Letní letargie

Komentáře

Transkript

Letní letargie
Letní letargie
AmuLETY na cesty i z cest
Amulety a talismany jsou předměty, které mají svou magickou silou
chránit svého majitele. Možná se někdo z Vás pousměje tomu, kdo ještě
dnes – v 21. století, věří na tak trochu pohádkové působení amuletů –
ale, jak říká staré české přísloví: „Kdo se směje naposled, ten se směje
nejlíp“.
Podíváme-li se do historie – naši předkové byli daleko více spjati
s přírodou než my teď a znali mnohá tajemství, na která se my dnes teprve pomalu „rozpomínáme“. Oblíbenost nejrůznějších amuletů potvrzují
četné archeologické nálezy i vykopávky. Už lovci v době kamenné nosili
ochranné amulety např. v podobě zlomku kostí nebo zubů uloveného zvířete, které jim také předávalo svojí animální sílu. V době rozvoje zemědělství a chovu domácího dobytka se amulety a různé talismany zakopávaly
do půdy, aby hojně plodila a i domácí zvířata se chránila před „zlými duchy“, aby byla zdravá a plodná. Ve starověku lidé nosili různé podoby
ochranných božstev v podobě zvířecí i lidské. I křesťanský křížek je vlastně
amulet, který nás má chránit. Amulety byly oblíbené a používaly se jak v
době prehistorické, tak i v období starých civilizací – Egypta, starověkého
Řecka, Římské říše, i v éře židovsko-křesťanské. Své amulety měli i staří
Keltové, a nesmíme zapomínat ani na jedinečné symboly buddhistů, na
čínské znaky, které jsou i dnes populární – např. jin-jang apod. Své amulety a ochranné talismany mají hinduisté i muslimové, přírodní kmeny a národy Afriky i původní obyvatelé Ameriky – Indiáni a i vyznavači dalších náboženství a kultů.
Rozdíl mezi amuletem a talismanem
Napovídá nám již samotný význam slova amulet, který pochází z latinského slova amuletum (předmět, který ochraňuje) nebo také amoliri
(odvrátit). Amulet tedy znamená předmět, který má svého nositele chránit před pohromami a zlými vlivy. Význam talismanu je zase v jeho síle
přinášet svému majiteli štěstí, zisk, lásku i zdraví. Nejlepší a neúčinnější
talisman je ten, který dostaneme jako dar od osoby, která nás má ráda a
přeje nám vše dobré.
pokračování na straně 2
Rozhovor nejen o LETOšních korunkách
Rozhovor s Olgou Kopalovou - designérkou a ředitelkou rodinné firmy Šenýr bijoux, s.r.o. nejen o korunkách,
které zdobí hlavy Miss.
Čtěte na straně 7 - 9.
ÚLETNÍK
Léto je snění, léto je poklidné bdění, léto může být zpomalené až netečné. Proto můžete upadnout do
určité letargie a ke všemu si to můžete dovolit, protože je to čas pro dovolené.
Zastavte se, položte své tělo a nechte se unášet proudem letních témat, které přinášíme v tomto vydání
našich novinek. Léto je tu opravdu
skloňováno v různých pádech a podobách. Letokruhy, paleta, omeleta,
ruleta, letoviska, amulety, zálety, popletal, letora, roleta, leták a další. A
také na Vás čekají hádanky, básničky,
osmisměrka ...
To vše objevíte v následujících řádcích a věřím, že si je hned směle otevřete, pročtete a užijete.
Věra Růžičková
léto 2015
AmuLETY na cesty i z cest
Působení amuletů a talismanů
Amulety jsou žádané i dnes, protože fungují – jsou v
nich uložené informace, myšlenky, prosby i naděje pro
lepší život, ochranu, zdraví, štěstí, lásku i peníze. Nejvíce
ale působí víra v jejich účinnost – myšlenka zformovaná
do obrazce posvátné geometrie, symbolu, která byla do
amuletu vložena při jeho výrobě. Amulety vytvářeli zasvěcenci, kteří měli znalosti alchymické, astrologické, měli
také znalosti z oblasti chemie, fyziky i přírodovědy a věděli, jak funguje náš svět – že vše má svoji specifickou vibrační a informační hodnotu. Při zrodu amuletu záleží velice na synergii – spojení, načasování a především vložené
energii. Nabijeme-li jakýkoliv předmět svou myšlenkou
(tím, že se soustředíme na danou záležitost), bude amulet
fungovat jako ten nejsilnější pozitivní zářič jak pro nás, tak
i pro naše blízké.
Mnozí herci, zpěváci i vrcholoví sportovci nosí své tajné
amulety, talismany a věří v jejich ochrannou moc a sílu.
Pomáhají jim při vystoupeních, soutěžích a sportovních
výkonech. Amulet by měl být svým nositelem očištěn a
posvěcen při osobním rituálu, měl by být nošen na těle,
popřípadě uložen do peněženky, kapsy, kabelky apod.
Amulety se mohou darovat, ale ne půjčovat! Amulety a
talismany slouží k tomu, aby nás chránily před nebezpečím, kletbou a zlými silami. Mají nám přinášet štěstí, zdraví, prosperitu a také lásku. Nejlépe fungují jako dárek,
jestliže jsou darovány s dobrým úmyslem – přinášet obdarovanému hojnost a požehnání ve všech oblastech jeho
života.
Druhy amuletů a talismanů
Existují amulety pro ochranu při magických rituálech,
amulety pro zdraví, nalezení pravého partnera, pro šťastný osud i zlepšení finanční situace. Amulety jsou nejčastěji
v podobě různých přívěsků a náramků, které můžeme nosit přímo na těle. Mohou to být ale i sošky, které umístíme do svého osobního prostoru. Může se jednat i o amulety v podobě mincí přinášejících hojnost, o runy a staré
keltské znaky, které nám dodávají pozitivní energii apod.
Amulety a talismany můžeme také dělit podle astrologických znamení.
Rak – pro touhu po moudrosti, chápavosti, vyrovnanosti,
síly, plodnosti a dlouhého věku je vhodným symbolem
želva. Čtyřlístek zajistí Rakům úspěch, zdraví, bohatství a
věrnost v lásce.
Lev – ideální symbol je slunce, záře, energie a síla. Talismanem pro lví cestovatele je drak, který dodává odvahu
na cestách, přispívá k dlouhověkosti a zdraví. Pro blahobyt a šťastný život je vhodným symbolem slon.
Panna – amulet ve tvaru čtverce je symbolem stability a
logiky a pro Panny, které potřebují jistotu a řád ideální
talisman. Symbol ve tvaru zeleného cvrčka obstará Pannám úspěch v práci a lilie je bude směrovat ke klidu a věrnosti.
Váhy – pokud si Váha pořídí talisman ve tvaru srdce, bude
s ním stále láska. Pro naději k pozitivnímu vývoji a podpoře důvěry, je vhodná hvězda.
Štír – jejich výborným talismanem je symbol jejich znamení, připomíná to štíří sílu. Talisman v podobě žáby přináší
Štírům prosperitu a plodnost.
Střelec – symbol hvězdy přináší Střelcům v těžkých chvílích naději a pomáhá k řešení problémů. Typický šíp zajistí
Střelcům jistý zásah a sova přidává na moudrosti.
Kozoroh – talismany vyjadřující materiální hodnotu – mince a astrologický symbol naší planety, jímž je kříž v kruhu,
značící spojení země a nebe.
Vodnář – ochranou, průvodcem po cestě učení a poznání
je pro Vodnáře symbol Boží oko. Dále číslice 9 představující tvůrčí sílu.
Ryby - nejenom typický symbol ryb, znak dlouhodobého
rodinného štěstí a lásky. Ryby uvítají mušle a ulity různých tvarů s vírou zajištění klidu v duši. Rybám také prospívají postavy andělů, elfů, skřítků nebo víl.
Beran – rádi riskují, hodí se pro ně ochranný amulet
v podobě podkovy, která má přinést štěstí a klid. Pro Berany cestovatele se doporučuje symbol včely – píle a vůle,
vytrvalosti dotahovat věci do konce.
Býk – úspěch a štěstí přinese zlatá beruška. Sokol pomůže
Býkům k odvaze a osvobození od závislostí, jak ve vztaUžijte si léto, ať už s amuletem nebo talismanem, který
zích, tak i financích.
Vás bude doprovázet nebo si jej přivezete ze svých cest.
Blíženci – jsou neustále v pohybu, a proto se pro ně hodí
Renata Richterová, Account Manager Aperta, s.r.o.
klíč, který pomyslně otevírá bránu poznání nebo kříž, kte(zdroj Wikipedie)
rý představuje světové strany a spojení mezi mužskou
2
(jang) a ženskou energií (jin).
ZáLETY za LÉTY aneb Vůbec ne o filmech, jen o slovech
Nejprve chtěl jsem napsat článek o vzpomínání na to,
jaké to bylo, když v trenýrkách a sukýnkách jsme běhali
po rozkvetlých loukách. Či v nich prvně se nesměle dotýkali vlasů, rtů a řas, rozechvěle do zahrad rozkoše plížili se krást a Hanička Zagorová k tomu pěla o krásných
nápadech. Ale nenapíšu, no tak, byl bych sentimentální
jak Jiří Menzel pozdního svého filmového věku.
Záletech v létě. A vlastně i v zimě, na podzim, jaře. Vyjádřit v něm trochu toho nepostoje, okořenit statistikami, že vlastně všichni s každým a nechat to otevřené
s koncem pro všechny. Ale nenapíšu, opravdu, cítil bych
se být nudným Nestydou a neobjevil bych ani Medvídka jak Jan Hřebejk, vztahový filmotepec současnosti.
Tak o tom všem nenapíšu, mysl se vzpírá, ale jazyk,
jazyk významů zůstává. Drobná záměna, malý posun
v čárkách, rozdělení slova, drobná zá-mlka a svět je jiný... „Neumí čésky, neumí čésky...!“ Královna obsahu i
formy Věra Chytilová a šašek jazyk, nenápadná ne-moc
slov dneška.
Pak přišla na řadu úvaha o marném boji se stárnutím.
Sžíravě rýpnout do anti-agingu a celého zpovykaného
marketingu kolem vrásek, pomerančové kůže, pleťových masek i pro muže, zumby pro ženy aktivní
v každém věku a rumby pro vyhořelé páry v tanečních,
co jsou spíše k vzteku. Ale nenapíšu, je to tak, byl bych
Tak o tom napíšu. S tím si pohraju. V náznaku na znamravokárný jak Jan Svěrák létající v balóně.
ku s hlavou v letním modrém nebi. Inspirován mihotáDostalo se i na nevěru a nevěry, rozevlát se v léty ním motýlů, poskakujícími před očima jak nezbedná
provařeném článku každého společenského časopisu o předpona ZA. Jen se podívejte, co dokáže:
LÉTY moudříme
ZÁlety blbneme
KOŘENÍME, abychom dodali jídlu pikantnost
ZAkořeněním většinou pikantnosti odcházejí
Do KOUTA jsme chodili za trest
do ZÁkoutí pro klid a spočinutí (také strach)
ČLENĚNÍM ztrácíme vědomí celku
ZAčleněním celek rozšiřujeme
BROUŠENÍM ostříme
ZAbroušením tupíme
HOZENÍM zvyšujeme šanci na trefu
ZAhozením jsme šanci ztratili
VĚTŘENÍM se připravujeme na akci
v ZÁvětří si hovíme a odpočíváme
MOŽNOSTÍ to vždycky začíná
ZÁmožností to někdy končí
KRÁČENÍM otevíráme
ZAkročením omezujeme
UJETÍM prcháme pryč
ZAujetím se noříme do-vnitř
HLEDĚNÍM získáváme jasnost
ZAhleděním ji ztrácíme
CHVATEM získáváme čas
ZÁchvatem ho ztrácíme
HONY pořádáme v lese
ZÁhony děláme na zahradě
MILOVÁNÍM druhým dáváme
ZAmilováním pro sebe si bereme
Pokračovat můžeš dál i Ty čtenáři. Může Tě to bavit i ZAbavit. Léto k obojímu předurčeno.
Oldřich Kvasnička, lektor a kouč Aperta, s.r.o.
3
Apertí Světlení
25. březen 2015 byl jako stvořený pro setkání s názvem SVĚTLENÍ, které
osvětlilo nové trendy ve vzdělávání. Zúčastnilo se ho přes 40 hostů. Bylo
nádherné slunečné a teplé počasí, a tak jsme mohli naplno využít prostor
Kulturního centra 101010 ve Vratislavicích.
První příspěvek lektora Zdeňka Novotného se zamýšlel nad využitím
dobré paměti ve firemní praxi, lektorka Petra Štětková se zaměřila na péči
o srdce a pozitivní emoce. Naším poselstvím z těchto příspěvků bylo, že
máme pamatovat na to, abychom
měli nějakého svého ochránce. A tím
ochráncem může být ... třeba anděl. Každý účastník Světlení si svého
anděla odnesl (z dílny Šenýr bijoux,
s.r.o.) a zároveň společně s ostatními
vytvořil příběh zrození anděla. Některé příběhy naleznete na následující straně.
Ve druhé části setkání si Oldřich Kvasnička posvítil na
hosta Světlení a tím byla Olga Kopalová - designérka
a ředitelka rodinné firmy Šenýr bijoux, s.r.o. Velmi vzácná chvíle přišla ke konci rozhovoru, protože Olga Kopalová odhalila svou autorskou korunku pro Českou Miss
2015 (následně v sobotu 28. 3. 2015 bylo finále České
Miss). Celý rozhovor si můžete přečíst v tomto vydání
na straně 7 - 9.
V závěru se Michal Knězů Mrvka zamyslel nad rolí
vztahu ve vzdělávání (VZ-TAH + DĚLÁNÍ = VZDĚLÁNÍ).
Děkujeme všem za Vaši účast.
Tým společnosti Aperta, s.r.o.
V průběhu Světlení jsme účastníkům položili anketní otázku: V jakých chvílích nasazujete svatozář?
Eva Krsková, projektová manažerka MěÚ Turnov
„Když se mi podaří prosadit nebo uskutečnit věc, která prospěje více lidem a zlepší jejich život.“
Pavlína Holasová, vedoucí oddělení trenérů Kooperativa pojišťovna, a.s.
„Svatozář mi byla nasazena při početí a zásadně ji nikdy nesundávám.“
Dan Ramzer, starosta města Frýdlant
„Když musím být uvěřitelný.“
Jana Chlupová, personalistka MěÚ Turnov
„Svatozář vnímám jako moji ochranu - ochranný štít, a na druhou stranu jako vstup do vesmíru, do něčeho neznámého.“
Alena Svárovská, vedoucí Odboru rozvoje obchodní služby Kooperativa pojišťovna, a.s.
„Nenasazuji, stále ji nesu životem.“
4
Příběhy o zrození anděla - vytvořeno na Světlení
Příběh první
Kdysi, když jsem ještě nevěděl a tápal.
Den co den jsem anděla pokoušel.
Jednoho dne to přijít muselo.
Proto jsem se k sobě obrátil.
A kvůli tomu pochopil, že anděla nehledám.
Až konečně věřím, že anděla v sobě mám.
Příběh třetí
Kdysi dávno se setkali Alík, Nero a Kocourek.
Den co den si spolu hráli, smáli se, lovili a společně se o vše
dělili.
Jednoho dne nastala tma a tito tři poutníci se přestali smát
a v té tmě se ztratili.
Proto se rozhodli najít někoho, kdo by je z té tmy vyvedl.
A kvůli tomu začali hledat něco, čím by si na tu cestu vlastně
posvítili.
Až konečně přišli na to, že v každém z nich je světlo a svítí
jim na cestu životem a nepotřebují nikoho jiného.
Příběh druhý
Kdysi dávno nebyla láska ani štěstí.
Den co den mi bylo hůř.
Jednoho dne jsem zjistila, že už to takhle dál nejde.
Proto jsem zavolala do Aperty, zdali mi poradí.
Na Světlení bylo vytvořeno 7 příběhů. Ostatní příběhy
A kvůli tomu, že bylo všechno ve mně, jsem šťastná. Protože naleznete na www.aperta.cz v sekci Novinky/Světlení
jsem našla vnitřní sílu, která mi ukázala cestu.
v obrazech.
Až konečně potom jsem pochopila, že lásku a štěstí, můžu
najít jen skrze sebe sama.
MušLE TOulavá z krajiny snů
Přišla jsem z tréninku a během hodiny jsem se ponořila do svého světa.
Usnula jsem. Najednou před sebou
vidím něco nepopsatelného. Podle
obrázků z různých cestovních kanceláří poznávám, že jde o řecké pobřeží. Připomíná mi to letní romantickou
komedii Mamma Mia! A už jen očekávám kolem sebe zpěv hlavních herců. Před sebou vidím v dálce moře a
kousek od sebe schůdky připomínající piano. Přece nezůstanu stát uprostřed ztemnělé uličky, která vypadá
víc tajemně, než jsem si kdy dokázala představit a víc,
než bych si v neznámé krajině přála. Kouknu dolů a vidím, že mám na sobě krásné, lehké šaty připomínající
řeckou bohyni. Opravdu jsem se vžila do svého snu. Piano jsem seběhla jako šelma, abych toho viděla z této
země Bohů co nejvíce a nic mi neuniklo. Překvapí mě
horkost písku a hned při prvním krůčku jsem ucítila na
chodidle roztříštěnou malou mušli. Zavřu oči a slyším
pouze tlukot svého srdce, které rozdýchává můj běh a
šumění vln, které pouze kýčovitě doplňují tuto idylku.
V dálce se ozývá ševelení opálených malých dětí připomínající konverzování mořských ptáků. Slanost vody mě
doslova praštila do nosu. V tom ucítím vůni jídla. Touha
uvnitř mě nutí, abych věřila svým čichovým buňkám a
šla za tím, jako hladový lev zírající na svou kořist. Blížím
se k malému domku v opuštěné ulici. Ten dům byl
okouzlující. Byl sice v obvyklých a pravidelných útva-
rech, ale jako jediná jsem cítila jeho
zvláštnost. Už vím, odkud jde ta vůně. Pochází z malého okénka, kterého bych si ani nevšimla. Mou snahu
nakouknout dovnitř trochu znemožňují květiny, které jsou jako stráž
bránící nedobytnou pevnost. Skrz
stonky rozeznávám rozevlátou mužskou postavu a nedočkavé děti, které
podle hlásků poznávám z pláže. Jelikož jsem zjistila, odkud vůně přišla,
má touha po dobrodružství a adrenalin prudce klesl, až mě to samotnou
překvapilo. Vracím se na pláž v očekávání, že najdu svou
další kořist, po které půjdu. Stalo se. Když vstoupím do
rozpáleného písku jasná viditelnost mě takřka oslní.
Rozhodla jsem se, že se postavím doprostřed pláže jako
nudný, městský semafor a budu jen zírat. Nezvyklý pocit
uvolněnosti mi nic jiného ani nedovolí. Cítím se jako
v raketě mířící pryč od lidské civilizace. Naprostý stav
beztíže. Nemám absolutní představu o čase. Možná
uběhly minuty, možná hodiny. Můj pohled se prvně zastaví na vlnách, kterým se do cesty připletla pláž. Určitě
plují zdaleka. Sjedu pohledem dolů na své trochu zakrvácené chodidlo od té malé mušle. Necítím bolest.
Mušle jsou dokonalé, přesné vroubky vyryté od moře
jsou jejich každodenním doplňkem. Naposledy mě něco
donutí se otočit k tomu, co mám za sebou. Ne moc vysoký kopec posetý perlami se skoro ztrácí v zákrytu jejich převahy. Na perlách s balkony jsou pečlivě posázeny
5
omamné květiny se zářivými a naprosto kontrastujícími
odstíny než je sněhově bílá omítka odrážející paprsky
Slunce. Všude kolem mě je málo zeleně a spousta modři. Modrá zklidní mé tělo. Začal mě lákat stín. Objevila
jsem své oblíbené piano a loučila jsem se s projíždějící
plachetnicí. Opřu se rukou o zeď a najednou se vše začí-
ná rozplývat. Pochopila jsem, že se probouzím. Už doopravdy otevřu oči a pohlédnu na své chodidlo
v domnění, že to nebyl sen. Nacházím se sice ve svém
do modra zařízeném pokoji, ale na noze mám podpis
mušle.
Natálie Richterová, 14 let
Dovolená začíná - Co nás LETOs zachrání
Nejočekávanější období roku je zde. Léto a dovolená
začíná… Ať cestujeme po světě či doma na zahradě čteme knížku, může nám naše konání zhatit nemoc či neočekávaná příhoda. Co tedy musíme mít po ruce, s sebou
v batůžku či ve skříňce první pomoci?
Nejobávanější nemocí pro manžele a tatínky je rýmička (a její partner kašílek), proto léky typu Paralenu,
Panadolu, Korylanu, Ataralginu je vhodné mít vždy doma i s sebou, a dávkovat klidně 3x1tableta denně. Pomáhají i na bolest v krku, zánět středního ucha-zevního
zvukovodu, měly by rychle navodit pohodu.
Jsou ale i jiné neduhy týkají se našeho zažívání: průjem - ať už cestovatelský, trémový, po zkaženém jídle či
po oslavě - zvládá dobře Endiaron, Endiform, Enterol či
Carbosorb, vše v dávce 3x1 tableta. Samozřejmě nepodcenit dietu, nejlepší jsou suchary a coca cola či hořký
čaj. Opačný problém, kterým trpí zejména manželky při
změně prostředí, je zácpa. Tam pomůže dle babských
receptů čaj ze sennových lusků, v lékárně možno si žádat Duphhalac či Lactulozu v dávce 3x1 velkou lžíci denně. Zažívacího traktu se týkají též nám malých dětí rodičům dobře známé kinetozy, to jsou nevolnosti a blinkání dětí při jízdě autobusem, autem, nejčastěji na zadní
sedačce k velké radosti všech zúčastněných. Pomůže
Kinedryl, Nokinal, Travel gum (před jízdou žvýkat).
Někdy se (a nejen o
dovolené) přihodí,
že člověk neunese
tíhu všedních dní a
přežene s vínem,
pivem či rumem a
koňakem.
Druhý
den ráno krom slepičí polévky a tiché
manželky se studeným hadrem na čele
(ne jejím) napomůže
Renie, Vyprošťovák,
Anacid, Espumisan.
To vše lze volně za-
koupit v lékárně i s návody pro postižené.
Oblíbená bolest hlavy již zmíněna byla, ale je třeba k
ní přidat i bolesti zad (pro ty, kteří mají hodně naloženo)
a krční páteře. Tady je nezastupitelným přítelem růžový
Brufen, Dexoket, Dolmina či Diclofenac. Bez nich bych
výpravu na větší párty vůbec neriskovala.
I náš vnější obal či schránka mohou utrpět. O ochraně před sluncem se šířit nebudu, té je v ženských časopisech díky reklamě habaděj. Ale může se vyskytnout i
sluneční alergie nebo alergie na tzv. neznámou noxu na hmyz, pyl, prach neznámého prostředí… Doporučuji
použít Dithiaden tbl 3x1tbl denně, nebo z novějších antialergik Xyzal, Aerius, Xados v dávce 1x denně. Pozor,
tyto léky občas tlumí pozornost a nemělo by se po požití říditi motorové vozidlo! Lokálně lze na alergický exnatém namazat krom bílého jogurtu i Fenistil gel. Když už
jsme u těch gelů - někdy nás manželé donutí vsednout
na kolo a proti svému přesvědčení šlapat ve vedru 50
km - pak může ledacos bolet. Neznám lepší gel než je
Lioton gel, Niflugel, Burefen gel, Veral gel, též mazat
3xdenně.
Do očí spadlé smítko nejlépe vyplaví Opthalmoseptonex gtt. kapky a zarudlost oka pak urychleně ukončí Opthalmo Framykoin mast. U horších věcí v oku je ale lépe
ihned hledat pomoc odbornou...
Vidíte, téměř všechny základní léčivé přípravky se
mají používat 3x denně. Proto je nutné dělat i všechny
ostatní zdravé věci nejméně 3x denně - jíst, pít i to
ostatní...
Zbývá na dovolenou už jen přibalit teploměr (nejen
na měření horečky, ale i bazálních teplot), nůžky, dezinfekci, sterilní obinadlo a náplasti (třeba ve tvaru motýlka).
A pak vyrazit a doufat, že nic z výše uvedeného nepoužijete.
Pěknou dovolenou Vám přeje
Romana Kvasničková, primářka interního oddělení
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
6
Rozhovor nejen o LETOšních korunkách
Rozhovor, který Vám přinášíme v letním čtení z Aperty, vedl Oldřich Kvasnička s Olgou Kopalovou na setkání s názvem Světlení, které pořádala Aperta, s.r.o. 25. 3. 2015 ve Vratislavicích.
Psycholog Jonathan Haidt má krásnou teorii osobnosti, která se skládá ze tří vrstev. První vrstva jsou
geny, druhá vrstva jsou podmínky a třetí vrstva je příběh, který vytvoříme z genů a podmínek. A ten příběh,
to je vlastně příběh našeho života. A já, když jsem poprvé viděl Olgu a měl možnost si s ní povídat, v rámci
přípravy na dnešní setkání, tak mi přišlo, že ten její
příběh má tolik vrstev, že by byla škoda, některé ty
vrstvy trošku nepoodhalit a ukázat, jak může být život
někdy opravdu pestrý a zajímavý. Olga je šperkařka,
jednatelka malé rodinné firmy s péčí o marketing,
účastní se veletrhů, soutěží, výstav, několik let tvůrkyní korunek pro Miss ČR a další…A mě přijde, že těch
rolí máte strašně moc a tak se nabízí otázka, která role
je Vám nejbližší a naopak jakou roli, byste nejraději
někomu předala?
Všechny role jsou mi blízké stejnou měrou a v každé
dané roli se maximálně soustředím na tu danou činnost
a dělám vše naplno tak, jak nejlépe dokážu. Ale roli, kterou mám opravdu nejraději ze všech, je být matkou a
trávit čas se svými dětmi (Olga má dvě dcery –
pozn.autora). A roli, kterou bych někomu ráda předala,
je péče o dům, kterou opravdu vzhledem k častému
jednání mimo Jablonec nad Nisou, nezvládám tak, jak
bych chtěla.
I obchodní název Vaší společnost je s příběhem…
Šenýr čteno obráceně Ryneš (Rynešová je dívčí jméno
Olgy – pozn.autora) a mě připadne, že jste i ve Vašem
životě musela spoustu věcí obrátit. Jak jste se vlastně
dostala k nynějšímu povolání šperkařky a designérky?
Ve šperkařině a bižuterii jsem vyrůstala, protože už
můj praděda v roce 1900 měl zlatnictví. Nicméně jsem
nechtěla dělat to, co dělají všichni ostatní v rodině. Po
maturitě na gymnáziu jsem chvíli pracovala ve firmě, ale
moc to nešlo. Byla jsem příliš divoká, jezdila jsem po
světě s reprezentací (Olga se věnuje 25 let karate –
pozn.autora) a navíc to byl zrovna ten věk, kdy všechno
víte a znáte nejlíp a rodiče dělají všechno špatně. Takže
jsem tam nevydržela a 15 let jsem pracovala v logistice
a užívala toho, co život přinášel. Později jsem odešla na
mateřskou dovolenou a tehdy vznikaly první návrhy
šperků pro moje děti. Po MD jsem se sice do práce vrátila, ale na pozici, která mi jako matce dvou dětí už tolik
časově nevyhovovala a já jsem chtěla více času trávit
s nimi. Naivně jsem si myslela, že když si budu moct řídit svůj čas sama, bude toho času víc. Takže jsem se přidala k rodičům a založili jsme Šenýr Bijoux, s.r.o.
Jak Vás rodiče přivítali zpět – jaký byl návrat ztracené
dcery?
Tak to bylo v době, kdy se bižuterie dostala do absolutní recese. Rodiče přestali mít zakázky, nebyly objednávky z velkých obchodních domů, které začaly nakupovat v Číně. Oba rodiče šli do důchodu a přemýšleli o
tom, že se firma zavře a zanikne, jako většina na Jablonecku. Takže pravděpodobně jsem byla přivítána s tou
otevřenou náručí.
7
Mohla jste využít zkušenosti z předešlého zaměstnání, logistiky?
Určitě ano, pracovala jsem ve velké společnosti, kde
muselo být vše dle norem a předpisů, a aby vše dobře
fungovalo, muselo mít vše pevný řád. Měla jsem možnost vidět, jak se komunikuje se zaměstnanci, a to nejen
v případě, že se muselo něco řešit okamžitě, nějakou
směrnicí - striktně, jasně, aby se daná situace neopakovala. Postupně jsem se vše snažila zavést do naší firmy.
Móda je velmi prchavá záležitost, ať už jsou to trendy
v účesech, líčení, barvách… Šperk je také vlastně část
módy, zároveň je to něco se stálou hodnotou. Mnozí
šperky dědíme z generace na generaci a uchováváme
je s jejich příběhy ve šperkovnicích. Navazuji tímto na
tu pevnost, stálost a chtěl bych se zeptat, co je pro Vás
ten největší „šperk“ nebo talent, co jste podědila po
předcích, který Vám pomáhá v práci i v životě?
Moji rodiče jsou oba velmi pracovití, až to zavání workoholismem, takže pracovitost. Ale já už si umím udělat
a užít volno. Například, když jsou Vánoce, tak telefon
opravdu na pár dní vypínám a odpočívám. Dále je to
smysl pro detail, i z větve na stromě navnímám nějakou
esenci, kterou mohu později zhmotnit v podobě šperku.
Dále je to nějaký smysl navíc, kdy vytáhnu z krabice, kde
je např. 100 kusů náhrdelníků, jeden pro kontrolu a
zrovna ten jeden kus je špatný. Ostatních 99 je dobrých.
Tak se mi holky v práci smějí, že to mám po své mamince.
Zmínil jsem, že móda je prchavá záležitost a mě ta
prchavost inspirovala k otázce, jestli jsou některé vlaky, které Vám prchly - ujely, nebo jste si nechala prchnout - ujet?
Já bych řekla, že to mám naopak. Jsem člověk, který
jde do všeho bez velkého přemýšlení nad případnými
důsledky. Takže já si žádný vlak ujet nenechám, spíš do
nich nastupuji a později třeba vyhodnotím, že tenhle
vlak opakovat opravdu už nebudu. Díky své dobré intuici, se mi daří nenastupovat do špatných vlaků. Jsou veletrhy a prezentace, co se podaří, jiné ne. Byla jsem na
veletržní prezentaci ČR v Číně s panem prezidentem.
Hned po příletu jsem byla v porotě na Miss mažoretka
v Mladé Boleslavi a už tam jsem měla telefon, že musím
odletět na veletrh do Barmy. Tak jsem řekla, že sotva
stojím na nohou… Nicméně, já nejsem ta, co sedí
v koutě a za týden už jsem seděla v letadle. Pocity
z cesty byly smíšené. Letět do země, o které toho moc
nevím. Navíc byla 50 let v totalitním režimu a teprve 3
roky mají otevřené hranice. Vůbec jsem nevěděla, co
mě tam čeká. Prezentace proběhla dobře, a jak byla
úspěšná, se dozvím během pár měsíců.
Ze zkušenosti vím, že lidé, kteří jsou detailisty, nebývají oblíbení v některých týmech, protože zkrátka moc
„prudí“. Jak to máte Vy ve Vašem týmu?
Odpovědět by měla asi naše děvčata. Já bych za sebe
neslučovala detail s pedantstvím. Myslím si o sobě, že
nejsem pedant. Nechávám volnou tvořivost.
Někteří z nás vnímáme kreativitu jako rozmanitou a
detail k ní nepatří. Myslíte tedy, že bez detailu nemůžeme být tvořiví?
Bižuterie je natolik jemná a specifická, že si to bez
smyslu pro detail nedovedu představit.
Je rozdíl ve výběru šperků mezi ženou v ČR a
v zahraničí?
Foto z archivu Olgy Kopalové
Ano a velký. Ženám v ČR se líbí velké a nápadité šperky, odcházejí však s „malými bílými“ se slovy, že neví,
kam by tyto šperky nosily a ty malé se hodí ke všemu.
Naopak na veletrhu v Paříži přišla k mému stánku dáma
v letech, vybrala si 3 sady šperků a už při výběru měla
jasno, na jakou příležitost si který šperk vezme. Připadá
mi, že se naše ženy bojí nosit nápadité šperky, snad proto, aby nebyly tolik vidět.
8
nejen
o LETOšních korunkách
ApertíRozhovor
Světlení Rozhovor
nejen o korunkách, které zdobí hlavy Miss letošních korunkách
Jaké šperky kupují muži svým ženám a ženy sami so- Při položení této otázky se mi vybavil příběh nevěsty,
bě?
která mi volala ve středu odpoledne, že se v sobotu má
Jak jsem již zmínila v předešlé otázce. Většina českých vdávat, ale že se nevdá bez korunky, kterou si našla na
žen není odvážná v nošení velkých, nápadných šperků. našich webových stránkách. Měla zajištěnou svatební
Naopak muž, když přijde vybírat šperk ženě, vybere prá- hostinu, datum, kostel a přesto se svatba zrušila. Špervě ten nápaditý, velký. Zpětnou reakcí je, že se vybraný ky, které si přála mít nevěsta, se nestihly vyrobit, protošperk líbí, ale obdarovaná dáma by si ho sama nikdy ne- že si je objednala v termínu, ve kterém se zakázka nedala, ani při nejlepší vůli, stihnout vyrobit. Nevěsta se odvybrala.
Je rozdíl mezi šperkem, který tvoří muž nebo žena a mítla vdát s jinými šperky. Svatba se nakonec konala
v náhradím termínu, na jiném místě, zato s vysněnými
jak se Vám daří skloubit ženskou a mužskou energii?
Myslím si, že rozdíl v tvorbě šperku mužem nebo že- šperky.
nou není. A jelikož již 25 let dělám karate, jsem s energiemi poměrně v rovnováze. Vidím v tom svoji cestu po- Na závěr rozhovoru Olga přinesla ukázat korunku, kteznání, pokory. V tomto sportu nejde jenom o to, jít se rá již dnes zdobí hlavu České Miss 2015. Olga přijela na
setkání přímo z tiskové konference, kde se oficiálně od„poprat“ s muži.
Nedá mi to, abych se nezeptal… Není úplně běžné se tajnila korunka a veřejnost ji shlédla v televizi až večer.
setkat s člověkem, který se pohybuje ve světě krásy, Ale to odpoledne měli účastníci Světlení možnost korunMiss a mě by zajímalo, když jste do tohoto světa popr- ku vidět jako první. Což si dovolím tvrdit, že to byl záživé vstoupila, jestli tam bylo něco, co Vás překvapilo, ať tek nejen pro ženy. Zadání od pořadatelů České Miss
bylo, aby korunka nesla symboliku České republiky.
už mile nebo nemile?
Úplně první setkání bylo s panem režisérem Adamcem „Nechala jsem se inspirovat listem lípy – národním syma jeho naprostou profesionalitou. Poté přišlo setkání
s paní Maláčovou, která na mě z televizní obrazovky působila velice přísně a nedostupně. Mile mne překvapilo,
jaká je to charizmatická, empatická dáma s krásou nejen
vnější, ale i vnitřní. A kdo mě odzbrojil tak, až jsem nemohla mluvit, byla paní Lívie Klausová. Byla pozvána na
přehlídku do Jablonce nad Nisou tehdy ještě jako první
dáma. Byla jsem Českou Miss požádána, zda-li by se vyfotila s Miss, co předváděly, ale ona si se mnou nepovídala o Miss. Při setkání mi řekla, jak byla moje kolekce
fantastická a že se jí líbí ta fuschiová růže ze třetí série.
Tak to mě dostalo. Očekávala jsem, že bude zdvořilá, ale
že si bude pamatovat, co komu z 80 modelů patří, tak to
mě velmi překvapila. Po týdnu jsme se měly možnost
opět potkat na veletrhu v Brně a paní Lívie za mnou přišla na stánek s tím, co by ještě potřebovala doladit. Za
chvíli k ní přišli její asistenti s tím, že podle harmonogramu by měla být již někde jinde a paní Lívie se otočila a
důrazně řekla: „Teď ne!“. To jsem opět oněměla, a to se
mi moc nestává.
bolem a korunce jsem dala název Lipová esence’’, dodala na závěr setkání Olga Kopalová.
Pohodovou atmosféru, která byla na Světlení nejen při
rozhovoru, přenést neumím. Přijměte srdečné pozvání
na www.aperta.cz, kde v sekci Novinky / Světlení
v obrazech naleznete fotografie i videa.
Já hodně a rád čtu, a proto vím, že je spousty příběhů
kolem šperků a mě by zajímalo, jestli znáte příběh, Zapsala Renata Richterová - Account Manager, Aperta,
s.r.o.
který se točí kolem Vašeho šperku?
9
LETOkruhy aneb Kolik LÉT jsi tu?
Miluji stromy! Co mě, mimo jiné, na nich opravdu udivuje, jsou LETOkruhy! Okouzlují mě tím, jak pravdivou
výpověď podávají o příběhu každého stromu. Průřez
kmenem je jako vyložení karet na stůl. Strom se úplně
obnaží a odtajní svou dosud skrývanou „tvář“. „Tak
takhle jsi žil, strome? Tolik letokruhů jsi nasbíral? A byl
ten život dobrý?“, můžeme se ptát.
Nejstarší dokumentované pozorování letokruhů stromů zaznamenal již Leonardo da Vinci, který si jako jeden z prvních všiml, že šířka letokruhů zřejmě souvisí
s množstvím srážek během vegetačního období. Dnes
se historií stromů zabývá dendrochronologie (strom –
čas – věda), obor, který dokáže určit stáří i velmi starého dřeva s přesností na kalendářní rok. Postupně se
nám tak právě díky pravdivé výpovědi stromů odkrývají
nové souvislosti v historii lidstva.
Osobně v letokruzích vnímám důležitou symboliku a
myslím, že i my lidé to máme podobně. Každý nasbíraný rok (letokruh) na nás nechává nějakou stopu, nějak
nás formuje, posouvá a snad i díky tomu rosteme. Jak
asi vypadá „vnitřní mapa“ našich letokruhů? Přečkali
jsme těžké časy? Máme hojnost a úrodu? Nebo nám
chybí živiny a útočí na nás „dřevokazné“ houby? Každý
rok je i u nás určitě jinak silný a zabarvený.
Jednu věc máme se stromy společnou - náš čas na té-
to zemi je omezený. Velkou výhodu nás, lidí, ale vidím
v tom, že my můžeme svou podobu letokruhů do velké
míry ovlivňovat a starat se aktivně o vlastní zdraví, růst
a prosperitu. Můžeme dbát na dostatek duševní či jiné
vláhy.
A co Vy, čtenáři? Jste letos dobře živení? Nebude Váš
letokruh zakrnělý? Osobně si myslím, že s Apertou Vám
to nehrozí.
PS: Nezapomeňte se něčím dobrým zavlažit! Ať Vaše
léto není „suché“!
Hezké léto lidem i stromům
přeje Petra Štětková, lektorka Aperta, s.r.o.
O princi PopLETAlovi
Bylo jednou jedno království, jemuž vládl král Integrál se svou ženou královnou Limitou. Měli synka jménem Popletal. Po otci zdědil Popletal logické myšlení,
avšak po mamince velmi špatnou paměť – zejména na
cesty.
Nebyl schopen si zapamatovat ani cestu
z královského licea domů na zámek. Na kritickém rozcestí se mohl vydat buď vpravo, nebo vlevo. Jedním
směrem byl zámek a opačným směrem byla sluj draka
Exponenta, který s oblibou požíral především maso
mladých zatím nezderivovaných princátek.
Naštěstí pro Popletala stála na rozcestí chaloupka,
v níž žily dvě krásné exotické dívky - dvojčata True a
False. Podobou byly absolutně k nerozeznání, a jak se
na cudné panny sluší, nepromluvily na kolemjdoucího
nikdy více, než jedno jediné slůvko. O True bylo ještě
známo, že mluvila vždy jen pravdu, a False zase mluvila
vždy pouze nepravdu. Doma byla vždy jen jedna sestra, protože druhá chodila na paseku zalévat vektory.
Jakou otázku Popletal položil děvčeti
v chaloupce, aby bezpečně dorazil domů a nevlezl rovnou do chřtánu zlého Exponenta?
Pokud nevíte, jak se měl Popletal zeptat, naleznete správnou otázku na našem webu www.aperta.cz v
sekci Novinky nebo Aperitiv pod názvem Letní letargie.
Na Vaše správné řešení se těší Zdeněk Novotný - lektor
Aperta, s.r.o.
10
RoLETA a RuLETA
Za čtyřmi horami, třemi řekami, žily dvě sestry. A obě
byly plné pohybu. Ta starší, Roleta se jmenovala, každé
ráno cvičila, hlavně protahovací cviky. V tom byla hodně
dobrá, a tak si to každý večer ještě zopakovala. Chvíli
vypadala jako jezevčík a o něco později už svinutá do
roličky, takhle pružná a disciplinovaná Roleta byla.
Ruleta byla jiná. Žádný jezevčík, spíše sova, která to
umí v noci roztočit a ráno se ani nehne. Jak by také ne,
když celou noc s Kuličkou, svou kamarádkou, motaly
druhým hlavy. A pak se k odpovědnosti neměly, že prý
štěstí za to může.
A tyhle dvě sestry se neustále hádaly, kterou z nich
mají lidé radši. Roleta měla na své straně silné argumenty, když tvrdila, že spolupracuje s mocnými bratry
Sluncem a Světlem. Často říkávala: „V noci vytvářím pokoje neviditelnými, bráním proniknutí světla ven a ve
dne naopak.“ K tobě ani denní světlo nedolehne, vyvyšovala se nad Ruletou. Ruleta si to nenechala líbit a namítala, že například umí zajistit i pití zdarma pro své fanoušky. Že se Roleta drží jen své role a neumí se odvázat. A když se odváže, tak je nebezpečná, „i v návodu
k obsluze z ikea to psali“. To není pravda! Umím to rozbalit, dotčeně reagovala Roleta. Můj podíl na pojmenování rock and rollu je značný a nedoceněný. A na koho
volají na koncertech rozbal to?! A kdo pomohl udělat víc
lidí opravdu šťastnými? Jednoznačně JÁ, křičela Ruleta.
A skutečně nešťastnými? Reagovala napruženě Roleta.
Jsi nudná, odvětila Ruleta. Se mnou lidé prožívají naplno
své emoce. Napětí, strach, radost, smutek, naději …A co
je více?
A takhle to šlo neustále dokola, chvíli nahoru, chvíli
dolů. Navzájem se vytočit sestry uměly moc dobře. I
když Ruleta uznávala, že se umí vytočit sama a moc
k tomu nepotřebuje. Jako souboj rozumu a emocí, Jane
Austenová by to ocenila.
Při jedné z dalších hádek konečně prosvitla naděje.
Domluvily se, že rozšíří hlasování do světa, ať prý se konečně ví, která na světě z obou sester je oblíbenější. Plním sestrám přání a ptám se: A kterou máte raději Vy?
A seznámily jste se už s oběma?
Michal Knězů Mrvka - lektor, kouč a pohádkář z Aperty
Návštěvnice LETOvisek aneb Malý průvodce pro příležitostné letní lovce
JOGÍNKA
Pokud si přivstanete, můžete ji zahlédnout, jak při východu slunce na břehu moře cvičí jógu (nebo chi-kung)
– krásná podívaná, krásná figura. Zapomeňte ale na
snídani
do
postele
v
podobě
slaniny
s vajíčky (nezoufejte, mungo klíčky a syrovátka jsou taky velmi výživné).
kategorie, věří spíše ve vnitřní krásu člověka. Bývá začtena do kvalitní literatury a další hodnotné kusy jsou
ukryty v jejím batohu. Literatura či významná globální
témata jsou také jediným klíčem k jejímu srdci.
PS: S pozváním na steak z argentinského býčka buďte
opatrní. Sezónní salát z lokálních surovin bude jistější
volba.
AKTIVNÍ ŽENA
Ráno na aquaerobiku, přes den na výcviku seakayakingu, pak vyjížďka do pouště na velbloudech. A večer ...
Budete jí stačit?
DRSŇAČKA
Potkáte ji patrně v neoprenu s harpunou a právě ulovenou chobotnicí či ji zahlédnete slaňovat ze skalního převisu. Pokud nejste schopen skočit z rozeklaného skaliska
střemhlav do moře a pod širákem jste spal naposledy ve
dvanácti na skautské výpravě, zapomeňte na ni.
INTELEKTUÁLKA
Vyskytuje se vždy ve stínu, nemá zapotřebí se honit za
bronzem, má jiné kvality. Bývá oděna více než ostatní
11
Návštěvnice LETOvisek aneb Malý průvodce pro příležitostné letní lovce
ŽENA PLÁŽOVÁ
Milujete slunce, zajímá Vás přednáška o přednostech
opalovacích gelů a sprejů před klasickými krémy? Milujete drinky s paraplíčky a děsí Vás představa neopálených bílých proužků od sandálů? Pak jste našli spřízněnou duši. A jistě budete mít pochopení pro to, že se Vaše drahá víc než za Vámi otáčí za sluncem.
do hloubky, jsou tam vlny! Toho kraba teď opravdu nemůžeš ochutnat! Nech si ty botičky na nožičkách, v moři
jsou ježci a ti mají ostré bodlinky. Sundej si ty mokré
plavky! Nasaďte si ty kloboučky. Spadla lžička do kafíčka, … No ty jsi šikovná holčička …..Svačinkáááááá…
Že Vám z toho už třeští hlava? Že se to nedá vydržet?
Pochopitelně. Leda, že by ty děti, byly taky Vaše.
MATKA
Připravila Dobroslava Stránská, lektorka Aperta, s.r.o.
Namazal ses? Nemáš hlad? Pojď se napít! Nechoď moc
Myslím si zvíře … (v LETU)
Máte-li doma nějakého malého špunta či špuntici a holdujete-li výletům, nepochybně budete během léta slýchat: „Mě už bolí nožičky…“, „Proč se tu udělal ten kopec?“ a „Kdy už tam budem…?“ Tedy pokud ten Váš není
zrovna rozený turista;-)
Dospěláci v těchto chvílích rodinné skoro-idylky vymýšlejí nejrůznější recepty, jak efektivně juniora zabavit, aby
mu to do cíle uteklo. U nás byly vždy nejúčinnější slovní hry. Některé z nich působily jako nevyčerpatelná zásoba
paliva pro malého krátkonožce, který tak zapomněl na kilometry za sebou i před sebou a mlel a mlel pantem do
kroku. Nám dlouhonožcům pak z toho začalo bzučet v uších a ptali jsme se v duchu zase my „Kdy už to skončí?“
Nejoblíbenější hrou byla „Myslím si zvíře….“, až jsem získal pocit, že nám došli všichni exotičtí i prehistoričtí
tvorové. Až nyní po pár letech v asociaci na slovo léto, s nímž si pohrává tento aperťácký obšťastník, mi přišlo na
mysl zvíře, které jsem v té turistické kratochvíli ještě nikdy nepoužil….
Tak schválně – zde je pár indicií ve zrychlené verzi (abyste nemuseli hádat přes otázky na ANO/NE):

Nejprve mi český název tohoto zvířete asocioval nezkrotnou ženštinu, ale to byl asi jen můj úlet.

Na sociálních sítích si tuto přezdívku dávají dámy, které se prezentují jako velmi aktivní.

Jestli Vám to pomůže (ale je to ale spíš indicie pro juniory), jedná se také o jednu z postav herní fantasy Dračí
doupě – patří mezi víly a má obranné číslo 3 a odolnost 9 (zdroj: bestiář sweb).

Zvířátko dosahuje v dospělosti velikosti kočky a taky je to savec.

Trochu připomíná Batmana (…a kdo si teď tipnul velkého netopýra, má trestný bod, není to tak….).

Žije v jihovýchodní Asii a patří mezi tzv. pasivní letce –
dokáže vzduchem doplachtit až 400 m daleko.

Mezi předníma a zadníma nohama má osrstěný kožní
lem, který při letu vytvoří něco jako plášť a umožňuje využívat vztlaku vzduchu. Nepřehlédnutelnou ozdobou je i
dlouhý huňatý ocas používaný jako kormidlo.

Nenajdete ho zatím ani v žádné evropské ZOO, ale potkáte-li v lese veverku – jedná se o „sestru“ z téže čeledi.
Prohlédněte si jej na obrázku. Už víte, na jaké zvíře myslím?
Pokud ne, odhalení naleznete na str. 19.
Zdeněk Novotný, lektor Aperta, s.r.o.
12
LETNÍ jízda
Každé roční období je něčím charakteristické. Děti
v mateřské školce by Vám řekly, že v zimě lyžují a v létě
se koupají v bazénku. To je správná odpověď. Ale nám,
co krevním řečištěm koluje kromě krve také benzín
s vysokým oktanovým číslem, je jasné, že přichází období, kdy si užíváme nádherné letní jízdy, i když každý
tak trochu po svém.
Motorkáři nastartují svoje choppery, obléknou se do
kůže a nechávají lehce „bublat“ svoje nablýskané stroje
letní krajinou. To je nepopsatelný pocit, idylického
souznění naleštěné krasavice a kouzelné přírody. Další
zvláštní skupinou na silnicích, která se vyrojí jen
v tomto období, jsou kabrioleťáci. I oni se nechávají ovívat teplým vánkem, ale přeci jen mají rádi kolem sebe
nějaký rám a místo řídítek mají volant. A pak je třetí
skupina účastníků silničního provozu.
Jejich miláčkové mají všechno, co ostatní si mohou
jen zdát. Jejich stroje mají vždy navrch, jsou ideální
kombinací motocyklu a kabrioletu. Mají kolem sebe
rám, a přesto voní koženkou. Mají volant, a přesto jsou
motorkou. Jsou to Velorexy. A v několika hlediscích jsou
naprosto nepřekonatelní. Například motorky nemají
zpravidla zpátečku, auta mají jen jeden zpáteční kvalt,
ale Veloušek má čtyři rychlosti dopředu, a když se otočí
chod motoru, tak má i čtyři rychlosti zpět.
O automobilových miláčcích bylo napsáno a zfilmováno velmi mnoho. Například někomu trvalo čtyři roky,
aby si v jižní Kalifornii trochu vybudoval image jako
Knight Rider s Davidem Hasselhoffem. U nás stačil jediný film Vrchní, prchni a okamžitě dosáhl Veloušek filmového Olympu s excelentním Josefem Abrhámem,
který získal za tento film Cenu za herecký výkon.
Kamkoliv Veloušek přijede, tak je okamžitě středem
pozornosti, obdivu své krásy, nadčasového a extravagantního designu. Svou nesmrtelnou elegancí přeskočil
několik generací. Jen kdyby tenkrát impresionisté znali
Velorex. Můžeme psát mnoho lyrických básní, tvořit
dokonalé obrazy, točit celovečerní filmy a stejně to
všechno dohromady nevystihne ten jedinečný a neskutečný zážitek z jízdy s Velouškem.
A Vy ostatní, nesmutněte! Nastartujte svoje miláčky
a vydejte se dýchat letní vzdoušek míchaný vůní benzínu.
Rodinný tým neutuchajících obdivovatelů úžasného
Velouška - Richterovi
Filmové léto
Připravili jsme pro Vás malou prověrku notoricky známých hlášek z českých filmů, pohádek a seriálů, v jejichž názvu se vyskytuje slovo léto/léta. Najdete dvojice, které patří k sobě?
1.
„Mě gumáky neprděj!“
A
Babí léto
2.
„A co jsem dělala? No, děti jsem dělala! Nedělala jsem jazyky! Kdybych dělala
jazyky, neseděla bych tady jako kráva!“
B
Léto s kovbojem
3.
„Zbyla nám poslední tisícovka, tak se půjdeme odreagovat!“
C
Báječná léta pod psa
4.
„Já znám široko daleko všechny krávy, ale Vás jsem tady ještě neviděl.“
D
Rozmarné léto
5.
„Ťapy, ťapy, ťap, ať mám v hlavě mrak.“
E
Létající Čestmír
6.
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“
F
Indiánské léto
7.
„Mám… mám pocit, že… že vidím paní ředitelku létat… Taky že vidíte!“
G
O princezně Jasněnce a
létajícím ševci
Správné odpovědi naleznete na straně 19.
Ať je Vaše léto šťastné!
Petra Štětková, lektorka Aperta, s.r.o.
13
Letní pranostika - osmisměrka
K
C
E
S
T
O
V
Á
N
Í
D
A
D
A
L
Á
N
Y
V
C
Í
L
Ž
A
Č
D
R
I
N
K
E
Ž
N
Ě
D
O
L
Ý
E
R
Ý
Y
R
F
U
K
V
Ř
E
K
A
E
N
L
A
N
L
S
M
R
K
V
E
H
O
U
B
A
Ř
C
U
I
K
E
L
E
T
Ú
B
P
O
Y
Ě
O
V
E
H
Á
L
V
Y
Ř
Y
K
T
A
R
P
O
N
R
B
R
H
U
N
Č
A
S
O
P
I
S
Y
A
Ě
O
A
U
H
Z
A
R
S
Y
Y
V
M
Ř
P
E
H
E
T
R
T
P
L
A
V
K
Y
K
K
Y
I
J
M
N
I
O
A
E
S
A
O
S
S
V
K
Í
V
Á
D
Č
E
O
N
N
U
N
K
O
O
T
Y
T
A
Š
Á
O
M
A
K
C
K
R
A
B
I
E
D
Í
D
Y
J
O
K
CH
U
S
R
A
M
E
O
N
A
L
S
A
Ž
Ú
A
K
U
D
E
K
A
H
E
P
E
K
A
Ř
Z
Í
S
O
K
Á
R
O
Z
H
L
E
D
N
A
N
Z
A
E
R
P
I
R
O
V
É
U
M
T
F
A
R
A
K
Í
Ž
O
N
M
N
U
O
L
E
M
Z
I
Í
I
O
K
I
R
T
Á
A
Í
Z
S
A
P
U
L
A
CH
K
L
X
H
R
O
M
S
B
U
R
S
S
L
U
N
K
O
Y
E
K
Y
B
Y
R
V
L
A
S
O
Ě
B
R
Č
K
O
J
T
R
H
E
K
E
N
I
Č
O
P
D
O
BOUŘKA, BRČKO, BRNO, BRÝLE, CESTA, CESTOVÁNÍ, CÍL, ČASOPISY, ČLUN, DEKA, DRINK, FÍKY, FIXY, HOUBAŘ,
HOUBAŘENÍ, HRADY, HRB, HROM, CHALUPA, KAJAK, KEMP, KNIHY, KOŠÍKY, KRABI, KRÉM, KRUH, KUFRY, KYTARA,
LÁHEV, LANO, LASO, LAVIČKA, LODĚ, MEDAILE, MELOUN, MOŘE, MUZEUM, NÁLADA, NOŽÍK, ODPOČINEK, OLIVA,
PEKAŘ, PÍSEK, PLAVKY, PYL, RADOST, RAFT, RÁKOSÍ, ROZHLEDNA, RUKÁVKY, RYBY, ŘEKA, SENO, SLUNKO, SLUNOVRAT, SMRK, SODA, SPORT, SRAZ, SRUB, STANY, STÍN, SVAH, ŠATY, TICHO, TRH, TRIKO, ÚKOL, ÚPAL, ÚŽAS, VLAKY, VOR, VÝLETY, ZMRZLINA, ZNAK, ŽÁBA, ŽNĚ.
Připravila Zdeňka Hlavničková, asistentka Aperta, s.r.o.
14
PaLETA barev a jejich psychologie
Paleta barev je široká, pokud doma ovšem nemáte dítě, které má rádo pouze jednu barvu, a to naprosto bezmezně. U našeho syna je to žlutá. Potěšilo mě, když jsem se nedávno někde dočetla, že v psychologii je jednou ze
dvou hlavních barev právě žlutá (a také bude hrát prim v létě). Polovina ostatních barev obsahuje její větší či menší podíl. Tyto barvy označujeme za barvy teplé. Další barvou je modrá a barvy, které obsahují její podíl, považujeme za barvy studené.
Nebývá tomu zvykem, zvláště u subjektivně hodnocených věcí, ale vědci se při empirických výzkumech týkajících se významu barev poměrně shodují. Nejpodrobněji význam barev rozpracoval Max Lüscher (*1923):
Žlutá - povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně, ale může být
spojována i s povrchností a přelétavostí.
Oranžová - je slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody,
slavnostního vzrušeného očekávání, ale i s bezcílným hektickým rozčilením.
Světlezelená - působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, (rostlin) přírody, ekologie a růstu.
Tmavozelená - uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje.
Modrá - znamená klid, důvěru, tradice, stálost přetrvávající na věky, matriarchát.
Červená - vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí,
lásky, hluku. Zároveň je vznešená, je symbolem energické akce, změny, přetváření a pronikání vpřed, dobývání,
energie a sebevědomí, výstrahy.
Purpur - působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu, sebevědomí bez střetů, klidu, příměří.
Fialová - melancholická, osobitá, náročná, značí zastřené vzrušení, skryté tajemství vyvolávající znepokojení, zdrženlivou střízlivost, pokoru, skromnost.
Růžová - volnost a zároveň energie — něžná aktivita. Symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost v srdeční úrovni,
bez pudové smyslnosti. Je to barva něhy, jemnosti a oddanosti. Je to barva jemného způsobu života, zdrženlivé
elegance, slavnostních nálad a sentimentálních citů. Může však narušovat vztah k realitě a vědomé odvrácení se
od vážných věcí života. Zvyšuje chuť na sladké.
Hnědá - je střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti.
Šedá - netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou, hranicí mezi prostory.
Bílá - neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty, osvobození, absolutní svobody, nových začátků.
Černá - barva smrti, koncový bod tmavosti představuje konečné rozhodnutí, agresivní vzdor, popření pestrého
života, nicotu, absolutní odříkání, je výrazem pro bojovné „ne“.
Zlatá - symbolizuje pocit zářícího štěstí - Je to barva správného, pravého středu, barva univerzální lásky a nejvyšších hodnot a zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné
a žádoucí. Zlatá transformuje poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha na
cestě k univerzální moudrosti.
Našli jste si význam barvy, kterou máte rádi právě Vy? Pokud jste četli pozorně, tak víte, že hitem letošního
LÉTA by se měla stát právě žlutá, díky níž budeme působit vesele, otevřeně a svobodně. Anebo volte oranžovou,
která umí vyvolat pocit radosti. Krásné barevné léto!
Zpracovala Šárka Košková - lektorka Aperta, s.r.o.
Zdroje: http://www.luscher-color.com/, M. Lüscher: Čtyřbarevný člověk (1997),
15
LETOra LE(k)Tora - o vzdělávání s letním nadhledem
Manažerovy naděje
Už žádní proti mně povstání
Proškolen jsem v jednání
To byl ale těžký trénink
Tahle nová lektorka
byla jako ponorka
tajemná jak hlubiny
trénink u ní povinný
Vyřešeno?
Stres už po mě nepase
na skolení byl jsem O čase
Na co myslí účastníci
Dnes objímal jsem lípu
na školení o leadershipu
Radši objímal bych Janu
na teambuildingu v stanu
Před teambuildingem
Zítra jedem stavět tým
už teď jsem plnej vin
Zase na provazech nepodržím tým
A na společnou báseň nebudu mít rým
Bože, a vodu nosit - čím mám, čím?
Ať už jsem doma a v posteli své spím
Jedna přenosová
Na motivační jednání
Nemám asi nadání
Tohle řekla mi moje koučka
Když citoval jsem pro ni z Broučka
Co měl jsem dělat, když mám ji rád
Prý, že poplet jsem si karafiát
Po tréninku neverbální komunikace
Dnes v noci trénoval jsem komunikaci těla
Já byl smělý, ona smělá
Dýchal jsem do ní a v rukou hřál
Na baru byl jsem koňakový král
... a takhle to může skončit
Delegovat se musí
Tak roztrh jsem se na dva kusy
Jednomu přikázal pracovat, druhému žít
Asi jsem prý schizofrenní typ
Co se honí hlavou účastníkovi při tréninku řešení
konfliktů
Hlavně nepředvádět žádný scénky
Mám jich doma dost od své Lenky
Dopady efektivní negociace
Té paní, co přijela na pozvání
Jsem se ptal,
Jak kolegyni bych efektivně vynadal
Prý místo soptění a běsů
Mám koupit ji kytičku vřesu.
Tím spolupráci dobře zaliji
Jen neříkat to doma Marii
Útrapy seberealizační cesty
Objevil jsem zlatou žílu
Školitelem se stanu nového života stylu
Co by ne
Když Nagyová může spolu s Kočí
Ale řeknu Vám, měl jsem velké oči
Když pak koučem chtěl jsem býti sexu
To už na mě žena vzala flexu
Básnil Oldřich Kvasnička - lektor a kouč Aperta, s.r.o.
Koučův střet s tvrdou realitou
Přišel kouč
Zářil jako louč
hrozně happy, hrozně fajn
o životě ani šajn
Pan hlasatel radosti
no von ho náš starej vykostí.
16
OmeLETA - recept
Teplá večeře nachystaná během několika minut? Omeleta! Můžete ji mít snad na tisíc způsobů. Podělím se
s Vámi o recept na mou nejoblíbenější a také o omeletový základ, do kterého můžete přidat cokoliv a vytvořit
si tak tu nejmilejší pro sebe.
Úžasná cuketová omeleta
Co je potřeba?
1 cuketa
1 stroužek česneku nakrájený na plátky
4 vejce
100 g strouhané goudy
100 g strouhaného balkánského sýru
sůl, pepř
máslo nebo olivový olej (na smažení)
Základ na každou dobrou omeletu
Co je potřeba?
3 vejce
2 lžíce smetany
Sůl
Pepř
30 g sýra
Jak na to?
Vejce zahřáté na pokojovou teplotu vyklepneme
do misky. Vlijeme do nich smetanu, osolíme
a opepříme. Směs lehce našleháme vidličkou a přidáme
nastrouhaný sýr. Na pánvi si rozpustíme máslo, které
omeletě dodá máslovou chuť. Omeletovou směs nalijeme na pánev, pečeme na mírném ohni. Omeleta by na
povrchu měla mít krémovou barvu a zespodu by měla
být opečená do zlatova.
Do omeletového základu můžeme přidat jakékoliv své
oblíbené suroviny. Nejčastěji si „omeletáři“ pochutnávají na sýrech a salámech, ale použít můžeme také zeleninu či vlašské ořechy.
Jak na to?
Omytou a oloupanou cuketu nakrájíme na asi 5 mm
tenká kolečka. Na másle nebo olivovém oleji opečeme
plátky česneku a po chvíli přidáme cuketu. Zeleninu
osolíme, jakmile lehce zezlátne. Vajíčka promícháme
v míse s trochou soli a pepře. Směs zalijeme vajíčky a
posypeme oběma druhy sýrů. Na mírném ohni smažíme Připravila Šárka Košková, lektorka Aperta, s.r.o.
asi deset minut.
Krajská vědecká knihovna Liberec Vás zve na cyklus přednášek
„Člověk v labyrintu poznání“
16. září 2015
Michal Knězů Mrvka – Chvála zvědavosti
14. října 2015
Petra Štětková – Komunikační typologie
4. listopadu 2015
Jindra Bachmanová – Tajemství skvělé paměti
9. prosince 2015
Oldřich Kvasnička – Mluv a Mlč aneb O partnerské komunikaci
20. ledna 2016
Zuzana Kopytková – Možnosti a limity čínské medicíny
17. února 2016
Dobroslava Stránská – Magická moc emocí v rodině
Přednášky začínají v 18:00 hodin (90 minut)
Místo: malý sál KVK Liberec
Vstupné: zdarma
17
Aperta, s.r.o. - příbalový LETÁk
Aperta, s.r.o.
působivý životabudič pro každou příležitost
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Aperta, s.r.o. musíte užívat pečlivě
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lektora, kouče či konzultanta, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 týdnů, poraďte se o dalším postupu se svým nadřízeným nebo personalistou, jistě Vám zase doporučí přípravek Aperta, s.r.o.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Aperta, s.r.o. a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aperta, s.r.o. užívat
3. Jak se přípravek Aperta, s.r.o. užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Další informace
1.
CO JE PŘÍPRAVEK Aperta, s.r.o. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Aperta, s.r.o. je tzv. životabudičem pro každou příležitost. Obsahuje širokospektrální látku OLDCHAL,
která patří do skupiny podpůrných a preventivních léčiv, okamžité prvky akce - tzv. ZDEprvky a vzácnou tajnou
složeninu pod označením PET.
Podporuje tvorbu dobrých nápadů a příležitostí ke změně, rozvíjí potenciál každého jednotlivce, proměňuje
myšlenky v činy, umí nabudit ke spolupráci s ostatními a sdílení svých radostí i starostí. Dokáže navodit příjemnou
náladu plnou odhodlání a předsevzetí.
Přípravek Aperta, s.r.o. svým působením může předcházet zbytečným konfliktům, unáhleným rozhodnutím,
zmírňuje nedorozumění, tlumí nežádoucí emoce. Uvolňuje dusnou atmosféru.
Přípravek Aperta, s.r.o. se užívá, když:







jste zvědaví a chcete nové informace,
potřebujete zjistit více o sobě,
chcete něco změnit,
stojíte před důležitým rozhodnutím,
čekáte více než jen obyčejné školení,
hledáte nové způsoby a metody,
chcete mít jasnou vizi,
 víte, že je ve Vaší práci důležitá koncentrace a sebereflexe,
 chcete podpořit svou kreativitu,
 cítíte nutkání sdílet své zkušenosti s ostatními,
 zatoužíte mít přiměřené emoce,
 budujete nové vztahy,
 máte chuť zase vidět „aperťany“.
Přípravek je vzhledem k množství účinné látky v jedné dávce určen pro dospělé. Pro děti a dospívající ve věku
10 – 18 let je přípravek vhodný pouze po speciálním naředění. Pro děti mladší 10-ti let je komplikovaně vstřebatelný.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Aperta, s.r.o. UŽÍVAT
Než se rozhodnete přípravek Aperta, s.r.o. užívat, uvědomte si, že může ovlivnit Vaše chování, jednání, myšlení, rozhodování i prožívání. V některých případech může mít trvalé následky.
Přípravek je vhodné užívat společně s dalšími zdroji informací, jako jsou knihy, internet, filmy, časopisy, atd.
Poraďte se se svým personalistou či nadřízeným o užívání přípravku Aperta, s.r.o. V některých případech je
nutné zvážit, zda je vhodné přípravek užívat samostatně nebo v kombinaci s dalšími přípravky.
18
Aperta, s.r.o. - příbalový LETÁk
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Aperta, s.r.o. UŽÍVÁ
Přípravek Aperta, s.r.o. je možné užívat několika způsoby.
 Nejčastější forma je v balení jako tréninkové programy (jednodenní či dvoudenní moduly), které mohou mít i
podobu dlouhodobějšího systematického užívání. Odstup mezi jednotlivými dávkami je pak několik týdnů až
měsíců.
 Další častou formou je balíček několika hodinových dávek koučinku, při kterých je vhodné dodržet pravidelný
odstup cca 3 – 4 týdnů.
 Podpůrnou dávkou jsou několikahodinové workshopy.
 Doplňkovou dávkou jsou 90-ti minutové motivační přednášky v různých příchutích.
Při užívání přípravku Aperta, s.r.o. je vhodné dostatečně pít čistou vodu či jiné nealkoholické tekutiny a také
přiměřeně jíst. Během užívání přípravku Aperta, s.r.o. se nesmí pít alkoholické nápoje a kouřit. Kouření je povoleno pouze o přestávkách.
Přípravek Aperta, s.r.o. je vhodné užívat i během těhotenství a kojení.
Jestliže máte pocit, že jste užil(a) více přípravku Aperta, s.r.o., než je Vám příjemné, stačí vysadit na několik
dní či týdnů a pozvolna se vracet k dalšímu užívání.
Jestliže jste zapomněl(a) užít dostatečné množství přípravku Aperta, s.r.o., vždy je možné se podívat na webové stránky www.aperta.cz do sekce Aperitiv a alespoň částečně získat malou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aperta, s.r.o. nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého a časem většinou odezní.
Při užívání se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
 třeštění hlavy
 závratě
 nadýmání
 nespavost
 bušení srdce
 obtíže s dechem
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lektorovi, kouči či konzultantovi.
5. DALŠÍ INFORMACE
Co všechno přípravek Aperta, s.r.o. obsahuje, naleznete na www.aperta.cz
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se Věry Růžičkové na e-mailu
[email protected]
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15. 5. 2015
Řešení
Myslím si zvíře …
Filmové léto
Poletucha velká
1F, 2C, 3A, 4B, 5G, 6D, 7E
19
SemLETO aneb letní tipy
Jihočeský Stonehenge
Holašovický kruh tvoří 25 obřích kamenů, poskládaných do
kruhu o průměru 30 metrů, a místní mu přezdívají jihočeský Stonehenge. Podle psychotroniků má údajně nejsilnější energii ze všech
tuzemských megalitů postavených člověkem.
Bílá paní Vás zve do LETOhradu
Chcete zažít atmosféru večerního „oživlého“ zámku? Nebo
potkat hradního pána a bílou paní? K prázdninám a létu patří dobrodružství a proto máme pro Vás tip – návštěvu města LETOhrad. V místním zámku i renesanční tvrzi Orlice se
v průběhu prázdnin konají speciální večerní prohlídky pro děti. Pokud Vás zajímají řemesla, můžete zavítat také
do místního muzea řemesel. Více na: www.tvrzorlice.cz , www.info.letohrad.eu
Sedmihorské léto v Českém ráji
Hudební a divadelní festival v Sedmihorkách startuje 18. června Michal Hrůza se svou kapelou. Můžete se
těšit na divadelní představení s názvem Prachy, dále zahraje Pavel Šporcl. V červenci se ještě můžete pobavit Na
stojáka a zasnít se s Věrou Špinarovou. V srpnu už stihnete pouze Vlastu Redla, protože Jaroslav Dušek už svou
Pátou dohodu vyprodal. www.sedmihorskeleto.cz
Knihy na letní večery
Jak posilovat psychologickou odolnost pozitivní cestou? Začtěte se do knihy Martina Seligmana – Vzkvétání.
David Gladwell: David a Goliáš - kniha o lidech, kteří nestáhli kalhoty před brodem, a tak nakonec zvítězili nebo
dosáhli ohromných úspěchů.
Spící panna aneb Lysá skála na Českolipsku
Je to skalnatá hora, která zdálky připomíná obličej ležící
spící dívky. Chvíli půjdete do kopce, pak si zašplháte po čedičové skále - žádné strachy - zvládne i dítě - jen to nejde s rukama
v kapsách. A pak se před Vámi rozprostře pohled do všech
stran - lesy, kopce, pastviny, rybníky… a když dojatí slezete,
můžete popojet nějakých deset kilometrů přes Heřmaničky do
hospody U Kerama, v obci Žízníkov, kde se úžasně dobře a za
slušnou cenu najíte.
Letní astronomické úkazy
Perseidy pocházející z komety Swift-Tuttle 1862 III a budou aktivní od 17. července do 24. srpna 2015. Maximum mají 12. 8. 2015 od 22:30 hodin a 13. 8. 2015 v 8 hodin. Průměrná hodinová frekvence v maximu je 100
meteorů. Měsíc krátce před novem nebude pozorování rušit.
V září dojde ke dvěma zatměním. Dne 13. 9. 2015 to bude částečné zatmění Slunce od nás nepozorovatelné. 28. 9. 2015 úplné zatmění Měsíce viditelné u nás skoro v celém svém průběhu, Měsíc zapadá nedlouho před
koncem zatmění.
Degree Confluence Project
Jste-li milovníky výletů, lehkého dobrodružství a majiteli nějakého chytrého telefonu či GPS přijímače, nechte se inspirovat k letnímu výletu na některý z průsečíků zemských poledníků a rovnoběžek. Toto úsilí nadchlo už
více lidí, a proto také vzniknul výše uvedený projekt. Pro milovníky cestování je to nevyčerpatelný zdroj dobrodružství. Každé místo (ať je kdekoli) je třeba řádně zfotodokumentovat. Na zemi je celkem 64442 těchto míst
včetně pólů. Pro Vás, kdo máte raději výlety kratší, je tu celkem 10 výzev na území České republiky. A k tomu nejbližšímu průsečíku to nemáte nikdy dál než 79 km. Tak třeba z Aperty to máme nejblíž do Andělky – ta leží na průsečíku 51. rovnoběžky a 15.poledníku a prý tam lišky dávají dobrou noc;-)
Tak ať Vám to šlape!
Připravil tým Aperťanů
Letní letargie neprošla redakční úpravou. Elektronická verze na www.aperta.cz.
20

Podobné dokumenty