí zařízení pro jeden kotel:
Tento koncept sestavy nabízí optimální vynášení u pravoúhlých
prostor skladů a zvyšuje tak možnost využití objemu skladu a tím
i dosah.
Dva kotle s jedním vynášecím zařízením:
Je možné provozovat dva kotle s pouze jedním vynášecím kolem.
Vynášecí kolo je poháněno jedním odděleným pohonem.
25
PLNÍCÍ SYSTÉMY
1. Systém plnění s uvnitř umístěným vyhazovačem
• patentovaný
vyhazovač
• nepráší
• až 50 m³/h
dopr. výkonu
max. 8 m
Systém plnění pro sklad v 1. a 2. patře.
NOVĚ:
měrem
s hladino
Systém plnění pro dvou-patrový sklad.
2. Venkovní plnící systém
3. Variabilní plnící systém
4. Kombinovaný plnící systém
Systém s vnějším plněním pro sklady v 1. patře
Šikmý šnek pro plnění do patra
Pro dlouhé, popř. uvnitř umístěné sklady
26
Automatický plnící systém se žlabem a vertikálním šnekem na štěpku
Nové Hargassner plnící systémy na štěpku umožňují automatické plnění i do těžko přístupných skladových prostor,
jako jsou např. prostory v patře, nebo sklady bez příslušné
dopravní obslužnosti. Plnící žlab je k dispozici ve dvou různých délkách - 2,1 m a 2,8 m a současně je možno jej
dodat s / bez koleček. Plnící žlab lze namontovat i v provedení pro podpovrchovou montáž. Navíc existuje základní
Rozptyl dle velikosti
materiálu
Různé varianty
8m
4m
5m
3m
1m
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Roznášecí šnek-horizontální
Výška výhozu
6m
plnící žlab s rámem, držáky na zeď a výklopným víkem pro
pohodlné naplnění. I horizontální šneky lze dodávat v různých délkách. Vertikální šneky lze objednat do výšky 8m s
nastavitelným vyhazovačem pro co nejlepší rozptyl štěpky,
vždy dle pozice šneku a dispozic skladu. Dopravní kapacita
činí až 50 m³/h, dle kvality štěpky.
2m
Plnící systém se žlabem, umístěný
pod povrchem.
Délka výhozu
Výška a délka rozptylu vyhazovače závisí na vlastnostech štěpky. Čím je frakce
štěpky, popř. těžší, tím dale
je rozptylována (viz. červená
křivka). Jemnou popř. lehkou
frakci nelze rozptylovat daleko (viz. černá křivka). Tím
vznikají odlišné plnící křivky,
popř. výšky plnění, vždy v
závislosti na vlastnostech
paliva.
Rohový díl
Upevňovací spony
Prodloužení – horizontální /
vertikální (max. 8 m)
Konzole
Kola 4 ks
NOVĚ
Plnící žlab s rychlospojkou lze po
skončení plnění jednoduše demontovat.
Rychlospojka
Transportní závěs
5. Horizontální plnící šnek na štepku
NOVÉ
ím
bilizačn
ta
s
se
:
závěsem lky
dé
až do 15m
systémů - v délce 5–10 m - je nově možno použít závěs pro
stabilizaci. Dopravní kapacita je až 30 m³ / h (dle konzistence mateiálu).
HARGASSNER
Horizontální plnící šnek představuje ideální řešení pro automatické plnění sklepních prostor a rovnoměrný rozptyl
štěpky v podzemních skladech. U volně uložených plnících
Automatické plnění do sklepních
prostor.
Optimalizace vrstvy štěpky v
podzemním skladu.
27
TOPNÉ KONTEJNERY
Ideální kombinace
kotelny a skladu
Dle potřeby, lze topné kontejnery dodat jako jednopatrové
či dvoupatrové, eventuálně jako tříkontejnerová varianta. Díky svému konstrukčnímu řešení je jejich instalace jednoduchá a rychlá. Spojením kotelny a skladu a následným umístěním mimo vytápěnou budovu, dosáhnete enormní úspory
místa. Topné kontejnery jsou vhodné k vytápění veřejných
budov, průmyslových objektů, hotelů a gastro-objektů, jakož
i veřejných budov a bytových domů. Topné kontejnery představují ideální řešení pro smluvní dodavatele tepla.
Tříkontejnerová varianta u gastro-provozu.
Čtyřkontejnerová varianta na štěpku u průmyslového objektu.
Varianty kontejnerů:
Jednoduchý topný kontejner
Dvoupatrový topný kontejner
pro 20 – 32 m³ štěpku
pro 60 – 80 m³ štěpky
pro kotle o výkonu 20 – 60 kW
• sídliště
• zemědělské usedlosti
• malé provozy apod.
pro kotle o výkonu 70 – 200 kW
• sídliště
• hotely
• průmysl
• veřejné budovy
28
Eco-HK 20 – 60
Eco-HK 70 – 120
to &
Spoří mís
náklady
Jednopatrový topný kontejner
Dvoupatrový topný kontejner na štěpku u veřejné budovy.
Vícenásobný topný kontejner
pro kotle o výkonu 140 – 800 kW
• sídliště
• hotely
• průmysl
• veřejné budovy
29
Topné Kontejnery
pro 80 – 150 m³ štěpky
Kompletní technické informace na str. 30-31
Jednopatrový topný kontejner u sídliště.
WTH 150 – 200
Dvoupatrový topný kontejner
TECHNICKÁ DATA
1090
356
477
1300
585 (655)
455 (520)
178
740
(rozměry v mm)
Hodnoty v závorce platí pro ECO-HK 40-60
Bezp. skupina 1" IG
Ø 180
Délky pod. šneků
500 - 2000
356
477
1235
740
178
630
1553
Kotel L / P
od podávání
800
600
265
1610
1670
Opt. – otočné odsávání
Ø 150
Transportní závěs
660 (745)
1400 (1485)
Transportní závěs
1485
1000
110
510
425
400
500
500
Hodnoty v závorkách platí pro WTH 150
960
(1120) 1220
(1000) 1100
935
(1494) 1670
685-835
230
(1574) 1750
(2015) 2190
625
(1260) 1360
Kotel L / P
od podávání
650
(1910) 2010
WTH 150 – 200
380
140
Eco-HK 70 – 120
940 (1025)
1220 (1310)
610
1455
1550
Eco-HK 20 – 60
Kotel L / P
od podáván
745
Délka podávacích
šneků 500 - 2000
276 (285)
1120
Bezp. skupina 1" IG
Ø 150
350 250
30
100
2300
1300
3400
Jednopatrový topný kontejner
300
6000
Hydraulická schemata viz. www.hargassner.at/hydraulikschemen
600
2500
6000
600
2980
3080
2000
RA 350
700
TOPNÉ KONTEJNERY
600
(1000/1500/2000)
otvor 400
Úhel u všech RA - průměrů max..14°
Důležité! respektovat ev. rozdíly
nivelizace v plánovaných prostorách.
Ramena se nesmí dotýkat v
zadním prostoru podlahy!
140
300
610
mind. 1750
500
1000
1500
2000
1455
585 (655)
min. 500
Hodnoty v závorce platí pro ECO-HK 40-60
otvor 400
min. 200 /
optimal 400
220
660 (745)
Podpěry pro RA Ø 400 - 500 (rozm. v mm)
Servisní otvor u těžko
přístupných skladů
Výš. míst. min. 2200
reg. tah. komínu
Ø 180
RA Ø 150 - 400 3 Ramena
RA Ø 450 - 500 4 Ramena
Úhel u všech RA - průměrů max.14°
Důležité! respektovat ev. rozdíly
nivelizace v plánovaných prostorách.
otočný
Ramena se nesmí dotýkat v
zadním prostoru podlahy!
300
630
140
500
1000
1500
2000
1610
min. 500
mind. 1850
min. 800 /
optimal 1000
1553
1235
800
min. 660 (750) / optimal 900
min. 100 /
optimal 600
při příst.
ke komínu
min. 600
Servisní otvor u
těžko přístupných skladů
výš. míst.min. 1900
reg. tah. komínu
Ø 150
RA Ø 150 - 400 3 Ramena
RA Ø 450 - 500 4 Ramena
otočný
min. 800 /
optimal 1000
1220 (1310)
940 (1025)
min. 100 /
optimal 600
při příst.
komínu
min. 600
min. 220/
optimal 400
220
min. 750 / optimal 900
otvor 500
min. 500
s cyklonem min. 630
Podpěry pro RA Ø 400 - 500 (rozm. v mm)
745
Výš. míst. min. 2600 (2500)
reg. tahu komínu
výška naplnění
závislá na vlhkosti
materiálu
otočný
Servisní otvor u těžko
přístupných skladů
Úhel u všech RA - průměrů max.14°
Důležité! respektovat ev. rozdíly
nivelizace v plánovaných prostorách.
160
300
í od
prodlouž00enmm
600-20 . 6m
do max
(Poznámka: hodnoty v závorce platí pro kotel na štěpku HSV150)
(rozm. v mm)
při příst.
ke komínu
min. 600
Dvoupatrový
topný kontejner
4300
Provedení
Ocelo-betonové hotové stěny sezílené REI 90 (F90),
tloušťka stěny 13mm, podlaha opatřena kvalitním epoxydovým nátěrem, vnější stěna stříkaná bílá omítka s 2-3
mm zrnitostí. Kontejner vč. otvorů pro šneky, větrání,
komín, dálkové vedení jakož i plnících hrdel atd. Pro plnění
štěpkou nebo sloní trávou.
500
5400
Plnění 3x vepředu
3x vzadu o19,5
2980
500
700
RA 300
6000
2700
100
6000
Příslušenství
Nátěr střechy, dělící stěna REI 90, plechové dveře, protipožární dveře EI30, plnící dveře EI30, nerezový komín a
ostaní otvory, žebřík s plošinou.
3000
31
TECHNICKÁ DATA
Technická data
Eco-HK 20 – 60 kW
Jednotka
Eco-HK 20
Eco-HK 30
Eco-HK 35
Eco-HK 40
Eco-HK 50
Rozsah výkonu
kW
6-20
9-32
10-35
12-40
12-49
18-60
Účinnost při plném / část. výkonu
Palivový tepl. výkon (příkon) - při
plném výkonu
Průměr kouřovodu
%
93,9 / 91,4
94,4 / 93,2
94,6 / 94,1
94,8 / 95
95,3 / 95
95,8-95
Obsah vody
Eco-HK 60
kW
21
34
37
42
52
63
mm
150
150
150
150
150
150
litr
100
100
100
142
142
142
Tlaková ztráta při teplot. spádu T10
mbar
23
50
67
81
119
174
Tlaková ztráta při teplot. spádu T20
mbar
6
13
18
21
31
46
Oběh / Zpátečka
palec
5/4 IG
5/4 IG
5/4 IG
5/4 IG
5/4 IG
5/4 IG
Hmotnost
kg
490
490
490
560
560
560
Výška kotle
mm
1455
1455
1455
1455
1455
1455
Šířka kotle
mm
660
660
660
745
745
745
Hloubka kotle
mm
940
940
940
1025
1025
1025
Montážní rozměry V x Š x H
mm
1510 x 660 x 1025
1510 x 745 x 1110
max. provozní teplota 95° C, max. provozní tlak 3 bar, teplotní rozsah kotle 69–78 °C, nutn. směšovač kotle 58 °C, el. připojení 400V AC, 50 Hz, 13 A
Technická data
Eco-HK 70 – 120 kW
Jednotka
Eco-HK 70
Eco-HK 90
Eco-HK 100
Eco-HK 110
Rozsah výkonu
kW
21-70
27-90
30-99
33-110
36-120
Účinnost při plném / část. výkonu
Palivový tepl. výkon (příkon) - při
plném výkonu
Průměr kouřovodu
%
95,6 / 95,3
95,2 / 96
95 / 96,3
94,7 / 96,7
94,5 / 97
Obsah vody
Tlaková ztráta při teplot. spádu
T10
Tlaková ztráta při teplot. spádu
T20
Oběh & Zpátečka
Eco-HK 120
kW
73
94
104
116
127
mm
180
180
180
180
180
litr
180
180
180
180
180
mbar
n.g.
n.g.
n.g.
n.g.
n.g.
mbar
n.g.
n.g.
n.g.
n.g.
n.g.
6/4 IG
palec
6/4 IG
6/4 IG
6/4 IG
6/4 IG
Hmotnost
kg
865
865
890
890
890
Výška kotle
mm
1610
1610
1610
1610
1610
Šířka kotle
mm
745
745
745
745
745
Hloubka kotle
mm
1235
1235
1235
1235
1235
Montážní rozměry V x Š x H
mm
1670 x 745 x 1335
max. provozní teplota 95 °C, max. provozní tlak 3 bar, teplotní rozsah kotle 69–78 °C, nutn. směšovač kotle 58 °C, el. připojení 400V AC, 50 Hz, 13 A
Technická data
WTH 150 – 200 kW
Jednotka
WTH 150
Rozsah výkonu
kW
44-149
WTH 200
59-199
Účinnost při plném / část. výkonu
Palivový tepl. výkon (příkon) - při
plném výkonu
Průměr kouřovodu
%
93,4 / 93,1
93,1 / 93,6
kW
159,5
213,7
mm
200
250
Obsah vody
litr
410
505
Tlaková ztráta při teplot. spádu T10
mbar
51,3
38,5
Tlaková ztráta při teplot. spádu T20
mbar
13,7
14,5
Oběh & Zpátečka
palec
2" / 2"
2,5" / 2,5"
2080
Hmotnost
kg
1880
Výška kotle
mm
1910
2010
Šířka kotle
mm
1000
1000
Hloubka kotle
mm
1500
1670
Montážní rozměry V x Š x H
mm
888 x 1500
888 x 1670
Technická data
Příklad typů
•max. provozní teplota 95°C,
•max. provozní tlak 3 bary,
•teplotní rozsah kotle 69-78°C
•nutnost směšovacího uzlu kotle 58°C
•el. přípojka 400V, 50 Hz, 13A
TOPNÉ KONTEJNERY
Možnosti
BC 400
BC 500
BC 600
BC 700
BC 800
Délka
200 – 800 cm
400 cm
500 cm
600 cm
700 cm
800 cm
Šířka
280 – 348 cm
298 cm
298 cm
298 cm
298 cm
298 cm
Vnější výška
265 – 320 cm
265 cm
265 cm
265 cm
265 cm
265 cm
Vnitřní výška
228 – 283 cm
228 cm
228 cm
228 cm
228 cm
228 cm
9 – 35 t
ca. 15 t
ca. 20 t
ca. 25 t
ca. 30 t
ca. 35 t
Hmotnost
Možnosti
DC 600
BC 700
BC 800
BC 700-ÜB
BC 800-ÜB
Délka
Příklad typů
200 – 800 cm
600 cm
700 cm
800 cm
700 cm
800 cm
Šířka
280 – 696 cm
298 cm
298 cm
298 cm
348 cm
348 cm
Vnější výška
265 – 640 cm
540 cm
308 cm
308 cm
320 cm
320 cm
Vnitřní výška
228 – 605 cm
505 cm
271 cm
271 cm
228 cm
228 cm
9 – 37 t
ca. 24 t + ca. 16 t
ca. 30 t
ca. 35 t
ca. 32 t
ca. 37 t
Hmotnost
GENIÁLNÍ
úspora energií
&
GENIÁLNÍ
snižuje náklady
VÝTAH Z KONTROLNÍHO PROTOKOLU
kW
ÚČINNOST
%
OXID UHELNATÝ
CO mg/MJ
NOX
mg/MJ
OGC
mg/MJ
PRACH
mg/MJ
Plný
Omez.
Plný
Omez.
Plný
Omez.
Plný
Omez.
Plný
ECO-HK 20
20
93,3
91,4
8
70
49
38
<1
<1
3
Omez.
3
ECO-HK 30
30
94,4
93,2
7
59
52
42
<1
1
4
7
ECO-HK 35
35
94,6
94,1
6
54
53
44
<1
1
4
6
ECO-HK 40
40
94,8
95
5
48
55
46
<1
1
4
11
ECO-HK 50
50
95,3
95
4
48
59
46
<1
1
6
11
ECO-HK 60
60
95,8
95
3
48
62
46
<1
1
7
11
10
ECO-HK 70
70
95,6
95,3
3
47
62
46
<1
1
7
ECO-HK 90
90
95,2
96
3
46
62
46
<1
1
8
9
ECO-HK 100
99
95
96,3
3
45
61
46
<1
1
8
8
ECO-HK 110
110
94,7
96,7
3
44
61
46
<1
1
8
7
ECO-HK 120
120
94,5
97
3
43
61
46
<1
1
8
6
WTH 150
149
93,4
93,1
13
19
78
-
1
1
12
-
WTH 200
199
93,1
93,6
3
2
66
51
<1
<2
9
8
AUSTRIA
MEZINÁRODNĚ
ÚSPĚŠNÍ
Vyznamenáni cenou Energy 2007, 2013 a 2015 na veletrhu na úsporu
energií - Welser.
1. cena mezinárodní soutěže za Inovace 2000, 2007, 2008, 2009, 2010,
2014 a 2015 na „Holz Energie“ ve Francii.
Vyznamenáni rakouskou cenou za ekologii 2011 a Pegasus 2011/2012 Rakouskou hospodářskou cenou.
Best Business Award 2012!
Der Innviertler in Gold 2013!
Hidden Champion 2014!
Grand Prix Biomass 2014!
Ocenění za inovativní přístup k učňům „Vorbildlichen Lehrbetrieb“ 2014
NO
JAPAN
DK
IE
Japonsko
NĚMECKO
Hargassner Ges.mbH
D-84359 Simbach
Bachstraße 16
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
Nový Zéland
NL
BEL
FRA
CH
FI
NO
ITA
SWE
JAPAN
ESP
DK
IE
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ:
ČESKÁ A SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
DŘEVO-PRODUKT
SV spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo - CZ
Tel./Fax: +420 515 241 848
[email protected]
www.drevoprodukt.cz
D
LUX
NZL
Hargassner sortiment:
kotle na, štěpku, pelety a kusové dřevo, akumulační nádrže,
velké kotle 150-200 kW, topení
na biomasu, topné kontejnery,
plnící systémy
GB
NL
BEL
D
LUX
FRA
NZL
SWE
HUN
DK
IE
UA
SLO
ITA
ESP
FI
SK
AUT
CH
JAPAN
Základní informace a kontaktní
adresy níže:
www.hargassner.cz
CZ
NO
BG
GRE
GB
Navštivte nás na
Facebooku!
NL
BEL
D
LUX
UA
CZ
SK
Váš prodejce
FRA
NZL
AUT
CH
ITA
HUN
SLO
ESP
BG
GRE
sídlo Hargassner
obchodní zastoupení
03/16 Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny
GB
RAKOUSKO
Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
[email protected]
www.hargassner.at

Podobné dokumenty