Plain Combi PP Master Mix - Top-Bio

Transkript

Plain Combi PP Master Mix - Top-Bio
 Plain Combi PP Master Mix (katalogové číslo C211, C212, C213) Popis produktu Plain Combi PP Master Mix představuje modifikaci Combi PPP Master Mixu (kat. č. C208‐C210), prože neobsahuje barvivo. To je vhodné pro aplikace, kde by mohlo barvivo vadit; jako příklad lze uvést analýzu pomocí kapilární chromatografie. Combi PPP Master Mix obsahuje Taq DNA polymerázu a další komponenty nezbytné pro úspěšný průběh PCR reakce ve dvojnásobné koncentraci. Stačí tedy pouze doplnit primery, templátovou DNA a vodu a vzorek je připraven k PCR. Plain Combi PP Master Mix navíc obsahuje aditiva, která umožňují po přidání požadovaného barviva nanést vzorky rovnou na gel a spustit elektroforézu. Hot Start •
Plain Combi PP Master Mix obsahuje monoklonální protilátku, která se váže na Taq DNA polymerázu, tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu PCR. Rychlá příprava (2x koncentrovaný) •
Obsahuje 2x koncentrované komponenty nezbytné pro průběh PCR reakce. To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a doplnit H2O (součást balení). Jednoduché nanášení na gel •
Obsahuje aditiva, která umožňují nanést vzorky na gel bez nutnosti přidávat vkládací pufr. V případě potřeby tedy stačí k vzorku přidat barvivo, a vzorky posléze analyzovat pomocí elektroforézy. Vysoká účinnost a citlivost •
•
Kit umožňuje velmi citlivou a specifickou amplifikaci požadovaných PCR fragmentů z genomické DNA nebo z komplementární cDNA získané metodou reverzní transkripce; obsahuje MgCl2 v koncentraci vhodné pro většinu PCR reakcí. Přidaná monoklonální protilátka výrazně snižuje tvorbu nespecifických produktů. Technické údaje Komponenty základního balení •
•
1 zkumavka s 0,5 ml Plain Combi PP Master Mixu (na 40 reakcí v celkovém objemu 25 µl). 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H2O. Složení •
Plain Combi PP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mM Tris‐HCl, pH 8,8 (25oC), 40 mM (NH4)2SO4, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální protilátka anti‐Taq (38 nM), stabilizátory a aditiva. Skladování •
Skladovat při teplotě ‐20°C ± 5°C; materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota produktu a kontrola kvality •
Čistota Taq DNA polymerázy je ověřena metodou SDS PAGE, kdy enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy. Každá šarže Plain Combi PP Master mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. •
Kat. č. Název výrobku a specifikace Množství __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C211 C212 C213 Plain Combi PP Master Mix Plain Combi PP Master Mix Plain Combi PP Master Mix 40 reakcí 200 reakcí 1000 reakcí Protokol Doporučený protokol na přípravu vzorků pro PCR s využitím Plain Combi PP Master Mixu 1. V tenkostěnných PCR mikrozkumavkách smíchat: Reagens Finální koncentrace Objem* 12,5 µl Plain Combi PP M. Mix 75 mM Tris‐HCl, pH 8,8, 20 mM (NH4)2SO4, 0,01% Tween 20, 2,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, 200 µM dCTP, 200 µM dGTP , 200 µM dTTP, 1,25 U Taq DNA polymeráza, anti‐ Taq DNA polymeráza, stabilizátory a aditiva 1 µl 5’ primer 0,1 ‐ 1 µM (~ 20 bází) 1 µl 3’ primer 0,1 ‐ 1 µM (~ 20 bází) 1 µl templátová DNA 9,5 µl PCR H2O do finálního objemu 25 µl *
Lze použít i jiné objemy, jedinou podmínkou je, aby byl Plain Combi PP Master Mix naředěn 2x a aby byly dodrženy finální koncentrace. Barvivo je možno přidat v objemu do 9,5 µl a odpovídajícím způsobem redukovat objem H2O. 2. Zamíchat na vortexu, krátce centrifugovat. 3. Přidat ~ 20 µl PCR oleje (kat. č. P043) pro omezení vypařování (není nutné při použití cyklerů s vyhřívaným víčkem). 4. Provést PCR za podmínek optimalizovaných pro konkrétní dvojici primerů. Běžné cyklovací parametry jsou: Úvodní denaturace Denaturace Nasednutí primerů Extenze Finální extenze Chlazení Teplota 94°C 94°C 55‐68°C 1 72°C 72°C 22°C Doba 1 min 15 s 15 s 1 min na 1 kb 7 min Počet cyklů 1 25‐35 1 1
Je vhodné zjistit experimentálně; obvykle o 5°C nižší než teplota tání (Tm) primerů. Plain Combi PP Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní analýzu produktů PCR pomocí automatických detektorů (kapilární chromatografie, “real‐time PCR” a další). K Plain Combi PP Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2x 40 µl) a PCR H2O (380 µl). Vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání části této reakční směsi (např. 24 µl) s analyzovanou DNA (1 µl). 

Podobné dokumenty

PPP Master Mix - Top-Bio

PPP Master Mix - Top-Bio doplnit H2O (součást balení).  PPP  Master  Mix  je  mimořádně  vhodný  pro  rutinní  vyšetřování  větších  počtů  vzorků.  K  PPP  Master  Mixu  v  originální zkumavce je možné přidat požadované p...

Více

Combi PPP Master Mix - Top-Bio

Combi PPP Master Mix - Top-Bio (NH4)2SO4,  0,01%  Tween  20,  2,5  mM  MgCl2,  200  µM  dATP,  200  µM  dCTP,  200  µM  dGTP,  200  µM  dTTP,  50  U/ml  Taq  DNA  polymerázy, aptamer anti‐Taq stabilizátory a aditiva)      0,1 ‐ ...

Více

Plain PP Master Mix

Plain PP Master Mix 1x Plain PP Master Mix (75 mM Tris‐HCl, pH 8,8, 20 mM   (NH4)2SO4,  0,01%  Tween  20,  2,5  mM  MgCl2,  200  µM  dATP,  200  µM dCTP, 200 µM dGTP , 200 µM dTTP, 1,25 U Taq DNA   polymeráza, stabili...

Více

Odkaz ke stažení

Odkaz ke stažení zpracování, je nejvhodnější je usušit za laboratorní teploty rozložené na filtračním papíru. Po vysušení se vloží do označených papírových sáčků, ve kterých se mohou dopravovat i dále skladovat až ...

Více

Výpočty - ideální plyn

Výpočty - ideální plyn 2. Vypočítejte objem kyslíku při teplotě 47°C a tlaku 0,1 MPa vzniklého rozkladem 100 kg chlorečnanu draselného. Mr(KClO3) = 122,55 [ 32,58 m3 ] 2 KClO3 → 3 O2 + 2 KCl 3. Reakcí vápence o hmotnosti...

Více

Co nového v genetice. „Revoluce" v genetice

Co nového v genetice. „Revoluce" v genetice – u xenotransplantace eliminace retrovirových DNA z genomu prasete – u alotransplantace vytvoření lidských cév bez exprese HLA II. třídy, která bývá příčinou rejekce transplantátu Vědecký výzkum Sy...

Více

Produktový list - DML

Produktový list - DML Rolety s výrobním kódem AS01 (leden 2006) a následujícími jsou kompatibilní s io (RF) elektrickým rozhraním i IR elektrickým rozhraním. Rolety s výrobním kódem od AR04 do AR12 (duben–prosinec 2005)...

Více

Petra Borková, Tomáš Jurček, Jiří Drábek

Petra Borková, Tomáš Jurček, Jiří Drábek primerů (startérů amplifikace) na specifická místa DNA a prodlužování primerů enzymem polymerázou (princip reakce najdete např. na http://www.maxanim.com /genetics/PCR/PCR.htm; viz také Živa 2007,

Více

Eppendorf Mastercycler® nexus

Eppendorf Mastercycler® nexus pro 0,1 / 0,2 ml zkumavky a zároveň jamkami pro 71 zkumavek o objemu 0,5 ml. Cyklery nexus jsou nabízeny ve 4 variantách – řídící jednotka s/bez gradientu s možností připojení až dvou eco variant t...

Více

ZD wola.pl

ZD wola.pl Odolnost proti prorůstání kořenů Odolnost proti statickému zatížení metoda B

Více